VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-KATEDRA OBRÁBĚNÍ, MONTÁŽE A STROJÍRENSKÉ METROLOGIE

17. listopadu 2172/15
Poruba
Ostrava
708 00 Ostrava 8
navigovat

Kontakty

 • 597 324 391 - vedoucí
 • 597 323 193 - zástupce vedoucí
 • 597 324 466 - asistentka

Kontaktní osoby

 • Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. - vedoucí
 • doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. - zástupce vedoucí

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-FAKULTA STROJNÍ - 17. listopadu 2172/15, Poruba, Ostrava  (Ústředí)

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

MSV, IMT, FOND-EX, WELDING, PLASTEX, PROFINTECH 2016
Mezinárodní strojírenský veletrh
3.10.2016 - 7.10.2016
stánek MSV
MSV 2015
Mezinárodní strojírenský veletrh
14.9.2015 - 18.9.2015
stánek PAV A1 / 007
IBF 2015
Stavební veletrh
22.4.2015 - 25.4.2015
stánek PAV P / 122

Činnosti firmy

  Vysoká škola báňská
 • Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie

Oficiální údaje: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
Počet zaměstnanců: 2500 - 2999
Právní forma: Vysoká škola
Datová schránka: d3kj88v

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Zvýšení atraktivity Planetária Ostrava
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 9.10.2015 - Probíhá
Rozvoj výzkumné infrastruktury Centra ENET
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 7.10.2015 - Probíhá
Rozvoj výzkumně vývojové základny RMTVC
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 7.10.2015 - Probíhá
Rozšíření a zhodnocení přístrojového vybavení IET
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 7.10.2015 - Probíhá
Zvýšení výzkumné kapacity a kvality centra INEF
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2015 - Probíhá
Infrastruktura pro analytiku vybraných surovin
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2015 - Probíhá
Zateplení budovy B kolejí VŠB-TU Ostrava
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.12.2014 - Probíhá
Svět v pohybu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.8.2014 - Probíhá
Zlepši si techniku
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.3.2014 - Probíhá
Spojení výuky s výzkumem při stavbě prototypů
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.12.2013 - Probíhá
Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Energetika
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.12.2013 - Probíhá
Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Materiály
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.12.2013 - Probíhá
Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Strojírenství
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.12.2013 - Probíhá
Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Bezpečnost
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.12.2013 - Probíhá
Prevence rizik v BOZP a koordinace na stavbách
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.8.2013 - Probíhá
Podpora znalostí v oblasti bezpečnosti v elektrotechnice a v počítačových dovednostech při výuce i při profesním rozvoji pracovníků škol
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2013 - Probíhá
Rozvoj excelence vědeckovýzkumného týmu Telekomunikační techniky ve vazbě na zahraniční spolupráci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.4.2013 - Probíhá
Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.4.2013 - Probíhá
Informační infrastruktura výzkumu pro techniku
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.11.2012 - Ukončen
Nové kreativní týmy v prioritách vědeckého bádání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.11.2012 - Probíhá
Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.11.2012 - Probíhá
Pre-seed aktivity VŠB-TUO - Energetické zdroje
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.10.2012 - Probíhá
Pre-seed aktivity VŠB-TUO - Strojírenství
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.10.2012 - Probíhá
Rozvoj a stabilizace systému TT VŠB-TUO
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2012 - Probíhá
Zkvalitnění personálního zabezpečení Centra excelence IT4Innovations
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.8.2012 - Ukončen
Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.6.2012 - Ukončen
Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.6.2012 - Ukončen
Svět vědy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.5.2012 - Ukončen
Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.2.2012 - Probíhá
Ambasadoři přírodovědných a technických oborů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.1.2012 - Probíhá
Tvoje budoucnost - tvoje volba
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.1.2012 - Probíhá
Základní a střední škola pro budoucnost
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.1.2012 - Probíhá
NETFEI - Rozvoj sítí a partnerství mezi Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a podnikatelským sektorem a institucemi terciálního vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.1.2012 - Ukončen
Spolupráce pro budoucnost
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 3.1.2012 - Ukončen
Regionální výukové a expertní centrum REACH a chemické bezpečnosti
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 28.12.2011 - Ukončen
Příležitost pro mladé výzkumníky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.12.2011 - Ukončen
Matematika s radostí - vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.12.2011 - Probíhá
Celková rekonstrukce FBI - II. etapa
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011 - Probíhá
Vesmírná brána - moderní centrum komunikace vědy
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011 - Ukončen
Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2011 - Probíhá
Informatika v telemedicíně
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2011 - Ukončen
ModIn - Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2011 - Ukončen
Inovace studijního programu Stavební inženýrství
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2011 - Ukončen
Inovace výuky a její implementace v oborech Fakulty bezpečnostního inženýrství
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2011 - Ukončen
Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2011 - Probíhá
Inovace studijního oboru Geotechnika
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.10.2011 - Ukončen
Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.10.2011 - Ukončen
Inovace magisterských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava včetně zkvalitnění profilových předmětů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.10.2011 - Ukončen
Centrum excelence IT4Innovations
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2011 - Probíhá
Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.6.2011 - Ukončen
Intenzifikace mezioborového výzkumu a posílení lidských zdrojů v oblasti nových technologií v energetice - VŠB - TUO
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Nanotechnologie - báze pro mezinárodní spolupráci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Bio-inspirované metody: věda, vzdělávání a transfer znalostí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Informace a konkurenceschopnost
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Vytvoření multidisciplinárního vědeckovýzkumného týmu pro spolehlivé řešení úloh mechaniky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji moderních soft computingových metod a jejich praktického využití
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Partnerství v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a technologií pro životní prostředí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2011 - Ukončen
Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2011 - Ukončen
Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB-TU Ostrava
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.5.2011 - Ukončen
Zvyšování odborné kvalifikace praktickými dovednostmi a znalostmi
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.5.2011 - Ukončen
Partnerství pro české brownfieldy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.5.2011 - Probíhá
Výstavba střešních fotovoltaických systémů na objektech VŠB-TU Ostrava, I. etapa
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.4.2011 - Ukončen
Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.2.2011 - Ukončen
Rozpočtování režijních nákladů na VŠB-TUO dle metody full cost
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.2.2011 - Ukončen
Nová FEI VŠB-TU Ostrava
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 31.1.2011 - Ukončen
Stavební úpravy budovy kolejí "B" na Hotel VŠB-TU Ostrava
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 24.1.2011 - Ukončen
Institut environmentálních technologií
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2010 - Ukončen
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2010 - Probíhá
Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.12.2010 - Ukončen
Tvorba vzdělávacích modulů pro oblast dalšího vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.12.2010 - Ukončen
Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.12.2010 - Ukončen
Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů oborů Biomedicínského inženýrství na VŠB-TU Ostrava
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.12.2010 - Ukončen
Inovace výuky studijního programu Stavební inženýrství ve studijních oborech Městské stavitelství a inženýrství a Správa majetku a provoz budov
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.12.2010 - Ukončen
Inkubátor specialistů regionálního rozvoje aneb inovace univerzitních regionálních studií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.12.2010 - Ukončen
Vzdělávání v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.11.2010 - Ukončen
Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB-TU Ostrava
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO: InterDV
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.9.2010 - Ukončen
Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.9.2010 - Ukončen
Modernizace výukových materiálů a didaktických metod
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.9.2010 - Ukončen
Inovace a modernizace studijního oboru Prostředí staveb
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.9.2010 - Ukončen
Inovace oboru Měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB-TU Ostrava.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.9.2010 - Ukončen
Inovace průřezových předmětů bakalářských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava zahrnující zpracování anglických verzí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.9.2010 - Ukončen
Virtuální vzdělávání v dopravě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.9.2010 - Ukončen
ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.9.2010 - Probíhá
Inovace pro efektivitu a životní prostředí
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.3.2010 - Ukončen
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 15.2.2010 - Ukončen
Biomedicínská technika na středních školách
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 15.12.2009 - Ukončen
Další vzdělávání pracovníků školství ve využívání informačních a komunikačních technologií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.12.2009 - Ukončen
E-learningový kurz e-learningu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.11.2009 - Ukončen
ELDOŠ - eLearning do škol!
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2009 - Ukončen
Motivace studentů ke studiu technických oborů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.11.2009 - Ukončen
Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.11.2009 - Ukončen
AGENT
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.11.2009 - Ukončen
Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.8.2009 - Ukončen
Vzdělávání v IT dovednostech kombinovanou formou pro osoby pečující o malé děti
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 31.8.2009 - Ukončen
Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.6.2009 - Ukončen
Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.6.2009 - Ukončen
Digitální portfolio jako princip vytváření sítí a pracovních týmů v oblasti výzkumu a vývoje
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.6.2009 - Ukončen
Nové talenty pro vědu a výzkum
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.6.2009 - Ukončen
ICT a elektrotechnika pro praxi
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 3.6.2009 - Ukončen
Rozvoj studijního oboru Příprava a realizace staveb a zvýšení uplatnitelnosti jeho absolventů na trhu práce
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 3.6.2009 - Ukončen
Systém dalšího odborného a pedagogického vzdělávání pracovníků VŠB-TUO.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 3.6.2009 - Ukončen
Implementace poznatků z průmyslové praxe do vzdělávání na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.5.2009 - Ukončen
Inovace studijních programů výukovými kurzy na experimentálním vozidle
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.5.2009 - Ukončen
Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.5.2009 - Ukončen
Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.5.2009 - Ukončen
Zvyšování ekonomické gramotnosti žáků ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji a jejich budoucí konkurenceschopnosti na trhu práce prostřednictvím tvorby výukových materiálů a znalostního portálu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.11.2008 - Ukončen
Popularizace technických oborů u žáků ZŠ
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.11.2008 - Ukončen
zobrazit vše

Zdroj: Strukturální fondy EU

Ekonomické činnnosti dle NACE

 • 431 - Demolice a příprava staveniště
 • 43130 - Průzkumné vrtné práce
 • 4399 - Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
 • 6820 - Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
 • 72 - Výzkum a vývoj
 • 773 - Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
 • 85420 - Terciární vzdělávání
 • Zdroj: Registr ekonomických subjektů

Bankovní účty určené ke zveřejnění

Bankovní účetBankaDatum zveřejnění
CZ7407100345340006225761Česká národní banka4.2.2014
2102257463/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2106753114/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2102256866/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2106747216/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2102256823/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
946225761/0710Česká národní banka4.2.2014
2106742298/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2102256946/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2102355223/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
900287422/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2106740989/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
1002369092/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2102342377/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
1002309890/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2102321592/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
1002309882/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2101040473/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
900287510/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2102052548/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
900287465/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2101040705/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
900287449/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2106753122/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2102256815/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
100954151/0300Československá obchodní banka, a.s.1.4.2013
2101040465/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
117365433/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
2101037899/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2105809200/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
117364123/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117315153/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117228703/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
94-4372890217/0100Komerční banka, a.s.18.7.2013
117148033/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117136833/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17795583/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17694563/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17428273/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17389833/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
2106753835/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2102345869/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
127089559/0300Československá obchodní banka, a.s.1.4.2013
167353879/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
160589635/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
155472969/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
134880218/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
134880998/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117419163/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117415293/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117376853/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117376503/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117376423/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117377063/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117365513/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117364043/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117362953/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117362523/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117355753/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117354953/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117354283/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117353133/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117352173/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117352093/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117345213/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117334303/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117334733/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117334813/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117335533/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117322433/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117313713/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117313043/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117312913/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117263103/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117261693/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117259243/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117255103/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117244893/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117245693/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117240913/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117241123/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117241043/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117239453/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117232833/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117229343/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117224913/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117223793/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117225043/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117223363/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117223283/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117221923/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117220293/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117220613/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117220373/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117220103/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117220023/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117219903/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117177053/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117162783/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117159023/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117159103/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117156893/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117156703/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117153473/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117153553/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117148893/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117148973/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117152323/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117152163/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117152403/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117151603/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117151793/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117149263/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117149343/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117147903/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117146863/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117146783/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117143283/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117143013/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117142723/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117142803/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117142993/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117144753/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117144833/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117140023/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117139903/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117139153/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117139073/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117136913/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117135953/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117135873/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117135793/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117135603/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117133413/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117050933/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117030633/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117031193/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117031003/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
117030123/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17868623/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17863363/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17850263/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17845093/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17843573/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17843143/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17841033/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17838133/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17813753/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17820363/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17820283/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17542703/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17813593/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17811803/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17810413/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17805593/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17805753/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17804523/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17797183/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17797503/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17795903/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17754423/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17752823/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17730843/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17730923/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17731053/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17731133/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17729463/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17729383/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17729703/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17725403/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17723723/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17723643/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17694483/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17694723/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17694643/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17680823/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17653593/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17645753/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17643483/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17643563/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17643643/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17643213/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17641613/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17641533/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17641453/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17641883/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17548283/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17574983/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17554093/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17490923/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17540433/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17641963/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17540353/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17499063/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17491563/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17491053/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17493403/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17484873/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17479863/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17479783/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17479513/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17479433/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17473613/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17469753/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
17376733/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
191014092/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
191013911/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
190519494/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
183760327/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
102417595/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
159317085/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
176750649/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
166396316/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
101277527/0300Československá obchodní banka, a.s.11.7.2013
2106740997/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
2102355178/2700UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.18.7.2013
Zdroj: Registr plátců DPH

Volná pracovní místa

Stavební technici projektanti, konstruktéři

Pracoviště a kontakty

17. listopadu 2172, Poruba, 708 00 Ostrava 8, Ostrava

Kateřina Šindlerová
e-mail: katerina.sindlerova@vsb.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO (vyučení s maturitou)
Pracovní poměr:od 15.8.2017
Mzdové rozpětí:od 20000 do 30000
Poznámka k volnému místu

Místo výklonu práce: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba.
Kontakt na email.

Požadujeme:
-praxe v oboru: min. 5 let v oboru na obdobné pozici
-vzdělání SŠ/VŠ v oboru techniky prostředí nebo energetiky
-schopnost samostatné práce
-důslednost, pečlivost a zodpovědnost při řešení projektů
-ŘP skupiny B - aktivní řidič/ka
-znalost AJ výhodou, ale není podmínkou
-znalost prostředí AutoCAD (práce ve 3D výhodou)
-zkušenosti s rozpočtováním výhodou

Náplň práce:
-zpracování technicko-ekonomických studií
-zpracování projektových dokumentací všech stupňů:
-pro územní řízení a stavební řízení,
-pro provádění stavby, pro výběr dodavatele,
-skutečné provedení podle vyhl. č. 499/2006 Sb.
-dílčí výrobní dokumentace
-tvorba koncepcí technických řešení
-práce v terénu
-tvorba podkladů
-mezi-profesní koordinace
-spolupráci při inženýrské činnosti (zajišťování správních řízení)
-autorský dozor na stavbě

Oblasti projektování:
-kotelny (parní, horkovodní, teplovodní),
-výměníkové stanice (parní, horkovodní, teplovodní),
-potrubní rozvody (parovody, horkovody, teplovody - nadzemní, podzemní),
-vytápění,
-chlazení a další.

Nabízíme:
-zajímavou tvůrčí práci
-možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
-výhodné platební podmínky
-práce v kolektivu
-výhody zaměstnanců VŠB - Technické univerzity Ostrava
-5 týdnů dovolené

Stavební technici projektanti, konstruktéři

Pracoviště a kontakty

17. listopadu 2172, Poruba, 708 00 Ostrava 8, Ostrava

Ing. Karel Borovec
e-mail: karel.borovec@vsb.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Pracovní poměr:od 15.8.2017
Mzdové rozpětí:od 20000 do 25000
Poznámka k volnému místu

Místo výklonu práce: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba.
Kontakt na email.

Hlavní náplň práce:
Práce v týmu, zajišťující měření množství plynných, tuhých emisí a dalších škodlivin, vypouštěných do ovzduší technologiemi průmyslových podniků v ČR a okolních zemích.

Součástí práce, je
- příprava na měření a analýzu vzorků v chemické laboratoři VEC,
- příprava analyzátorů, odběrových aparatur a dalšího technického vybavení pro akreditovaná měření emisí,
- provádění vlastního měření na energetických a technologických provozech
v průběhu celého roku
- zpracování výsledků ve formě protokolů a zpráv z měření emisí.

Váš profil:
-ukončené ÚSO se zaměřením elektro (výhodou), popř. chemické
-dobrý zdravotní stav pro práci ve výškách (bude nutné potvrzení od lékaře)
-časová flexibilita (vícedenní výjezdy), cestování po ČR
-řidičský průkaz sk. B, případně C
-praxe v oboru vítána
-min. základní znalosti MS Office (Excel, Word)
-aktivní přístup k novým poznatkům

Zaměstnanecké výhody:
-zajímavou práci na dynamicky se rozvíjejícím pracovišti
-motivující ohodnocení (pevná+pohyblivá složka mzdy) závislé na pracovních výsledcích
-možnost dalšího vzdělávání

Zdroj: Úřad práce

Ročně firmám předáme 156.900 poptávek a dotazů.