Fráni Šrámka 1121/3
Mariánské Hory
Ostrava
709 00 Ostrava 9
navigovat

Kontakty

Kontaktní osoby

  • doc. PhDr. Josef Malach, CSc. - vedoucí
  • Olga Knejzlíková - sekretariát
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA-PEDAGOGICKÁ FAKULTA - Fráni Šrámka 1121/3, Mariánské Hory, Ostrava  (Ústředí)

Činnosti firmy  

    Ostravská univerzita
  • katedra pedagogiky a andragogiky

Bankovní účty určené ke zveřejnění

8010-809061393/0300
Zveřejněn 23.4.2013
17730683/0300
Zveřejněn 23.4.2013
931761/0710
Zveřejněn 1.4.2013
CZ6103001882850017730683
Zveřejněn 22.2.2014

Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Posílení vědeckých kapacit OU II.
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.7.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Interní grantová soutěž pro studenty doktorského studia na Ostravské univerzitě
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.2.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v MSK
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.11.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Simulační centrum "Cvičná nemocnice"
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Simulace - Inovace - Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.5.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Centrum pro výzkum a vývoj metod umělé inteligence v automobilovém průmyslu regionu
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.12.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.9.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Healthy Aging in Industrial Environment HAIE
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Posílení vědeckých kapacit OU
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Univerzita PRO region
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Klinické neurovědy LF OU
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.12.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Akreditace nového doktorského programu Klinické neurovědy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.12.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.11.2017 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby výuky studentů
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2017 - Projekt fyzicky ukončen
Moderní technologie v environmentální geografii - klíč k úzké spolupráci s praxí
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Tvůrčí centrum Fakulty umění
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.9.2017 - Projekt fyzicky ukončen
Centrum transferu poznatků a technologií OU v Ostravě
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.9.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Informační technologie pro OU
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Sport, zdraví a technologie
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Klastr umění a designu
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
JSME OSTRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATIVNÍ A ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 1.5.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Podpora rozvoje studijního prostředí na OU
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Kompetentní pedagog a žák - kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Stavební úpravy Ostravské univerzity v Ostravě
- Univerzitní knihovna na ulici Bráfova 1182/3

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.9.2015 - Projekt dokončen
Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT
jednoduše a kreativně

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 3.11.2014 - Projekt dokončen
Dílna techniky ve světě dětí - Zážitkové tvůrčí
dílny v rozvoji technického myšlení učitelů a dětí
v mateřské škole

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.7.2014 - Projekt dokončen
Okna vědy dokořán
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 5.3.2014 - Projekt dokončen
Stavební úpravy Ostravské univerzity v Ostravě
centrum informačních technologií - IT na ul.
Bráfova č.1644/5

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.11.2013 - Projekt dokončen
Podpora inovativních metod a forem výuky
přírodovědných předmětů na středních školách

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2013 - Projekt dokončen
Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného
jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě
Ostravské univerzity

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.7.2012 - Projekt dokončen
Posílení vědeckých pracovišť Ostravské
univerzity v Ostravě

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.6.2012 - Projekt dokončen
Svět vědy - záhadný i zábavný
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.5.2012 - Projekt dokončen
ABECEDA aneb "První kroky do života"
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.2.2012 - Projekt dokončen
Podpora inovativních metod a forem výuky
přírodovědných předmětů na základních školách

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.2.2012 - Projekt dokončen
Podpora terciárního vzdělávání studentů se
specifickými vzdělávacími potřebami na
Ostravské univerzitě v Ostravě

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.2.2012 - Projekt dokončen
Učící se škola
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.1.2012 - Projekt dokončen
Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol
a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky,
VT a využívání ICT ve školách

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.1.2012 - Projekt dokončen
Posílení vědeckých týmů Ostravské univerzity v
Ostravě

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.12.2011 - Projekt dokončen
Modernizace-Diverzifikace-Inovace
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.11.2011 - Projekt dokončen
Inovace studijních programů Hudební a Výtvarné
umění

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.11.2011 - Projekt dokončen
Inovace výuky informatických předmětů ve
studijních programech Ostravské univerzity

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.11.2011 - Projekt dokončen
Infrastruktura pro realizaci lékařských a
souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a
výzkumu Ostravské univerzity

OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 14.11.2011 - Projekt dokončen
Zateplení budovy Syllabova 19
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.11.2011 - Projekt dokončen
Zateplení budovy Reální 1476/3
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.10.2011 - Projekt dokončen
Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu
Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2011 - Projekt dokončen
Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta
vede

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2011 - Projekt dokončen
Podpora spolupráce a vytvoření sítě partnerů mezi
institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti
a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny,
medicíny katastrof a hromadných neštěstí

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.5.2011 - Projekt dokončen
Zateplení budovy Dvořákova 138
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.1.2011 - Projekt dokončen
Jesenius - centrum pro celoživotní vzdělávání
pracovníků ve zdravotnictví Fakulty
zdravotnických studií

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 17.12.2010 - Projekt dokončen
Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro
celoživotní vzdělávání dle §60 zákona č.111/1998
Sb. o VŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské
univerzity

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.12.2010 - Projekt dokončen
Inovace profesních zdravotnických programů na
OU

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.12.2010 - Projekt dokončen
"I-I-I" (Inovace - Interdisciplinarita - Integrace):
Inovace vybraných studijních programů OU,
realizace vzdělávacích modulů pro studenty OU,
včetně tvorby vzdělávacích materiálů v cizím
jazyce

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.12.2010 - Projekt dokončen
Zateplení budovy Fráni Šrámka 1121
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.10.2010 - Projekt dokončen
Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a
inovativnosti žáků základních škol

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.10.2010 - Projekt dokončen
Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost
příležitostí na trhu práce

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.9.2010 - Projekt dokončen
Inovace sociální geografie na Ostravské
univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti
absolventů na trhu práce ve znalostní ekonomice

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.9.2010 - Projekt dokončen
Zvyšování odborných kompetencí akademických
pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a
Slezské univerzity v Opavě

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.9.2010 - Projekt dokončen
Zateplení budovy Čs. legií 9
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.12.2009 - Projekt dokončen
Zateplení budovy Podlahová 3 / Ostravská
univerzita v Ostravě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.12.2009 - Projekt dokončen
Zateplení budovy Bráfova 7/Ostravská univerzita
v Ostravě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.12.2009 - Projekt dokončen
Nové přístupy k využití ICT ve výuce
přírodovědných předmětů na středních školách

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.12.2009 - Projekt dokončen
Nové přístupy k využití ICT ve výuce
přírodovědných předmětů na základních školách

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.12.2009 - Projekt dokončen
Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.11.2009 - Projekt dokončen
Inovace didaktických postupů a podpora
distančního vzdělávání ve studijních kurzech
akreditovaného oboru Společenská patologie a
logistika terénních rizikových situací

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2009 - Projekt dokončen
Systém využití počítačem podporovaných
experimentů k posilování výzkumných
kompetencí žáků základních a středních škol

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.6.2009 - Projekt dokončen
Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.6.2009 - Projekt dokončen
SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 3.6.2009 - Projekt dokončen
Památková péče (inovace studijních programů)
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.5.2009 - Projekt dokončen
Profesní vzdělávání sociálních kurátorů
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 27.4.2009 - Projekt dokončen
Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.11.2008 - Projekt dokončen
Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení v Moravskoslezském
kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.11.2008 - Projekt dokončen
Příprava dětí a mladých lidí na vstup do
samostatného života

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.11.2008 - Projekt dokončen
Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.11.2008 - Projekt dokončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Ostravská univerzita

IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
Právní forma: Vysoká škola
Datová schránka: 37gj9fm

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA-KATEDRA PEDAGOGIKY A ANDRAGOGIKY

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

QR kód firmy

QR kód
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Tuto firmu pravidelně ověřujeme