náměstí T. G. Masaryka 1/1
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Sídlo společnosti
navigovat

Kontakty

Úřední hodiny  

úřední hodiny
PO 08:00-11:30 12:30-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:00-11:30 12:30-17:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno
Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • Ing. Jitka Volfová - starostka
  • Ing. Jaroslav Turnhöfer - místostarosta
  • Martin Brož - místostarosta

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

MĚSTO Česká Lípa - Děčínská 413, Česká Lípa  (Pobočka)
MĚSTO Česká Lípa - Jindřicha z Lipé 127, Česká Lípa  (Pobočka)
MĚSTO Česká Lípa - náměstí T. G. Masaryka 2/2, Česká Lípa  (Pobočka)

Činnosti firmy  

  • městský úřad
  • vydává
  • MĚSTSKÉ NOVINY
  • živnostenský úřad

Bankovní účty určené ke zveřejnění

19-1229421/0100
Zveřejněn 2.4.2013
43-4051920227/0100
Zveřejněn 2.4.2013

Zdroj: Registr plátců DPH

Volná pracovní místa

Vedoucí ostatních úředníků

Pracoviště a kontakty

náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1, Česká Lípa

Hana Lebdušková, tel.:+420 487 881 116
e-mail: lebduskova@mucl.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Plný
Minimální stupeň vzdělání:Bakalářské
Pracovní poměr:od 2.1.2020
Mzdové rozpětí:od 21480 do 32290
Poznámka k volnému místu

Charakteristika pracovního místa: řízení a odpovědnost za činnost odboru kancelář tajemnice MěÚ na oddělení personalistiky a mezd, oddělení řízení procesů a správy dokumentů a úseku samosprávy. Zpracovávání analýz pro potřeby tajemnice, vč. přípravy podkladů pro její jednání, zajišťování koordinační, organizační, informační činnosti
vč. přípravy materiálů na jednání orgánů města.
Platové podmínky: 11. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce, osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce a příplatek za vedení
Předpokládaný termín nástupu: 02.01.2020, popř. dle dohody
Pracovní poměr na dobu: neurčitou
Zákonné předpoklady: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem a předpoklady podle §§ 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
-znalost související legislativy
-praxe ve veřejné správě
-řídící schopnosti
-schopnost samostatného rozhodování
-organizační a komunikační schopnosti a dovednosti včetně dobrých vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu
-asertivní vystupování
-přesnost, spolehlivost a psychická odolnost
-schopnost implementace obecně závazných právních předpisů do praxe
-zkušenosti v řízení lidských zdrojů
-výborná znalost práce s MS Office
-řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, pravidelné prohlubování kvalifikace formou školení, služební telefon, služební notebook, příspěvek na doplňkové penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnance
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
-životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
-úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-osvědčení podle § 4 odst. 1 (nebo jeho úředně ověřená kopie) a čestné prohlášení podle
§ 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů, nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971
Lhůta pro podání přihlášky do: 04.11.2019 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou "VŘ

Úředníci v oblasti účetnictví

Pracoviště a kontakty

náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1, Česká Lípa

Hana Lebdušková, tel.:+420 487 881 116
e-mail: lebduskova@mucl.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Plný
Minimální stupeň vzdělání:ÚSV
Pracovní poměr:od 1.11.2019
Mzdové rozpětí:od 16800 do 25330
Poznámka k volnému místu

Charakteristika pracovní pozice: zpracování a vedení agendy povolování umístění herního prostoru, včetně zpracování rozhodnutí a provádění šetření na místě, účtování příjmů a místních poplatků
Místo výkonu práce:Městský úřad Česká Lípa
Platové podmínky a platové zařazení: 8. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 16 800 do 25 330 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou
Zákonné předpoklady: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem)
Kvalifikační předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
-vzdělání ekonomického směru
-znalost související legislativy
-administrativní schopnosti
-zodpovědný přístup a spolehlivost
-výborná znalost práce s MS Office
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, pravidelné prohlubování kvalifikace formou školení, příspěvek na penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnance
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
-životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
-úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky do: 31.10.2019 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou "VŘ na pracovní pozici účetní" zaslat na adresu: Tajemnice MěÚ, Městský úřad, nám T. G. M. č. p. 1., 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy

Pracoviště a kontakty

náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1, Česká Lípa

Hana Lebdušková, tel.:+420 487 881 116
e-mail: lebduskova@mucl.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Plný
Minimální stupeň vzdělání:Vyšší odborné
Pracovní poměr:od 9.10.2019
Mzdové rozpětí:od 19760 do 32290
Poznámka k volnému místu

Charakteristika pracovní pozice: zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu města Česká Lípa, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Druh práce: referentka / referent sociálně-právní ochrany
Místo výkonu práce:Městský úřad Česká Lípa
Platové podmínky a platové zařazení: 10. - 11. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 19 760 do 32 290 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust.
§ 131 zákoníku práce, zvláštní příplatek dle ust. § 129 zákoníku práce
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou, po dobu rodičovské dovolené
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle
ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
-znalost související legislativy (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
a jeho novelizované podoby, správní řád) a sociálních agend
-komunikační schopnosti, sociální cítění, vstřícnost
-výborná znalost práce s MS Office
-řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, pravidelné prohlubování kvalifikace formou školení, služební mobilní telefon, příspěvek na penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnance
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
-životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
-úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky do: 08.11.2019 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou "VPM - referentka / referent pro sociálně-právní ochranu dětí" zaslat na adresu: Tajemnice MěÚ, Městský úřad, nám T. G. M. č. p. 1., 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Zdroj: Úřad práce

Veřejné zakázky

Číslo formulářeČíslo profiluProfil zadavatele
F2016-651784635398zakazky.mucl.cz

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Regenerace pláště budovy MŠ Sovička č. p.
1740, Česká Lípa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.8.2015 - Projekt dokončen
Regenerace pláště budovy MŠ Roháče z Dubé
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.8.2015 - Projekt dokončen
Regenerace pláště budovy MŠ Šikulka, Česká
Lípa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.7.2015 - Projekt dokončen
Městský park v České Lípě, revitalizace zeleně
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 26.3.2015 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ
Slovanka Česká Lípa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.3.2015 - Projekt dokončen
Úpravy malé vodní nádrže Žizníkov
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 27.11.2014 - Projekt dokončen
Protipovodňový monitorovací varovný systém
města Česká Lípa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.10.2014 - Projekt dokončen
Konsolidace IT a elektronizace procesů na MěÚ
Česká Lípa

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Projekt dokončen
REGENERACE ZŠ 28. ŘÍJNA ČP. 2733 V
ČESKÉ LÍPĚ, ZATEPLENÍ BUDOV ZÁKLADNÍ
ŠKOLY

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.11.2013 - Projekt dokončen
MŠ Brněnská a MŠ Zhořelecká - regenerace pláštů
budov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.10.2013 - Projekt dokončen
Finanční vzdělávání na základních školách v
České Lípě

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2012 - Projekt dokončen
Technologické centrum ORP města Česká Lípa
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.4.2011 - Projekt dokončen
Zateplení domu s pečovatelskou službou, ul.
Ústecká v České Lípě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.10.2010 - Projekt dokončen
Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká
Lípa

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.10.2010 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti objektu Základní
umělecké školy Česká Lípa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Projekt dokončen
Česká Lípa - Boleslawiec - Společné a odlišné
aneb sousedé Slované, poznejme se.

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2009 - Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo
(Upgrade)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2009 - Projekt dokončen
Česká Lípa v evropském pásmu textilu
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 12.1.2009 - Projekt dokončen
Územně analytické podklady ORP Česká Lípa
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2008 - Projekt dokončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Město Česká Lípa

IČ: 00260428
DIČ: CZ00260428
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: bkfbe3p

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MĚSTO Česká Lípa

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Více než 40.000 firem má otevřeno i v sobotu