Vršovická 1442/65
Vršovice
Praha
100 00 Praha 10
navigovat
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Kontakty

  • 267 121 111 - spojovatelka
  • 267 122 150 - národní geoparky
  • 602 643 054 - národní geoparky
  • 267 310 308
  • info@mzp.cz

Úřední hodiny

úřední hodiny
PO 08:00-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:00-17:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno

Kontaktní osoby

  • Mgr. Richard Brabec - ministr
  • Martina Pásková, Ph.D. - předsedkyně Rady národních geoparků
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

INFOTHERMA 2018
Mezinárodní výstava vytápění, úspory energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů
22.1.2018 - 25.1.2018
stánek záštita nad výstavou/záštita nad výstavou
GO + Regiontour 2018
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
18.1.2018 - 21.1.2018
stánek Regiontour
Národní výstava myslivosti + Natur Expo Brno 2017
Národní výstava myslivosti
11.5.2017 - 14.5.2017
stánek PAV F / 009
INFOTHERMA 2017
Mezinárodní výstava vytápění, úspory energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů
23.1.2017 - 26.1.2017
stánek záštita nad výstavou/záštita nad výstavou
GO + Regiontour 2017
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
19.1.2017 - 22.1.2017
stánek Regiontour
IBF 2016
Stavební veletrh
20.4.2016 - 23.4.2016
stánek PAV P / 144
INFOTHERMA 2016
Mezinárodní výstava vytápění, úspory energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů
18.1.2016 - 21.1.2016
stánek záštita nad výstavou/záštita nad výstavou
GO + Regiontour 2016
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
14.1.2016 - 17.1.2016
stánek Regiontour
GO + Regiontour 2015
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
15.1.2015 - 18.1.2015
stánek PAV P / 062
IBF 2014
Stavební veletrh
23.4.2014 - 26.4.2014
stánek PAV P / 133
GO + Regiontour 2014
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
16.1.2014 - 19.1.2014
stánek PAV P / 062
více prezentací

Činnosti firmy

  • Ministerstvo životního prostředí
  • Rada národních geoparků

Oficiální údaje: Ministerstvo životního prostředí

IČ: 00164801
Právní forma: Organizační složka státu

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Spoty určené k propagaci přínosů OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.12.2015 - Projekt dokončen
Zpracování referenčních dokumentů o nejlepších
dostupných technikách u stacionárních zdrojů
nespadajících pod BREF II

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.12.2015 - Projekt dokončen
Stanovení kritérií pro realizaci míst pro předcházení
vzniku komunálních odpadů OPŽP 2014 - 2020 -
mimo Isprofin

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.12.2015 - Projekt dokončen
Právnické služby, poradenství a zastoupení při
organizaci výběrových řízení v letech 2014 - 2015

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.9.2015 - Projekt dokončen
Informační kampaň se zaměřením na výsledky
57. výzvy OPŽP - tzv. alternativní doprava

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.8.2015 - Projekt dokončen
Informační kampaň ke zlepšení kvality ovzduší v
lidských sídlech s podporou OPŽP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.8.2015 - Projekt dokončen
Informační semináře na podporu implementace
OPŽP 2014 - 2020, prioritní osy 2 "Zlepšování
kvality ovzduší v lidských sídlech", specifického
cíle 2.2

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.8.2015 - Projekt dokončen
Metodika vymezování územního systému
ekologické stability (ÚSES) sloužící jako podklad
pro PO4 OPŽP 2014-2020 aktivitu 4.3.2

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.7.2015 - Projekt dokončen
Propagace OPŽP 2014-2020 zaměřená na
výchovu dětí v oblasti třídění odpadů a životního
prostředí

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.7.2015 - Projekt dokončen
Propagační předměty OPŽP 2014-2020
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.7.2015 - Projekt dokončen
Pracovní postup pro návrhy a realizaci
revitalizačních opatření na vodních cestách

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.4.2015 - Projekt dokončen
Zpracování oznámení koncepce a vyhodnocení
SEA ke koncepci Strategie přizpůsobení se změně
klimatu v podmínkách ČR

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.4.2015 - Projekt dokončen
Analýza efektivity komunikačního plánu OPŽP za
období 2007 - 2014 a návrh komunikačních
nástrojů pro období 2015 - 2020

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.4.2015 - Projekt dokončen
Platforma metodické podpory pro domy přírody
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.3.2015 - Projekt dokončen
Propagace OPŽP na mezinárodní
vodohospodářské výstavě "Vodovody -
kanalizace 2015"

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.3.2015 - Projekt dokončen
Propagace OPŽP 2007 - 2013 a OPŽP 2014 -
2020 formou nádob na tříděný odpad na
vlakových nádražích

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.3.2015 - Projekt dokončen
Ex-ante evaluace programového dokumentu v
gesci Ministerstva životního prostředí na období
2014 - 2020 - II. etapa - Mimo IS EDS/SMVS

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.3.2015 - Projekt dokončen
Zajištění seminářů a konference pro příjemce
podpory v PO7 (ekocentra a ekoporadny)
zaměřených na výměnu zkušeností a předávání
metodické podpory

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.3.2015 - Projekt dokončen
Zpracování podkladové analýzy a evidence
lokálních varovných systémů - zdrojů informací s
automatickým pozorováním

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.2.2015 - Projekt dokončen
Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se
stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na
stav EVVO v ČR

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.2.2015 - Projekt dokončen
Podpora informovanosti veřejnosti o projektech
podpořených z oblasti podpory 7.1

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.1.2015 - Projekt dokončen
Podpora udržitelnosti projektů podpořených z
OPŽP v PO7

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.1.2015 - Projekt dokončen
Analýza minimální výše nákladů zařízení na
využívání odpadu a dalších souvisejících nákladů
pro účely zefektivnění přidělování dotací z
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020,
Prioritní osa 3

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.1.2015 - Projekt dokončen
Zhodnocení podporované oblasti 4.1 - Zkvalitnění
nakládání s odpady prioritní osy 4 Operačního
programu Životní prostředí 2007 - 2013

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.1.2015 - Projekt dokončen
Zajištění překladů OPŽP_III.etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.12.2014 - Projekt dokončen
Biotour 2015 - Zajištění seminářů k zvýšení
informovanosti odborné veřejnosti v oblasti nové
legislativy třídění bioodpadů

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.12.2014 - Projekt dokončen
Zpracování analytických a dalších podpůrných
podkladů pro zajištění úlohy Ministerstva životního
prostředí v budoucím programovém období
2014?2020

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.12.2014 - Projekt dokončen
Ostatní běžné výdaje AOPK ČR jako hodnotitele
v PO 1 a PO 6 OPŽP v období 2014 - 2015

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 7.11.2014 - Projekt dokončen
Možnosti řešení vsaku dešťových vod v
urbanizovaných územích v ČR

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.10.2014 - Projekt dokončen
Optimalizace nakládání s kaly z komunálních
čistíren odpadních vod

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.10.2014 - Projekt dokončen
Zlepšení materiálového využití vybraných
stavebních a demoličních odpadů

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.10.2014 - Projekt dokončen
Možnosti optimálního využití likvidace odpadních
vod pomocí individuálních (domovních) ČOV v
podmínkách ČR

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.9.2014 - Projekt dokončen
Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů
rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.9.2014 - Projekt dokončen
Stanovení emisních faktorů a imisních příspěvků
stacionárních zdrojů pro účely zjednodušení
přípravy a vyhodnocení žádostí o podporu z
OPŽP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.7.2014 - Projekt dokončen
Zajištění právních služeb v letech 2011 - 2015
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.6.2014 - Projekt nedokončen
Tvorba metodiky Integrovaných plánů rozvoje
specifických území pro programové období 2014 -
2020

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.4.2014 - Projekt dokončen
Ex-ante evaluace programového dokumentu v
gesci Ministerstva životního prostředí na období
2014-2020

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.4.2014 - Projekt dokončen
Development centrum zaměstnanců
implementujících OPŽP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.2.2014 - Projekt dokončen
Úhrada nákladů na provoz osobních automobilů
pro OPŽP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.2.2014 - Projekt dokončen
Drobné výdaje spojené s implementací OPŽP v
letech 2014 - 2015

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.12.2013 - Projekt dokončen
Konzultace a analýzy integrovaných přístupů v
oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti
EU a aplikace strategických cílů OPŽP v kohezní
politice v programovém období 2014-2020

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.12.2013 - Projekt dokončen
Režijní náklady MŽP hrazené v letech 2013 - 2015
z TP OPŽP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.11.2013 - Projekt dokončen
Střednědobá strategie ochrany ovzduší v ČR
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.11.2013 - Projekt dokončen
Ostatní běžné výdaje AOPK ČR jako dodavatele
hodnocení k projektům PO 1 a PO 6 v letech
2012 a 2013

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.11.2013 - Projekt dokončen
Posouzení vlivů Střednědobé strategie (do roku
2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR na životní
prostředí

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.11.2013 - Projekt dokončen
Příprava podkladů pro oblast podpory
odpadového hospodářství 2014 - 2020

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.11.2013 - Projekt dokončen
Programové a projektové řízení OPŽP v období
2014 - 2020

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.10.2013 - Projekt dokončen
Odborný konzultant pro činnosti související s
veřejnosprávní kontrolou II.

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.10.2013 - Projekt dokončen
AOPK ČR jako dodavatel hodnocení k projektům
PO 1 a PO 6 v letech 2014 - 2015

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.10.2013 - Projekt dokončen
Odborná podpora pro jednání interní Pracovní
skupiny 2014-2020 a externí Platformy pro
budoucí kohezi 2014-2020

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.9.2013 - Projekt dokončen
Příprava podkladů pro identifikaci potřeb krajů v
odpadovém hospodářství na roky 2014 - 2020

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.9.2013 - Projekt dokončen
Zajištění odborné podpory při implementaci OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 7.8.2013 - Projekt dokončen
Strategie čerpání finančních prostředků Operačního
programu Životní prostředí 2014 - 2020

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.6.2013 - Projekt dokončen
Propagace OPŽP na mezinárodní
vodohospodářské výstavě "Vodovody -
kanalizace 2013"

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.6.2013 - Projekt dokončen
Analýza absorpční kapacity v oblasti podpory
veřejného osvětlení

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.6.2013 - Projekt dokončen
Odborný posudek konsolidované verze návrhu
plánu odpadového hospodářství ČR 2014 ? 2024
pro účely předložení velkých projektů OPŽP na
energetické využívání odpadů Evropské komisi

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.5.2013 - Projekt dokončen
OP 1.3 - Odborná podpora omezování rizika
povodní

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2013 - Projekt dokončen
Porovnání transpozice legislativy EU do národní
legislativy v ČR, Polsku a Slovenské republice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.4.2013 - Projekt dokončen
Koncepce omezování specifických
environmentálních rizik pro roky 2014 až 2020

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.3.2013 - Projekt dokončen
Posouzení vlivů na životní prostředí tzv. SEA
hodnocení OPZP v období 2014 -2020

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.2.2013 - Projekt dokončen
Administrativní zabezpečení OPŽP, V. etapa - rok
2013 - 2015

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.12.2012 - Projekt dokončen
Informační kampaň k propagaci přínosů
evropských fondů

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.12.2012 - Projekt dokončen
Střednědobé hodnocení OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.12.2012 - Projekt dokončen
Systém monitoringu dopadů projektů oblasti
podpory 4.1 OPŽP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.10.2012 - Projekt dokončen
Konference k regulaci v oboru vodovodů a
kanalizací v ČR a Seminář k cenotvorbě ve
vodárenství v podmínkách OPŽP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.10.2012 - Projekt dokončen
AOPK ČR jako dodavatel hodnocení k projektům
PO 1 a PO 6 v letech 2012 - 2013

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.10.2012 - Projekt dokončen
Administrativní zabezpečení OPŽP, IV. etapa -
rok 2012

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.8.2012 - Projekt dokončen
Posouzení dopadu výměru č. 1/2012 vydaného v
cenovém věstníku Ministerstva financí ČR na
Operační program Životní prostředí (2007 ? 2013)

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.8.2012 - Projekt dokončen
Monitoring implementace nařízení REACH
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.8.2012 - Projekt dokončen
Studie aplikace integrovaného přístupu k
regionálnímu rozvoji v České republice z hlediska
koncepce Krajinného integrovaného plánu (KIPR)
a návrh doporučení pro programové období 2014+

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.8.2012 - Projekt dokončen
Analýza možnosti čerpání prostředků OPŽP na
modernizaci veřejného osvětlení vč. návrhu
opatření, kritérií přijatelnosti a hodnotících kritérií

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.7.2012 - Projekt dokončen
Analýza možností podpory alternativní dopravy z
dotačních prostředků EU.

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.7.2012 - Projekt dokončen
Analýza administrativní náročnosti implementace
OPŽP - Procesně personální audit

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.7.2012 - Projekt dokončen
Odborná podpora při čerpání evropských dotací se
zaměřením na využití nástrojů finančního
inženýrství

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.4.2012 - Projekt nedokončen
Informační kampaň ke zlepšení kvality ovzduší v
Moravskoslezském kraji s podporou OPŽP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.4.2012 - Projekt dokončen
Analýza implementace OPŽP - I. fáze (přípravná)
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.3.2012 - Projekt nedokončen
Metodická podpora při nastavení kontrolních
mechanismů a postupů pro řešení a hlášení
nesrovnalostí v rámci administrace projektů OPŽP
2007 - 2013

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.3.2012 - Projekt dokončen
Výukový program pro ZŠ a SŠ - energetické
úspory škol zateplených z PO 3 OPŽP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.3.2012 - Projekt dokončen
Evaluační studie aplikace BAT
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.3.2012 - Projekt dokončen
Analýza indikátorů oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění
nakládání s odpady

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.3.2012 - Projekt dokončen
Analýza problémů a potřeb v oblasti životního
prostředí po roce 2013 (příprava na budoucí
programovací období)

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 7.3.2012 - Projekt dokončen
Vzdělávání zaměstnanců v období 2012 - 2015 -
II. etapa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.12.2011 - Projekt dokončen
Zavedení projektového řízení a zřízení projektové
kanceláře v rámci MŽP

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.12.2011 - Projekt dokončen
Drobné výdaje spojené s implementací OPŽP v
letech 2012 - 2013

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.12.2011 - Projekt dokončen
Zpracování metodického postupu na zlepšení
migrační průchodnosti příčných překážek ve
vodních tocích ČR

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.11.2011 - Projekt dokončen
Zpracování metodického postupu pro žadatele
projektů přírodě blízkých protipovodňových
opatření v horských a podhorských oblastech z
PO 1

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.10.2011 - Projekt dokončen
Metodický pokyn - kritéria k využití při
posuzování průzkumů a výsledků sanací SEZ
realizovaných v rámci OPŽP, oblasti podpory 4.2

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.10.2011 - Projekt dokončen
Metodická příručka Možnosti využití nanoželeza a
dalších reduktivních metod při sanacích vážně
kontaminovaných lokalit

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 7.10.2011 - Projekt dokončen
Úprava metodiky pro žadatele rozvádějící
podmínky Přílohy č. 7 Operačního programu
Životní prostředí v souvislosti s
oddělitelností/vyjímáním vodohospodářské
infrastruktury

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.9.2011 - Projekt dokončen
Oznámení změny koncepce dle zákona č.
100/2001 Sb.-revize Programového dokumentu
OP ŽP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.7.2011 - Projekt dokončen
Metodika efektivní přípravy a vyhodnocování
dopadů koncepcí životního prostředí

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.7.2011 - Projekt dokončen
Osvětová a informační brožura o využití
kompostů a decentralizovaném kompostování pro
zajištění řádné implementace oblasti podpory 4.1
OPŽP Zkvalitnění nakládání s odpady

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.7.2011 - Projekt dokončen
Pracovní postupy eliminace negativních funkcí
odvodňovacích zařízení v krajině pro podporu
žadatelů o PBO v Prioritní ose 1 a 6

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.7.2011 - Projekt dokončen
Analýza rozšíření PO2 o možnost podpory zařízení
sloužících ke snižování prašnosti z plošných zdrojů

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.6.2011 - Projekt dokončen
Posílení absorpční kapacity PO 2 - analýza
národních a krajských koncepcí

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.5.2011 - Projekt dokončen
Posouzení navržených variant řešení čištění
odpadních vod v obci Nový Malín s
respektováním všech ekonomických a
technických aspektů

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.5.2011 - Projekt dokončen
Zvýšení absorpční kapacity pro OPŽP oblast
podpory 1.3 a 6.4 ? II. etapa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.5.2011 - Projekt dokončen
Analýza a úpravy stávajících činností a agend s
následnou identifikací strategie Ministerstva
životního prostředí

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.5.2011 - Projekt dokončen
Platforma pro sběr a správu výstupních dat
povodňového mapování

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.5.2011 - Projekt dokončen
POVIS - Povodňový informační systém ČR
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.4.2011 - Projekt dokončen
Vyhodnocení povodní
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.4.2011 - Projekt dokončen
Podpora povodňové služby
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.4.2011 - Projekt dokončen
Vyhodnocení účinnosti komunikačních aktivit
Operačního programu Životní prostředí
prostřednictvím výzkumu veřejného mínění

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.4.2011 - Projekt dokončen
Příprava a zpracování komplexních metodických
pokynů pro žadatele z OPŽP oblasti podpory
1.3.2

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.3.2011 - Projekt dokončen
Význam a management dřevní hmoty v tocích
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.2.2011 - Projekt dokončen
Hodnocení bílých míst EVVO v projektech
Prioritní osy 7

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.2.2011 - Projekt dokončen
Vytvoření a realizace programu odborného
vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní
správy ochrany ovzduší v České republice

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.2.2011 - Projekt dokončen
AOPK jako dodavatel hodnocení k projektům PO
1 a PO 6 v roce 2011

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.1.2011 - Projekt dokončen
Administrativní zabezpečení OPŽP _ III. Etapa _
rok 2011

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.1.2011 - Projekt dokončen
Analýza možnosti rozšíření prioritní osy 2 OPŽP o
oblast podpory udržitelné dopravy

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.1.2011 - Projekt dokončen
Odborné posudky České geologické služby k
žádostem OPŽP II.

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.12.2010 - Projekt dokončen
Analýza vnějších faktorů nízkého čerpání
finančních prostředků v PO 2 OPŽP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.12.2010 - Projekt dokončen
Pořízení dvou automobilů Škoda Fabia Combi
Ambiente 1,2 pro potřeby PAS

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.12.2010 - Projekt dokončen
Uspořádání seminářů na podporu čerpání
finančních prostředkůz PO2

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.11.2010 - Projekt dokončen
Metodická podpora tvorby návštěvnických
středisek ve velkoplošných zvláště chráněných
územích ČR

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.11.2010 - Projekt dokončen
Studie migrace ryb přes kartáčové rybí přechody
na řece Sázavě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.9.2010 - Projekt dokončen
Fotografická propagace OPŽP - II. etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.8.2010 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů pověřeného
auditního subjektu Ministerstva životního prostředí
(2011-06/2015)

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 19.8.2010 - Projekt dokončen
Ostatní platby za provedenou práci v rámci OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.8.2010 - Projekt dokončen
Zpracování metodiky pro posuzování
problematiky umělé infiltrace v ČR

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.8.2010 - Projekt dokončen
Výzkum ve vybraných krajích ČR pro zjištění
akceptovatelnosti OZE

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.8.2010 - Projekt dokončen
Metodika pro posuzování zařízení na zpracování
autovraků

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.8.2010 - Projekt dokončen
Územní disparity krajů v rámci realizace OP ŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.8.2010 - Projekt dokončen
Grafika a tisk materiálů pro OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.7.2010 - Projekt dokončen
Propagace OPŽP na konferenci CESB 10
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.7.2010 - Projekt dokončen
Příprava, rozvoj a zavádění procesních metodik
resortu životního prostředí vedoucích ke snižování
administrativy

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.7.2010 - Projekt dokončen
Propagace OPŽP v odborné publikaci - II. etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.7.2010 - Projekt dokončen
Odborný konzultant pro činnosti související s
kontrolou a schvalováním námětů na projekt

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.7.2010 - Projekt dokončen
Konference Going green
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.7.2010 - Projekt dokončen
Studie zařízení na pyrolytický rozklad odpadů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.6.2010 - Projekt dokončen
Ochrana před povodněmi Brno 2010 a 2011
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.6.2010 - Projekt dokončen
Zvýšení efektivity podpory ekoinovací v rámci
OP ŽP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.5.2010 - Projekt dokončen
Aplikace typové analýzy rizika při hodnocení
environmentálních dopadů projektů PO 5 OP ŽP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.5.2010 - Projekt dokončen
Studie efektivnosti provozování ve vazbě na
jednotlivé modely

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.5.2010 - Projekt dokončen
Nákup výpočetní techniky nezbytné pro
implementaci, monitorování a kontrolu OPŽP v
letech 2010 - 2013

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.5.2010 - Projekt dokončen
Technické a organizační zajištění akcí hrazených z
OP ŽP - II. etapa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.5.2010 - Projekt dokončen
TV spoty určené k propagaci přínosů OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.4.2010 - Projekt dokončen
Úprava Metodiky přípravy a realizace Krajinných
integrovaných plánů rozvoje

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.4.2010 - Projekt dokončen
Nastavení technických parametrů a revize
rozmístění zařízení na dotřiďování odpadu s
ohledem na efektivitu materiálového využití
odpadu

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.4.2010 - Projekt dokončen
Model regionálního informačního systému
prevence závažných havárií

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.3.2010 - Projekt dokončen
Nákup vybavení nezbytného pro implementaci,
monitorování a kontrolu OPŽP v letech 2010 -
2013

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.3.2010 - Projekt dokončen
TV spoty k propagaci 16. výzvy OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.3.2010 - Projekt dokončen
AOPK jako dodavatel hodnocení k projektům
PO1 a PO6 v roce 2010

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.3.2010 - Projekt dokončen
Administrativní zabezpečení OPŽP - II. etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.1.2010 - Projekt dokončen
AOPK jako dodavatel hodnocení k projektům
PO1 a PO6

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.12.2009 - Projekt dokončen
Zvýšení absorpční kapacity pro OPŽP PO 1 a 6
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.12.2009 - Projekt dokončen
Nákup kancelářských potřeb
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.12.2009 - Projekt dokončen
Drobne vydaje spojene s implementaci OPZP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 7.12.2009 - Projekt dokončen
Návrh postupů pro posuzování přínosů z nově
realizovaných opatření v rámci priority 1 OPŽP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.12.2009 - Projekt dokončen
Analýza nákladových a cenových vztahů v
odpadovém hospodářství ČR

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.11.2009 - Projekt dokončen
Analýza potřebnosti zřizování Center pro nejlepší
dostupné techniky v ČR (Center BAT)

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.11.2009 - Projekt dokončen
Zajištění seminářů ke zvýšení informovanosti
žadatelů o podporu a k vytvoření potřebné
absorpční kapacity pro OPŽP - prioritní osa 5

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.11.2009 - Projekt dokončen
Semináře o 6. prioritní ose
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 7.10.2009 - Projekt dokončen
Nákup software II
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.10.2009 - Projekt dokončen
Zpracování technických podkladů a jednotné
metodiky pro regionální hydrogeologický průzkum
podzemních vod ČR

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.10.2009 - Projekt dokončen
Fotografická propagace OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.10.2009 - Projekt dokončen
Poradenství v oblasti publicity a propagace
Operačního programu Životní prostředí

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.9.2009 - Projekt dokončen
Zajištění překladů pro OPŽP - II. etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.9.2009 - Projekt dokončen
Dodání předmětů určených k propagaci
Operačního programu Životní prostředí

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.9.2009 - Projekt dokončen
Režijní a provozní výdaje AOPK 2009 - 2011
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.8.2009 - Projekt dokončen
Nastavení optimalizace řídící kontroly
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.8.2009 - Projekt dokončen
Režijní náklady MŽP - I. etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.8.2009 - Projekt dokončen
Provozní výdaje AOPK v procesu administrace
Prioritní osy 6 a 1 v rámci OPŽP v roce 2008

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.8.2009 - Projekt dokončen
Vypracovávání odborných stanovisek, analýz a
metodik k vodohospodářské problematice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.8.2009 - Projekt dokončen
Právní zastupování ve vztahu k VODÁRNA
PLZEŇ

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.8.2009 - Projekt dokončen
Příprava výzvy na MBÚ odpadů a úpravu kotlů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.8.2009 - Projekt dokončen
Propagace a odborná podpora povodňové
ochrany

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.7.2009 - Projekt dokončen
Metodika tvorby digitálních povodňových plánů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.7.2009 - Projekt dokončen
Studie trhu s ojetými pneumatikami na území ČR
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.7.2009 - Projekt dokončen
Propagace OPŽP v odborné publikaci
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.7.2009 - Projekt dokončen
Metodika tvorby map ohrožení, rizik a
záplavových území

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Projekt dokončen
Nákup výpočetní techniky nezbytné pro
implementaci, monitorování a kontrolu OPŽP v
roce 2009

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.6.2009 - Projekt dokončen
Ochrana před povodněmi Brno 2009
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.6.2009 - Projekt dokončen
Podpůrné akce k navýšení absorpční kapacity
opatření 3.1. Operačního programu Životní
prostředí (podpora výroby elektřiny a tepla z
OZE)

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.6.2009 - Projekt dokončen
Zajištění překladů pro OP Životní prostředí v
letech 2007 - 2010

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.5.2009 - Projekt dokončen
Semináře na podporu a propagaci oblasti podpory
4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží
OPŽP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Projekt dokončen
Zajisteni pravnich sluzeb v letech 2008-2010
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.5.2009 - Projekt dokončen
Propagace OPŽP v Magazínu Evropského
parlamentu

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.4.2009 - Projekt dokončen
Nákup vybavení nezbytného pro implementaci,
monitorování a kontrolu OPŽP v roce 2009

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.4.2009 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů PAS-MŽP
(2009-2010)

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 15.4.2009 - Projekt dokončen
Informační centrum OPŽP
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.4.2009 - Projekt dokončen
Vzdělávání zaměstnanců v období 2009 - 2011
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.4.2009 - Projekt dokončen
Videokonference
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.4.2009 - Projekt dokončen
Odborná stanoviska České geologické služby
(dále jen ČGS) k žádostem o poskytování
finančních prostředků pro projekty Operačního
programu Životní prostředí (dále jen OPŽP),
Prioritní osa 6 - Zlepšová

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.3.2009 - Projekt dokončen
Studie tykajici se obnovitelnych zdroju a
energetiky

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.3.2009 - Projekt dokončen
Indikátory OP Životní prostředí
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.3.2009 - Projekt dokončen
Analýza potřebnosti a využívání
environmentálních vzdělávacích center na území
České republiky

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.3.2009 - Projekt dokončen
Analýza konkurenceschopnosti obnovitelných
zdrojů energie pro výrobu tepla

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.3.2009 - Projekt dokončen
Vypracovávání expertních stanovisek k žádostem
o podporu z OPŽP - prioritní osy 1

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.3.2009 - Projekt dokončen
Studie potřebnosti a Metodika pro přípravu,
hodnocení, schvalování a realizaci Integrovaných
plánů rozvoje území se zaměřením na životní
prostředí (IPRÚ ŽP)

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.3.2009 - Projekt dokončen
Informacni a technicka podpora zavadeni
separovaneho sberu biologicky rozlozitelnych
odpadu

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.3.2009 - Projekt dokončen
Provoz webové prezentace OP Infrastruktura
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.3.2009 - Projekt dokončen
Odborná podpora pro AOPK (případně SFŽP) pro
hodnocení navrhovaných opatření financovaných
z prioritní osy 1 a 6

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.3.2009 - Projekt dokončen
Drobné výdaje spojené s implementací OPŽP v
letech 2009 - 2011

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.12.2008 - Projekt dokončen
Návrh na zřízení funkce nezávislého regulátora v
oblasti vodohospodářských služeb v České
republice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.12.2008 - Projekt dokončen
Technické a organizační zajištění výborů,
konferencí, seminářů a dalších zasedání hrazených
z TA OPŽP dle Opatření 8.1 a 8.2 v letech 2007 -
2010

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.11.2008 - Projekt dokončen
Studie zajišťující nakladově efektivní čerpání
finančních prostředků na ochranu ovzduší

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.11.2008 - Projekt dokončen
Zhodnocení úprav Implementačního dokumentu a
hodnotících kritérií pro oblasti zaměřené na
energetické úspory a obnovitelné zdroje

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.11.2008 - Projekt dokončen
Podklady pro sledovaní a hodnocení prioritní osy 2
Operačního programu Životní prostředí

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.11.2008 - Projekt dokončen
Analyza potrebnosti a vyuzivani
environmentalnich poraden a poradcu na uzemi
Ceske republiky

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.11.2008 - Projekt dokončen
Zajištění seminářů k vytvoření potřebné absorpční
kapacity pro OPŽP, prioritní osu 2 - Zlepšování
kvality ovzduší a snižování emisí

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.9.2008 - Projekt dokončen
Posouzení výpočtu nastavení regulačního
VaPNaK (vážených průměrných nákladů kapitálu)

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.8.2008 - Projekt dokončen
Živé srdce Evropy
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.8.2008 - Projekt dokončen
Studie environmentálních dopadů stacionárních
spalovacích zdrojů a stanovení jejich technických
a emisních parametrů

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.8.2008 - Projekt dokončen
Vytvoreni webove aplikace pro vyuziti Formulare
pro kategorizace priority stare ekologicke zateze
pri podavani zadosti o stanovisko MZP v ramci
OPZP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.7.2008 - Projekt dokončen
Model pro odstraňování komunálního odpadu v
obcích

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.7.2008 - Projekt dokončen
Analýza dostupnosti finančních zdrojů -
vodohospodářské smlouvy

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.7.2008 - Projekt dokončen
Studie environmentálních přínosů opatření
navržených v rámci oblasti podpory 2.2
Omezování emisí.

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.7.2008 - Projekt dokončen
Ochrana před povodněmi Brno 2008
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2008 - Projekt dokončen
Pořízení automobilu
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2008 - Projekt dokončen
Nákup softwaru potřebného k řízení, kontrole,
monitorování a implementaci Operačního
programu Životní prostředí

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2008 - Projekt dokončen
Náklady na provoz telefonů a mobilního připojení
k internetu v období 2008 - 2013

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2008 - Projekt dokončen
Pořízení datového produktu - Agregovaná vrstva
erozní ohroženosti půd ČR včetně vytvoření
uživatelského prostředí geoinformačního systému
SOWAC GIS

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2008 - Projekt dokončen
Nákup IT techniky pro hodnocení projektů
podaných v rámci osy 6 a řízení, implmentaci,
monitorování a kontrolu OPŽP

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2008 - Projekt dokončen
Právnické služby, poradenství a zastupování při
organizaci výběrových řízení v letech 2008-2013

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.4.2008 - Projekt dokončen
Administrativní zabezpečení OPŽP I. etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.10.2007 - Projekt dokončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: info@mzp.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
U více než 300.000 firem najdete alespoň jednu kontaktní osobu.