Vršovická 1442/65
Vršovice
Praha
100 00 Praha 10
navigovat

Kontakty

  • 267 121 111 - spojovatelka
  • 267 122 150 - národní geoparky
  • 602 643 054 - národní geoparky
  • 267 310 308
  • info@mzp.cz

Úřední hodiny

úřední hodiny
PO 08:00-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:00-17:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno

Kontaktní osoby

  • Mgr. Richard Brabec - ministr
  • Martina Pásková, Ph.D. - předsedkyně Rady národních geoparků
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

INFOTHERMA 2018
Mezinárodní výstava vytápění, úspory energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů
22.1.2018 - 25.1.2018
stánek záštita nad výstavou/záštita nad výstavou
GO + Regiontour 2018
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
18.1.2018 - 21.1.2018
stánek Regiontour
Národní výstava myslivosti + Natur Expo Brno 2017
Národní výstava myslivosti
11.5.2017 - 14.5.2017
stánek PAV F / 009
INFOTHERMA 2017
Mezinárodní výstava vytápění, úspory energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů
23.1.2017 - 26.1.2017
stánek záštita nad výstavou/záštita nad výstavou
GO + Regiontour 2017
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
19.1.2017 - 22.1.2017
stánek Regiontour
IBF 2016
Stavební veletrh
20.4.2016 - 23.4.2016
stánek PAV P / 144
INFOTHERMA 2016
Mezinárodní výstava vytápění, úspory energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů
18.1.2016 - 21.1.2016
stánek záštita nad výstavou/záštita nad výstavou
GO + Regiontour 2016
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
14.1.2016 - 17.1.2016
stánek Regiontour
GO + Regiontour 2015
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
15.1.2015 - 18.1.2015
stánek PAV P / 062
IBF 2014
Stavební veletrh
23.4.2014 - 26.4.2014
stánek PAV P / 133
GO + Regiontour 2014
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
16.1.2014 - 19.1.2014
stánek PAV P / 062
více prezentací

Činnosti firmy

  • Ministerstvo životního prostředí
  • Rada národních geoparků

Oficiální údaje: Ministerstvo životního prostředí

IČ: 00164801
Právní forma: Organizační složka státu

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Právnické služby, poradenství a zastoupení při organizaci výběrových řízení v letech 2014 - 2015
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.9.2015 - Probíhá
Analýza efektivity komunikačního plánu OPŽP za období 2007 - 2014 a návrh komunikačních nástrojů pro období 2015 - 2020
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.4.2015 - Probíhá
Platforma metodické podpory pro domy přírody
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.3.2015 - Probíhá
Propagace OPŽP na mezinárodní vodohospodářské výstavě "Vodovody - kanalizace 2015"
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.3.2015 - Probíhá
Ex-ante evaluace programového dokumentu v gesci Ministerstva životního prostředí na období 2014 - 2020 - II. etapa - Mimo IS EDS/SMVS
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.3.2015 - Probíhá
Analýza minimální výše nákladů zařízení na využívání odpadu a dalších souvisejících nákladů pro účely zefektivnění přidělování dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 3
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.1.2015 - Probíhá
Zajištění překladů OPŽP_III.etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.12.2014 - Probíhá
Biotour 2015 - Zajištění seminářů k zvýšení informovanosti odborné veřejnosti v oblasti nové legislativy třídění bioodpadů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.12.2014 - Probíhá
Zpracování analytických a dalších podpůrných podkladů pro zajištění úlohy Ministerstva životního prostředí v budoucím programovém období 2014?2020
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.12.2014 - Probíhá
Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.10.2014 - Probíhá
Optimalizace nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.10.2014 - Probíhá
Možnosti optimálního využití likvidace odpadních vod pomocí individuálních (domovních) ČOV v podmínkách ČR
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.9.2014 - Probíhá
Stanovení emisních faktorů a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely zjednodušení přípravy a vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.7.2014 - Ukončen
Zajištění právních služeb v letech 2011 - 2015
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.6.2014 - Probíhá
Tvorba metodiky Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 - 2020
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.4.2014 - Ukončen
Ex-ante evaluace programového dokumentu v gesci Ministerstva životního prostředí na období 2014-2020
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.4.2014 - Ukončen
Development centrum zaměstnanců implementujících OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.2.2014 - Ukončen
Konzultace a analýzy integrovaných přístupů v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a aplikace strategických cílů OPŽP v kohezní politice v programovém období 2014-2020
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.12.2013 - Ukončen
Režijní náklady MŽP hrazené v letech 2013 - 2015 z TP OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.11.2013 - Probíhá
Střednědobá strategie ochrany ovzduší v ČR
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.11.2013 - Probíhá
Ostatní běžné výdaje AOPK ČR jako dodavatele hodnocení k projektům PO 1 a PO 6 v letech 2012 a 2013
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.11.2013 - Probíhá
Programové a projektové řízení OPŽP v období 2014 - 2020
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.10.2013 - Probíhá
AOPK ČR jako dodavatel hodnocení k projektům PO 1 a PO 6 v letech 2014 - 2015
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.10.2013 - Probíhá
Odborný konzultant pro činnosti související s veřejnosprávní kontrolou II.
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.10.2013 - Probíhá
Odborná podpora pro jednání interní Pracovní skupiny 2014-2020 a externí Platformy pro budoucí kohezi 2014-2020
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.9.2013 - Ukončen
Příprava podkladů pro identifikaci potřeb krajů v odpadovém hospodářství na roky 2014 - 2020
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.9.2013 - Ukončen
Strategie čerpání finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.6.2013 - Ukončen
Propagace OPŽP na mezinárodní vodohospodářské výstavě "Vodovody - kanalizace 2013"
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.6.2013 - Ukončen
Analýza absorpční kapacity v oblasti podpory veřejného osvětlení
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.6.2013 - Probíhá
Odborný posudek konsolidované verze návrhu plánu odpadového hospodářství ČR 2014 ? 2024 pro účely předložení velkých projektů OPŽP na energetické využívání odpadů Evropské komisi
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.5.2013 - Ukončen
OP 1.3 - Odborná podpora omezování rizika povodní
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2013 - Ukončen
Porovnání transpozice legislativy EU do národní legislativy v ČR, Polsku a Slovenské republice
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.4.2013 - Ukončen
Koncepce omezování specifických environmentálních rizik pro roky 2014 až 2020
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.3.2013 - Ukončen
Posouzení vlivů na životní prostředí tzv. SEA hodnocení OPZP v období 2014 -2020
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.2.2013 - Ukončen
Administrativní zabezpečení OPŽP, V. etapa - rok 2013 - 2015
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.12.2012 - Probíhá
Informační kampaň k propagaci přínosů evropských fondů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.12.2012 - Probíhá
Střednědobé hodnocení OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.12.2012 - Ukončen
Systém monitoringu dopadů projektů oblasti podpory 4.1 OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.10.2012 - Ukončen
Konference k regulaci v oboru vodovodů a kanalizací v ČR a Seminář k cenotvorbě ve vodárenství v podmínkách OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.10.2012 - Ukončen
AOPK ČR jako dodavatel hodnocení k projektům PO 1 a PO 6 v letech 2012 - 2013
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.10.2012 - Probíhá
Administrativní zabezpečení OPŽP, IV. etapa - rok 2012
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.8.2012 - Ukončen
Posouzení dopadu výměru č. 1/2012 vydaného v cenovém věstníku Ministerstva financí ČR na Operační program Životní prostředí (2007 ? 2013)
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.8.2012 - Ukončen
Monitoring implementace nařízení REACH
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.8.2012 - Ukončen
Studie aplikace integrovaného přístupu k regionálnímu rozvoji v České republice z hlediska koncepce Krajinného integrovaného plánu (KIPR) a návrh doporučení pro programové období 2014+
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.8.2012 - Ukončen
Analýza možnosti čerpání prostředků OPŽP na modernizaci veřejného osvětlení vč. návrhu opatření, kritérií přijatelnosti a hodnotících kritérií
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.7.2012 - Ukončen
Analýza možností podpory alternativní dopravy z dotačních prostředků EU.
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.7.2012 - Ukončen
Analýza administrativní náročnosti implementace OPŽP - Procesně personální audit
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.7.2012 - Ukončen
Informační kampaň ke zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji s podporou OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.4.2012 - Ukončen
Metodická podpora při nastavení kontrolních mechanismů a postupů pro řešení a hlášení nesrovnalostí v rámci administrace projektů OPŽP 2007 - 2013
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.3.2012 - Ukončen
Analýza indikátorů oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.3.2012 - Ukončen
Evaluační studie aplikace BAT
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.3.2012 - Ukončen
Výukový program pro ZŠ a SŠ - energetické úspory škol zateplených z PO 3 OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.3.2012 - Ukončen
Analýza problémů a potřeb v oblasti životního prostředí po roce 2013 (příprava na budoucí programovací období)
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 7.3.2012 - Ukončen
Vzdělávání zaměstnanců v období 2012 - 2015 - II. etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.12.2011 - Probíhá
Zavedení projektového řízení a zřízení projektové kanceláře v rámci MŽP
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.12.2011 - Ukončen
Zpracování metodického postupu na zlepšení migrační průchodnosti příčných překážek ve vodních tocích ČR
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.11.2011 - Ukončen
Zpracování metodického postupu pro žadatele projektů přírodě blízkých protipovodňových opatření v horských a podhorských oblastech z PO 1
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.10.2011 - Ukončen
Metodický pokyn - kritéria k využití při posuzování průzkumů a výsledků sanací SEZ realizovaných v rámci OPŽP, oblasti podpory 4.2
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.10.2011 - Ukončen
Metodická příručka Možnosti využití nanoželeza a dalších reduktivních metod při sanacích vážně kontaminovaných lokalit
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 7.10.2011 - Ukončen
Úprava metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky Přílohy č. 7 Operačního programu Životní prostředí v souvislosti s oddělitelností/vyjímáním vodohospodářské infrastruktury
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.9.2011 - Ukončen
Oznámení změny koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb.-revize Programového dokumentu OP ŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.7.2011 - Ukončen
Metodika efektivní přípravy a vyhodnocování dopadů koncepcí životního prostředí
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.7.2011 - Ukončen
Pracovní postupy eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině pro podporu žadatelů o PBO v Prioritní ose 1 a 6
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.7.2011 - Ukončen
Osvětová a informační brožura o využití kompostů a decentralizovaném kompostování pro zajištění řádné implementace oblasti podpory 4.1 OPŽP Zkvalitnění nakládání s odpady
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.7.2011 - Ukončen
Analýza rozšíření PO2 o možnost podpory zařízení sloužících ke snižování prašnosti z plošných zdrojů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.6.2011 - Ukončen
Posílení absorpční kapacity PO 2 - analýza národních a krajských koncepcí
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.5.2011 - Ukončen
Posouzení navržených variant řešení čištění odpadních vod v obci Nový Malín s respektováním všech ekonomických a technických aspektů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.5.2011 - Ukončen
Zvýšení absorpční kapacity pro OPŽP oblast podpory 1.3 a 6.4 ? II. etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.5.2011 - Ukončen
Analýza a úpravy stávajících činností a agend s následnou identifikací strategie Ministerstva životního prostředí
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.5.2011 - Ukončen
Platforma pro sběr a správu výstupních dat povodňového mapování
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.5.2011 - Ukončen
POVIS - Povodňový informační systém ČR
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.4.2011 - Ukončen
Vyhodnocení povodní
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.4.2011 - Ukončen
Podpora povodňové služby
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.4.2011 - Ukončen
Vyhodnocení účinnosti komunikačních aktivit Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím výzkumu veřejného mínění
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.4.2011 - Ukončen
Příprava a zpracování komplexních metodických pokynů pro žadatele z OPŽP oblasti podpory 1.3.2
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.3.2011 - Ukončen
Význam a management dřevní hmoty v tocích
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.2.2011 - Ukončen
Hodnocení bílých míst EVVO v projektech Prioritní osy 7
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.2.2011 - Ukončen
Vytvoření a realizace programu odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.2.2011 - Ukončen
AOPK jako dodavatel hodnocení k projektům PO 1 a PO 6 v roce 2011
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.1.2011 - Ukončen
Administrativní zabezpečení OPŽP _ III. Etapa _ rok 2011
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.1.2011 - Ukončen
Analýza možnosti rozšíření prioritní osy 2 OPŽP o oblast podpory udržitelné dopravy
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.1.2011 - Ukončen
Odborné posudky České geologické služby k žádostem OPŽP II.
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.12.2010 - Ukončen
Analýza vnějších faktorů nízkého čerpání finančních prostředků v PO 2 OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.12.2010 - Ukončen
Pořízení dvou automobilů Škoda Fabia Combi Ambiente 1,2 pro potřeby PAS
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.12.2010 - Ukončen
Uspořádání seminářů na podporu čerpání finančních prostředkůz PO2
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.11.2010 - Ukončen
Metodická podpora tvorby návštěvnických středisek ve velkoplošných zvláště chráněných územích ČR
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.11.2010 - Ukončen
Studie migrace ryb přes kartáčové rybí přechody na řece Sázavě
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.9.2010 - Ukončen
Fotografická propagace OPŽP - II. etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.8.2010 - Ukončen
Ostatní platby za provedenou práci v rámci OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.8.2010 - Probíhá
Financování osobních nákladů pověřeného auditního subjektu Ministerstva životního prostředí (2011-06/2015)
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 19.8.2010 - Ukončen
Výzkum ve vybraných krajích ČR pro zjištění akceptovatelnosti OZE
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.8.2010 - Ukončen
Zpracování metodiky pro posuzování problematiky umělé infiltrace v ČR
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.8.2010 - Ukončen
Metodika pro posuzování zařízení na zpracování autovraků
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.8.2010 - Ukončen
Územní disparity krajů v rámci realizace OP ŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.8.2010 - Ukončen
Grafika a tisk materiálů pro OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.7.2010 - Probíhá
Propagace OPŽP na konferenci CESB 10
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.7.2010 - Ukončen
Příprava, rozvoj a zavádění procesních metodik resortu životního prostředí vedoucích ke snižování administrativy
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.7.2010 - Ukončen
Odborný konzultant pro činnosti související s kontrolou a schvalováním námětů na projekt
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.7.2010 - Ukončen
Propagace OPŽP v odborné publikaci - II. etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.7.2010 - Ukončen
Konference Going green
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.7.2010 - Ukončen
Studie zařízení na pyrolytický rozklad odpadů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.6.2010 - Ukončen
Ochrana před povodněmi Brno 2010 a 2011
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.6.2010 - Ukončen
Zvýšení efektivity podpory ekoinovací v rámci OP ŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.5.2010 - Ukončen
Aplikace typové analýzy rizika při hodnocení environmentálních dopadů projektů PO 5 OP ŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.5.2010 - Ukončen
Technické a organizační zajištění akcí hrazených z OP ŽP - II. etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.5.2010 - Probíhá
Studie efektivnosti provozování ve vazbě na jednotlivé modely
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.5.2010 - Ukončen
Nákup výpočetní techniky nezbytné pro implementaci, monitorování a kontrolu OPŽP v letech 2010 - 2013
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.5.2010 - Probíhá
Úprava Metodiky přípravy a realizace Krajinných integrovaných plánů rozvoje
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.4.2010 - Ukončen
TV spoty určené k propagaci přínosů OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.4.2010 - Ukončen
Nastavení technických parametrů a revize rozmístění zařízení na dotřiďování odpadu s ohledem na efektivitu materiálového využití odpadu
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.4.2010 - Ukončen
Model regionálního informačního systému prevence závažných havárií
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.3.2010 - Ukončen
TV spoty k propagaci 16. výzvy OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.3.2010 - Ukončen
Nákup vybavení nezbytného pro implementaci, monitorování a kontrolu OPŽP v letech 2010 - 2013
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.3.2010 - Probíhá
AOPK jako dodavatel hodnocení k projektům PO1 a PO6 v roce 2010
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.3.2010 - Ukončen
Administrativní zabezpečení OPŽP - II. etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.1.2010 - Ukončen
AOPK jako dodavatel hodnocení k projektům PO1 a PO6
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.12.2009 - Ukončen
Zvýšení absorpční kapacity pro OPŽP PO 1 a 6
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.12.2009 - Ukončen
Nákup kancelářských potřeb
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.12.2009 - Probíhá
Drobne vydaje spojene s implementaci OPZP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 7.12.2009 - Ukončen
Návrh postupů pro posuzování přínosů z nově realizovaných opatření v rámci priority 1 OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.12.2009 - Ukončen
Analýza nákladových a cenových vztahů v odpadovém hospodářství ČR
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.11.2009 - Ukončen
Analýza potřebnosti zřizování Center pro nejlepší dostupné techniky v ČR (Center BAT)
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.11.2009 - Ukončen
Zajištění seminářů ke zvýšení informovanosti žadatelů o podporu a k vytvoření potřebné absorpční kapacity pro OPŽP - prioritní osa 5
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.11.2009 - Ukončen
Semináře o 6. prioritní ose
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 7.10.2009 - Ukončen
Nákup software II
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.10.2009 - Ukončen
Zpracování technických podkladů a jednotné metodiky pro regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod ČR
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.10.2009 - Ukončen
Fotografická propagace OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.10.2009 - Ukončen
Zajištění překladů pro OPŽP - II. etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.9.2009 - Ukončen
Poradenství v oblasti publicity a propagace Operačního programu Životní prostředí
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.9.2009 - Ukončen
Dodání předmětů určených k propagaci Operačního programu Životní prostředí
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.9.2009 - Ukončen
Režijní a provozní výdaje AOPK 2009 - 2011
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.8.2009 - Probíhá
Režijní náklady MŽP - I. etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.8.2009 - Probíhá
Nastavení optimalizace řídící kontroly
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.8.2009 - Ukončen
Vypracovávání odborných stanovisek, analýz a metodik k vodohospodářské problematice
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.8.2009 - Ukončen
Provozní výdaje AOPK v procesu administrace Prioritní osy 6 a 1 v rámci OPŽP v roce 2008
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.8.2009 - Ukončen
Právní zastupování ve vztahu k VODÁRNA PLZEŇ
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.8.2009 - Ukončen
Příprava výzvy na MBÚ odpadů a úpravu kotlů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.8.2009 - Ukončen
Propagace a odborná podpora povodňové ochrany
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.7.2009 - Ukončen
Metodika tvorby digitálních povodňových plánů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.7.2009 - Ukončen
Studie trhu s ojetými pneumatikami na území ČR
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.7.2009 - Ukončen
Propagace OPŽP v odborné publikaci
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.7.2009 - Ukončen
Metodika tvorby map ohrožení, rizik a záplavových území
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Nákup výpočetní techniky nezbytné pro implementaci, monitorování a kontrolu OPŽP v roce 2009
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.6.2009 - Ukončen
Ochrana před povodněmi Brno 2009
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.6.2009 - Ukončen
Podpůrné akce k navýšení absorpční kapacity opatření 3.1. Operačního programu Životní prostředí (podpora výroby elektřiny a tepla z OZE)
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.6.2009 - Ukončen
Zajištění překladů pro OP Životní prostředí v letech 2007 - 2010
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.5.2009 - Ukončen
Semináře na podporu a propagaci oblasti podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Zajisteni pravnich sluzeb v letech 2008-2010
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.5.2009 - Ukončen
Propagace OPŽP v Magazínu Evropského parlamentu
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.4.2009 - Ukončen
Nákup vybavení nezbytného pro implementaci, monitorování a kontrolu OPŽP v roce 2009
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.4.2009 - Ukončen
Financování osobních nákladů PAS-MŽP (2009-2010)
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 15.4.2009 - Ukončen
Vzdělávání zaměstnanců v období 2009 - 2011
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.4.2009 - Ukončen
Videokonference
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.4.2009 - Ukončen
Informační centrum OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.4.2009 - Ukončen
Odborná stanoviska České geologické služby (dále jen ČGS) k žádostem o poskytování finančních prostředků pro projekty Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP), Prioritní osa 6 - Zlepšová
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.3.2009 - Ukončen
Studie tykajici se obnovitelnych zdroju a energetiky
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.3.2009 - Ukončen
Indikátory OP Životní prostředí
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.3.2009 - Ukončen
Analýza potřebnosti a využívání environmentálních vzdělávacích center na území České republiky
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.3.2009 - Probíhá
Analýza konkurenceschopnosti obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.3.2009 - Ukončen
Studie potřebnosti a Metodika pro přípravu, hodnocení, schvalování a realizaci Integrovaných plánů rozvoje území se zaměřením na životní prostředí (IPRÚ ŽP)
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.3.2009 - Ukončen
Vypracovávání expertních stanovisek k žádostem o podporu z OPŽP - prioritní osy 1
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.3.2009 - Ukončen
Odborná podpora pro AOPK (případně SFŽP) pro hodnocení navrhovaných opatření financovaných z prioritní osy 1 a 6
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.3.2009 - Ukončen
Informacni a technicka podpora zavadeni separovaneho sberu biologicky rozlozitelnych odpadu
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.3.2009 - Ukončen
Provoz webové prezentace OP Infrastruktura
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.3.2009 - Ukončen
Návrh na zřízení funkce nezávislého regulátora v oblasti vodohospodářských služeb v České republice
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.12.2008 - Ukončen
Technické a organizační zajištění výborů, konferencí, seminářů a dalších zasedání hrazených z TA OPŽP dle Opatření 8.1 a 8.2 v letech 2007 - 2010
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.11.2008 - Ukončen
Studie zajišťující nakladově efektivní čerpání finančních prostředků na ochranu ovzduší
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.11.2008 - Ukončen
Zhodnocení úprav Implementačního dokumentu a hodnotících kritérií pro oblasti zaměřené na energetické úspory a obnovitelné zdroje
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.11.2008 - Ukončen
Podklady pro sledovaní a hodnocení prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.11.2008 - Ukončen
Analyza potrebnosti a vyuzivani environmentalnich poraden a poradcu na uzemi Ceske republiky
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.11.2008 - Ukončen
Zajištění seminářů k vytvoření potřebné absorpční kapacity pro OPŽP, prioritní osu 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.9.2008 - Ukončen
Živé srdce Evropy
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.8.2008 - Ukončen
Posouzení výpočtu nastavení regulačního VaPNaK (vážených průměrných nákladů kapitálu)
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.8.2008 - Ukončen
Studie environmentálních dopadů stacionárních spalovacích zdrojů a stanovení jejich technických a emisních parametrů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.8.2008 - Ukončen
Vytvoreni webove aplikace pro vyuziti Formulare pro kategorizace priority stare ekologicke zateze pri podavani zadosti o stanovisko MZP v ramci OPZP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.7.2008 - Ukončen
Model pro odstraňování komunálního odpadu v obcích
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.7.2008 - Ukončen
Analýza dostupnosti finančních zdrojů - vodohospodářské smlouvy
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.7.2008 - Ukončen
Studie environmentálních přínosů opatření navržených v rámci oblasti podpory 2.2 Omezování emisí.
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.7.2008 - Ukončen
Pořízení automobilu
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2008 - Ukončen
Pořízení datového produktu - Agregovaná vrstva erozní ohroženosti půd ČR včetně vytvoření uživatelského prostředí geoinformačního systému SOWAC GIS
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2008 - Ukončen
Ochrana před povodněmi Brno 2008
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2008 - Ukončen
Právnické služby, poradenství a zastupování při organizaci výběrových řízení v letech 2008-2013
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2008 - Probíhá
Nákup IT techniky pro hodnocení projektů podaných v rámci osy 6 a řízení, implmentaci, monitorování a kontrolu OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2008 - Ukončen
Náklady na provoz telefonů a mobilního připojení k internetu v období 2008 - 2013
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2008 - Probíhá
Nákup softwaru potřebného k řízení, kontrole, monitorování a implementaci Operačního programu Životní prostředí
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2008 - Ukončen
Administrativní zabezpečení OPŽP I. etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.10.2007 - Ukončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: info@mzp.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Více než 40.000 firem má otevřeno i v sobotu