Moravské Křižánky 93
592 02 Svratka
navigovat

Kontakty

Kontaktní osoby

  • Mgr. Jana Menclová
  • Šárka Havlová - správce
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Související firmy

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ - Zemědělská 1665/1, Černá Pole, Brno  (Provozovatel)

Činnosti firmy  

    ubytování
  • 5 apartmánů s kuchyní a sociálním zařízením
  • ohniště
  • pískoviště
  • parkování u objektu

Veřejné zakázky

Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek - více info

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2013-37965960051619zakazky.mendelu.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro MENDELU - opakované řízení

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034286Různé organické chemické látky Dodávky2 800 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, laboratoř Phytophthora Research Centre, třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno - Černá Pole

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro Mendelovu univerzitu a pro projekt Phytophthora. Bližší specifikace požadovaných látek je uvedena v příloze č. 1 - technická specifikace.

Rámcová dohoda na sekvenování nukleových kyselin na platformě Illumina - rozděleno na části / Framework Agreement to Nucleic Acid Sequencing on the Illumina Sequencing Platform - divided into parts

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-027613Laboratorní služby Služby3 430 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, 613 00 Brno, Česká republika

Popis veřejné zakázky

- v rozsahu části 1 veřejné zakázky: Sekvenování DNA na platformě Illumina / in the scope of part 1 of the public contract: DNA Sequencing on the Illumina sequencing platform
- v rozsahu části 2 veřejné zakázky: RNAseq na platformě Illumina / in the scope of part 2 of the public contract: RNAseq on the Illumina sequencing platform

Dodávka strojů pro údržbu lesní dopravní sítě na ŠLP Křtiny

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038459Traktory Dodávky13 830 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Křtiny

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání sestavy strojů s příslušenstvím určených především na provádění oprav a údržeb lesní dopravní sítě, případně realizaci jiných činností v lesním hospodářství na pozemcích ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně a ve správě Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Veřejná zakázka je rozdělena do pěti samostatných částí.

MENDELU - Stavební úpravy objektu D

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040771Stavební práce Stavební práce152 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je Mendelova univerzita v Brně, objekt D, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, k. ú. Černá Pole (610771).

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr, kterými dojde k provedení stavebních úprav objektu D Mendelovy univerzity v Brně spočívajících v demolici nenosného 3.NP, rekonstrukci určených částí 2.PP až 2.NP, vybudování přístavby nového vstupu a výtahu a nadstavení dvou plných nových podlaží (3.NP a 4.NP) a částečného 5.NP, všech vnitřních rozvodů, včetně úprav nejbližšího okolí objektu D, a to vše v požadované stavebně-technické a technologické kvalitě. Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž realizaci pobytové zelené střechy.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

Techagro 2020

31.3.2020 - 4.4.2020
stánek PAV C / 042, PAV Z / 041, VP R / 014
Animal TECH 2019
Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu
12.5.2019 - 15.5.2019
stánek PAV P / 087, PAV F / 030, PAV G1 / 017, PAV G1 / 001
Stavební veletrhy Brno 2018
Stavební veletrh Brno
25.4.2018 - 28.4.2018
stánek PAV P / 079
Techagro 2018
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky
8.4.2018 - 12.4.2018
stánek PAV C / 028, VP R / 016, PAV Z / 065
SALIMA-MBK-INTECO-VINEX-EMBAXPRINT 2018
Mezinárodní potravinářský veletrh
27.2.2018 - 2.3.2018
stánek Salima
FOR FISHING 2018
9. rybářský veletrh
15.2.2018 - 18.2.2018
stánek 6/A01
WOODTEC 2017
Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl
31.10.2017 - 3.11.2017
stánek PAV A2 / 019
NVHZ + Animal TECH 2017
Národní výstava hospodářských zvířat
11.5.2017 - 14.5.2017
stánek PAV F / 016, PAV F / 055
IBF 2017
Stavební veletrh Brno
26.4.2017 - 29.4.2017
stánek PAV P / 091
Rybaření 2017
Prodejní výstava rybářských potřeb
23.3.2017 - 26.3.2017
stánek PAV A1 / 150
více prezentací

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.3.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.10.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 1.6.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.12.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Labyrint přírody a ráj zahrad - TÉMATICKÉ
ZAHRADY - 1. ETAPA

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 8.12.2014 - Projekt dokončen
Univerzita lektorů na ICV MENDELU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.7.2014 - Projekt dokončen
MENDELU RESEARCH INFRASTRUCTURE
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 7.1.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace malé vodní nádrže Josefov v k. ú.
Adamov

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 27.11.2013 - Projekt dokončen
Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU
směřující k vytvoření mezioborové integrace

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.4.2013 - Projekt dokončen
MENDELU RESEARCH LIBRARY
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 7.1.2013 - Projekt dokončen
Postdoktorské pozice v technických a
ekonomických oborech na MENDELU

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.11.2012 - Projekt dokončen
Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou
architekturu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.7.2012 - Projekt dokončen
Centrum Transferu Techologii MENDELU
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 11.7.2012 - Projekt dokončen
Platforma pro studium a inventarizaci lesních
ekosystémů

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.6.2012 - Projekt dokončen
MENDELU SCIENCE POPULARIZATION
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.5.2012 - Projekt dokončen
Výmladkové lesy jako produkční a biologická
alternativa budoucnosti

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 3.5.2012 - Projekt dokončen
Vytvoření mezinárodního vědecko-výzkumného
týmu pro vývoj nových materiálů na bázi dřeva

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.5.2012 - Projekt dokončen
Rodina a práce: PROČ NE?
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 27.4.2012 - Projekt dokončen
Indikátory vitality dřevin
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.4.2012 - Projekt dokončen
Biologická revitalizace zámeckého parku Křtiny
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 4.4.2012 - Projekt dokončen
Postdoktorandi v oborech biologických věd na
MENDELU

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.12.2011 - Projekt dokončen
Platforma pro spolupráci v oblasti formování
krajiny

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.12.2011 - Projekt dokončen
Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými
subjekty s vazbou na environmentální techniky v
chovu skotu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.12.2011 - Projekt dokončen
Pořízení přístrojového vybavení pro BAT centrum
na MENDELU pro kategorie potravinářských
činností a pro kategorie zařízení pro zneškodňování
nebo zhodnocování zvířecích těl a živočišného
odpadu

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 28.12.2011 - Projekt dokončen
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti
v regionálním rozvoji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.11.2011 - Projekt dokončen
Zvýšení odborných kompetencí studentů
bakalářských studijních oborů Mezinárodní
rozvojová studia a International Development
Studies prostřednictvím systému odborných stáží
v rozvojových zemích

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.11.2011 - Projekt dokončen
Implementace vědy a výzkumu do výuky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.11.2011 - Projekt dokončen
Inovace bakalářských studijních programů
Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.11.2011 - Projekt dokončen
Inovace studijních programů zahradnických oborů
s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a
konkurenceschopnost absolventů

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.11.2011 - Projekt dokončen
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na
udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.11.2011 - Projekt dokončen
Inovace biologických a lesnických disciplín pro
vyšší konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 3.11.2011 - Projekt dokončen
Inovace studijních programů AF MENDELU
směrem k internacionalizaci studia

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.10.2011 - Projekt dokončen
Inovace technických a dřevařských disciplín pro
vyšší konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.10.2011 - Projekt dokončen
Průřezová inovace studijních programů Lesnické a
dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s
ohledem na disciplíny společného základu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.10.2011 - Projekt dokončen
Platforma pro systémovou biologii a ekologii
dřevin

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.8.2011 - Projekt dokončen
Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské
úmluvy o krajině"

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.6.2011 - Projekt dokončen
Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s
komerční sférou

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.6.2011 - Projekt dokončen
Platforma pro posílení dovedností interkulturního
managementu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2011 - Projekt dokončen
Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a výzkumu
v oblasti mastitid

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2011 - Projekt dokončen
MENDELU NETWORKING
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.5.2011 - Projekt dokončen
POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI
ABSOLVENTŮ MENDELU V OBLASTI
ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE A
MANAGEMENTU PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ V
ZEMÍCH TŘETÍHO SVĚTA

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.5.2011 - Projekt dokončen
Vzdělávání v lesnických disciplínách
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.3.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na
PEF MENDELU v Brně

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.3.2011 - Projekt dokončen
Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na
platformě krajinné ekologie

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.2.2011 - Projekt dokončen
Výukové a výzkumné kapacity pro
biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury

OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 28.2.2011 - Projekt dokončen
Excelence doktorského studia na AF MENDELU
pro navazující evropskou vědecko - výzkumnou
kariéru

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.2.2011 - Projekt dokončen
Metodika Full Cost na Mendelově univerzitě v
Brně

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.2.2011 - Projekt dokončen
Environmentální vzdělávání pro pedagogy ZŠ
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.2.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj kariérového poradenství na středních
školách Jihomoravského kraje

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.1.2011 - Projekt dokončen
Inovace studia k výkonu specializovaných
činností -- koordinace v oblasti ICT

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.1.2011 - Projekt dokončen
Kompetentní učitel zemědělství
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.1.2011 - Projekt dokončen
Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů
středních škol v kombinované formě studia

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.12.2010 - Projekt dokončen
Perspektivy krajinného managementu - inovace
krajinářských disciplín

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.10.2010 - Projekt dokončen
Optimalizace vysokoškolského studia
zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v
Lednici

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.9.2010 - Projekt dokončen
Studijní opory pro studenty bakalářského stupně
studia

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.9.2010 - Projekt dokončen
Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve
výuce na Zahradnické fakultě v Lednici

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.9.2010 - Projekt dokončen
Rozšíření nabídky odborného zahradnického
vzdělávání pracovníků středních škol

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2010 - Projekt dokončen
TT Point - Transfer technologií na MENDELU v
Brně

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.1.2010 - Projekt dokončen
Partnerská síť v oblasti speciálních plodin
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2009 - Projekt dokončen
Informační platforma pro kulturní krajinu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2009 - Projekt dokončen
Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími
institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2009 - Projekt dokončen
Oprava a odbahnění rybníka v Arboretu Křtiny
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 4.11.2009 - Projekt dokončen
Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v
mlékařství

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2009 - Projekt dokončen
Inovativní systém přípravy pracovníků ve
výzkumu a vývoji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2009 - Projekt dokončen
Další odborné vzdělávání jako cesta ke
zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků
pro biotechnologický výzkum a vývoj

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2009 - Projekt dokončen
Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech
regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou
činností

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2009 - Projekt dokončen
Příprava studijních opor pro studenty navazujícího
magisterského stupně studia Provozně
ekonomické fakulty MZLU v Brně

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.5.2009 - Projekt dokončen
Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů -
inovace studijních programů LDF MZLU v Brně

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Projekt dokončen
Inovací odborného, pedagogického a
manažerského vzdělávání ke zvýšení
konkurenceschopnosti

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Projekt dokončen
Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se
zaměřením na praxi

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Projekt dokončen
Vzdělávání pro praxi - Rozvoj spolupráce mezi
MZLU v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Projekt dokončen
Model TAPATE a jeho implementace v českém prostředí
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Mendelova univerzita v Brně

IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489
Právní forma: Vysoká škola
Datová schránka: 85ij9bs

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
APARTMÁNY KŘIŽÁNKY

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Ročně zprostředkujeme 84.000 poptávek na zboží a služby