náměstí Míru 12
Zlín
760 01 Zlín 1
navigovat

Kontakty

Úřední hodiny  

PO 08:00-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:00-17:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno
Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • Ing. Jiří Korec - primátor

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

MAGISTRÁT MĚSTA Zlín - L. Váchy 602, Prštné, Zlín  (Pobočka)
MAGISTRÁT MĚSTA Zlín - nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín  (Pobočka)
MAGISTRÁT MĚSTA Zlín - náměstí Míru 464, Zlín  (Pobočka)
MAGISTRÁT MĚSTA Zlín - třída Tomáše Bati 3792, Zlín  (Pobočka)
MAGISTRÁT MĚSTA Zlín - Zarámí 4421, Zlín  (Pobočka)
DĚTSKÝ REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ - Žlebová 1590, Zlín  (Provozovna)
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO - náměstí Míru 12, Zlín  (Provozovna)
MĚSTSKÉ JESLE Zlín - Budovatelská 4820, Zlín  (Provozovna)
MĚSTSKÉ JESLE Zlín - Tyršovo nábřeží 747, Zlín  (Provozovna)

Činnosti firmy  

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2018-035396Z2018-035396nen.nipez.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-045059Počítače Dodávky21 190 805,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Zlín

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je přebudování stávajících učeben na nové odborné učebny a modernizace kabinetů. Předmětem plnění jsou dodávky a montáže nábytku, vybavení učeben, dodávky a montáže AV a IT techniky, stínící techniky, učebních pomůcek, realizace stavebních prací a úprav souvisejících s modernizací učeben a kabinetů.

SMART - Navigační a parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031187Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení Dodávky29 323 737,34 Kč
detail VZ

Místo plnění: Zlín

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování a zprovoznění informačního, navigačního a závorového systému parkování a vybudování dispečinkového pracoviště, které bude obsluhovat inteligentní dopravní systémy ve Zlíně (dále jen „Systém“). V Systému budou zahrnuta parkovací místa - plochy parkovacího stání na parkovištích Městské divadlo, Bartošova, Gahurova, Nad Tržnicí a Velké kino. Tato parkoviště budou osazena detekčními prvky pro snímání obsazenosti parkovacích míst. Dále se jedná o dodávku včetně osazení statických a dynamických informačních dopravních značek, zajištění zkušebního provozu a dále pak plné funkčnosti celého navigačního a parkovacího systému, technickou podporu jeho provozu, servis všech částí Systému a související stavební práce.

Zařízení na využití a zpracování odpadů

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-014371Výstavba zařízení na zpracování odpadu Stavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Cílem zadavatele je vybrat technologické řešení pro zpracování komunálního odpadu a nakládání s ním poté, co nabudou účinnosti nová pravidla pro nakládání s komunálním odpadem. Zadavatel zvažuje dvě možné varianty, a to cestu mechanické recyklace a cestu chemické recyklace. Zadavatel v tuto chvíli hodlá realizovat průzkum trhu v podobě předběžné tržní konzultace podle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). V rámci těchto konzultací hodlá vést diskusi s odborníky či dodavateli s cílem získat informace o způsobu, jakým lze naplnit potřeby zadavatele.

Bližší informace k předmětu předběžných tržních konzultací jsou k dispozici na profilu zadavatele (http://nen.nipez.cz/profil/MMZ).

Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-028987Stavební práce Stavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Výběr zhotovitele stavebních prací spočívajících v rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně, která umožní jeho multifunkční využití pro sportovní aktivity, kulturní a společenské akce ve Zlíně, včetně vytvoření zázemí pro sportovní oddíly.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

19-128661/0100
Zveřejněn 1.4.2013
9021-128661/0100
Zveřejněn 1.4.2013
27-1909270277/0100
Zveřejněn 1.4.2013
9005-128661/0100
Zveřejněn 1.4.2013
3048982/0800
Zveřejněn 1.4.2013
1280972/0800
Zveřejněn 1.4.2013
3049002/0800
Zveřejněn 1.4.2013
více bankovních účtů

Zdroj: Registr plátců DPH

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

PYROS/ISET 2017
Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb
31.5.2017 - 3.6.2017
stánek PAV F / 051

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 31.5.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 11.3.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 1.12.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty - aktivita Bezpečnost dopravy
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.8.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zateplení obvodového pláště BD, Obeciny 3903, Zlín
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 24.4.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora rozvoje vybraných procesů a postupů veřejné správy zajišťovaných SMZ
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.3.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm Jižní Svahy
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 18.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.11.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Vybudování učeben řemeslných oborů
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.6.2017 - Projekt ve fyzické realizaci
Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému statutárního města Zlín
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 28.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zlín - ošetření dřevin na Lesním hřbitově ve Zlíně - I. etapa
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 26.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
CYKLOSTEZKA ZLÍN, PŘÍLUKY - LUŽKOVICE - KLEČŮVKA
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zlín, křižovatka ulic K Pasekám - Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 20.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Automatizovaná imisní monitorovací stanice ovzduší v centru Zlína
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 13.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PODÉL TŘÍDY T. BATI, UL. LORENCOVA - UL. PODVESNÁ XVII.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 10.1.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Základní škola Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zateplení, oprava lodžií, vstupu a schránek BD, ul. Družstevní 4509, Zlín
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.10.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Infrastruktura do základních škol ve Zlíně
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2016 - Projekt ve fyzické realizaci
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.9.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Modernizace a doplnění podpůrných el. procesů pro potřeby MMZ a jeho organizací
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.7.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Změna č. 3 Územního plánu Zlína
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 5.5.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zlepšení tepelně technických vlastností budovy
Střediska volného času - Ostrov radosti, Kotěrova
4395

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.5.2015 - Projekt dokončen
Konsolidace IT a nové služby TC Zlín
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.3.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce přístupových cest v centrální části
města Zlína

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 26.2.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 1010 ve Zlíně
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 16.6.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
BAOBAB
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 11.6.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, Zlín
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2014 - Projekt dokončen
Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje
území Zlín pro období 2014 - 2020

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace Gahurova prospektu - předprostor
Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 8.4.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 8.4.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 8.4.2014 - Projekt dokončen
Podpora standardizace sociálně-právní ochrany
dětí ve Zlíně

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.2.2014 - Projekt dokončen
Zlepšení tepelně technických vlastností budov
Základní školy Zlín, Mikoláše Alše 558

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.11.2013 - Projekt dokončen
Regionální cyklostezka č. 471 - páteřní trasa Zlín -
Otrokovice, část Zlín

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 15.11.2013 - Projekt dokončen
Cyklistická stezka Lešná - Lukov, část Zlín
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 15.11.2013 - Projekt dokončen
Zlepšení tepelně technických vlastností budov
Základní školy Zlín, Komenského II - Havlíčkovo
nábřeží 2567

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.8.2013 - Projekt dokončen
Zlín - projekt regenerace zeleně ve městě Zlíně
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 27.5.2013 - Projekt dokončen
Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.3.2013 - Projekt dokončen
Snížení rizika povodní - zlepšení povodňové
služby na území statutárního města Zlína

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.8.2012 - Projekt dokončen
Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 16.11.2011 - Projekt dokončen
Zajištění přenosu dat a informací v územní
samosprávě Statutárního města Zlín

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2011 - Projekt dokončen
Plánování sociálních služeb ve Zlíně
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 16.3.2011 - Projekt dokončen
I.Zřízení technologic. centra, II.pořízení elektr.
spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.3.2011 - Projekt dokončen
Zvýšení efektivity veřejné správy vykonávané
Magistrátem města Zlína

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.6.2010 - Projekt dokončen
KULTURNÍ A UNIVERZITNÍ CENTRUM ZLÍN
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 14.5.2010 - Projekt dokončen
Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.5.2010 - Projekt dokončen
Zlepšení tepelně technických vlastností budov
Základní školy Zlín, tř. Svobody 868

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.4.2010 - Projekt dokončen
Zlepšení tepelně technických vlastností budov
Základní školy Zlín, Nová cesta 268

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.3.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávání v eGON centru statutárního města
Zlína

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.12.2009 - Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo
(Upgrade)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 25.6.2009 - Projekt dokončen
Bezbariérové úpravy zastávek ve Zlíně
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 6.3.2009 - Projekt dokončen
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY NA ÚZEMÍ
ZLÍNSKÉHO KRAJE - ORP ZLÍN

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 26.11.2008 - Projekt dokončen
Zlín - ošetření dřevin na Lesním hřbitově ve Zlíně - II. etapa
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Plán územního systému ekologické stability pro územní obvod obce s rozšířenou působností Zlín
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Renovace oken budovy radnice
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Renovace výplní otvorů budovy Zlínský zámek
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření - aktivita Cyklodoprava
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření - aktivita Bezpečnost dopravy
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Statutární město Zlín

IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: 5ttb7bs

Zdroj: justice.cz

Počet obyvatel v obci

Průměrný věk obyvatel v obci

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MAGISTRÁT MĚSTA Zlín

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: posta@zlin.eu

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Rozlišujeme více než 1000 kategorií činností