Karmelitská 529/7
Malá Strana
Praha
118 00 Praha 011
navigovat

Kontakty

Úřední hodiny

podatelna
PO 07:30-15:30 hod.
ÚT 07:30-15:30 hod.
ST 07:30-15:30 hod.
ČT 07:30-15:30 hod.
PÁ 07:30-15:30 hod.
Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • Ing. Robert Plaga, Ph.D. - ministr

Webové prezentace

Sociální sítě

Činnosti firmy

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

FOR INDUSTRY 2017
16. mezinárodní veletrh strojírenských technologií
9.5.2017 - 12.5.2017
stánek 3/A32, 3/A31, 3/A31, 3/A32

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Zaměstnanci implementační struktury OP VK III
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.3.2014 - Projekt dokončen
Zvýšení právního povědomí zaměstnanců MŠMT
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 9.1.2014 - Projekt dokončen
Technické zajištění OP VK III
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.12.2013 - Projekt dokončen
Vzdělávání zaměstnanců IS OP VaVpI II
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 16.12.2013 - Projekt dokončen
Zajištění přípravy pro budoucí období 2014+
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 9.9.2013 - Projekt dokončen
Informovanost a publicita OP VaVpI II
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 3.7.2013 - Projekt dokončen
Zaměstnanci IS OP VaVpI III.
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.6.2013 - Projekt nedokončen
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na
odborné vzdělávání v praxi

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.12.2012 - Projekt dokončen
K2 - kvalita a konkurenceschopnost v
neformálním vzdělávání

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.9.2012 - Projekt dokončen
Zajištění doplňkových aktivit OP VaVpI II
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 21.9.2012 - Projekt dokončen
Aktivační centra - vzdělávání pro těžce zdravotně
postižené

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.8.2012 - Projekt dokončen
Informovanost a publicita OP VK II
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Projekt dokončen
Vzdělávání zaměstnanců IS OP VK II.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Projekt dokončen
Zabezpečení hodnotitelského procesu projektů v
OP VK II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Projekt dokončen
Podpora absorpční kapacity OP VK II
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Projekt dokončen
Projekt technické pomoci pro informační systémy
OP VK

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Projekt dokončen
Studie a analýzy OPVK II
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Projekt dokončen
Technické zajištění OP VK II
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Projekt dokončen
Zajištění doplňkových aktivit v souvislosti s
realizací OP VK III.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Projekt dokončen
Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2012 - Projekt nedokončen
Gramotnosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.5.2012 - Projekt nedokončen
Etika a občan
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.3.2012 - Projekt nedokončen
Podpora pedagogů mateřských škol
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.3.2012 - Projekt nedokončen
Nová závěrečná zkouška 2
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.3.2012 - Projekt dokončen
Technické zajištění OP VaVpI II
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.3.2012 - Projekt dokončen
Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a
otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie
vysokého školství do roku 2030

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.3.2012 - Projekt dokončen
Kariérní systém
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.3.2012 - Projekt dokončen
Podpora procesů uznávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.2.2012 - Projekt dokončen
Efektivní systém hodnocení a financování
výzkumu, vývoje a inovací

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.2.2012 - Projekt dokončen
Projekt TP pro informační systémy OP VaVpI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb
- VIP III

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.12.2011 - Projekt dokončen
Zaměstnanci IS OP VaVpI II
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2011 - Projekt dokončen
Zaměstnanci implementační struktury OPVK II.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.9.2011 - Projekt dokončen
Monitorování a kontrola staveb OP VaVpI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.9.2011 - Projekt nedokončen
Právní služby pro OP VaVpI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 11.7.2011 - Projekt nedokončen
Kompetence III - Realizace mezinárodních
výzkumů v oblasti celoživotního učení a
zveřejnění jejich výsledků

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Projekt dokončen
Integrovaný systém řízení pracovního výkonu
zaměstnanců MŠMT

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.11.2010 - Projekt nedokončen
Zajištění doplňkových aktivit v souvislosti s
realizací OP VK II.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.10.2010 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů PAS pro OP
VaVpI - MŠMT (2011-06/2015)

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 27.8.2010 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů PAS pro OP VK -
MŠMT (2011-06/2015)

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 27.8.2010 - Projekt dokončen
Zajišťování a hodnocení kvality v systému
terciárního vzdělávání

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.7.2010 - Projekt dokončen
Evaluace OP VaVpI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 16.6.2010 - Projekt dokončen
Elektronická karta žáka - analýza potřebných
výstupů ze školních matrik pro orgány státní
správy vedoucí ke zvyšování efektivity a kvality
výkonu státní správy

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2010 - Projekt dokončen
Školský rejstřík - analýza implementace registrů
veřejné správy

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2010 - Projekt dokončen
Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární
reformy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.4.2010 - Projekt dokončen
Proměna středních škol v centra celoživotního
učení

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.7.2009 - Projekt dokončen
Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Projekt dokončen
Systémová podpora efektivního řízení institucí
terciárního vzdělávání a výzkumných a
vývojových organizací

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Projekt dokončen
Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu
a vývoje do praxe a jejich následné využití

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Projekt dokončen
Centra podpory inkluzivního vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 3.7.2009 - Projekt dokončen
Koncepce dalšího vzdělávání_
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.7.2009 - Projekt dokončen
Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v
počátečním vzdělávání a jejich zveřejnění

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2009 - Projekt dokončen
Příprava a realizace mezinárodního výzkumu
PIAAC a zveřejnění jeho výsledků

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2009 - Projekt dokončen
Rozvoj školních poradenských pracovišť -
Vzdělávání - Informace - Poradenství II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2009 - Projekt dokončen
Projekt technické pomoci pro monitorovací systém
OP VaVpI

OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2009 - Projekt dokončen
Hodnocení a monitorování projektů OP VaVpI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2009 - Projekt dokončen
Podpora absorpční kapacity OP VaVpI I
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 14.5.2009 - Projekt dokončen
Technické zajištění OP VaVpI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Projekt dokončen
Zajištění doplňkových aktivit v souvislosti s
realizací OP VaVpI I

OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Projekt dokončen
Vzdělávání zaměstnanců IS VaVpI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Projekt dokončen
Informovanost a publicita OP VaVpI I
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Projekt dokončen
Podpora činnosti základního uměleckého školství
při zavádění nového kurikula praxe

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.5.2009 - Projekt dokončen
Rozvoj a implementace Národní soustavy
kvalifikací

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 5.5.2009 - Projekt dokončen
AUTOEVALUACE - Vytváření systému a
podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb
Cesta ke kvalitě

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.4.2009 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů Poveřeného
subjektu Auditního orgánu - MŠMT OP Výzkum a
vývoj pro inovace (2009-2010)

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2009 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů Pověřeného
subjektu Auditního orgánu - MŠMT OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2009 -
2010)

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2009 - Projekt dokončen
Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích
programů v odborném vzdělávání

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2009 - Projekt dokončen
Nová závěrečná zkouška
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2009 - Projekt dokončen
Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v
zájmovém a neformálním vzdělávání

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2009 - Projekt dokončen
Příprava podmínek reformované maturitní
zkoušky

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2009 - Projekt dokončen
Technické zajištění OP VK
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.3.2009 - Projekt dokončen
Koordinátor S 1 - Příprava vedoucích pracovníků
a koordinátorů středních odborných škol na
tvorbu a realizaci ŠVP

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.1.2009 - Projekt dokončen
Zaměstnanci implementační struktury OP VaVpI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.1.2009 - Projekt dokončen
Příprava OP VaVpI a hodnocení projektů
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.1.2009 - Projekt dokončen
Reforma terciárního vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.1.2009 - Projekt dokončen
Metodická podpora růstu kvality učitelské profese
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.1.2009 - Projekt dokončen
Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality
gymnaziálního vzdělávání

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.1.2009 - Projekt dokončen
Podpora technických a přírodovědných oborů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.12.2008 - Projekt dokončen
Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v
ČR a implementace jeho výsledků do
strategických dokumentů

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.12.2008 - Projekt dokončen
Podpora absorpční kapacity OP VK Ia
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.8.2008 - Projekt dokončen
Studie a analýzy OP VK I
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.7.2008 - Projekt dokončen
Vzdělávání zaměstnanců IS
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.7.2008 - Projekt dokončen
Zajištění doplňkových aktivit v souvislosti s
realizací OP VK

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.7.2008 - Projekt dokončen
Zaměstnanci implementační struktury OPVK
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.7.2008 - Projekt dokončen
Informovanost a publicita OP VK Ia
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.7.2008 - Projekt dokončen
Zabezpečení hodnotitelkého procesu projektů v
OP VK

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.6.2008 - Projekt dokončen
Projekt technické pomoci pro monitorovací systém
OP VK

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.6.2008 - Projekt dokončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

IČ: 00022985
Právní forma: Organizační složka státu
Datová schránka: vidaawt
Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: posta@msmt.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
15% kontaktních osob má titul Ing.