Kontakty

Kontaktní osoby

  • Bc. Lukáš Dvořák - vrchní strážník
  • Pavel Hromádko - zástupce

Webové prezentace

Provozovatel

MĚSTO Chrudim - Resselovo náměstí 77, Chrudim I, Chrudim

Činnosti firmy  

  • městská policie

Volná pracovní místa

Asistent/ka místostarostů, úsek kanceláře starosty

Pracoviště a kontakty

Městský úřad Chrudim

Bc. Zuzana Dundáčková
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 15. 7. 2024
Mzdové rozpětí:od 20 130 Kč/měsíc do 29 520 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona: - státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR - dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka - bezúhonnost Další požadavky zaměstnavatele: - minimálně středoškolské vzdělání - výborná znalost českého jazyka (slovem i písmem) - orientace v zákoně o obcích a organizační struktuře Městského úřadu Chrudim - komunikativnost, smysl pro pořádek, přesnost a pečlivost - schopnost organizace práce a stanovení priorit - časová flexibilita a samostatnost, vysoké pracovní nasazení - aktivní znalost práce s PC (MS Office) - zvládnutí telefonické a e-mailové komunikace na úrovni, příjemné vystupování - praxe ve veřejné správě výhodou Nabízíme: - stabilní zázemí úřadu územní samosprávy - motivační finanční ohodnocení (po zapracování osobní příplatek, mimořádné odměny) - 5 týdnů dovolené, 5 dnů placeného zdravotního volna - podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání - výhodné telefonní tarify - elektronickou stravenkovou kartu s příspěvkem zaměstnavatele 80 Kč na 1 jídlo - příspěvek k penzijnímu připojištění nebo životnímu pojištění zaměstnanců - možnost návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu - program zaměstnaneckých benefitů Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče - státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana - datum a podpis uchazeče - telefonní nebo e-mailový kontakt. K přihlášce je nutno připojit: - životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností; - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením); - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášku s připojenými doklady je možno podávat v písemné podobě do 19. 7. 2024, a to buď osobně vedoucí Odboru kanceláře tajemníka (budova Městského úřadu Chrudim, Pardubické ul. 67, I. patro) nebo formou poštovní zásilky (na obálku uveďte „Výběrové řízení – asistent/ka starosty OKT“) na adresu: Městský úřad Chrudim Bc. Zuzana Dundáčková vedoucí Odboru kanceláře tajemníka Pardubická 67 537 16 Chrudim Vzor přihlášky je zveřejněn na webové stránce města www.chrudim.eu.

Referent Stavebního odboru

Pracoviště a kontakty

Městský úřad Chrudim

Bc. Zuzana Dundáčková
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 15. 7. 2024
Mzdové rozpětí:od 25 280 Kč/měsíc do 37 170 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Charakteristika pracovní pozice: - zabezpečuje výkon přenesené působnosti na úseku stavebního řádu zejména: . vede řízení o záměru a vydává příslušné povolení . vykonává další činnosti podle stavebního zákona pro stavební a nestavební záměry, provádí kontrolní prohlídky a kontroly plnění povinností vyplývajících ze stavebního zákona, jiných právních předpisů a z rozhodnutí a opatření . vykonává působnost obecního stavebního úřadu obce s rozšířenou působností ve věcech záměrů uvedených v § 34a odst. 2 stavebního zákona . provádí přestupkové řízení podle stavebního zákona Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona: - státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR - dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka - bezúhonnost Požadavky zaměstnavatele: - kvalifikace dle § 30a odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, tj. a) autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor architektura nebo bez specifikace oboru podle autorizačního zákona, b) autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik, kterému byla udělena autorizace pro obor pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb nebo městské inženýrství, c) fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání ve studijním programu náležejícím do oblasti vzdělávání architektura, stavebnictví nebo právo, d) fyzická osoba, která má vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě, nebo e) fyzická osoba, která má střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě. 2 - znalost příslušných právních norem: výhodou znalost zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový stavební zákon) a prováděcích předpisů k tomuto zákonu; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel), práce v aplikaci ISSŘ (Informační system stavebního řízení) - není podmínkou - organizační a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, schopnost samostatného rozhodování a vysokého pracovního nasazení, zvládání konfliktních situaci, ochota k dalšímu vzdělávání - řidičský průkaz skupiny B – nutnost řídit služební vozidlo - zkouška zvláštní odborné způsobilosti vítána, není podmínkou Nabízíme: - stabilní zázemí úřadu územní samosprávy - motivační finanční ohodnocení (po zapracování osobní příplatek, mimořádné odměny) - 5 týdnů dovolené, 5 dnů placeného zdravotního volna - podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání - výhodné telefonní tarify - elektronickou stravenkovou kartu s příspěvkem zaměstnavatele 80 Kč na 1 jídlo - příspěvek k penzijnímu připojištění nebo životnímu pojištění zaměstnanců - možnost návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu - program zaměstnaneckých benefitů Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: - jméno, příjmení a titul uchazeče,- datum a místo narození uchazeče,- státní příslušnost uchazeče, - místo trvalého pobytu uchazeče, - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, - datum a podpis uchazeče, - telefonní nebo e-mailový kontakt. K přihlášce je nutno připojit: - životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností; - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením); - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášku s připojenými doklady je možno podávat v písemné podobě do 12. 8. 2024, a to buď osobně vedoucí Odboru kanceláře tajemníka (budova Městského úřadu Chrudim, Pardubická ul. 67, I. patro.

Referent úseku vnitřních věcí odboru správního - přestupková agenda

Pracoviště a kontakty

Městský úřad Chrudim

Bc. Zuzana Dundáčková
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Magisterské
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 9. 2024
Mzdové rozpětí:od 23 390 Kč/měsíc do 34 370 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona: - státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR - dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka - bezúhonnost Požadavky zaměstnavatele: - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání - znalost zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, o některých přestupcích, správního řádu - orientace v prostředí veřejné správy - aktivní uživatelská znalost práce na PC a psaní strojem (textovým editorem) všemi deseti prsty podmínkou - dobré stylistické schopnosti a schopnost psaní souvislých textů - psychická odolnost, dlouhodobá odolnost ke stresové zátěží při řešení sankční agendy, schopnost komunikace ve stresových a vypjatých situacích - schopnost jednání s problémovými klienty - otevřenost a aktivita v jednání - ochota k dalšímu vzdělávání a vysokému pracovnímu nasazení, schopnost dalšího vzdělávání - schopnost týmové spolupráce a pozitivní vztah k pracovnímu kolektivu - zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku nebo praxe v projednávání přestupků výhodou Nabízíme: - stabilní zázemí úřadu územní samosprávy - motivační finanční ohodnocení (po zapracování osobní příplatek, mimořádné odměny) - 5 týdnů dovolené, 5 dnů placeného zdravotního volna - podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání - výhodné telefonní tarify - elektronickou stravenkovou kartu s příspěvkem zaměstnavatele 70 Kč na 1 jídlo - příspěvek k penzijnímu připojištění nebo životnímu pojištění zaměstnanců - možnost návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu - program zaměstnaneckých benefitů Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče - státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana - datum a podpis uchazeče - telefonní nebo e-mailový kontakt K přihlášce je nutno připojit: - životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností; - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením); - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Přihlášku s připojenými doklady je možno podávat v písemné podobě do 19. 7. 2024, a to buď osobně vedoucí Odboru kanceláře tajemníka (budova MěÚ v Pardubické ul. 67, I. patro, č. dveří 240) nebo formou poštovní zásilky (na obálku uveďte „Výběrové řízení – Odbor správní“) na adresu: Městský úřad Chrudim Bc. Zuzana Dundáčková vedoucí Odboru kanceláře tajemníka Pardubická 67 537 16 Chrudim Pohovory k výběrovému řízení se uskuteční ve čtvrtek 25. 7. 2024, hodina a místo pohovorů budou přihlášeným uchazečům/uchazečkám upřesněny. Vzor přihlášky je zveřejněn na webové stránce města www.chrudim.eu.

Koordinátor pro spolupráci s invetory - kancelář starosty

Pracoviště a kontakty

Městský úřad Chrudim

Bc. Zuzana Dundáčková
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:Vyšší odborné
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 15. 7. 2024
Mzdové rozpětí:od 23 390 Kč/měsíc do 34 370 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona: - státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR - dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka - bezúhonnost Požadavky zaměstnavatele: - ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, případně maturitní zkouška + 3 roky praxe technického nebo stavebního zaměření - velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, velmi dobrý písemný projev - znalost práce na PC (MS office) - schopnost týmové práce - řidičský průkaz sk. B - orientace v prostředí veřejné správy vítána - místní znalost správního obvodu úřadu obce s rozšířenou působností Chrudim vítána Náplň práce - koordinuje činnosti vyplývající ze Zásad města pro spolupráci s investory - v souladu se Zásadami koordinuje postup přípravy investičních záměrů mezi městem a konkrétními investory - spolupracuje s jednotlivými odbory, koordinuje posouzení projektových dokumentací - iniciuje a připravuje jednání s investory - připravuje návrhy smluv o spolupráci a o investičním příspěvku, předkládá je ke schválení RM, ZM - vede evidenci žádostí - svolává pracovní tým pro implementaci zásad pro spolupráci s investory - zajišťuje evidenci smluv včetně jejich zveřejnění v Registru smluv a Centrální evidenci smluv - sleduje plnění závazků vyplývajících ze smluv o spolupráci nebo smluv o investičním příspěvku - v případě nepřítomnosti koordinátora závazných stanovisek ho zastupuje v plném rozsahu Nabízíme: - stabilní zázemí úřadu územní samosprávy - motivační finanční ohodnocení (po zapracování osobní příplatek, mimořádné odměny) - 5 týdnů dovolené, 5 dnů placeného zdravotního volna - podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání - výhodné telefonní tarify - elektronickou stravenkovou kartu s příspěvkem zaměstnavatele 70 Kč na 1 jídlo - příspěvek k penzijnímu připojištění nebo životnímu pojištění zaměstnanců - možnost návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu - program zaměstnaneckých benefitů Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče - státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana - datum a podpis uchazeče - telefonní nebo e-mailový kontakt K přihlášce je nutno připojit: - životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností; - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením); - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Přihlášku s připojenými doklady je možno podávat v písemné podobě do 31 .7 .2024 a to buď osobně vedoucí Odboru kanceláře tajemníka (budova MěÚ v Pardubické ul. 67, I. patro, č. dveří 240) nebo formou poštovní zásilky (na obálku uveďte „Výběrové řízení – Koordinátor pro spolupráci s investory“) na adresu: Městský úřad Chrudim Bc. Zuzana Dundáčková vedoucí Odboru kanceláře tajemníka Pardubická 67 537 16 Chrudim Vzor přihlášky je zveřejněn na webové stránce města www.chrudim.eu.

Referent oddělení školství Odboru školství, kultury a sportu

Pracoviště a kontakty

Městský úřad Chrudim

Bc. Zuzana Dundáčková
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 9. 2024
Mzdové rozpětí:od 21 710 Kč/měsíc do 31 820 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Náplň práce: - řešení agendy nadaných žáků základních škol (příjem žádostí, zpracování materiálů pro jednání rady města), - komunikace s řediteli škol a školských zařízení, - kontrola čerpání rozpočtu škol, - kontrola mzdových a výkonových výkazů (o MŠ, ZŠ …..). Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona: - státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR; - dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka; - bezúhonnost. Další požadavky zaměstnavatele: - středoškolské, případně vysokoškolské vzdělání; - základní orientace v právních předpisech v oblasti školství, především v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů + v souvisejících právních přepisech (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších přepisů, vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů) a § 10a – § 10 d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů; - zvláštní odborná způsobilost v oblasti školství výhodou, pedagogická praxe vítána - praxe v práci s nadanými dětmi výhodou - spolehlivost, samostatnost, ochota učit se novým věcem, týmový duch, - schopnost jednání s lidmi - znalost práce na PC (MS Word, MS Excel) - řidičské oprávnění pro skupinu B výhodou Nabízíme: - stabilní zázemí úřadu územní samosprávy - motivační finanční ohodnocení (po zapracování osobní příplatek, mimořádné odměny) - pružnou pracovní dobu - 5 týdnů dovolené, 5 dnů placeného zdravotního volna - podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání - výhodné telefonní tarify - elektronickou stravenkovou kartu s příspěvkem zaměstnavatele 80 Kč na 1 jídlo - příspěvek k penzijnímu připojištění nebo životnímu pojištění zaměstnanců - možnost návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu - program zaměstnaneckých benefitů Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: - jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum a místo narození uchazeče, - státní příslušnost uchazeče, - místo trvalého pobytu uchazeče, - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, - datum a podpis uchazeče, - telefonní nebo e-mailový kontakt. K přihlášce je nutno připojit: - životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností; - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením); - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášku s připojenými doklady je možno podávat v písemné podobě do 1. 8. 2024, a to buď osobně vedoucí Odboru kanceláře tajemníka (budova Městského úřadu Chrudim, Pardubické ul. 67, I. patro, č. kanceláře 240) nebo formou poštovní zásilky (na obálku uveďte „Výběrové řízení – oddělení školství“) na adresu: Městský úřad Chrudim Bc. Zuzana Dundáčková vedoucí Odboru kanceláře tajemníka Pardubická 67 537 16 Chrudim Bližší informace na webové stránce města www.chrudim.eu.

REFERENT ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pracoviště a kontakty

Městský úřad Chrudim

Bc. Zuzana Dundáčková
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 15. 7. 2024
Mzdové rozpětí:od 21 710 Kč/měsíc do 31 820 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona: - státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR - dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka - bezúhonnost Další požadavky zaměstnavatele: - středoškolské vzdělání - řidičský průkaz skupiny B (nutnost řídit služební vozidlo) - orientace ve vodním zákoně a stavebním zákoně a ve správním řádu vítána - praxe ve veřejné správě a znalost GIS vítána - znalost práce na PC (MS Office, internet) - aktivní přístup k vykonávané činnosti a ochota k dalšímu vzdělávání - Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče - státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana - datum a podpis uchazeče - telefonní nebo e-mailový kontakt. K přihlášce je nutno připojit: - životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností; - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením); - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; Přihlášku s připojenými doklady je možno podávat v písemné podobě do 31. 7. 2024, a to buď osobně vedoucí Odboru kanceláře tajemníka (budova Městského úřadu Chrudim, Pardubické ul. 67, I. patro, číslo kanceláře 240) nebo formou poštovní zásilky (na obálku uveďte „Výběrové řízení – oddělení vodního hospodářství“) na adresu: Městský úřad Chrudim Bc. Zuzana Dundáčková vedoucí Odboru kanceláře tajemníka Pardubická 67 537 16 Chrudim Vzor přihlášky je zveřejněn na webové stránce města www.chrudim.eu.

Úklid

Pracoviště a kontakty

Městský úřad Chrudim

Aleš Petráň, tel.:603 803 329
e-mail: ales.petran@chrudim-city.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - zkrácený úvazek
Minimální stupeň vzdělání:Základní + praktická škola
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 12. 7. 2024
Mzdové rozpětí:od 10 631 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Místo výkonu práce: Chrudim Jedná se o práci na zkrácený pracovní poměr úklidové práce v budovách Městského úřadu Chrudim Pracovní doba: pondělí - pátek od 14:00 hod do 18:30 hod, tj. 4,5 hodiny denně Platové ohodnocení: 10.631 Kč, při mimořádných pracích jsou hrazeny všechny odpracované hodiny nad stanovený pracovní úvazek, po uplynutí zkušební doby osobní ohodnocení, stravenky, mimořádné odměny Předpokládaný nástup: nástup možný okamžitě, případně dle dohody . Požadavky na uchazeče o pracovní pozici: " bezúhonnost " časová flexibilita (pro případ mimořádných prací) " zkušenosti s úklidem administrativních prostor vítány " zodpovědnost, spolehlivost Zaměstnanecké výhody: stravenky Přihláška na obsazovanou pracovní pozici musí obsahovat: " jméno a příjmení uchazeče " datum, místo narození " místo trvalého pobytu " telefonní nebo e-mailový kontakt " datum a podpis uchazeče K přihlášce je třeba připojit: " stručný životopis " výpis z evidence Rejstříku trestů Přihlášku s připojenými doklady je možno podávat v písemné podobě do 30. 7. 2024 osobně vedoucí Odboru kanceláře tajemníka (budova MěÚ na Pardubické ul. 67, I. patro, kancelář č. 240) nebo formou poštovní zásilky (na obálku uveďte "Úklid" na adresu: Městský úřad Chrudim Bc. Zuzana Dundáčková vedoucí Odboru kanceláře tajemníka Resselovo nám. 77 537 16 Chrudim Bližší informace o obsazované pracovní pozici, případně i prohlídku prostor k úklidu zajistí pan Aleš Petráň, telefon 469 657 151, mobil 603 803 329.

více pracovních míst

Zdroj: Úřad práce

Bankovní účty určené ke zveřejnění

324531/0100
Zveřejněn 01.04.2013
0100
19-324531/0100
Zveřejněn 01.04.2013
0100
104109190/0300
Zveřejněn 01.04.2013
0300
104109545/0300
Zveřejněn 01.04.2013
0300
104109895/0300
Zveřejněn 01.04.2013
0300
78-9198960277/0100
Zveřejněn 01.04.2013
0100
43-2736100257/0100
Zveřejněn 01.04.2013
0100
104110335/0300
Zveřejněn 01.04.2013
0300
1141606369/0800
Zveřejněn 02.04.2013
0800
9005-420531/0100
Zveřejněn 02.04.2013
0100
více bankovních účtů

Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Chrudim
Operační program Jan Amos Komenský (ESF+)
Datum alokace: 30.01.2024Projekt s právním aktem
Rozšíření Protipovodňového varovného a informačního systému města Chrudim
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 20.03.2023Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Chrudim
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 01.09.2022Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim - nový závod a okolí
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 15.06.2022Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Chrudim - Dost bylo plastů
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 26.07.2021Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 28.06.2021Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Stavební úpravy parkoviště Palackého třída, Chrudim
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 24.02.2021Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Shromažďování bioodpadů v Chrudimi
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 07.01.2021Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Chrudim
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 28.04.2020Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chrudim
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 01.04.2020Projekt finálně uzavřen
5.1b MŠ U Stadionu - snížení energetické náročnosti budovy
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 10.01.2020Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
5.1a MŠ U Stadionu - snížení energetické náročnosti budovy
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 10.01.2020Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Plán místního ÚSES ORP Chrudim
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 09.08.2019Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Analýza rizik Chrudim, ul. Malecká - stará skládka odpadů a bývalé sběrné suroviny v přírodní památce Ptačí ostrovy
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 01.10.2018Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vybavení JSDH Chrudim technikou pro zmírnění dopadů živelných pohrom
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 24.09.2018Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 06.09.2018Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2018Projekt finálně uzavřen
Dopravní napojení sportovišť města Chrudim
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 17.05.2018Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 02.05.2018Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora domácího kompostování města Chrudim
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 06.11.2017Projekt finálně uzavřen
Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 01.10.2017Projekt finálně uzavřen
Územní studie veřejných prostranství města Chrudim
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 19.06.2017Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora sociální práce v obci Chrudim a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 01.04.2017Projekt finálně uzavřen
Modernizace počítačových učeben ZŠ U Stadionu a rekonstrukce a vybavení chemické laboratoře ZŠ Dr. J. Malíka včetně zajištění bezbariérovosti
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 16.01.2017Projekt finálně uzavřen
Rekonstrukce odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.01.2017Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Terminál veřejné dopravy v Chrudimi
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 01.03.2016Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 04.02.2016Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
MŠ Topol 60 - zateplení objektu
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.09.2015Projekt dokončen
Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.05.2015Projekt dokončen
Rekonstrukce ulice Fibichova, Chrudim
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 28.07.2014Projekt dokončen
Cesta k naplňování standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.02.2014Projekt dokončen
Zpracování digitálních povodňových plánů pro město Chrudim a ORP Chrudim a vybavení krizové místnosti
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 09.01.2014Projekt dokončen
Regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 19.11.2013Projekt dokončen
Rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova, Chrudim
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.10.2013Projekt dokončen
Rekonstrukce bytových domů č.p. 637/IV, 638/IV a 639/IV Chrudim
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 28.08.2013Projekt dokončen
Výstavba BUS zastávky v ulici Škroupova, Chrudim
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 27.08.2013Projekt dokončen
Rekonstrukce bytového domu č.p. 489 v ul. Revoluční, Chrudim
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 27.08.2013Projekt dokončen
Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční a vnitrobloku Palackého, Chrudim
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2012Projekt dokončen
Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod - odstranění ohnisek kontaminace v nesaturované zóně horninového prostředí
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 08.11.2012Projekt dokončen
Rekonstrukce bytových domů č.p. 520, 521 a 522 v ulici Revoluční Chrudim
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.10.2012Projekt dokončen
Analýza rizik vlivů starých ekologických zátěží ve městě Chrudim na podzemní vody a vodní tok Chrudimka
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.06.2012Projekt dokončen
Rekonstrukce veřejných ploch v lokalitě Fibichova, Chrudim
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 03.05.2011Projekt dokončen
Rekonstrukce č.p. 594, ul. Revoluční, Chrudim
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 03.05.2011Projekt dokončen
Rekonstrukce č.p. 540 a č.p. 595 ul. Rooseveltova, Chrudim
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 03.05.2011Projekt dokončen
Rekonstrukce č. p. 593 v ul. Revoluční, Chrudim
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 03.05.2011Projekt dokončen
Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro město Chrudim - I. a II. část výzvy
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 07.03.2011Projekt dokončen
Vnitřní integrace Městského úřadu Chrudim - III. část výzvy
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 07.03.2011Projekt dokončen
Rekonstrukce č.p. 490 v ulici Rooseveltova, Chrudim
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 02.07.2010Projekt dokončen
Výměna oken a dveří bytových domů v ulici Revoluční a Rooseveltova v Chrudimi
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.03.2010Projekt dokončen
Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, Koželužská, Chrudim
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 18.11.2009Projekt dokončen
Územní plán města Chrudim
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.10.2009Projekt dokončen
Dům na půl cesty Chrudim
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 13.10.2009Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 06.05.2009Projekt dokončen
Cyklostezka Chrudim-Pardubice, část Chrudim-Medlešice
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 25.03.2009Projekt dokončen
Muzeum barokních soch - rekonstrukce kostela sv.Josefa v Chrudimi
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 27.02.2009Projekt dokončen
Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 20.11.2008Projekt dokončen
Rekreační lesy Podhůra
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 24.10.2008Projekt dokončen
Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 02.10.2008Projekt dokončen
Knihovna v Topolské ulici, Chrudim
Integrovaný regionální operační program (EFRR)
Projekt v realizaci
Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)
Integrovaný regionální operační program (EFRR)
Projekt s právním aktem
Rozvoj elektronických služeb města Chrudim
Integrovaný regionální operační program (EFRR)
Projekt s právním aktem
Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1. etapa)
Integrovaný regionální operační program (EFRR)
Projekt s právním aktem
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Město Chrudim

IČ: 00270211
DIČ: CZ00270211
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: 3y8b2pi

Zdroj: justice.cz

Graf obratů a počtu zaměstnanců po přihlášení
Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MĚSTSKÁ POLICIE Chrudim

Zadejte poptávku nebo dotaz

Zadejte validní e-mail

E-mail příjemce: policie@chrudim-city.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

navigovat

QR kód firmy

QR kód

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.

   
U 98,9% firem najdete telefonní číslo