Komenského náměstí 125
Pardubice-Staré Město
Pardubice
530 01 Pardubice 1
Sídlo společnosti
navigovat

Kontakty

Úřední hodiny  

PO 08:00-11:00 12:00-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:00-11:00 12:00-17:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno

Kontaktní osoby

  • Ing. Jaroslav Folprecht - ředitel, úřadu
  • JUDr. Miroslav Mocek, MPA - zástupce ředitele
  • Ing. Bc. Jan Slavík - zástupce ředitele
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

KNIHOVNA MĚSTSKÉHO OBVODU Pardubice II - Družby 334, Polabiny, Pardubice  (Pobočka)
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Pardubice-Gorkého - Gorkého 2658, Zelené Předměstí, Pardubice  (Pobočka)

Činnosti firmy  

  • krajský úřad

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2018-019634Z2018-019634zakazky.pardubickykraj.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Modernizace mostu ev. č. 360-014 - Řetůvka vč. chodníku, mostu č. 10 a veřejného osvětlení v obci Řetůvka

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-045872Výstavba silničních mostůStavební práce15 415 335,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 22.1.2021 12:00:00

Místo plnění: stávající mostní objekt ev. č. 360-014 Řetůvka včetně přilehlých úseků vozovky na silnici II/322 mezi městem Chvaletice a obcí Trnávka

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev. č. 360-014 na silnici II/360 v obci Řetůvka. Most se nachází v intravilánu a spadá pod katastrální území obce Řetůvka.

Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-045456Práce na stavbě silnic Stavební práce139 319 414,86 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem řešení je silnice II/343 v úseku silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337 km od 0,000 - 7,810. Silnice spadá do páteřní silniční sítě Pardubického kraje.
Oblast záměru a předmětný úsek silnice II/343 mezi křižovatkou s II/337 ve městě Seč a obcí Vršov je aktuálně využíván pro dopravní propojení JZ části Pardubického kraje s krajem Vysočina. Komunikace dále slouží k dopravnímu napojení turisticky atraktivní lokality Sečské přehrady.
Trasa komunikace v celé délce záměru kopíruje stávající stav. V optimalizovaných úsecích dochází k drobným posunům od stávající osy tak, aby bylo možné navrhnout směrové oblouky o větším poloměru, případně řešit jejich rozšíření v souladu s normou.
V celé délce modernizace je navržena jednotné šířkové uspořádání kategorie S 6,5 s vodícím proužkem. Z hlediska technologie je navržena na převážné části stavby rekonstrukce formou recyklace zastudena.
Celková délka úseku je cca 7 810 m.

Technický dozor investora při realizaci stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043833Stavební dozor Služby29 947 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: areál NPK a.s., Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb technického dozoru investora (TDI) v průběhu realizace stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“, včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby.

Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic" včetně výkonu autorského dozoru projektanta

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043188Architektonické služby pro budovySlužby4 467 200,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: - pro zpracování PD: místo předání dokončené dokumentace, tj. sídlo objednatele,
- pro výkon AD: staveniště stavby Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zpracování projektu pro stavbu „Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic“ ve stupních dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby. Dále je předmětem zakázky zpracování projektu vnitřního vybavení stavby vč. vybavení expozice. Součástí předmětu zakázky je i výkon autorského dozoru projektanta po dobu provádění stavby. Součástí plnění je i zajištění potřených průzkumných prací a inženýrská činnost.

Zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zámek Pardubice - vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce" včetně výkonu autorského dozoru projektanta

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043189Architektonické služby pro budovySlužby8 684 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: - zpracování PD: místo předání dokončené PD, tj. sídlo objednatele,
- výkon AD: staveniště stavby Zámek Pardubice

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zpracování projektu pro stavbu „Zámek Pardubice - vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“ ve stupních dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby. Dále je předmětem zakázky zpracování projektu vnitřního vybavení stavby. Součástí předmětu zakázky je i výkon autorského dozoru projektanta po dobu provádění stavby. Součástí plnění je i zajištění potřených průzkumných prací a inženýrská činnost.

Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev - hranice kraje, podruhé

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043191Práce na stavbě silnic Stavební práce85 178 753,20 Kč
detail VZ

Místo plnění: stávající pozemní komunikace II/360 od dopravní značky konec obce Polička po hranici Kraje Vysočina

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je modernizace úseku silnice II/360 od dopravní značky s koncem obce Polička po hranici Jihomoravského kraje. Silnice je pokračováním spojnice mezi Pardubickým a Jihomoravským krajem, resp. s městem Nové Město na Moravě a spadá do páteřní silniční sítě Pardubického kraje. V rámci stavby bude provedena z části kompletní modernizace vozovky a z části sanace konstrukčních vrstev, v celém úseku budou zřízeny nové asfaltové vrstvy. Součástí stavby je modernizace 2 mostů (ev. č. 360-023 a 360-024), výstavba okružní křižovatky v obci Korouhev (křižovatka s III/35322), obnova autobusových zálivů a přemístění autobusových zastávek v obci Korouhev z důvodu výstavby okružní křižovatky, obnova propustků, reprofilace příkopů, obnova a nové umístění svodidel, obnova svislého a vodorovného dopravního značení, nasvětlení přechodů pro chodce. Součástí modernizace silnice bude i kácení stromů s následnou náhradní výsadbou (vegetační úpravy). Celková délka úseku je cca 7 019 m.

Modernizace mostu ev. č. 333 - 003 Přelouč

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-041022Výstavba silničních mostůStavební práce40 264 059,10 Kč
detail VZ

Místo plnění: most ev.č. 333-003 Přelouč

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího mostního objektu ev. č. 333-003 na komunikaci II/333 z města Přelouč do obce Břehy viz. ZD. Most převádí danou komunikaci přes řeku Labe. Mostní objekt se nachází v provozním staničení 0,873. Součástí modernizace mostu je i úprava komunikace II/333.
Výstavba bude probíhat za úplného uzavření provozu na silnici II/333. Objízdná trasa bude vedena po silnicích I, II a III. třídy.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev. č. 333-003 Přelouč“, kterou zpracovala společnost MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938 a rozhodnutím o stavebním povolení vydaným MěÚ Litomyšl, odborem výstavby a územního plánování dne 24. 09. 2018 pod č.j. MěÚ Přelouč Č.j. MUPC 17575/2018, které nabylo právní moci dne 24. 10. 2018.

Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037818Práce na stavbě silnic Stavební práce195 033 578,98 Kč
detail VZ

Místo plnění: pozemní komunikace II/337 v úseku km 49,291 - 41,059 na trase z města Třemošnice do města Seč

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II. třídy č. 337 ve staničení km 49,291 - 41,059 na trase Třemošnice nad Doubravou, Podhradí v Železných horách, Starý Dvůr, Kraskov, Žďárec u Seče a Seč. Začátek modernizace je ve městě Třemošnice na křižovatce se silnicí III/33741, konec modernizace je ve městě Seč na křižovatce se silnicí II/340. Modernizace pozemní komunikace spočívá v kompletní obnově živičných a podkladních vrstev na kategorii S 7,5. Dojde k modernizaci mostních objektů ev. č. 337-017, 337-018, 337-019, propustků, hospodářských sjezdů, autobusových zálivů, přilehlých chodníků a obnově vodorovného a svislého dopravního značení a zádržného systému. Součástí stavby jsou vyvolané přeložky chodníku a inženýrských sítí. Celková délka modernizovaného úseku je 8 232 m.

Modernizace mostu ev. č. 360 - 007 Dolní Dobrouč

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037880Výstavba silničních mostůStavební práce9 892 108,63 Kč
detail VZ

Místo plnění: most ev. č. 360-007 Dolní Dobrouč

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je modernizace mostu ev. č. 360-007 na silnici II/360 v extravilánu obce Dolní Dobrouč. Most přemosťuje potok Dobroučka. Modernizace mostu ev. č. 360 - 007 na silnici II/360 bude probíhat v místě stávajícího mostu, který bude demolován v plném rozsahu z důvodu konce životnosti. Výstavba mostu bude probíhat za úplného uzavření provozu na převáděné komunikaci II/360. Provoz vozidel bude po dobu výstavby převáděn po dočasně vybudované provizorní komunikace v místě mostu.

Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037881Práce na stavbě silnic Stavební práce83 612 752,03 Kč
detail VZ

Místo plnění: pozemní komunikace II/337 v úseku km 17,100 - 19,950 na trase z
obce Jaroměřice do města Jevíčko

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II/371 ve staničení km 17,100 - 19,950 na trase Jaroměřice a Jevíčko. Začátek modernizace je v obci Jaroměřice na křižovatce se silnicí III/36620, konec modernizace je ve městě Jevíčku na křižovatce s ulicí Okružní. Modernizace pozemní komunikace spočívá v kompletní obnově živičných a podkladních vrstev na kategorii S 7,5/50. Dojde k modernizaci mostních objektů ev. č. 371-013, 371-014, provedení dvou nových opěrných zdí a odstavné plochy, modernizaci propustků, hospodářských sjezdů, autobusových zálivů, přilehlých i jiných chodníků a obnově vodorovného a svislého dopravního značení a zádržného systému. Součástí stavby jsou vyvolaná přeložka veřejného osvětlení a úprava železničního přejezdu. Celková délka modernizovaného úseku je 2 829 m.

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031812Stavební práce Stavební práce1 497 775 321,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: areál NPK a.s., Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu centrálního urgentního příjmu (dále jen "CUP") v areálu Pardubické nemocnice. Prostor pro výstavbu pavilonu CUP vznikne vybouráním objektů č. 15, 16 a 99 (komínu bývalé kotelny). Nový objekt (CUP) bude mít jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží, na střeše bude umístěn heliport. Zastavěná plocha objektu je 4 340 m2. Výšková rovina heliportu je na kótě 30,00 m nad úrovní terénu. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž další práce specifikované v zadávací dokumentaci.

Modernizace mostu ev. č. 358 - 014 Višňáry

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-035132Výstavba silničních mostůStavební práce11 121 312,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: most ev.č. 358-014 Višňáry včetně přilehlých úseků vozovky na silnici II/358 a přilehlých ploch.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 358-014 na silnici II/358 v intravilánu obce Morašice, část Višňáry. Most převádí silnici přes Říkovický potok. Modernizace mostu ev.č. 358-014 na silnici II/358 bude probíhat v místě stávajícího mostu, který bude demolován v plném rozsahu z důvodu konce životnosti mostovky, obnažené a zkorodované výztuže. Nový most je navržen jako rámový z monolitického železobetonu.

Modernizace silnice II/322 Kojice

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034484Práce na stavbě silnic Stavební práce302 185 194,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je modernizace úseku silnice II/322 od pracovní spáry, na kterou bude navazovat připravovaná stavba „Propojení Vinařice-Bernardov“ na směr Týnec nad Labem v km 0,000 pracovního staničení až do km 0,700 pracovního staničení kde se v obci Kojice odklání a je vedena podél železničního koridoru Kolín - Česká Třebová mimo zastavěnou část obce Kojice až do km 2,106 pracovního staničení kde se vrací zpět na stávající trasu silnice a končí napojením na dokončený obchvat Chvaletic.

Modernizace mostu ev.č. 360-016 Němčice

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033788Výstavba silničních mostůStavební práce9 804 322,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 360-016 na silnici II/360 v intravilánu obce Němčice. Most převádí silnici přes potok Zlatý pásek.
Modernizace mostu ev.č. 360 - 016 na silnici II/360 bude probíhat v místě stávajícího mostu, který bude demolován v plném rozsahu z důvodu konce životnosti.
Výstavba bude probíhat za úplného uzavření provozu na silnici II/360. Objízdná trasa bude vedena po silnicích II. třídy.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev.č. 360 - 016 Němčice“, kterou zpracovala společnost Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02, Hradec Králové, IČ: 27466868.

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034570Práce na stavbě silnic Stavební práce33 277 799,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II/368 ve staničení km 0,530 00 - 2,246 87. Modernizace spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky v šířkovém uspořádání cca. 6,5 m v obrusné vrstvě vozovky s rozšířením ve směrových obloucích, s obnovou a doplněním odvodňovacího systému komunikace. Součástí je odstranění a ošetření silniční vegetace, modernizace dopravního značení a dopravně-bezpečnostního zařízení. Modernizovány budou mostní objekty, autobusové zálivy a zastávky. V rámci zvýšení bezpečnosti a zklidnění silniční dopravy ve městě jsou navrženy dopravně-bezpečnostní prvky, součástí stavby jsou vyvolané přeložky inženýrských sítí. Celková délka modernizovaného úseku je 1 716,87 m.

Zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje (opakovaná)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031773Služby veřejné silniční dopravySlužby6 957 650 520,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Pardubický kraj - oblast Jevíčsko

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 8 částí.

více veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

43-5203880207/0100
Zveřejněn 1.4.2013
78-9026150227/0100
Zveřejněn 1.4.2013

Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Realizace úspor energie - DPH Žampach, objekt U Šimona
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 28.5.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Realizace úspor energie - Střední zdravotnická škola Svitavy
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 2.4.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - Střední zdravotnická škola Svitavy - rekuperace
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 2.4.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, budova dílen J. K. Tyla
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 13.3.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, budova dílen J. K. Tyla - rekuperace
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 13.3.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Regionální stálá konference Pardubického kraje III
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zefektivnění řízení Pardubického kraje v samosprávných oblastech prostřednictvím tvorby strategických dokumentů a vzděláváním projektového řízení
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.11.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Svitavy, budova dopravní zdravotní služby
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 2.10.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Inovativní přístupy k podpoře ohrožených rodin s dětmi v Pardubickém kraji
OP Zaměstnanost (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 1.10.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - OLÚ Jevíčko, pavilon S + koridor
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 30.9.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 4.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, historická budova B
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 2.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Smart akcelerátor Pardubického kraje II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová, budovy C a D - rekuperace
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 15.7.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová, budovy C a D
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 15.7.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - SPŠ potravinářství a služeb Pardubice
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.7.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
Realizace úspor energie - Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.7.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.7.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí, budova skladu ZM a ubytovny
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 20.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen - rekuperace
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 17.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 17.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, sídlo poradny
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 3.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, sídlo poradny - rekuperace
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 3.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 31.5.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Modernizace mostu ev.č.374-001 - Jaroměřice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.5.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, domov mládeže
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 5.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - Gymnázium Česká Třebová
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 26.3.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
Realizace úspor energie - Gymnázium Česká Třebová
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 26.3.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
Realizace úspor energie-Gymnázium Jevíčko, budova školy
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 12.3.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - SOŠ a SOU technické Třemošnice, dílny
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 25.2.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.2.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
Realizace úspor energie - Odborné učiliště Chroustovice, zámek
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 23.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 28.11.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - SŠ automobilní Holice, dílny C, D, E, F a G
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 23.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.7.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie-Průmyslová střední škola Letohrad, areál Komenského-Domov mládeže "A", jídelna, tělocvična
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 24.5.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Ochrana migrace obojživelníků v lokalitě Přívrat - 5. úsek
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 9.5.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, hlavní budova
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 21.3.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Bezpečnost komunikační infrastruktury
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 14.3.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.3.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace úspor energie-administrativní budova SÚS Pk Doubravice
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 28.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - SOU Svitavy, domov mládeže
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 11.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Regionální stálá konference Pardubického kraje II
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
SPŠE a VOŠ Pardubice-vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 29.12.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
SŠ automobilní Holice - modernizace dílen odborného výcviku a praxe
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 22.11.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace úspor energie - Průmyslová střední škola Letohrad, areál Ústecká, objekt učeben a dílen
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 10.11.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - Gymnázium Ústí nad Orlicí
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 7.11.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie-Areál NPK,a.s., pavilon F a budova lékárny s odbornými pracovišti v Ústí nad Orlicí
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 16.10.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
SPŠ stavební Pardubice-modernizace a vybavení truhlářských dílen
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 5.10.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim - vybudování dílen odborného výcviku
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 3.10.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Obchodní akademie Chrudim-rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 2.10.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 27.9.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
SŠ zemědělská Chrudim - rekonstrukce školního statku - II. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 18.9.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Gymnázium Holice - rekonstrukce odborných učeben a laboratoří
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 11.9.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.9.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Gymnázium Pardubice Mozartova-interaktivní učebny matematiky
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 28.8.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace úspor energie - Regionální muzeum v Chrudimi, budova Rybičkova a depozitář Skřivánek
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 20.7.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace úspor energie - Integrovaná SŠ technická Vysoké Mýto, hala dílen
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 17.7.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie-cestmistrovství Chrudim
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 30.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., budova X - ambulance a vyšetřovny v Chrudimi
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 30.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., budova kardiologie, propojovací krček a budova 10 v Pardubicích
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 30.6.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie-cestmistrovství Moravská Třebová
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 30.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace úspor energie-Gymnázium Jevíčko, budova školy a domov mládeže
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 22.6.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Realizace úspor energie - VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, tělocvična
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 21.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace úspor energie - Pedagogicko - psychologická poradna Ústí nad Orlicí, budova ve Svitavách
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 20.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
SPŠ Chrudim - strojní vybavení školních dílen
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Pardubicích - Čívicích
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 12.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozvoj SAS v Pardubickém kraji
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2017 - Projekt fyzicky ukončen
Realizace úspor energie-cestmistrovství Králíky
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 31.5.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Riziková analýza SEZ na území Pardubického kraje - Červená Voda
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 28.4.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Transformace DOZP, DPH Žampach - Letohrad
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 24.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Transformace DNR Svitavy
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.12.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Transformace Domova Na cestě
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.12.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Transformace DNH Rychmburk
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.12.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace silnice II/368 Krasíkov - průtah
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.12.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
eHealth - Sdílení zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli ZS
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 29.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Riziková analýza SEZ na území Pardubického kraje - Králíky
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 23.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Riziková analýza SEZ na území Pardubického kraje - Brněnec
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 11.11.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Transformace DNZ Bystré
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 10.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd)
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 18.10.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
eHealth - Modernizace stávajících systémů pro zobrazení a sdílení obrazové zdravotnické dokumentace
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
eHealth - Elektronizace zdravotnické dokumentace a navazující služby
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 20.9.2016 - Projekt fyzicky ukončen
SW pro řízení lidských zdrojů a ekonomický SW
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 8.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Příhrádek Pardubice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 29.7.2016 - Projekt fyzicky ukončen
SOŠ a SOU Lanškroun - přístavba a modernizace odborných učeben
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Chrudimi
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Gymnázium Hlinsko - rekonstrukce a vybavení odborných učeben a laboratoří
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 5.5.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Gymnázium Žamberk - Rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 14.4.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace silnice II/343 Vršov - Trhová Kamenice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
SOŠ a SOU Polička - přístavba a vybavení odborných učeben
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Gymnázium Polička - zřízení a rekonstrukce odborných učeben a laboratoří
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Gymnázium Vysoké Mýto - příprava laboratoře, dílny a prezentační místnosti
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Gymnázium Litomyšl - modernizace laboratoří přírodovědných předmětů
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Průmyslová střední škola Letohrad - výstavba dílen a odborných učeben
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Gymnázium Ústí nad Orlicí - vybudování nové laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných předmětů
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace silnice II/371 Rozstání - Městečko Trnávka
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 10.3.2016 - Projekt fyzicky ukončen
Smart akcelerátor Pardubického kraje
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál - po most ev. č. 322-010 Chvaletice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.2.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.2.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Regionální stálá konference Pardubického kraje
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 4.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Modernizace silnice III/3596 Horní Újezd
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 4.11.2015 - Projekt dokončen
Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 2.10.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - areál Litomyšlské
nemocnice, a.s., budova ředitelství

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.9.2015 - Projekt dokončen
SŠ zahradnická a technická Litomyšl-Rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku-víceúčelová budova
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 27.8.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
SOU Svitavy - přístavba odborné učebny a modernizace strojního vybavení
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 27.8.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace silnice III/34026 Chrudim, železniční
přejezd - napojení na I/37

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 19.8.2015 - Projekt dokončen
Modernizace silnice III/35847 Česká Třebová -
Semanín

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 19.8.2015 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/355 Dřeveš - Silnice
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 19.8.2015 - Projekt dokončen
Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.8.2015 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Realizace úspor energie - SOU opravárenské
Králíky

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.7.2015 - Projekt dokončen
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 15.7.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace úspor energie - areál Svitavské
nemocnice, a.s., interní křídlo

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.7.2015 - Projekt dokončen
ZZS PAK - modernizace výjezdových základen
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 19.6.2015 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/324 Pardubice-Staré Hradiště
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 17.6.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace silnice II/311 Nepomuky-Horní Čermná
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 17.6.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace silnice II/315 Loučky-křižovatka s III/360 16
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 17.6.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké
nemocnice, a.s., pavilóny C a G

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.6.2015 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - areál Chrudimské
nemocnice, a.s., budovy D a D1

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.6.2015 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/315 Krasíkov - Tatenice -
hranice Pk

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 21.5.2015 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Sportovní gymnázium,
Pardubice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.5.2015 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Gymnázium, Pardubice,
Dašická

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.5.2015 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje,
vč. mostu ev. č. 322 - 007

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2015 - Projekt dokončen
Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany -
průtah

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2015 - Projekt dokončen
Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní
ulice

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2015 - Projekt dokončen
Albertinum Žamberk-modernizace plicního
lůžkového oddělení dlouh. péče včetně
přístrojového vybavení

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 17.3.2015 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/312 Dlouhoňovice -
Žamberk

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 3.2.2015 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/355 Hlinsko - Dřeveš
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 3.2.2015 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/371 Městečko Trnávka
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 3.2.2015 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/305 Horní Jelení - průtah
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 28.1.2015 - Projekt dokončen
MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO
VYBAVENÍ VYSOKOMÝTSKÉ NEMOCNICE -
II. ETAPA

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 3.12.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Albertinum Žamberk
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.11.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - areál Chrudimské
nemocnice, a.s., operační sály

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - areál Litomyšlské
nemocnice, a.s.

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - areál Pardubické krajské
nemocnice, a.s., budovy 26 a 26a

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - areál Pardubické krajské
nemocnice, a.s., II

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - areál Svitavské
nemocnice, a.s., budova akutní medicíny

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké
nemocnice, a.s., pavilóny A, B a D

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
Modernizace silnic II/311 a III/31118 v úseku
Nepomuky - Výprachtice

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 24.10.2014 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/360 Polička - křižovatka na
Sebranice, I. etapa

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 24.10.2014 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/366 Jevíčko - Zadní
Arnoštov

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 24.10.2014 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/312 Králíky - křižovatka
Červený Potok, km 2,350 - 4,365

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 24.10.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostu ev. č. 337 - 016, Starý Dvůr
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 24.10.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Gymnázium, Pardubice,
Mozartova

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.10.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Cestmistrovství Chrudim
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.10.2014 - Projekt dokončen
Modernizace Nemocnice následné péče Moravská
Třebová

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 15.10.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Střední škola automobilní
Ústí nad Orlicí

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.10.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - LDN - Rybitví
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - SPŠ Chrudim
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - SŠ uměleckoprůmyslová
Ústí nad Orlicí

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ
Chrudim

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - VOŠ a SŠ technická
Česká Třebová

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.10.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - SŠ automobilní Holice,
administrativní budova

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.9.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - areál Chrudimské
nemocnice, a.s. I

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.9.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - areál Svitavské
nemocnice, a.s. I

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.9.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a
technická Litomyšl

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.9.2014 - Projekt dokončen
Individuální projekt Pardubického kraje na sociální
služby III

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.7.2014 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 - Hrádek
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 16.7.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Albertinum Žamberk - úpravy lesoparku
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 20.6.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Střední průmyslová
škola chemická Pardubice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.6.2014 - Projekt dokončen
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
- modernizace a vybavení školy

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 17.6.2014 - Projekt dokončen
Vzdělávací centrum školní statek Vestec
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 17.6.2014 - Projekt dokončen
OU Chroustovice, Zámek 1 - vybavení školy
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 17.6.2014 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/315 Hrádek - průtah
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 3.6.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Sanace skládky Dolní Lipka
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.5.2014 - Projekt dokončen
eHealth - elektronizace zdravotnictví Pardubického
kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 19.5.2014 - Projekt dokončen
Evidenční systém a publikační portál muzejních
sbírek Pardubického kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 19.5.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Gymnázium Moravská
Třebová

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.5.2014 - Projekt dokončen
Zajištění podkladů pro vyhlášení evropsky
významných lokalit v Pardubickém kraji - 2.
etapa

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 23.4.2014 - Projekt dokončen
Bezpečnostní infrastruktura technologického centra
Pardubického kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2014 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Gymnázium a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.3.2014 - Projekt dokončen
Zlepšení kvality řízení a tvorba zásadních
dokumentů v oblasti cestovního ruchu v
Pardubickém kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 20.3.2014 - Projekt dokončen
Podpora aplikace standardů v Pk
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.2.2014 - Projekt dokončen
PODPORA DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCE V
PARDUBICKÉM KRAJI

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.1.2014 - Projekt dokončen
Podpora integrace příslušníků sociálně
vyloučených romských lokalit v Pardubickém
kraji II

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.12.2013 - Projekt dokončen
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Pardubickém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.8.2013 - Projekt dokončen
Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany
III

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 18.6.2013 - Projekt dokončen
Zahradnické a technické centrum Litomyšl
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 11.2.2013 - Projekt dokončen
Vzdělávací centrum CHBPO Pardubického kraje
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 23.1.2013 - Projekt dokončen
Strojírensko - technické centrum Chrudim
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 23.1.2013 - Projekt dokončen
Zvýšení kvality a efektivnosti projektového řízení
v rámci Krajského úřadu Pardubického kraje - II.
etapa

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 9.1.2013 - Projekt dokončen
Modernizace silnic II/314 a II/311 Horní a Dolní
Čermná

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2012 - Projekt dokončen
Modernizace silnic II/324 a II/322 v Pardubicích
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2012 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/312 Králíky - křižovatka
Červený Potok, I. etapa

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2012 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/322 Dašice - průtah
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2012 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/341 Nový Dvůr -
Nerozhovice

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2012 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/360 Polička - křižovatka na
Sebranice - II. etapa

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2012 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/368 Třebařov - Staré Město
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2012 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/371 Chornice průtah
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2012 - Projekt dokončen
Revitalizace historické budovy Regionálního
muzea v Litomyšli

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 11.10.2012 - Projekt dokončen
Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a
přístavba psychiatrického oddělení

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 2.10.2012 - Projekt dokončen
Pardubická krajská nemocnice, a. s. -
multioborový pavilon

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 2.10.2012 - Projekt dokončen
Individuální projekt Pardubického kraje na sociální
služby II

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.9.2012 - Projekt dokončen
Informovanost a publicita GG v Pardubickém kraji
II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.8.2012 - Projekt dokončen
Zvyšování absorpční kapacity GG v Pardubickém
kraji II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.8.2012 - Projekt dokončen
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG v
Pardubickém kraji II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.8.2012 - Projekt dokončen
Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany
I

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 9.7.2012 - Projekt dokončen
Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany
II

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 9.7.2012 - Projekt dokončen
Rozšíření odpočinkového místa pro turisty při
turistickém hran.přechodu Mladkov/Kamienczyk

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 26.6.2012 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Domov pod Kuňkou
Ráby

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.6.2012 - Projekt dokončen
Zajištění podkladů pro vyhlášení evropsky
významných lokalit v Pardubickém kraji

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 26.4.2012 - Projekt dokončen
Technická pomoc OPPS ČR-PR v Pardubickém
kraji II

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 30.1.2012 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Domov u fontány
Přelouč

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.1.2012 - Projekt dokončen
Podpora integrace příslušníků sociálně
vyloučených romských lokalit v Pardubickém
kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.1.2012 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - areál Pardubické krajské
nemocnice, a.s. I

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.12.2011 - Projekt dokončen
Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.11.2011 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Hlavní budova SOŠ a
SOU Polička

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.11.2011 - Projekt dokončen
Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 13.10.2011 - Projekt dokončen
Využití OZE - Odborné učiliště a Praktická škola
Žamberk

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.9.2011 - Projekt dokončen
Využití OZE - Průmyslová střední škola Letohrad
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.6.2011 - Projekt dokončen
Využití OZE - Střední škola obchodu, řemesel a
služeb Žamberk

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.6.2011 - Projekt dokončen
Využití OZE - Odborné učiliště a Praktická škola
Chroustovice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.6.2011 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Domov sociálních služeb
Slatiňany

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.5.2011 - Projekt dokončen
Část V. Výzvy - Datové sklady, manažerské IS
a nástroje Business Intelligence

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.5.2011 - Projekt dokončen
Veterinárně - zemědělské centrum Lanškroun
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.5.2011 - Projekt dokončen
Část VI. Výzvy - Technologické centrum
Pardubického kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 26.4.2011 - Projekt dokončen
Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a
integrace s ISVS

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 26.4.2011 - Projekt dokončen
Část I. Výzvy - Elektronická spisová služba
Pardubického kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 26.4.2011 - Projekt dokončen
Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických
služeb v areálu zámku Pardubice

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 21.4.2011 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/315 Choceň - Loučky
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Projekt dokončen
Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v
Pardubickém kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 17.9.2010 - Projekt dokončen
Zlepšení kvality řízení na Krajském úřadu
Pardubického kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.9.2010 - Projekt dokončen
Domov na zámku Bystré, parkové úpravy
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 20.7.2010 - Projekt dokončen
Zlepšení dostupnosti v oblasti Králického Sněžníku
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 14.7.2010 - Projekt dokončen
Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice,
úprava zámeckého areálu

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 8.7.2010 - Projekt dokončen
Sportovní areál Dašická
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávání v eGovernmentu v Pardubickém kraji
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.5.2010 - Projekt dokončen
Rizikové analýzy SEZ na území Pardubického
kraje - okres Chrudim

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.4.2010 - Projekt dokončen
Rizikové analýzy SEZ na území Pardubického
kraje - okres Pardubice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.4.2010 - Projekt dokončen
Rizikové analýzy SEZ na území Pardubického
kraje - okres Svitavy

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.4.2010 - Projekt dokončen
Rizikové analýzy SEZ na území Pardubického
kraje - okres Ústí nad Orlicí

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.4.2010 - Projekt dokončen
Sanace skládky Lukavice
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.4.2010 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Střední průmyslová
škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Pardubice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.3.2010 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Domov mládeže a školní
jídelna Pardubice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.3.2010 - Projekt dokončen
Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné
služby - Smart administration

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.2.2010 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Obchodní akademie a
Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.1.2010 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Střední zemědělská
škola Lanškroun

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.12.2009 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Průmyslová střední
škola Letohrad

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.12.2009 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště Polička

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.12.2009 - Projekt dokončen
Školský portál Pardubického kraje
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.12.2009 - Projekt nedokončen
Prohloubení spolupráce odborných škol a
zaměstnavatelů v Pardubickém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.10.2009 - Projekt dokončen
Domov na hradě Rychmburk - Integrační centrum
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 13.10.2009 - Projekt dokončen
Integrační zařízení pro osoby se zdravotním
postižením OLÚ Jevíčko

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 13.10.2009 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Střední odborné učiliště
zemědělské Chvaletice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.9.2009 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Střední škola automobilní
Holice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.8.2009 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Vyšší odborná škola
pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.8.2009 - Projekt dokončen
Resocializační centrum pro matky s dětmi,
Kojenecký ústav a dětský domov Svitavy

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.8.2009 - Projekt dokončen
SOŠ automobilní a SOU automobilní Ústí nad
Orlicí - Odborné vzdělávací centrum

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.8.2009 - Projekt dokončen
SZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová, zázemí sociální
integrace

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.8.2009 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/357 Vysoké Mýto - Choceň
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.8.2009 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/360 Litomyšl - křižovatka s
III/360 25

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.8.2009 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/340 Seč - Běstvina - hranice
Pardubického kraje

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 5.8.2009 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/357 Proseč - Borová
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 9.6.2009 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technických oborů Česká
Třebová

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 7.5.2009 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Speciální základní škola,
mateřská škola a praktická škola Moravská
Třebová

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.4.2009 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie - Integrovaná střední
škola Moravská Třebová

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.3.2009 - Projekt dokončen
Individuální projekt Pardubického kraje na sociální
služby

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.2.2009 - Projekt dokončen
SOŠ automobilní a SOU automobilní Ústí nad
Orlicí - Odborné vzdělávací centrum

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 12.2.2009 - Projekt dokončen
Technická pomoc OPPS ČR-PR
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 5.11.2008 - Projekt dokončen
Metodicko-vzdělávací středisko v Ústí nad Orlicí
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.10.2008 - Projekt dokončen
Modernizace dětského domova rodinného typu v
Dolní Čermné

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.10.2008 - Projekt dokončen
Modernizace dětského domova rodinného typu v
Holicích

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.10.2008 - Projekt dokončen
Modernizace přístrojového vybavení
Vysokomýtské nemocnice

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.10.2008 - Projekt dokončen
Integrační centrum pro podporovaný život
Domova na zámku Bystré

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 10.10.2008 - Projekt dokončen
ÚAP Pardubického kraje
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 4.9.2008 - Projekt dokončen
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG v
Pardubickém kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2008 - Projekt dokončen
Informovanost a publicita GG v Pardubickém kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2008 - Projekt dokončen
Podpora absorpční kapacity v Pardubickém kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2008 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/315 Lanškroun - Tatenice
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2008 - Projekt dokončen
Modernizace silnice II/322 - obchvat Chvaletic
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2008 - Projekt dokončen
Realizace úspor energie-Nemocnice následné péče Moravská Třebová, budova stravovacího provozu
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Realizace úspor energie-Gymnázium Česká Třebová
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
SOŠ a SOU technické Třemošnice - modernizace dílen profesní kvalifikace
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - SPŠE a VOŠ Pardubice, budovy A,B a D
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, historická budova AB
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Realizace úspor energie-ZŠ praktická Česká Třebová, budova školy
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Realizace úspor energie - SOU opravárenské Králíky, administrativní budova
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - Východočeské muzeum a Krajská knihovna, dvě budovy depozitářů v Pardubicích - Ohrazenicích
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - SŠ a ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - SŠ a ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba - rekuperace
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, tělocvična - rekuperace
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, tělocvična
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen - rekuperace
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
SŠ automobilní Holice - hospodaření se srážkovými vodami
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim - hospodaření se srážkovými vodami v areálu školního statku
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, hlavní budova
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Speciální ZŠ Skuteč - půdní vestavba a přístavba
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace mostu ev. č. 333-003 Přelouč
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace silnice II/366 Křenov - Zadní Arnoštov
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace mostu ev.č. 322-011 - Trnávka
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace mostu ev. č. 644-002 - Pěčíkov
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace silnice II/368 Třebařov - průtah
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace silnice II/322 Komárov-napojení na D35
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace mostu ev. č. 358 - 014 - Višňáry
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace silnice II/362 Polička - Jedlová
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace mostu ev.č. 322-014 Chvaletice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368 - II. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace mostu ev. č. 305-019 Štěpánov u Skutče
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368 - I. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace mostu ev. č. 360-017 Němčice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368 - III. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace mostu ev. č. 360-016 Němčice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700 - 14,420
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace mostu ev. č. 644-003 - Pěčíkov-Hraničky
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová-průtah
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace mostu ev. č. 358-015 - Litomyšl
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace mostu ev.č. 360 -007 - Dolní Dobrouč
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Realizace úspor energie - SPŠ potravinářství a služeb Pardubice
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Realizace úspor energie - SPŠE a VOŠ Pardubice, budovy A, B a D - rekuperace
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - SPŠE a VOŠ Pardubice, budovy A, B a D
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova - rekuperace
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - SPŠE a VOŠ Pardubice, budovy A, B a D
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie-Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, budova Jiřička
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, budova školy 9. května 496/5 - rekuperace
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - Obchodní akademie Chrudim
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - OLÚ Jevičko, budova stravovacího provozu
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, hlavní budova
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - VOŠS a SŠS Vysoké Mýto - dílny č. p. 4020/5 a truhlárna č. p. 4020/4 v ulici Kpt. Poplera
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - VOŠS a SŠS Vysoké Mýto - dílny č. p. 4020/5 a truhlárna č. p. 4020/4 v ulici Kpt. Poplera - rekuperace
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, tělocvična - rekuperace
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, tělocvična
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, budova kovodílen a vrátnice - rekuperace
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, budova školy 9. května 496/5
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, DM na ulici Dukelská
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, školní jídelna s kuchyní
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, budova kovodílen a vrátnice
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, budova školy
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - ALBERTINUM Žamberk - budova údržby a LDN
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - ALBERTINUM Žamberk - Albertova vila
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - ALBERTINUM Žamberk - budova údržby a LDN - rekuperace
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - DM a ŠJ Pardubice, budovy č.p. 331 a č.p. 2432
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice - budova garáží, spisovny a údržby
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - Východočeské muzeum a Krajská knihovna, dvě budovy depozitářů v Pardubicích - Ohrazenicích
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, Středisko Veská, obytný dům II
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Realizace úspor energie - Gymnázium Polička
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Pardubický kraj

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Právní forma: Kraj a hl. město Praha
Datová schránka: z28bwu9

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
KRAJSKÝ ÚŘAD-PARDUBICKÝ KRAJ

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

QR kód firmy

QR kód
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Tato firma pravidelně aktualizuje svoje kontakty