náměstí T. G. Masaryka 1/1
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Sídlo společnosti
navigovat

Kontakty

Úřední hodiny  

úřední hodiny
PO 08:00-11:30 12:30-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:00-11:30 12:30-17:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno
Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • Ing. Jitka Volfová - starostka
  • Ing. Jaroslav Turnhöfer - místostarosta
  • Martin Brož - místostarosta

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

MĚSTSKÁ POLICIE Česká Lípa - U Vodního hradu 2974, Česká Lípa  (Provozovatel)
MĚSTO Česká Lípa - Děčínská 413, Česká Lípa  (Pobočka)
MĚSTO Česká Lípa - Jindřicha z Lipé 127, Česká Lípa  (Pobočka)
MĚSTO Česká Lípa - náměstí T. G. Masaryka 2/2, Česká Lípa  (Pobočka)

Činnosti firmy  

  • městský úřad
  • vydává
  • MĚSTSKÉ NOVINY
  • živnostenský úřad

Volná pracovní místa

Ekonom/ka v odboru rozvoje města a investic

Pracoviště a kontakty

Městský úřad Česká Lípa

Zdenka Břoušková, tel.:487 881 178 ; brouskova@mucl.cz
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:ÚSV s maturitou
Požadovaná dovednost:Práce s PC
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 17. 5. 2021
Mzdové rozpětí:od 19 730 Kč/měsíc do 28 920 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Charakteristika pracovní pozice:příprava ucelených částí rozpočtu. Sledování příjmů
a výdajů včetně navrhování opatření při jejich neplnění. Zajišťování agendy dotací podle stanovených zásad.
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové podmínky: 9. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 19 730 Kč do
28 920 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce
Předpokládaný termín nástupu:17.05.2021, popř. dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu:neurčitou
Kvalifikační předpoklady:vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
-vzdělání ekonomického směru výhodou
-základní orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích a v zákoně č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, základní znalost rozpočtové skladby
-spolehlivost a přesnost, samostatnost a flexibilita
- výborná znalost práce na PC (především s MS Office)
(pozn. základní dovednosti práce na PC a znalosti právních předpisů mohou být ověřeny testem)
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování formou jídelních kuponů, zvyšování kvalifikace formou školení, příspěvek na penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnance.
Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče
Přílohy přihlášky:
-životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
-úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 08.02.2021 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou "Ekonomka / ekonom" zaslat na adresu: Tajemnice MěÚ, Městský úřad Česká Lípa, nám T. G. M. č. p. 1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.referentka / referent rozvoje města v odboru rozvoje města a investic

Pracoviště a kontakty

Městský úřad Česká Lípa

Zdenka Břoušková, tel.:487 881 178 ; brouskova@mucl.cz
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:Vyšší odborné
Požadovaná dovednost:Práce s PC, Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 9. 2. 2021
Mzdové rozpětí:od 21 260 Kč/měsíc do 31 240 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Charakteristika pracovní pozice:koordinace a komplexní organizační a technické zajištění procesu pořizování koncepčních dokumentů města, koordinace implementace strategického plánu rozvoje města, vyhodnocování podnětů ve vazbě na dlouhodobé investiční záměry města, pořizování a správa dat GIS ve vazbě na koncepční dokumenty města
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové podmínky: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 21260 Kč do
31 240 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce
Předpokládaný termín nástupu:dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu:neurčitou
Kvalifikační předpoklady:vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
-vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oboru regionální rozvoj, architektura a urbanismus, popř. stavebním, dopravním nebo příbuzném technickém směru
- znalost základních právních předpisů v oblasti územního rozvoje
- orientace v základních právních normách v oblasti veřejné správy
- znalost místopisu města a jeho zásadních specifik
- odborné znalosti v oblasti geografických informačních systémů
- zodpovědný přístup k řešení problémů, velmi dobré komunikační dovednosti, schopnost veřejné prezentace
- výborná znalost práce s MS Office
- řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování formou jídelních kuponů, zvyšování kvalifikace formou školení, příspěvek na penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnance.
Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče
Přílohy přihlášky:
-životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
-úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 08.02.2021 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou "Referentky / referenta rozvoje města" zaslat na adresu: Tajemnice MěÚ, Městský úřad Česká Lípa, nám T. G. M. č. p. 1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.

referentka / referent kontroly v obecním živnostenském úřadu

Pracoviště a kontakty

Městský úřad Česká Lípa

Zdenka Břoušková, tel.:487 881 178
e-mail: brouskova@mucl.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ magisterské
Požadovaná dovednost:Práce s PC, Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 4. 2021
Mzdové rozpětí:od 21 260 Kč/měsíc do 31 240 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Charakteristika pracovní pozice: souhrnný výkon specializovaných odborných činností na úseku živnostenského podnikání, samostatný výkon živnostenské kontroly, projednávání přestupků a rozhodování o nich
Místo výkonu práce:Městský úřad Česká Lípa
Platové podmínky a platové zařazení: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 21 260 do 31 240 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle
ust. § 131 zákoníku práce a zvláštní příplatek
Předpokládaný termín nástupu:1. 4. 2021, popř. dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu:určitou, po dobu tří let (mateřská a rodičovská dovolená)
Zákonné předpoklady: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem)
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání
Poznámka:úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
-orientace v související legislativě
-administrativní schopnosti
-velmi dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s klienty
-zodpovědný přístup a spolehlivost
-výborná znalost práce s MS Office
-řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, pravidelné prohlubování kvalifikace formou školení, příspěvek na penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnance
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum
a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
-životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
-úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky do: 08.02.2021 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou "VŘ - referentka / referent kontroly" zaslat na adresu: Tajemnice MěÚ, Městský úřad, nám T. G. M. č. p. 1., 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.Zdroj: Úřad práce

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2016-651784635398zakazky.mucl.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Rekonstrukce Kounicova domu, ul. Berkova čp. 100, Česká Lípa - projektová příprava

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-035350Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem předání zhotovených PD je MěÚ Česká Lípa ORMI, Moskevská 8, 470 36 Česká Lípa. Předmětem řešení je Kounicův dům v ul. Berkova č.p. 100, Česká Lípa, p.č.114 v k.ú.Česká Lípa

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky na služby je zpracování projektové dokumentace ve stupních průzkumy, studie. PD pro společné povolení stavby včetně inženýrské činnosti k zajištění společného povolení stavby a činnosti koordinátora BOZP, PD pro provádění stavby a dále součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru týkající se rekonstrukce objektu Kounicova domu, ul. Berkova čp. 100, Česká Lípa“

Koupaliště Dubice, venkovní bazén - projektová příprava

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-027144Architektonické, stavební, technické a inspekční službySlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: areál volnočasových aktivit v České Lípě na poz. 261/2, 261/5, 261/6, 261/7, 263, 264, 308/1 (část), 312/2, 314, 315, 316, 317, 318/1, 318/3, 318/4, 319, 320/1, 320/3 a v k.ú.Č. Lípa - Dubice

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové vícestupňové projektové dokumentace, inženýrská činnost, součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru týkající se výstavby venkovního bazénu s příslušenstvím v České Lípě Dubici.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

19-1229421/0100
Zveřejněn 2.4.2013
43-4051920227/0100
Zveřejněn 2.4.2013

Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

5.1a Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 7.1.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
5.1b Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 7.1.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 2.9.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 2.9.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
Regenerace pláště polyfunkčního komunitního centra čp.2563
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 27.2.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zateplení Domova pro seniory, Na Blatech čp. 3211
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 6.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Regenerace pláště budovy stravovny ZŠ Partyzánská, Česká Lípa
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 7.8.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Územní studie Česká Lípa č. 6 a č. 7
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 27.2.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace odborných učeben ZŠ Antonína Sovy
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 31.10.2016 - Projekt ve fyzické realizaci
Snížení energetické náročnosti bytových domů v Komenského ul.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 28.4.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Městské zařízení péče o děti do tří let, vznik dvou dětských skupin v MŠ Dolní Libchava
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 28.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Regenerace pláště budovy MŠ Sovička č. p.
1740, Česká Lípa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.8.2015 - Projekt dokončen
Regenerace pláště budovy MŠ Roháče z Dubé
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.8.2015 - Projekt dokončen
Regenerace pláště budovy MŠ Šikulka, Česká
Lípa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.7.2015 - Projekt dokončen
Městský park v České Lípě, revitalizace zeleně
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 26.3.2015 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ
Slovanka Česká Lípa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.3.2015 - Projekt dokončen
Úpravy malé vodní nádrže Žizníkov
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 27.11.2014 - Projekt dokončen
Protipovodňový monitorovací varovný systém
města Česká Lípa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.10.2014 - Projekt dokončen
Konsolidace IT a elektronizace procesů na MěÚ
Česká Lípa

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Projekt dokončen
REGENERACE ZŠ 28. ŘÍJNA ČP. 2733 V
ČESKÉ LÍPĚ, ZATEPLENÍ BUDOV ZÁKLADNÍ
ŠKOLY

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.11.2013 - Projekt dokončen
MŠ Brněnská a MŠ Zhořelecká - regenerace pláštů
budov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.10.2013 - Projekt dokončen
Finanční vzdělávání na základních školách v
České Lípě

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2012 - Projekt dokončen
Technologické centrum ORP města Česká Lípa
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.4.2011 - Projekt dokončen
Zateplení domu s pečovatelskou službou, ul.
Ústecká v České Lípě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.10.2010 - Projekt dokončen
Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká
Lípa

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.10.2010 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti objektu Základní
umělecké školy Česká Lípa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Projekt dokončen
Česká Lípa - Boleslawiec - Společné a odlišné
aneb sousedé Slované, poznejme se.

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2009 - Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo
(Upgrade)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2009 - Projekt dokončen
Česká Lípa v evropském pásmu textilu
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 12.1.2009 - Projekt dokončen
Územně analytické podklady ORP Česká Lípa
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2008 - Projekt dokončen
5.1b Regenerace pláště budovy MŠ Východní
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Revitalizace parkové plochy v ul. 5. května, Česká Lípa
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
5.1a Regenerace pláště budovy MŠ Východní
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace odborných učeben ZŠ Šluknovská
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Azylový dům Města Česká Lípa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Novostavba pavilonu F ZŠ speciální, ul. Jižní 1970, Česká Lípa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Město Česká Lípa

IČ: 00260428
DIČ: CZ00260428
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: bkfbe3p

Zdroj: justice.cz

Počet obyvatel v obci

Průměrný věk obyvatel v obci

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MĚSTO Česká Lípa

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Ročně zprostředkujeme 84.000 poptávek na zboží a služby