Komenského náměstí 220/2
Brno-město
Brno
602 00 Brno 2

Kontakty

Odeslat poptávku

Webové prezentace

Související firmy

MASARYKOVA UNIVERZITA - Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-město, Brno  (Souvisí s)

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

Opta 2018
Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie
9.3.2018 - 11.3.2018
stánek PAV V / 063
IDET 2017
Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky
31.5.2017 - 2.6.2017
stánek PAV P / 008
Opta 2017
Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie
10.3.2017 - 12.3.2017
stánek PAV V / 076
Opta 2016
Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie
18.3.2016 - 20.3.2016
stánek PAV B / 047
GO + Regiontour 2016
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
14.1.2016 - 17.1.2016
stánek Regiontour
IDET 2015
Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky
19.5.2015 - 21.5.2015
stánek PAV P / 100
IDET 2015
Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky
19.5.2015 - 21.5.2015
stánek PAV P / 082
Opta 2015
Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie
20.3.2015 - 22.3.2015
stánek PAV B / 008
Opta 2014
Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie
14.2.2014 - 16.2.2014
stánek PAV B / 058
více prezentací

Činnosti firmy

    Masarykova univerzita
  • Centrum jazykového vzdělávání

Oficiální údaje: Masarykova univerzita

IČ: 00216224
Právní forma: Vysoká škola

Realizované projekty podpořené z fondů EU

CETOCOEN UPgrade
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2015 - Probíhá
INTERES - Informační technologie realizované spoluprací
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.10.2014 - Probíhá
Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky (gymnastika a tanec hrou) a osobnostního rozvoje
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.7.2014 - Probíhá
Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.7.2014 - Probíhá
Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.3.2014 - Probíhá
Nové biotechnologie pro medicínu
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.12.2013 - Probíhá
Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifikace a internacionalizace těchto oborů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 8.4.2013 - Probíhá
Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2013 - Probíhá
Přírodověda pro život
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.12.2012 - Probíhá
Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě - EDUCOLAND
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.12.2012 - Ukončen
Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie a environmentální aplikace
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.12.2012 - Ukončen
Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v Jm kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.12.2012 - Ukončen
Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.11.2012 - Ukončen
Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 23.11.2012 - Ukončen
Zkvalitnění personálního zabezpečení Středoevropského technologického institutu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.8.2012 - Probíhá
Rozvoj výzkumné excelence v oblasti evoluční cytogenomiky, epigenetiky a buněčné signalizace
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.7.2012 - Probíhá
Centrum analýz a modelování tkání a orgánů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.7.2012 - Ukončen
Centrum experimentální biomedicíny
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.7.2012 - Probíhá
Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 17.7.2012 - Ukončen
Partnerství a sítě pro spolupráci v experimentální biologii
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.6.2012 - Ukončen
OrganoNET - partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a orgánů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.6.2012 - Ukončen
Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.6.2012 - Ukončen
BiochemNet - Vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.6.2012 - Ukončen
Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.6.2012 - Ukončen
Transfer technologií na Masarykově univerzitě
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2012 - Probíhá
Formování mezinárodního týmu pro výzkum evoluční antropologie moravských populací
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.4.2012 - Ukončen
Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.4.2012 - Probíhá
Prostředí pro sdílení e-learningových zdrojů a znalostí pro školy Jihomoravského kraje
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.4.2012 - Probíhá
Rodina a práce - prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v ICT
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.3.2012 - Ukončen
Work-life balance vědeckých pracovníků projektů OP VaVpI
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.3.2012 - Probíhá
Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.1.2012 - Probíhá
Partnerská síť pro spolupráci a aplikace v geoenvironmentálních a geotechnických oborech
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.1.2012 - Ukončen
Partnerská síť univerzit a filmového průmyslu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.1.2012 - Ukončen
Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů (ERNIE)
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.1.2012 - Probíhá
Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.1.2012 - Ukončen
MEDTECH - vzdělávací a výzkumná partnerská síť v medicíně, biomedicíně a přístrojové technice
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.1.2012 - Ukončen
Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.12.2011 - Ukončen
Spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a Karolinska Institutet, Stockholm na poli biomedicíny
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.12.2011 - Probíhá
Vytvoření multidisciplinárního výzkumného a vzdělávacího centra bioanalytických technologií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.12.2011 - Ukončen
Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011 - Ukončen
Centrum výzkumných institutů a doktorských studií
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011 - Ukončen
Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Probíhá
Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA)
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Probíhá
IMPACT - Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Ukončen
Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Probíhá
Inovace a modernizace studijních oborů FSpS
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Ukončen
Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Probíhá
Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Probíhá
Inovací bakalářských studijních programů k lepší zaměstnatelnosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Probíhá
Standardizace IT gramotnosti na Masarykově univerzitě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Ukončen
Modifikace systému vzdělávání v oblasti fyzioterapie za účelem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Ukončen
Zkvalitnění výuky studijního oboru Intenzivní péče prostřednictvím jeho inovace
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.11.2011 - Ukončen
Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Probíhá
OPTIMED - optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Ukončen
Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Probíhá
Výuka patologie pomocí hypertextových výukových materiálů a obrazových databází pro magisterské, pregraduální, doktorské i postgraduální studium
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Ukončen
Interdisciplinární rozvoj studijního oboru Matematická biologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Ukončen
Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Ukončen
Mezi bohemistikou a informatikou. Inovace vysokoškolské výuky češtiny v kontextu počítačového zpracování jazyka
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Ukončen
Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Probíhá
Centrum podpory humanitních věd - CARLA
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.9.2011 - Probíhá
Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.7.2011 - Probíhá
Rozvoj lidských zdrojů a internacionalizace týmů v oblasti výzkumu mozku a lidské mysli
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.6.2011 - Ukončen
Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2011 - Ukončen
Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 31.5.2011 - Ukončen
Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Klinická hodnocení a farmakologie pro 3. tisíciletí - multimodální edukační platforma PharmAround
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Stáže studentů ESF MU v institucích české a francouzské veřejné správy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Vytvoření sítě odborných institucí participujících na boji proti výskytu metabolického syndromu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Rozvoj v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit na Katedře společenských věd ve sportu na FSpS MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Probíhá
Platforma průmyslové spolupráce
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Ukončen
Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Podpora profesního růstu a mezinárodní integrace výzkumných týmů v oblasti molekulární medicíny
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti genomiky a proteomiky rostlinných systémů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Vytvoření výzkumného týmu vedeného reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně pohybové aktivity (inaktivity) u vybraných věkových skupin mužů a žen v ČR
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Výzkumný tým pro ukládání radioaktivních odpadů a jadernou bezpečnost
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Mezinárodní centrum pro výzkum a vzdělávání v oblasti hematoonkologie a monoklonálních gamapatií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Internacionalizace programu Strukturní biologie s důrazem na rozvoj nových směrů výzkumu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Algebraické metody v kvantové logice
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
CEITEC - středoevropský technologický institut
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 19.5.2011 - Probíhá
CERIT Science Park
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.5.2011 - Ukončen
CERIT Scientific Cloud
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2011 - Ukončen
InterBioNet - Podpora mezinárodní a mezisektorové spolupráce ve výzkumu a vývoji v oblasti věd o živé přírodě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.4.2011 - Ukončen
Centrum výzkumu pluripotentních buněk a nestability genomu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Ukončen
Algebraické metody v geometrii s potenciálem k aplikacím
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Ukončen
Ochrana, transfer a uplatnění výsledků VaV na národní a mezinárodní úrovni
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Ukončen
Mezinárodní konsorcium pro buněčnou terapii a imunoterapii
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Ukončen
Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.2.2011 - Ukončen
Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.1.2011 - Ukončen
Zkušenostní učení pro praxi - podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.1.2011 - Ukončen
Snížení energetické náročnosti bloků vysokoškolských kolejí Vinařská v Brně
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.12.2010 - Ukončen
Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 16.12.2010 - Ukončen
Inovace výuky na FSS MU - Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 16.12.2010 - Ukončen
Inovace výuky na FSS MU - Katedra psychologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.12.2010 - Ukončen
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.12.2010 - Ukončen
Reforma a rozvoj výuky Biofyziky pro potřeby 21. století
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.12.2010 - Ukončen
Regionální VAV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2010 - Ukončen
Speciální výtvarná výchova
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.10.2010 - Ukončen
Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.10.2010 - Ukončen
Inovace výuky geografických studijních oborů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.10.2010 - Ukončen
Metodické materiály pro odstraňování jazykových bariér ve sportovním prostředí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.10.2010 - Ukončen
Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace výuky aplikované fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace studijních oborů Ústavu klasických studií FF MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace studijního programu dějin umění o zaměření na vizuální kulturu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace bakalářského studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Probíhá
Inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika s orientací na sociální informatiku
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace studia historie na Filozofické fakultě MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace doktorského studia na FI MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Inovace magisterského studijního oboru Service Science, Management, and Engineering
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Probíhá
Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Areálová orientace (USA, Kanada, Mexiko) filologického studia angličtiny, francouzštiny a španělštiny
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Studium moderních dějin jako kvalifikace k implementaci multikulturní výchovy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Universal learning design - inovace dokumentových formátů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Zkušenostní a reflektivní učení - podpora profesní přípravy studentů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Zvyšování jazykových kompetencí pracovníků FSpS MU a inovace výuky v oblasti kinantropologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Zvyšování kvality praktické výuky v ošetřovatelství
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Ukončen
Centrum pro religionistiku a multikulturní edukaci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.4.2010 - Ukončen
Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům a aktivnímu občanství - Centrum občanského vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.4.2010 - Ukončen
Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.3.2010 - Ukončen
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2010 - Ukončen
Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.2.2010 - Ukončen
Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2010 - 2012) v DVPP pro JMK
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.2.2010 - Ukončen
CETOCOEN
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 15.2.2010 - Ukončen
Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.12.2009 - Ukončen
Vzdělávací síť hemofilických center
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.12.2009 - Ukončen
Vzdělávací síť iktových center
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.12.2009 - Ukončen
Internetová encyklopedie dějin Brna
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.11.2009 - Ukončen
Vzdělávací a kontaktní středisko pro průmyslové nanotechnologické úpravy povrchů.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.11.2009 - Ukončen
Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce FI MU v oblasti zpracování dat
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.11.2009 - Probíhá
Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.10.2009 - Ukončen
Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.10.2009 - Ukončen
Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů Masarykovy univerzity a VUT Brno s účastí aplikační sféry
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.10.2009 - Ukončen
Partnerská síť informačních profesionálů (PARTSIP)
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.10.2009 - Ukončen
Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV) - podpora spolupráce, sdílení a transferu znalostí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.10.2009 - Ukončen
Zvyšování studijních a profesních perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 7.9.2009 - Ukončen
Zvýšení kompetencí vědecko-výzkumných pracovníků zejména v metodologické oblasti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Nanobiotechnologie a biosensory při studiu biointerakcí - zpřístupnění moderní technologie odborníkům v biologii
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Rozvoj odborného vzdělávání v kvalitativních a kvantitativních metodách výzkumu na FSS MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Rozvoj týmu pro výuku, výzkum a aplikace v oblasti funkční genomiky a proteomiky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Systematické komplexní vzdělávání pracovníků VaV v oblastech širší problematiky řízení VaV jako nezbytný PRvek EFEKTivity výzkumu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Vzdělávání akademických pracovníků v oblasti eInfrastruktur
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využítím nových materiálů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Kompaktní školicí centrum strukturní biologie a biomolekulární chemie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Mendelovo centrum pro vzdělávání v biologii, biomedicíně a bioinformatice
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Další vzdělávání pracovníků v oboru filologicko-areálových studií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Ukončen
Podpora praxe studentů speciální pedagogiky se zřetelem na implementaci ŠVP ve speciálních školách
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.5.2009 - Ukončen
VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÁ BIOLOGIE
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Universal learning design - inovace interpretačních a komunikačních služeb
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Terciární vzdělávání managementu kvality a IT služeb
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Inkubátor environmentálních podnikatelských záměrů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Inovace doktorských studijních oborů na Ekonomicko-správní fakultě MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Inovace bakalářského a magisterského studijního oboru Bioinformatika ve směru Systémová biologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě - COMPACT
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.5.2009 - Ukončen
Inovace výuky na FSS MU - Katedra Politologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Ukončen
Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Ukončen
Inovace bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Ekonomicko-správní fakultě MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Ukončen
Inovace magisterských studijních programů FI MU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Ukončen
Centrum digitálního zpracování obrazových dat ve výuce lékařských a zdravotnických oborů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Ukončen
Softskills v programu Informačních studií a knihovnictví - podpora uplatnění absolventů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Ukončen
Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Ukončen
Modulární struktura studia experimentální biologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2009 - Ukončen
SYNTÉZOU POZNATKŮ PŘÍRODNÍCH VĚD K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ S DŮRAZEM NA REALIZACI KURIKULÁRNÍ REFORMY
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 17.3.2009 - Ukončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Bankovní účty určené ke zveřejnění

5024030418/5500
Zveřejněn 12.7.2018
5024030397/5500
Zveřejněn 17.5.2018
5024030442/5500
Zveřejněn 17.5.2018
5024030450/5500
Zveřejněn 17.5.2018
5024030434/5500
Zveřejněn 17.5.2018
115-5902770277/0100
Zveřejněn 14.3.2018
115-6793460257/0100
Zveřejněn 14.3.2018
5024030370/5500
Zveřejněn 14.3.2018
5024030215/5500
Zveřejněn 21.2.2018
5024030178/5500
Zveřejněn 21.2.2018
5024030258/5500
Zveřejněn 10.2.2018
5024030274/5500
Zveřejněn 10.2.2018
5024030231/5500
Zveřejněn 10.2.2018
5024030266/5500
Zveřejněn 10.2.2018
115-5711270237/0100
Zveřejněn 3.1.2018
5024030119/5500
Zveřejněn 26.10.2017
5024030100/5500
Zveřejněn 26.10.2017
5024030071/5500
Zveřejněn 26.10.2017
5024030063/5500
Zveřejněn 26.10.2017
5024030098/5500
Zveřejněn 26.10.2017
5014038993/5500
Zveřejněn 19.10.2017
5014039064/5500
Zveřejněn 19.10.2017
5014039013/5500
Zveřejněn 19.10.2017
5014039080/5500
Zveřejněn 19.10.2017
5014039232/5500
Zveřejněn 19.10.2017
5014039048/5500
Zveřejněn 19.10.2017
5024030020/5500
Zveřejněn 19.10.2017
5014039072/5500
Zveřejněn 19.10.2017
5014039056/5500
Zveřejněn 19.10.2017
5014038985/5500
Zveřejněn 19.10.2017
5014039005/5500
Zveřejněn 19.10.2017
5014039021/5500
Zveřejněn 19.10.2017
5024030047/5500
Zveřejněn 19.10.2017
115-5015630227/0100
Zveřejněn 14.10.2017
115-5078070247/0100
Zveřejněn 14.10.2017
115-4936580207/0100
Zveřejněn 14.10.2017
115-4572300277/0100
Zveřejněn 13.10.2017
115-4572410257/0100
Zveřejněn 13.10.2017
115-3928750267/0100
Zveřejněn 13.10.2017
115-4571900297/0100
Zveřejněn 13.10.2017
115-4292890217/0100
Zveřejněn 13.10.2017
115-3928300207/0100
Zveřejněn 13.10.2017
115-4350220247/0100
Zveřejněn 13.10.2017
115-4572550217/0100
Zveřejněn 13.10.2017
115-4382670277/0100
Zveřejněn 13.10.2017
115-3928570207/0100
Zveřejněn 13.10.2017
115-3915210237/0100
Zveřejněn 13.10.2017
115-3915020257/0100
Zveřejněn 13.10.2017
115-4434440247/0100
Zveřejněn 13.10.2017
115-4658970247/0100
Zveřejněn 13.10.2017
115-3836640247/0100
Zveřejněn 16.3.2017
115-3883180247/0100
Zveřejněn 16.3.2017
115-3077340277/0100
Zveřejněn 18.10.2016
115-3160780257/0100
Zveřejněn 18.10.2016
CZ1501000001152372160207
Zveřejněn 30.9.2016
115-2927570227/0100
Zveřejněn 28.9.2016
115-2407460227/0100
Zveřejněn 28.9.2016
115-2298750267/0100
Zveřejněn 22.9.2016
CZ6001000001151806620297
Zveřejněn 23.8.2016
115-1082370287/0100
Zveřejněn 29.6.2016
CZ5101000001150941690277
Zveřejněn 29.6.2016
107-9718440217/0100
Zveřejněn 29.6.2016
CZ7701000001150287650237
Zveřejněn 29.6.2016
CZ3801000001150861280227
Zveřejněn 22.12.2015
CZ1501000001150598060277
Zveřejněn 15.9.2015
107-9637580277/0100
Zveřejněn 6.8.2015
CZ5901000001150287200287
Zveřejněn 1.7.2015
CZ2501000001078193730267
Zveřejněn 21.11.2014
CZ8101000001078083550257
Zveřejněn 21.11.2014
CZ5501000001076644040267
Zveřejněn 25.3.2014
107-5340790267/0100
Zveřejněn 23.10.2013
CZ5001000001075322450277
Zveřejněn 23.10.2013
CZ1101000001075322230207
Zveřejněn 23.10.2013
CZ0301000001075305090257
Zveřejněn 23.10.2013
107-5067170277/0100
Zveřejněn 19.8.2013
107-5067390237/0100
Zveřejněn 19.8.2013
107-4834950297/0100
Zveřejněn 19.8.2013
107-4836420257/0100
Zveřejněn 19.8.2013
5014034474/5500
Zveřejněn 19.8.2013
30090-41924621/0710
Zveřejněn 24.4.2013
20095-41924621/0710
Zveřejněn 24.4.2013
94-41924621/0710
Zveřejněn 24.4.2013
CZ2001000001074124520217
Zveřejněn 18.4.2013
CZ4301000001074124510297
Zveřejněn 18.4.2013
CZ1701000001074117530257
Zveřejněn 18.4.2013
CZ8701000001073147650247
Zveřejněn 18.4.2013
CZ2401000000353495660257
Zveřejněn 18.4.2013
CZ9301000000434691750297
Zveřejněn 18.4.2013
CZ5801000000007213000217
Zveřejněn 18.4.2013
5014034415/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014034378/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014034351/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014034343/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014034327/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014034263/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014034255/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014034239/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014033789/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014033762/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014033746/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014033703/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014033690/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014031804/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014031791/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014031767/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014031724/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014031644/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014031628/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014031601/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030764/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014031599/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030772/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030748/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030713/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030705/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030692/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030641/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030609/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030596/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030561/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030545/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030537/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030529/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030502/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030481/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030473/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030430/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030246/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030123/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030107/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030086/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030035/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030027/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030422/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030385/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5014030393/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5004035828/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5004036011/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5004036003/5500
Zveřejněn 18.4.2013
5004038535/5500
Zveřejněn 18.4.2013
107-2065000297/0100
Zveřejněn 18.4.2013
107-1915190257/0100
Zveřejněn 18.4.2013
107-1875540207/0100
Zveřejněn 18.4.2013
107-1875000227/0100
Zveřejněn 18.4.2013
107-1025140207/0100
Zveřejněn 18.4.2013
107-385340267/0100
Zveřejněn 18.4.2013
107-1225790247/0100
Zveřejněn 18.4.2013
107-635790237/0100
Zveřejněn 18.4.2013
107-634310297/0100
Zveřejněn 18.4.2013
43-7412870207/0100
Zveřejněn 18.4.2013
43-7030980267/0100
Zveřejněn 18.4.2013
43-7030710267/0100
Zveřejněn 18.4.2013
43-7030040267/0100
Zveřejněn 18.4.2013
43-7026620277/0100
Zveřejněn 18.4.2013
43-6805360297/0100
Zveřejněn 18.4.2013
43-6346970247/0100
Zveřejněn 18.4.2013
107-1723960237/0100
Zveřejněn 18.4.2013
35-4780010207/0100
Zveřejněn 18.4.2013
27-7495700237/0100
Zveřejněn 18.4.2013
190-85636621/0100
Zveřejněn 18.4.2013
35-4788770227/0100
Zveřejněn 18.4.2013
43-7280630227/0100
Zveřejněn 18.4.2013
5014034386/5500
Zveřejněn 9.4.2013
43-8858780227/0100
Zveřejněn 9.4.2013
5014034407/5500
Zveřejněn 1.4.2013
5014033738/5500
Zveřejněn 1.4.2013
5014031898/5500
Zveřejněn 1.4.2013
5014030617/5500
Zveřejněn 1.4.2013
107-3645670267/0100
Zveřejněn 1.4.2013
43-8883510237/0100
Zveřejněn 1.4.2013
43-8453120247/0100
Zveřejněn 1.4.2013
43-8452360257/0100
Zveřejněn 1.4.2013
43-8243650207/0100
Zveřejněn 1.4.2013
43-8242940237/0100
Zveřejněn 1.4.2013
43-7749020267/0100
Zveřejněn 1.4.2013
43-7734470257/0100
Zveřejněn 1.4.2013
43-7686740207/0100
Zveřejněn 1.4.2013
27-7497690247/0100
Zveřejněn 1.4.2013
85636621/0100
Zveřejněn 5.4.2013
107-7354090287/0100
Zveřejněn 17.5.2014
174-85636621/0100
Zveřejněn 5.4.2013
více bankovních účtů

Zdroj: Registr plátců DPH

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: cjv@rect.muni.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Měsíčně rozšíříme firemní vizitky o 6.000 fotografií.