Úřady, státní správy

Počet firem
353 firem

SEVEN STONES s.r.o.

Neumannova 1453/28, Zbraslav, Praha

VELVYSLANECTVÍ Thajského království

Romaina Rollanda 481/3, Bubeneč, Praha

VELVYSLANECTVÍ Belgického království

Valdštejnská 152/6, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ Finské republiky

Hellichova 458/1, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ Francouzské republiky

Velkopřevorské náměstí 486/2, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ Indické republiky

Milady Horákové 60/93, Holešovice, Praha

VELVYSLANECTVÍ Indonéské republiky

Nad Buďánkami II 1944/7, Smíchov, Praha

VELVYSLANECTVÍ Irácké republiky

Mongolská 607/3, Bubeneč, Praha

VELVYSLANECTVÍ Italské republiky

Nerudova 214/20, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ Japonska

Maltézské náměstí 477/6, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ Kanady

Ve struhách 95/2, Bubeneč, Praha

VELVYSLANECTVÍ Kubánské republiky

Jinonická 762/14, Košíře, Praha

VELVYSLANECTVÍ Libanonské republiky

Lazarská 11/6, Nové Město, Praha

VELVYSLANECTVÍ Maďarska

Pod hradbami 658/17, Střešovice, Praha

VELVYSLANECTVÍ Marockého království

Mickiewiczova 254/6, Hradčany, Praha

VELVYSLANECTVÍ Mongolska

Na Marně 608/5, Bubeneč, Praha

VELVYSLANECTVÍ Norského království

Hellichova 458/1, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ Portugalské republiky

Na Zátorce 339/10, Bubeneč, Praha

VELVYSLANECTVÍ Rumunska

Nerudova 256/5, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ Ruské federace

Pod kaštany 181/1, Dejvice, Praha

VELVYSLANECTVÍ Spojených států mexických

V jirchářích 151/10, Nové Město, Praha

VELVYSLANECTVÍ Syrské arabské republiky

Českomalínská 7/20, Bubeneč, Praha

VELVYSLANECTVÍ Španělska

Štěpánská 568/10, Nové Město, Praha

VELVYSLANECTVÍ Švédska

Úvoz 156/13, Hradčany, Praha

VELVYSLANECTVÍ Švýcarské konfederace

Pevnostní 588/7, Střešovice, Praha

VELVYSLANECTVÍ Tuniské republiky

Nad Výšinkou 1325/7, Smíchov, Praha

VELVYSLANECTVÍ Turecké republiky

Na Ořechovce 733/69, Střešovice, Praha

VELVYSLANECTVÍ Řecké republiky

Na Ořechovce 559/19, Střešovice, Praha

VELVYSLANECTVÍ Japonska

Hellichova 458/1, Malá Strana, Praha

Akce v kraji

Dobrých firem máme hodně,
neztratí se v žáru ohně.