Kaplanova 1931/1
Chodov
Praha
148 00 Praha 414
navigovat

Kontakty

Provozní doba  

úřední hodiny
PO 08:00-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:00-17:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno
Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • RNDr. František Pelc - ředitel

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR regionální pracoviště JIŽNÍ MORAVA - Kotlářská 931/51, Veveří, Brno  (Pobočka)
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR regionální pracoviště JIŽNÍ MORAVA - nám. Přemysla Otakara II. 121/34, České Budějovice 1, České Budějovice  (Pobočka)
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR regionální pracoviště LIBERECKO - U Jezu 96/10, Liberec IV-Perštýn, Liberec  (Pobočka)
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR regionální pracoviště OLOMOUCKO - Lafayettova 45/13, Olomouc  (Pobočka)
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR regionální pracoviště STŘEDNÍ ČECHY - Podbabská 2582/30, Dejvice, Praha  (Pobočka)
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR regionální pracoviště VÝCHODNÍ ČECHY - Jiráskova 1665, Zelené Předměstí, Pardubice  (Pobočka)
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BESKYDY - Nádražní 36, Rožnov pod Radhoštěm  (Pobočka)
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BÍLÉ KARPATY - Nádražní 318, Luhačovice  (Pobočka)
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ - Michalská 260/14, Litoměřice-Město, Litoměřice  (Pobočka)
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÝ LES - Malá 38/9, Vnitřní Město, Plzeň  (Pobočka)
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÝ LES - náměstí Republiky 287, Přimda  (Pobočka)
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI KOKOŘÍNSKO-MÁCHŮV KRAJ - Česká 149, Mělník  (Pobočka)
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ - Trocnovská 876/2, Přívoz, Ostrava  (Pobočka)
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI SLAVKOVSKÝ LES - Závodu míru 725/16, Stará Role, Karlovy Vary  (Pobočka)
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI SLAVKOVSKÝ LES - Hlavní třída 504/41, Mariánské Lázně  (Pobočka)
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŽĎÁRSKÉ VRCHY - Brněnská 2279/39, Žďár nad Sázavou 1, Žďár nad Sázavou  (Pobočka)
více souvisejících firem

Činnosti firmy  

    státní správa
  • pro území CHKO
  • pro silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2018-021881Z2018-021881nen.nipez.cz
F2017-035491Z2017-035491ezak.mzp.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Realizace opatření záchranného programu perlorodky říční v povodí Rokytnice - opakované řízení

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043666Ochrana ohrožených druhů Služby3 489 987,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění díla je povodí Rokytnice (okres Cheb), zejména NPP Bystřina - Lužní potok.

Popis veřejné zakázky

Akce je souhrnem víceletých opatření záchranného programu perlorodky říční na Ašsku. To zahrnuje speciální luční management na funkčních plochách a údržbu bylinných porostů podél vodních toků, podporu populace pstruha obecného, která byla silně zasažena suchem posledních let, péči o juvenilní perlorodky a analýzu současného stavu kvality vody v povodí Rokytnice. Tato veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
Část I: Speciální luční management
Část II - Monitoring chemismu vody

Monitoring návštěvnosti pomocí automatických sčítačů 2021-2024

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040294Statistické služby Služby7 440 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je Česká republika dle rámcové dohody.

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání dat a ročních zpráv z monitoringu návštěvnosti pomocí automatických sčítačů v lokalitách ve správě AOPK ČR v období 2021-2024.

Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2021 - druhá vlna

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-032935Ekologické monitorování v jiných případech než u stavbySlužby4 958 361,94 Kč
detail VZ

Místo plnění: Karlovarský kraj a sídlo zadavatele (odevzdání výstupů).

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS2. Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ochrany přírody ustanovení směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Další povinností, vycházející z této směrnice, je odevzdání hodnotících zpráv o stavu přírodních stanovišť Evropské komisi v pravidelných šestiletých intervalech. Aktualizovaná vrstva mapování biotopů představuje hlavní datový podklad pro jejich tvorbu.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

Národní výstava myslivosti + Natur Expo Brno 2017
Národní výstava myslivosti
11.5.2017 - 14.5.2017
stánek PAV F / 009

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Management kleče (Pinus mugo Turra) v NPR Praděd a PR Břidličná a podpora managementového plánování a druhové rozmanitosti lesních ekosystémů v NPR Králický Sněžník
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 21.7.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Studie NPR Lednické rybníky
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 28.11.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Ochrana vybraných jeskyní a krasových jevů ve zvláště chráněných územích ČR
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Revitalizace PR U Sedmi rybníků
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 17.5.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
PD Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR CHKO Blaník
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 17.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR - nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 4.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 13.12.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Dům přírody Žďárských vrchů
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 13.12.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
PD snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 4.12.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 26.11.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 23.11.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 19.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.9.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.9.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.2.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce bezpečnostních přelivů na rybnících v NPR Lednické rybníky
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 30.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Opatření v povodí Robečského potoka
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Financování nákladů na informovanost a publicitu OPŽP 2014 - 2020 v AOPK ČR v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zajištění plánovací dokumentace pro vybrané lokality národního významu v České republice
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Financování nákladů na zaměstnance AOPK ČR podílejících se na implementaci OPŽP 2014 - 2020 v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Ochrana přírody - společná věc
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 13.2.2015 - Projekt dokončen
Úpravy objektů návštěvnické infrastruktury v
NPR Hůrka u Hranic

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
PP Tiské stěny - Projekt technických opatření k
zajištění protierozní ochrany

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 14.4.2014 - Projekt dokončen
DOKONČENÍ REVITALIZACE
BOHDANEČSKÉHO RYBNÍKA

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 2.4.2014 - Projekt dokončen
Dům přírody Moravského krasu
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 12.11.2013 - Projekt dokončen
Monitoring a celoplošné mapování evropsky
významných druhů jako podklad pro dokončení
návrhu soustavy Natura 2000 v ČR

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 20.9.2013 - Projekt dokončen
Železné hory - geologicky významná oblast
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 6.9.2013 - Projekt dokončen
Dům přírody Litovelského Pomoraví
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 15.11.2012 - Projekt dokončen
POSÍLENÍ ÚSES KUNÍN
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 25.10.2012 - Projekt dokončen
ZÁCHRANA RYBNÍKA VELKÝ VÁČEK V NPR
POLANSKÁ NIVA, OHROŽENÉHO
POSTUPUJÍCÍM MEANDREM ŘEKY ODRY

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 27.6.2012 - Projekt dokončen
Dům přírody Slavkovského lesa
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 27.6.2012 - Projekt dokončen
Odstranění 3 stavebních objektů v areálu
bývalého vojenského cvičiště v CHKO Pálava

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 26.4.2012 - Projekt dokončen
Rekonstrukce a odbahnění PP Rybník Neratov
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 13.4.2012 - Projekt dokončen
Příprava souhrnů doporučených opatření pro
evropsky významné lokality v České republice

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011 - Projekt dokončen
REVITALIZACE DOLEJŠÍHO RYBNÍKA V PR
LUŇÁKY

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011 - Projekt dokončen
Revitalizace rybníků v PR Meandry Smědé
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011 - Projekt dokončen
Procesní optimalizace AOPK ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.9.2011 - Projekt dokončen
Implementace soustavy Natura 2000 v územích v
péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a
jejich monitoring

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 13.5.2011 - Projekt dokončen
REVITALIZACE RYBNÍKA STARÝ V K.Ú.
ŘEŽENČICE

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 21.2.2011 - Projekt dokončen
Strategie AOPK ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.1.2011 - Projekt nedokončen
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2010 - Projekt dokončen
Podpora rozvoje řízení lidských zdrojů v Agentuře
ochrany přírody a krajiny ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 9.11.2010 - Projekt dokončen
Revitalizace NPR Božídarské rašeliniště - I. etapa
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 5.8.2010 - Projekt dokončen
Bilanční studie podzemních vod na území CHKO
Litovelské Pomoraví

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 10.11.2009 - Projekt dokončen
Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v
Přírodní rezervaci Černá louka - dokončení

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 2.11.2009 - Projekt dokončen
Plán ÚSES v CHKO
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Odstranění nežádoucích objektů v ZCHÚ v péči AOPK ČR
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Obnova rákosin a podmáčených luk jako významného hnízdiště vodních a mokřadních druhů ptáků v Poodří
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Telekomunikace

Přidělená čísla a kódy

95 142 – Přístup k neveřejným komunikačním sítím

Zdroj: Český telekomunikační úřad

Oficiální údaje: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

IČ: 62933591
Právní forma: Organizační složka státu
Datová schránka: dkkdkdj

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: aopkcr@nature.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Více než 40.000 firem má otevřeno i v sobotu