Politických vězňů 909/4
Nové Město
Praha
110 00 Praha 1
navigovat

Kontakty

Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

POŠTOVNÍ MUZEUM - Nové mlýny 1239/2, Nové Město, Praha  (Provozovna)
REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ Luhačovice - Dr. Veselého 468, Luhačovice  (Provozovna)
REKREAČNÍ A ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO Moravec - Moravec č. 118  (Provozovna)
REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ Třeboň - Seifertova 588, Třeboň II, Třeboň  (Provozovna)

Činnosti firmy  

 • pošta (centrální podatelna)
  provádí
 • direct mailing
  e-shop
 • obálky
 • kartonové obaly
 • poštovní poukázky
 • pohlednice
 • reflexní prvky, ...

Veřejné zakázky

Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek - více info

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2018-008375Z2018-008375www.tenderarena.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Plastové destičky pro vlaječky

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043827Výrobky z plastů Dodávky900 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: ČR (Praha, Cheb, Břeclav, Ústí nad Labem)

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plastových vlaječek. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.

Optimalizace procesu zpracování složenek A

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-042514Poradenství v oblasti obchodního rozvoje Služby1 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

V rámci zvyšování efektivity provozu hledá zadavatel možnosti optimalizace stávajících aktivit. Aktuálně hledá možnost, jak optimalizovat nejvýznamnější back-office proces související se službami platebního styku _ proces zpracování složenek typu A. Cílem je primárně úspora nákladů díky maximální možné automatizaci procesu (např. díky větší digitalizaci procesů a/nebo nasazení RPA _ robotic process automation či obdobné technologie).
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
1. Kompletní zmapování procesu zpracování složenek typu A a určení potenciálu pro úspory;
2. Konkrétní návrh opatření, jak úspory realizovat v rámci procesu zpracování složenek typu A.
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 4 zadávací dokumentace _ Vzor smlouvy.
Na základě zadávacího řízení bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem.

Nálepky pro poštovní provoz

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-041381Samolepící štítkyDodávky14 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, a to:
Část 1: Nálepky pro poštovní provoz_ archy
Část 2:Nálepky pro poštovní provoz_ kotouče
Předmětem veřejné zakázky jsou:
Část 1: dodávky nálepek bianco i s potiskem pro poštovní provoz - archy. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Část 2:dodávky nálepek s potiskem pro poštovní provoz - kotouče. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

Dodávky obálek

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-041007Obálky Dodávky55 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha, Jihlava

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 32 typů obálek, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcové dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.

Třídičky mincí

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040457Třídičky Dodávky2 980 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Celá ČR

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky třídiček mincí včetně záručního servisu a pravidelných prohlídek po dobu záruky.
Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem období 48 měsíců ode dne účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání maximální ceny dle odst. 3.4 rámcové dohody.

Marketingové služby - kreativní agentura pro digitální marketingovou komunikaci

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-039616Reklamní kampaně Služby10 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika - postupně

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění kreativních digitálních marketingových služeb souvisejících s přípravou a realizací online a direct emailingových kampaní v prostředí internetu včetně zajištění technologického řešení webů, komunikačních microsite, webových aplikací a dalších digitálních prezentací.

Pozáruční servis klimatizačních a vzduchotechnických jednotek region Praha a západní Čechy

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037997Různé opravy a údržbaSlužby5 620 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Příloha č. 2a ZD_Technická specifikace a cena_1_PHA

Popis veřejné zakázky

Předmětem VZ jsou kontroly a servisní zásahy všech klimatizačních a vzduchotechnických jednotek v rámci celé ČR. VZ je rozdělena na 2 částí: 1. PHA - PH 3.740.000 Kč; 2. ZČ - PH 1.880.000 Kč;
Na základě VZ bude uzavřena pro každou část VZ rámcová dohoda o poskytování služeb s jedním dodavatelem na 36 měsíců.

Obálky a papírový obalový materiál

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038335Obálky Dodávky25 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek (předtištěných a nepředtištěných, určených pro následný potisk v digitálních tiskových a balících linkách) a papírového obalového materiálu, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

Nepředtištěný archový papír pro strojní zpracování

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038103Papír určený k tisku Dodávky2 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného archového papíru pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk na laserových i inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

Stejnokroje 2020

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-036374Zaměstnanecké oděvyDodávky24 714 300,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Centrální sklady, Ortenovo nám. 542/16, Praha 7

Popis veřejné zakázky

Předmětem VZ jsou dodávky stejnokrojových součástí pro zaměstnance České pošty, s.p.

Akviziční poradenství

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033162Podnikatelské a manažerské poradenství a související službySlužby25 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění přípravy podkladů nutných pro rozhodnutí o případné akvizici zadavatele. Předměte plnění je blíže specifikován v zadávací dokumentaci. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda se 3 dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních 3 nejlépe hodnocených místech. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou do 30. 9. 2022 nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody.

Papír v rolích pro inkoustový tisk

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033158Papír určený k tisku Dodávky75 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: České Budějovice, Brno

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk na inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.

DNS - Pořízení vozidel do vlastnictví ČP

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031697Motorová vozidla Dodávky400 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekty zadavatele v České republice.

Popis veřejné zakázky

Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) sloužícího pro zadávání dílčích veřejných zakázek na nákup vozidel všech kategorií a druhů pohonu (klasická i alternativní paliva). DNS bude časově neomezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům.

DNS bude rozdělen do 3 kategorií.

Další podrobnosti viz Zadávací dokumentace.

Designový nábytek - open space

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031682Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředkyDodávky12 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekty zadavatele v ČR.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka designového nábytku pro pilotní projekt nového konceptu poboček České pošty, s.p. tzv. "open space".

Servis tiskových linek JetStream

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031668Opravy a údržba reprografické techniky Služby25 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: České Budějovice, Brno

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního servisního zabezpečení včetně servisní pohotovosti, servisních inspekcí a dodávky spotřebního materiálu pro dvě tiskové linky JetStream 1000. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

DNS - Operativní a finanční leasing vozidel

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-030746Motorová vozidla Dodávky1 200 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekty zadavatele v České republice.

Popis veřejné zakázky

Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) sloužícího pro zadávání dílčích veřejných zakázek na pronájem vozidel všech kategorií a druhů pohonu (klasická i alternativní paliva) formou operativního a finančního leasingu. DNS bude časově neomezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům.

DNS bude rozdělen do 4 kategorií.

Další podrobnosti viz Zadávací dokumentace.

Dodávka osobních ochranných prostředků, gelů na ruce a čisticích prostředků

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-030919Dezinfekční prostředky na ruce Dodávky155 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: celá ČR

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných prostředků, dezinfekčních gelů na ruce a čisticích prostředků. Veřejná zakázka je rozdělena do pěti částí: 1. dodávky respirátorů typu FFP2; 2. dodávky jednorázových ochranných rukavic; 3. dodávky ochranných roušek (ústenek); 4. dodávky dezinfekčních gelů na ruce a bezkontaktních dávkovačů; 5. dodávky dezinfekčních prostředků na povrchy a velké plochy.
Plnění veřejné zakázky pro každou část bude realizováno na základě rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené na dobu 48 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do vyčerpání stanovené maximální hodnoty.

Nálepky bianco - kotouče

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-030485Samolepící štítkyDodávky8 700 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nálepek bianco (nepotištěné) na kotouči. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. - Východní Čechy

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031839Závodní zdravotní péče Služby12 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: územní celek zadavatele Východní Čechy

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Východní Čechy. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podá nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s dobou platnosti 4 roky. Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) .

Nákup mediálního prostoru

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-029368Reklamní kampaně Služby150 000 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“).DNS zaváděn na dobu neurčitou.
Předmětem dílčích výběrových řízení bude komplexní služba zajištění nákupu mediálního prostoru pro komunikační aktivity a kampaně zadavatele v médiích.

Poskytování služeb agentury práce

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-027602Zabezpečování personálu včetně personálu na dobu určitou Služby24 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: celá ČR

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb agenturního zaměstnávání za účelem získání dočasně přidělených zaměstnanců na určité typové pracovní pozice spojené s poskytováním poštovních služeb pro případ zvýšené provozní potřeby pracovních sil v organizačních jednotkách zadavatele v celé ČR.
Plnění veřejné zakázky bude realizováno na základě smlouvy o dočasném přidělení zaměstnanců agentury práce, která bude uzavřena s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.

Opravy a servis nákladních vozidel kategorie N2, N3 a návěsů/přívěsů O4

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-027105Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby Služby287 688 721,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je uzavření 7 RD, každá s jedním dodavatelem, na období 48 měsíců na opravy, servis a údržbu nákladních vozidel N2, N3 a návěsů/přívěsů kategorie O4 (Iveco, Avia aj.).

Centrální Digitální Archiv ČP

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-026418Vývoj programového vybavení pro zálohování a obnovu datSlužby42 400 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha 3, Olšanská 9

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletního hardware potřebného pro dlouhodobé garantované uložení dokumentů a dat,včetně provozu řešení Centrálního digitálního archivu České pošty,s.p. (dále je "CDA"),jeho instalace,včetně veškeré dokumentace;dodávka plně funkčního softwarového řešení CDA,zahrnující poskytnutí licence,implementai,integraci,testování,seznámení administrátorů a uživatelů s prostředím CDA,dodání dokumentace a uživatelských příruček,poskytnutí zdrojových kódů doprogramovaných částí SW CDA, importních skriptů pro prvotní migraci a exportních skriptů pro případný export dat ze SE CDA do následného systému,projektové vedení,migraci stávajících,již existujících dat ze stávajícího systému zadavatele EMC CENTERA do nově navrženého prostředí CDA; technická podpora hardwarových a softwarových komponent - maintenance CDA po dobu 48 měsíců. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen"ZD").

Technologický dřevěný nábytek

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-025217Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředkyDodávky7 850 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: .

Popis veřejné zakázky

Předmětem VZ jsou dodávky technologického dřevěného nábytku.

Hygienické a čisticí prostředky

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-024850Čisticí a lešticí výrobkyDodávky25 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hygienických a čisticích prostředků v rámci celé České republiky. Jedná se cca o 3 tisíce provozů, provozoven a rekreačních objektů České pošty, s.p. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.

Poskytování podpory no-IT infrastruktury DC

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-023429Opravy a údržbaSlužby26 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika (Praha, Vítkov)

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění bezvýpadkového provozu a nepřetržitého dohledu, pozáručního servisu, údržby a opravy technologických částí datových center, poskytování servisní služby, dodávky paliva a dodávky náhradních dílů k no IT technologiím v datových centrech zadavatele, a to včetně dopravy a manipulace v místech plnění.

Svoz a likvidace SKO, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-020579Služby související s likvidací odpadů a odpady Služby68 500 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla a ostatních
odpadů z provozoven zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm samostatných částí podle jednotlivých poštovních regionů: 1) Část
č. 1 VZ - Region Jižní Čechy (JČ) 2) Část č. 2 VZ - Region Západní Čechy (ZČ) 3) Část č. 3 VZ - Region Severní Čechy (SČ) 4) Část č. 4
VZ - Region Východní Čechy (VČ) 5) Část č. 5 VZ - Region Jižní Morava (JM) 6) Část č. 6 VZ - Region Severní Morava (SM) 7) Část č. 7
VZ - Region Praha (Pha) Dodavatel může podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Nabídky na jednotlivé části
budou označeny číslem příslušné části VZ.

Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-020340Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístrojeDodávky100 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren (tonery, cartridge, barvící pásky, atd.) užívaných zadavatelem. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").

Nepředtištěný papír v rolích s ochrannými prvky

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-019936Papír určený k tisku Dodávky3 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: České Budějovice, Brno

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného papíru v rolích s ochrannými prvky pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk v inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na období 24 měsíců.

Střednědobý nájem vozidel pro posílení provozu 2020 - 2022

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-019983Silniční tažná vozidla Dodávky35 298 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je zajištění dostatečného počtu vozidel pro ČP v letech 2020 - 2022.

Údržba, rozvoj a vývoj Mobilních aplikací České pošty

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-019706Vývoj programového vybavení na zakázku Služby11 000 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění údržby, rozvoje a vývoje mobilních aplikací České pošty.

Pozáruční servis klimatizačních a vzduchotechnických jednotek

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-019095Různé opravy a údržbaSlužby16 910 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místa jednotlivých plnění jsou uvedena v Příloze č. 1 ZD

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáručních kontrol a servisních zásahů na vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních ve všech provozovnách České pošty, s.p.
Veřejná zakázka je rozdělena na 7 části dle regionů České pošty, s.p.
Část 1_Praha
Část 2_Jižní Čechy
Část 3_Západní Čechy
Část 4_Severní Čechy
Část 5_ Východní Čechy
Část 6_Jižní Morava
Část 7_Severní Morava
Zadavatel předpokládá uzavření sedmi smluv (tj. pro každý region bude uzavřena samostatná smlouva). Každá bude uzavřena s jedním dodavatelem na období 36 měsíců od účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání maximální ceny za poskytované služby, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Dodávky kancelářského nábytku

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-013960Kancelářský nábytekDodávky30 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekty zadavatele v ČR.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského nábytku.

Zařízení na získávání adresních dat z příchozích listovních zásilek pro pošty 120

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-011329Poštovní zařízeníDodávky35 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: ČR (Praha, Cheb, Břeclav)

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení na pořizování adresních a celních dat z příchozích listovních zásilek a zajištění jejich technické podpory a údržby.

Plastové přepravky

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-010216Výrobky z plastů Dodávky1 400 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky různých typů plastových přepravek pro použití v rámci poštovního provozu. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.

Ukládací plastové boxy

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-009796PřepravkyDodávky800 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Jihlava, Hruškové Dvory 51, 586 02 Jihlava 2

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek plastových úložných boxů na zásilky, bočních úchytů a předělů do těchto boxů pro pobočky České pošty.

Servis obálkovacích linek Böwe

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-009182Opravy a údržba reprografické techniky Služby14 652 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: České Budějovice, Brno

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je servis 3 obálkovacích linek Böwe sloužících k obálkování zásilek
v provozovnách České pošty, s.p. - Postservis. Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na 36 měsíců.

Servis obálkovacích linek Pitney Bowes

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-009191Opravy a údržba reprografické techniky Služby17 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: České Budějovice, Brno

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního servisního zabezpečení včetně servisní pohotovosti, servisních inspekcí a dodávky spotřebního materiálu ke čtyřem obálkovacím linkám Pitney Bowes. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.

Mimozáruční servis terminálů Zebra

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-007207Opravy a údržba přístrojů pro radiotelefonii Služby14 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování mimozáručního servisu mobilních terminálů pro balíkové doručovatele, konkrétně k terminálům PDA – typ: TC55 Zebra a TC56 Zebra. Podrobnosti viz zadávací dokumentace (dále jen "ZD").

Služby mobilního operátora

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-003298Telekomunikační služby Služby436 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: především Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky:
a) je poskytování telekomunikačních služeb v sítích GSM (hlasové služby a SMS; datové služby a připojení k Internetu; služba hromadného rozesílání SMS, atd.),
b) jsou dodávky modemů (vč. příslušenství) a případné dodávky dalšího telekomunikačního zboží.
Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (dále jen "ZD").

Servis tiskových linek Canon CS 3500Z

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-003183Opravy a údržba reprografické techniky Služby60 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: České Budějovice, Brno

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního servisního zabezpečení včetně servisní pohotovosti a servisních inspekcí a dodávky spotřebního materiálu k tiskovým linkám Canon ColorStream 3500Z. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem.

Tiskopisy pro poštovní provoz

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-003683TiskopisyDodávky5 600 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Jihlava

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tiskopisů pro poštovní provoz. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

DNS - Operativní leasing - vozidla do 3,5 t (kategorie N1, M1)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-003332Motorová vozidla Dodávky800 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekty zadavatele v České republice.

Popis veřejné zakázky

Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) sloužícího pro zadávání dílčích veřejných zakázek na pronájem vozidel do 3,5 t (jedná se o kategorie vozidel N1, M1) formou operativního leasingu. DNS bude časově neomezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům.

DNS nebude rozdělen do kategorií.

Další podrobnosti viz Zadávací dokumentace.

Rekonstrukce LAN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-000195Správa a podpora datových sítí Služby15 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v:
a) drobných opravách stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí;
b) úpravách a drobném rozvoji stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí;
c) rekonstrukcích stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí;
d) budování nových LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí;
e) obhlídkách lokalit a vypracovávaní dokumentů v souvislosti s budováním LAN.
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (dále jen "ZD").

Outsourcing ICT

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-046152Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora Služby790 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb outsourcingu v následujících oblastech informačních a komunikačních technologií (dále též „ICT“):
a) správa pracovišť koncových uživatelů ICT na pobočkách zadavatele v rámci celé České republiky,
b) správa síťového prostředí zadavatele (WAN/LAN, datových center),
c) správa výpočetního prostředí datových center (hardware, operační systémy, databázové servery) a standardních aplikačních nástrojů.
Podrobnosti viz zadávací dokumentace (dále též "ZD").

Poskytování podpory při organizaci a řízení Restrukturalizačního plánu "Nová pošta 2022+"

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-043588Podnikatelské a manažerské poradenství a související službySlužby70 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ("RD") s 5 dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních 5 nejlépe hodnocených místech. RD bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání finančního limitu RD, dle toho, která skutečnost nastane dříve.
Předmětem RD bude stanovení právního rámce pro poskytování odborných služeb pro zadavatele v oblastech týkajících se:
• strategického a manažerského poradenství,
• podpory Zadavatele při vytváření dílčích strategických či obsahově odborných materiálů,
• podpory Zadavatele v rámci koncepční, analytické, implementační či post-implementační podpory při řešení úloh dle specifických požadavků Zadavatele
• poskytování odborného poradenství, včetně definice nejlepší či dobré praxe, porovnání s konkurencí a případových studií.
Jednotlivé dílčí VZ na základě RD budou realizovány v rámci poskytování podpory při organizaci a řízení Restrukturalizačního plánu „Nová pošta 2022+".

Dodávka licencí a podpory produktů Microsoft

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-043632Podpora programového vybaveníSlužby180 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka licencí a poskytnutí technické podpory produktů Microsoft.

Transferové ceny - metodika, implementace, pilotní kalkulace, podpora při finálním výpočtu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-036020Poradenství v oblasti finančního řízeníSlužby8 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření metodiky pro stanovení a aktualizaci transferových cen mezi nově definovanými „business units“ České pošty, s.p.; podpora při implementaci souvisejících opatření a pravidel do vnitropodnikové legislativy, informačních systémů a reportovacích nástrojů; pilotní výpočet transferových cen pro zvolené zúčtovací období a podpora při finálním výpočtu transferových cen pro rok 2021 a další konzultace dle potřeby zadavatele. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem do 31. 12. 2021.

Předtištěný archový papír s talkovým lepením

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-033435Papír určený k tisku Dodávky2 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Brno, České Budějovice

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky předtištěného archového papíru s tlakovým lepením pro průmyslové strojní zpracování , a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.

Dodávky elektřiny 2020 - 2023

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-032008Elektrická energie Dodávky1 192 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekty zadavatele v České republice.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie do odběrných míst zadavatele v období
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023.
Přesné požadavky a technické podmínky, včetně seznamu odběrných míst a odběrového harmonogramu, jsou uvedeny ve vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

České poštovní známky, ostatní ceniny a tisky

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-030079Poštovní známkyDodávky49 350 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výroby a dodávek českých poštovních známek a ostatních poštovních cenin a tisků. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem, a to od data účinnosti rámcové dohody do 31. 12. 2022.

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Západní Čechy

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-019963Závodní zdravotní péče Služby7 100 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: územní celek zadavatele Západní Čechy

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Západní Čechy. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podá nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s dobou platnosti 4 roky.
Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) .

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Praha

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-019967Závodní zdravotní péče Služby18 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: územní celek zadavatele Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Praha. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podá nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s dobou platnosti 4 roky.
Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) .

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Jižní Morava

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-019966Závodní zdravotní péče Služby14 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: územní celek zadavatele Jižní Morava

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Jižní Morava. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podá nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s dobou platnosti 4 roky. Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) .

Dodávky pohonných hmot

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-019856NaftaDodávky2 000 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek pohonných hmot (motorová nafta třídy B, D a F dle ČSN EN 590+A1 a automobilový benzin BA95N dle ČSN EN 228+A1) pro potřeby zadavatele v rámci celé ČR ve vymezených lokalitách. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 72 měsíců.

Kancelářský papír

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-019223Xerografický papír Dodávky14 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky archového kancelářského papíru bez předtisku, bílého i barevného, různých formátů a archových samolepících štítků (etiket) bílých, bez předtisku, různých rozměrů, dodávaných na formátu A4, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

Dodávky zemního plynu 2020 - 2023

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-018060Zemní plyn Dodávky350 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekty zadavatele v České republice.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zemního plynu pro všechny plynofikované objekty zadavatele po celé České republice v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023.
Přesné požadavky a technické podmínky, včetně seznamu odběrných míst a odběrového harmonogramu, jsou uvedeny ve vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Západní Čechy

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-019963Závodní zdravotní péče Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: územní celek zadavatele Západní Čechy

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Západní Čechy. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podá nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s dobou platnosti 4 roky.
Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) . Zadavatel hodlá využít předběžného oznámení k vyjádření předběžného zájmu dodavatelů o účast v zadávacím řízení a rovněž k seznámení dodavatelů s místy, v nichž potřebuje zadavatel zajistit ordinace lékařů poskytujících PLS včetně získání zpětné vazby od potenc. dodavatelů, zda jsou schopni na takové potřeby zadavatele reagovat. Dodavatelé, kteří vyjádří předběžný zájem, budou k podání nabídky vyzváni, výzva k podání nabídky bude rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Praha

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-019967Závodní zdravotní péče Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Praha. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podá nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s dobou platnosti 4 roky.
Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) . Zadavatel hodlá využít předběžného oznámení k vyjádření předběžného zájmu dodavatelů o účast v zadávacím řízení a rovněž k seznámení dodavatelů s místy, v nichž potřebuje zadavatel zajistit ordinace lékařů poskytujících PLS včetně získání zpětné vazby od potenc. dodavatelů, zda jsou schopni na takové potřeby zadavatele reagovat. Dodavatelé, kteří vyjádří předběžný zájem, budou k podání nabídky vyzváni, výzva k podání nabídky bude rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Jižní Morava

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-019966Závodní zdravotní péče Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: územní celek zadavatele Jižní Morava

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Jižní Morava. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podá nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s dobou platnosti 4 roky.
Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) . Zadavatel hodlá využít předběžného oznámení k vyjádření předběžného zájmu dodavatelů o účast v zadávacím řízení a rovněž k seznámení dodavatelů s místy, v nichž potřebuje zadavatel zajistit ordinace lékařů poskytujících PLS včetně získání zpětné vazby od potenc. dodavatelů, zda jsou schopni na takové potřeby zadavatele reagovat. Dodavatelé, kteří vyjádří předběžný zájem, budou k podání nabídky vyzváni, výzva k podání nabídky bude rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.

Dodávka a servis mobilních terminálů pro balíkové doručovatele

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-016993Kapesní počítače Dodávky39 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je: dodání mobilních terminálů pro balíkové doručovatele včetně systémového a aplikačního software, tiskárny a zařízení pro akceptaci karet (platebního modulu), dále též „terminálů“ nebo „MT“, příslušenství k terminálům, externím (samostatným) platebním modulům s tiskárnou a spotřebního materiálu; poskytnutí mimozáručního servisu terminálů (včetně systémového a aplikačního software, tiskárny, platebního modulu a příslušenství); zajištění školení a dodání náhradních dílů a materiálu pro MT.

Dodávky malých serverů a pracovních stanic pro OS Linux

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-015982Osobní počítačeDodávky40 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha 10, Sazečská 9

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky:
a) samostatně stojících malý serverů pro OS Linux CentOs,
b) přepážkových pracovních stanic pro OS Linux CentOs,
c) pracovních stanic pro OS Linux CentOs s technologií HW RAID.

Proložky – tiskopisy PPS

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-013108TiskopisyDodávky750 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: 1) RZPS Praha, Sazečská 603/9, 225 07 Praha 190
2) ZCU Vítkov, Wolkerova 480, 749 20 Vítkov
3) RZPS Ostrava, Dr. Martínka 12/1406, 700 90 Ostrava Hrabůvka

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek tiskopisů proložek platebního styku České pošty, s.p.

Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-010282Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístrojeDodávky48 700 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren (tonery, cartridge, barvící pásky, atd.) užívaných zadavatelem. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").

Dodávky PHM

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-007368NaftaDodávky2 475 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, a to:
Část 1 – Dodávky PHM
Část 2 – Dodávky PHM a správa určených čerpacích stanic
Předmětem části 1 veřejné zakázky je zajištění dodávek pohonných hmot (motorová nafta třídy B, D a F dle ČSN EN 590+A1 a automobilový benzin BA95N dle ČSN EN 228+A1) pro potřeby zadavatele v rámci celé ČR ve vymezených lokalitách. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 72 měsíců.
Předmětem části 2 veřejné zakázky je zajištění dodávek pohonných hmot (motorová nafta třídy B, D a F dle ČSN EN 590+A1) do čerpacích stanic zadavatele v objektu SPU Praha – Malešice a SPU Pardubice – Fáblovka a správa těchto čerpacích stanic. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 72 měsíců.

Tiskopisy na tabelačním papíru

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-007765TiskopisyDodávky12 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Jihlava

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tiskopisů na tabelačním papíru. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na období 36 měsíců.

Nepředtištěný tabelační papír pro potisk v jehličkových tiskárnách

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-007413Papír pro počítačové tiskárny v kontinuální forměDodávky40 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Jihlava

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro potisk v jehličkových tiskárnách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

Obalový materiál - fólie pro strojní zpracování

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-005642FólieDodávky25 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky standardních fólií pro strojní zpracování do provozoven ČP. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

Obalový materiál - fólie pro poštovní provoz

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-005635FólieDodávky7 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky fólií pro poštovní provoz. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

Velká bankovní technika na mince

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-003685Stroje pro balení mincíDodávky13 875 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ruličkovaček mincí a spotřebního materiálu pro ruličkovačky mincí včetně záručního servisu a pravidelných prohlídek strojů po dobu záruky.

Dodávky ofsetového papíru

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-002040Papír určený k tisku Dodávky22 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ofsetového papíru, koutovaného i nekoutovaného, vhodného pro následný potisk na ofsetových (popř. digitálních) tiskových linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

Dodávky náhradních dílů pro vozidla kategorie N2, N3

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-043813Náhradní díly pro vozidla pro přepravu zboží, pro dodávky a automobily Dodávky33 270 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky náhradních dílů nákladních vozidel nad 3,5 tuny a nákladních vozidel nad 12 tun vozového parku ČP (Iveco, Avia, Mercedes), a to včetně dopravy a manipulace na místo určení.
Veřejná zakázka (dále též „VZ“) je rozdělena na 2 části. Dodavatel může podat nabídku pro jednu nebo obě části.

Technická podpora a rozvoj SW QUINTIQ v prostředí PNC

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-039333Údržba a opravy programového vybaveníSlužby20 200 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb rozvoje a technické podpory k systému PostNetControl (dále též „PNC“), který umožňuje optimalizaci tras balíkového doručování a podporu vlastního procesu doručování prostřednictvím aplikace na mobilních terminálech doručovatelů (PNC má z hlediska aplikačního software tři základní části, přičemž Quintiq je jednou z těchto základních částí a zahrnuje plánování, optimalizaci a dispečerské činnosti). Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").

Obálky a papírový obalový materiál

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-039235Obálky Dodávky23 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek (předtištěných a nepředtištěných, určených pro následný potisk v digitálních tiskových a balících linkách) a papírového obalového materiálu, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

Servis průmyslových jednotek vzduchotechniky a klimatizací region Praha

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-038237Klimatizační zařízeníSlužby6 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Region Praha a střední Čechy.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění předsezónních a posezónních kontrol a servisních zásahů u průmyslových vzduchotechnických a klimatizačních zařízení v regionu Praha.
Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na období 36 měsíců nebo do vyčerpání maximální ceny za poskytované služby, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Nepředtištěný archový papír

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-036583Papír určený k tisku Dodávky3 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného archového papíru pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk na laserových i inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

Tiskopisy a samolepící průpisové štítky s čárovým kódem

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-036425TiskopisyDodávky11 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Jihlava

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky samolepících průpisových adresních štítků s čárovým kódem a tiskopisů se samolepící částí. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.

Servis tiskáren JetStream 1000

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-034353Tiskařské stroje Služby25 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Postservis Brno, Opavská 822/10, 655 90 Brno
Postservis České Budějovice, Nemanická 2208/16, 370 00 České Budějovice

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisního zabezpečení tiskáren JetStream ve střediscích hybridních pošt. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

Postupná obnova LB (Load Balancer)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-030098Síťová zařízeníDodávky35 750 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Postupná obnova a konsolidace LB a jejich následná technická podpora.

Nepředtištěný tabelační papír pro strojní zpracování

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-026952Papír určený k tisku Dodávky46 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: České Budějovice, Brno

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk na inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

Nálepky pro poštovní provoz

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-025635Samolepící štítkyDodávky21 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, a to:
Část 1 – Nálepky bianco pro poštovní provoz – archy
Část 2 – Nálepky bianco pro poštovní provoz - kotouče
Část 3 – Nálepky s potiskem pro poštovní provoz – archy
Část 4 – Nálepky s potiskem pro poštovní provoz - kotouče
Předmětem veřejné zakázky jsou:
Část 1 – dodávky nálepek bianco pro poštovní provoz - archy. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Část 2 – dodávky nálepek bianco pro poštovní provoz - kotouče. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Část 3 – dodávky nálepek s potiskem pro poštovní provoz - archy. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Část 4 – dodávky nálepek s potiskem pro poštovní provoz - kotouče. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

Vozíky ruční pro poštovní provoz

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-024522Železářské výrobky Dodávky8 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ručních manipulačních vozíků pro poštovní provoz dle výkresové dokumentace České pošty s.p. a dále dodávky náhradních dílů pro ruční manipulační vozíky pro poštovní provoz a poskytování záručního servisu. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.

RD na rozvoj DSČP

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-019547Sítě Dodávky290 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení dodávek hardware, software, technické podpory nebo dalších souvisejících služeb k zajištění provozu, rozvoje a obnovy síťové a komunikační infrastruktury zadavatele.
Na základě výsledků zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s pěti dodavateli na období 4 let.

Manipulační technika provozní - vozíky ruční standard

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-021940Zdvihací a manipulační zařízení a jejich dílyDodávky1 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ručních manipulačních vozíků standardního provedení, náhradních dílů na tyto vozíky a poskytování záručního servisu. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.

Vnitrostátní přeprava poštovních zásilek

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-020694Silniční poštovní dopravaSlužby150 000 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vnitrostátních silničních přeprav zásilek, a to buď na pevně stanovených trasách, nebo na trasách dle aktuální potřeby Zadavatele. Přeprava zásilek bude prováděna převážně vozidly typu N2 s celkovou hmotností vozidla 6,0 - 11,9 t, N3 s celkovou hmotností vozidla v rozmezí 12,0 – 18t, N3a O4 (tahač + návěs).

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Severní Morava

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-011172Závodní zdravotní péče Služby16 300 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: územní celek zadavatele Severní Morava

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Severní Morava. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci PLS, zajištění systému evidence, dokumentace, objednávek a dalších služeb vč. vedení lhůtníku platnosti lékařských prohlídek. S dodavatelem, který podá nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s dobou platnosti 4 roky.
Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) .

Dodávka snímačů 1D a 2D kódů

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-014932Čtecí zařízení pro čárové kódy Dodávky50 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Sazečská 603/9, Praha 10 – Malešice

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka snímačů 1D (čárových) a 2D kódů.

Stejnokroje 2018 - trika

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-014071Zaměstnanecké oděvyDodávky9 436 030,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Centrální sklad Praha, Ortenovo nám. 542/16, Praha 7

Popis veřejné zakázky

Předmětem VZ jsou dodávky stejnokrojových součástí pro zaměstnance České pošty, s.p. - pánských a dámských trik.

Konzultační služby, podpora provozu zákaznických řešení, návrhy řešení a realizace na systémech SAP SRM

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-014282Služby informačních technologiíSlužby7 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování konzultační služby pro SAP SRM a souvisejících aplikací zadavatele.

Dodávky bezpečnostních sáčků

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-010784Bezpečnostní pytle Dodávky20 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Centrální sklad Jihlava, Hruškové Dvory 51,586 02 Jihlava 2

Popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je zajištění dodávek bezpečnostních sáčků. Na základě této VZ bude uzavřena Rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu.

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Severní Morava

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-011172Závodní zdravotní péče Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Severní Morava. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci PLS, zajištění systému evidence, dokumentace, objednávek a dalších služeb vč. vedení lhůtníku platnosti lékařských prohlídek. S dodavatelem, který podá nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s dobou platnosti 4 roky.
Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) . Zadavatel hodlá využít předběžného oznámení k vyjádření předběžného zájmu dodavatelů o účast v zadávacím řízení a rovněž k seznámení dodavatelů s místy, v nichž potřebuje zadavatel zajistit ordinace lékařů poskytujících PLS včetně získání zpětné vazby od potenc. dodavatelů, zda jsou schopni na takové potřeby zadavatele reagovat. Dodavatelé, kteří vyjádří předběžný zájem, budou k podání nabídky vyzváni, výzva k podání nabídky bude rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.

Časové trezorové pokladny

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-009010Pancéřové nebo zpevněné trezory, bezpečnostní skříňky a dveřeDodávky30 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: pobočky České pošty, s. p. v rámci celé České republiky

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky časových trezorových pokladen (dále jen „ČTP“) včetně jejich dopravy, montáže na jednotlivých pobočkách České pošty, s.p., uvedení ČTP do provozu, zaškolení obsluhy atd. Specifikace ČTP je uvedena v Příloze č. 1 Rámcové dohody o dodávkách ČTP.
Z důvodu bezproblémového provozu těchto zařízení je předmětem veřejné zakázky dále zajištění záručního, mimozáručního servisu a profylaktických kontrol.
Nabízené ČTP musí být kompatibilní se systémem APOST, komunikační protokol aplikace APOST je uveden v příloze č. 1 ZD.

Operativní leasing - střední lehká užitková vozidla N1

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-006906Lehké dodávkyDodávky146 640 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekty zadavatele v ČR.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pronájem dvou typů (závazně 60 ks, maximálně 380 ks) nových středních lehkých užitkových vozidel N1 formou operativního leasingu s full service plněním na dobu 60 měsíců s celkovým projezdem vozidla 125 000 km. Podrobná specifikace vozidel, podmínky leasingu a další požadavky zadavatele jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy o operativním leasingu, který tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace.

Fóliové obálky

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-006427Obálky Dodávky7 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Centrální sklad Jihlava, Hruškové Dvory 51, 586 02 Jihlava 2

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek fóliových obálek a fóliových kapes. Na základě této veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda s jedním dodavatelem na 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu.

Stejnokroje 2018 - svetry

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-005351Zaměstnanecké oděvyDodávky5 092 300,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Centrální sklad Praha, Ortenovo nám. 542/16, Praha 7

Popis veřejné zakázky

Předmětem VZ jsou dodávky stejnokrojových součástí pro zaměstnance ČP - pánských a dámských svetrů.

Stejnokroje 2018 - kalhoty cargo a zimní

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-005350Zaměstnanecké oděvyDodávky26 372 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Centrální sklad Praha, Ortenovo nám. 542/16, Praha 7

Popis veřejné zakázky

Předmětem VZ jsou dodávky stejnokrojových součástí pro zaměstnance ČP - pánských a dámských kalhot cargo ve všech provedeních a pánských a dámských kalhot zimních.

Stejnokroje 2018 - košile, halenky a doplňky

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-005382Zaměstnanecké oděvyDodávky16 578 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha - Centrální sklad Praha, Ortenovo náměstí 542/16, Praha 7

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pánských košil s krátkým rukávem, dámských halenek s krátkým rukávem, kravat a dámských šálek pro zaměstnance České pošty, s.p. dle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci.

Technologický dřevěný nábytek

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-005061Kancelářský nábytekDodávky6 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekty zadavatele v ČR.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky technologického dřevěného nábytku (pracovní stoly, skříně, lavice, atd.)

Dodávky bezpečnostních boxů pro přepravu hotovosti a cenin

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-026618Bezpečnostní kufry Dodávky250 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky bezpečnostních boxů pro přepravu hotovosti a cenin včetně příslušenství k těmto bezpečnostním boxům a dále záruční, mimozáruční a pozáruční servis a rovněž nepravidelné revizní prohlídky. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 96 měsíců.

Dodávky kartonových obalů

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-025904KartonyDodávky31 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: centrální sklad Jihlava, Hruškové Dvory 51, 586 02 Jihlava 2
PostShop, Ortenovo nám. 542/16, 211 11 Praha 7
centrální sklad Praha, Ortenovo nám. 542/16, 170 24Praha 7

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 31 typů kartonových obalů. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.

Zajištění služeb rozvoje a údržby Centrálního datového skladu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-025214Služby informačních technologiíSlužby80 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika (Wolkerova 480, Vítkov nebo Olšanská 9, Praha 3)

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové a konzultační služby související se zajištěním rozvoje a údržby Centrálního datového skladu zadavatele provozovaného na platformě Teradata.

Nákup jehličkových tiskáren

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-021734Jehličkové tiskárnyDodávky100 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika (Praha)

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dokladových jehličkových tiskáren. Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody se 4 dodavateli. Podrobnosti viz zadávací dokumentace (dále jen "ZD").

AKU manipulační technika a úpravy prostorů pro její nabíjení

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-018970Zdvihací vozíkyDodávky31 756 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky AKU manipulační techniky včetně příslušenství, krátkodobého pronájmu, záručního a mimozáručního servisu a pravidelných servisních prohlídek bez i včetně STK, užívání SW aplikace pro správu a evidenci AKU manipulační techniky včetně instalace a implementace a technická podpora této SW aplikace. Dále jsou předmětem veřejné zakázky úpravy dvou nabíjecích prostorů N1 a N4 v Sběrném přepravním uzlu (SPU) 022 Praha – Malešice.
Na základě zadávacího řízení budou s jedním dodavatelem uzavřeny 2 smlouvy, a to rámcová dohoda o dodávkách AKU manipulační techniky a krátkodobém pronájmu na období 36 měsíců a smlouva o úpravách nabíjecích prostorů.

Nákup vozidel kategorie N3 – 13 a 15 tun

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-017728Motorová vozidla pro přepravu zbožíDodávky177 777 640,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekty zadavatele v ČR.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení (nákup):
a) minimálně 13/ maximálně 76 kusů nákladních automobilů s celkovou maximální hmotností cca 13 tun; a
b) minimálně 8/ maximálně 24 kusů nákladních automobilů s celkovou maximální hmotností cca 15 tun.
Všechna vozidla budou dodána v jednotném vizuálním stylu určeném zadavatelem. Všechna vozidla budou pořízena s tříletou zárukou za jakost a s tříletým záručním servisem pokrývajícím všechny servisní úkony, které jsou pro daná vozidla předepsány výrobcem konkrétního nabídnutého vozidla. Všechna vozidla budou doplněna jednou kompletní sadou náhradních pneumatik celoročního charakteru.
U vozidel je dodavatel povinen garantovat zajištění servisní sítě, jež bude pokrývat celé území České republiky.
Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců ode dne účinnosti rámcové dohody nebo do vyčerpání finančního rámce dohody, který je vymezen ve vzoru dohody (blíže viz ZD).

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Jižní Čechy a Severní Čechy

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-018745Závodní zdravotní péče Služby21 900 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: územní celek zadavatele Jižní Čechy

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Jižní Čechy a Severní Čechy. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci PLS, zajištění systému evidence, dokumentace, objednávek a dalších služeb vč. vedení lhůtníku platnosti lékařských prohlídek. Zadavatel uzavře pro každý ze dvou územních celků smlouvu s dobou platnosti 4 roky.
Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) . Zadavatel hodlá využít předběžného oznámení k vyjádření předběžného zájmu dodavatelů o účast v zadávacím řízení a rovněž k seznámení dodavatelů s místy, v nichž potřebuje zadavatel zajistit ordinace lékařů poskytujících PLS včetně získání zpětné vazby od potenc dodavatelů, zda jsou schopni na takové potřeby zadavatele reagovat. Dodavatelé, kteří vyjádří předběžný zájem, budou k podání nabídky vyzváni, výzva k podání nabídky bude rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.

Vyvazovací technické kontroly a opravy železničních vozů řady Postw

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-013398Opravy a údržba kolejových vozidel Služby80 000 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provádění technických kontrol (TK), souvisejících oprav a běžných oprav poštovních železničních vozů řady Postw, typ 8-511 dle Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. a č. 177/1995 Sb., v plném znění, včetně skladování vozů.

Náhradní díly pro vozidla kategorie N1, M1

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-010392Náhradní díly pro vozidla pro přepravu zboží, pro dodávky a automobily Dodávky23 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekty zadavatele v ČR.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky náhradních dílů osobních a lehkých užitkových vozidel tovární značky Škoda a Ford vozového parku zadavatele a to včetně dopravy a manipulace na místo určení. Specifikace náhradních dílů a další požadavky zadavatele jsou uvedeny ve vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Hygienické a čisticí prostředky

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-008414Čisticí a lešticí výrobkyDodávky20 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hygienických a čisticích prostředků v rámci celé České republiky. Jedná se cca o 3 tisíce provozů, provozoven a rekreačních objektů České pošty, s.p. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.

Operativní leasing – malá lehká užitková vozidla N1

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-007514Lehké dodávkyDodávky660 330 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekty zadavatele v ČR.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pronájem maximálně 1 236 malých lehkých užitkových vozidel N1 (malé dodávky) formou operativního leasingu s full service plněním na dobu 60 měsíců s celkovým projezdem vozidla 125 000 km (část 1 a 2), respektive 150 000 km (část 3). Specifikace vozidel a další požadavky zadavatele jsou pro každou část uvedeny v příslušném vzoru Smlouvy o operativním leasingu, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Dodávky obálek

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-007214Obálky Dodávky48 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: celá ČR

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 26 typů obálek podle technické specifikace zboží uvedené v příloze č. 2 vzoru smlouvy. Grafické náhledy obálek se schválenými texty jsou uvedeny v příloze č. 3 vzoru smlouvy. Součástí dodávek zboží je i doprava, balení, celní poplatky atd. Zadavatel požaduje, aby všechny typy obálek byly na zadní straně potisknuty EAN kódem a některé typy obálek byly opatřeny i logem České pošty, s.p. Blíže uvedeno v zadávací dokumentaci.

Dodávky designového nábytku a nábytku pro Postshopy

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-006998NábytekDodávky70 000 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Dodávky nábytku včetně veškerých nákladů prodávajícího spojených s dodáním předmětu plnění.

Opravy a servis nákladních vozidel kategorie N2 a N3

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2016-002225Opravy a údržba automobilů Služby250 000 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou opravy a servis nákladních vozidel kategorie N2 a N3.
Veřejná zakázka je rozdělena na sedm samostatných částí a to v návaznosti na regionální rozmístění provozoven zadavatele v rámci České republiky.

Rozdělení VZ na části dle regionů:

Část 1 VZ_JČ (Jižní Čechy)
Část 2 VZ_JM (Jižní Morava)
Část 3 VZ_PH (Praha)
Část 4 VZ_SČ (Severní Čechy)
Část 5 VZ_SM (Severní Morava)
Část 6 VZ_VČ (Východní Čechy)
Část 7 VZ_ZČ (Západní Čechy)

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Jižní Čechy a Severní Čechy

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-018745Závodní zdravotní péče Služby21 900 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: územní celek zadavatele JIžní Čechy

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bylo poskytování a zajišťování pracovnělékařských služeb pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance České pošty, s.p. v rozsahu platné legislativy ve spádových místech pracoviště zaměstnance v územních celcích Jižní a Severní Čechy. Dle územních celků byla veřejná zakázka rozdělena na 2 části. Zadavatel uzavřel pro každý ze dvou územních celků smlouvu s dobou platnosti 4 roky.
Zadavatel použil pro zadání této veřejné zakázky zjednodušený režim dle § 129 zákona. Zadavatel je oprávněn dle § 129 odst. 1 zákona zadat ve zjednodušeném režimu veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze č. 4 k zákonu. Předmět veřejné zakázky tvoří poskytování a zajišťování pracovnělékařských služeb pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance zadavatele – CPV kod 85147000 – závodní zdravotní péče. Předmět veřejné zakázky tedy spadá do kategorie 1 služeb, které se zadávají ve zjednodušeném režimu dle přílohy č. 4 k zákonu.

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Jižní Čechy a Severní Čechy

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-018745Závodní zdravotní péče Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: územní celek zadavatele JIžní Čechy

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bylo poskytování a zajišťování pracovnělékařských služeb pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance České pošty, s.p. v rozsahu platné legislativy ve spádových místech pracoviště zaměstnance v územních celcích Jižní a Severní Čechy. Dle územních celků byla veřejná zakázka rozdělena na 2 části. Zadavatel uzavřel pro každý ze dvou územních celků smlouvu s dobou platnosti 4 roky.
Zadavatel použil pro zadání této veřejné zakázky zjednodušený režim dle § 129 zákona. Zadavatel je oprávněn dle § 129 odst. 1 zákona zadat ve zjednodušeném režimu veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze č. 4 k zákonu. Předmět veřejné zakázky tvoří poskytování a zajišťování pracovnělékařských služeb pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance zadavatele – CPV kod 85147000 – závodní zdravotní péče. Předmět veřejné zakázky tedy spadá do kategorie 1 služeb, které se zadávají ve zjednodušeném režimu dle přílohy č. 4 k zákonu.

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Severní Morava

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-011172Závodní zdravotní péče Služby16 300 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Severní Morava. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci PLS, zajištění systému evidence, dokumentace, objednávek a dalších služeb vč. vedení lhůtníku platnosti lékařských prohlídek. S dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti 4 roky.
Zakázka byla zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) .

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Severní Morava

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-011172Závodní zdravotní péče Služby16 300 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Severní Morava. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci PLS, zajištění systému evidence, dokumentace, objednávek a dalších služeb vč. vedení lhůtníku platnosti lékařských prohlídek. S dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti 4 roky.

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Západní Čechy

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-019963Závodní zdravotní péče Služby7 100 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: územní celek zadavatele Západní Čechy

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Západní Čechy. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti 4 roky.
Zakázka byla zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) .

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Západní Čechy

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-019963Závodní zdravotní péče Služby7 100 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: územní celek zadavatele Západní Čechy

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Západní Čechy. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti 4 roky.

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Praha

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-019967Závodní zdravotní péče Služby18 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: územní celek zadavatele Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Praha. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti 4 roky.
Zakázka byla zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) .

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Jižní Morava

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-019966Závodní zdravotní péče Služby14 500 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Jižní Morava. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti 4 roky. Zakázka byla zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) .

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Jižní Morava

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-019966Závodní zdravotní péče Služby14 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: uzemní celek zadavatele Jižní Morava

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Jižní Morava. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti 4 roky. Zakázka byla zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) .

více veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

13500071/0100
Zveřejněn 1.4.2013
133700887/0300
Zveřejněn 1.4.2013
133700879/0300
Zveřejněn 1.4.2013
100393657/0300
Zveřejněn 1.4.2013
133700844/0300
Zveřejněn 1.4.2013
133715683/0300
Zveřejněn 1.4.2013
133755431/0300
Zveřejněn 1.4.2013
133701118/0300
Zveřejněn 1.4.2013
124693240/0300
Zveřejněn 1.4.2013
134204869/0300
Zveřejněn 1.4.2013
133701054/0300
Zveřejněn 1.4.2013
133790245/0300
Zveřejněn 27.5.2013
134472054/0300
Zveřejněn 1.4.2013
2015185/0300
Zveřejněn 1.4.2013
102639446/0300
Zveřejněn 1.4.2013
170092788/0300
Zveřejněn 1.4.2013
191578242/0300
Zveřejněn 1.4.2013
127829705/0300
Zveřejněn 1.4.2013
133729903/0300
Zveřejněn 1.4.2013
100785108/0300
Zveřejněn 1.4.2013
2014131/0300
Zveřejněn 1.4.2013
100385702/0300
Zveřejněn 1.4.2013
254758524/0300
Zveřejněn 1.4.2013
133724862/0300
Zveřejněn 1.4.2013
134124682/0300
Zveřejněn 1.4.2013
133716870/0300
Zveřejněn 1.4.2013
CZ3126000000002042060107
Zveřejněn 1.4.2013
CZ5826000000002042060203
Zveřejněn 1.4.2013
616006283/0300
Zveřejněn 1.4.2013
133100101/0300
Zveřejněn 1.4.2013
253906409/0300
Zveřejněn 1.4.2013
259927825/0300
Zveřejněn 22.11.2013
261822395/0300
Zveřejněn 22.11.2013
133406370/0300
Zveřejněn 1.4.2013
133915554/0300
Zveřejněn 1.4.2013
133740678/0300
Zveřejněn 1.4.2013
253271351/0300
Zveřejněn 1.4.2013
273527/5500
Zveřejněn 9.4.2013
258755478/0300
Zveřejněn 22.11.2013
259463290/0300
Zveřejněn 22.11.2013
263583957/0300
Zveřejněn 18.3.2014
261915276/0300
Zveřejněn 26.6.2014
CZ3626000000002042060502
Zveřejněn 13.6.2019
287660507/0300
Zveřejněn 13.6.2019
287660371/0300
Zveřejněn 13.6.2019
133853234/0300
Zveřejněn 24.7.2019
10006-1506011/0710
Zveřejněn 24.7.2019
1506011/0710
Zveřejněn 24.7.2019
291513307/0300
Zveřejněn 9.1.2020
291513120/0300
Zveřejněn 9.1.2020
293104857/0300
Zveřejněn 7.8.2020
295390789/0300
Zveřejněn 4.12.2020
217274053/0300
Zveřejněn 4.12.2020
více bankovních účtů

Zdroj: Registr plátců DPH

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

Profesia days Praha 2021
10. ročník veletrhu práce v ČR
6.10.2021 - 7.10.2021
stánek

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Zateplení Pražská ČB, ČP s.p.
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.9.2014 - Projekt dokončen
Výměna zdroje vytápění a otopné soustavy
Preslova P5

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.5.2014 - Projekt dokončen
Zateplení Plzeň - Doubravka, Česká pošta s.p.
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.3.2014 - Projekt dokončen
Zateplení Olšanská P3, ČP s.p.
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.3.2014 - Projekt dokončen
Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti České pošty, s. p.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zateplení Praha 8 - Kobylisy, Česká pošta s.p.
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.11.2013 - Projekt dokončen
Komplexní přístup k rovným příležitostem ve
společnosti Česká pošta, s. p.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.10.2012 - Projekt dokončen
Úspory energie - pošta Prachatice, ulice Pivovarská, čp. 1118
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Úspory energie - pošta Hradec Králové 2, ulice Zamenhofova, čp.915
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Úspory energie - pošta Broumov 1, ulice ČSA, čp.380
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Úspory energie - pošta Tachov 1, ulice Hornická, čp. 1596
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Telekomunikace

Poštovní služby

dodání doporučené zásilky do 2 kg - ze zahraničí
dodání poštovní zásilky do 7 kg pro nevidomé osoby - ze zahraničí
dodání poštovního balíku do 10 kg - do zahraničí
dodání cenné zásilky do 10 kg - ze zahraničí
dodání cenné zásilky do 10 kg - do zahraničí
dodání poštovní zásilky do 2 kg - ze zahraničí
dodání cenné zásilky nad 10 kg - vnitrostátní
dodání tiskovinového pytle - do zahraničí
dodání doporučeného tiskovinového pytle - ze zahraničí
dodání cenné zásilky do 10 kg - vnitrostátní
dodání poštovního balíku do 10 kg - ze zahraničí
dodání poukázané peněžní částky (poštovní poukaz) - do zahraničí
dodání poukázané peněžní částky (poštovní poukaz) - ze zahraničí
jiné
dodání cenné zásilky nad 10 kg - do zahraničí
dodání doporučené zásilky do 7 kg pro nevidomé osoby - ze zahraničí
dodání cenné zásilky nad 10 kg - ze zahraničí
dodání poštovní zásilky do 2 kg - do zahraničí
dodání poštovní zásilky do 7 kg pro nevidomé osoby - vnitrostátní
dodání poštovního balíku do 10 kg - vnitrostátní
dodání poukázané peněžní částky (poštovní poukaz) - vnitrostátní
dodání doporučené zásilky do 7 kg pro nevidomé osoby - do zahraničí
dodání doporučené zásilky do 7 kg pro nevidomé osoby - vnitrostátní
dodání poštovního balíku nad 10 kg - do zahraničí
dodání poštovního balíku nad 10 kg - ze zahraničí
dodání doporučené zásilky do 2 kg - do zahraničí
dodání poštovní zásilky do 7 kg pro nevidomé osoby - do zahraničí
dodání poštovního balíku nad 10 kg - vnitrostátní
dodání doporučené zásilky do 2 kg - vnitrostátní
dodání doporučeného tiskovinového pytle - do zahraničí
dodání poštovní zásilky do 2 kg - vnitrostátní
dodání tiskovinového pytle - ze zahraničí
více služeb

Přidělená čísla a kódy

9542 – Přístup k neveřejným komunikačním sítím
9543 – Přístup k neveřejným komunikačním sítím
840 111 224 – Přístup ke službám univerzálního přístupového čísla
9544 – Přístup k neveřejným komunikačním sítím
210 123 000 až 210 123 999 – Přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby
211 123 000 až 211 123 999 – Přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby
218 218 000 až 218 218 999 – Přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby
219 219 000 až 219 219 999 – Přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby
více čísel

Zdroj: Český telekomunikační úřad

Asociace pro elektronickou komerci (APEK)

Členem od: 14.6.2012

Zdroj: APEK

Oficiální údaje: Česká pošta, s.p.

IČ: 47114983
DIČ: CZ47114983
Právní forma: Státní podnik
Datová schránka: kr7cdry

Zdroj: justice.cz

Detail pobočky
Parametry
PSČ Pošty11110
Vybaveníspecializovaná pošta - není určena pro veřejnost
Služby
PodáníPříjem/UloženíRozhodný čas
podání do:
Vyzvednutí
v den uložení od:
Balík ExpresNENE
Balík Na poštuNENE
Balík Do rukyNENE
Balík NadrozměrNENE
Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
ČESKÁ POŠTA centrála

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: info@cpost.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

QR kód firmy

QR kód
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
15% kontaktních osob má titul Ing.