Kontakty

 • 549 439 711
 • 549 439 773
 • 549 439 811 - starosta
 • 549 439 818 - místostarosta
 • 603 803 786
 • 608 080 590
 • epodatelna@tisnov.cz

Úřední hodiny  

PO 07:00-17:00 hod.
ÚT Zavřeno   Zavřeno
ST 07:00-17:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ 07:00-12:00 hod.

Kontaktní osoby

 • Bc. Jiří Dospíšil - starosta
 • Ing. Karel Souček - místostarosta
 • Aleš Navrátil - místostarosta
 • Mgr. Martin Sebera - místostarosta

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

Pobočky
MĚSTO Tišnov - nám. Míru 346, Tišnov
MĚSTO Tišnov - Ráboňova 117, Tišnov
Provozovny
KOUPALIŠTĚ Tišnov - U Střelnice 366, Tišnov
MĚSTSKÁ POLICIE Tišnov - Radniční 14, Tišnov
TIŠNOVSKÁ TELEVIZE - Mlýnská 152, Tišnov

Činnosti firmy  

 • městský úřad
 • vydává
 • TIŠNOVSKÉ NOVINY

Volná pracovní místa

Referent/ka odboru stavebního řádu – právník

Pracoviště a kontakty

Město Tišnov

Bc. Libuše Suchánková, tel.:+420 549 439 718
e-mail: libuse.suchankova@tisnov.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Bakalářské
Požadované vzdělání:
Požadovaná dovednost:
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 8. 2024
Mzdové rozpětí:od 24 100 Kč/měsíc do 34 370 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

První kontakt: písemně na adresu / podatelnu nebo e-mailem Nástup dle dohody. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice Referent/ka odboru stavebního řádu – právník na dobu neurčitou Popis pracovní pozice: •Výkon právních činností v oboru veřejné správy se zaměřením na stavební právo a přestupkové řízení, •metodik v oblasti přestupkové agendy a správního práva. Požadavky: •VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo a právní věda nebo bakalářském či magisterském studijním programu veřejná správa se zkouškou zvláštní odborné způsobilosti, jinak nutná do 18 měsíců od nástupu, •znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákona č. 183/2006 Sb. (starý) stavební zákon a zákona č. 283/2021 Sb., (nový) stavební zákon; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vše ve znění pozdějších předpisů výhodou, •orientace v dalších právních předpisech, •výborná znalost českého jazyka slovem i písmem, •dobrá znalost práce s PC, •řidičský průkaz sk. „B“ výhodou, •morální bezúhonnost, •komunikativní schopnosti, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita. •odolnost vůči stresu, aktivní přístup k práci. Předpoklady: •Úředníkem se může stát státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR), od 18 let věku, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk a splňující další předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem. Nástup dle dohody. Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10. Po zapracování osobní příplatek. Mezi zaměstnanecké benefity patří: 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek při životních a pracovních jubileích, 4 dny placeného indispozičního volna a program Benefit plus. ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 10.7.2024 - písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 TIŠNOV nebo písemně na podatelnu MěÚ Tišnov, případně prostřednictvím datové schránky, ID: qzjbhat, do 10.7.2024 – do 17:00 hod. a to v zalepené obálce s textem: „VŘ – Referent/ka OSŘ - NEOTVÍRAT“ - v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení - k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Městský úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR). Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Referent/ka Odboru sociálních věcí (pracovník/ce sociálně – právní ochrany dětí)

Pracoviště a kontakty

Město Tišnov

Bc. Libuše Suchánková, tel.:+420 549 439 718
e-mail: libuse.suchankova@tisnov.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Požadovaná dovednost:
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 8. 2024
Mzdové rozpětí:od 26 600 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

První kontakt: písemně na adresu / podatelnu nebo e-mailem Nástup dle dohody. Popis pracovní pozice: VÝKON SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ : -Přijímání oznámení o ohrožených dětech -Provádění šetření týkajících se dítěte a jeho rodiny, vyhodnocování situace dítěte, stanovování individuálních plánů ochrany dítěte a jejich vyhodnocování -Organizace a účast na případových konferencích -Výkon kolizního opatrovnictví nezletilých dětí v opatrovnických soudních řízeních, vedení pohovorů před soudním jednáním, provádění šetření, příprava písemných podkladů, vypracovávání stanovisek a zpráv, účast na soudním jednání, realizace procesních úkonů vyplývajících z postavení účastníka řízení -Podávání návrhů a podnětů k opatrovnickým soudům z moci úřední -Zprostředkovávání odborného poradenství rodičům, dětem -Vedení a správa spisové dokumentace, rejstříků, evidence -Poskytování zpráv a sdílení informací směrem soudům, státnímu zastupitelství, policii, školským zařízením, poskytovatelům zdravotní péče a dalším zákonem stanoveným subjektům -Práce s dětmi a rodiči v souvislosti s výkonem ústavní výchovy ve školských zařízeních, pobytem dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc -Výkon pohotovosti OSPOD dle zákona Požadavky: -Svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost s ohledem na dosažené vzdělání v sociální oblasti dle ust. § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. -Znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí; č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Část druhá, Rodinné právo; č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních v aktuálních zněních Znalost vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně - právní ochraně dětí ve znění účinném od 1.1. 2022 -Znalost směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně -právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče -Pokročilé znalosti z oblasti teorií a metod sociální práce s rodinou, systému sociálního zabezpečení s důrazem na pomoc v hmotné nouzi a státní sociální podporu, pokročilé znalosti z oblasti sociální a vývojové psychologie, schopnost jednání s lidmi v obtížných životních situacích -Praxe a ZOZ na dané pracovní pozici je vítána -Znalost práce na PC -Morální bezúhonnost -ŘP skup. B a kompetence aktivně řídit osobní automobil -Komunikativnost, samostatnost, loajálnost, časová flexibilita a schopnost jednat s lidmi -Odolnost v zátěžových situacích Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11. Po zapracování osobní příplatek. Mezi zaměstnanecké benefity patří: 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek při životních a pracovních jubileích, 4 dny placeného indispozičního volna a program Benefit plus. ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 10.7.2024 - písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 TIŠNOV - nebo písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 10.7.2024 - do 17:00 hod. a to v zalepené obálce s textem: "VŘ - Referent/ka OSV - NEOTVÍRAT" - v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení - k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Vedoucí Oddělení komunálních služeb

Pracoviště a kontakty

Město Tišnov

Bc. Libuše Suchánková, tel.:+420 549 439 718
e-mail: libuse.suchankova@tisnov.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Požadovaná dovednost:
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 8. 2024
Mzdové rozpětí:od 24 100 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

První kontakt: písemně na adresu / podatelnu nebo e-mailem Nástup dle dohody. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení funkce Vedoucí Oddělení komunálních služeb Odboru správy majetku a komunálních služeb na dobu neurčitou Popis pracovní pozice: •Vedení týmu pracovníků v rámci oddělení a úklidu a údržby venkovních prostor města, •zajišťování a odpovědnost za údržbu veřejného prostranství, komunikací, technického vybavení a dalších činností, •zajišťování a odpovědnost za hospodaření s lesy v majetku města. Požadavky: •VŠ vzdělání, •znalosti a zkušenosti v oboru výhodou, •znalost zákonů ve veřejné správě vítána (zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích), •dobrá uživatelská znalost práce s PC, •řidičský průkaz sk. B, •morální bezúhonnost, •organizační a řídící schopnosti podmínkou, •komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita, důslednost. Nástup dle dohody. Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10. Příplatek za vedení. Po zapracování osobní příplatek. Mezi zaměstnanecké benefity patří: 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, 4 dny placeného indispozičního volna a program Benefit plus. ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 10.7.2024 - písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 TIŠNOV nebo - písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 10.7.2024 – do 17:00 hod., a to v zalepené obálce s textem: „VŘ – vedoucí Odd. komunálních služeb – NEOTVÍRAT“. - V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení. - K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. - Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Referent/ka Odboru investic a projektové podpory

Pracoviště a kontakty

Město Tišnov

Bc. Ormston Kristina DiS., tel.:549 439 715
e-mail: kristina.ormston@tisnov.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Požadovaná dovednost:
Vhodnost pracovního místa:Absolventy, Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 7. 2024
Mzdové rozpětí:od 24 100 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

První kontakt: písemně na adresu / podatelnu nebo e-mailem Nástup dle dohody. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice Referent/ka Odboru investic a projektové podpory (investiční referent/ka) na dobu neurčitou Popis pracovní pozice: •příprava a koordinace investiční výstavby města, •příprava zadání investičních záměrů, •příprava zadávací dokumentace pro výběr dodavatelů, •příprava smluv a souvisejících příloh, •zpracování závěrečného vyhodnocení investičních akcí. Požadavky: •SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání technického zaměření, stavební směr výhodou, •dobrá znalost práce s PC, •ŘP skup. B, •morální bezúhonnost, •týmová spolupráce, organizační dovednosti, •zodpovědnost, spolehlivost, důslednost, technické a logické myšlení, •ochota učit se, pozitivní přístup, flexibilita, komunikativnost. Výhodou: •praxe ve stavebnictví vítána, ale vhodné i pro absolventy, •znalost zákonů ve veřejné správě vítána (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon; zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, vše ve znění pozdějších předpisů). Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9-10 (po zapracování možnost až 11.pl.třídy). Mezi zaměstnanecké benefity patří: 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek při životních a pracovních jubileích, 4 dny placeného indispozičního volna a program Benefit plus. Nabízíme práci v moderním pracovním prostředí s kanceláří v centru města Tišnova. Podporujeme u zaměstnanců prohlubování kvalifikace formou profesně zaměřených školení. ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 24.7.2024 - písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 TIŠNOV, - písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 24.7.2024 – do 17:00 hod., a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent/ka OIPP – NEOTVÍRAT“. V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení. •K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. •Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Městský úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR). Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Referent/ka Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Pracoviště a kontakty

Město Tišnov

Bc. Libuše Suchánková, tel.:+420 549 439 718
e-mail: libuse.suchankova@tisnov.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Magisterské
Požadovaná dovednost:
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 8. 2024
Mzdové rozpětí:od 24 100 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

První kontakt: písemně na adresu / podatelnu nebo e-mailem Nástup dle dohody. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice Referent/ka Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů (pracovník/ce krizového řízení, tiskový/vá mluvčí) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti Popis pracovní pozice: •Výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, •výkon činností v oblasti krizového řízení, •zajištění chodu Bezpečnostní rady ORP Tišnov a Krizového štábu ORP Tišnov, •výkon publicistické činnosti, včetně případných elektronických verzí a internetových prezentací, •komunikace s médii a prezentace města navenek (web, facebook, Tišnovské noviny, Tišnovská televize, mobilní rozhlas) a další. Požadavky: •VŠ vzdělání, •znalost problematiky krizového řízení nebo bezpečnostní problematiky výhodou, •znalost zákonů ve veřejné správě vítána (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů; vše ve znění pozdějších předpisů), •velmi dobrá znalost práce s PC, praktická znalost sociálních sítí, •výborná znalost českého jazyka, •velmi dobré argumentační a prezentační schopnosti, •zkušenosti z oblasti PR a mediální komunikace vítány, •řidičský průkaz sk. „B“ – aktivní řidič, •morální bezúhonnost, •komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita, •zkouška odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců od nástupu. Předpoklady: Úředníkem se může stát státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR), od 18 let věku, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk a splňující další předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem. Nástup dle dohody. Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10-11. Po zapracování osobní příplatek. Mezi zaměstnanecké benefity patří: 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek při životních a pracovních jubileích, 4 dny placeného indispozičního volna a program Benefit plus. ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 3.7.2024 - písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 TIŠNOV - nebo písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 3.7.2024 – do 17:00 hod. a to v zalepené obálce s textem: „VŘ – Referent/ka OKSVV - NEOTVÍRAT“ - v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení - k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Městský úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR). Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Zdroj: Úřad práce

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2018-034152Z2018-034152zakazky.tisnov.cz

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

19-1425641/0100
Zveřejněn 01.04.2013
0100
43-2576400217/0100
Zveřejněn 01.04.2013
0100
9005-1425641/0100
Zveřejněn 01.04.2013
0100
1425641/0100
Zveřejněn 02.04.2013
0100

Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tišnov OP JAK
Operační program Jan Amos Komenský (ESF+)
Datum alokace: 19.02.2024Projekt s právním aktem
RE-USE centrum, Tišnov
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 17.08.2021Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tišnov III.
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 01.07.2021Projekt fyzicky ukončen
Biokoridor LBK 17, Tišnov
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 15.10.2020Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Smuteční síň v Tišnově - střešní zahrada
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 06.10.2020Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Park u MŠ, Hony za Kukýrnou
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 03.09.2020Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Tišnov - parkoviště u nádraží
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 06.08.2019Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tišnov II.
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.07.2018Projekt finálně uzavřen
II/379 Tišnov - zvýšení bezpečnosti dopravy v ul. Brněnské
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 05.06.2018Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Sanace skalního svahu - zabezpečení cyklostezky v Tišnově
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 01.04.2018Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.01.2018Projekt finálně uzavřen
Optimalizace systému třídění a sběru bioodpadu v Tišnově
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 21.09.2017Projekt finálně uzavřen
Předcházení vzniku bioodpadu v Tišnově
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 05.09.2017Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v Tišnově a Předklášteří
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 26.04.2017Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Tišnov - park pod kostelem
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 29.03.2017Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce bytového domu - ulice Na Mlékárně, číslo popisné 255, Tišnov
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 07.03.2017Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Tišnov - technická a komunikační infrastruktura
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 02.01.2017Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Místní akční plán rozvoje vzdělání v ORP Tišnov
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 01.07.2016Projekt finálně uzavřen
Tišnov - sanace skalní stěny Pod Květnicí
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 09.09.2015Projekt dokončen
Cyklostezka Tišnov - Březina, úsek Subterra - koupaliště
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.08.2015Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozvoj služeb ICT ve městě Tišnov
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 08.04.2015Projekt nedokončen
Zkvalitnění nakládání s odpady - modernizace sběrného dvoru Tišnov
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 02.04.2015Projekt dokončen
Zkvalitnění nakládání s odpady - výstavba kompostárny Tišnov
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 02.04.2015Projekt dokončen
Komplexní zateplení objektu Polikliniky Tišnov
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 01.04.2015Projekt dokončen
Zateplení Městského kulturního střediska Tišnov
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.03.2015Projekt dokončen
Zateplení Základní umělecké školy Tišnov
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.02.2015Projekt dokončen
Přírodní hřiště MŠ Tišnov
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 03.10.2014Projekt dokončen
Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 18.08.2014Projekt dokončen
Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště v ulici Na Loukách
ROP NUTS II Jihovýchod (ERDF)
Datum alokace: 23.06.2014Projekt dokončen
Zateplení ZŠ Smíškova Tišnov
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 01.04.2014Projekt dokončen
Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 11.02.2014Projekt dokončen
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.12.2013Projekt dokončen
Technické vybavení SD Tišnov
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.11.2013Projekt dokončen
Modernizace výuky a zvyšování kvality odborného vzdělávání na ZŠ Smíškova
ROP NUTS II Jihovýchod (ERDF)
Datum alokace: 20.11.2013Projekt dokončen
Kompostárna Tišnov
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 08.11.2013Projekt dokončen
Separace a svoz bioodpadů ve městě Tišnov
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 08.11.2013Projekt dokončen
Komplexní zateplení MŠ Sluníčko - Tišnov
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 04.11.2013Projekt dokončen
Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ U Humpolky, Tišnov
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.10.2013Projekt dokončen
Tvorba strategického plánu pro město Tišnov
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 10.01.2013Projekt dokončen
Revitalizace ZŠ nám. 28. října Tišnov
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.11.2011Projekt dokončen
Systém třídění a sběru bioodpadu v Tišnově
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.06.2011Projekt dokončen
Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu města Tišnov
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.03.2011Projekt dokončen
Nastavení systému projektového a procesního řízení na MěÚ Tišnov.
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.05.2010Projekt dokončen
Vzdělávání v eGON centru ORP Tišnov
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.02.2010Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 13.07.2009Projekt dokončen
Zpracování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.09.2008Projekt dokončen
Likvidace dešťových vod vsakováním Tišnov - U Humpolky
Operační program Životní prostředí 2021—2027 (FS)
Projekt s právním aktem
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Město Tišnov

IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: qzjbhat

Zdroj: justice.cz

Graf obratů a počtu zaměstnanců po přihlášení

Počet obyvatel v obci

Průměrný věk obyvatel v obci

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MĚSTO Tišnov

Zadejte poptávku nebo dotaz

Zadejte validní e-mail

E-mail příjemce: epodatelna@tisnov.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

nám. Míru 111
Tišnov
666 01 Tišnov 1
navigovat
Další firmy z oboru:
Městské úřady, magistráty
Masarykova 248, Zbýšov22,26 km
mestozbysov.cz
Moravské náměstí 1, Březová nad Svitavou33,78 km
www.brezova.cz
nám. Svobody 1/1, Miroslav45,53 km
www.mesto-miroslav.cz
Palackého náměstí 796/11, Ivanovice na Hané48,79 km
www.ivanovicenahane.cz
nám. Míru 86, Úsov65,58 km
www.usov.cz

QR kód firmy

QR kód

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.

   
Více než 40.000 firem má otevřeno i v sobotu