Strojnická 276/8
Holešovice
Praha
170 00 Praha 7
navigovat

Kontakty

Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • plk. Mgr. Ľuboš Kothaj - ředitel
  • kpt. Mgr. Petra Srnková - odd. redakce a PR

Webové prezentace

Činnosti firmy  

  • Kriminalistický ústav Praha Policie ČR

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

FOR ARCH 2019
30. mezinárodní stavební veletrh
17.9.2019 - 21.9.2019
stánek 4/A20
PYROS/ISET 2019
Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb
29.5.2019 - 1.6.2019
stánek PAV F / 015, PAV F / 048, PAV Z / 001, VP Z1 / 002, PAV F / 014, VP F / 001, VP F / 002
Motosalon 2019
Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení (Praha)
28.2.2019 - 3.3.2019
stánek PAV 4 / 403
FOR ARCH 2018
29. mezinárodní stavební veletrh
18.9.2018 - 22.9.2018
stánek 4/B21
FOR ARCH 2017
28. mezinárodní stavební veletrh
19.9.2017 - 23.9.2017
stánek 4/B22
PYROS/ISET 2017
Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb
31.5.2017 - 3.6.2017
stánek PAV F / 003, VP Z1 / 005, PAV F / 065, PAV F / 021, VP F / 003, VP F / 002, VP Z1 / 006, PAV P / 008
Motosalon 2017
Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení (Praha)
2.3.2017 - 5.3.2017
stánek PAV 4 / 401
více prezentací

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Proškolení budoucích uživatelů e-Legislativy
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.3.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora elektronizace vybraných oblastí veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.2.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Zateplení objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPČR v ul. Na Baních v Praze - Zbraslavi, a související opatření za účelem snížení energetické náročnosti
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 13.9.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
UV955/2016 Realizace úspor energie - Policie ČR, Praha 5, Elišky Přemyslovny 1259
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.8.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
UV955/2016 Realizace úspor energie PČR - Makovského 1398/1a, Praha 17, Řepy
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 31.7.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
Mapy budoucnosti II - využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.3.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Portál veřejné správy 2.0 - Portál občana
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.5.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti eGovernmentu
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.3.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Informační systém sociálního zabezpečení (DP-3)
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 29.6.2017 - Projekt ve fyzické realizaci
Vytvoření metodického rámce pro úplné elektronické podání
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.5.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Evidence Národního archivního dědictví na Národním portálu
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 6.4.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Modelování architektury a sjednocení provozních dat
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.3.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.3.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Doplnění a modernizace technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.2.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Implementace strategií v oblasti otevřených dat II
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.9.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.9.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.9.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj a modernizace informačních systémů pro nakládání s utajovanými informacemi
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.2.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 18.12.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.12.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zpracování analytických podkladů vycházejících z implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.9.2015 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.8.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - Policie ČR Praha ,
Strojnická 935/27

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.5.2015 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Policie ČR Praha,
Pelléova 1050/21

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.4.2015 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie-Policie ČR, Olšanská
2176/2

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.4.2015 - Projekt dokončen
Publicita ZS MV ČR v roce 2015
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2015 - Projekt dokončen
Mzdové a související výdaje ZS MV ČR 2015
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2015 - Projekt dokončen
Technické zabezpečení a vzdělávání ZS MV 2015
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2015 - Projekt dokončen
Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury
Policie ČR

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.3.2015 - Projekt dokončen
Mobilní bezpečná platforma Policie ČR
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.3.2015 - Projekt dokončen
Letecká technika pro záchranné práce v IZS
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.3.2015 - Projekt dokončen
Pilotní ověření standardizace - Agenda A121:
Živnostenské podnikání

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.2.2015 - Projekt dokončen
Implementace strategií v oblasti otevřených dat
veřejné správy ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.1.2015 - Projekt dokončen
Sjednocení technologické platformy Policie ČR
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.12.2014 - Projekt dokončen
Modernizace komunikační infrastruktury
Ministerstva vnitra

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.12.2014 - Projekt dokončen
Optimalizace životních situací ve vztahu k
Registru práv a povinností

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.10.2014 - Projekt dokončen
Operační řízení útvarů Policie ČR s celostátní
působností

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.10.2014 - Projekt dokončen
Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení
mimořádných událostí

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 18.9.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Policie ČR Praha 5, Na
Baních 1304

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.9.2014 - Projekt dokončen
Připravenost Hasičského záchranného sboru
České republiky k řešení povodní

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 19.8.2014 - Projekt dokončen
Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace
HZS ČR pro řešení mimořádných událostí

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 17.6.2014 - Projekt dokončen
Zajištění činnosti Hlavního architekta
eGovernment

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.5.2014 - Projekt nedokončen
Mapy budoucnosti - moderní nástroj ke zvýšení
efektivity a kvality výkonu veřejné správy v
oblasti prevence kriminality založený na analýze a
predikci kriminality

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.4.2014 - Projekt dokončen
Vytvoření jednotného systému v oblasti finanční
gramotnosti a prevence předlužení na úrovni
územních samosprávných celků

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 29.4.2014 - Projekt nedokončen
Výdaje na externí hodnotitele a výběrové komise
ZS MV 2014

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 28.4.2014 - Projekt dokončen
Publicita ZS MV ČR v roce 2014
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 28.4.2014 - Projekt dokončen
Technické zabezpečení a vzdělávání ZS MV 2014
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 28.4.2014 - Projekt dokončen
Mzdové a související výdaje ZS MV ČR 2014
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 28.4.2014 - Projekt dokončen
Mezioborovým vzděláváním ke zvýšení
bezpečnosti seniorů

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.4.2014 - Projekt dokončen
Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného
záchranného systému PEGAS

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.3.2014 - Projekt dokončen
Asistent prevence kriminality II.
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 29.1.2014 - Projekt dokončen
Podpora tvorby standardů pro výkon agend
veřejné správy

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 24.9.2013 - Projekt dokončen
Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv
a elektronická tvorba právních předpisů

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.9.2013 - Projekt nedokončen
Moderní technika a technologie Policie ČR
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2013 - Projekt dokončen
Vzdělávání v oblasti základních registrů a dalších
kmenových projektů eGovernmentu

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.8.2013 - Projekt dokončen
Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských
zdrojů

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 24.7.2013 - Projekt dokončen
Mzdové a související výdaje ZS MV ČR 2013
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.5.2013 - Projekt dokončen
Publicita ZS MV ČR v roce 2013
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.5.2013 - Projekt dokončen
Technické zabezpečení a vzdělávání ZS MV 2013
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.5.2013 - Projekt dokončen
Analýza provozního modelu projektů
CzechPOINT

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.4.2013 - Projekt nedokončen
Výdaje na externí hodnotitele a výběrové komise
ZS MV 2013

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.4.2013 - Projekt dokončen
Kompetenční centrum metodického, procesního a
projektového řízení MV ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.2.2013 - Projekt dokončen
Publicita ZS MV v roce 2012
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 28.8.2012 - Projekt dokončen
Technické zabezpečení ZS MV 2012
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2012 - Projekt dokončen
Mzdové a související výdaje ZS MV 2012
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2012 - Projekt dokončen
Výdaje na externí hodnotitele a výběrové komise
ZS MV 2012

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2012 - Projekt dokončen
Výdaje za služby externích dodavatelů ZS MV
2012

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2012 - Projekt dokončen
Analýza provozního modelu projektů
CzechPOINT

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2012 - Projekt dokončen
Nákup mediálního prostoru s cílem zvyšování
povědomí o strukturálních fondech v gesci MV ČR

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 7.12.2011 - Projekt nedokončen
Podpora při výkonu kontrol realizace projektů u
příjemce finanční podpory

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 11.11.2011 - Projekt nedokončen
Vzdělávání, cesty a technické zabezpečení v roce
2010-2011

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 11.11.2011 - Projekt dokončen
Výdaje na analýzy a studie v roce 2010-11
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 11.11.2011 - Projekt dokončen
Výdaje za služby externích dodavatelů ZS MV
2011

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.11.2011 - Projekt dokončen
Konferenční servis pro aktivity v IOP
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.11.2011 - Projekt dokončen
Publicita ZS MV v roce 2010 - 2011
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.11.2011 - Projekt dokončen
Centrální standardizovaný projekt generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 26.9.2011 - Projekt dokončen
Asistent prevence kriminality
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.9.2011 - Projekt dokončen
Mzdové a související výdaje ZS MV 2011
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.9.2011 - Projekt dokončen
Výdaje na externí hodnotitele a výběrové komise
ZS MV 2011

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.9.2011 - Projekt dokončen
Integrované operační středisko - Policejní
prezidium ČR

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.9.2011 - Projekt dokončen
Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a
protikorupčních opatření

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2011 - Projekt dokončen
Národní informační systém integrovaného
záchranného systému

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 14.7.2011 - Projekt dokončen
Dlouhodobé a efektivní řízení bezpečnosti
informací ve veřejné správě

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.4.2011 - Projekt nedokončen
Mzdové a související výdaje ZS MV 2010
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 21.3.2011 - Projekt dokončen
Výdaje za služby externích dodavatelů ZS MV
2010

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 21.3.2011 - Projekt dokončen
Racionalizace administrativních procedur včetně
minimalizace byrokratických prvků uvnitř Policie
ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.3.2011 - Projekt nedokončen
Centrální místo služeb - racionalizace systému
poskytování konzultačních činností v rámci
ústřední státní správy, včetně re-designu
kompetencí a funkcí

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.3.2011 - Projekt nedokončen
Systémové změny v oblasti dislokace útvarů
resortu MV ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 17.3.2011 - Projekt nedokončen
Podpora prosazování preventivních a represivních
opatření v boji s korupcí

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 17.3.2011 - Projekt nedokončen
Zvýšení efektivity pracovníků veřejné správy
prostřednictvím kvalitních informačních technologií
- efektivní pracoviště úředníka

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 17.3.2011 - Projekt nedokončen
Podpora moderních metod zvyšování výkonnosti,
kvality a transparentnosti veřejné správy -
Project portfolio management

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 16.3.2011 - Projekt dokončen
Výdaje na externí hodnotitele a výběrové komise
ZS MV 2010

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 9.3.2011 - Projekt dokončen
Systemizace pracovních míst Ministerstva vnitra
ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.3.2011 - Projekt nedokončen
Uživatelská standardizace procesů a dat v oblasti
elektronických systémů spisové služby a
digitálních archivů

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 3.3.2011 - Projekt dokončen
Vzdělávání pracovníků veřejné správy pro
ochranu e-Governmentu

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 23.12.2010 - Projekt nedokončen
Úprava systému cizinecké policie a vytvoření
relevantního datového fondu pro ROB

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.12.2010 - Projekt dokončen
Restrukturalizace Ministerstva vnitra ČR a Zařízení
služeb pro MV

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 10.12.2010 - Projekt nedokončen
Strategický koncept restrukturalizace Ministerstva
vnitra, organizačních složek státu a státních
příspěvkových organizací v jeho působnosti,
Policie České republiky a Hasičského záchranného
sboru České republiky

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 10.12.2010 - Projekt nedokončen
Úprava evidence obyvatel a vytvoření
relevantního datového fondu pro ROB

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.12.2010 - Projekt nedokončen
Zajištění infrastruktury pro operační střediska
základních složek IZS

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.12.2010 - Projekt dokončen
Systém ekonomických a projektových informací
v eGovernmentu

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 1.12.2010 - Projekt dokončen
Metodolog vzdělávání a výcviku v Hasičském
záchranném sboru České republiky

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.11.2010 - Projekt nedokončen
Publicita ZS MV v roce 2010
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 11.8.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávání, cesty a technické zabezpečení v roce
2010

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 11.8.2010 - Projekt dokončen
Výdaje na analýzy a studie v roce 2010
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 11.8.2010 - Projekt dokončen
Výdaje za služby externích dodavatelů
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 4.8.2010 - Projekt dokončen
Informační systém krizového řízení
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.6.2010 - Projekt nedokončen
Osvěta - Podpora osvěty v oblasti implementace
Smart Admistration

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.6.2010 - Projekt dokončen
Procesní modelování agend veřejné správy
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 24.5.2010 - Projekt dokončen
Výdaje na analýzy a studie
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávání, cesty a technické zabezpečení
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 17.5.2010 - Projekt dokončen
Výdaje na externí hodnotitele a výběrové komise
ZS MV

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.5.2010 - Projekt dokončen
Publicita a informační aktivity ZS MV ČR
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.5.2010 - Projekt dokončen
Mzdové a související výdaje ZS MV ČR
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.5.2010 - Projekt dokončen
Systémová úprava vzdělávání ve veřejné správě
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.4.2010 - Projekt nedokončen
Metodická podpora a vzdělávání realizátorů
projektů - standardizace procesů v oblasti
projektového řízení na MVČR a v jím řízených
organizacích

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.4.2010 - Projekt dokončen
Aktualizace Strategie realizace Smart
Administration a pilotní implementace metody
finančního řízení rozvojových projektů na MVČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.4.2010 - Projekt dokončen
Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců
správních úřadů

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.3.2010 - Projekt dokončen
Modernizace legislativní práce na Ministerstvu
vnitra

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 17.3.2010 - Projekt dokončen
Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních
předpisů v České republice se zaměřením na
úředníky ústředních správních úřadů a jednotlivá
připomínková místa

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.2.2010 - Projekt dokončen
Centrální podpora projektového řízení projektů
realizovaných MVČR a jím řízených organizací

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 23.2.2010 - Projekt dokončen
Vytvoření a implementace interaktivního
personálního portálu pro potřeby zaměstnanců ve
veřejné správě

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.12.2009 - Projekt dokončen
Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné
správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti
zavádění eGovernmentu do veřejné správy

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.12.2009 - Projekt dokončen
Portál veřejné správy
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.11.2009 - Projekt nedokončen
Projekt Centrální místo Služeb - Komunikační
infrastruktura Informačních systémů veřejné
správy

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.11.2009 - Projekt dokončen
CzechPOINT
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.11.2009 - Projekt dokončen
Příprava projektových manažerů státní správy a
jejich certifikace podle IPMA

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.11.2009 - Projekt dokončen
Efektivní tvorba a implementace vládních strategií
v oblasti eGovernment

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 10.11.2009 - Projekt dokončen
Informační systém základních registrů (ISZR)
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.10.2009 - Projekt dokončen
Informační systém datových schránek
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.10.2009 - Projekt dokončen
Registr obyvatel
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.10.2009 - Projekt dokončen
Registr práv a povinností
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.10.2009 - Projekt dokončen
Národní základna humanitární pomoci
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.10.2009 - Projekt dokončen
Koordinace a zavedení Smart Administration ve
veřejném sektoru

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 8.10.2009 - Projekt dokončen
Odborné poradenství, analýzy a outsourcing
služeb

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.7.2009 - Projekt v realizaci
Mobilní kontaktní a koordinační centra
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2009 - Projekt dokončen
Zajištění hodnotícího a výběrového procesu
projektů prioritní osy 4 OP LZZ

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 15.6.2009 - Projekt dokončen
Informační a propagační aktivity ZS MV ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.4.2009 - Projekt dokončen
Výdaje v oblasti lidských zdrojů a technické
zabezpečení ZS MV ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 27.1.2009 - Projekt dokončen
Technická pomoc ZS MV ČR, oblast intervence
6.1

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.12.2008 - Projekt nedokončen
Technická pomoc ZS MV ČR, oblast intervence
6.2

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.12.2008 - Projekt nedokončen
UV955/2016 Realizace úspor energie Policie ČR - Brno, Horní 21 - snížení energetické náročnosti objektů - zateplení a obměna zdrojů energie
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Brno
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Zbiroh
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Informační systém interní komunikace
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Ministerstvo vnitra

IČ: 00007064
Právní forma: Organizační složka státu
Datová schránka: 6bnaawp

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
KRIMINALISTICKÝ ÚSTAV PRAHA POLICIE ČR

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Ročně firmám předáme 156.900 poptávek a dotazů.