Žižkovo náměstí 18
Valdické Předměstí
Jičín
506 01 Jičín 1
Sídlo společnosti

Kontakty

 • 493 545 111 - spojovatelka
 • 493 545 103 - sekretariát starosty
 • 493 545 100 - kancelář starosty
 • 493 545 101
 • 493 545 102
 • 493 545 105 - tajemník
 • 493 545 300 - ekonomický odbor
 • 493 545 175 - odbor kultury a cestovního ruchu
 • 731 679 900
 • 493 545 180 - odbor investiční výstavby a údržby města
 • 493 545 130 - stavební úřad
 • 493 545 444
 • 493 545 222
 • jires@mujicin.cz
 • starosta@mujicin.cz
 • dotaz@mujicin.cz
 • posta@mujicin.cz

Úřední hodiny  

úřední hodiny
PO 08:00-17:00 hod.
ÚT 08:00-14:00 hod.
ST 08:00-17:00 hod.
ČT 08:00-14:00 hod.
PÁ 08:00-14:00 hod.

Kontaktní osoby

 • JUDr. Jan Malý - starosta
 • Mgr. Jan Jireš - tiskový mluvčí
 • Mgr. Petr Hamáček - místostarosta
 • Ing. Jan Jiřička - místostarosta
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

MĚSTO Jičín - 17. listopadu 16, Pražské Předměstí, Jičín  (Pobočka)
MĚSTSKÁ POLICIE Jičín - Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, Jičín  (Provozovna)
MĚSTSKÝ ÚTULEK PRO PSY Jičín - Sedličky č. 1, Jičín  (Provozovna)

Video

Činnosti firmy  

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2018-005631Z2018-005631nen.nipez.cz
F2011-16506760054982sluzby.e-zakazky.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Zajištění provozování areálu Valdštejnské lodžie

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2022-018887Služby13 200 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Parcela st. č. 2084, jejíž součástí je budova Valdštejnské lodžie vyjma prostoru kavárny, WC pro personál a pro úklid, skladu potravin a převlékárny pro personál a části kotelny o výměře 12 m2.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu areálu Valdštejnské lodžie v Jičíně po dobu 6 let. Provoz bude spočívat v zajišťování a provádění činností spojených s provozem a údržbou areálu, dále pořádání kulturních akcí a podpory cestovního ruchu v rozsahu stanoveném v přílohách této zadávací dokumentace, tak aby došlo k oživení areálu a odpovídajícímu využívání zejména s ohledem na jeho historickou hodnotu a zároveň odpovídající prezentaci areálu jako výjimečné kulturní památky.

Dodávka stravenek pro město Jičín

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-003410StravenkyDodávky14 400 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, kraj Královéhradecký

Popis veřejné zakázky

Dodání stravenek pro zaměstnance města Jičín dle jednotlivých objednávek zadavatele. Stravenky budou v podobě elektronických karet, které bude možné odebírat v minimálně 10 stravovacích zařízeních a v minimálně 10 obchodech na území města Jičína. Předpokládaný odběr činí min. 150 kusů karet. Nominální hodnota stravenky bude 100,- Kč vč. DPH. Předpokládaný termín plnění 1. 9. 2018 - 31. 8. 2022.

Opatření pro kontrolu vjezdu na pěší zóny Husova a Tylova

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-004554Silniční vybaveníDodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: pěší zóna Husova, Tylova - Jičín, kraj Královéhradecký

Popis veřejné zakázky

Vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost při povolení stavby a realizace kontroly vjezdu pro pěší zónu Husova a pro pěší zónu Tylova v Jičíně, kraj Královéhradecký.

Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2021-009382Stavební práce205 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Areál bývalých Kasáren v ulici Československé armády v k. ú. a obec Jičín, kraj Královéhradecký

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství pro plánovanou výstavbu rodinných, bytových domů a občanské vybavenosti.

Tobogán v Aquacentru v Jičíně

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-001696Stavební úpravy sportovních zařízení Stavební práceneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Aquacentrum Jičín, kraj Královéhradecký

Popis veřejné zakázky

Rekonstrukce stávajícího tobogánu v Aquacentru v Jičíně - stavební řešení schodiště, dojezdového bazénu, dodávka a montáž nového tobogánu atd.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

19-524541/0100
Zveřejněn 1.4.2013
240394707/0300
Zveřejněn 1.4.2013
524541/0100
Zveřejněn 19.2.2019

Zdroj: Registr plátců DPH

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

GO + Regiontour 2020
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
16.1.2020 - 19.1.2020
stánek Regiontour
GO + Regiontour 2018
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
18.1.2018 - 21.1.2018
stánek Regiontour

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Jičín - revitalizace ploch zeleně na sídlišti Husova
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 15.9.2021 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Chodník podél silnice II/286 v Soudné
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 11.8.2021 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Chodník podél komunikace na p.č. 445/1 v místní části Popovice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.6.2021 - Projekt fyzicky ukončen
Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly v Jičíně - zateplení, elektroinstalace, osvětlení
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 31.5.2021 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozšíření separace odpadů ve městě Jičín
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 28.4.2021 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výměna plynových kotlů na Základní škole 17. listopadu, Jičín
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 11.6.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly v Jičíně - vzduchotechnika
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 2.6.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zateplení bytového domu Na jihu čp. 541-544, Jičín
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 2.12.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Chodníky v ulici Jaselská
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.10.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podzemní kontejnery města Jičín
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 18.2.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zateplení domu s pečovatelskou službou v ul. Přátelství
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 11.12.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce objektu pro zajištění služeb polyfunkčního komunitního centra Jičín
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 7.11.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení energetické náročnosti veřejné budovy v ul. 17. listopadu č.p. 861 Jičín
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 7.11.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zateplení domu s pečovatelskou službou v ul. Sokolovská
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 19.12.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 12 a 13 Základní školy a Praktické školy, Jičín
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 14.11.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Jičín - revitalizace parku u sochy K.H.Borovského a osázení vnitrobloků
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 13.9.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce objektu pro zajištění služeb školského poradenského zařízení Jičín
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 14.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 26.10.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Velkokapacitní požární cisterna pro jednotku SDH města Jičín
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 22.4.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Centrum přírodních věd - Hvězdárna Jičín
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 25.8.2015 - Projekt dokončen
Zateplení objektu školičky 2. ZŠ Jičín
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.3.2015 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti ZŠ Železnická 460,
Jičín

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.3.2015 - Projekt dokončen
Areál ZŠ Soudná - stavební úpravy objektu
č.p.15 na denní stacionář

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 2.1.2015 - Projekt dokončen
Město Jičín, studie protipovodňových opatření II.
etapa - intravilán

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.11.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu
v Jičíně

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 21.11.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie MŠ Máj
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.11.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace aleje doprovodné zeleně u náhonu ke
koupališti, Jičín

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 12.11.2014 - Projekt dokončen
Jičín - Revitalizace školní zahrady u ZŠ Husova
ulice

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.10.2014 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti MŠ Fügnerova
750, Jičín

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.10.2014 - Projekt dokončen
Hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Jičín
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Obnova Libosadu, štěpnice a obory v Jičíně
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2014 - Projekt dokončen
Změna technologie sběru a svozu skla pro město
Jičín

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.4.2014 - Projekt dokončen
Protipovodňová opatření pro město Jičín -
Výstavba lokálního výstražného a varovného
systému města Jičín a tvorba digitálních
povodňových plánů města Jičín a ORP Jičín

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.4.2014 - Projekt dokončen
Valdštejn rozvíjí česko-polskou kulturu
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 13.1.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie veřejné budovy III. ZŠ,
poděbradova 18, Jičín

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.11.2013 - Projekt dokončen
Jičín - návrh retenční nádrže a revitalizace údolí
Cidliny, ř. km 77,750 ? 79,150, přírodě blízká
protipovodňová opatření

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.11.2013 - Projekt dokončen
Vegetační úpravy vnitrobloku 11 - 12 - Jičín,
sídliště Nové Město sever

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 13.11.2012 - Projekt dokončen
Mezi námi přáteli - česká Swidnica, polský Jičín
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 14.9.2012 - Projekt dokončen
Ekologická zátěž - skládka Zebín
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.6.2012 - Projekt dokončen
" Lipová alej v Jičíně"
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 22.11.2011 - Projekt dokončen
Technologické centrum ORP Jičín, el.spisová
služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín(I.-III. část
výzvy)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.3.2011 - Projekt dokončen
Zateplení ZŠ Jičín, Železnická 460
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.10.2010 - Projekt dokončen
Kompostárna v areálu skládky odpadů Popovice -
Libec

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.5.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávání v eGon centru ORP Jičín
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.5.2010 - Projekt dokončen
Územní plán Jičín
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.10.2009 - Projekt dokončen
Rekonstrukce veřejného koupaliště Kníže
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 14.10.2009 - Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo
(Upgrade)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 7.7.2009 - Projekt dokončen
Brána do pohádky
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 29.6.2009 - Projekt dokončen
Propagace Jičínska v Polsku
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 19.1.2009 - Projekt dokončen
Územně analytické podklady správního území
města Jičín

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.9.2008 - Projekt dokončen
Jičín - ulice Konecchlumského
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Telekomunikace

Elektronická komunikace

Veřejná pevná komunikační síť Královéhradecký kraj
Pronájem okruhů Královéhradecký kraj

Zdroj: Český telekomunikační úřad

Oficiální údaje: Město Jičín

IČ: 00271632
DIČ: CZ00271632
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: ztmbqug

Zdroj: justice.cz

Počet obyvatel v obci

Průměrný věk obyvatel v obci

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MĚSTO Jičín

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

QR kód firmy

QR kód

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.

   
Tato firma pravidelně aktualizuje svoje kontakty