Karmelitská 529/7
Malá Strana
Praha
118 00 Praha 011

Kontakty

Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • mgrp. Jaromír Beran - ředitel kanceláře ministra

Webové prezentace

Činnosti firmy

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oficiální údaje: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

IČ: 00022985
Právní forma: Organizační složka státu

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Zaměstnanci implementační struktury OP VK III
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.3.2014 - Probíhá
Zvýšení právního povědomí zaměstnanců MŠMT
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 9.1.2014 - Ukončen
Technické zajištění OP VK III
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.12.2013 - Probíhá
Vzdělávání zaměstnanců IS OP VaVpI II
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 16.12.2013 - Probíhá
Zajištění přípravy pro budoucí období 2014+
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 9.9.2013 - Probíhá
Informovanost a publicita OP VaVpI II
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 3.7.2013 - Probíhá
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.12.2012 - Probíhá
K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.9.2012 - Probíhá
Zajištění doplňkových aktivit OP VaVpI II
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 21.9.2012 - Probíhá
Aktivační centra - vzdělávání pro těžce zdravotně postižené
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.8.2012 - Ukončen
Informovanost a publicita OP VK II
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Probíhá
Vzdělávání zaměstnanců IS OP VK II.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Probíhá
Zabezpečení hodnotitelského procesu projektů v OP VK II
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Probíhá
Projekt technické pomoci pro informační systémy OP VK
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Probíhá
Studie a analýzy OPVK II
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Probíhá
Technické zajištění OP VK II
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Ukončen
Podpora absorpční kapacity OP VK II
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Probíhá
Zajištění doplňkových aktivit v souvislosti s realizací OP VK III.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Probíhá
Nová závěrečná zkouška 2
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.3.2012 - Probíhá
Technické zajištění OP VaVpI II
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.3.2012 - Probíhá
Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.3.2012 - Probíhá
Kariérní systém
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.3.2012 - Probíhá
Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.2.2012 - Probíhá
Podpora procesů uznávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.2.2012 - Probíhá
Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.12.2011 - Ukončen
Projekt TP pro informační systémy OP VaVpI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2011 - Probíhá
Zaměstnanci IS OP VaVpI II
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2011 - Probíhá
Zaměstnanci implementační struktury OPVK II.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.9.2011 - Ukončen
Kompetence III - Realizace mezinárodních výzkumů v oblasti celoživotního učení a zveřejnění jejich výsledků
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Probíhá
Zajištění doplňkových aktivit v souvislosti s realizací OP VK II.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.10.2010 - Ukončen
Financování osobních nákladů PAS pro OP VK - MŠMT (2011-06/2015)
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 27.8.2010 - Ukončen
Financování osobních nákladů PAS pro OP VaVpI - MŠMT (2011-06/2015)
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 27.8.2010 - Ukončen
Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.7.2010 - Probíhá
Evaluace OP VaVpI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 16.6.2010 - Probíhá
Elektronická karta žáka - analýza potřebných výstupů ze školních matrik pro orgány státní správy vedoucí ke zvyšování efektivity a kvality výkonu státní správy
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2010 - Ukončen
Školský rejstřík - analýza implementace registrů veřejné správy
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2010 - Ukončen
Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.4.2010 - Probíhá
Proměna středních škol v centra celoživotního učení
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.7.2009 - Ukončen
Systémová podpora efektivního řízení institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových organizací
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Ukončen
Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Ukončen
Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Ukončen
Centra podpory inkluzivního vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 3.7.2009 - Ukončen
Koncepce dalšího vzdělávání_
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.7.2009 - Ukončen
Rozvoj školních poradenských pracovišť - Vzdělávání - Informace - Poradenství II
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2009 - Ukončen
Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a jejich zveřejnění
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2009 - Ukončen
Příprava a realizace mezinárodního výzkumu PIAAC a zveřejnění jeho výsledků
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2009 - Probíhá
Projekt technické pomoci pro monitorovací systém OP VaVpI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2009 - Probíhá
Hodnocení a monitorování projektů OP VaVpI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2009 - Probíhá
Podpora absorpční kapacity OP VaVpI I
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 14.5.2009 - Probíhá
Informovanost a publicita OP VaVpI I
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Probíhá
Technické zajištění OP VaVpI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Probíhá
Vzdělávání zaměstnanců IS VaVpI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Probíhá
Zajištění doplňkových aktivit v souvislosti s realizací OP VaVpI I
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Probíhá
Podpora činnosti základního uměleckého školství při zavádění nového kurikula praxe
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.5.2009 - Ukončen
Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 5.5.2009 - Probíhá
AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.4.2009 - Ukončen
Financování osobních nákladů Poveřeného subjektu Auditního orgánu - MŠMT OP Výzkum a vývoj pro inovace (2009-2010)
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2009 - Ukončen
Financování osobních nákladů Pověřeného subjektu Auditního orgánu - MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2009 - 2010)
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2009 - Ukončen
Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2009 - Ukončen
Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2009 - Ukončen
Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2009 - Ukončen
Nová závěrečná zkouška
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2009 - Ukončen
Technické zajištění OP VK
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.3.2009 - Ukončen
Koordinátor S 1 - Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.1.2009 - Ukončen
Zaměstnanci implementační struktury OP VaVpI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.1.2009 - Probíhá
Příprava OP VaVpI a hodnocení projektů
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.1.2009 - Probíhá
Reforma terciárního vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.1.2009 - Probíhá
Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.1.2009 - Ukončen
Metodická podpora růstu kvality učitelské profese
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.1.2009 - Ukončen
Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.12.2008 - Ukončen
Podpora technických a přírodovědných oborů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.12.2008 - Ukončen
Podpora absorpční kapacity OP VK Ia
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.8.2008 - Ukončen
Studie a analýzy OP VK I
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.7.2008 - Ukončen
Vzdělávání zaměstnanců IS
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.7.2008 - Ukončen
Zajištění doplňkových aktivit v souvislosti s realizací OP VK
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.7.2008 - Ukončen
Informovanost a publicita OP VK Ia
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.7.2008 - Ukončen
Zaměstnanci implementační struktury OPVK
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.7.2008 - Ukončen
Zabezpečení hodnotitelkého procesu projektů v OP VK
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.6.2008 - Ukončen
Projekt technické pomoci pro monitorovací systém OP VK
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.6.2008 - Ukončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: kancelar@msmt.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
U více než 300.000 firem najdete alespoň jednu kontaktní osobu.