Staroměstské náměstí 932/6
Staré Město
Praha
110 00 Praha 1
navigovat
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Kontakty

 • 224 861 111 - ústředna
 • 224 861 282 - informace
 • 224 861 138 - informace
 • 224 861 142 - pro média
 • 224 861 333 - centrála
 • info@mmr.cz

Úřední hodiny

úřední hodiny
PO 08:00-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:00-17:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

GO + Regiontour 2018
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
18.1.2018 - 21.1.2018
stánek Regiontour

Činnosti firmy

 • Ministerstvo pro místní rozvoj
  Evropské dokumentační středisko
 • poskytuje výtisky oficiálních periodických i neperiodických publikací v angličtině
 • bezplatný vstup do databází v systému ECHO

Oficiální údaje: Ministerstvo pro místní rozvoj

IČ: 66002222
Právní forma: Organizační složka státu

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Organizační zajištění Dohody o partnerství II.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.7.2018 - Projekt ve fyzické realizaci
Obnova technické podpory k testovacímu prostředí MS2014+
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 23.2.2018 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Zajištění administrativních kapacit pro řízení IROP 2018
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Jednání Monitorovacího výboru IROP, pracovních týmů a další jednání pro zajištění řádné implementace IROP v roce 2018 - 2019
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt ve fyzické realizaci
Osobní náklady zaměstnanců implementujících DoP/NSRR na MMR
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Strategie rovných příležitostí Ministerstva pro místní rozvoj ČR
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2017 - Projekt ve fyzické realizaci
Vzdělávání zaměstnanců IROP 2017 - 2018
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.5.2017 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Publicita a komunikace ŘO IROP 2017-2018
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zajištění administrativních kapacit pro řízení IROP 2017
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2017 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Jednání Monitorovacího výboru IROP, pracovních týmů a další jednání pro zajištění řádné implementace IROP v roce 2017
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2017 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Evaluace pro ŘO IROP na roky 2017 - 2020
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2017 - Projekt ve fyzické realizaci
Mapování strategické práce v institucích veřejné správy a návrhy na její zefektivnění
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
STRATeduka - vzdělávací program ke strategickému řízení ve veřejné správě
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Technická podpora BI licencí Oracle (NUP)
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj projektové kanceláře MMR II
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.11.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vybavení AVI III
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.9.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Analýza strategických dokumentů pro potřeby efektivnějšího řízení Dohody o partnerství
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 15.8.2016 - Projekt fyzicky ukončen
Vybavení Akademie veřejného investování II
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.7.2016 - Projekt nedokončen - ukončen příjemcem
Tvorba a správa spisové služby MMR ČR a vybraných zřizovaných organizací
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 2.5.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Meduin II - Metodické centrum pro integrované nástroje
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.4.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 14.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Evaluace a analytické podklady na podporu řízení DoP
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Specifické vzdělávání zaměstnanců DoP/NSRR na MMR
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt fyzicky ukončen
Vybavení ICT pro pracovníky implementující DoP
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zajištění účasti zaměstnanců implementujících DoP na zahraničních a tuzemských pracovních cestách
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt fyzicky ukončen
Organizační zajištění Dohody o partnerství
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt fyzicky ukončen
Zajištění řídící činnosti OPTP 2015-2021
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Správa MS programového období 2007-2013 - Provozování IS Monit7+ a Benefit7
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt pozastaven
Zajištění vazby IS Monit7+ a Benefit7 na Základní registry
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt pozastaven
Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Publicita a komunikace ŘO IROP 2016
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Řízení a sledování implementace IROP
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Jednání Monitorovacího výboru IROP, pracovních týmů a další jednání pro zajištění řádné implementace IROP v roce 2016
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Vzdělávání pracovníků ŘO IROP a IOP v roce 2016
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Zajištění administrativních kapacit pro řízení IROP v letech 2015 - 2016
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.12.2015 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Zajištění služby Bezpečnostního dohledu pro MS2014+
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Navazující aktivity pro provoz primárního a záložního pracoviště IS MSC2007 v lokalitě MMR
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Provozování Manažerského informačního systému nad Datovým skladem
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Finanční ohodnocení zaměstnanců implementujících DoP/NSRR na MMR
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2015 - Projekt fyzicky ukončen
Zajištění publicity ESI fondů
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Provozní výdaje na zajištění činnosti pracovníků hrazených z OPTP na MMR a na provoz Akademie veřejného investování
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Sjednocení technické podpory k licencím SW a
HW produktů

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 3.11.2015 - Projekt dokončen
Technické vybavení - HW pro pracovníky ŘO IROP
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.11.2015 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Informační kampaně o ESI fondech
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.9.2015 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Obnova technické podpory k SW a HW licencím
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.8.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Příprava Integrovaného regionálního operačního
programu 2014 - 2020 - 2. část

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 27.7.2015 - Projekt dokončen
Publicita a komunikace ŘO IOP 2015
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 7.7.2015 - Projekt dokončen
Zajištění řídící činnosti ŘO OPTP II.
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 26.6.2015 - Projekt dokončen
Centrální zajištění překladatelských služeb pro
řídící orgány OP a NOK

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 26.6.2015 - Projekt dokončen
Komunikační aktivity NSRR II
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 1.6.2015 - Projekt dokončen
MEDUIN - Metodické centrum pro integrované
nástroje

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 1.6.2015 - Projekt dokončen
Pilotní šetření příjezdového cestovního ruchu
prostřednictvím zbytkových GSM dat

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 26.5.2015 - Projekt dokončen
Pilotní šetření příjezdového cestovního ruchu
prostřednictvím zbytkových GSM dat

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 26.5.2015 - Projekt dokončen
Náklady spojené s jednáním Monitorovacího
výboru IOP, pracovních skupin a ŘO IOP v roce
2015

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2015 - Projekt dokončen
Náklady na řízení a sledování implementace na
rok 2015

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2015 - Projekt dokončen
Vzdělávání pro ŘO IOP a ZS IOP na rok 2015
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2015 - Projekt dokončen
Zajištění administrativních kapacit pro řízení IOP a
přípravu IROP na rok 2015

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.3.2015 - Projekt dokončen
Technické vybavení - HW pro ŘO IOP a podporu
přípravy IROP

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.3.2015 - Projekt dokončen
Provozní podpora a rozvoj Aplikace MS2014+
programového období 2014-2020 pro rok 2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 23.2.2015 - Projekt dokončen
Zajištění tuzemských a zahraničních služebních
cest pracovníků podílejících se na vykonávání
činnosti NOK II.

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 17.10.2014 - Projekt dokončen
Akademie euro-vzdělávání a strategií
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 10.10.2014 - Projekt nedokončen
Akademie veřejného investování - vybavení
školicího centra pro EU

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Projekt dokončen
Expertizy pro oblast investiční výstavby
veřejných zakázek ze SF EU

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Projekt dokončen
Obnova technické podpory k licencím SW a HW
produktů

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Projekt dokončen
Provozní výdaje na činnost pracovníků hrazených
z OPTP na MMR v období 2014-2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Projekt dokončen
Realizace programového období 2014-2020
pracovní výjezd zástupců MMR do Bruselu 2014

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Projekt dokončen
Tým expertů strategického řízení ESIF v ČR
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Projekt nedokončen
Publicita a komunikace ŘO IOP 2014/2015
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 7.8.2014 - Projekt dokončen
Vzdělávání stavebních úředníků
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2014 - Projekt dokončen
Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační
systém

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 5.5.2014 - Projekt dokončen
HW a SW vybavení pro záložní pracoviště
Aplikace MS2014+

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 5.5.2014 - Projekt dokončen
Zřízení Projektové kanceláře Ministerstva pro
místní rozvoj ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.5.2014 - Projekt dokončen
Vzdělávání a metodická podpora pro úřady
veřejné správy v oblasti zadávání veřejných
zakázek

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.4.2014 - Projekt nedokončen
Podpora strategického řízení rozvoje obcí
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.4.2014 - Projekt dokončen
Informační kampaně o fondech EU
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 1.4.2014 - Projekt dokončen
Organizační zajištění zasedání Řídícího a
koordinačního výboru a koordinačních výborů

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 1.4.2014 - Projekt dokončen
Rozvoj Národní infrastruktury pro elektronické
zadávání veřejných zakázek

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 27.3.2014 - Projekt nedokončen
Vzdělávání pro ŘO IOP a ZS IOP na rok 2014
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.3.2014 - Projekt dokončen
Zajištění administrativních kapacit pro řízení IOP
na rok 2014

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.3.2014 - Projekt dokončen
Náklady spojené s jednáním Monitorovacího
výboru IOP, pracovních skupin a ŘO IOP v roce
2014

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.3.2014 - Projekt dokončen
Náklady na řízení a sledování implementace na
rok 2014

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.3.2014 - Projekt dokončen
Nové technologické a technické řešení komponent
datových přenosů IS MONIT7+

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 24.2.2014 - Projekt dokončen
Zajištění služby Bezpečnostního dohledu pro
MS2014+

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 24.2.2014 - Projekt dokončen
Realizace programového období 2014-2020
semináře a workshopy

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 24.2.2014 - Projekt dokončen
Provozní podpora a rozvoj Aplikace MS2014+
programového období 2014-2020 - 2014

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 24.2.2014 - Projekt dokončen
Publicita a komunikace ŘO IOP 2013/2014
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.12.2013 - Projekt dokončen
Příprava Integrovaného regionálního operačního
programu 2014 - 2020

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.12.2013 - Projekt dokončen
Pořízení HW platformy a Infrastruktury
serverovny pro MS2014+

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 10.10.2013 - Projekt dokončen
Podpora strategického řízení kohezní politiky
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 10.10.2013 - Projekt nedokončen
Pořízení IT vybavení pro pracovníky hrazené z
OPTP

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2013 - Projekt dokončen
Provozní výdaje na činnost pracovníků hrazených
z OPTP na MMR

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2013 - Projekt dokončen
Provoz a správa MS programovacího období
2007-2013 akce 2.- Paušální poplatky IS Monit7+
a Benefit7 - III.

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2013 - Projekt dokončen
Služby technického dozoru a poradenství při
realizaci informačního systému MS2014+

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2013 - Projekt dokončen
Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných
projektů financovaných ze strukturálních fondů a
Fondu soudržnosti dle čl. 13 nařízení Komise (ES)
č. 1828/2006 v letech 2014-2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2013 - Projekt nedokončen
Dodávka HW a SW infrastruktury pro testovací a
pilotní prostředí MS2014+

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2013 - Projekt dokončen
Vytvoření integrační komponenty pro napojení
informačních systémů NIPEZ na ISZR

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 13.5.2013 - Projekt dokončen
Vzdělávání pro ŘO IOP a ZS IOP na rok 2013
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.3.2013 - Projekt dokončen
Zajištění administrativních kapacit pro řízení IOP
na rok 2013

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.3.2013 - Projekt dokončen
Zkvalitnění informací o sektoru stravovacích
zařízení v České republice

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.12.2012 - Projekt dokončen
Zkvalitnění informací o sektoru stravovacích
zařízení v České republice

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.12.2012 - Projekt dokončen
Provoz a správa MS programovacího období
2007-2013 akce 2.- Paušální poplatky IS Monit7+
a Benefit7 - II.

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 4.12.2012 - Projekt dokončen
Příprava programového období 2014-2020
pracovní výjezd zástupce MMR do Bruselu 2013

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 4.12.2012 - Projekt dokončen
Komunikační aktivity NSRR
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 4.12.2012 - Projekt dokončen
Pořízení aplikace monitorovacího systému pro
programové období 2014 - 2020

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 1.11.2012 - Projekt dokončen
Vsazení nových prvků eGovernmentu do IS
Monit7+ a Benefit7 včetně vazby na Základní
registry

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 18.9.2012 - Projekt dokončen
Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v
České republice

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 27.7.2012 - Projekt dokončen
Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v
České republice

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 27.7.2012 - Projekt dokončen
Publicita a komunikace ŘO IOP 2012/2013
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 25.7.2012 - Projekt dokončen
Technické vybavení - HW pro ŘO IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 19.6.2012 - Projekt dokončen
Příprava programového období 2014 - 2020
analýzy a poradenství

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 16.4.2012 - Projekt dokončen
Projektová příprava monitorovacího informačního
systému pro programové období 2014 - 2020

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 16.4.2012 - Projekt dokončen
Příprava programového období 2014+ pracovní
výjezd zástupce MMR do Bruselu

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 5.4.2012 - Projekt dokončen
Příprava budoucího programového období 2014+
pracovní cesty

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 5.4.2012 - Projekt dokončen
Příprava programového období 2014+ semináře a
workshopy

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 22.3.2012 - Projekt dokončen
Vzdělávání pro ŘO IOP, ZS IOP a PAS IOP na
rok 2012

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 13.3.2012 - Projekt dokončen
Zajištění administrativních kapacit pro řízení IOP
na rok 2012

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 13.3.2012 - Projekt dokončen
Podpora Řídícího orgánu IOP v oblasti výkonu
kontrol

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 13.3.2012 - Projekt dokončen
Posílení informovanosti veřejnosti o fondech EU
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 31.12.2011 - Projekt dokončen
Provoz a správa MS programového období
2007-2013 akce 3.- Rozšíření podpory IS Monit7+
a Benefit7

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 23.12.2011 - Projekt dokončen
Publicita a komunikace 2011/2012
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.11.2011 - Projekt dokončen
Publikace o fondech EU
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 30.9.2011 - Projekt dokončen
Zajištění komplexních služeb pro systémovou
integraci monitorovacího systému

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 30.9.2011 - Projekt dokončen
Úpravy Monit7+ a Benefit7 pro OPPS ČR -
Polsko

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2011 - Projekt dokončen
Specifické úpravy aplikací MONIT7+ IOP a
webové žádosti BENEFIT7 pro IOP - III. část

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2011 - Projekt dokončen
Zajištění administrativních kapacit IOP pro rok
2011

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.6.2011 - Projekt dokončen
Zajištění řídící činnosti ŘO OPTP
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 7.4.2011 - Projekt dokončen
Řídící nástroje NSRR II.
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 7.4.2011 - Projekt dokončen
Příprava programového období 2014+
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 7.4.2011 - Projekt dokončen
Organizační zajištění koordinace NSRR II.
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 7.4.2011 - Projekt dokončen
Implementace a podpora rozhraní mezi IS
Monit7+ a ÚIS ŘO OP - II.

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.4.2011 - Projekt dokončen
Provoz a správa MS programovacího období
2007-2013 akce 1.- Centrální rozvoj IS Benefit7

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.4.2011 - Projekt dokončen
Provoz a správa MS programovacího období
2007-2013 akce 1.- Centrální rozvoj IS Monit7+

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.4.2011 - Projekt dokončen
Specifické úpravy aplikací Monit7+ OPTP a
webové žádosti Benefit7 dle specifikací ŘO
OPTP, část II.

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.4.2011 - Projekt dokončen
Vývoj a správa portálu Strukturální fondy
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.4.2011 - Projekt dokončen
Zajištění tuzemských a zahraničních služebních
cest pracovníků podílejících se na vykonávání
činnosti NOK

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.4.2011 - Projekt dokončen
Eurofon jako komunikační nástroj pro fondy EU
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 6.4.2011 - Projekt dokončen
Technické vybavení - SW a HW pro ŘO IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.3.2011 - Projekt nedokončen
Školení uživatelů IS Monit7+ z ŘO a ZS pro
operační programy - III.

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 29.3.2011 - Projekt dokončen
Provoz a správa MS programovacího období
2007-2013 akce 2.- Paušální poplatky IS Monit7+
a Benefit7

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 29.3.2011 - Projekt dokončen
Projekčně analytická gesce OSMS
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 29.3.2011 - Projekt dokončen
Evaluace komunikačních a propagačních aktivit
IOP

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2011 - Projekt dokončen
Evaluace postupu implementace prioritní osy 4
IOP

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2011 - Projekt dokončen
Evaluace změn programového dokumentu IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2011 - Projekt dokončen
Vzdělávání pro ŘO IOP, ZS IOP a PAS IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 28.1.2011 - Projekt dokončen
Publicita a komunikace 10/2010 - 03/2011
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 28.1.2011 - Projekt dokončen
Evaluace informačních a komunikačních opatření
NSRR ČR

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 27.1.2011 - Projekt dokončen
Vytvoření Manažerského informačního systému
(MIS) nad Datovým skladem (DWH)

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 21.12.2010 - Projekt dokončen
Příprava digitalizace územních, stavebních a
dalších vybraných řízení a postupů dle Stavebního
zákona

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 15.12.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávání uživatelů e-tržišť jako součásti NIPEZ
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.12.2010 - Projekt dokončen
Národní infrastruktura pro elektronické zadávání
veřejných zakázek

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 13.12.2010 - Projekt dokončen
Úprava portálů MMR na Portál veřejné správy a
agendové portály (Úprava portálu ÚÚR na Portál
veřejné

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.12.2010 - Projekt dokončen
Elektronická metodická podpora tvorby
rozvojových dokumentů obcí

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávání zaměstnanců IS NSRR v oblasti
kontroly a auditu fondů EU

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 8.11.2010 - Projekt dokončen
Zavádění moderních metod řízení do činnosti MMR
a jeho vybraných organizací

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.11.2010 - Projekt nedokončen
Realizace záložního pracoviště - varianta do kříže
pro systémovou infrastrukturu IS MSC2007,
MONIT7+ a BENEFIT7 - varianta Omezený
výkon

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2010 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů PAS MMR a členů
skupiny auditorů OPPS 2011-06/2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2010 - Projekt dokončen
Publicita a komunikace 2010
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.7.2010 - Projekt dokončen
Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a podřízených
organizací, příprava a realizace vzdělávacího
programu pro zaměstnance podřízených organizací
a vedoucí úředníky ministerstva.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.7.2010 - Projekt dokončen
Prevence
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 21.6.2010 - Projekt dokončen
Odborná asistence při výkonu kontrol projektů
financovaných ze SF a FS dle čl. 13 Nařízení
Komise (ES) č. 1828/2006

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 21.6.2010 - Projekt dokončen
Obnova systémové infrastruktury pro provoz
MSC2007 v lokalitě MMR

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 20.5.2010 - Projekt dokončen
Kvalita služeb v segmentu venkovského
cestovního ruchu

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.2.2010 - Projekt nedokončen
Kvalita služeb v segmentu venkovského
cestovního ruchu

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.2.2010 - Projekt nedokončen
Zkvalitnění informací o vybraných sektorech
cestovního ruchu

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.2.2010 - Projekt dokončen
Zkvalitnění informací o vybraných sektorech
cestovního ruchu

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.2.2010 - Projekt dokončen
Zkvalitnění informací o kongresovém a
incentivním cestovním ruchu

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.2.2010 - Projekt dokončen
Zkvalitnění informací o kongresovém a
incentivním cestovním ruchu

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.2.2010 - Projekt dokončen
Zajištění finančního ohodnocení administrativní
kapacity NSRR na MMR

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 4.2.2010 - Projekt dokončen
Zabezpečení administrativních kapacit IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.1.2010 - Projekt dokončen
Kompatibilita spisové služby
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 27.11.2009 - Projekt dokončen
Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního
účtu cestovního ruchu ČR

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2009 - Projekt dokončen
Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního
účtu cestovního ruchu ČR

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.11.2009 - Projekt dokončen
Zlepšení kvality služeb turistických informačních
center

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 19.11.2009 - Projekt nedokončen
Zlepšení kvality služeb turistických informačních
center

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 19.11.2009 - Projekt nedokončen
Návrh modelu fungování Národní infrastruktury
pro elektronické zadávání veřejných zakázek

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 10.11.2009 - Projekt dokončen
Zavádění národních standardů kvality ve
vybraných sektorech cestovního ruchu

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 21.8.2009 - Projekt nedokončen
Zavádění národních standardů kvality ve
vybraných sektorech cestovního ruchu

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.8.2009 - Projekt nedokončen
Zabezpečení kapacit v ŘO IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 18.8.2009 - Projekt dokončen
Publicita a komunikace 2009
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 18.8.2009 - Projekt dokončen
Hodnocení implementačního systému IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 18.8.2009 - Projekt dokončen
Budování absorpční kapacity
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 14.5.2009 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů PAS MMR a členů
skupiny auditorů OPPS 2009-2010

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 14.4.2009 - Projekt dokončen
Programování období 2014+
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 10.4.2009 - Projekt dokončen
Podpora řízení a koordinace politiky hospodářské a
sociální soudržnosti

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 10.4.2009 - Projekt dokončen
Zajištění administrativních kapacit MMR pro
implementaci SF a FS v období 2007-2013

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 31.3.2009 - Projekt dokončen
Zajištění obecné informovanosti o fondech EU
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 31.3.2009 - Projekt dokončen
Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OP TP
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 26.1.2009 - Projekt nedokončen
Systém vzdělávání zaměstnanců realizujících
NSRR v období 2007-2013

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 31.12.2008 - Projekt dokončen
Zajištění systému dodatečné motivace
administrativních kapacit MMR pro implementaci
SF a FS v období 2007-2013 na základě UV č.
818 ze dne 18. 7. 2007

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 31.12.2008 - Projekt dokončen
Další vzdělávání zaměstnanců NSRR na MRR
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 31.12.2008 - Projekt dokončen
Zajištění činnosti vyjednávacího týmu pro jednání
s EK o přípravě programového období 2007-2013

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 18.12.2008 - Projekt dokončen
Řídící nástroje NSRR
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 18.12.2008 - Projekt dokončen
Organizační zajištění koordinace NSRR a OPTP
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 18.12.2008 - Projekt dokončen
Technické vybavení pro ŘO IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2008 - Projekt dokončen
Vzdělávání pro ŘO IOP, zprostředkující subjekty
IOP a PAS IOP

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.11.2008 - Projekt dokončen
Publicita a komunikace 2008
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.11.2008 - Projekt dokončen
Zajištění činností PAS IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.11.2008 - Projekt dokončen
Náklady na řízení a sledování implementace
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.11.2008 - Projekt dokončen
Náklady spojené s jednáním Monitorovacích
výborů, pracovních skupin a ŘO

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.11.2008 - Projekt dokončen
Optimalizace MS v období 2007-2013 - akce č.3:
Vypracování nezávislého znaleckého posudku na
přiměřenost ceny přizpůsobení SW produktů Monit
7+ a Benefit7 pro podmínky programového
období EU 2007-2013

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 19.11.2008 - Projekt dokončen
Analýza systému Monit7+, Benefit7
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 19.11.2008 - Projekt dokončen
Zajištění činnosti řídícího orgánu v rámci OPPS
ČR-PR 2007-2013

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 5.11.2008 - Projekt dokončen
Zabezpečení účasti zástupce OIAK MMR ve
skupině auditorů pro OPPS ČR-PR

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 5.11.2008 - Projekt nedokončen
ROZVOJ A ZVYŠOVÁNÍ ABSORPČNÍ KAPACITY
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen příjemcem
Servisní služby napájecího zdroje UPS a motorgenerátoru
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů II
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Rozšíření IT infrastruktury MS2014+
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Vzdělávání zaměstnanců IROP v roce 2018 - 2019
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Služby odborných konzultantů pro oblast personalistiky
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných z ESIF
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Zefektivnění nástrojů regionální politiky v současném i budoucím programovém období
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Specifické vzdělávání zaměstnanců ESIF na MMR
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Zajištění služebních cest II.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Zahraniční vzdělávání zaměstnanců ESIF
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: info@mmr.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
U více než 300.000 firem najdete alespoň jednu kontaktní osobu.