Úřady, správa

Počet firem
25 624 firem

MĚSTO Hranice

U pošty 182, Hranice
Hranice, které se původně jmenovaly německy Rossbach, získaly své jméno od potoka, který protéká středem města. Ten v počátcích osidlování sloužil k napájení koní (odtud Ross-bach = koňský potok). Kůň pijící z potoka je součástí městského znaku.

MĚSTO Raspenava

Fučíkova 421, Raspenava
Rekreační areál leží skoro uprostřed města Raspenavy, mezi házenkářským a fotbalovým hřištěm. Tento areál nabízí ubytování v hotelu, v ubytovně nebo ve dvou chatkách pro osm osob a v sedmi chatkách pro čtyři osoby.
MĚSTO Raspenava

MĚSTO Úpice

Pod městem 624, Úpice
Město Úpice - centrum Jestřebích hor - leží v údolí řeky Úpy v Krkonošském podhůří. Vzniklo v údolí lemovaném lesy a výšinami, střeží ho kopce Velbaba (481 m n. m.) a Kvíčala ( 469 m n. m.).
MĚSTO Úpice

MĚSTO Abertamy

Farní 2, Abertamy
První zmínka o městečku pochází z roku 1529. V roce 1579 byly Abertamy prohlášeny královským horním městem a do užívání jim byl dán znak.

MĚSTYS Bernatice

Náměstí svobody 33, Bernartice
První písemná zmínka o Bernarticích je z roku 1251. Obec patřila různým majitelům; nejvýznamnějšími byli v létech 1606 - 1773 pražští jezuité a v 19. století Paarové.

MĚSTO Blšany

Náměstí 29, Blšany
První zmínka o Blšanech se objevuje léta páně 1238, kdy je ves uváděna jako majetek valdsaského kláštera . Ve 14. století byla vsí farní s vladyckým sídlem a tvrzí. Na počátku 16. století se obec stala součástí majetku rodu Lobkoviců.
MĚSTO Blšany

MĚSTYS Bobrová

Bobrová č. 138
Bobrová je jedním z nejstarších sídel na Novoměstsku a založil ji pravděpodobně jeden z prvních kolonizátorů zdejší oblasti Přibyslav z Křižanova. Jeho zeť Boček z Obřan založil roku 1252 žďárský klášter a tomuto klášteru věnoval i desátky z Bobrové.
MĚSTYS Bobrová

OBEC Bolehošť

Bolehošť č. 10
Kamenná Zvonička se šindelovou střechou byla postavena v roce 2004 k výročí 610 let od první zmínky o obci. Její tvar byl převzat z dochovaných historických nákresů a razítek obce.
OBEC Bolehošť

OBEC Bradlec

Bezdězská 9, Bradlec
Obec byla založena řádem sv. Jana Jeruzalémského okolo roku 1250. Název obce Bradlec vznikl pravděpodobně od slova bradlo, což znamená skalnatý útvar. Obec se nachází na vyvýšenině sopečného původu nad údolím řeky Jizery.
OBEC Bradlec

OBEC Branice

Branice č. 77
V obci Branice se nachází kaple na památku padlých z I. světové války. Byla postavena roku 1931. Na kapli je nápis: Našim padlým vojínům 1914 - 1918. Druhý používaný název je kaple Svatého Kříže.

OBEC Bulovka

Bulovka č. 101
Obec Bulovka leží asi 5,5 km severovýchodně od města Frýdlant. Pod její správu spadají obce Arnoltice a Dolní Oldříš. V Bulovce je zajímavý kostelík sv. Archanděla Michaela, který byl několikrát přestavován až do dnešní velmi malebné podoby.
OBEC Bulovka

OBEC Činěves

Činěves č. 250
První zmínka o obci je datována k roku 1294. V roce 1994 jsme oslavili 700 výročí založení obce.

OBEC Dešov

Dešov č. 52
V roce 1995 byla část obce prohlášena památkovou rezervací jako obec s dochovanými soubory lidové architektury. Kromě 11 památkově chráněných usedlostí patří mezi kulturní památky také kaple P. Marie Bolestné z r. 1781, poklona na cestě k Bítovu a trojhranná kaplička a Boží muka u domu čp. 121.

OBEC Dudín

Dudín č. 26
První písemná zpráva o obci pochází z roku 1226. Dudín se nachází v nadmořské výšce 627 metrů. Na území žije 180 obyvatel.

OBEC Hazlov

Hazlov č. 31
Paláce hradu v Hazlove: dominantou celého zámeckého komplexu je kostel Povýšení Svatého Kříže, obklopený rozpadajícími se zříceninami zámeckých budov. Po dlouhá staletí tvořily obě stavby jeden celek a svůj původ mají ve starém ministeriálním hradě.
OBEC Hazlov

OBEC Hlušovice

Hlavní 36, Hlušovice
V provozu je filiální kostel sv. Petra a Pavla, který náleží do bohuňovické farnosti. V obci byl vybudován nový sportovní areál s volejbalovým a fotbalovým hřištěm a s tenisovým kurtem. Pro pořádání větších společenských akcí je vybaven podiem atd.
OBEC Hlušovice

MĚSTO Horní Cerekev

nám. T. G. Masaryka 41, Horní Cerekev
O datu založení Horní Cerekve se nedochovaly žádné přesné historické záznamy. Původní osadu založil jistý Líček a po něm dostala jméno Líčkovice.
MĚSTO Horní Cerekev

OBEC Charváty

Charváty č. 98
Obec Charváty - místní části Charváty, Drahlov, Čertoryje. Nejstarší částí jsou Čertoryje - první zmínka pochází z roku 1234, mladšími částmi jsou Drahlov a Charváty z let cca 1347 - 1357.

OBEC Kamenná Horka

Kamenná Horka č. 29
Obec byla založena v roce 1266 kolonizací olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburka. Český název Kamennahora je doložen k roku 1437 a ten byl od roku 1535 zdrobněn na Kamennou Horku nesoucí své pojmenování snad podle kamenitého povrchu polností.

MĚSTYS Komárov

nám. Míru 204, Komárov
K založení muzea v Komárově došlo 8. dubna 1934 skupinou dobrovolných pracovníků. 1. září 1935 bylo muzeum slavnostně otevřeno v prostorách bývalého zámku. Dle nového muzejního zákona z roku 2006 bylo třeba zajistit chod muzea, postarat se o expozici a věci v depozitářích. Po jednání v radě a zastupitelstvu bylo vyhověno Národnímu technickému muzeu, které projevilo zájem o naše muzeum. To zůstalo v Komárově ve stávající budově, je ve správě obce, která nově zajišťuje chod muzea.. Expozice byla darována a je ve správě NTM v Praze, jež zajišťuje ošetření a případné restaurování exponátů.

OBEC Konárovice

Na Rynku 11, Konárovice
První zmínka o Konárovicích je z doby panování Boleslava II. roku 967 – 999, který nynější kolínské okolí daroval svému nejmladšímu synovi Oldřichovi. Kníže Oldřich si vystavěl pevný hrad na místě, kde nyní leží vesnice Přehráď a nazval ho Oldřiš.

OBEC Kounov

Kounov č. 51
Kounov se nachází východně od Dobrušky. Rozkládá se v údolí Zlatého a Hluckého potoka, kterým prochází silnice z Dobrušky do Deštného v Orlických horách. Mezi části obce patří Hluky, Nedvězí, Rozkoš a Šediviny.
OBEC Kounov

OBEC Lutín

Školní 203, Lutín
Obec Lutín a její místní část Třebčín leží jihozápadně od Olomouce. Obcí protéká vodní tok Deštná s přítokem Slatinka, ústící do řeky Blaty na východní části katastru. Mezi nejvýznamnější památky v Lutíně patří kaple Nanebevzetí Panny Marie.
OBEC Lutín

OBEC Měcholupy

Měcholupy č. 76
Založení obce je zahaleno tajemstvím. První zmínku s udáním letopočtu najdeme v soupisu majetku kláštera Pomuckého z roku 1360, kde kromě dalších obcí je uvedena i obec Měcholupy.
OBEC Měcholupy

OBEC Mičovice

Mičovice č. 23
Obec Mičovice, k níž patří místní části Frantoly, Jáma, Klenovice a Ratiborova Lhota, leží jihovýchodním směrem od Prachatic a jihozápadně od Vodňan. Sakrální památky v obci zastupuje kaplička, Boží muka a křížky.

OBEC Mrtník

Mrtník č. 52
Mrtník leží v průměrné výšce 456 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1420. Celková katastrání plocha obce je 391 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicetdva procent.

OBEC Myslív

Myslív č. 52
Nejvýznamnější církevní památkou v obci je kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně románský, přestavěný goticky, pak barokně v roce 1730. V jeho interiéru se našly zbytky původních maleb z 15. století.

OBEC Nadějkov

nám. Prokopa Chocholouška 6, Nadějkov
Celé území obce se rozkládá v přírodním parku Jistebnická vrchovina. Nejvýznamnějšími stavebními památkami Nadějkova jsou barokní kostel Nejsvětější Trojice a zámek, který vznikl přestavbou tvrze ze 14. století.

OBEC Němčice

Němčice č. 8
O době vzniku Němčic není nikde dochována žádná zpráva, ale existovaly jistě dávno před tím, než se zmiňuje nejstarší zápis. První zmínka pochází ze 14. století, připomíná nám jakéhosi zemana z Němčic.

OBEC Novosedly nad Nežárkou

Novosedly nad Nežárkou č. 182
V obci se nachází kostel svatého Václava a kovárna na návsi. V místní části Mláka stojí barokní kostel Zasnoubení Panny Marie z let 1744-1769 a několik stavení lidové architektury.
OBEC Novosedly nad Nežárkou

OBEC Odunec

Odunec č. 6
Okolí je ideální výchozí bod pro turistiku a cykloturistiku po okolních hradech, zámcích a tvrzích. Dalešická přehrada je vzdálená 15 km. Vede tudy cyklostezka z Dalešic přes Lipník.

OBEC Ohrozim

Ohrozim č. 31
Obec leží nedaleko Prostějova a 3 km od Plumlovské přehrady. Dominantou obce je kostel sv. Václava a významnou památkou je socha sv. Floriána, patrona hasičů. K obci patří také rekreační oblast Čubernice.

OBEC Osice

Osice č. 117
Při vykopávkách v Písníku v roce 1886 bylo objeveno na katastru obce pohanské pohřebiště. Je jisté, že vyvýšenina okolo Osic byla obydlena už v době předhistorické. První historické zprávy o vesnici pak souvisejí s dějinami Opatovického kláštera, jemuž od 11. století patřila. Památky na nejstarší období Osic jsou uloženy ve Vlastivědném muzeu v Pardubicích.

OBEC Oslov

Oslov č. 86
Jihozápadně od obce se nachází přírodní rezervace Výří skály u Oslova a na západ od obce další rezervace Krkavčina.

OBEC Oznice

Oznice č. 109
Obec Oznice leží jihozápadně od Valašského Meziříčí. Chráněnou památkou je historická zvonice se dvěma zvony, z nichž jeden pochází z roku 1737. Dřevěná zvonička stojí v místě zvaném Forajtka a nabízí hezký výhled na část obce.

MĚSTYS Peruc

Oldřichova 49, Peruc
V naší obci je spoustu dominant: kostel sv. Petra a Pavla, zámek v Peruci, Boženina studánka.
MĚSTYS Peruc

MĚSTO Pilníkov

Náměstí 36, Pilníkov
O vesnici Pilníkov se poprvé dozvídáme ze zápisu z roku 1357 v knize „Kniha o potvrzení duchovních funkcí“. Brzy po roce 1371 získal Pilníkov do majetku vladyka Ješek Zilvar, jehož potomci se nazývali Zilvarové z Pilníkova.

OBEC Písařov

Písařov č. 80
Písařov je obec ležící při statní silnici I/11 mezi Šumperkem a Červenou Vodou. Obec tvoří dvě části – vlastní Písařov a osada Bukovice. V písařovském katastru převažují lesy, v bukovském orná půda. V Písařově je památkově chráněn statek čp. 104, nejstarší památku představuje zvon na kostele Rozeslání Apoštolů z roku 1550. V Bukovici je památkově chráněná dřevěná zvonička z konce 19. století.
OBEC Písařov

OBEC Písečná

Písečná č. 123
Architektonickou zajímavostí a dominantou obce je barokní kostel sv. Jana Křtitele z roku 1753 s jádrem ze 14. století, který byl vyhlášen kulturní památkou. Unikátním územím je část obce Chebzí.

MĚSTO Potštát

Zámecká 1, Potštát
Potštát je historická perla uprostřed věnce zelené přírody, který se po válce stal „pahýlem“, ale postupně znovu ožívá jako domov nové generace. Muzeum ve městě je otevřeno každou středu 13.00-17.00. Expozice prezentuje bohatou a zajímavou historii.
MĚSTO Potštát

Akce v kraji

Vyzkoušejte hledání podle vaší pozice