Masarykovo náměstí 1/6
Brandýs nad Labem
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
navigovat

Kontakty

 • 326 909 111 - ústředna
 • 326 909 124 - sekretariát
 • 326 909 103 - tajemník
 • 326 909 119 - finanční odbor
 • 326 909 188 - infocentrum
 • 723 180 945 - odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče
 • 731 660 933 - infocentrum
 • 326 909 151
 • epodatelna@brandysko.cz
 • infocentrum@brandysko.cz

Úřední hodiny

úřední hodiny
PO 07:30-12:00 12:30-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 07:30-12:00 12:30-17:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno

podatelna
PO 07:30-17:00 hod.
ÚT 07:30-16:00 hod.
ST 07:30-17:00 hod.
ČT 07:30-16:00 hod.
PÁ 07:30-14:00 hod.

pokladna
PO 07:30-11:30 12:30-16:30 hod.
ÚT 07:30-11:30 12:30-15:30 hod.
ST 07:30-11:30 12:30-16:30 hod.
ČT 07:30-11:30 12:30-15:30 hod.
PÁ Zavřeno

Kontaktní osoby

 • Ing. Vlastimil Picek - starosta
 • Hynek Homolka - místostarosta
 • Mgr. Petr Kváča - místostarosta
 • Jaroslav Dušek - místostarosta
 • Mgr. Radek Dünebier - tajemník
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

MĚSTO Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Ivana Olbrachta 59/2, Brandýs nad Labem, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  (Pobočka)
MĚSTO Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Mariánské náměstí 28/10, Stará Boleslav, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  (Pobočka)
MĚSTO Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Masarykovo náměstí 34/15, Brandýs nad Labem, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  (Pobočka)
MĚSTSKÁ POLICIE Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Zápská 1795, Brandýs nad Labem, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  (Pobočka)
ZÁMEK Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Plantáž 402/8, Brandýs nad Labem, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  (Pobočka)

Činnosti firmy

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

GO + Regiontour 2017
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
19.1.2017 - 22.1.2017
stánek GO

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Zateplení a výměna otvorových výplní budovy
MŠ Pražská v Brandýse nad Labem - Staré
Boleslavi

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.10.2015 - Projekt dokončen
Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu
bastionu a svahů v areálu zámku Brandýs nad
Labem

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 24.8.2015 - Projekt dokončen
Přeměna okolí MŠ Pražská na přírodní zahradu
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 23.3.2015 - Projekt dokončen
Zateplení a výměna otvorových výplní budovy
Sboru dobrovolných hasičů Brandýs nad Labem

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.12.2014 - Projekt dokončen
Zateplení a výměna otvorových výplní budovy
Základní školy Okružní v Brandýse nad Labem -
Staré Boleslavi

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.12.2014 - Projekt dokončen
Zateplení a výměna otvorových výplní tělocvičny
ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.11.2014 - Projekt dokončen
Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu
bastionu a svahů v areálu zámku Brandýs nad
Labem

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 27.11.2014 - Projekt v realizaci
Rekonstrukce ulic Tyršova a Výletní v Brandýse
nad Labem

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.10.2014 - Projekt nedokončen
Spolkový dům Brandýs nad Labem
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 22.10.2014 - Projekt nedokončen
Revitalizace Houštecké tůně II a III. etapa
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 20.10.2014 - Projekt dokončen
Obnova krajinných struktur Polabí - Brandýs nad
Labem

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2014 - Projekt dokončen
Novostavba MŠ v Brandýse nad Labem
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 28.5.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - MŠ ulice Riegrova 1621,
250 01 Brandýs n. L - Stará Boleslav

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.4.2014 - Projekt dokončen
Podpora kvality práce OSPOD
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.2.2014 - Projekt dokončen
Zateplení objektu č. p. 1458 ve Staré Boleslavi
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.10.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce ulic Kralupská, Nádražní a Riegrova
v Brandýse nad Labem

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 23.9.2013 - Projekt dokončen
Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany pro město Brandýs nad
Labem - Stará Boleslav

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.7.2013 - Projekt dokončen
Město pro lidi
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.2.2013 - Projekt nedokončen
Modernizace autobusového terminálu Stará
Boleslav

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 28.12.2011 - Projekt dokončen
Zpracování územního plánu Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Projekt dokončen
Technologické centrum a integrace úřadu obce
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (část I. a
III. výzv

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 25.2.2011 - Projekt dokončen
Pořízení elektronické spisové služby Obce s
rozšířenou působností a řešení spisové služby obcí

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 4.2.2011 - Projekt dokončen
Revitalizace centra Brandýsa nad Labem - obnova
Masarykova náměstí

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 25.10.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávání v eGon Centru Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.12.2009 - Projekt dokončen
Polabská cyklostezka - Brandýs nad Labem a
okolí

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 17.8.2009 - Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo
(Upgrade)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 27.4.2009 - Projekt nedokončen
Dostavba MŠ Dr. Beneše
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 15.1.2009 - Projekt dokončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Bankovní účty určené ke zveřejnění

201224190/0600
Zveřejněn 15.4.2014
27-6584182/0800
Zveřejněn 5.1.2016
30007-6584182/0800
Zveřejněn 5.1.2016
19-6584182/0800
Zveřejněn 5.1.2016
107-6584182/0800
Zveřejněn 5.1.2016

Zdroj: Registr plátců DPH

Volná pracovní místa

Všeobecní administrativní pracovníci

Pracoviště a kontakty

Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mgr. Jana Chvojková , tel.:+420 326 909 144
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Neurčeno
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Pracovní poměr:od 1.4.2019
Mzdové rozpětí:od 16800 do 25330
Poznámka k volnému místu

Místo pracoviště:
-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Prvotní kontakt:
- podání písemné přihlášky do výběrového řízení, termín uzávěrky přihlášek: 14. 3. 2019

Upřesňující údaje:
- Charakteristika vykonávané práce: příprava řešení přestupků, organizačně technické zabezpečení voleb a referend, zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin. - Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce VŘ/REFERENT OVS do 14.03.2019. Písemná přihláška zájemce musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče (nebo dokladu povolení k pobytu, jdel-li o cizího státního občana), datum, vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní údaje (telefon, e-mail).
- PŘIHLÁŠKY NELZE POSÍLAT ELEKTRONICKY.
- K přihlášce zájemce dále přiloží: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou; Dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, znalost českého jazyka
- Požadavky: osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti na úseku přestupkového řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku vítáno, administrativní dovednosti, velmi dobrá znalost práce na PC, komunikační schopnosti, schopnost samostatného řešení problémů, flexibilita a spolehlivost, ochota k dalšímu vzdělávání.


Zaměstnanecké výhody:
- stravenky, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Všeobecní administrativní pracovníci

Pracoviště a kontakty

Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

František Vodenka, tel.:+420 326 909 302
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Neurčeno
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Pracovní poměr:od 1.4.2019
Mzdové rozpětí:od 16800 do 25330
Poznámka k volnému místu

Místo pracoviště:
-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Prvotní kontakt:
- podání písemné přihlášky do výběrového řízení, termín uzávěrky přihlášek: 22. 3. 2019

Upřesňující údaje:
- zástup za mateřskou dovolenou
- Charakteristika vykonávané práce: zajišťování agendy správních deliktů na úseku měření rychlosti podle platných právních předpisů, vydávání výzvy k úhradě podle platných právních norem a předávání nevyřešených případů do správního řízení.
- Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce VŘ-REFERENT OSŘ - ZÁSTUP do 22.03.2019. - Písemná přihláška zájemce musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče (nebo dokladu povolení k pobytu, jdel-li o cizího státního občana), datum, vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní údaje (telefon, e-mail). PŘIHLÁŠKY NELZE POSÍLAT ELEKTRONICKY. K přihlášce zájemce dále přiloží: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
- Předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka.
Požadavky: orientace v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění změn a doplňků - zejména §§ 125c, 125d, 125e, 125f a 125h, obecná povědomost o zákoně č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, velmi dobrá znalost práce na PC, komunikativnost a flexibilita. Více informací na www.brandysko.cz, sekce volná pracovní místa.


Zaměstnanecké výhody:
- stravenky, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Všeobecní administrativní pracovníci

Pracoviště a kontakty

Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

František Vodenka, tel.:+420 326 909 302
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Neurčeno
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Pracovní poměr:od 1.4.2019
Mzdové rozpětí:od 18230 do 27420
Poznámka k volnému místu

Místo pracoviště:
-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Prvotní kontakt:
- podání písemné přihlášky do výběrového řízení, termín uzávěrky přihlášek: 22. 3. 2019

Upřesňující údaje:
- Charakteristika vykonávané práce: samostatné vedení agendy správních deliktů na úseku měření rychlosti podle platných právních předpisů, vydávání výzvy k úhradě podle platných právních norem a vedení správního řízení na tomto úseku.
- Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce VŘ-REFERENT OSŘ do 22.03.2019.
- Písemná přihláška zájemce musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče (nebo dokladu povolení k pobytu, jdel-li o cizího státního občana), datum, vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní údaje (telefon, e-mail). PŘIHLÁŠKY NELZE POSÍLAT ELEKTRONICKY. K přihlášce zájemce dále přiloží: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
- Předpoklady: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka.
- Požadavky: orientace v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění změn a doplňků - zejména §§ 125c, 125d, 125e, 125f a 125h, obecná povědomost o zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, o zákoně č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, velmi dobrá znalost práce na PC, komunikativnost a flexibilita. Více informací na www.brandysko.cz, sekce volná pracovní místa.


Zaměstnanecké výhody:
- stravenky, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Všeobecní administrativní pracovníci

Pracoviště a kontakty

Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Ing. Mgr. Karel Janský MBA
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Neurčeno
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Pracovní poměr:od 18.3.2019
Mzdové rozpětí:od 18230 do 27420
Poznámka k volnému místu

Místo výkonu práce:
- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Prvotní kontakt:
- podání písemné přihlášky do výběrového řízení
- tel.: 326 906 171, 734 798 275

Upřesňující údaje:
- termín uzávěrky písemných přihlášek zájemců je 07.03.2019
- nástup dle dohody

Charakteristika vykonávané práce:
- příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic. - Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce VŘ/OISM do 07.03.2019.
- Náležitosti písemné přihlášky: jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče (nebo dokladu povolení k pobytu, jdel-li o cizího státního občana), datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení, tj. telefon, e-mail (přihláška ke stažení na webových stránkách města www.brandysko.cz v sekci volná pracovní místa MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav). K přihlášce zájemce připojí přílohy: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních; ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. PŘIHLÁŠKY NELZE POSÍLAT ELEKTRONICKY.

Předpoklady: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou; státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka.

Požadavky: praxe ve stavebnictví vítána, uživatelská znalost práce na PC, řidičské oprávnění skupiny B, flexibilita a spolehlivost, dobré komunikační schopnosti. Více informací na www.brandysko.cz, sekce volná pracovní místa.

Zaměstnanecké výhody: stravenky, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy

Pracoviště a kontakty

Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mgr. Jan Horčík , tel.:+420 221 621 550,221 621 555,778 767 941
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Neurčeno
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vyšší odborné
Pracovní poměr:od 1.3.2019
Mzdové rozpětí:od 19760 do 29740
Poznámka k volnému místu

Místo pracoviště:
-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Prvotní kontakt:
- podání písemné přihlášky do výběrového řízení, termín uzávěrky přihlášek: 15. 3. 2019
- tel.: 326 653 800, 602 299 956, Mgr. Jan Horčík

Upřesňující údaje:
- nástup dle dohody
- charakteristika vykonávané práce: výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí. Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce VŘ/SP OSPOD do 15.03.2019. Písemná přihláška zájemce musí obsahovat: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče (nebo dokladu povolení k pobytu, jdel-li o cizího státního občana), datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní údaje (telefon, e-mail). Přihláška ke stažení na webových stránkách města www.brandysko.cz v sekci volná pracovní místa MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. K přihlášce zájemce dále připojí tyto doklady: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. PŘIHLÁŠKY NELZE POSÍLAT ELEKTRONICKY.
- předpoklady: vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, nebo vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitativní a sociální činnost. Dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.
- požadavky: orientace v oblasti sociální politiky a sociální práce, praxe v oblasti sociálně právní ochrany dětí vítána, dobré komunikační schopnosti, sociální cítění, schopnost samostatného řešení problémů, administrativní dovednosti, znalost práce na PC, zkouška zvláštní odborné způsobilosti při sociálně právní ochraně dětí vítána, řidičské oprávnění skupiny B, flexibilita a spolehlivost. Více informací na www.brandysko.cz, sekce volná pracovní místa.


Zaměstnanecké výhody:
- stravenky, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy

Pracoviště a kontakty

Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mgr. Jan Horčík , tel.:+420 221 621 550,221 621 555,778 767 941
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Neurčeno
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vyšší odborné
Pracovní poměr:od 1.3.2019
Mzdové rozpětí:od 19760 do 29740
Poznámka k volnému místu

Místo pracoviště:
-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Prvotní kontakt:
- podání písemné přihlášky do výběrového řízení, termín uzávěrky přihlášek: 15. 3. 2019
- tel.: 326 653 800, 602 299 956, Mgr. Jan Horčík

Upřesňující údaje:
- nástup dle dohody
- zástup za rodičovskou dovolenou
- charakteristika vykonávané práce: výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí. - zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce VŘ/SP OSPOD-ZÁSTUP do 15.03.2019. Písemná přihláška zájemce musí obsahovat: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu (nebo dokladu povolení k pobytu, jdel-li o cizího státního občana), datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní údaje (telefon, e-mail). Přihláška ke stažení na webových stránkách města www.brandysko.cz v sekci volná pracovní místa MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. K přihlášce se připojí doklady: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným prohlášením); ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. PŘIHLÁŠKY NELZE POSÍLAT ELEKTRONICKY.
- předpoklady: vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, nebo vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku,
sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitativní a sociální činnost. Dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka.
- požadavky: orientace v oblasti sociální politiky a sociální práce, praxe v oblasti sociálně právní ochrany dětí vítána, dobré komunikační schopnosti, sociální cítění, schopnost samostatného řešení problémů, administrativní dovednosti, znalost práce na PC, zkouška zvláštní odborné způsobilosti při sociálně právní ochraně dětí vítána, řidičské oprávnění skupiny B, flexibilita a spolehlivost. Více informací na www.brandysko.cz, sekce volná pracovní místa.


Zaměstnanecké výhody:
- stravenky, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

více pracovních míst

Zdroj: Úřad práce

Oficiální údaje: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

IČ: 00240079
DIČ: CZ00240079
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: c5hb7xy
Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MĚSTO Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Další firmy z oboru:
Městské úřady, magistráty
Masarykovo nám. 53/40, Říčany21,56 km
Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou25,48 km
Husovo náměstí 13, Hostivice31,03 km
Tyršova náves 113, Vysoký Újezd38,72 km
nám. T. G. Masaryka 1, Dolní Bousov43,51 km

QR kód firmy

QR kód
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Nejvíce firem (34.500+) naleznete v oboru zdravotnictví