Gorazdova 1969/24
Nové Město
Praha
120 00 Praha 2
navigovat
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Kontakty

Kontaktní osoby

  • Mgr. Bohuslav Sobotka - ministr
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU - Na Františku 1039/32, Staré Město, Praha  (Ústředí)

Činnosti firmy

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

MSV, FOND-EX, WELDING, PLASTEX, PROFINTECH 2018
Mezinárodní strojírenský veletrh
1.10.2018 - 5.10.2018
stánek MSV
FOR ARCH 2018
29. mezinárodní stavební veletrh
18.9.2018 - 22.9.2018
INFOTHERMA 2018
Mezinárodní výstava vytápění, úspory energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů
22.1.2018 - 25.1.2018
stánek záštita nad výstavou/záštita nad výstavou
MSV 2017
Mezinárodní strojírenský veletrh
9.10.2017 - 13.10.2017
stánek PAV P / 090
FOR ARCH 2017
28. mezinárodní stavební veletrh
19.9.2017 - 23.9.2017
INFOTHERMA 2017
Mezinárodní výstava vytápění, úspory energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů
23.1.2017 - 26.1.2017
stánek záštita nad výstavou/záštita nad výstavou
MSV, IMT, FOND-EX, WELDING, PLASTEX, PROFINTECH 2016
Mezinárodní strojírenský veletrh
3.10.2016 - 7.10.2016
stánek MSV
FOR ARCH 2016
27. mezinárodní stavební veletrh
20.9.2016 - 24.9.2016
INFOTHERMA 2016
Mezinárodní výstava vytápění, úspory energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů
18.1.2016 - 21.1.2016
stánek záštita nad výstavou/záštita nad výstavou
MSV 2015
Mezinárodní strojírenský veletrh
14.9.2015 - 18.9.2015
stánek PAV P / 088
MSV, IMT, Fondex, Welding, Profintech, Plastex, Interprotec 2014
Mezinárodní strojírenský veletrh
29.9.2014 - 3.10.2014
stánek PAV P / 084
více prezentací

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Strategie zavedení metodiky informačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.10.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zajištění rovných příležitostí žen a mužů na MPO
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.7.2017 - Projekt ve fyzické realizaci
MPO_OSOBNÍ NÁKLADY_2016-2018
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
MPO_EXTERNÍ SLUŽBY_2016-2018
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
MPO_PROVOZNÍ VÝDAJE_2016-2018
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
MPO_HODNOCENÍ, STUDIE A ANALÝZY_2016-2018
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
MPO_MONITOROVACÍ VÝBOR_2016-2018
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
MPO_KANCELÁŘSKÁ A PROVOZNÍ TECHNIKA_2016-2018
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
MPO_PLATFORMY, KULATÉ STOLY, PRACOVNÍ SKUPINY A JINÉ_2016-2018
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
MPO_PUBLICITA_2016-2018
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora zaměstnanců/kyň při návratu z mateřské/rodičovské dovolené zajištěním péče o dítě předškolního věku
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt ve fyzické realizaci
MPO_VZDĚLÁVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY_2016-2018
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 23.12.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Mzdové prostředky pro pracovníky MPO
financované z TP OPPI na rok 2015

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 27.2.2015 - Projekt v realizaci
Studie a analýzy OPPIK
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.11.2014 - Projekt v realizaci
Nová koncepce pro datová úložiště MPO 2015+
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.10.2014 - Projekt dokončen
Zajištění propagace OPPI v médiích
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.8.2014 - Projekt v realizaci
Mzdové prostředky pro pracovníky MPO
financované z TP OPPI na rok 2014

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.4.2014 - Projekt v realizaci
Konsolidace agend a činností mezi organizačními
složkami státu, příspěvkovými organizacemi v
působnosti ministerstva a Ministerstvem průmyslu
a obchodu

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 23.4.2014 - Projekt dokončen
Překlad materiálů pro jednání MV OPPI, oficiální
korespondence mezi ŘO a EK, a jiných odborných
textů

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 19.12.2013 - Projekt v realizaci
Mzdové prostředky pro pracovníky MPO
financované z TP OPPI na rok 2013

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.10.2013 - Projekt v realizaci
Inovace při slaďování pracovního a rodinného
života

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 29.10.2013 - Projekt dokončen
Organizační zajištění jednání MV OPPI v letech
2013 - 2015

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 6.5.2013 - Projekt v realizaci
Evaluační projekt ?Ex-ante hodnocení budoucího
operačního programu MPO pro programovací
období 2014 -2020

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.4.2013 - Projekt v realizaci
12. řádné jednání MV OPPI
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.11.2012 - Projekt v realizaci
Výběrové řízení na externí hodnocení projektů v
rámci III. výzvy programu EE OPPI dle
metodiky výběrových kritérií a vypracování
studie. Přepočty bodového hodnocení u projektů z
I, II a III. výzvy v případě ZŘ projektu či na
základě požadavku HK

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 3.10.2012 - Projekt v realizaci
Mzdové prostředky pro pracovníky MPO
financované z TP OPPI na rok 2012

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 27.6.2012 - Projekt v realizaci
Konference, semináře a další akce týkající se
Seed / VC fondu

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 10.5.2012 - Projekt v realizaci
Tlumočnické služby v rámci jednání MV OPPI a
dalších akcí za účasti zahraničních hostů

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.4.2012 - Projekt v realizaci
Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a
kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v
energetice

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.4.2012 - Projekt dokončen
Hodnocení studií předložených žadateli jako
výstup z programu OPPI Poradenství Výzva I
pokračování 1 a pokračování 2

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.4.2012 - Projekt v realizaci
Hodnocení, studie, analýzy zadávané MPO
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.2.2012 - Projekt v realizaci
Zajištění dodání tonerů, papíru a servisu tiskáren,
kopírek a Developů

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 9.2.2012 - Projekt v realizaci
Zakoupení kancelářských potřeb
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 10.1.2012 - Projekt v realizaci
Aktuální inzerce a další publikace dle potřeby
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 14.12.2011 - Projekt v realizaci
10. řádné jednání MV OPPI
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 12.12.2011 - Projekt v realizaci
Příspěvek na publikaci vědeckotechnických parků
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.12.2011 - Projekt v realizaci
Série seminářů MPO OPPI
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 21.10.2011 - Projekt v realizaci
ZPC - účasti na jednáních k OPPI a zajištění
bezproblémového chodu implementace

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Projekt v realizaci
Nákup právní a jiné literatury spojené s
problematikou SF

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.10.2011 - Projekt v realizaci
Zpracování evaluace: ?Střednědobé hodnocení
Operačního programu Podnikání a inovace 2007 -
2013?

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.10.2011 - Projekt v realizaci
Mzdové prostředky pro pracovníky MPO
financované z TP OPPI na rok 2011

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 4.10.2011 - Projekt v realizaci
Nákup kancelářské a informační techniky a nákup
referentského vozidla

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 14.9.2011 - Projekt v realizaci
ZPC - PhDr. Ondřej Kočandrle, Finsko, Tampere -
účast na osmé výroční konferenci - Open
Innovation for Regional Development 26.9. -
28.9. 2011

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2011 - Projekt v realizaci
Tuzemské školení
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.8.2011 - Projekt v realizaci
Znalecký posudek pro posouzení vzájemné
nezávislosti jednotlivých dodávek u projektu č.
2.2 ITP02/326 na základě zjištění z kontroly
MPO/A0167/2010 ze dne 1.6.2010

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.8.2011 - Projekt v realizaci
ZPC Ing. Petr Očko, Ph.D., Ing. Marcela
Příhodová, Švýcarsko Curych ve dnech
14.-16.12.2010 - problematika VTP, seed fund ,
český akcelerátor

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.8.2011 - Projekt v realizaci
ZPC JUDr. Ing. Břetislav Grégr, ve dnech 9. - 10.
11. 2010, konference EK v Bruselu

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.8.2011 - Projekt v realizaci
Odborné konzultace v AJ
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.8.2011 - Projekt v realizaci
ZPC - Ing. Jaroslava Kubů, Belgie 29. - 30. 11.
2010

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.8.2011 - Projekt v realizaci
Článek o OPPI v Regional review (oficiální
mediální partner bruselských Open days 2010)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.8.2011 - Projekt v realizaci
ZPC - Lucembursko, ve dnech 21.-23.10.2009,
účast na mezinárodní konferenci EIB, JUDr. Ing.
Břetislav Grégr

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.8.2011 - Projekt v realizaci
Organizační zajištění odborné konference o
Komercionalizaci inovativních nápadů s podtitulem
"Swiss way to Innovation ? Managing
Expectations"

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 19.8.2011 - Projekt v realizaci
ZPC - Brusel, Jednání Evropské komise DG Regio
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 9.8.2011 - Projekt v realizaci
Inzerce v měšíčníku Komora.cz
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 9.8.2011 - Projekt v realizaci
Projekt Global Entrepreneurship Monitor 2011
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.7.2011 - Projekt v realizaci
Překlad podkladových materiálů pro 10. jednání
MV OPPI, oficiální korespondence mezi ŘO a EK
a jiných odborných textů.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 14.7.2011 - Projekt v realizaci
9. řádné jednání MV OPPI
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 14.7.2011 - Projekt v realizaci
Organizační zajištění 9. řádného jednání MV
OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 14.7.2011 - Projekt v realizaci
Výběrové řízení na externí hodnocení projektů v
rámci III. Výzvy programu Eko-energie OPPI dle
metodiky výběrových kritérií

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 7.7.2011 - Projekt v realizaci
Zakoupení spisových skříní (svařované)
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2011 - Projekt v realizaci
ZPC - Francie, Paříž, Mgr. Eva Tománková, Ing.
Blanka Lesová, účast na semináři "Structural
Funds 3-day Verification Seminar: Improving
prevention, detection and correction of errors".
termín konání 20. - 22. 6. 2011

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.6.2011 - Projekt v realizaci
ZPC ? Ing. Matějíčková, Ing. Kadeřávek, Ing.
Tomšej - Miláno, Itálie, ?Renewable Energy
World Europe Conference?, termín ZPC 6 ?
9.6.2011

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 9.6.2011 - Projekt v realizaci
Analýza dodatečného rozšiřování obsahu směrnic
při jejich transformaci do národního právního
systému (tzv. gold-plating)

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.6.2011 - Projekt dokončen
Speciální kurz ? Statistická analýza dat v praxi -
od pojmů k interpretaci výsledků

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.6.2011 - Projekt v realizaci
Procesní a informační integrace pro zkvalitnění
výkonu státní správy v oblasti energetiky

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2011 - Projekt dokončen
Standardizace projektového řízení a ustanovení
projektové kanceláře v resortu MPO

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2011 - Projekt dokončen
Zhodnocení realizovatelnosti projektu ?Dotované
ICT? včetně posouzení zadávací dokumentace a
souvisejících dokumentů pro připravovanou
veřejnou zakázku

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Projekt v realizaci
Organizační zajištění expertního semináře
"Konkurenceschopnost České republiky ve světle
nového finančního rámce EU 2014 +: Strategie
řízení aplikovaného výzkumu VaV v Německu a
vzájemná spolupráce v rámci EU"

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Projekt v realizaci
Odborný seminář ČIIA - Audit strukturálních
fondů

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.5.2011 - Projekt v realizaci
Nákup referenského vozidla z prostředků
strukturálních fondů OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 26.5.2011 - Projekt v realizaci
ZPC ? seminář How to Establish Financial
Engineering Instruments with EU Funds ? Berlín,
29. 5. ? 31. 5. 2011 (M.Stejskalová,
T.Schornichová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.5.2011 - Projekt v realizaci
Překlad monitorovacích zpráv v rámci pilotní
výzvy OPPI Inovativní akce - podpora transferu
znalostí

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.5.2011 - Projekt v realizaci
Kontrolní akce, 22. - 29. 5. 2011 - Veletrh
HOSPITALAR, Sao Paolo, Brazílie - kontrola na
místě v rámci kontroly interního projektu 6.2
VVCT/ZCT/001 ? Realizace interního projektu
Společná účast na specializovaných výstavách a
veletrzích v zahraničí

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 10.5.2011 - Projekt v realizaci
ZPC - Slovensko, Bratislava, ve dnech
30.11.-1.12.2009 , JUDr.,Ing. Břetislav Grégr

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.5.2011 - Projekt v realizaci
ZPC ? Ing. Jaroslava Kubů, Brusel 19. a
20.5.2011

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2011 - Projekt v realizaci
ZPC - Ing. Barbora Soubustová a Mgr. Markéta
Melenová - účast na semináři: "Financial
Management and Control, Evaluation and
Monitoring, the Amending Regulations",
Maastricht 19. - 20. 5. 2011

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 28.4.2011 - Projekt v realizaci
Zpracování oponentního stanoviska k materiálu
MŠMT ?Inovační strategie?

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 27.4.2011 - Projekt v realizaci
Účast na podnikatelských seminářích týdeníku
Profit

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.4.2011 - Projekt v realizaci
Konference o VZ a PPP květen 2011, Brno
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.4.2011 - Projekt v realizaci
Výroba filmových a fotografických prezentačních
materiálů

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.4.2011 - Projekt v realizaci
Doplnění kancelářské a informační techniky pro
ŘO OPPI z TP (tiskárna A3)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.4.2011 - Projekt v realizaci
Doplnění kancelářské a informační techniky pro
ŘO OPPI z TP (tiskárny a skartovačky)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.4.2011 - Projekt v realizaci
Aktivní účast zahraničních expertů, lektorů a hostů
na konferencích a seminářích pořádaných MPO -
sekcí fondů EU, výzkumu a vývoje

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.4.2011 - Projekt v realizaci
Provedení a vyhodnocení dotazníkového šetření
mezi malými a středními podniky

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.4.2011 - Projekt v realizaci
Jarní konference v oblasti veřejné podpory
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 12.4.2011 - Projekt v realizaci
Zpracování podkladů k přípravě nového
programovacího období kohezní politiky EU
2014-2020 a východisek pro přípravu nového
operačního programu v působnosti Ministerstva
průmyslu a obchodu pro programovací období
2014-2020.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.4.2011 - Projekt v realizaci
Zajištění odborných poradenských služeb v
souvislosti s přípravou na nové programovací
období kohezní politiky EU 2014-2020 (2014+).

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.4.2011 - Projekt v realizaci
ZPC ? Ing. Petr Očko, P.h. D., Ing. Marcela
Příhodová, Ing. Jaroslava Kubů, Bratislava 3. 4.
- 4. 4. 2011

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.3.2011 - Projekt v realizaci
ZPC- Ing. Jan Piskáček, - Philadelphia, USA,
Konference o brownfields ?Brownfields 2011?,
31.3. - 6.4.2011

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.3.2011 - Projekt v realizaci
Národní konference ČIIA ? ?Řízení, kontrola a
audit nejen zahraničních prostředků? (Olomouc ?
13.-14.4.2011)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2011 - Projekt v realizaci
ZPC- Ing. Zuzana Matějíčková, Mgr. R. Wenzel,
Talinn, Estonsko - účast na konferenci "Inspiring
Clusters in the Beginning of the New Decade",
29.3. - 1.4.2011

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 10.3.2011 - Projekt v realizaci
ZPC - PhDr. Ondřej Kočandrle, Spojené
království Velké Británie a Severního Irska,
Manchester - účast na dvanácté výroční
konferenci - UK Business Incubation´s 23.3. -
24.3. 2011

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 7.3.2011 - Projekt v realizaci
Hodnocení projektů OPPI (programy Potenciál,
Spolupráce) s přeshraniční spoluprací
mezinárodními hodnotiteli

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.3.2011 - Projekt v realizaci
Hodnocení řídících procesů v oblasti Technické
pomoci Operačního programu Podnikání a inovace
2007 ? 2013 a návrhy na vylepšení

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Projekt v realizaci
Komunikační dovednosti, Manažerské dovednosti
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Projekt v realizaci
Školení - Evropské fondy v roce 2011 ? příležitosti
i problémy

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 28.2.2011 - Projekt v realizaci
ZPC - Seminář "Budgetary Management and
Financial Control - Obligations for EU Funded
Projects" - Berlin.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.2.2011 - Projekt v realizaci
Inzerce v Obchodním věstníku k vyhlašování a
prodlužování výzev k předkládání žádostí do
programů podpory OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 21.2.2011 - Projekt v realizaci
ZPC - Ing. Petr Očko, Ph.D., Ing. Jaroslava
Kubů, Mgr. Markéta Melenová - Brusel 18. 2.
2011, jednání s Evropskou komisí k zárukám

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 15.2.2011 - Projekt v realizaci
Realizace setkání u kulatého stolu
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 10.2.2011 - Projekt v realizaci
Kontrola poskytovaných dotací z veřejných
rozpočtů

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 9.2.2011 - Projekt v realizaci
Vyhodnocení ekonomických efektů a nastavení
podmínek programů podpory Nemovitosti a
Rozvoj OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.2.2011 - Projekt v realizaci
Vyhodnocení ekonomických efektů a nastavení
podmínek programu podpory ICT a strategické
služby OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.2.2011 - Projekt v realizaci
Vyhodnocení ekonomických efektů a nastavení
podmínek programů podpory Inovace, Potenciál a
Spolupráce OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.2.2011 - Projekt v realizaci
Překlad podkladových materiálů pro jednání MV,
oficiální korespondence mezi ŘO a EK a jiných
odborných textů.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 31.1.2011 - Projekt v realizaci
Nákup dataprojektoru
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 31.1.2011 - Projekt v realizaci
Zakoupení kancelářských potřeb určené pro
archivaci dokumentů OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 26.1.2011 - Projekt v realizaci
Seminář -Vybrané otázky stavebního zákona
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 26.1.2011 - Projekt v realizaci
Pronájem sálů, techniky, zajištění občerstvení a
dalších nezbytných náležitostí k realizaci seminářů
a konferencí k OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 26.1.2011 - Projekt v realizaci
Technická podpora ke službám EIS ? ISOP
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 21.1.2011 - Projekt v realizaci
IN business karty
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.1.2011 - Projekt v realizaci
ZPC, 24. - 25. 1. 2011, Maastricht, Nizozemí, Ing.
H. Důrasová a Ing. M. Sedlářová, účast na
semináři "Recent Developments in State Aid
Issues of Concern to Regional and Local
Authorities"

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 11.1.2011 - Projekt v realizaci
ZPC-Německo, Berlín, seminář: zaměřený na
optimalizaci řízení a finanční kontrolu fondů EU a
přípravu periody 2014-2020 (L.Brtáňová,
M.Stejskalová, M.Finferlová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 6.1.2011 - Projekt v realizaci
Překlad oficiální korespondence s Evropskou
komisí z anglického jazyka do českého jazyka
včetně korektury.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 4.1.2011 - Projekt v realizaci
Služby EIS ? ISOP pro interní projekty MPO, CI
a CT

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 3.1.2011 - Projekt v realizaci
ZPC - Brusel, Jednání s Evropskou komisí (DG
Regio) 22.6.2010, JUDr.,Ing. Břetislav Grégr

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Ing. P. Porák, Belgie, 14.-15. 4. 2010
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2010 - Projekt v realizaci
ZPC ? Maastricht, P.Štěrbová, L.Plášilová,
K.Švecová, V.Haberová, A.Peláková, ve dnech
1.12.-4.12.2010, účast na semináři pořádaném
institucí EIPA:? Financial Management of the EU
Structural Funds

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - JUDr. Ing. Břetislav Grégr a Ing. Petr
Porák, 4. 5. 2010, jednání s auditory Evropské
komise v Bruselu

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2010 - Projekt v realizaci
ZPC ? Ing.P.Očko,Ph.D., Ing.M.Příhodová - 28.-
30.3.2010, účast na symposiu ?6th European
Annual Symposium EU Funds 2011? pořádaném
Evropskou akademií pro daně, ekonomiku a
právo v Berlíně.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - PhDr. Ondřej Kočandrle, Spojené
království Velké Británie a Severního Irska,
Liverpool - účast na konferenci Science Based
Incubators 17.11. - 19.11. 2010

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2010 - Projekt v realizaci
ZPC- Mgr. R. Wenzel, Brusel, Belgie - účast na
European Cluster Conference 2010, 28.9. -
1.10.2010

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2010 - Projekt v realizaci
ZPC Ing. Petr Očko, Ph.D., JUDr. Ing. Břetislav
Grégr a Ing. Petr Porák, ve dnech 27. - 29. 10.
2010, Maďarsko (Budapešť)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2010 - Projekt v realizaci
Návrh záměru na realizaci pilotního Seed fondu na
podporu začínajících inovačních podniků s využitím
dodatečných prostředků OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 16.12.2010 - Projekt v realizaci
Nákup referentského vozidla pro účely kontrol na
místě z prostředků SF OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 15.12.2010 - Projekt v realizaci
Inzerce v Obchodním věstníku ke znovuotevření
výzvy k předkládání žádostí do programu
podpory PROGRES dne 3. ledna 2011.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 10.12.2010 - Projekt v realizaci
Inovativní akce - Financování pilotních projektů
partnerství univerzit a MSP dle modelu britského
programu znalostního transferu

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 9.12.2010 - Projekt v realizaci
Zavedení Elektronické licenční správy
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 9.12.2010 - Projekt dokončen
ZPC ? Německo, Berlín, seminář: 1. stupňová
kontrola projektů spolufinancovaných fondy EU -
Optimalizace kontrolních činností (Ing. Petra
Benešová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 6.12.2010 - Projekt v realizaci
Implementace strategického řízení v resortu MPO
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.11.2010 - Projekt dokončen
Zavedení elektronické spisové služby a DMS v
návaznosti na zavedení datových schránek

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.11.2010 - Projekt dokončen
Účast na symposiu ?6th European Annual
Symposium EU Funds 2011? pořádaném
Evropskou akademií pro daně, ekonomiku a
právo v Berlíně (Ing. P.Očko, Ph.D., Ing.
M.Příhodová, Mgr. E. Tománková, Ing. Karel
Budka)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Projekt v realizaci
Zajištění předplatného na nákup ekonom. tisku
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.11.2010 - Projekt v realizaci
Samolepky a tužky k OPPI
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.11.2010 - Projekt v realizaci
Zajištění předplatného na nákup zahraničního tisku
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.11.2010 - Projekt v realizaci
Kancelářské potřeby - spisové skříně svařované
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.11.2010 - Projekt v realizaci
Kancelářské potřeby - spisové skříně svařované
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 16.11.2010 - Projekt v realizaci
Mzdové prostředky pro pracovníky MPO
financované z TP OPPI na rok 2010

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 16.11.2010 - Projekt v realizaci
Zakoupení 2ks kancelářských skříní
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 16.11.2010 - Projekt v realizaci
Analýza efektivnosti čerpání, kvality řízení a
procesních postupů OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 10.11.2010 - Projekt v realizaci
Konference ? Svatokateřinská konference o
veřejné podpoře

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.11.2010 - Projekt v realizaci
Kancelářské potřeby - kancelářské skříně
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.10.2010 - Projekt v realizaci
Inzerce v Obchodním věstníku k vyhlášení
výzvy k předkládání žádostí do projektu
Inovativní akce ? Podpora transferu znalostí

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.10.2010 - Projekt v realizaci
Financování informačních zdrojů
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.10.2010 - Projekt v realizaci
Monitoring stavu realizace projektů podpořených z
OPPI a metodická pomoc příjemcům dotace
během realizace projektů ? ubytování, doprava,
stravné pro účastníky kontrol, školení, seminářů a
konferencí

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.10.2010 - Projekt v realizaci
Překlad textu III. výzvy programu Eko-energie a
překlad oficiální korespondence na Evropskou
komisi z českého do anglického jazyka včetně
korektury.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.10.2010 - Projekt v realizaci
Překlad oficiální korespondence na Evropskou
komisi z českého do anglického jazyka včetně
korektury.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.10.2010 - Projekt v realizaci
Propojení samostatných aplikací ISOP 7-13 a EIS
JASU

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.10.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Nizozemí, Maastrich, 18.5. - 22.5.2010,
Developing the Project Pipeline for EU Structural
Funds, (J.Kyncl, V.Hronová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.10.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Lucembursko - 8. - 9. 2. 2010 - J.Buchtová
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.10.2010 - Projekt v realizaci
Zajištění prostor a občerstvení na pracovní jednání
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.10.2010 - Projekt v realizaci
Zajištění nákupu kancelářských potřeb
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.10.2010 - Projekt v realizaci
Výběrové řízení na externí hodnocení projektů v
rámci II. Výzvy programu Eko-energie OPPI dle
metodiky výběrových kritérií

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.10.2010 - Projekt v realizaci
Výběrové řízení na externí hodnocení projektů v
rámci II. Výzvy programu Eko-energie OPPI dle
metodiky výběrových kritérií

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.10.2010 - Projekt v realizaci
Kancelářské potřeby pro archivaci a skartaci pro
TP a FP

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.9.2010 - Projekt v realizaci
Konference ? Veřejné služby a veřejná podpora
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2010 - Projekt v realizaci
Inzerce v Obchodním věstníku k znovuotevření
výzvy k předkládání žádostí do programu
podpory PORADENSTVÍ

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 31.8.2010 - Projekt v realizaci
8. řádné jednání MV OPPI
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 31.8.2010 - Projekt nedokončen
ZPC - Barcelona, 20.9.-24.9.2009, Cost-Benefit
Analysis (H.Krejčířová, M.Filip, J.Tomešová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.8.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Berlín, 21.-25.9.2009, Konference "The
24th European Photovoltaic Solar Energy
Conference and Exhibition" (P.Kadeřávek,
R.Kamarýt)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2010 - Projekt v realizaci
Nákup kancelářských potřeb
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2010 - Projekt v realizaci
Nákup osobních tiskáren, developů a notebooků
pro SSF z prostředků TP

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Francie, Paříž, 5.-6.10.2009, (J.Kyncl,
V.Hronová) Risk management: Improving risk
analysis

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Lucemburk, 27.9. - 30.9.2009,
L.Kovaříková, A.Frýdová, P.Hronová

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2010 - Projekt v realizaci
Provádění externích služeb a externího poradenství
v průběhu implementace OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2010 - Projekt v realizaci
Soudní ověření překladu uzavírané smlouvy
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2010 - Projekt v realizaci
Seminář - Veřejné služby a veřejná podpora
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2010 - Projekt v realizaci
Překlad Závěrečné zprávy OPPP v českého
jazyka do anglického včetně korektury.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 16.8.2010 - Projekt v realizaci
Financování os. nákladů PAS MPO (2011-2015)
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 4.8.2010 - Projekt dokončen
Servis kopírovacích přístrojů Develop
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.7.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Berlín, 30.8 - 2.9.2009, Celosvětový
seminář "Technical Assistance under ESF, ERDF
and EAFRD", Zbyněk Roubal

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 26.7.2010 - Projekt v realizaci
Školení pracovníků oddělení auditu systému SF
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2010 - Projekt v realizaci
Nákup katalogu - Ukazatele průměrné rozpočtové
ceny na měrnou a účelovou jednotku 2010

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 19.7.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu ICT a strategické
služby - III. výzva v rámci OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.6.2010 - Projekt v realizaci
Zakoupení kancelářských potřeb určené pro
archivaci dokumentů OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.6.2010 - Projekt v realizaci
Překlad podkladových materiálů pro jednání MV
OP VaVpI (v rámci synergických vazeb) z
českého do anglického jazyka včetně korektury.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 11.6.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu Eko-energie?III.
výzva v rámci OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu Inovace ? inovační
projekt IV. výzva v rámci OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty III.výzvy programu Rozvoj ?
IV. prodloužení v rámci OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2010 - Projekt v realizaci
Mzdové prostředky pro pracovníky financované z
TP OPPI na rok 2009

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 27.5.2010 - Projekt v realizaci
Školení - Lektorské dovednosti
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 27.5.2010 - Projekt v realizaci
Zajištění dotisku samolepek
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 21.5.2010 - Projekt v realizaci
Hodnocení studií předložených žadateli jako
výstup z programů OPPI Marketing, Výzva I a
Poradenství Výzva I.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 19.5.2010 - Projekt v realizaci
Monitorovací výbor OPPI - podzim 2009
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt nedokončen
ZPC - Německo, Berlín, 18.10.2009 - 21.10.2009
(Mgr. Jana Vopátková, Ing. Martin Volf, Ing.
Blanka Lesová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Nizozemí, Maastricht, 7.7.2009 - 10. 7.
2009 (J.Kyncl, V.Hronová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Nizozemí, Maastricht, 29.6. - 3.7.2009
(J.Buchtová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
Zajištění předplatného na nákup zahraničního tisku
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
Zajištění výkonu zadavetelských činností pro
veřejného zadavatele

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC- Francie- Paříž 30.11.-3.12.2008 (O. Ptáček)
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC- Francie - 21.-25.4.2009 (V.Chocholatý, P.
Benešová, J. Mašát)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC, 28. 10. - 31. 10. 2009, Německo, Berlín,
Mgr. Hovorková, Ing. Tůma, Ing. Ptáček, účast
na semináři Evaluace fondů EU: zlepšete znalosti
nástrojů a využití výsledků evaluace

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC- Paříž 22.-24.4.2009 (J. Kyncl, V. Hronová)
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC-Nizozemsko - 12.-13.2.2009 (M. Finferlová,
M. Stejskalová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC-Barcelona 3.-7.5.2009 (L. Kovaříková, T.
Hurych, A. Frýdová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
Poskytování právních služeb v souvislosti s
realizací OPPI MPO

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC- Berlín - 26.10.-29.10.2008 (J. Horáček)
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Francie, Paříž, seminář ve dnech
19.-21.10.2009 (Ing. Jana Buchtová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Francie, Paříž, - Structural Funds 3-days
integration Seminar - 28.6. - 2.7.2009

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC ? Francie ? Paříž ?3.-4.11.2008 (V. Hronová,
J. Kyncl)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Francie, Paříž - Seminář hrazený z
prostředků technické pomoci SF, zaměřený na
prioritní cíle operačního programu, ve dnech 4. ?
6. 11. 2009 odborný seminář ?Structural Funds -
Integration Seminar?

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Lucemburk - 8.-11.2.2009 (J. Zelinková)
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - I. Haco, Litva -30.6.-4.7.2008
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Nizozemí, Maastricht, Seminář Advanced
State Aid Seminar and Maastricht Forum on State
Aid 24. - 27.6.2009

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - PhDr. Ondřej Kočandrle, Spojené
království, Belfast - účast na konferenci UK
Business Incubation, 30.11. - 4.12.2009

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Německo, Berlín, 22.-24.3.2010, (J.Kyncl,
V.Hronová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Maďarsko ve dnech 14.-16.10.2009 -
Vystoupení na mezinárodní konferenci k SF,
JUDr. Ing. Břetislav Grégr a Ing. Petr Porák

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
Servis kopírovacích přístrojů Develop
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
Rozšíření služby vzdáleného přístupu ze 100 na
250 uživatelů - Nákup licence

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Polsko, Varšava, 5.-6.11.2009 - J.Buchtová
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
Pronájem salónku s občerstvením
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 18.5.2010 - Projekt v realizaci
Studie - Zhodnocení nutnosti koncentrace
fin.prostředků na projekty většího rozsahu

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Specialista Veřejných zakázek s certifikátem IIR
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Překlad podkladových materiálů pro 6. řádné
jednání Monitorovacího výboru OPPI a překlad
Závěrečné zprávy OPPP.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Seminář ? Způsobilé výdaje
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Zajištění dotisku a výroby propagačních a
prezentačních materiálů OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Výběrové řízení na externí hodnocení projektů v
rámci III. Výzvy programu Eko-energie OPPI dle
metodiky výběrových kritérií (Software)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Výběrové řízení na externí hodnocení projektů v
rámci III. Výzvy programu Eko-energie OPPI dle
metodiky výběrových kritérií (Vypracování
závěrečné studie)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Vyhodnocení a optimalizace soustavy indikátorů
OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Poplatky za mobilní telefony a datové karty
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Školení - Lean Six Sigma Green Belt certifikát
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Školení - Podpory z fondů EU o podmínky pro
jejich čerpání v roce 2010

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Školení pracovníků oddělení auditu systému SF
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Veřejné zakázky a PPP projekty ? legislativní
změny a trendy v EU a dalších zemích

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Možnosti uplatnění PPP v Operačním programu
Podnikání a inovace 2007 ? 2013

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky - mimořádné, pro
ukončené výzvy

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Odborné konzultace v AJ
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu ICT v podnicích
výzva III. - v rámci OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Inzerce v Obchodním věstníku k vyhlášení
výzvy k předkládání žádostí do programu
podpory ICT a strategické služby v rámci OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Komunikační strategie na podporu OPPI
2007-2013

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Konference PPP květen 2010, Brno
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Konference OPPI 2009
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Kancelářské potřeby ? spisové skříně svařované
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Jednorázový přenos faktur z EIS do ISOP
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých
oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory
ze strukturálních fondů EU v příštím
programovacím období (2014+) s ohledem na
vývoj diskusí o budoucí podobě kohezní politiky
EU po r. 2013.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Analýza možností rozšíření absorpční kapacity
programů využívajících finanční nástroje
(Realizace interního projektu Analýza možností
rozšíření absorpční kapacity programů
využívajících finanční nástroje)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt v realizaci
Nákup zahraničních odborných publikací zahrnující
problematiku nastavení provozu a dalšího rozvoje
vědeckotechnických parků a podnikatelských
inkubátorů v UK a USA, tak i v obecné rovině.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 14.5.2010 - Projekt v realizaci
7. řádné jednání MV OPPI
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 14.5.2010 - Projekt nedokončen
Pronájem sálů a techniky na konání seminářů k
OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 14.5.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu Potenciál - III.
výzva v rámci OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 12.5.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu Nemovitosti výzva
II. - v rámci OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 12.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Brusel, 24.-25.3.2010, Ing.Jaroslava Kubů
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 6.5.2010 - Projekt v realizaci
ZPC - Maďarsko, Budapešť, Z.Roubal
(17.3.-19.3.2010)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 6.5.2010 - Projekt v realizaci
Školení a kurzy zaměstnanců SSF
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.4.2010 - Projekt v realizaci
Procesní optimalizace a snížení dopadu
administrativní zátěže v resortu MPO

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.4.2010 - Projekt dokončen
Článek o OP v Regional review ? oficiální
mediální partner bruselských Open days 2009

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.4.2010 - Projekt v realizaci
Školení řidičů
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.4.2010 - Projekt v realizaci
Zajištění předplatného na nákup zahraničního tisku
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.4.2010 - Projekt v realizaci
Nákup zákonů s komentářem a právní literatury
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.4.2010 - Projekt v realizaci
Inzerce v Obchodním věstníku k vyhlášení výzev
k předkládání žádostí do programů podpory v
rámci OPPI vyhlašovaných v průběhu ledna a
února 2010.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.4.2010 - Projekt v realizaci
Inzerce v OV týkající se oznámení o navýšení
absolutní částky dotace pro 1. a 2. výzvu
programu podpory EKO-ENERGIE v rámci OPPI
ze 100 mil. Kč na 250 mil. Kč.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.4.2010 - Projekt v realizaci
Intenzivní kurz účetnictví
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.4.2010 - Projekt v realizaci
Inzerce k vyhlášení výzvy k předkládání žádostí
do programu podpory ICT v podnicích v rámci
OPPI dne 22.října 2009

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.4.2010 - Projekt v realizaci
Inzerce k vyhlášení výzvy k předkládání žádostí
do programu podpory Prosperita v rámci OPPI
dne 15.září 2009

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.4.2010 - Projekt v realizaci
Propagační materiál
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.4.2010 - Projekt v realizaci
Seminář - Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, Závazné postupy pro zadávání
zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.4.2010 - Projekt v realizaci
Servisně materiálová smlouva na Develop
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.4.2010 - Projekt v realizaci
Souhlas s vystavením objednávek
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.4.2010 - Projekt v realizaci
Doplnění kancelářské a informační techniky pro
ŘO OPPI z TP

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.4.2010 - Projekt v realizaci
Analýza projektového záměru Rozvoj Oficiálního
portálu pro podnikání a export - BusinessInfo.cz

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.3.2010 - Projekt dokončen
Asistence při výkonu kontrol fyzické realizace
projektů podpořených z prostředků OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.3.2010 - Projekt v realizaci
Inzerce v Obchodním věstníku k vyhlášení
výzvy k předkládání žádostí do programu
podpory ROZVOJ III v rámci OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.3.2010 - Projekt v realizaci
Monitoring stavu realizace projektů podpořených z
Operačního programu Podnikání a inovace a
metodická pomoc příjemcům dotace během
realizace projektů

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.3.2010 - Projekt v realizaci
Zajištění realizace zakázky ?Ekonomické
hodnocení žadatelů o finanční pomoc v rámci
OPPI 2007-2013

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.3.2010 - Projekt v realizaci
Zefektivnění výkonu státní správy v oblasti
průmyslu a podpory exportu České republiky

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.3.2010 - Projekt dokončen
Nákup licence pro rozhraní mezi ISOP7-13 a
Spisovou službou Ministerstva průmyslu a
obchodu

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2010 - Projekt v realizaci
Nominování externího hodnotitele z oblasti
informačních technologií pro program Marketing

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2010 - Projekt v realizaci
Služby pro licence pro rozhraní mezi ISOP7-13 a
Spisovou službou Ministerstva průmyslu a
obchodu

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2010 - Projekt v realizaci
Vyhodnocení efektivnosti programu OPPP
Prosperita

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2010 - Projekt v realizaci
Překlad podkladových materiálů pro Evropskou
komisi týkající se změn operačního programu z
českého do anglického jazyka včetně korektury.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 15.3.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu Nemovitosti výzva
I. - v rámci OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 4.3.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu ICT v podnicích -
výzva II. - v rámci OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 4.3.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu Eko-energie?II.
výzva v rámci OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 4.3.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu Potenciál II. v
rámci OPPI (+ Potenciál I).

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 4.3.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu Prosperita II.
výzva v rámci OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 4.3.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu Rozvoj?II. výzva v
rámci OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 4.3.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu Spolupráce ?
Klastry - výzva I a II. (SPK01 a SPK02) v rámci
OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 4.3.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu Školící střediska -
výzva II. - v rámci OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 4.3.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
pro projekty z programu Spolupráce -
Technologické platformy - výzva II. v rámci
OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 4.3.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu Školící střediska -
výzva I. - v rámci OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.3.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu Rozvoj?II. výzva v
rámci OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.3.2010 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
(EH) pro projekty z programu Inovace ? inovační
projekt III. výzva v rámci OPPI.

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.3.2010 - Projekt v realizaci
Inovativní akce - Příprava a realizace pilotních
projektů partnerství univerzit a MSP dle modelu
zahraničního programu znalostního transferu

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.2.2010 - Projekt v realizaci
Úprava Registru živnostenského podnikání v
návaznosti na základní registry veřejné správy

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 21.12.2009 - Projekt dokončen
Cyklus seminářů MPO a vydavatelství Stanford,
a.s. ve spolupráci s ČSOB pro MSP

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce k přípravě konference MPO - "OPPI
100miliard pro české podnikatele v průběhu 7let

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce v OV a HN ke zveřejnění výzev k
předkládání projektů do programu Inovace,
Potenciál, ICT v podnicích, Ekoenergie

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce v OV a HN ke zveřejnění výzev k
předkládání projektů do programu Start, Progres,
Záruka

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce v OV a HN ke zveřejnění výzev k
předkládání projektů do programu Rozvoj a
Marketing

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2009 - Projekt v realizaci
Konference MPO "OPPI - 100 miliard pro české
podniky v průběhu 7let nového programovacího
období" dne 4.12.2007, hotel Boscolo-Carlo IV.,
Praha 1

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2009 - Projekt v realizaci
Poskytování informací žadatelům ze SF EU
formou celostátního periodika

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2009 - Projekt v realizaci
Tisk publikace "Průvodce podnikatele OPPI"
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2009 - Projekt v realizaci
Zajištění Mezinárodní konference MPO "OPPI -
Investice do Vaší budoucnosti" a tisková
konference ministra průmyslu a obchodu

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2009 - Projekt v realizaci
Studie - Princip znečišťovatel (Havel a Holásek)
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2009 - Projekt v realizaci
Propagační a kancelářské předměty OPPI
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2009 - Projekt v realizaci
ZPC - Brusel- jednání s EK - B. Bušíková-
26.2.2008

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC - na pozvání Enviros 15.-20.9.2008 (J.
Doležel, P. Kadeřávek, Z. Matějíčková)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC - Nizozemí - Maastricht - (V.Hronová, J.
Kyncl)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC - Paříž (J. Krejčíková, B. Lesová, H.
Císlerová, E. Tománková) ve dnech
28.9-1.10.2008

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC - Maastricht - 1.-5.3.2009 (H. Důrasová, M.
Múčková)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC - Brusel - P. Porák - 3.-4.2.2008
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC - Berlín- 1.-3.4.2009 (Z. Matějíčková, P.
Kadeřávek, J. Doležel, R. Kamarýt)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC -Španělsko - Barcelona (M.Boučková, R.
Komiková)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC Maastricht - 11.-14.2.2009 (M. Skružná, K.
Krátká, A. Vilémová, V. Nademlýnská)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC -Maastricht -11.2.-14.2.2009 (J. Tomešová,
P. Hronová, H. Krejčírová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC - Berlín - 15.3.-18.3.2009 (J. Horáček)
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Zajištění 4. jednání MV OPPI
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Zajištění výroby samolepek
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Zpracování strukturovaného odborného materiálu
pojednávajícího o stavu vybraných bariér
spolupráce průmyslu a vysokých škol a
rozpracování možných řešení a možnosti využití
prostředků OPPI k přispění jejich odstraňování v
souladu se smlouvou č. 8/

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Tisk zkrácené verze OPPI 2007-2013, publikace
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Tisk zkrácené verze OPPI 2007-2013, publikace -
anglická mutace

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Vizitky
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Vizitky
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Konference MPO - SSF
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce v OV a HN o dočasném pozastavení
příjmu registračních žádostí v programu ŠKOLÍCÍ
STŘEDISKA (OPPI) dne 14. května 2008

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce v OV a HN o dočasném pozastavení
příjmu registračních žádostí v programu
Nemovitosti (OPPI) dne 15. září 2008

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce o schváleném OPPI - "MPO
vyjedednalo podmínky OPPI na léta 2007-2013"

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce informace o znovuotevření příjmu
registračních žádostí programu Školící střediska ke
dni 17.12.2008

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce k vyhlášení výzev k předkládání žádostí
do programu podpory - Spolupráce -
Technologické platformy a Inovace - Patent v
rámci OPPI dne 4. května 2009

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce k prvním výzvám OPPI v roce 2008
-"OPPI má pro podnikatele v období 2007-2013
alokováno 100 miliard korun"

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce k vyhlášení výzev k předkládání žádostí
do programu podpory Školící střediska v rámci
OPPI dne 1.září 2009

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce k vyhlášení výzev k předkládání žádostí
do programu podpory Nemovitosti v rámci OPPI
dne 1.července 2009

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce k vyhlášení výzvy k předkládání žádostí
do programu podpory Záruka v rámci OPPI dne
13. února 2009

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce k vyhlášení výzvy k předkládání žádostí
do programu podpory Progres v rámci OPPI dne
13. března 2009

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce k vyhlášení výzvy k předkládání žádostí
do programu podpory Inovace - Inovační projekt
v rámci OPPI dne 2. března 2009 a prodloužení
příjmu RŽ a PŽ programu podpory Školící
střediska

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce k vyhlášení výzvy k předkládání žádostí
do 3 programů podpory v rámci OPPI dne 1.
května 2008: Spolupráce - Technologické
platformy, Inovace - Inovační projekt, ICT v
podnicích

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce k vyhlášení výzvy k předkládání žádostí
do 3 programů podpory v rámci OPPI dne 1. října
2008, Spolupráce - Klastry, Eko-energie,
Poradenství - Dotované poradenské služby
poskytované externími poradci

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce k vyhlášení výzvy k předkládání žádostí
do programu v rámci OPPI dne 12. března 2008 -
Prosperita

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Hodnocení absorbční kapacity Opreračního
programu Podnikání a inovace 2007-20113 ve
vztahu k cílovým skupinám

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC - Nizozemí - Maastricht (O. Kočandrle, M.
Kahabka)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC - Nizozemí - Maastricht (Hronová, Kyncl,
Kudrnová, Ptáček, Zeliková, Volf, Císlerová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC - Německo - Berlín (Dohnalová, Říhová,
Brtáňová, Boučková, Rosol)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Vyhodnocení internetové aplikace eAccount pro
komunikaci s žadateli a příjemci Operačního
programu Podnikání a Inovace 2007-2013

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Výběr projektové kanceláře, která zabezpečí -
"Vytvoření realizačního projektu s cílem
racionalizace výdajů a odstranění duplicit ve
strukturách a činnostech agentur CzechTrade a
CzechInvest

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Propisovací tužky
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Propagační předměty
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Služby v oblasti PR
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Prezentační materiály
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Seminář implementační struktury OPPI - přehled
uskutečněných kroků v posledních 6 měsících,
zhodnocení současného stavu a prognóza
budoucího vývoje provádění operačních programů

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Seminář - Veřejné zakázky a PPP projekty
(červen 2009)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Příspěvek na publikaci vědeckotechnických parků
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Dodávka na vypracování Studie možnosti
implementace finančních nástrojů JEREMIE v
rámci OPPI 2007-2013 s využitím poznatků
realizace v EU

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2009 - Projekt v realizaci
Příprava pilotního projektu dle modelu britského
programu Knowledge Transfer Partnership

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
Provozní výdaje pro 3 vozy SSF
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
Výběrové řízení
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
Odborná poradenská činnost se zaměřením na
finanční nástroje OPPI realizované
Českomoravskou záruční rozvojovou bankou

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
Národní konference "Interní audit a strukturální
fondy EU"

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
Školení auditorů
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC- Maastricht -25.-28.11.2008 (H. Důrasová, L.
Kudrnová, M. Múčková)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC- Maastricht - 1.3.-5.3.2009 (H. Malá, B.
Lesová, Z. Havlíčková)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC- Maastrich - 16.2.-19.2.2009 (B. Grégr, S.
Kulkus, P. Večeřa)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC- Francie - Paříž (S. Kulkus, M. Prokop),
8.-11.6 2008

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC- Francie - Paříž - 12.-14.11.2008 (E. Váňová,
Z. Klaudisová, Z. Havlíčková)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC- Maastricht-18.-21.3.2009 (M. Volf, J.
Vopátková)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC- Nizozemsko - 6.-8.10.2008 (J. Buchtová)
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC-Berlín -15.-18.3.2009 (R. Mestlová, H.
Urbanová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC-Maastricht - 24.-28.3.2009 (Ing. Pokorná,
Mgr. Hovorková, Ing. Ptáček)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC-Berlín-1.3.-3.3.2009 (O. Kočandrle, R.
Konečný)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC-30.3.2009-1.4.2009 (Ing. Piskáček, Ing.
Krejčíková)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC-Nizozemsko-23.-24.3.2009 (J. Kyncl, V.
Hronová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
Poskytování právních služeb
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
Poplatky za mobilní telefony
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC - 16-18-3-2009 (J. Buchtová, P.
Petergáčová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC- "Central European Biomass Conference
2008" - Rakousko - (P. Kadeřávek, I. Haco) -
16.1.-19.1.2008

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC- Brusel- Ing. Břetislav Grégr- účast na
konferenci DG REGIO - 9.-11.6.2008

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC- Berlín-15.-18.3.2009 (M. Boučková, L.
Kudrnová)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
ZPC- Berlín -16.3.-18.3.2009 (J. Krejčíková, E.
Tománková, I.Pokorná)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
Odborné posouzení a vypracování doporučení k
operačním manuálům pro OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
Oponentní posudky externích hodnotitelů pro
projekty z programu ICT a strategické služby ?
II. výzva

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2009 - Projekt v realizaci
3. Jednání MV OPPI
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.9.2009 - Projekt v realizaci
Nákup PC
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.9.2009 - Projekt v realizaci
Nákup tonerů do tiskáren
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.9.2009 - Projekt v realizaci
Nákup kancelářského vybavení pro SSF
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.9.2009 - Projekt v realizaci
Mzdové prostředky pro pracovníky financované z
TP OPPI na rok 2008

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.9.2009 - Projekt v realizaci
Mzdové prostředky pro pracovníky financované z
TP OPPI na IV. Q. 2007

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.9.2009 - Projekt v realizaci
Kongres "World REnewable Energy Xx and
Exhibition" 20.-26.7.2008 Glawgow, VB

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.9.2009 - Projekt v realizaci
Konzultace a příprava materiálu pro MPO, Ing.
Dalibor Matějů

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.9.2009 - Projekt v realizaci
I.jednání MV OPPI
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.9.2009 - Projekt dokončen
II.Jednání monitorovacího výboru OPPI
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.9.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce k vyhlášení výzvy k předkládání žádostí
do 2 programů podpory v rámci OPPI dne 15.
ledna 2009, ICT a strat. služby II a Rozvoj II

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.9.2009 - Projekt v realizaci
Evaluační plán pro OPPI na programovací období
2007-2013

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.9.2009 - Projekt v realizaci
Zpracování kompletní projektové dokumentace
interního projektu Společná účast na
specializovaných výstavách a veletrzích v
zahraničí pro 2009-2011 vč. Zpracování zadávací
dokumentace na externí dodávky a služby

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.9.2009 - Projekt v realizaci
Inzerce k vyhlášení výzev k předkládání žádostí
do programů podpory v rámci OPPI dne 2. ledna
2008 (ICT a strat. služby, Inovace -Patent,
Potenciál, Školící střediska, Nemovitosti)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 21.9.2009 - Projekt v realizaci
Kurz prezentačních dovedností - červen 2009
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.7.2009 - Projekt v realizaci
Veřejná zakázka malého rozsahu na základě
smlouvy o dílo "Komunikační audit regionálních
kanceláří CzechInvest"

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.7.2009 - Projekt v realizaci
Odborné posudky externích hodnotitelů pro
projekty z programu Prosperita - 1. výzva

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.7.2009 - Projekt v realizaci
Postup veřejného zadavatele při zadávání
veřejné zakázky

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.7.2009 - Projekt v realizaci
Překlad podkladových materiálů pro 5. řádné
jednání Monitorovacího výboru OPPI a překlad
Výroční zprávy OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.7.2009 - Projekt v realizaci
Seminář "Finanční a státní kontrola ve veřejné
správě", "Nový zákon o elektronických úkonech",
"Věcná práva k nemovitostem a katastr
nemovitostí"

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.7.2009 - Projekt v realizaci
Seminář - Aktuální trendy v oblasti veřejné
podpory

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Projekt v realizaci
Překlad podkladových materiálů pro 4. řádné
jednání Monitorovacího výboru OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Projekt v realizaci
Překlad podkladových materiálů pro EK
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Projekt v realizaci
Právo na informace ve veřejné správě
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Projekt v realizaci
Překlad podkladových materiálů pro EK
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Projekt v realizaci
Oprava notebooku Fujitsu
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Projekt v realizaci
Koupě lampy do datového projektoru
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Projekt v realizaci
Nákup odborné literatury
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Projekt v realizaci
Nominování externích hodnotitelů pro program 2.2
Rozvoj 1. výzva (posuzování změn projektů,
ověřování skutečností v souvislosti s realizací
projektů jako je např. stanovení stáří pořízené
technologie v rozsahu seznámení se s konkrétním
projektem včet

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Projekt v realizaci
Odborné konzultace v Aj
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Projekt v realizaci
Kancelářské potřeby
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Projekt v realizaci
Nákup příslušenství výpočetní techniky
(CD,DVD,Datový a síťový kabel, myši k
notebooku)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2009 - Projekt v realizaci
Nákup LCD monitorů a rozšíření modulu Dotace
systému EIS JASU CS

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2009 - Projekt v realizaci
Odborné oponentní posudky externích hodnotitelů
pro projekty z programu Eko-energie - II.výzva v
rámci OPPI

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2009 - Projekt v realizaci
ZPC - VB - Edinburgh - 22.9-25.9.2008 (L.
Betincová, I. Pokorná, M. Volf, R. Konečný, I.
Kaštánková)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2009 - Projekt v realizaci
ZPC- Maastrich - 1.-4.10.2008 (K. Pokorná, Z.
Hovorková)

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2009 - Projekt v realizaci
Tisk populární verze Výroční zprávy o prováděnní
OPPI za rok 2007, publikace

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2009 - Projekt v realizaci
Školení MS Excel
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2009 - Projekt v realizaci
Překlad podkladových materiálů pro 5.MV OPPI
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2009 - Projekt v realizaci
Seminář "Nový insolvenční zákon"
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2009 - Projekt v realizaci
Seminář - Řízení rizik ve veřejné správě
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2009 - Projekt v realizaci
Školení - Daně a účetnictví pro OPPI
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2009 - Projekt v realizaci
Propojení samostatných aplikací ISOP 7-13 a EIS
JASU

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2009 - Projekt v realizaci
Školení PMOP - Kapitola hodnocení
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2009 - Projekt v realizaci
Školení pro externí hodnotitele programu
Eko-energie

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2009 - Projekt v realizaci
Školení pro kontrolory a auditory II.
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2009 - Projekt v realizaci
Školení pro externí hodnotitele programu Inovace
a Potenciál

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2009 - Projekt v realizaci
Nákup náplní do tiskáren
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2009 - Projekt v realizaci
Nákup licencí programů MS Access, Adobe
Acrobat

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2009 - Projekt v realizaci
Nákup drobné výpočetní techniky
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2009 - Projekt v realizaci
Nákup USB Flash
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2009 - Projekt v realizaci
Ochrana osobních údajů - květen 2009
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 21.7.2009 - Projekt v realizaci
Nákup DVD ROM mechaniky
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.7.2009 - Projekt v realizaci
Externí poskytování služeb
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.7.2009 - Projekt v realizaci
ZPC- Francie (J. Martínek, P.
Štěpánek)-29.6.-3.7.2008

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.7.2009 - Projekt v realizaci
ZPC- Nizozemí - Maastricht (B.Bušíková)
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.7.2009 - Projekt v realizaci
Překlad Výroční zprávy OPPI
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.7.2009 - Projekt v realizaci
Školení pro kontrolory a auditory ŘO 01-04/2008
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Projekt v realizaci
Účast na odborné konferenci Solární energie
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Projekt v realizaci
Náklady na publicitu
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Projekt v realizaci
Náklady na administraci projektů
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Projekt dokončen
Lidské zdroje a technické zabezpečení
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů PAS - MPO
(2009-2010)

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2009 - Projekt dokončen
Seminář - Jak čerpat fin.prostředky z fondů EU
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.2.2009 - Projekt v realizaci
Manažer projektu informačního systému ISOP
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 19.2.2009 - Projekt v realizaci
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Bankovní účty určené ke zveřejnění

1525001/0710
Zveřejněn 19.4.2017
19-1525001/0710
Zveřejněn 19.4.2017

Zdroj: Registr plátců DPH

Oficiální údaje: Ministerstvo průmyslu a obchodu

IČ: 47609109
Právní forma: Organizační složka státu
Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: posta@mpo.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Měsíčně zodpovíme více než 13.000 e-mailových dotazů