Vyšehradská 424/16
Nové Město
Praha
128 00 Praha 28
navigovat

Kontakty

 • 221 997 111 - spojovatelka
 • 221 997 106 - podatelna
 • 221 997 108 - podatelna
 • 224 919 927
 • posta@msp.justice.cz

Úřední hodiny

PO 07:30-16:15 hod.
ÚT 07:30-16:15 hod.
ST 07:30-16:15 hod.
ČT 07:30-16:15 hod.
PÁ 07:30-16:15 hod.
Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

 • Jiří Pospíšil - ministr

Webové prezentace

Sociální sítě

Činnosti firmy

 • Ministerstvo spravedlnosti
  informační služba
 • elektronická podoba OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
  dodávka
 • databanka (elektronická podoba OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU)

Oficiální údaje: Ministerstvo spravedlnosti

IČ: 00025429
Právní forma: Organizační složka státu
Datová schránka: kq4aawz

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.4.2015 - Probíhá
Vytvoření modulu a systému manažerského vzdělávání ve VS ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 20.1.2015 - Probíhá
Vytvoření projektové kanceláře Ministerstva spravedlnosti České republiky
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 31.7.2014 - Probíhá
Rozpočtová gramotnost
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2014 - Probíhá
Rozvoj systému řízení pracovního výkonu, vzdělávání a manažerských dovedností
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.4.2014 - Probíhá
Metodiky procesních postupů MSp
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.4.2014 - Probíhá
Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.4.2014 - Probíhá
Vyhodnocení efektivnosti vynakládání rozpočtových zdrojů v resortu Ministerstva spravedlnosti, justice, vězeňství a optimalizace mandatorních výdajů
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 16.4.2014 - Probíhá
Nové soukromé právo
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.5.2012 - Ukončen
Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím posílení administrativních kapacit
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.5.2012 - Probíhá
Efektivní justice - nástroje pro efektivní projektové řízení v resortu justice
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.5.2011 - Ukončen
Bezpečnostní monitoring přístupů k aplikacím a datům MSp
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.4.2011 - Ukončen
Integrovaný systém řízení pracovního výkonu, dlouhodobý systém vzdělávání vedoucích zaměstnanců
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.11.2010 - Ukončen
Racionalizace práce a výkonnosti soudů a státních zastupitelství prostřednictvím digitalizace administrativních procesů
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.11.2010 - Ukončen
Zefektivnění vybraných podpůrných procesů Vězeňské služby ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.11.2010 - Ukončen
Zpracování studie proveditelnosti pro odkládání a archivaci dat informačních systémů resortu justice
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.4.2010 - Ukončen
Zpracování studie proveditelnosti pro přípravu projektu elektronického soudního spisu
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.4.2010 - Ukončen
Zpracování studie proveditelnosti pro realizaci nového portálu resortu justice
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.4.2010 - Ukončen
Zpracování studie proveditelnosti pro rozšíření insolvenčního rejstříku
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 23.4.2010 - Ukončen
Zpracování studie proveditelnosti pro vybudování datového centra Ministerstva spravedlnosti ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 23.4.2010 - Ukončen
Zpracování studie proveditelnosti zavedení videokonferencí u složek resortu justice
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 23.4.2010 - Ukončen
Rozšíření informačního systému Nejvyššího správního soudu o podporu procesů prvostupňových správních soudů a Ústavního soudu
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 23.4.2010 - Ukončen
Úprava Obchodního rejstříku v návaznosti na základní registry veřejné správy
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.1.2010 - Ukončen
Úprava elektronické spisové služby Žadatele v návaznosti na systém datových schránek
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 28.1.2010 - Ukončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Volná pracovní místa

Operátoři počítačů pro třídění a evidenci dat

Pracoviště a kontakty

Vyšehradská 424, Nové Město, 128 00 Praha 28, Praha

Ing. Jana Krpálková
e-mail: jkrpalkova@msp.justice.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Dvousměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO (vyučení s maturitou)
Pracovní poměr:od 1.5.2018
Mzdové rozpětí:od 17360 do 26110
Poznámka k volnému místuZajištění provozu operačního střediska a nepřetržité elektronické kontroly nad monitorovanými osobami. Sledování a řešení provozních a bezpečnostních incidentů v rámci elektronické kontroly. Poskytování součinnosti pracovníkům Probační a mediační služby a Policii ČR. Provozní a krizová komunikace s kontrolovanými osobami. Poskytování rad chráněným osobám ohledně dalšího postupu.

Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií

Pracoviště a kontakty

Vyšehradská 424, Nové Město, 128 00 Praha 28, Praha

Ing. Jana Krpálková
e-mail: jkrpalkova@msp.justice.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vysokoškolské
Pracovní poměr:od 1.4.2018
Mzdové rozpětí:od 25210 do 36110
Poznámka k volnému místu

Pracovní náplní na toto služebním místě je zejména tvorba a úprava bezpečnostních politik v rámci rezortu
justice a jejich následná realizace v prostředí rezortu justice.

Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení

Pracoviště a kontakty

Vyšehradská 424, Nové Město, 128 00 Praha 28, Praha

Ing. Jana Krpálková
e-mail: jkrpalkova@msp.justice.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vysokoškolské
Pracovní poměr:od 1.4.2018
Mzdové rozpětí:od 26070 do 37890
Poznámka k volnému místu

Náplní práce na tomto služebním místě je zejména metodické řízení zadávání veřejných zakázek v souladu
se zákonem o veřejných zakázkách a v rozsahu stanoveném instrukcí ministerstva o veřejných zakázkách.
Koordinace činnosti veřejných zakázek v rámci resortu. Zodpovědnost za uveřejnění informací o veřejných
zakázkách ministerstva ve věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele. Účast v resortních
hodnotících komisích. Zpracování kompletní zadávací podmínky veřejných zakázek včetně všech
administrativních úkonů. Spolupráce při uzavírání smluvních vztahů mezi centrálním zadavatelem a
podřízenými organizačními složkami. Odpovědnost za agendu související s dohledem nad zadávacím
řízením a schvalováním zadávací dokumentace veřejných zakázek v rámci resortu. Analýza průběhu
jednotlivých zadávacích řízení a vedení jejich evidence. Zpracování připomínek k návrhu smluv, jež jsou
součástí zadávací dokumentace. Vytváření návrhů smluv, jež budou součástí zadávací dokumentace,
zpracování odborných stanovisek k procesu zadávání veřejných zakázek.

Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií

Pracoviště a kontakty

Vyšehradská 424, Nové Město, 128 00 Praha 28, Praha

Ing. Jana Krpálková
e-mail: jkrpalkova@msp.justice.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vysokoškolské
Pracovní poměr:od 1.4.2018
Mzdové rozpětí:od 26070 do 37890
Poznámka k volnému místu

Pracovní náplní na tomto služebním místě je zejména analýza bezpečnostních událostí a incidentů v rámci
resortu justice a následné provádění jak reaktivních, tak i proaktivních bezpečnostních opatření, včetně
zpracování záznamů o incidentech a jejich hlášení na Národní centrum kybernetické bezpečnosti.
Provoz a zajištění rozvoje incident managementu a řízení CERT týmu ministerstva.

Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení

Pracoviště a kontakty

Vyšehradská 424, Nové Město, 128 00 Praha 28, Praha

Ing. Jana Krpálková
e-mail: jkrpalkova@msp.justice.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vysokoškolské
Pracovní poměr:od 1.4.2018
Mzdové rozpětí:od 26070 do 37890
Poznámka k volnému místu

Pracovní náplní na tomto služebním místě bude zejména poskytování poradenství a informací resortním
správcům a zpracovatelům osobních údajů o povinnostech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680. Monitorování souladu
zpracování osobních údajů s příslušnými předpisy a pravidly v oblasti ochrany osobních údajů a případně
zavádění opatření, která soulad zajistí. Zpracování rozborů a stanovisek k jednotlivým druhům zpracování
osobních údajů včetně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování. Návrhy
opatření ke zmírnění rizik, řešení bezpečnostních incidentů. Součinnost při řešení dotazů a stížností subjektů
osobních údajů. Školení a odborná příprava zaměstnanců zapojených do operací zpracování. Spolupráce
s ÚOOÚ a výkon funkce kontaktního místa ÚOOÚ.

Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení

Pracoviště a kontakty

Vyšehradská 424, Nové Město, 128 00 Praha 28, Praha

Ing. Jana Krpálková
e-mail: jkrpalkova@msp.justice.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vysokoškolské
Pracovní poměr:od 1.4.2018
Mzdové rozpětí:od 28730 do 43180
Poznámka k volnému místu

Náplní práce na tomto služebním místě bude zejména řízení a vedení zaměstnanců oddělení stížností
na činnost soudních exekutorů. Dohled nad exekuční činností a nad činností exekutora. Vyřizování podnětů
a stížností fyzických nebo právnických osob na činnost soudních exekutorů. Prověřování zákonnosti postupů
soudního exekutora, dodržování kancelářského řádu a plynulost a délku exekučního řízení.

Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení

Pracoviště a kontakty

Vyšehradská 424, Nové Město, 128 00 Praha 28, Praha

Ing. Jana Krpálková
e-mail: jkrpalkova@msp.justice.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vysokoškolské
Pracovní poměr:od 1.4.2018
Mzdové rozpětí:od 28730 do 43180
Poznámka k volnému místu

Náplní práce na tomto služebním místě bude zejména řízení a vedení zaměstnanců oddělení kontrol
exekutorských úřadů. Provádění řádných a mimořádných kontrol exekutorských úřadů. Koordinace
kontrolní činnosti s ostatními dohledovými orgány podle kontrolního řádu.

Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení

Pracoviště a kontakty

Vyšehradská 424, Nové Město, 128 00 Praha 28, Praha

Ing. Jana Krpálková
e-mail: jkrpalkova@msp.justice.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vysokoškolské
Pracovní poměr:od 1.4.2018
Mzdové rozpětí:od 25210 do 36110
Poznámka k volnému místu

V rámci uvedeného služebního místa bude státní zaměstnanec zpracovávat odborná stanoviska, analýzy
a další koncepční a systémové materiály v oblasti střetu zájmů. Dále přijímat, zpracovávat a vyřizovat
podněty a sdělení týkající se skutečností, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti zpracovávaných
údajů evidovaných v registru oznámení. Zajišťovat přijímání a evidenci oznámení dle zákona o střetu zájmů.
Kontrolovat podání oznámení a jeho obsahovou správnost. Porovnávat údaje v oznámeních veřejných
funkcionářů s údaji uvedenými v jiných informačních systémech. Podílet se na vypracovávání zásadních
právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů v oblasti
střetu zájmů.

Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení

Pracoviště a kontakty

Vyšehradská 424, Nové Město, 128 00 Praha 28, Praha

Ing. Jana Krpálková
e-mail: jkrpalkova@msp.justice.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vysokoškolské
Pracovní poměr:od 15.3.2018
Mzdové rozpětí:od 28730 do 43180
Poznámka k volnému místu

V rámci uvedeného služebního místa bude státní zaměstnanec vyřizovat agendu mezinárodní justiční
spolupráce ve věcech civilních, informačních a metodickou pomoc pro soudy, notáře a další orgány při
vyřizování věcí s cizím prvkem, včetně poskytování informací o cizích právních předpisech, zajišťování
právní pomoci v přeshraničních sporech, zastupování zájmů České republiky v orgánech mezinárodních
organizací, vydávání osvědčení o českém právu, zajišťování vyššího ověření veřejných listin.

Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení

Pracoviště a kontakty

Vyšehradská 424, Nové Město, 128 00 Praha 28, Praha

Ing. Jana Krpálková
e-mail: jkrpalkova@msp.justice.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vysokoškolské
Pracovní poměr:od 1.3.2018
Mzdové rozpětí:od 24020 do 36110
Poznámka k volnému místu

Komplexní příprava a posuzování smluvních dokumentů uzavíraných Ministerstvem spravedlnosti, zejména v oblasti informačních systémů, stavebních činností, převodů nemovitostí a užívacích vztahů. Posuzování smluvních dokumentů uzavíraných organizačními složkami resortu justice týkající se nakládání s majetkem státu. Vymáhání pohledávek Ministerstva spravedlnosti, metodické vedení vymáhání pohledávek a právních postupů při nakládání s majetkem v rámci resortu justice. Příprava a posuzování resortních instrukcí a vnitřních pokynů v rámci Ministerstva spravedlnosti. Připomínkování návrhů nových právních předpisů. Zastupování Ministerstva spravedlnosti u soudu v oblasti nakládání s majetkem státu.

více pracovních míst

Zdroj: Úřad práce

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: posta@msp.justice.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Ročně rozšíříme katalog o 30.000 nově ověřených firem.