nám. Přemysla Otakara II. 121/34
České Budějovice 1
České Budějovice
370 01 České Budějovice 1
navigovat

Kontakty

Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • Ing. Jiří Bureš - ředitel

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR - Kaplanova 1931/1, Chodov, Praha  (Ústředí)
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BLANSKÝ LES - Vyšný č. 59, Český Krumlov  (Pobočka)
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI TŘEBOŇSKO - Valy 121, Třeboň I, Třeboň  (Pobočka)

Činnosti firmy  

  • Agentura ochrany přírody a krajiny

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

Národní výstava myslivosti + Natur Expo Brno 2017
Národní výstava myslivosti
11.5.2017 - 14.5.2017
stánek PAV F / 009

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Plán ÚSES v CHKO
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 8.8.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Management kleče (Pinus mugo Turra) v NPR Praděd a PR Břidličná a podpora managementového plánování a druhové rozmanitosti lesních ekosystémů v NPR Králický Sněžník
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 21.7.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Obnova rákosin a podmáčených luk jako významného hnízdiště vodních a mokřadních druhů ptáků v Poodří
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 11.3.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Studie NPR Lednické rybníky
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 28.11.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Ochrana vybraných jeskyní a krasových jevů ve zvláště chráněných územích ČR
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Revitalizace PR U Sedmi rybníků
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 17.5.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
PD Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR CHKO Blaník
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 17.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR - nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 4.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 13.12.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Dům přírody Žďárských vrchů
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 13.12.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
PD snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 4.12.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 26.11.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 23.11.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 19.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.9.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.9.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.2.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce bezpečnostních přelivů na rybnících v NPR Lednické rybníky
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 30.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Opatření v povodí Robečského potoka
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zajištění plánovací dokumentace pro vybrané lokality národního významu v České republice
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Financování nákladů na informovanost a publicitu OPŽP 2014 - 2020 v AOPK ČR v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Financování nákladů na zaměstnance AOPK ČR podílejících se na implementaci OPŽP 2014 - 2020 v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Ochrana přírody - společná věc
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 13.2.2015 - Projekt dokončen
Úpravy objektů návštěvnické infrastruktury v
NPR Hůrka u Hranic

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
PP Tiské stěny - Projekt technických opatření k
zajištění protierozní ochrany

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 14.4.2014 - Projekt dokončen
DOKONČENÍ REVITALIZACE
BOHDANEČSKÉHO RYBNÍKA

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 2.4.2014 - Projekt dokončen
Dům přírody Moravského krasu
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 12.11.2013 - Projekt dokončen
Monitoring a celoplošné mapování evropsky
významných druhů jako podklad pro dokončení
návrhu soustavy Natura 2000 v ČR

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 20.9.2013 - Projekt dokončen
Železné hory - geologicky významná oblast
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 6.9.2013 - Projekt dokončen
Dům přírody Litovelského Pomoraví
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 15.11.2012 - Projekt dokončen
POSÍLENÍ ÚSES KUNÍN
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 25.10.2012 - Projekt dokončen
Dům přírody Slavkovského lesa
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 27.6.2012 - Projekt dokončen
ZÁCHRANA RYBNÍKA VELKÝ VÁČEK V NPR
POLANSKÁ NIVA, OHROŽENÉHO
POSTUPUJÍCÍM MEANDREM ŘEKY ODRY

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 27.6.2012 - Projekt dokončen
Odstranění 3 stavebních objektů v areálu
bývalého vojenského cvičiště v CHKO Pálava

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 26.4.2012 - Projekt dokončen
Rekonstrukce a odbahnění PP Rybník Neratov
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 13.4.2012 - Projekt dokončen
Příprava souhrnů doporučených opatření pro
evropsky významné lokality v České republice

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011 - Projekt dokončen
REVITALIZACE DOLEJŠÍHO RYBNÍKA V PR
LUŇÁKY

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011 - Projekt dokončen
Revitalizace rybníků v PR Meandry Smědé
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011 - Projekt dokončen
Procesní optimalizace AOPK ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.9.2011 - Projekt dokončen
Implementace soustavy Natura 2000 v územích v
péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a
jejich monitoring

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 13.5.2011 - Projekt dokončen
REVITALIZACE RYBNÍKA STARÝ V K.Ú.
ŘEŽENČICE

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 21.2.2011 - Projekt dokončen
Strategie AOPK ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.1.2011 - Projekt nedokončen
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2010 - Projekt dokončen
Podpora rozvoje řízení lidských zdrojů v Agentuře
ochrany přírody a krajiny ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 9.11.2010 - Projekt dokončen
Revitalizace NPR Božídarské rašeliniště - I. etapa
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 5.8.2010 - Projekt dokončen
Bilanční studie podzemních vod na území CHKO
Litovelské Pomoraví

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 10.11.2009 - Projekt dokončen
Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v
Přírodní rezervaci Černá louka - dokončení

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 2.11.2009 - Projekt dokončen
Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Odstranění nežádoucích objektů v ZCHÚ v péči AOPK ČR
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

IČ: 62933591
Právní forma: Organizační složka státu
Datová schránka: qxcdynt

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR regionální pracoviště JIŽNÍ MORAVA

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: jizni.cechy@nature.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Další firmy z oboru:
Státní správy
Díly 754, Moravský Písek208,20 km

QR kód firmy

QR kód
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Měsíčně zodpovíme více než 13.000 e-mailových dotazů