Staré náměstí 78
Česká Třebová
560 02 Česká Třebová 2
navigovat

Kontakty

Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • Petr Vencl - velitel
  • Petr Baláž - zástupce

Související firmy

MĚSTO Česká Třebová - Staré náměstí 78, Česká Třebová  (Provozovatel)

Činnosti firmy  

  • městská policie

Volná pracovní místa

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Pracoviště a kontakty

Město Česká Třebová

Petr Vencl, tel.:465 500 119
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Nepřetržitý provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 10. 2022
Mzdové rozpětí:od 27 000 Kč/měsíc do 33 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Město Česká Třebová vypisuje výběrové řízení na funkci: STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Město Česká Třebová
NÁSTUP DLE DOHODY
PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU: strážníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, starší 18 let, je plně svéprávná a bezúhonná
JINÉ POŽADAVKY:
- úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
- občan ČR
- mravní a občanská bezúhonnost
- flexibilita, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost
- komunikativní schopnosti
- zdravotní a psychická způsobilost
- řidičské oprávnění skupiny B
- věk od 18 let
PLATOVÉ PODMÍNKY: Zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Na pozici strážníka městské policie je stanovena 8. platová třída.
NABÍZÍME:
- osobní motivační příplatek
- zvláštní příplatek
- příspěvek na stravování, penzijní pojištění
- příspěvek na rekreaci
- 3 směny placeného indispozičního volna (tzv. Sick days)
- 2 směny placeného volna RPŽ (zařizování na jiném úřadě, promoce apod.)
- 2 směny studijního volna (k získání osvědčení o odbomé způsobilosti strážníka)
- mimořádné odměny dle kvality odváděné práce
INFORMACE POSKYTNE: Petr Vencl, velitel MěP, telefon: 465 500 119, 465 532 229
PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI:
- jméno, příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- telefonický kontakt
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis
K PŘIHLÁŠCE JE NUTNO PŘIPOJIT TYTO DOKLADY:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné přihlášky zasílejte do 15.09.2022 v obálce označené v levém horním rohu nápisem ,,VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MĚP - NEOTEVÍRAT“ na adresu:
Městský úřad Česká Třebová
do rukou tajemníka MěÚ
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NEBUDOU ROZESÍLÁNY POZVÁNKY.
PŘESNÝ TERMÍN KONÁNÍ VÝBÉROVÉHO ŘÍZENÍ BUDE VČAS TELEFONICKY UPŘESNĚN.

Vedoucí Odboru rozvoje města a investic Městského úřadu Česká Třebová

Pracoviště a kontakty

Město Česká Třebová

Ing. Jiří Mareš, tel.:465 500 113
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Magisterské
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 11. 2022
Mzdové rozpětí:od 35 000 Kč/měsíc do 60 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

VŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.ceska-trebova.cz

Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Předpokládaný nástup: dle dohody.
KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY VZDĚLÁNÍ A PRAXE:
- vysokoškolské vzdělání - PODMÍNKOU
- směr zaměření vzdělání stavební / technické / právní - VÝHODOU
- praxe ve státní správě nebo samosprávě - VÝHODOU
- ZOZ pro výkon správních činností na úseku územního plánování - VÝHODOU.
JINÉ POŽADAVKY:
- aktivní znalost práce s PC (OS Windows, MS Office)
- znalost místních podmínek v rozsahu obce s rozšířenou působností
- flexibilita, samostatnost, spolehlivost, pečlivost
- komunikativní, řídící a organizační schopnosti
- řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
CHARAKTERISTIKA PRÁCE:
- Základní orientace v oblasti čtení výkresové dokumentace staveb, technického zařízení budov, technologií a elektro.
- Základní orientace v oblasti činností dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Základní orientace v oblasti zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Základní orientace v oblasti činností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (smlouvy, objednávky, záruční podmínky).
- Základní orientace v oblasti vyhledávání, výběru, posuzování a zpracovávání dotačních projektů na regionální úrovni (MAS Orlicko), krajské úrovni Pardubického kraje a národní úrovni (např. MMR ČR, SFDI, SFŽP a OPŽP) S důrazem na aktivity IROP pro alokační období 2021 až 2027.
NABÍZÍME:
- Osobní motivační příplatek.
- Možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu.
- Příspěvek na stravování, penzijní pojištění a ošatné.
- Příspěvek na rekreaci.
- Pružnou pracovní dobu.
- Čtyři dny placeného indispozičního volna (tzv. sick days).
- Dva dny placeného volna RPŽ (zařizování na jiném úřadě, promoce, ...).
- Dva dny studijního volna před složením zkoušek ZOZ nebo OZ.
- Mimořádné odměny dle kvality odváděné práce.
INFORMACE POSKYTNE:
- Ing. Jiří Mareš, mobil: 725 092 538
Písemné přihlášky zasílejte do 14.10.2022 v obálce označené v levém horním rohu nápisem
,,VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ORMI - NEOTEVÍRAT na adresu:
Městský úřad
do rukou tajemníka
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
PŘESNÝ TERMÍN KONÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ BUDE VČAS TELEFONICKY UPŘESNĚN.

Zdroj: Úřad práce

Bankovní účty určené ke zveřejnění

19834611/0100
Zveřejněn 1.4.2013
19-826611/0100
Zveřejněn 1.4.2013
9005-922611/0100
Zveřejněn 1.4.2013
826611/0100
Zveřejněn 2.4.2013

Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Česká Třebová - Systém sběru, třídění a zpracování odpadů - 1. etapa - oddělený sběr
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 27.7.2021 - Projekt ve fyzické realizaci
VZT ve školní jídelně v ZŠ Habrmanova
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 14.6.2021 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Půdní vestavba DDM Kamarád, Česká Třebová
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.4.2021 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
5.1.a Zateplení MŠ U Stadionu, Česká Třebová
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.2.2021 - Projekt ve fyzické realizaci
5.1.b Pořízení rekuperace do MŠ U Stadionu, Česká Třebová
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.2.2021 - Projekt ve fyzické realizaci
Vodní park Benátky Česká Třebová - SO 03 Retenční biotop
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 20.8.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Modernizace učebny dílen v Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.7.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce Dukelské ulice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 10.7.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Pořízení decentrální vzduchotechniky do MŠ Habrmanova, Česká Třebová
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 6.5.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zateplení a výměna zdroje tepla v MŠ Habrmanova, Česká Třebová
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 6.5.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce učebny přírodních věd pro Nádražku
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 2.5.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce učebny ICT pro Nádražku
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 2.5.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Protipovodňová opatření města a ORP Česká Třebová
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 20.4.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce chodníků podél silnice i/14 v České Třebové - etapa 2
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zateplení ZŠ Habrmanova, Česká Třebová
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.9.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zateplení MŠ U Koupaliště, Česká Třebová
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 29.5.2017 - Projekt fyzicky ukončen
Středisko osobní hygieny, Masarykova 1400, Česká Třebová
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.2.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace jazykové učebny v Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozšíření sociálního zařízení Týdenního stacionáře v České Třebové
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 2.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zpracování Územního plánu Česká Třebová
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 21.9.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zateplení MŠ Vinohrady, Česká Třebová
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.3.2015 - Projekt dokončen
Dovybavení sběrného dvora v České Třebové
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.11.2014 - Projekt dokončen
Konsolidace IT ORP Česká Třebová
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace, obnova městské zeleně a rozvoj
ploch sídelní zeleně s cílem zlepšení kvality života

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 14.5.2014 - Projekt dokončen
Strategie pro rozvoj města Česká Třebová
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 15.2.2013 - Projekt dokončen
Sběrný dvůr Česká Třebová
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.10.2011 - Projekt dokončen
Rekonstrukce a přístavba Městského muzea
Česká Třebová.

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.4.2011 - Projekt dokončen
Technologické centrum ORP Česká Třebová
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo
(Upgrade)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 6.5.2009 - Projekt dokončen
Multifunkční dopravní terminál Bezručovo náměstí,
Česká Třebová

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 14.10.2008 - Projekt dokončen
Pořízení územně analytických podkladů obce s
rozšířenou působností Česká Třebová

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 17.9.2008 - Projekt dokončen
Technické vybavení regionálního odpadového centra města Česká Třebová
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Město Česká Třebová

IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: bhqbzrn

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MĚSTSKÁ POLICIE Česká Třebová

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

QR kód firmy

QR kód

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.

   
U firem evidujeme více než 70.000 poboček