Staroměstské náměstí 932/6
Staré Město
Praha
110 00 Praha 1
navigovat

Kontakty

 • 224 861 111 - ústředna
 • 224 861 282 - informace
 • 224 861 138 - informace
 • 224 861 142 - pro média
 • 224 861 333 - centrála
 • info@mmr.cz

Úřední hodiny

úřední hodiny
PO 08:00-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:00-17:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

GO + Regiontour 2018
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
18.1.2018 - 21.1.2018
stánek Regiontour

Činnosti firmy

 • Ministerstvo pro místní rozvoj
  Evropské dokumentační středisko
 • poskytuje výtisky oficiálních periodických i neperiodických publikací v angličtině
 • bezplatný vstup do databází v systému ECHO

Oficiální údaje: Ministerstvo pro místní rozvoj

IČ: 66002222
Právní forma: Organizační složka státu

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Příprava Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 - 2. část
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 27.7.2015 - Probíhá
Publicita a komunikace ŘO IOP 2015
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 7.7.2015 - Probíhá
Zajištění řídící činnosti ŘO OPTP II.
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 26.6.2015 - Probíhá
Centrální zajištění překladatelských služeb pro řídící orgány OP a NOK
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 26.6.2015 - Probíhá
Komunikační aktivity NSRR II
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 1.6.2015 - Probíhá
MEDUIN - Metodické centrum pro integrované nástroje
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 1.6.2015 - Probíhá
Pilotní šetření příjezdového cestovního ruchu prostřednictvím zbytkových GSM dat
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 26.5.2015 - Probíhá
Pilotní šetření příjezdového cestovního ruchu prostřednictvím zbytkových GSM dat
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 26.5.2015 - Probíhá
Náklady na řízení a sledování implementace na rok 2015
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2015 - Probíhá
Náklady spojené s jednáním Monitorovacího výboru IOP, pracovních skupin a ŘO IOP v roce 2015
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2015 - Probíhá
Vzdělávání pro ŘO IOP a ZS IOP na rok 2015
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2015 - Probíhá
Zajištění administrativních kapacit pro řízení IOP a přípravu IROP na rok 2015
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.3.2015 - Probíhá
Technické vybavení - HW pro ŘO IOP a podporu přípravy IROP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.3.2015 - Ukončen
Provozní podpora a rozvoj Aplikace MS2014+ programového období 2014-2020 pro rok 2015
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 23.2.2015 - Probíhá
Zajištění tuzemských a zahraničních služebních cest pracovníků podílejících se na vykonávání činnosti NOK II.
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 17.10.2014 - Probíhá
Provozní výdaje na činnost pracovníků hrazených z OPTP na MMR v období 2014-2015
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Probíhá
Realizace programového období 2014-2020 pracovní výjezd zástupců MMR do Bruselu 2014
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Probíhá
Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Probíhá
Akademie veřejného investování - vybavení školicího centra pro EU
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Probíhá
Expertizy pro oblast investiční výstavby veřejných zakázek ze SF EU
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Ukončen
Publicita a komunikace ŘO IOP 2014/2015
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 7.8.2014 - Ukončen
Vzdělávání stavebních úředníků
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2014 - Probíhá
Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 5.5.2014 - Probíhá
HW a SW vybavení pro záložní pracoviště Aplikace MS2014+
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 5.5.2014 - Probíhá
Zřízení Projektové kanceláře Ministerstva pro místní rozvoj ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.5.2014 - Probíhá
Podpora strategického řízení rozvoje obcí
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.4.2014 - Probíhá
Organizační zajištění zasedání Řídícího a koordinačního výboru a koordinačních výborů
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 1.4.2014 - Probíhá
Informační kampaně o fondech EU
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 1.4.2014 - Ukončen
Náklady na řízení a sledování implementace na rok 2014
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.3.2014 - Probíhá
Náklady spojené s jednáním Monitorovacího výboru IOP, pracovních skupin a ŘO IOP v roce 2014
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.3.2014 - Ukončen
Zajištění administrativních kapacit pro řízení IOP na rok 2014
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.3.2014 - Ukončen
Vzdělávání pro ŘO IOP a ZS IOP na rok 2014
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.3.2014 - Ukončen
Realizace programového období 2014-2020 semináře a workshopy
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 24.2.2014 - Probíhá
Provozní podpora a rozvoj Aplikace MS2014+ programového období 2014-2020 - 2014
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 24.2.2014 - Probíhá
Zajištění služby Bezpečnostního dohledu pro MS2014+
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 24.2.2014 - Probíhá
Nové technologické a technické řešení komponent datových přenosů IS MONIT7+
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 24.2.2014 - Ukončen
Publicita a komunikace ŘO IOP 2013/2014
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.12.2013 - Ukončen
Příprava Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.12.2013 - Ukončen
Pořízení HW platformy a Infrastruktury serverovny pro MS2014+
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 10.10.2013 - Probíhá
Pořízení IT vybavení pro pracovníky hrazené z OPTP
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2013 - Ukončen
Provozní výdaje na činnost pracovníků hrazených z OPTP na MMR
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2013 - Ukončen
Provoz a správa MS programovacího období 2007-2013 akce 2.- Paušální poplatky IS Monit7+ a Benefit7 - III.
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2013 - Probíhá
Služby technického dozoru a poradenství při realizaci informačního systému MS2014+
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2013 - Probíhá
Dodávka HW a SW infrastruktury pro testovací a pilotní prostředí MS2014+
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2013 - Ukončen
Vytvoření integrační komponenty pro napojení informačních systémů NIPEZ na ISZR
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 13.5.2013 - Ukončen
Vzdělávání pro ŘO IOP a ZS IOP na rok 2013
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.3.2013 - Ukončen
Zajištění administrativních kapacit pro řízení IOP na rok 2013
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.3.2013 - Ukončen
Zkvalitnění informací o sektoru stravovacích zařízení v České republice
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.12.2012 - Ukončen
Zkvalitnění informací o sektoru stravovacích zařízení v České republice
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.12.2012 - Ukončen
Komunikační aktivity NSRR
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 4.12.2012 - Ukončen
Provoz a správa MS programovacího období 2007-2013 akce 2.- Paušální poplatky IS Monit7+ a Benefit7 - II.
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 4.12.2012 - Ukončen
Příprava programového období 2014-2020 pracovní výjezd zástupce MMR do Bruselu 2013
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 4.12.2012 - Ukončen
Pořízení aplikace monitorovacího systému pro programové období 2014 - 2020
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 1.11.2012 - Probíhá
Vsazení nových prvků eGovernmentu do IS Monit7+ a Benefit7 včetně vazby na Základní registry
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 18.9.2012 - Probíhá
Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 27.7.2012 - Probíhá
Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 27.7.2012 - Probíhá
Publicita a komunikace ŘO IOP 2012/2013
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 25.7.2012 - Ukončen
Technické vybavení - HW pro ŘO IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 19.6.2012 - Ukončen
Příprava programového období 2014 - 2020 analýzy a poradenství
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 16.4.2012 - Ukončen
Projektová příprava monitorovacího informačního systému pro programové období 2014 - 2020
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 16.4.2012 - Ukončen
Příprava budoucího programového období 2014+ pracovní cesty
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 5.4.2012 - Ukončen
Příprava programového období 2014+ pracovní výjezd zástupce MMR do Bruselu
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 5.4.2012 - Ukončen
Příprava programového období 2014+ semináře a workshopy
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 22.3.2012 - Ukončen
Vzdělávání pro ŘO IOP, ZS IOP a PAS IOP na rok 2012
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 13.3.2012 - Ukončen
Podpora Řídícího orgánu IOP v oblasti výkonu kontrol
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 13.3.2012 - Probíhá
Zajištění administrativních kapacit pro řízení IOP na rok 2012
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 13.3.2012 - Ukončen
Posílení informovanosti veřejnosti o fondech EU
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 31.12.2011 - Ukončen
Provoz a správa MS programového období 2007-2013 akce 3.- Rozšíření podpory IS Monit7+ a Benefit7
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 23.12.2011 - Ukončen
Publicita a komunikace 2011/2012
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.11.2011 - Ukončen
Publikace o fondech EU
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 30.9.2011 - Probíhá
Zajištění komplexních služeb pro systémovou integraci monitorovacího systému
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 30.9.2011 - Probíhá
Specifické úpravy aplikací MONIT7+ IOP a webové žádosti BENEFIT7 pro IOP - III. část
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2011 - Probíhá
Zajištění administrativních kapacit IOP pro rok 2011
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.6.2011 - Ukončen
Příprava programového období 2014+
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 7.4.2011 - Probíhá
Organizační zajištění koordinace NSRR II.
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 7.4.2011 - Probíhá
Zajištění řídící činnosti ŘO OPTP
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 7.4.2011 - Ukončen
Řídící nástroje NSRR II.
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 7.4.2011 - Ukončen
Zajištění tuzemských a zahraničních služebních cest pracovníků podílejících se na vykonávání činnosti NOK
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.4.2011 - Ukončen
Provoz a správa MS programovacího období 2007-2013 akce 1.- Centrální rozvoj IS Benefit7
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.4.2011 - Ukončen
Provoz a správa MS programovacího období 2007-2013 akce 1.- Centrální rozvoj IS Monit7+
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.4.2011 - Ukončen
Implementace a podpora rozhraní mezi IS Monit7+ a ÚIS ŘO OP - II.
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.4.2011 - Probíhá
Eurofon jako komunikační nástroj pro fondy EU
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.4.2011 - Ukončen
Vývoj a správa portálu Strukturální fondy
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.4.2011 - Ukončen
Specifické úpravy aplikací Monit7+ OPTP a webové žádosti Benefit7 dle specifikací ŘO OPTP, část II.
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.4.2011 - Ukončen
Provoz a správa MS programovacího období 2007-2013 akce 2.- Paušální poplatky IS Monit7+ a Benefit7
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 29.3.2011 - Ukončen
Projekčně analytická gesce OSMS
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 29.3.2011 - Ukončen
Školení uživatelů IS Monit7+ z ŘO a ZS pro operační programy - III.
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 29.3.2011 - Probíhá
Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2011 - Ukončen
Evaluace postupu implementace prioritní osy 4 IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2011 - Ukončen
Evaluace změn programového dokumentu IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2011 - Ukončen
Vzdělávání pro ŘO IOP, ZS IOP a PAS IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 28.1.2011 - Ukončen
Publicita a komunikace 10/2010 - 03/2011
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 28.1.2011 - Ukončen
Evaluace informačních a komunikačních opatření NSRR ČR
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 27.1.2011 - Ukončen
Vytvoření Manažerského informačního systému (MIS) nad Datovým skladem (DWH)
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 21.12.2010 - Probíhá
Příprava digitalizace územních, stavebních a dalších vybraných řízení a postupů dle Stavebního zákona
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 15.12.2010 - Ukončen
Vzdělávání uživatelů e-tržišť jako součásti NIPEZ
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.12.2010 - Ukončen
Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 13.12.2010 - Ukončen
Úprava portálů MMR na Portál veřejné správy a agendové portály (Úprava portálu ÚÚR na Portál veřejné
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.12.2010 - Ukončen
Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Ukončen
Vzdělávání zaměstnanců IS NSRR v oblasti kontroly a auditu fondů EU
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 8.11.2010 - Probíhá
Realizace záložního pracoviště - varianta do kříže pro systémovou infrastrukturu IS MSC2007, MONIT7+ a BENEFIT7 - varianta Omezený výkon
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2010 - Probíhá
Financování osobních nákladů PAS MMR a členů skupiny auditorů OPPS 2011-06/2015
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2010 - Ukončen
Publicita a komunikace 2010
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.7.2010 - Ukončen
Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj ČR a podřízených organizací, příprava a realizace vzdělávacího programu pro zaměstnance podřízených organizací a vedoucí úředníky ministerstva.
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.7.2010 - Ukončen
Prevence
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 21.6.2010 - Ukončen
Odborná asistence při výkonu kontrol projektů financovaných ze SF a FS dle čl. 13 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 21.6.2010 - Ukončen
Obnova systémové infrastruktury pro provoz MSC2007 v lokalitě MMR
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 20.5.2010 - Probíhá
Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.2.2010 - Ukončen
Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.2.2010 - Ukončen
Zkvalitnění informací o kongresovém a incentivním cestovním ruchu
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.2.2010 - Ukončen
Zkvalitnění informací o kongresovém a incentivním cestovním ruchu
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.2.2010 - Ukončen
Zajištění finančního ohodnocení administrativní kapacity NSRR na MMR
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 4.2.2010 - Probíhá
Zabezpečení administrativních kapacit IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.1.2010 - Ukončen
Kompatibilita spisové služby
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 27.11.2009 - Ukončen
Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2009 - Ukončen
Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.11.2009 - Ukončen
Návrh modelu fungování Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 10.11.2009 - Ukončen
Hodnocení implementačního systému IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 18.8.2009 - Ukončen
Zabezpečení kapacit v ŘO IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 18.8.2009 - Ukončen
Publicita a komunikace 2009
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 18.8.2009 - Ukončen
Budování absorpční kapacity
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 14.5.2009 - Ukončen
Financování osobních nákladů PAS MMR a členů skupiny auditorů OPPS 2009-2010
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 14.4.2009 - Ukončen
Podpora řízení a koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 10.4.2009 - Ukončen
Programování období 2014+
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 10.4.2009 - Ukončen
Zajištění administrativních kapacit MMR pro implementaci SF a FS v období 2007-2013
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 31.3.2009 - Ukončen
Zajištění obecné informovanosti o fondech EU
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 31.3.2009 - Ukončen
Zajištění systému dodatečné motivace administrativních kapacit MMR pro implementaci SF a FS v období 2007-2013 na základě UV č. 818 ze dne 18. 7. 2007
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 31.12.2008 - Ukončen
Systém vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období 2007-2013
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 31.12.2008 - Probíhá
Další vzdělávání zaměstnanců NSRR na MRR
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 31.12.2008 - Probíhá
Organizační zajištění koordinace NSRR a OPTP
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 18.12.2008 - Ukončen
Zajištění činnosti vyjednávacího týmu pro jednání s EK o přípravě programového období 2007-2013
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 18.12.2008 - Ukončen
Řídící nástroje NSRR
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 18.12.2008 - Ukončen
Technické vybavení pro ŘO IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2008 - Ukončen
Vzdělávání pro ŘO IOP, zprostředkující subjekty IOP a PAS IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.11.2008 - Ukončen
Publicita a komunikace 2008
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.11.2008 - Ukončen
Náklady na řízení a sledování implementace
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.11.2008 - Ukončen
Náklady spojené s jednáním Monitorovacích výborů, pracovních skupin a ŘO
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.11.2008 - Ukončen
Zajištění činností PAS IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.11.2008 - Ukončen
Optimalizace MS v období 2007-2013 - akce č.3: Vypracování nezávislého znaleckého posudku na přiměřenost ceny přizpůsobení SW produktů Monit 7+ a Benefit7 pro podmínky programového období EU 2007-2013
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 19.11.2008 - Ukončen
Analýza systému Monit7+, Benefit7
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 19.11.2008 - Ukončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: info@mmr.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
15% kontaktních osob má titul Ing.