Zemědělská 1665/1
Černá Pole
Brno
613 00 Brno 13
navigovat

Kontakty

Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

MENDELOVA UNIVERZITA-INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - Zemědělská 814/5, Černá Pole, Brno  (Pobočka)
MENDELOVA UNIVERZITA-ŠKOLNÍ LESNÍ PODNIK MASARYKŮV LES KŘTINY - Křtiny č. 175  (Pobočka)
MENDELOVA UNIVERZITA-ŠKOLNÍ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK LEDNICE - Nejdecká 600, Lednice  (Pobočka)
MENDELOVA UNIVERZITA-ŠKOLNÍ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK ŽABČICE - Zemědělská 53, Žabčice  (Pobočka)
MENDELOVA UNIVERZITA-ZKUŠEBNA STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - K Cihelně 304, Louky, Zlín  (Pobočka)
APARTMÁNY KŘIŽÁNKY - Moravské Křižánky č. 93, Křižánky  (Provozovna)
BOTANICKÁ ZAHRADA A ARBORETUM - třída Generála Píky 584/1, Ponava, Brno  (Provozovna)
CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT - Jana Babáka 1861/5, Královo Pole, Brno  (Provozovna)
PENZION A CHATA MENDELU - Karlov pod Pradědem, Malá Morávka  (Provozovna)
RYBNIČNÍ ZÁMEČEK - Rybniční zámeček 437, Lednice  (Provozovna)
MENDELOVA UNIVERZITA-AGRONOMICKÁ FAKULTA - Zemědělská 1665/1, Černá Pole, Brno  (Odlouč. pracoviště)
MENDELOVA UNIVERZITA-FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ - třída Generála Píky 2005/7, Černá Pole, Brno  (Odlouč. pracoviště)
MENDELOVA UNIVERZITA-LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA - Zemědělská 810/3, Černá Pole, Brno  (Odlouč. pracoviště)
MENDELOVA UNIVERZITA-PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - Zemědělská 1665/1, Černá Pole, Brno  (Odlouč. pracoviště)
MENDELOVA UNIVERZITA-ZAHRADNICKÁ FAKULTA - Valtická 337, Lednice  (Odlouč. pracoviště)
více souvisejících firem

Činnosti firmy  

  • Mendelova univerzita

Veřejné zakázky

Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek - více info

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2013-37965960051619zakazky.mendelu.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro MENDELU - opakované řízení

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034286Různé organické chemické látky Dodávky2 800 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, laboratoř Phytophthora Research Centre, třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno - Černá Pole

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro Mendelovu univerzitu a pro projekt Phytophthora. Bližší specifikace požadovaných látek je uvedena v příloze č. 1 - technická specifikace.

Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení - rozděleno na části

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-023471Počítače Dodávky5 456 250,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno. Bude-li zadavatel požadovat jiné místo plnění, určí jej v jednotlivé objednávce.

Popis veřejné zakázky

Účelem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem v každé části veřejné zakázky. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení informačních technologií - stolních počítačů a monitorů, mobilních zařízení a periferních a podpůrných zařízení.

Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek pro MENDELU - rozděleno na části

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-022466Různé organické chemické látky Dodávky5 400 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno - Černá Pole.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek pro Mendelovu univerzitu a pro projekt Phytophthora.

Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro projekt Phytophthora - rozděleno na části

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-009033Různé organické chemické látky Dodávky1 155 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, laboratoř Phytophthora Research Centre, třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno - Černá Pole.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro projekt Phytophthora.
Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného v bodě 3.1 zadávací dokumentace včetně požadavků zadavatele na předmět plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – technické specifikaci.

Rámcová dohoda na dodávku chemických látek II – základní chemikálie

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-006716Základní anorganické a organické chemické látkyDodávky1 200 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chemických látek – základních chemikálií. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění, včetně požadavků zadavatele na předmět plnění, je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu pro přístroje a pipety Eppendorf a mikrozkumavky - rozděleno na části

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-002686Laboratorní pipety a příslušenství Dodávky4 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního materiálu v rozsahu podrobné technické specifikace uvedené v příslušných přílohách č. 1a/1b/1c Výzvy k podání nabídek, formou rámcové dohody uzavřené na dobu 24 měsíců.
Zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním dodavatelem v každé části veřejné zakázky samostatně:

Část 1: originální špičky pro pipety Eppendorf,
Část 2: spotřební materiál pro přístroje a pipety Eppendorf,
Část 3: mikrozkumavky.

Rámcová dohoda na dodávku chemických látek, homogenizačních zkumavek a špiček pro pipety Mettler Toledo - rozděleno na části

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-043880Různé organické chemické látky Dodávky925 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, laboratoř Phytophthora Research Centre, třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno - Černá Pole.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek, homogenizačních zkumavek a špiček pro multikanálové pipety Mettler Toledo - rozděleno na 6 částí.

Rámcová dohoda na dodávku chemických látek – rozděleno na části

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-032714Základní anorganické a organické chemické látkyDodávky2 600 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.

Popis veřejné zakázky

Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v každé části veřejné zakázky, předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chemických látek.
Podrobná technická specifikace požadovaného plnění, včetně požadavků zadavatele na předmět plnění, je uvedena v přílohách č. 1.1, 1.2 a 1.3 zadávací dokumentace, které tvoří technická specifikace, dle dané části veřejné zakázky.

Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro Centrum EXBIO

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-031608Rozpouštědla Dodávky100 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav molekulární biologie a radiobiologie, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemických látek pro omické analýzy v rámci projektu Centrum EXBIO. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění, včetně požadavků zadavatele na předmět plnění, je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Rámcová dohoda na dodávku kitů pro současnou izolaci metabolitů, nukleových kyselin a proteinů

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-031542Specializované chemické výrobkyDodávky135 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav molekulární biologie a radiobiologie, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Popis veřejné zakázky

dodávka kitů pro současnou izolaci metabolitů, nukleových kyselin a proteinů. Podrobná technická specifikace požadovaného předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek, která tvoří technickou specifikaci předmětu plnění.

Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části II

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-029938Základní anorganické a organické chemické látkyDodávky645 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, laboratoř Phytophthora Research Centre, tř. Gen. Píky 2005/7, 613 00 Brno.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek.

Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-020985Základní anorganické a organické chemické látkyDodávky3 665 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti, Zemědělská 1665/3, 613 00 Brno.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek:
• Část 1: Polymeráza
• Část 2: Reagencie a kity pro gelovou elektroforézu, pro molekulární klonování, pro kvantifikaci a izotermální amplifikaci nukleových kyselin, kity a reagencie různé. Modifikující enzymy.
• Část 3: Kity a reagencie pro přípravu knihoven pro sekvenování na sekvenátorech Illumina, kity pro přímou amplifikaci DNA z rostlinného materiálu, kity pro amplifikaci cDNA konců.
• Část 4: Reagencie pro sekvenaci na sekvenátorech Illumina.
• Část 5: Kity a reagencie pro analýzu RNA na Tape Station 4200 (Agilent)
• Část 6: Kity a reagencie pro izolaci DNA, RNA, pro reverzní transkripci a pro qPCR (real-time PCR)
• Část 7: Chemikálie pro molekulární biologii
• Část 8: Homogenizační zkumavky velké
• Část 9: Homogenizační zkumavky malé

Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA – rozděleno na části

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-010487Laboratorní služby Služby9 700 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, 613 00 Brno

Popis veřejné zakázky

Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA – rozděleno na části. Předmětem veřejné zakázky v rozsahu části 1 je poskytování služeb v oblasti sekvenování DNA v souladu s technickou specifikací dle Přílohy 1a. Předmětem veřejné zakázky v rozsahu části 2 je poskytování služeb v oblasti sekvenování RNA v souladu s technickou specifikací dle Přílohy 1b.

Dynamický nákupní systém na provádění lesnických činností

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-006471Služby v oblasti lesnictví Služby130 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Obecně budou veřejné zakázky plněny na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, viz webové stránky: http://mapserver-slp.mendelu.cz/map.phtml?config=slp

Popis veřejné zakázky

Zajištění lesnických činností podle požadavků zadavatele a to:
Kategorie 1 Pěstební činnosti
Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, vč. dodávek zadavatelem specifikovaných chemických přípravků, pletiva a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností.
Kategorie 2 Těžební činnosti
Těžební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s těžbou, manipulací a soustřeďováním vyrobeného dříví.

Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-036251NábytekDodávky20 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místy plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou jednotlivá pracoviště Mendelovy univerzity v Brně, v Lednici, v Žabčicích a ve Křtinách.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářského, laboratorního nábytku, sedadel, židlí, pohovek a křesel.

Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií II

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-018258Počítače Dodávky30 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno; případně Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky informačních technologií.
Jedná se o dodávky počítačových sestav včetně monitorů a příslušenství, přenosných počítačů a tabletů a doplňků v různých úpravách včetně ůprav pro náročná prostředí a s různou odolností, o dodávky tiskáren, kresličů a dalších výstupních zařízení a skenerů jako vstupních zařízení. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 odst. 1 ZZVZ.

Rekonstrukce objektu C v Lednici

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-017936Stavební práce Stavební práce62 460 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice.

Popis veřejné zakázky

3.1 Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu C v areálu Zahradnické fakulty v Lednici, která zohledňuje požadavky jeho nového funkčního využití.

Dynamický nákupní systém na dodávku audiovizuální techniky

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-028881Televizní a audiovizuální přístrojeDodávky25 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno; případně Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky audiovizuální techniky (dále také „věc“ či „věci“).

Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 odst. 1 ZZVZ.

Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou zejména: dataprojektory s promítacím plátnem a/nebo kamery, a/nebo prezentéry, případně další komodity vztahující se k audiovizuální technice.

Dynamický nákupní systém pro dodávku stolních počítačů, monitorů, síťových prvků, úložišť a IT příslušenství

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-025114Počítače Dodávky29 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Brno

Popis veřejné zakázky

Zadavatel zavádí dynamický nákupní systém na dodávku stolních počítačů, monitorů, síťových prvků, uložišť a IT příslušenství, rozděleno do kategorií

Rámcová dohoda na dodávku chemických látek – čistota p. a.

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-011411Základní anorganické a organické chemické látkyDodávky95 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou chemické látky, které budou dodávány na základě uzavřené rámcové dohody.

Elektronická spisová služba

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-015686Vývoj programového vybavení na zakázku Služby5 500 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je kompletní obstarání dodávek a služeb souvisejících s implementací a provozem elektronického systému spisové služby.

Dodávka strojů pro údržbu lesní dopravní sítě na ŠLP Křtiny

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038459Traktory Dodávky13 830 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Křtiny

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání sestavy strojů s příslušenstvím určených především na provádění oprav a údržeb lesní dopravní sítě, případně realizaci jiných činností v lesním hospodářství na pozemcích ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně a ve správě Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Veřejná zakázka je rozdělena do pěti samostatných částí.

MENDELU - Stavební úpravy objektu D

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040771Stavební práce Stavební práce152 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je Mendelova univerzita v Brně, objekt D, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, k. ú. Černá Pole (610771).

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr, kterými dojde k provedení stavebních úprav objektu D Mendelovy univerzity v Brně spočívajících v demolici nenosného 3.NP, rekonstrukci určených částí 2.PP až 2.NP, vybudování přístavby nového vstupu a výtahu a nadstavení dvou plných nových podlaží (3.NP a 4.NP) a částečného 5.NP, všech vnitřních rozvodů, včetně úprav nejbližšího okolí objektu D, a to vše v požadované stavebně-technické a technologické kvalitě. Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž realizaci pobytové zelené střechy.

více veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

836641/0100
Zveřejněn 1.4.2013
2022842339/0800
Zveřejněn 1.4.2013
7200300237/0100
Zveřejněn 1.4.2013
7200310267/0100
Zveřejněn 1.4.2013
19-4820540297/0100
Zveřejněn 1.4.2013
27-7498230277/0100
Zveřejněn 1.4.2013
433631/0100
Zveřejněn 1.4.2013
27-478000237/0100
Zveřejněn 17.4.2013
více bankovních účtů

Zdroj: Registr plátců DPH

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

Animaltech 2021
Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu
5.9.2021 - 8.9.2021
stánek PAV P / 058
Silva Regina 2020
Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh
31.3.2020 - 4.4.2020
stánek PAV Z / 041, VP R / 014, PAV C / 042
Animal TECH 2019
Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu
12.5.2019 - 15.5.2019
stánek PAV P / 087, PAV F / 030, PAV G1 / 001, PAV G1 / 017
Stavební veletrhy Brno 2018
Stavební veletrh Brno
25.4.2018 - 28.4.2018
stánek PAV P / 079
Techagro 2018
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky
8.4.2018 - 12.4.2018
stánek PAV C / 028, VP R / 016, PAV Z / 065
SALIMA-MBK-INTECO-VINEX-EMBAXPRINT 2018
Mezinárodní potravinářský veletrh
27.2.2018 - 2.3.2018
stánek Salima
FOR FISHING 2018
9. rybářský veletrh
15.2.2018 - 18.2.2018
stánek 6/A01
WOODTEC 2017
Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl
31.10.2017 - 3.11.2017
stánek PAV A2 / 019
NVHZ + Animal TECH 2017
Národní výstava hospodářských zvířat
11.5.2017 - 14.5.2017
stánek PAV F / 016, PAV F / 055
IBF 2017
Stavební veletrh Brno
26.4.2017 - 29.4.2017
stánek PAV P / 091
Rybaření 2017
Prodejní výstava rybářských potřeb
23.3.2017 - 26.3.2017
stánek PAV A1 / 150
více prezentací

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.10.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.7.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Model TAPATE a jeho implementace v českém prostředí
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.4.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.3.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.10.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2017 - Projekt fyzicky ukončen
Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 1.6.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.12.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Labyrint přírody a ráj zahrad - TÉMATICKÉ
ZAHRADY - 1. ETAPA

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 8.12.2014 - Projekt dokončen
Univerzita lektorů na ICV MENDELU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.7.2014 - Projekt dokončen
MENDELU RESEARCH INFRASTRUCTURE
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 7.1.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace malé vodní nádrže Josefov v k. ú.
Adamov

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 27.11.2013 - Projekt dokončen
Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU
směřující k vytvoření mezioborové integrace

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.4.2013 - Projekt dokončen
MENDELU RESEARCH LIBRARY
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 7.1.2013 - Projekt dokončen
Postdoktorské pozice v technických a
ekonomických oborech na MENDELU

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.11.2012 - Projekt dokončen
Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou
architekturu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.7.2012 - Projekt dokončen
Centrum Transferu Techologii MENDELU
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 11.7.2012 - Projekt dokončen
Platforma pro studium a inventarizaci lesních
ekosystémů

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.6.2012 - Projekt dokončen
MENDELU SCIENCE POPULARIZATION
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.5.2012 - Projekt dokončen
Výmladkové lesy jako produkční a biologická
alternativa budoucnosti

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 3.5.2012 - Projekt dokončen
Vytvoření mezinárodního vědecko-výzkumného
týmu pro vývoj nových materiálů na bázi dřeva

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.5.2012 - Projekt dokončen
Rodina a práce: PROČ NE?
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 27.4.2012 - Projekt dokončen
Indikátory vitality dřevin
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.4.2012 - Projekt dokončen
Biologická revitalizace zámeckého parku Křtiny
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 4.4.2012 - Projekt dokončen
Postdoktorandi v oborech biologických věd na
MENDELU

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.12.2011 - Projekt dokončen
Platforma pro spolupráci v oblasti formování
krajiny

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.12.2011 - Projekt dokončen
Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými
subjekty s vazbou na environmentální techniky v
chovu skotu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.12.2011 - Projekt dokončen
Pořízení přístrojového vybavení pro BAT centrum
na MENDELU pro kategorie potravinářských
činností a pro kategorie zařízení pro zneškodňování
nebo zhodnocování zvířecích těl a živočišného
odpadu

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 28.12.2011 - Projekt dokončen
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti
v regionálním rozvoji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.11.2011 - Projekt dokončen
Implementace vědy a výzkumu do výuky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.11.2011 - Projekt dokončen
Inovace bakalářských studijních programů
Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.11.2011 - Projekt dokončen
Inovace studijních programů zahradnických oborů
s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a
konkurenceschopnost absolventů

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.11.2011 - Projekt dokončen
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na
udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.11.2011 - Projekt dokončen
Zvýšení odborných kompetencí studentů
bakalářských studijních oborů Mezinárodní
rozvojová studia a International Development
Studies prostřednictvím systému odborných stáží
v rozvojových zemích

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.11.2011 - Projekt dokončen
Inovace biologických a lesnických disciplín pro
vyšší konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 3.11.2011 - Projekt dokončen
Inovace studijních programů AF MENDELU
směrem k internacionalizaci studia

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.10.2011 - Projekt dokončen
Inovace technických a dřevařských disciplín pro
vyšší konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.10.2011 - Projekt dokončen
Průřezová inovace studijních programů Lesnické a
dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s
ohledem na disciplíny společného základu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.10.2011 - Projekt dokončen
Platforma pro systémovou biologii a ekologii
dřevin

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.8.2011 - Projekt dokončen
Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské
úmluvy o krajině"

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.6.2011 - Projekt dokončen
Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s
komerční sférou

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.6.2011 - Projekt dokončen
Platforma pro posílení dovedností interkulturního
managementu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2011 - Projekt dokončen
Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a výzkumu
v oblasti mastitid

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2011 - Projekt dokončen
MENDELU NETWORKING
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.5.2011 - Projekt dokončen
POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI
ABSOLVENTŮ MENDELU V OBLASTI
ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE A
MANAGEMENTU PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ V
ZEMÍCH TŘETÍHO SVĚTA

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.5.2011 - Projekt dokončen
Vzdělávání v lesnických disciplínách
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.3.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na
PEF MENDELU v Brně

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.3.2011 - Projekt dokončen
Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na
platformě krajinné ekologie

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.2.2011 - Projekt dokončen
Výukové a výzkumné kapacity pro
biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury

OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 28.2.2011 - Projekt dokončen
Excelence doktorského studia na AF MENDELU
pro navazující evropskou vědecko - výzkumnou
kariéru

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.2.2011 - Projekt dokončen
Metodika Full Cost na Mendelově univerzitě v
Brně

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.2.2011 - Projekt dokončen
Environmentální vzdělávání pro pedagogy ZŠ
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.2.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj kariérového poradenství na středních
školách Jihomoravského kraje

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.1.2011 - Projekt dokončen
Kompetentní učitel zemědělství
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.1.2011 - Projekt dokončen
Inovace studia k výkonu specializovaných
činností -- koordinace v oblasti ICT

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.1.2011 - Projekt dokončen
Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů
středních škol v kombinované formě studia

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.12.2010 - Projekt dokončen
Perspektivy krajinného managementu - inovace
krajinářských disciplín

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.10.2010 - Projekt dokončen
Optimalizace vysokoškolského studia
zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v
Lednici

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.9.2010 - Projekt dokončen
Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve
výuce na Zahradnické fakultě v Lednici

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.9.2010 - Projekt dokončen
Studijní opory pro studenty bakalářského stupně
studia

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.9.2010 - Projekt dokončen
Rozšíření nabídky odborného zahradnického
vzdělávání pracovníků středních škol

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2010 - Projekt dokončen
TT Point - Transfer technologií na MENDELU v
Brně

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.1.2010 - Projekt dokončen
Partnerská síť v oblasti speciálních plodin
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2009 - Projekt dokončen
Informační platforma pro kulturní krajinu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2009 - Projekt dokončen
Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími
institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2009 - Projekt dokončen
Oprava a odbahnění rybníka v Arboretu Křtiny
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 4.11.2009 - Projekt dokončen
Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v
mlékařství

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2009 - Projekt dokončen
Inovativní systém přípravy pracovníků ve
výzkumu a vývoji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2009 - Projekt dokončen
Další odborné vzdělávání jako cesta ke
zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků
pro biotechnologický výzkum a vývoj

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2009 - Projekt dokončen
Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech
regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou
činností

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2009 - Projekt dokončen
Příprava studijních opor pro studenty navazujícího
magisterského stupně studia Provozně
ekonomické fakulty MZLU v Brně

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.5.2009 - Projekt dokončen
Inovací odborného, pedagogického a
manažerského vzdělávání ke zvýšení
konkurenceschopnosti

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Projekt dokončen
Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se
zaměřením na praxi

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Projekt dokončen
Vzdělávání pro praxi - Rozvoj spolupráce mezi
MZLU v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Projekt dokončen
Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů -
inovace studijních programů LDF MZLU v Brně

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Projekt dokončen
Preventivní opatření před útoky velkých šelem a jejich monitoring
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Asociace pro elektronickou komerci (APEK)

Členem od: 22.2.2018

Zdroj: APEK

Oficiální údaje: Mendelova univerzita v Brně

IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489
Právní forma: Vysoká škola
Datová schránka: 85ij9bs

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: info@mendelu.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Další firmy z oboru:
Vysoké školy a univerzity
Dub č. 4, Kondrac136,53 km
Fráni Šrámka 1121/3, Mariánské Hory, Ostrava137,23 km
Fráni Šrámka 1121/3, Mariánské Hory, Ostrava137,23 km

QR kód firmy

QR kód

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.

   
U firem evidujeme více než 70.000 poboček