ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI-FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Univerzitní 2795/26
Jižní Předměstí
Plzeň
301 00 Plzeň 1
navigovat

Kontakty

 • 377 634 001 - sekretariát děkana
 • 377 634 010 - studijní odd.
 • 377 634 011 - studijní odd.
 • 377 634 012 - studijní odd.
 • 377 634 015 - studijní odd.
 • 377 634 000 - děkan
 • 377 634 003 - tajemník
 • 377 634 201 - katedra aplikované elektroniky a telekomunikací
 • 377 634 501 - katedra technologií a měření
 • 377 634 002
 • fel@fel.zcu.cz
 • hammer@kae.zcu.cz
 • rezacek@kev.zcu.cz
 • kae@kae.zcu.cz - katedra aplikované elektroniky a telekomunikací
 • lenk@ket.zcu.cz - katedra technologií a měření
Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

 • doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - děkan
 • Ing. Petr Řezáček, Ph.D. - tajemník
 • Jitka Machová - sekretariát

Webové prezentace

Související firmy

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI - Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, Plzeň  (Ústředí)
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI-KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE - Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, Plzeň  (Pobočka)
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI-KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY - Univerzitní 2795/26, Jižní Předměstí, Plzeň  (Pobočka)
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI-KATEDRA TEORETICKÉ ELEKTROTECHNIKY - Univerzitní 2795/26, Jižní Předměstí, Plzeň  (Pobočka)
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI-REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ CENTRUM ELEKTROTECHNIKY - Univerzitní 2795/26, Jižní Předměstí, Plzeň  (Pobočka)

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

MSV, IMT, FOND-EX, WELDING, PLASTEX, PROFINTECH 2016
Mezinárodní strojírenský veletrh
3.10.2016 - 7.10.2016
stánek MSV
MSV 2015
Mezinárodní strojírenský veletrh
14.9.2015 - 18.9.2015
stánek PAV A1 / 002

Činnosti firmy

 • Západočeská univerzita
 • Fakulta elektrotechnická
 • Katedra teoretické elektrotechniky
 • Katedra technologií a měření
 • Katedra elektroenergetiky a ekologie
 • Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací

Oficiální údaje: Západočeská univerzita v Plzni

IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
Právní forma: Vysoká škola
Datová schránka: zqfj9hj

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Rozvoj technologií obrábění v RTI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 7.10.2015 - Probíhá
Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.7.2014 - Probíhá
Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.3.2014 - Ukončen
CVSMD- Centrum pro výzkum společnosti moderní doby
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.12.2013 - Probíhá
Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje II
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.12.2013 - Probíhá
Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.12.2013 - Probíhá
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.4.2013 - Probíhá
Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Biologie všedního dne
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné a nepovinné školní tělesné výchově
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Nové technologie v praxi učitelů základních a středních škol
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.2.2013 - Ukončen
SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.10.2012 - Ukončen
Budování excelentního vědeckého týmu pro experimentální a numerické modelování v mechanice tekutin a termodynamice
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.7.2012 - Probíhá
Výzkumná síť teorie a dějin vědy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.6.2012 - Ukončen
Nová excelence lidských zdrojů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2012 - Probíhá
Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.5.2012 - Ukončen
Rovné podmínky pro všechny - studium na Západočeské univerzitě v Plzni dostupné pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.5.2012 - Probíhá
Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.4.2012 - Probíhá
Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.4.2012 - Ukončen
Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.12.2011 - Ukončen
Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.11.2011 - Ukončen
Inovace výuky konstruování v oblastech interdisciplinární znalostní , počítačové, pedagogické a jazykové podpory se zvýšením modularizace a konzistentnosti poznatků, eliminace duplicit a zapojení odborníků z průmyslové praxe.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.11.2011 - Ukončen
Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.11.2011 - Ukončen
Ukázkové vývojové projekty z praxe pro posílení praktických znalostí budoucích strojních inženýrů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.10.2011 - Ukončen
Komplexní inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.10.2011 - Ukončen
CTPVV
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2011 - Ukončen
RIPO - Rozšíření informační podpory
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2011 - Probíhá
Rozvoj výzkumných kapacit v oblasti polymerních membrán
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.6.2011 - Ukončen
Strategie archeologického výzkumu v Evropě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.5.2011 - Ukončen
Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.5.2011 - Ukončen
Posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v Plzeňském kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Spolupracující právníci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.5.2011 - Ukončen
Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.5.2011 - Ukončen
Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.5.2011 - Ukončen
Mezioborové partnerství pro umělou inteligenci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.5.2011 - Ukončen
Odstraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.2.2011 - Ukončen
Regionální technologický institut - RTI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 31.1.2011 - Probíhá
Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.1.2011 - Probíhá
Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.1.2011 - Ukončen
Centrum nových technologií a materiálů
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2010 - Probíhá
Integrace a transfer zkušeností v oblastech energetiky a ekologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 16.12.2010 - Ukončen
Dějiny a literatura po roce 1945 - moderní odborné a didaktické trendy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.12.2010 - Ukončen
Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.12.2010 - Ukončen
NTIS - Nové technologie pro informační společnost
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2010 - Probíhá
Rozšiřování nabídky vzdělávacích kurzů regionální síťové akademie ZČU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.11.2010 - Ukončen
Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.9.2010 - Probíhá
Inovace studijního oboru Dopravní a manipulační technika s ohledem na potřeby trhu práce
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
SYPROM - Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové řízení
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Modulární systém vzdělávání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přírodní a technické vědy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Podnikatelské dovednosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
IHISTUD - Inovace výuky historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Životní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Inovace jazykového vzdělávání na ZČU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
ROZVOJ - Rozvojová studia
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Aplikace moderních přístupů výuky s ohledem na konkurenceschopnost cílových skupin
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.5.2010 - Ukončen
Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Ukončen
Siť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Ukončen
Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Ukončen
Kompetentní učitel
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Ukončen
Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.12.2009 - Ukončen
Partnerství v elektrotechnice a strojírenství
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.11.2009 - Ukončen
Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.9.2009 - Probíhá
Uzemňovací zařízení pro rozvodny vysokého napětí
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 26.8.2009 - Ukončen
Cesta k rovným příležitostem - možnosti a limity vzdělávání sociokulturně znevýhodněných osob
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.8.2009 - Ukončen
SCICOM - Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.7.2009 - Ukončen
Perspektivní lidské zdroje pro VaV FEL ZČU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.6.2009 - Ukončen
Způsob manipulace s materiálem a jeho tváření při teplotě mezi solidem a liquidem
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.6.2009 - Ukončen
Vzdělávání akademických a vědeckých pracovníků v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z evropských zdrojů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky silničních vozidel
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Systémová podpora studentů, výzkumných pracovníků a týmů v aplikovaných vědách
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Příprava kvalitních výzkumných pracovníků pro konstrukční a technologický vývoj reaktorů IV. Generace
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Mezioborový dialog jako podpora rozvoje vzdělanosti na vysokých školách, ve vědě, výzkumu a vývoji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Kvalitní výzkumný tým zaměřený na problematiku řízení životního cyklu výrobku v prostředí digitálního podniku
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Konstruktivismus v praxi vysokých škol
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.5.2009 - Ukončen
Komplexní systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.5.2009 - Ukončen
Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.5.2009 - Ukončen
INSPOT - Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.5.2009 - Ukončen
Vytvoření znalostní a dovednostní báze na FF ZČU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Ukončen
ORGANON - Learning Management System (LMS) pro výuku logiky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Ukončen
Inovace výuky v oboru konstruování strojů včetně jeho znalostní teoretické, metodické a počítačové podpory
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Ukončen
Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického zpracování jazyka
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Ukončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Bankovní účty určené ke zveřejnění

4811530257/0100
Zveřejněn 1.4.2013

Zdroj: Registr plátců DPH

Volná pracovní místa

Odborní asistenti na vysokých školách

Pracoviště a kontakty

Univerzitní 2732, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Plzeň

Písemné nabídky
e-mail: Personální oddělení, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vysokoškolské
Pracovní poměr:od 12.2.2018
Mzdové rozpětí:od 20000 do 25000
Poznámka k volnému místu

Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
na katedře designu

- asistent/odborný asistent pro výuku grafického designu se zaměřením na typografii a tvorbu písma
Požadavky:
o VŠ vzdělání v oblasti grafického designu, titul MgA./akad. mal.
o aktivní designérská činnost v oblasti grafického designu


o Písemná přihláška musí obsahovat
- doklady o ukončeném vzdělání a kvalifikaci
- životopis s přehledem odborné umělecké činnosti
- portfolio vlastních prací
- vizi vysokoškolské výuky grafického designu

Předpokládaný nástup : 12. 2. 2018

Úvazek: 1,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Písemné přihlášky se vsemi požadovanými dokumenty zašlete nejpozději
do 15. prosince 2017 na Západočeskou univerzitu v Plzni, Personální oddělení,
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Provozní pracovníci v ostatních zařízeních

Pracoviště a kontakty

Univerzitní 2732, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Plzeň

Písemné přihlášky
e-mail: fajtova@rek.zcu.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Střední odborné (vyučen)
Pracovní poměr:od 1.1.2018
Mzdové rozpětí:od 25000 do 30000
Poznámka k volnému místu

Západočeská univerzita v Plzni
Provoz a služby
přijme zaměstnance na pozici

Vedoucí oddělení údržby

Pracovní náplň:
Řídí a zodpovídá za práci oddělení údržby - zejména :
- Řídí činnost oddělení a zodpovídá za jeho výsledky a optimální využití
- Zodpovídá za BOZP, PO a užívání OOP na svěřených pracovištích
- Zajišťuje ND a materiál pro práci jednotlivých pracovišť
- Koordinuje a kontroluje práci podřízených pracovníků
- Zajišťuje havarijní pohotovost
- Podílí se na sestavení plánu údržby PS a zajišťuje jeho plnění
- Průběžně zajišťuje provozní údržbu objektů, zařízení a bytového fondu
- Provádí na vyžádání předběžné kalkulace pro jednotlivá pracoviště ZČU
- Provádí vnitrofakturaci za provedenou činnost pro jednotlivá pracoviště ZČU
- Zpracovává podklady pro výplatu mezd podřízených pracovníků

Požadavky:
- SŠ strojního nebo stavebního zaměření nebo vyučen v oboru s praxí
- zkušenosti s vedením malého kolektivu pracovníků
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
- samostatnost, spolehlivost, flexibilita, dobré komunikační schopnosti
Úvazek: 1
Nástup: 1. 1. 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Písemné přihlášky spolu s doklady o vzdělání, kvalifikaci a odborným životopisem
zašlete do 30. 11 2017 na Západočeskou univerzitu, personální oddělení, Univerzitní 8, 30614 Plzeň,
příp. mail: fajtova@rek.zcu.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Odesláním životopisu a dalších dokumentů uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné s tím, že tyto údaje mohou být zpracovány výlučně pro účely zprostředkování zaměstnání a vedení databáze uchazečů o zaměstnání ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Souhlas je dán na dobu maximálně 1 roku a lze jej kdykoli písemně odvolat.Technici elektronici

Pracoviště a kontakty

Univerzitní 2762, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Plzeň

Dušan Pasiar, tel.:+420 725 836 281
e-mail: pasiar@ps.zcu.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Střední odborné (vyučen)
Pracovní poměr:od 1.12.2017
Mzdové rozpětí:od 20000 do 23000
Poznámka k volnému místu

Západočeská univerzita v Plzni
Provoz a služby
Ostraha a zabezpečení objektů
hledá zaměstnance na pozici
Technik systému MaR
Náplň práce :
o Provoz , údržba a servis systému MaR
o Diagnostika a opravy závad na zařízení MaR malého a nízkého napětí
o Spolupráce s firmou zajišťující komplexní servis MaR
o Spolupráce s operátory energetického dispečinku ZČU
o Spolupráce na projektové přípravě systému MaR a dohled při realizaci projektů
Požadavky :
o Minimálně vyučen v oboru elektro
o Základní znalost funkce systému topení, chlazení a větrání
o Odborná způsobilost dle vyhl. 50/78 sb.,min§6
o Odpovědnost, samostatnost
Nabízíme :
o Práce v přátelském kolektivu
o Dovolená 30 dnů
o Dotované stravování v menze nebo stravenky
Úvazek : 1,0
Plat . Dle mzdového předpisu ZČU
Nástup : 1.12.2017

Kontaktní osoba : vedoucí PS-OB p. Dušan Pasiar Univerzitní 22, Plzeň čt.725 836 281,
e-mail : pasiar@ps.zcu.cz


Technici přístrojů, strojů a zařízení v ostatních průmyslových oborech

Pracoviště a kontakty

Univerzitní 8, Jižní Předměstí, 320 00 Plzeň 20, Plzeň

Písemné přihlášky
e-mail: sarkan@rice.zcu.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vysokoškolské
Pracovní poměr:od 13.11.2017
Mzdové rozpětí:od 25000 do 30000
Poznámka k volnému místu

Děkan Fakulty elektrotechnické
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
Systémový specialista – systémy kontroly a řízení (SKŘ)
Náplň práce:
• Vývoj nových systémů kontroly a řízení (DCS, MaR) zejména pro energetiku a průmyslovou
automatizaci
• Správa a rozvoj řídicích systémů výzkumného centra RICE, zejména SKŘ halové laboratoře
zkušebny RICE (Beckhoff, NI).
• Návrh, příprava a realizace zkoušek SKŘ (FAT, SAT, funkční testy).
Požadavky:
• VŠ vzdělání elektrotechnického nebo kybernetického zaměření
• Minimálně 3 roky praxe na projektech SKŘ nebo MaR v oblasti jejich vývoje a zkoušení/uvádění
do provozu
• Zkušenost s řídicími systémy, SCADA systémy
• AJ na komunikativní úrovni, zahraniční praxe výhodou
• Zájem a ochota učit se nové věci
• Týmová práce a samostatnost
Nabízíme:
• prostředí renomovaného výzkumného centra
• možnost podílet se na výzkumu a vývoji světově unikátních technologií
• možnost dalšího profesního růstu
• platové podmínky s výkonnostními bonusy
• zaměstnanecké výhody
Úvazek: 1,0
Nástup: ihned nebo dle dohody
Písemné přihlášky spolu s doklady o vzdělání a odborným životopisem zašlete na adresu: Západočeská
univerzita, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň – personální oddělení/ nebo emailem na adresu:
sarkan@rice.zcu.cz

Ostatní uklízeči a pomocníci (2 místa)

Pracoviště a kontakty

Univerzitní 2732, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Plzeň

Jitka Šafrová, tel.:+420 377 631 703
e-mail: safrova@ps.zcu.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Základní + praktická škola
Pracovní poměr:od 30.10.2017
Mzdové rozpětí:od 66
Poznámka k volnému místu

Západočeská univerzita v Plzni
Provoz a služby
Správa a provoz budov
hledá

uklízečky - brigádnice - na úklid vnitřních prostor - pracoviště Plzeň - město - na zástup za ŘD, N (ranní úklidy - nástup v 6,00 hod i dříve)
Úvazek: DPP
Plat: 66,-- Kč/hod - nepravidelný příjem
Nástup: ihned
Kontaktní osoba: provozní referent p. Jitka Šafrová, Správa a provoz budov, Kollárova 19, Plzeň
t. 377 631 703, e-mail: safrova@ps.zcu.cz


Ostatní uklízeči a pomocníci (2 místa)

Pracoviště a kontakty

Univerzitní 2732, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Plzeň

Jitka Šafrová, tel.:+420 377 631 703
e-mail: safrova@ps.zcu.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Základní + praktická škola
Pracovní poměr:od 30.10.2017
Mzdové rozpětí:od 66
Poznámka k volnému místu

Západočeská univerzita v Plzni
Provoz a služby
Správa a provoz budov
hledá

uklízečky - brigádnice - na úklid vnitřních prostor - pracoviště Plzeň - Bory - na zástup za ŘD, N (ranní úklidy - nástup v 6,00 hod i dříve)
Úvazek: DPP
Plat: 66,-- Kč/hod - nepravidelný příjem
Nástup: ihned
Kontaktní osoba: provozní referent p. Jitka Šafrová, Správa a provoz budov, Kollárova 19, Plzeň
t. 377 631 703, e-mail: safrova@ps.zcu.cz


Technici přístrojů, strojů a zařízení v ostatních průmyslových oborech

Pracoviště a kontakty

Univerzitní 8, Jižní Předměstí, 320 00 Plzeň 20, Plzeň

Písemné přihlášky
e-mail: sarkan@rice.zcu.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Pracovní poměr:od 12.9.2017
Mzdové rozpětí:od 23000 do 28000
Poznámka k volnému místu

Děkan Fakulty elektrotechnické
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
Zkušební technik pro halovou laboratoř a zkušebnu vysokonapěťové výkonové
elektroniky a dopravní techniky
Náplň práce:
. Výzkum a vývoj se specializací na fázi zkoušení a testování prototypů a funkčních vzorků.
. Provádění systémových, typových a kusových zkoušek a všech dalších výzkumných a
vývojových testů/zkoušek.
. Zaměření na zkoušení a testování kompletní pohonů a elektrických motorů středního a
velkého výkonu, včetně vysokonapěťových do 31 kVac/ 4 MW.
. Budování, rozvoj, správa a údržba halové laboratoře a zkušebny vysokonapěťové výkonové
elektroniky a dopravní techniky.
Požadavky:
. VŠ vzdělání v technickém oboru
. Nebo minimálně SŠ vzdělání elektrotechnického zaměření, 3 roky praxe v oboru výroby
elektrických pohonů, elektrických motorů nebo obdobném oboru s náplní práce
odpovídající výše uvedené pracovní pozici. Obdobným oborem je míněno zkoušení
elektrických pohonů nebo motorů.
. Orientace v technických výkresech, v projekčních a zapojovacích elektrických schématech.
. Odborná způsobilost dle vyhl. 50/1978 Sb. minimálně §6
. Zájem a ochota učit se nové věci.
. Anglický jazyk - úroveň A2 (aktivně)
. Týmová práce a samostatnost.
Nabízíme:
• prostředí nově se rozvíjejícího výzkumného centra
• možnost podílet se na výzkumu a vývoji high-tech technologií
• možnost dalšího profesního růstu
• zaměstnanecké výhody
Úvazek: 1,0
Nástup: ihned nebo dle dohody
Písemné přihlášky spolu s doklady o vzdělání a odborným životopisem zasílejte na adresu:
Západočeská univerzita, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň – personální oddělení, případně e-mailem na adresu: sarkan@rice.zcu.cz.

více pracovních míst

Zdroj: Úřad práce

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI-FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Více než 10.000 lidí ročně se na firmy obrátí s poptávkou pracovního místa