AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR regionální pracoviště JIŽNÍ MORAVA

navigovat

Kontakty

Kontaktní osoby

  • Ing. Jiří Bureš - ředitel

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

Ústředí
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR - Kaplanova 1931/1, Chodov, Praha
Nejbližší pobočky
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÝ LES - Malá 38/9, Vnitřní Město, Plzeň117,21 km
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BLANSKÝ LES - Vyšný č. 59, Český Krumlov
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŽĎÁRSKÉ VRCHY - Brněnská 2279/39, Žďár nad Sázavou 1, Žďár nad Sázavou124,95 km
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI TŘEBOŇSKO - Valy 121, Třeboň I, Třeboň
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR regionální pracoviště STŘEDNÍ ČECHY - Podbabská 2582/30, Dejvice, Praha127,18 km

Činnosti firmy  

  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

Národní výstava myslivosti + Natur Expo Brno 2017
Národní výstava myslivosti
11.05.2017 - 14.05.2017
stánek PAV F / 009
158

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Revitalizace EVL Kochánovické rybníky a PR Maršálka
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 03.10.2022Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Obnova Vrboveckého rybníka
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 15.12.2021Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Opatření k ochraně pralesních ekosystémů v NPR Žofínský prales
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 07.12.2021Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 20.07.2021Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Odstranění nežádoucích objektů v ZCHÚ v péči AOPK ČR
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 20.05.2021Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Plán ÚSES v CHKO
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 08.08.2020Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Management kleče (Pinus mugo Turra) v NPR Praděd a PR Břidličná a podpora managementového plánování a druhové rozmanitosti lesních ekosystémů v NPR Králický Sněžník
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 21.07.2020Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Obnova rákosin a podmáčených luk jako významného hnízdiště vodních a mokřadních druhů ptáků v Poodří
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 10.01.2020Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Studie NPR Lednické rybníky
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 28.11.2019Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Ochrana vybraných jeskyní a krasových jevů ve zvláště chráněných územích ČR
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 01.09.2019Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Revitalizace PR U Sedmi rybníků
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 17.05.2019Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
PD Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR CHKO Blaník
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 17.04.2019Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR - nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 01.04.2019Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 04.01.2019Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Dům přírody Žďárských vrchů
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 13.12.2018Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 13.12.2018Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
PD snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 04.12.2018Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Revitalizace a rekonstrukce nádrží v PP Stonáč
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 26.11.2018Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Revitalizace NPP Pastvisko u Lednice
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 23.11.2018Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 19.02.2018Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 01.09.2017Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 01.09.2017Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 01.02.2017Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce bezpečnostních přelivů na rybnících v NPR Lednické rybníky
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 30.11.2016Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Opatření v povodí Robečského potoka
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 01.11.2016Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Financování nákladů na informovanost a publicitu OPŽP 2014 - 2020 v AOPK ČR v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 01.01.2016Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Financování nákladů na zaměstnance AOPK ČR podílejících se na implementaci OPŽP 2014 - 2020 v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 01.01.2016Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zajištění plánovací dokumentace pro vybrané lokality národního významu v České republice
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 01.01.2016Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Ochrana přírody - společná věc
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 13.02.2015Projekt dokončen
Úpravy objektů návštěvnické infrastruktury v NPR Hůrka u Hranic
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 28.11.2014Projekt dokončen
PP Tiské stěny - Projekt technických opatření k zajištění protierozní ochrany
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 14.04.2014Projekt dokončen
DOKONČENÍ REVITALIZACE BOHDANEČSKÉHO RYBNÍKA
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 02.04.2014Projekt dokončen
Dům přírody Moravského krasu
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 12.11.2013Projekt dokončen
Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 20.09.2013Projekt dokončen
Železné hory - geologicky významná oblast
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 06.09.2013Projekt dokončen
Dům přírody Litovelského Pomoraví
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 15.11.2012Projekt dokončen
POSÍLENÍ ÚSES KUNÍN
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 25.10.2012Projekt dokončen
Dům přírody Slavkovského lesa
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 27.06.2012Projekt dokončen
ZÁCHRANA RYBNÍKA VELKÝ VÁČEK V NPR POLANSKÁ NIVA, OHROŽENÉHO POSTUPUJÍCÍM MEANDREM ŘEKY ODRY
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 27.06.2012Projekt dokončen
Odstranění 3 stavebních objektů v areálu bývalého vojenského cvičiště v CHKO Pálava
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 26.04.2012Projekt dokončen
Rekonstrukce a odbahnění PP Rybník Neratov
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 13.04.2012Projekt dokončen
Příprava souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality v České republice
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011Projekt dokončen
Revitalizace rybníků v PR Meandry Smědé
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011Projekt dokončen
REVITALIZACE DOLEJŠÍHO RYBNÍKA V PR LUŇÁKY
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2011Projekt dokončen
Procesní optimalizace AOPK ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 02.09.2011Projekt dokončen
Implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 13.05.2011Projekt dokončen
REVITALIZACE RYBNÍKA STARÝ V K.Ú. ŘEŽENČICE
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 21.02.2011Projekt dokončen
Strategie AOPK ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.01.2011Projekt nedokončen
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2010Projekt dokončen
Podpora rozvoje řízení lidských zdrojů v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 09.11.2010Projekt dokončen
Revitalizace NPR Božídarské rašeliniště - I. etapa
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 05.08.2010Projekt dokončen
Bilanční studie podzemních vod na území CHKO Litovelské Pomoraví
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 10.11.2009Projekt dokončen
Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v Přírodní rezervaci Černá louka - dokončení
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 02.11.2009Projekt dokončen
Vnější expozice návštěvnického střediska CHKO Český kras Dům přírody Českého krasu a film 2D CHKO Český Kras
OP Životní prostředí (EFRR)
Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Dům přírody Litovelského Pomoraví - dovybavení mobiliářem pro návštěvníky venkovní expozice
OP Životní prostředí (EFRR)
Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Projektové schéma specifického cíle 1.3 „Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům“
Operační program Životní prostředí 2021—2027 (FS)
Projekt s právním aktem
Projektové schéma specifického cíle 1.6 „Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění“
Operační program Životní prostředí 2021—2027 (FS)
Projekt s právním aktem
Mapování a monitoring invazních druhů
Operační program Životní prostředí 2021—2027 (FS)
Projekt s právním aktem
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

IČ: 62933591
Právní forma: Organizační složka státu
Datová schránka: qxcdynt

Zdroj: justice.cz

Graf obratů a počtu zaměstnanců po přihlášení
Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR regionální pracoviště JIŽNÍ MORAVA

Zadejte poptávku nebo dotaz

Zadejte validní e-mail

E-mail příjemce: jizni.cechy@nature.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Fotogalerie

QR kód firmy

QR kód

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.

   
Nejvíce firem (34.500+) naleznete v oboru zdravotnictví