Žižkova 998
Bílovice nad Svitavou
664 01 Bílovice nad Svitavou
navigovat

Kontakty

Provozní doba  

PO 10:00-12:00 13:00-18:00 hod.
ÚT 08:00-12:00 13:00-16:00 hod.
ST 10:00-12:00 13:00-18:00 hod.
ČT 08:00-12:00 13:00-16:00 hod.
PÁ 08:00-12:00 13:00-16:00 hod.
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Činnosti firmy  

  • pošta
    e-shop
  • poštovní zboží
  • známky
  • dalniční kupóny
  • předplatné tisku

Veřejné zakázky

Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek - více info

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2018-008375Z2018-008375www.tenderarena.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Stejnokroje 2020

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-036374Zaměstnanecké oděvyDodávky24 714 300,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 19.11.2020 10:00:00

Místo plnění: Centrální sklady, Ortenovo nám. 542/16, Praha 7

Popis veřejné zakázky

Předmětem VZ jsou dodávky stejnokrojových součástí pro zaměstnance České pošty, s.p.

Podpora SAP

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033209Podpora programového vybaveníSlužby187 000 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování licenční podpory software SAP. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace.Na základě výsledků zadávacího řízení bude uzavřena smlouva o poskytování podpory a údržby software SAP na období 48 měsíců ode dne 1. 1. 2021.

Akviziční poradenství

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033162Podnikatelské a manažerské poradenství a související službySlužby25 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění přípravy podkladů nutných pro rozhodnutí o případné akvizici zadavatele. Předměte plnění je blíže specifikován v zadávací dokumentaci. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda se 3 dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních 3 nejlépe hodnocených místech. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou do 30. 9. 2022 nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody.

Papír v rolích pro inkoustový tisk

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033158Papír určený k tisku Dodávky75 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: České Budějovice, Brno

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk na inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.

DNS - Pořízení vozidel do vlastnictví ČP

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031697Motorová vozidla Dodávky400 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekty zadavatele v České republice.

Popis veřejné zakázky

Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) sloužícího pro zadávání dílčích veřejných zakázek na nákup vozidel všech kategorií a druhů pohonu (klasická i alternativní paliva). DNS bude časově neomezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům.

DNS bude rozdělen do 3 kategorií.

Další podrobnosti viz Zadávací dokumentace.

Designový nábytek - open space

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031682Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředkyDodávky12 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekty zadavatele v ČR.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka designového nábytku pro pilotní projekt nového konceptu poboček České pošty, s.p. tzv. "open space".

Servis tiskových linek JetStream

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031668Opravy a údržba reprografické techniky Služby25 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: České Budějovice, Brno

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního servisního zabezpečení včetně servisní pohotovosti, servisních inspekcí a dodávky spotřebního materiálu pro dvě tiskové linky JetStream 1000. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

DNS - Operativní a finanční leasing vozidel

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-030746Motorová vozidla Dodávky1 200 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekty zadavatele v České republice.

Popis veřejné zakázky

Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) sloužícího pro zadávání dílčích veřejných zakázek na pronájem vozidel všech kategorií a druhů pohonu (klasická i alternativní paliva) formou operativního a finančního leasingu. DNS bude časově neomezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům.

DNS bude rozdělen do 4 kategorií.

Další podrobnosti viz Zadávací dokumentace.

Dodávka osobních ochranných prostředků, gelů na ruce a čisticích prostředků

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-030919Dezinfekční prostředky na ruce Dodávky155 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: celá ČR

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných prostředků, dezinfekčních gelů na ruce a čisticích prostředků. Veřejná zakázka je rozdělena do pěti částí: 1. dodávky respirátorů typu FFP2; 2. dodávky jednorázových ochranných rukavic; 3. dodávky ochranných roušek (ústenek); 4. dodávky dezinfekčních gelů na ruce a bezkontaktních dávkovačů; 5. dodávky dezinfekčních prostředků na povrchy a velké plochy.
Plnění veřejné zakázky pro každou část bude realizováno na základě rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené na dobu 48 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání stanovené maximální hodnoty.

Nálepky bianco - kotouče

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-030485Samolepící štítkyDodávky8 700 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nálepek bianco (nepotištěné) na kotouči. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

Servery pro MS SQL Cluster

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-030134ServeryDodávky10 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha (Sazečská 603/9, Praha 10 a Olšanská 9, Praha 3)

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů serverů v identické konfiguraci, včetně kabeláže pro připojení do infrastruktury zadavatele, instalace a implementace HW, OS a SQL Server Failover Clusteru do stávajícího prostředí zadavatele a poskytování technické podpory k těmto serverům po dobu 60 měsíců. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. - Východní Čechy

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031839Závodní zdravotní péče Služby12 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: územní celek zadavatele Východní Čechy

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Východní Čechy. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podá nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s dobou platnosti 4 roky. Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) .

Nákup mediálního prostoru

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-029368Reklamní kampaně Služby150 000 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“).DNS zaváděn na dobu neurčitou.
Předmětem dílčích výběrových řízení bude komplexní služba zajištění nákupu mediálního prostoru pro komunikační aktivity a kampaně zadavatele v médiích.

Poskytování služeb agentury práce

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-027602Zabezpečování personálu včetně personálu na dobu určitou Služby24 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: celá ČR

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb agenturního zaměstnávání za účelem získání dočasně přidělených zaměstnanců na určité typové pracovní pozice spojené s poskytováním poštovních služeb pro případ zvýšené provozní potřeby pracovních sil v organizačních jednotkách zadavatele v celé ČR.
Plnění veřejné zakázky bude realizováno na základě smlouvy o dočasném přidělení zaměstnanců agentury práce, která bude uzavřena s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.

Správa LAN a WAN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-027373Správa a podpora datových sítí Služby30 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: CZ0

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb správy a provozu datové sítě zadavatele, zahrnujících zejména poskytnutí služeb: administrace WAN/LAN; administrace datových center; administrace bezpečnostních prvků: F5, Checkpoint, ISE, Ironport; administrace služebních serverů a další adhoc služby.

Centrální Digitální Archiv ČP

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-026418Vývoj programového vybavení pro zálohování a obnovu datSlužby42 400 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha 3, Olšanská 9

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletního hardware potřebného pro dlouhodobé garantované uložení dokumentů a dat,včetně provozu řešení Centrálního digitálního archivu České pošty,s.p. (dále je "CDA"),jeho instalace,včetně veškeré dokumentace;dodávka plně funkčního softwarového řešení CDA,zahrnující poskytnutí licence,implementai,integraci,testování,seznámení administrátorů a uživatelů s prostředím CDA,dodání dokumentace a uživatelských příruček,poskytnutí zdrojových kódů doprogramovaných částí SW CDA, importních skriptů pro prvotní migraci a exportních skriptů pro případný export dat ze SE CDA do následného systému,projektové vedení,migraci stávajících,již existujících dat ze stávajícího systému zadavatele EMC CENTERA do nově navrženého prostředí CDA; technická podpora hardwarových a softwarových komponent - maintenance CDA po dobu 48 měsíců. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen"ZD").

Technologický dřevěný nábytek

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-025217Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředkyDodávky7 850 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: .

Popis veřejné zakázky

Předmětem VZ jsou dodávky technologického dřevěného nábytku.

Nepředtištěný papír v rolích s ochrannými prvky

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-019936Papír určený k tisku Dodávky3 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: České Budějovice, Brno

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného papíru v rolích s ochrannými prvky pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk v inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na období 24 měsíců.

Střednědobý nájem vozidel pro posílení provozu 2020 - 2022

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-019983Silniční tažná vozidla Dodávky35 298 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je zajištění dostatečného počtu vozidel pro ČP v letech 2020 - 2022.

Zařízení na získávání adresních dat z příchozích listovních zásilek pro pošty 120

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-011329Poštovní zařízeníDodávky35 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: ČR (Praha, Cheb, Břeclav)

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení na pořizování adresních a celních dat z příchozích listovních zásilek a zajištění jejich technické podpory a údržby.

více veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Zateplení Pražská ČB, ČP s.p.
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.9.2014 - Projekt dokončen
Výměna zdroje vytápění a otopné soustavy
Preslova P5

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.5.2014 - Projekt dokončen
Zateplení Plzeň - Doubravka, Česká pošta s.p.
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.3.2014 - Projekt dokončen
Zateplení Olšanská P3, ČP s.p.
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.3.2014 - Projekt dokončen
Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti České pošty, s. p.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zateplení Praha 8 - Kobylisy, Česká pošta s.p.
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.11.2013 - Projekt dokončen
Komplexní přístup k rovným příležitostem ve
společnosti Česká pošta, s. p.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.10.2012 - Projekt dokončen
Úspory energie - pošta Broumov 1, ulice ČSA, čp.380
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Úspory energie - pošta Hradec Králové 2, ulice Zamenhofova, čp.915
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Úspory energie - pošta Prachatice, ulice Pivovarská, čp. 1118
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Úspory energie - pošta Tachov 1, ulice Hornická, čp. 1596
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Telekomunikace

Poštovní služby

dodání doporučené zásilky do 7 kg pro nevidomé osoby - do zahraničí
dodání poštovního balíku nad 10 kg - do zahraničí
jiné
dodání poštovního balíku nad 10 kg - ze zahraničí
dodání cenné zásilky do 10 kg - vnitrostátní
dodání poštovní zásilky do 2 kg - vnitrostátní
dodání poštovního balíku do 10 kg - ze zahraničí
dodání tiskovinového pytle - ze zahraničí
dodání doporučeného tiskovinového pytle - ze zahraničí
dodání cenné zásilky nad 10 kg - vnitrostátní
dodání poštovní zásilky do 2 kg - ze zahraničí
dodání doporučené zásilky do 2 kg - ze zahraničí
dodání doporučené zásilky do 7 kg pro nevidomé osoby - ze zahraničí
dodání cenné zásilky do 10 kg - ze zahraničí
dodání doporučené zásilky do 7 kg pro nevidomé osoby - vnitrostátní
dodání poukázané peněžní částky (poštovní poukaz) - do zahraničí
dodání poukázané peněžní částky (poštovní poukaz) - ze zahraničí
dodání poštovní zásilky do 7 kg pro nevidomé osoby - do zahraničí
dodání doporučené zásilky do 2 kg - do zahraničí
dodání doporučené zásilky do 2 kg - vnitrostátní
dodání doporučeného tiskovinového pytle - do zahraničí
dodání cenné zásilky nad 10 kg - do zahraničí
dodání poštovní zásilky do 7 kg pro nevidomé osoby - ze zahraničí
dodání poštovního balíku do 10 kg - do zahraničí
dodání cenné zásilky nad 10 kg - ze zahraničí
dodání poštovní zásilky do 2 kg - do zahraničí
dodání poštovní zásilky do 7 kg pro nevidomé osoby - vnitrostátní
dodání poštovního balíku do 10 kg - vnitrostátní
dodání poukázané peněžní částky (poštovní poukaz) - vnitrostátní
dodání cenné zásilky do 10 kg - do zahraničí
dodání poštovního balíku nad 10 kg - vnitrostátní
dodání tiskovinového pytle - do zahraničí
více služeb

Přidělená čísla a kódy

9542 – Přístup k neveřejným komunikačním sítím
9543 – Přístup k neveřejným komunikačním sítím
840 111 224 – Přístup ke službám univerzálního přístupového čísla
9544 – Přístup k neveřejným komunikačním sítím

Zdroj: Český telekomunikační úřad

Asociace pro elektronickou komerci (APEK)

Členem od: 14.6.2012

Zdroj: APEK

Oficiální údaje: Česká pošta, s.p.

IČ: 47114983
DIČ: CZ47114983
Právní forma: Státní podnik
Datová schránka: kr7cdry

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
ČESKÁ POŠTA Bílovice nad Svitavou

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: info@cpost.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Ročně zprostředkujeme 84.000 poptávek na zboží a služby