Zborovská 81/11
Smíchov
Praha
150 00 Praha 5
Sídlo společnosti
navigovat

Kontakty

Úřední hodiny  

úřední hodiny
PO 08:00-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:00-17:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno
Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • Mgr. Petra Pecková - hejtman

Webové prezentace

Sociální sítě

Činnosti firmy  

  • krajský úřad

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2015-623751523891zakazky.kr-stredocesky.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-035154Stavební práce Stavební práce86 762 302,13 Kč
detail VZ

Místo plnění: Parcela č.1727 a st.1324 k.ú. Říčany u Prahy, přístavba budovy Gymnázium Říčany, Komenského náměstí 1280, 251 01 Říčany.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba tělocvičny Gymnázia Říčany a přístavba dvou učeben dle projektové dokumentace.

Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-015756Administrativa rozvojových projektůSlužby49 090 909,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění Veřejné zakázky bude Středočeský kraj, zejména sídlo Zadavatele na adrese Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Popis veřejné zakázky

Na základě tohoto zadávacího řízení bude s pěti (5) vybranými Dodavateli uzavřena Rámcová dohoda, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 ZD. Na základě Rámcové dohody budou následně s Dodavateli postupně uzavírány dílčí prováděcí smlouvy, a to způsobem podrobně specifikovaným níže v této zadávací dokumentaci.
Předmětem této Veřejné zakázky jsou služby specifikované níže pod písm. a) až d) v Zadávací dokumentaci.
Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Poskytovaní energetických služeb metodou EPC v objektu Krajského úřadu Středočeského kraje

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-014327Energetické a související služby Služby17 124 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Objekt Krajského úřadu Středočeského kraje

Popis veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energií ) pro objekt Krajského úřadu Středočeského kraje.

II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054 (opakování)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-011718Stavební práce Stavební práce14 782 570,46 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem je rekonstrukce, která se týká mostu č. 101-054 v obci Mikovice. Nově navržený most převádí komunikaci II/101 přes Zákolanský potok. Šířkové uspořádání komunikace je navrženo jako S 6,5. Odvodnění mostu je zajištěno pomocí příčného a podélného sklonu.
Během rekonstrukce bude zdemolována současná klenbová konstrukce. Nová konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický rám. Rozpětí konstrukce je 9850 a 9923 mm v kolmém a šikmém směru.
Shora uvedený a v technických podmínkách této ZD vymezený předmět veřejné zakázky je dále v této ZD označován též jako „Stavba“ či též „Dílo“.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „PD“), která je součástí této zadávací dokumentace. Vybraný účastník bude povinen postupovat dle vydaných rozhodnutí správních orgánů, které souvisejí s předmětem veřejné zakázky. Veškeré podmínky, práva a povinnosti v rámci realizace veřejné zakázky jsou uvedeny na profilu zadavatele v zadávacích podmínkách.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

4440009090/6000
Zveřejněn 18.4.2013

Zdroj: Registr plátců DPH

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

FOR ARCH 2018
29. mezinárodní stavební veletrh
18.9.2018 - 22.9.2018
FOR BIKES 2017
8. veletrh cyklistiky
31.3.2017 - 2.4.2017
stánek 2/D10
GO + Regiontour 2017
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
19.1.2017 - 22.1.2017
stánek Regiontour

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Zajištění činností Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje 2020 - 2022
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.3.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Efektivita sítě sociálních služeb Středočeského kraje
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.7.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Odbahnění mokřadu v evropsky významné lokalitě a přírodní památce Jablonná - mokřad
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 23.5.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Sanace skalního masívu nad komunikací II/242 v Roztokách
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 13.5.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 - 2023
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 9.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce silnice II/272
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/118 Malé Kyšice, nestabilní silniční svah
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Optimalizace procesů a postupů Krajského úřadu Středočeského kraje
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.3.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Revitalizace biotopu čolka v PP Rožmitál pod Třemšínem XI.
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 4.2.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/610 Benátky nad Jizerou, most ev. č. 610-021a přes D10
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.2.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/229 Rakovník - I/6, připojení na R6
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.11.2018 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
II/101 D1 - Jesenice, rekonstrukce
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 29.10.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice provozní staničení km 6,70-9,48
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/112 mosty ev.č. 112-007, 009 a 010 u obcí Dobříčkov a Jemniště
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/106 HRANICE OKRESU BENEŠOV - CHRÁST NAD SÁZAVOU, REKONSTRUKCE
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
III/00712 Brandýsek, most ev.č. 00712-4 přes D7
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 17.9.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Geometrické zaměření a značení CHÚ ve Středočeském kraji IX.
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 24.8.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/237 Nové Strašecí, most ev.č. 237-007 nad tratí ČD
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 17.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/330 Nymburk, most ev. č. 330-003
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/332, III/27212, III/3323 Straky
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 24.7.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/105 Netvořice, rekonstrukce
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 12.6.2018 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Značení ptačích oblastí ve Středočeském kraji.
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 7.6.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/336, Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/101 Obříství
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/329 Pečky, rekonstrukce silnice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.5.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 9.5.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 12.4.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounky
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 6.4.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.4.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zpracování Strategie Chytrý venkov - Středočeský kraj
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.4.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
II/118 Chyňava, most ev. č. 118-038 přes potok za obcí Chyňava
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/101 Stehelčeves - most ev. č. 101-039
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OPRAVA MOSTU EV. Č. 112-017, EV. Č. 112-015 V OBCI DOMAŠÍN
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zajištění činností RSK pro území Středočeského kraje 2018 - 2020
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.3.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/331 LYSÁ NAD LABEM, REKONSTRUKCE KŘIŽOVATEK
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/279 RABAKOV - PRODAŠICE - I. A III. ETAPA
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt fyzicky ukončen
Zlepšení stavu ZCHÚ - Vršky pod Špičákem
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v Ul. Pražská
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 5.12.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/273 Mšeno, průtah
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.12.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/114 Dobříš, most ev.č. 114-016
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.12.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - I. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 27.11.2017 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.11.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/118 Kladno, rekonstrukce silnice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.11.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/237 Hořešovice, rekonstrukce mostu ev. č. 237-013A
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.11.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/121 Votice, realizace ul. Táborská
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 17.10.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zlepšení stavu ZCHÚ
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 14.9.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 - 2019
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.9.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 17.8.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/105 Kamenný Přívoz, rekonstrukce mostu ev.č. 105-010 a 105-011
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 11.7.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 10.7.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/610 Podolanka - Dřevčice, Dřevčice - Brandýs N. L.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 9.6.2017 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
II/125 Vlašim, křižovatka
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/245 Vykáň, most ev.č. 245-009a
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.5.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Kruhová křižovatka Kladno Švermov "Na Cikánce"
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.5.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady - Štěchovice
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 18.4.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č. 330-001
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev.č. 272-006 přes trať ČD
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Geometrické zaměření a značení CHÚ ve Středočeském kraji I.
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 13.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/605 Vráž, rekonstrukce mostu ev.č. 605-020
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.2.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/124 Hostišov - Jiřetice (hranice okresu)
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 16.11.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 11.11.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 11.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/191 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM - HR. KRAJE
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 11.11.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/101 - D10, okružní křižovatka
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 7.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/329 Plaňany, obchvat
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 29.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/104, Davle, Most ev. č. 104 ? 001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 29.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/280 Čížovky - Domousnice, rekonstrukce
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 27.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/115 Černošice, rekonstrukce silnice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 27.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/335 Uhlířské Janovice - Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1.etapa)
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 22.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/120, mosty ev. č. 120-004,005,006 Sedlec-Prčice přes Sedlecký potok
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 19.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Oprava mostu ev.č.102-028, Most přes Vápenický most ve Velké
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/603 Radějovice - Babice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 24.8.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/115 Řevnice, průtah
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.8.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. Křižovatky III/3369
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.7.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/111 Před Bystřicí, Most ev.č. 111-001
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.7.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.7.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/280 Březno, rekonstrukce
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 23.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou II/106 x III/10513
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/112 Struhařov okružní křižovatka a silnice I. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Labská cyklostezka, úsek Čelákovice - Lázně Toušeň
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 23.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Labská cyklostezka, úsek Kly - Mělník
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 23.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.3.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev.č. 331-008
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 17.2.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/113 Bílkovice, most ev. č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.2.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 15.1.2016 - Projekt fyzicky ukončen
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt fyzicky ukončen
II/125 Vlašim, most přes potok za městem Vlašim
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 18.12.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/279 Horní Bousov - Dolní Bousov, rekonstrukce
silnice

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 12.8.2015 - Projekt dokončen
III/10160 Zápy, rekonstrukce silnice
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 12.8.2015 - Projekt dokončen
III/10530 Nechvalice, opěrná zeď
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 12.8.2015 - Projekt dokončen
III/00326a Petříkov-Křížkový Újezdec,
rekonstrukce silnice

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 12.8.2015 - Projekt dokončen
III/27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce silnice
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 12.8.2015 - Projekt dokončen
III/2802 Březno - Nová Telib, rekonstrukce
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 12.8.2015 - Projekt dokončen
Dostavba areálu lidových staveb v Kouřimi - fáze
1

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 3.6.2015 - Projekt dokončen
III/11515 Karlík, rekonstrukce mostu ev.č.
11515-2

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2015 - Projekt dokončen
III/26811 Hoškovice, rekonstrukce mostu ev.č.
26811-2

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2015 - Projekt dokončen
II/337 Močovice, most ev.č. 337-007 most před potok Klejnárku
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 16.3.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce komunikace III/00312, ul.
Rooseveltova, úsek Kolovratská - Kuříčko

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 13.2.2015 - Projekt dokončen
III/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu
ev.č. 1138-1

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 13.2.2015 - Projekt dokončen
II/229 Všesulov, most ev.č. 229-009
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 21.1.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Cyklostezka vozíčkářům přátelská Trhový
Stěpánov - Rehabilitační ústav Kladruby - Tehov

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 22.10.2014 - Projekt dokončen
II/111 Bystřice, most ev. č. 111-002
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 27.8.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Sanace skalního zářezu nad silnicí č.II/102
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 21.8.2014 - Projekt dokončen
Sanace skalního masívu Vrané nad Vltavou, u
přehrady na sil.II/102

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 20.8.2014 - Projekt dokončen
SANACE SKALNÍHO MASIVU VRANÉ NAD
VLTAVOU U PŘEHRADY NA SIL. II/102 v
úseku Strnady - Štěchovice, v km 7,165-7,508

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 19.8.2014 - Projekt dokončen
II/331 Nymburk - Drahelice, most ev.č 331-013
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 7.8.2014 - Projekt dokončen
II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 7.8.2014 - Projekt dokončen
III/11545 Havlíčkův Mlýn, most ev.č. 11545-4
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 7.8.2014 - Projekt dokončen
Základní síť sociálních služeb ve Středočeském
kraji III

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 23.7.2014 - Projekt dokončen
II/334 Kouřim, ul. Okružní
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 15.7.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy
Regionálního muzea v Kolíně

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 11.7.2014 - Projekt dokončen
Dostavba areálu lidových staveb v Kouřimi
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 11.7.2014 - Projekt nedokončen
II/606 Velká Dobrá - hranice okresu Kladno, rekonstrukce silnice a mostů
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 31.5.2014 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/606 Nové Strašecí - hranice okresu Rakovník
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 31.5.2014 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/330 Činěves, rekonstrukce silnice
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 28.5.2014 - Projekt dokončen
II/276 Bělá pod Bezdězem, úprava napojení na
I/38 a výstavba okružní křižovatky

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 28.5.2014 - Projekt dokončen
Bezpečnostní a environ. úpravy intelig. dopr.
systémy na silnicích č. III/3294 a III/3297
-Cerhenice

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 28.5.2014 - Projekt dokončen
III/23634 Libušín, rekonstrukce
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 28.5.2014 - Projekt dokončen
II/101 Kralupy nad Vltavou, průtah
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 28.5.2014 - Projekt dokončen
II/118 Příbram - Hluboš, km 30,620 - 31,730
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 28.5.2014 - Projekt dokončen
Památník národního útlaku a odboje v
Panenských Břežanech

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 27.5.2014 - Projekt dokončen
Krajské služby eGovernmentu Středočeského
kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 19.5.2014 - Projekt dokončen
II/610 Debř - Kosmonosy
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 15.5.2014 - Projekt dokončen
II/105 Jílové u Prahy, rekonstrukce
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 15.5.2014 - Projekt dokončen
II/268 Dolní Rokytá - Ševčín, opěrná zeď
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.5.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
II/240 Velvary, rekonstrukce mostu ev. č. 240-022
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.5.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes
Litavku v Příbrami

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 26.2.2014 - Projekt dokončen
II/611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 26.2.2014 - Projekt dokončen
,,Cyklostezka Rakovník - Pavlíkov"
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 10.2.2014 - Projekt dokončen
Podpora standardizace výkonu sociálně právní
ochrany na území Středočeského kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.2.2014 - Projekt dokončen
II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu
ev.č.610-034

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 23.1.2014 - Projekt dokončen
III/22918 Janov, rekonstrukce mostu ev.č.
22918-4

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 23.1.2014 - Projekt dokončen
II/102 a II/118 Krásná Hora nad Vltavou, průtah
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 23.1.2014 - Projekt dokončen
II/115 a II/116 Lety, kruhová křižovatka a
rekonstrukce silnice

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 23.1.2014 - Projekt dokončen
III/1043 Vrané nad Vltavou - Zajištění stability
skalního masivu

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 3.1.2014 - Projekt dokončen
II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2014 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
II/605 Chrášťany, přeložka silnice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
,,KLADENSKÁ CYKLOSTEZKA PRAHA -
HOSTIVICE - KYŠICE I. ETAPA"

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 22.11.2013 - Projekt dokončen
II/276 Bakov nad Jizerou, průtah
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 31.10.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce silnic III. třídy na úseku I/12 -
Cerhenice - II/329

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 31.10.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce silnice II/101, I. stavba, úsek
dálnice D1 - III/3339, Lipanská

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 31.10.2013 - Projekt dokončen
Kvalita sítě pobytových služeb pro seniory a
osoby se zdravotním postižením ve Středočeském
kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.9.2013 - Projekt dokončen
Základní síť sociálních služeb ve Středočeském
kraji II

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 24.9.2013 - Projekt dokončen
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč
Středočeským krajem

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.9.2013 - Projekt dokončen
Podpora procesů směřujících k poskytování
sociálních služeb a sociální práce s důrazem na
jednotnou strategii ve Středočeském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.6.2013 - Projekt dokončen
Cyklostezka Zeleneč - Lázně Toušeň
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2013 - Projekt dokončen
II/150 Čechtice - Loket, rekonstrukce.
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 27.5.2013 - Projekt dokončen
II/329 Poděbrady, přemostění přes ČD
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 27.5.2013 - Projekt dokončen
II/275 Mcely - Křinec, rekonstrukce silnice.
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 27.3.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce II/125 - I/2 Kbílek
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 27.3.2013 - Projekt dokončen
II/117 Žebrák - Hořovice, rekonstrukce silnice vč.
rozšíření a narovnání

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 27.3.2013 - Projekt dokončen
II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 27.3.2013 - Projekt dokončen
III/33310 a III/0116 Šestajovice, rekonstrukce
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 27.3.2013 - Projekt dokončen
Podpora transformace sociálních služeb - zázemí
managementu a denní stacionář Vyššího
Hrádku,p.s.s.

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 1.11.2012 - Projekt dokončen
Propagace turistických destinací - Road trip II
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 12.10.2012 - Projekt dokončen
II/276 Bakov nad Jizerou - Kněžmost,
rekonstrukce silnice

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 12.10.2012 - Projekt dokončen
Multifunkční turistické centrum
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 12.10.2012 - Projekt dokončen
IN-LINE PARK BEZDĚZ
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 12.10.2012 - Projekt dokončen
III/0031 Dolní Břežany, přeložka silnice a okružní
křižovatka s III/10115 a III/10116

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 12.10.2012 - Projekt dokončen
II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 12.10.2012 - Projekt dokončen
Podpora transformace sociálních služeb -
skupinová domácnost Čelákovice, ul. P. Bezruče

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.9.2012 - Projekt dokončen
Podpora transformace sociálních služeb -
skupinová domácnost Kostelec n./L., ul.
Neratovická

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2012 - Projekt dokončen
Podpora transformace sociálních služeb -
skupinová domácnost Kostelec n./L., ul.
Zeyvalova

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2012 - Projekt dokončen
Podpora transformace sociálních služeb -
skupinová domácnost Brandýs n./L. - S.B., ul. Na
sádkách

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2012 - Projekt dokončen
Podpora transformace sociálních služeb -
skupinová domácnost Čelákovice, ul. B. Smetany

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2012 - Projekt dokončen
II/275 hr. okr. - kř. II/279, rekonstrukce silnice
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2012 - Projekt dokončen
III/24426 Benátky nad Jizerou, rekonstrukce
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2012 - Projekt dokončen
Nákup a rozmístění plastových kompostérů ve
školských zařízeních (ZŠ) na území Středočeského
kraje

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.8.2012 - Projekt dokončen
Informovanost a publicita GG OP VK ve
Středočeském kraji - II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.8.2012 - Projekt dokončen
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení OP VK
ve Středočeském kraji II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.8.2012 - Projekt dokončen
Zvýšení absorpční kapacity subjektů OP VK ve
Středočeském kraji II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.8.2012 - Projekt dokončen
Zlepšení podmínek pro pravidelné využívání
cyklodopravy v úseku Zbořený Kostelec a Týnec
nad Sázavou

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 31.7.2012 - Projekt dokončen
II/339 Červené Janovice, rekonstrukce silnice
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 25.6.2012 - Projekt dokončen
II/339 Štipoklasy - Radvančice, rekonstrukce
silnice

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 25.6.2012 - Projekt dokončen
Cyklostezka Praha - Klecany
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 25.6.2012 - Projekt dokončen
III/1095 Čerčany most ev. č. 1095-3
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 26.4.2012 - Projekt dokončen
III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 26.4.2012 - Projekt dokončen
III/27235 Bělá pod Bezdězem, průtah
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 26.4.2012 - Projekt dokončen
Informační portál cestovního ruchu ve
Středočeském kraji

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 22.3.2012 - Projekt nedokončen
III/2014 Dolní Bezděkov, rekonstrukce
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 3.2.2012 - Projekt dokončen
II/272 Dolní Cetno, rekonstrukce mostu
ev.č.272-17

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 3.2.2012 - Projekt dokončen
II/113 Chocerady, most ev.č. 113-010,
rekonstrukce

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 3.2.2012 - Projekt dokončen
Propagace Středočeského kraje prostřednictvím
zahraničních veletrhů a propagačních materiálů

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 11.1.2012 - Projekt dokončen
II/150 Libouň, most ev.č.150-003, rekonstrukce
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 22.12.2011 - Projekt dokončen
II/126 propojení na dálnici D1 se silnicí I/2 - III.
etapa

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 22.12.2011 - Projekt dokončen
III/11124 Libež, most ev. č. 11124-3,
rekonstrukce

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 22.12.2011 - Projekt dokončen
Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické
záchranné služby

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 21.12.2011 - Projekt dokončen
Propagace cestovního ruchu ve Středočeském
kraji - IN-FLIGHT

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2011 - Projekt dokončen
Propagace cestovního ruchu ve Středočeském
kraji - RUZYNĚ

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 21.9.2011 - Projekt dokončen
Propagace turistických destinací - Road trip
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 21.9.2011 - Projekt dokončen
Propagace cestovního ruchu ve Středočeském
kraji - PREZENTAČNÍ SPOTY

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 16.9.2011 - Projekt dokončen
Rekonstrukce a nové využití zámku v Roztokách
u Prahy

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 31.8.2011 - Projekt dokončen
II/336 Čestín, most ev.č. 336-004, rekonstrukce
mostu a silnice

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 31.8.2011 - Projekt dokončen
III/11517 Zadní Třebáň, rekonstrukce mostu
ev.č.11517-1

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 31.8.2011 - Projekt dokončen
Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře
pro potřeby cestovního ruchu

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 31.8.2011 - Projekt dokončen
III/12519 Kácov, rekonstrukce silnice
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 31.8.2011 - Projekt dokončen
II/101 Úvaly, rekonstrukce mostů ev.č. 101-078,
101-079 a 101-080

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 31.8.2011 - Projekt dokončen
II/259 Mšeno, rekonstrukce
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 24.8.2011 - Projekt dokončen
Podpora biodiverzity ve zvláště chráněných
územích kategorie přírodní rezervace a přírodní
památka ve Středočeském kraji V.

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 16.8.2011 - Projekt dokončen
II/245 Lázně Toušeň-Čelákovice, rekonstrukce
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 1.7.2011 - Projekt dokončen
II/150 Louňovice, most ev. č. 150-004
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 1.7.2011 - Projekt dokončen
II/105 za Kojetínem, rekonstrukce mostu ev.č.
105-034 a silnice

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 1.7.2011 - Projekt dokončen
II/107 Velké Popovice, rekonstrukce silnice
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 1.7.2011 - Projekt dokončen
II/0386 Hrdlořezy - Debř
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 1.7.2011 - Projekt dokončen
III/0046 u Bohostic, most ev.č.0046-1
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 1.7.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.6.2011 - Projekt dokončen
Zvyšování kvality sociálních služeb ve
Středočeském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 17.6.2011 - Projekt dokončen
Propagace a řízení turistických destinací
Středočeského kraje

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 28.3.2011 - Projekt dokončen
II/330 Rašovice, most ev.č. 330-010
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2010 - Projekt dokončen
II/330, 334 a 611 Sadská, okružní křižovatka
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2010 - Projekt dokončen
II/610 Brandýs n/Labem, rekonstrukce mostu ev.
č. 610-013

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2010 - Projekt dokončen
II/605 Žebrák, rekonstrukce
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2010 - Projekt dokončen
II/339 Čáslav, Okružní křižovatky S II/337 a
III/33824

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2010 - Projekt dokončen
III/10113 Kostelec u Křížků, rekonstrukce silnice
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2010 - Projekt dokončen
III/3297 Cerhenice, most ev. č. 3297-3
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2010 - Projekt dokončen
III/11628 před Voznicí, rekonstrukce mostu ev. č.
11628-2

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2010 - Projekt dokončen
III/24021 Nelahozeves, rekonstrukce mostu ev.
č. 24021-2

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2010 - Projekt nedokončen
II/112 BOROVNICE, most ev.č. 112-033
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2010 - Projekt dokončen
II/229 Rakovník - Zavidov, rekonstrukce
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2010 - Projekt dokončen
II/272 Benátky nad Jizerou, rekonstrukce mostu
ev.č. 272-008

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2010 - Projekt dokončen
II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy, rekonstrukce
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 3.12.2010 - Projekt dokončen
III/3281 Libice nad Cidlinou, most ev.č. 3281-4
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 3.12.2010 - Projekt dokončen
III/11215 Bolina, Zdislavice, most ev. č.
11215-1,2

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 3.12.2010 - Projekt dokončen
III/1124 Postupice, most ev.č.1124-1
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 3.12.2010 - Projekt dokončen
Zajištění podkladů pro vyhlášení a vyhlášení
evropsky významných lokalit ve Středočeském
kraji III.

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 12.10.2010 - Projekt dokončen
Zlepšení kvality řízení a rozvoje lidských zdrojů na
KÚSK

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.9.2010 - Projekt dokončen
Podpora biodiverzity ve zvláště chráněných
územích kategorie přírodní rezervace a přírodní
památka ve Středočeském kraji II.

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 25.8.2010 - Projekt dokončen
II/336 Zruč nad Sázavou, opěrná zeď a přestavba
mostu ev.č. 336-008

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 16.7.2010 - Projekt dokončen
III/3297 Cerhenice, napojení silnice na I/12
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 16.7.2010 - Projekt dokončen
II/101, křižovatka s III/00312 Říčany - Kuří
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 16.7.2010 - Projekt dokončen
II/109 Poříčí - Čerčany
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 16.7.2010 - Projekt dokončen
II/105 Sedlčany - Cirvičská a Sedlecká ul.,
recyklace

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 16.7.2010 - Projekt dokončen
II/121 za Nazdicemi, most ev. č. 121-022
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 16.7.2010 - Projekt dokončen
II/117 Osek - Přestavba mostu ev. č. 117-006
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 16.7.2010 - Projekt dokončen
II/268 Mnichovo Hradiště, rekonstrukce mostu
ev. č. 268-006

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 16.7.2010 - Projekt dokončen
II/229 Rakovník, rekonstrukce mostu ev.č.
229-016

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 16.7.2010 - Projekt dokončen
Podpora biodiverzity ve zvláště chráněných
územích kategorie přírodní rezervace a přírodní
památka ve Středočeském kraji IV.

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 15.7.2010 - Projekt dokončen
Zajištění podkladů pro vyhlášení evropsky
významných lokalit ve Středočeském kraji I.

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 31.5.2010 - Projekt dokončen
STRATEGY4IMPROVEMENT: Strategickým
plánováním ke zvýšení kvality řízení Krajského
úřadu Středočeského kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.5.2010 - Projekt dokončen
eGovernment ve Středočeském kraji
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.5.2010 - Projekt dokončen
Prezentace Středočeského kraje v zahraničních
médiích

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2009 - Projekt dokončen
Obnova dopravního značení dle zákona č.30/2001
- STČ

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 4.3.2009 - Projekt dokončen
Základní síť sociálních služeb ve Středočeském
kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.2.2009 - Projekt dokončen
Moderní technologie ve výuce
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 15.1.2009 - Projekt dokončen
III/0085 Bašť, recyklace
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.10.2008 - Projekt dokončen
II/101 Zápy - D11 u Jiren, recyklace
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.10.2008 - Projekt dokončen
II/246 Cítov a III/24637 Vlíněves, recyklace
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.10.2008 - Projekt dokončen
II/201 Jeneč, připojení na R6
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 30.10.2008 - Projekt dokončen
Královský průvod z Prahy na Karlštejn
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2008 - Projekt nedokončen
Prezentace na veletrzích cestovního ruchu a
vytvoření stánku

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2008 - Projekt dokončen
II/608 Veltrusy, kruhová křižovatka s II/101
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 14.8.2008 - Projekt dokončen
II/608 Veltrusy, kruhová křižovatka s MK
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 14.8.2008 - Projekt dokončen
II238 Kladno - Rozdělov, most ev.č.238-002
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 14.8.2008 - Projekt dokončen
II/121 Votice
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 14.8.2008 - Projekt dokončen
II/201 Jeneč - kříž. II/118, recyklace - I.etapa
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 14.8.2008 - Projekt dokončen
II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace - II.etapa
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 14.8.2008 - Projekt dokončen
III/33914 Vlastějovice, přestavba mostu
ev.č.33914-5

ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 14.8.2008 - Projekt dokončen
III/2384 Kladno - Velká Dobrá, recyklace
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 14.8.2008 - Projekt dokončen
III/2385 Kladno - Velká Dobrá, recyklace
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 14.8.2008 - Projekt dokončen
Informovanost a publicita GG OP VK ve
Středočeském kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2008 - Projekt dokončen
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení OP VK
ve Středočeském kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2008 - Projekt dokončen
Zvýšení absorpční kapacity subjektů OP VK ve
Středočeském kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2008 - Projekt dokončen
rekonstrukce mostu ev.č. 016 Poděbrady II/611
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2008 - Projekt dokončen
II/337 Košice - Polánka, recyklace
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2008 - Projekt dokončen
II/330 Sadská - Zvěřínek, recyklace
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2008 - Projekt dokončen
II/330 Netřebice-Činěves, recyklace
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2008 - Projekt dokončen
II/277 Mnichovo Hradiště, průtah
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2008 - Projekt dokončen
II/272 Jiřice - Benátky n. Jiz., II/280 Domousnice
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2008 - Projekt dokončen
II/272 Katusice - D. Cetno - Bezno, recyklace
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2008 - Projekt dokončen
II/101 Nové Jirny - Úvaly, recyklace
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2008 - Projekt dokončen
II/236 Lány - obchvat II etapa - 2. část
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2008 - Projekt dokončen
Energetické úspory se zaručeným výsledkem - Krajský úřad Středočeského kraje
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Energetické úspory se zaručeným výsledkem - Nemocnice Kutná Hora
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
II/105 Psáry, průtah
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Management 4 lokalit soustavy Natura 2000 ve Středočeském kraji
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
II/113 Mukařov - Struhařov
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
II/112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
II/105 Psáry, most ev. č. 105-002
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Oprava mostu ev. č. 272-011 most přes Jizeru v Benátkách nad Jizerou
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č.101-054
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Labská cyklostezka, úsek ČOV - cukrovar
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Středočeský kraj

IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
Právní forma: Kraj a hl. město Praha
Datová schránka: keebyyf

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
KRAJSKÝ ÚŘAD-STŘEDOČESKÝ KRAJ

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

QR kód firmy

QR kód
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Tuto firmu určitě nepřehlédněte