KOLEJE LOMENÁ

Lomená 633/48
Komárov
Brno
617 00 Brno 17
navigovat

Kontakty

odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

MASARYKOVA UNIVERZITA-SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ - Vinařská 472/5b, Pisárky, Brno  (Ústředí)

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

Opta 2017
Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie
10.3.2017 - 12.3.2017
stánek PAV V / 076
Opta 2016
Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie
18.3.2016 - 20.3.2016
stánek PAV B / 047
GO + Regiontour 2016
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
14.1.2016 - 17.1.2016
stánek Regiontour
IDET 2015
Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky
19.5.2015 - 21.5.2015
stánek PAV P / 082
IDET 2015
Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky
19.5.2015 - 21.5.2015
stánek PAV P / 100
Opta 2015
Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie
20.3.2015 - 22.3.2015
stánek PAV B / 008
OPTA 2014
Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie
14.2.2014 - 16.2.2014
stánek PAV B / 058

Činnosti firmy

    koleje
  • kapacita 177 lůžek
  • 74 dvoulůžkových a 15 jednolůžkových pokojů v buňkách (5 - 6 lůžek se společnou kuchyní a sociálním zařízením)
  • 7 dvoulůžkových pokojů s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením

Oficiální údaje: Masarykova univerzita

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Počet zaměstnanců: 5000 - 9999
Právní forma: Vysoká škola
Datová schránka: 9tmj9e4

Realizované projekty podpořené z fondů EU

CETOCOEN UPgrade
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2015 - Probíhá
INTERES - Informační technologie realizované spoluprací
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.10.2014 - Probíhá
Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.7.2014 - Probíhá
Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky (gymnastika a tanec hrou) a osobnostního rozvoje
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.7.2014 - Probíhá
Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.3.2014 - Probíhá
Nové biotechnologie pro medicínu
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.12.2013 - Probíhá
Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifikace a internacionalizace těchto oborů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.4.2013 - Probíhá
Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2013 - Probíhá
Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě - EDUCOLAND
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.12.2012 - Ukončen
Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie a environmentální aplikace
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.12.2012 - Ukončen
Přírodověda pro život
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.12.2012 - Probíhá
Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v Jm kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.12.2012 - Ukončen
Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.11.2012 - Ukončen
Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 23.11.2012 - Ukončen
Zkvalitnění personálního zabezpečení Středoevropského technologického institutu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.8.2012 - Probíhá
Centrum analýz a modelování tkání a orgánů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.7.2012 - Ukončen
Centrum experimentální biomedicíny
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.7.2012 - Probíhá
Rozvoj výzkumné excelence v oblasti evoluční cytogenomiky, epigenetiky a buněčné signalizace
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.7.2012 - Probíhá
Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 17.7.2012 - Ukončen
Partnerství a sítě pro spolupráci v experimentální biologii
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.6.2012 - Ukončen
OrganoNET - partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a orgánů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.6.2012 - Ukončen
Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.6.2012 - Ukončen
BiochemNet - Vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.6.2012 - Ukončen
Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.6.2012 - Ukončen
Transfer technologií na Masarykově univerzitě
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2012 - Probíhá
Formování mezinárodního týmu pro výzkum evoluční antropologie moravských populací
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.4.2012 - Ukončen
Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.4.2012 - Probíhá
Prostředí pro sdílení e-learningových zdrojů a znalostí pro školy Jihomoravského kraje
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.4.2012 - Probíhá
Rodina a práce - prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v ICT
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.3.2012 - Ukončen
Work-life balance vědeckých pracovníků projektů OP VaVpI
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.3.2012 - Probíhá
Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.1.2012 - Probíhá
Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů (ERNIE)
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.1.2012 - Probíhá
Partnerská síť pro spolupráci a aplikace v geoenvironmentálních a geotechnických oborech
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.1.2012 - Ukončen
Partnerská síť univerzit a filmového průmyslu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.1.2012 - Ukončen
MEDTECH - vzdělávací a výzkumná partnerská síť v medicíně, biomedicíně a přístrojové technice
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.1.2012 - Ukončen
Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.1.2012 - Ukončen
Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.12.2011 - Ukončen
Vytvoření multidisciplinárního výzkumného a vzdělávacího centra bioanalytických technologií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.12.2011 - Ukončen
Spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a Karolinska Institutet, Stockholm na poli biomedicíny
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.12.2011 - Probíhá
Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011 - Ukončen
Centrum výzkumných institutů a doktorských studií
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011 - Ukončen
Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA)
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Probíhá
IMPACT - Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Ukončen
Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Probíhá
Inovace a modernizace studijních oborů FSpS
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Ukončen
Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Probíhá
Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Probíhá
Inovací bakalářských studijních programů k lepší zaměstnatelnosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Probíhá
Standardizace IT gramotnosti na Masarykově univerzitě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Ukončen
Modifikace systému vzdělávání v oblasti fyzioterapie za účelem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Ukončen
Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Probíhá
Zkvalitnění výuky studijního oboru Intenzivní péče prostřednictvím jeho inovace
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Ukončen
Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Probíhá
Výuka patologie pomocí hypertextových výukových materiálů a obrazových databází pro magisterské, pregraduální, doktorské i postgraduální studium
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Ukončen
Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Probíhá
Mezi bohemistikou a informatikou. Inovace vysokoškolské výuky češtiny v kontextu počítačového zpracování jazyka
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Ukončen
OPTIMED - optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Ukončen
Interdisciplinární rozvoj studijního oboru Matematická biologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Ukončen
Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Ukončen
Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Probíhá
Centrum podpory humanitních věd - CARLA
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.9.2011 - Probíhá
Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.7.2011 - Probíhá
Rozvoj lidských zdrojů a internacionalizace týmů v oblasti výzkumu mozku a lidské mysli
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.6.2011 - Ukončen
Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2011 - Ukončen
Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 31.5.2011 - Ukončen
Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Rozvoj v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit na Katedře společenských věd ve sportu na FSpS MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Stáže studentů ESF MU v institucích české a francouzské veřejné správy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Probíhá
Platforma průmyslové spolupráce
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Klinická hodnocení a farmakologie pro 3. tisíciletí - multimodální edukační platforma PharmAround
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Vytvoření sítě odborných institucí participujících na boji proti výskytu metabolického syndromu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Vytvoření výzkumného týmu vedeného reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně pohybové aktivity (inaktivity) u vybraných věkových skupin mužů a žen v ČR
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Výzkumný tým pro ukládání radioaktivních odpadů a jadernou bezpečnost
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Internacionalizace programu Strukturní biologie s důrazem na rozvoj nových směrů výzkumu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Mezinárodní centrum pro výzkum a vzdělávání v oblasti hematoonkologie a monoklonálních gamapatií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti genomiky a proteomiky rostlinných systémů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Podpora profesního růstu a mezinárodní integrace výzkumných týmů v oblasti molekulární medicíny
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Algebraické metody v kvantové logice
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
CEITEC - středoevropský technologický institut
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 19.5.2011 - Probíhá
CERIT Science Park
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.5.2011 - Ukončen
CERIT Scientific Cloud
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2011 - Ukončen
InterBioNet - Podpora mezinárodní a mezisektorové spolupráce ve výzkumu a vývoji v oblasti věd o živé přírodě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.4.2011 - Ukončen
Algebraické metody v geometrii s potenciálem k aplikacím
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Ukončen
Centrum výzkumu pluripotentních buněk a nestability genomu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Ukončen
Mezinárodní konsorcium pro buněčnou terapii a imunoterapii
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Ukončen
Ochrana, transfer a uplatnění výsledků VaV na národní a mezinárodní úrovni
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Ukončen
Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.2.2011 - Ukončen
Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.1.2011 - Ukončen
Zkušenostní učení pro praxi - podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.1.2011 - Ukončen
Snížení energetické náročnosti bloků vysokoškolských kolejí Vinařská v Brně
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.12.2010 - Ukončen
Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 16.12.2010 - Ukončen
Inovace výuky na FSS MU - Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 16.12.2010 - Ukončen
Inovace výuky na FSS MU - Katedra psychologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.12.2010 - Ukončen
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.12.2010 - Ukončen
Reforma a rozvoj výuky Biofyziky pro potřeby 21. století
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.12.2010 - Ukončen
Regionální VAV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2010 - Ukončen
Speciální výtvarná výchova
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.10.2010 - Ukončen
Inovace výuky geografických studijních oborů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.10.2010 - Ukončen
Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.10.2010 - Ukončen
Metodické materiály pro odstraňování jazykových bariér ve sportovním prostředí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.10.2010 - Ukončen
Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Studium moderních dějin jako kvalifikace k implementaci multikulturní výchovy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace výuky aplikované fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace studijního programu dějin umění o zaměření na vizuální kulturu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace bakalářského studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Probíhá
Inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika s orientací na sociální informatiku
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace studia historie na Filozofické fakultě MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace studijních oborů Ústavu klasických studií FF MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace doktorského studia na FI MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace magisterského studijního oboru Service Science, Management, and Engineering
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Probíhá
Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Areálová orientace (USA, Kanada, Mexiko) filologického studia angličtiny, francouzštiny a španělštiny
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Zkušenostní a reflektivní učení - podpora profesní přípravy studentů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Universal learning design - inovace dokumentových formátů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Zvyšování jazykových kompetencí pracovníků FSpS MU a inovace výuky v oblasti kinantropologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Zvyšování kvality praktické výuky v ošetřovatelství
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům a aktivnímu občanství - Centrum občanského vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.4.2010 - Ukončen
Centrum pro religionistiku a multikulturní edukaci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.4.2010 - Ukončen
Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.3.2010 - Ukončen
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2010 - Ukončen
Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2010 - 2012) v DVPP pro JMK
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.2.2010 - Ukončen
Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.2.2010 - Ukončen
CETOCOEN
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 15.2.2010 - Ukončen
Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.12.2009 - Ukončen
Vzdělávací síť hemofilických center
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.12.2009 - Ukončen
Vzdělávací síť iktových center
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.12.2009 - Ukončen
Internetová encyklopedie dějin Brna
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.11.2009 - Ukončen
Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce FI MU v oblasti zpracování dat
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.11.2009 - Probíhá
Vzdělávací a kontaktní středisko pro průmyslové nanotechnologické úpravy povrchů.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.11.2009 - Ukončen
Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.10.2009 - Ukončen
Partnerská síť informačních profesionálů (PARTSIP)
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.10.2009 - Ukončen
Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV) - podpora spolupráce, sdílení a transferu znalostí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.10.2009 - Ukončen
Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.10.2009 - Ukončen
Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů Masarykovy univerzity a VUT Brno s účastí aplikační sféry
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.10.2009 - Ukončen
Zvyšování studijních a profesních perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.9.2009 - Ukončen
Zvýšení kompetencí vědecko-výzkumných pracovníků zejména v metodologické oblasti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Systematické komplexní vzdělávání pracovníků VaV v oblastech širší problematiky řízení VaV jako nezbytný PRvek EFEKTivity výzkumu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Vzdělávání akademických pracovníků v oblasti eInfrastruktur
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využítím nových materiálů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Rozvoj týmu pro výuku, výzkum a aplikace v oblasti funkční genomiky a proteomiky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Rozvoj odborného vzdělávání v kvalitativních a kvantitativních metodách výzkumu na FSS MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Nanobiotechnologie a biosensory při studiu biointerakcí - zpřístupnění moderní technologie odborníkům v biologii
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Kompaktní školicí centrum strukturní biologie a biomolekulární chemie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Mendelovo centrum pro vzdělávání v biologii, biomedicíně a bioinformatice
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Další vzdělávání pracovníků v oboru filologicko-areálových studií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Podpora praxe studentů speciální pedagogiky se zřetelem na implementaci ŠVP ve speciálních školách
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.5.2009 - Ukončen
Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě - COMPACT
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Inkubátor environmentálních podnikatelských záměrů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Inovace doktorských studijních oborů na Ekonomicko-správní fakultě MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Inovace bakalářského a magisterského studijního oboru Bioinformatika ve směru Systémová biologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÁ BIOLOGIE
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Terciární vzdělávání managementu kvality a IT služeb
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Universal learning design - inovace interpretačních a komunikačních služeb
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Inovace výuky na FSS MU - Katedra Politologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Ukončen
Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Ukončen
Inovace bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Ekonomicko-správní fakultě MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Ukončen
Inovace magisterských studijních programů FI MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Ukončen
Centrum digitálního zpracování obrazových dat ve výuce lékařských a zdravotnických oborů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Ukončen
Modulární struktura studia experimentální biologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Ukončen
Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Ukončen
Softskills v programu Informačních studií a knihovnictví - podpora uplatnění absolventů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Ukončen
SYNTÉZOU POZNATKŮ PŘÍRODNÍCH VĚD K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ S DŮRAZEM NA REALIZACI KURIKULÁRNÍ REFORMY
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 17.3.2009 - Ukončen
zobrazit vše

Zdroj: Strukturální fondy EU

Ekonomické činnnosti dle NACE

  • 35110 - Výroba elektřiny
  • 85420 - Terciární vzdělávání
  • 86220 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče
  • Zdroj: Registr ekonomických subjektů

Bankovní účty určené ke zveřejnění

Bankovní účetBankaDatum zveřejnění
115-3836640247/0100Komerční banka, a.s.16.3.2017
115-3883180247/0100Komerční banka, a.s.16.3.2017
115-3077340277/0100Komerční banka, a.s.18.10.2016
115-3160780257/0100Komerční banka, a.s.18.10.2016
CZ1501000001152372160207Komerční banka, a.s.30.9.2016
115-2927570227/0100Komerční banka, a.s.28.9.2016
115-2407460227/0100Komerční banka, a.s.28.9.2016
115-2298750267/0100Komerční banka, a.s.22.9.2016
CZ6001000001151806620297Komerční banka, a.s.23.8.2016
115-1082370287/0100Komerční banka, a.s.29.6.2016
CZ5101000001150941690277Komerční banka, a.s.29.6.2016
107-9718440217/0100Komerční banka, a.s.29.6.2016
CZ7701000001150287650237Komerční banka, a.s.29.6.2016
CZ3801000001150861280227Komerční banka, a.s.22.12.2015
CZ1501000001150598060277Komerční banka, a.s.15.9.2015
107-9637580277/0100Komerční banka, a.s.6.8.2015
CZ5901000001150287200287Komerční banka, a.s.1.7.2015
CZ2501000001078193730267Komerční banka, a.s.21.11.2014
CZ8101000001078083550257Komerční banka, a.s.21.11.2014
107-7378980217/0100Komerční banka, a.s.17.5.2014
107-7055740227/0100Komerční banka, a.s.17.5.2014
CZ5501000001076644040267Komerční banka, a.s.25.3.2014
107-6830930247/0100Komerční banka, a.s.21.3.2014
107-6830660267/0100Komerční banka, a.s.21.3.2014
107-6919320277/0100Komerční banka, a.s.21.3.2014
107-6918710257/0100Komerční banka, a.s.21.3.2014
107-6919020207/0100Komerční banka, a.s.21.3.2014
107-6831170227/0100Komerční banka, a.s.21.3.2014
107-6753090247/0100Komerční banka, a.s.21.3.2014
107-6746300277/0100Komerční banka, a.s.21.3.2014
5014034482/5500Raiffeisenbank a.s.21.3.2014
107-6642470247/0100Komerční banka, a.s.21.3.2014
107-5340790267/0100Komerční banka, a.s.23.10.2013
CZ5001000001075322450277Komerční banka, a.s.23.10.2013
CZ1101000001075322230207Komerční banka, a.s.23.10.2013
CZ0301000001075305090257Komerční banka, a.s.23.10.2013
107-7315850247/0100Komerční banka, a.s.17.5.2014
107-5067170277/0100Komerční banka, a.s.19.8.2013
107-5067390237/0100Komerční banka, a.s.19.8.2013
107-5066300287/0100Komerční banka, a.s.19.8.2013
107-4835830297/0100Komerční banka, a.s.19.8.2013
107-4834400287/0100Komerční banka, a.s.19.8.2013
107-4836140247/0100Komerční banka, a.s.19.8.2013
107-4836860287/0100Komerční banka, a.s.19.8.2013
107-4834950297/0100Komerční banka, a.s.19.8.2013
107-4836700267/0100Komerční banka, a.s.19.8.2013
107-4836540267/0100Komerční banka, a.s.19.8.2013
107-4836420257/0100Komerční banka, a.s.19.8.2013
5014034474/5500Raiffeisenbank a.s.19.8.2013
30090-41924621/0710Česká národní banka24.4.2013
20095-41924621/0710Česká národní banka24.4.2013
94-41924621/0710Česká národní banka24.4.2013
CZ2001000001074124520217Komerční banka, a.s.18.4.2013
CZ4301000001074124510297Komerční banka, a.s.18.4.2013
CZ1701000001074117530257Komerční banka, a.s.18.4.2013
CZ8701000001073147650247Komerční banka, a.s.18.4.2013
CZ2401000000353495660257Komerční banka, a.s.18.4.2013
CZ9301000000434691750297Komerční banka, a.s.18.4.2013
CZ5801000000007213000217Komerční banka, a.s.18.4.2013
5014034415/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014034378/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014034351/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014034343/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014034327/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014034263/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014034255/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014034239/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014033818/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014033789/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014033762/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014033746/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014033703/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014033690/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014031820/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014031804/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014031791/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014031775/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014031767/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014031724/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014031644/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014031628/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014031601/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030764/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014031599/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030772/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030748/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030713/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030705/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030692/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030641/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030609/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030596/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030561/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030545/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030537/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030529/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030502/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030481/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030473/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030430/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030246/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030123/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030115/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030107/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030086/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030035/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030027/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030422/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030385/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5014030393/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5004035828/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5004036011/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5004036003/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
5004038535/5500Raiffeisenbank a.s.18.4.2013
107-4101590247/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
107-2065000297/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
107-1915190257/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
107-1875540207/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
107-1875000227/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
107-1025140207/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
107-385340267/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
107-384920227/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
107-1225790247/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
107-635790237/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
107-634310297/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
43-7412870207/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
43-7030980267/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
43-7030710267/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
43-7030040267/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
43-7026620277/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
43-6805360297/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
43-6346970247/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
107-1723960237/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
35-4780010207/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
27-7495700237/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
190-85636621/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
35-4788770227/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
43-7280630227/0100Komerční banka, a.s.18.4.2013
5014034386/5500Raiffeisenbank a.s.9.4.2013
43-8858780227/0100Komerční banka, a.s.9.4.2013
107-7123710207/0100Komerční banka, a.s.17.5.2014
5014034407/5500Raiffeisenbank a.s.1.4.2013
5014033738/5500Raiffeisenbank a.s.1.4.2013
5014031898/5500Raiffeisenbank a.s.1.4.2013
5014030617/5500Raiffeisenbank a.s.1.4.2013
107-3645670267/0100Komerční banka, a.s.1.4.2013
107-2829690217/0100Komerční banka, a.s.1.4.2013
107-2328910277/0100Komerční banka, a.s.1.4.2013
43-9252190227/0100Komerční banka, a.s.1.4.2013
43-8883510237/0100Komerční banka, a.s.1.4.2013
43-8453120247/0100Komerční banka, a.s.1.4.2013
43-8452360257/0100Komerční banka, a.s.1.4.2013
43-8243650207/0100Komerční banka, a.s.1.4.2013
43-8242940237/0100Komerční banka, a.s.1.4.2013
43-7860120207/0100Komerční banka, a.s.1.4.2013
43-7749020267/0100Komerční banka, a.s.1.4.2013
43-7734470257/0100Komerční banka, a.s.1.4.2013
43-7686740207/0100Komerční banka, a.s.1.4.2013
27-7497690247/0100Komerční banka, a.s.1.4.2013
85636621/0100Komerční banka, a.s.5.4.2013
107-7354090287/0100Komerční banka, a.s.17.5.2014
174-85636621/0100Komerční banka, a.s.5.4.2013
Zdroj: Registr plátců DPH
Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
KOLEJE LOMENÁ
koleje.komarov@skm.muni.cz
SEDM + TŘI =    doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.

Další firmy z oboru:
Internáty, koleje

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA BRNO s.r.o.
3,67 km

Grohova 107/10, Veveří, Brno www.dumusvr.cz

Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o. je domovem pro věřící mimobrněnské studentky všech typů středních a vyšších odborných škol.

SŠ STAVEBNÍCH ŘEMESEL Brno-Bosonohy
6,77 km

Pražská 636/38b, Bosonohy, Brno www.soubosonohy.cz

SŠ LOGISTIKY A CHEMIE
66,92 km

U Hradiska 157/29, Klášterní Hradisko, Olomouc www.sslch.cz

SPŠ, SOŠ A SOU Hradec Králové
128,11 km

Hradební 1029/2, Hradec Králové www.hradebni.cz

QR kód

QR kód