28. října 2771/117
Moravská Ostrava
Ostrava
702 00 Ostrava 2
Sídlo společnosti
navigovat

Kontakty

  • 595 622 222
  • 595 622 440 - hejtman
  • 595 622 177 - ředitel
  • 595 622 126
  • posta@msk.cz

Úřední hodiny  

PO 09:00-17:00 hod.
ÚT 09:00-14:30 hod.
ST 09:00-17:00 hod.
ČT 09:00-14:30 hod.
PÁ 09:00-13:00 hod.

pokladna
PO 10:00-12:00 13:00-17:00 hod.
ÚT 10:00-12:00 13:00-14:30 hod.
ST 10:00-12:00 13:00-17:00 hod.
ČT 10:00-12:00 13:00-14:30 hod.
PÁ 10:00-13:00 hod.

podatelna
PO 07:30-17:00 hod.
ÚT 07:30-15:30 hod.
ST 07:30-17:00 hod.
ČT 07:30-15:30 hod.
PÁ 07:30-14:00 hod.
Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - hejtman
  • Ing. Tomáš Kotyza - ředitel

Webové prezentace

Sociální sítě

Činnosti firmy  

  • krajský úřad

Volná pracovní místa

Ekonom/ka pro projekty - VŘ 16/2020

Pracoviště a kontakty

Moravskoslezský kraj, krajský úřad

Bc. Martina Janšová, tel.:596 622 198
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ magisterské
Požadovaná dovednost:Array
Vhodnost pracovního místa:Absolventy, Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 9. 2020
Mzdové rozpětí:od 22 980 Kč/měsíc do 33 790 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - krajský úřad v Ostravě, 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Charakteristika vykonávané práce:
Sestavuje rozpočty pro celky s rozmanitými obory činností, členitou vnitřní organizační strukturou a s dynamickým vývojem jednotlivých rozpočtových položek. U projektů vykonává činnosti dle projektového plánu. Konzultuje návrh rozpočtu projektu a cash-flow projektu, spolupracuje s projektovými manažery při sestavování finanční části smluvních dokumentů, při podávání monitorovacích zpráv, žádostí o proplacení. U partnerských projektů zabezpečuje tvorbu, sledování a aktualizaci operativní evidence partnerské finanční části projektu, kontrolu vyúčtování partnerů. Spolupracuje při sestavování rozpočtových výhledů, návrhu rozpočtu a rozpočtových opatření. Vede operativní evidenci projektů. Zajišťuje finanční krytí výdajů projektů ve vztahu k rozpočtu kraje, zpracovává návrhy rozpočtových opatření a rozpisů rozpočtu. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: Vysokoškolské - zaměření ekonomické, technické, veřejná správa.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách, znalost problematiky přípravy a řízení projektů. Výhodou praxe v oblasti veřejné správy, zkouška odborné způsobilosti.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.
Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Přihláška musí obsahovat:Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.
Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cz/volna_mista/dokumenty-k-vyberovemu-rizeni-ke-stazeni-88499/.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 13. 7. 2020 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Plat: 22 980 - 33 790 Kč podle délky uznané praxe

Vedoucí oddělení kultury a projektů - VŘ 18/2020

Pracoviště a kontakty

Moravskoslezský kraj, krajský úřad

Ing. Lucie Dužíková, tel.:595 622 625
e-mail: lucie.duzikova@msk.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ magisterské
Požadovaná dovednost:Array
Vhodnost pracovního místa:Absolventy, Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 8. 2020
Mzdové rozpětí:od 24 770 Kč/měsíc do 36 470 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - krajský úřad v Ostravě, 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Charakteristika vykonávané práce: Metodické usměrňování a koordinace podřízených organizací při přidělování rozpočtových prostředků. Navrhování způsobů financování organizace. Vyhledávání finančních zdrojů. Zpracovávání finančních plánů. Koordinuje a komplexně zajišťuje agendu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím samosprávného celku v oblasti kultury. Zabezpečuje rozpis ukazatelů rozpočtu kraje pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a další příjemce dotací. Vykonává agendu vztahující se k příspěvkovým organizacím zřizovaným Moravskoslezským krajem v oblasti kultury vymezenou zřizovacími listinami a Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím. Posuzuje požadavky financovaných organizací nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a provádí (připravuje) rozpočtová opatření ve své pravomoci. Zpracovává analýzy efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ - zaměření ekonomické, humanitní

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Výhodou praxe v oblasti veřejné správy nebo v oblasti kultury, znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.

Požadované doklady:
a) profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.,
e) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
f) přihláška.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné). Pracovní pozice je vhodná také pro osoby se zdravotním postižením.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.
Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cz/volna_mista/dokumenty-k-vyberovemu-rizeni-ke-stazeni-88499/.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 15. 7. 2020 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Plat: 24 770 - 36 470 Kč podle délky uznané praxe

Zdroj: Úřad práce

Bankovní účty určené ke zveřejnění

190086-1650676349/0800
Zveřejněn 1.4.2013
1002520346/2700
Zveřejněn 17.9.2015

Zdroj: Registr plátců DPH

Veřejné zakázky

Číslo formulářeČíslo profiluProfil zadavatele
F2020-007693Z2020-007693profily.proebiz.com
F2016-651267635121nen.nipez.cz

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

GO + Regiontour 2020

16.1.2020 - 19.1.2020
stánek Regiontour
MSV 2019
Mezinárodní strojírenský veletrh
7.10.2019 - 11.10.2019
stánek PAV Z / 088
FOR BIKES 2019
10. veletrh cyklistiky
29.3.2019 - 31.3.2019
stánek 2/D17
GO + Regiontour 2019
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
17.1.2019 - 20.1.2019
stánek Regiontour
MSV, FOND-EX, WELDING, PLASTEX, PROFINTECH 2018
Mezinárodní strojírenský veletrh
1.10.2018 - 5.10.2018
stánek MSV
URBIS - SMART CITY FAIR 2018
Veletrh chytrých řešení pro města a obce
25.4.2018 - 26.4.2018
stánek PAV G2 / 030
FOR BIKES 2018
9. veletrh cyklistiky
6.4.2018 - 8.4.2018
stánek 2/D16
GO + Regiontour 2018
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
18.1.2018 - 21.1.2018
stánek Regiontour
MSV 2017
Mezinárodní strojírenský veletrh
9.10.2017 - 13.10.2017
stánek PAV Z / 128
FOR BIKES 2017
8. veletrh cyklistiky
31.3.2017 - 2.4.2017
stánek 2/D19
GO + Regiontour 2017
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
19.1.2017 - 22.1.2017
stánek Regiontour
více prezentací

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2020 - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Žít normálně
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2020 - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2020 - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Podporujeme hrdinství, které není vidět III
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Podpora služeb sociální prevence 3
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 16.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 19.8.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 9.7.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
5.1 a) Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ A MŠ v Karviné
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 26.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1 b) Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ A MŠ v Karviné
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 26.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 24.6.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
5.1 a) Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 10.6.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
5.1 b) Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 10.6.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 13.5.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.5.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora duše II
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.5.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 16.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 10.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Energetické úspory ve SŠ technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 2.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1a Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 13.3.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1b Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 13.3.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora komunitní práce v MSK II
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Energetické úspory ve SŠ průmyslové a umělecké v Opavě
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 18.2.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Přírodní vědy v technických oborech
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 10.10.2018 - Projekt ve fyzické realizaci
Podporujeme hrdinství, které není vidět II
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.9.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1a Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 20.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1b Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 20.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1a Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 13.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1b Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 13.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1a Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 6.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek - Místek
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 17.7.2018 - Projekt ve fyzické realizaci
Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 11.7.2018 - Projekt fyzicky ukončen
5.1a Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 9.7.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1b Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 9.7.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 2.7.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK
OP Zaměstnanost (YEI+ESF-S)
Datum alokace: 1.7.2018 - Projekt fyzicky ukončen
Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 21.5.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5. 1a Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 9.5.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5. 1b Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 9.5.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 4.5.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Silnice II/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov, včetně OZ
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 4.5.2018 - Projekt fyzicky ukončen
Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice - hr. Olomouckého kraje
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 4.5.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek - Osoblaha - hr. Polsko
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 16.4.2018 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, nepamátkový objekt
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 16.4.2018 - Projekt fyzicky ukončen
Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. etapa
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 9.4.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 26.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 10.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora služeb sociální prevence 4
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zajištění činnosti sekretariátu RSK MSK II
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2017 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Zvyšování akceschonosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.9.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora rozvoje rodičovských kompetencí
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.9.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Genderově korektní Moravskoslezský kraj
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.9.2017 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Rekonstrukce MÚK Bazaly II. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.8.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 18.8.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 29.6.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.6.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 22.5.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 12.5.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Systém pomoci na vyžádání
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 24.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 21.4.2017 - Projekt ve fyzické realizaci
Výuka pro Průmysl 4.0
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 21.2.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 21.2.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 21.2.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Laboratoře technických měření
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 21.2.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Laboratoře virtuální reality
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 21.2.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Silnice II/442 St. Heřminovy - H. Kunčice - Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 6.2.2017 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2017 - Projekt fyzicky ukončen
Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2017 - Projekt fyzicky ukončen
Podpora služeb sociální prevence 2
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 22.11.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Silnice 2017 Frýdek-Místek
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 16.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 16.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 10.11.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.10.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.10.2016 - Projekt fyzicky ukončen
Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.10.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 22.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Odborné sociální poradenství ve Frýdku - Místku
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 18.8.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Modernizace výuky přírodovědných předmětů I
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.6.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.6.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Podpora výuky CNC obrábění
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.6.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Elektrolaboratoře
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.6.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.6.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Modernizace výuky svařování
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.6.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava - Bílovec
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 23.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Silnice II/468 Třinec ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 23.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev.č. 4787-3.3 a 4787-4.3
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 29.4.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 8.4.2016 - Projekt fyzicky ukončen
Podporujeme hrdinství, které není vidět
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.4.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.4.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora komunitní práce v MSK
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (+ III/4809)
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Příměstské tábory pro děti zaměstnanců KÚ MSK
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.2.2016 - Projekt fyzicky ukončen
Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 22.1.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
PODPORA A ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Smart akcelerátor RIS 3 strategie
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Podpora služeb sociální prevence 1
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Pořízení vozidel do sociálních zařízení
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 28.12.2015 - Projekt dokončen
Nákup dopravních automobilů pro jednotky
požární ochrany

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 28.12.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce MÚK Bazaly I. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 22.12.2015 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 22.12.2015 - Projekt ve fyzické realizaci
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 18.12.2015 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Zajištění činnosti sekretariátu RSK MSK
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2015 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.12.2015 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek - Místek - Lískovec
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 24.11.2015 - Projekt ve fyzické realizaci
Využití energie slunce pro ohřev vody v
budovách krajského úřadu

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.11.2015 - Projekt dokončen
Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 29.10.2015 - Projekt dokončen
Zateplení sportovního centra Střední školy a
Základní školy v Havířově - Šumbarku

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.10.2015 - Projekt dokončen
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované
výjezdové centrum

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 15.10.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s
poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.9.2015 - Projekt dokončen
Archeopark Chotěbuz - II. část
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 21.9.2015 - Projekt dokončen
Nákup lůžek a matrací do nemocnic zřizovaných
Moravskoslezským krajem

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 10.9.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce gynekologicko - porodního oddělení
v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o.

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 31.8.2015 - Projekt dokončen
Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj - s chutí
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 25.8.2015 - Projekt dokončen
Silnice 2015 - 7 staveb
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 5.8.2015 - Projekt dokončen
Silnice 2015 - Mariánskohorská
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 30.7.2015 - Projekt dokončen
Silnice 2014 - II. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 14.7.2015 - Projekt dokončen
Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Města Albrechtice a ZZS MSK

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 13.7.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.7.2015 - Projekt ve fyzické realizaci
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení
- doprovodná infrastruktura I.

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 3.7.2015 - Projekt dokončen
Vybudování dílen ve Střední škole technické a
zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2015 - Projekt dokončen
Silnice 2014 - III. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 24.6.2015 - Projekt dokončen
Silnice 2014 - V. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.6.2015 - Projekt dokončen
Silnice 2014 - VI. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.6.2015 - Projekt dokončen
Rozvoj Architektury ICT Moravskoslezského kraje
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 9.6.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 9.6.2015 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Hrad Sovinec - zpřístupnění barokního opevnění a
podzemní chodby

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 8.6.2015 - Projekt dokončen
Atraktivnější výuka zahradnických oborů
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2015 - Projekt dokončen
Energetické úspory SOŠ Český Těšín, budova
školy Tyršova

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.6.2015 - Projekt dokončen
Zateplení střední odborné školy v Bruntále
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.6.2015 - Projekt dokončen
Zateplení vybraných budov Vyšší odborné školy,
Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště v Kopřivnici

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.6.2015 - Projekt dokončen
Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice,
Moravskoslezského sanatoria, p.o.

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 28.5.2015 - Projekt dokončen
Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních
odborných školách

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 25.5.2015 - Projekt dokončen
Jazykové učebny středních odborných škol
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 15.5.2015 - Projekt dokončen
Modernizace výuky a podmínek pro výuku v
základních uměleckých školách

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 15.5.2015 - Projekt dokončen
Nákup hasičské výškové techniky
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 6.5.2015 - Projekt dokončen
Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 6.5.2015 - Projekt dokončen
Výstavba integrovaného výjezdového centra v
Třinci

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 6.5.2015 - Projekt dokončen
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné
plochy - světlotechnika

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 20.4.2015 - Projekt dokončen
Přírodovědné laboratoře v gymnáziích
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 16.4.2015 - Projekt dokončen
Zateplení Dětského domova na ulici
Čelakovského v Havířově - Podlesí

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.4.2015 - Projekt dokončen
Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v
Jablunkově - budova na ulici Školní

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.4.2015 - Projekt dokončen
Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu
a dopravu pěny

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.3.2015 - Projekt dokončen
Nákup prvosledových hasičských vozidel se
speciální IT technikou

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.3.2015 - Projekt dokončen
Zateplení Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.3.2015 - Projekt dokončen
Přírodovědné laboratoře
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 19.2.2015 - Projekt dokončen
Výstavba fóliovníků v Opavě
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 19.2.2015 - Projekt dokončen
Silnice 2014 - IV. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 19.2.2015 - Projekt dokončen
Silnice 2014 - I. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 16.2.2015 - Projekt dokončen
Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní
akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova)

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.1.2015 - Projekt dokončen
Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravtonické v Ostravě (areál na
ul. 1. máje)

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.1.2015 - Projekt dokončen
Podpora strojírenských oborů
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 30.12.2014 - Projekt dokončen
Zateplení Střední školy techniky a služeb v
Karviné

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.11.2014 - Projekt dokončen
Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.11.2014 - Projekt dokončen
Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě -
SPV na ulici U Hrůbků

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
Zateplení tělocvičny Wichterlova gymnázia v
Ostravě-Porubě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
Zateplení vybraných objektů Střední odborné
školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov,
příspěvková organizace ( budova gymnázia s
přístavbou a budova tělocvičny)

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
Zateplení obchodní akademie v Ostravě-Porubě
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.11.2014 - Projekt dokončen
Zateplení areálu Gymnázia a Střední průmyslové
školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě
pod Radhoštěm na ul. Křižíkova

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.11.2014 - Projekt dokončen
Zateplení Základní školy v Ostravě - Zábřehu na
ul. Kpt. Vajdy

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.11.2014 - Projekt dokončen
Zateplení Gymnázia Havířov-Podlesí
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.11.2014 - Projekt dokončen
Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.11.2014 - Projekt dokončen
Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad
Ostravicí

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.11.2014 - Projekt dokončen
Zateplení Sportovního gymnázia Dany a Emila
Zátopkových v Ostravě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.11.2014 - Projekt dokončen
Zateplení Střední školy technické a dopravní v
Ostravě-Vítkovicích

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.11.2014 - Projekt dokončen
Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul.
Volgogradská

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.11.2014 - Projekt dokončen
Zateplení objektu dílen Střední školy
elektrotechnické v Ostravě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.11.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká -
III. etapa

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 7.11.2014 - Projekt dokončen
Silnice II/452 Bruntál - Mezina
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 4.11.2014 - Projekt dokončen
Zateplení Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.10.2014 - Projekt dokončen
Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v
Jablunkově - budova na ulici Zahradní

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.10.2014 - Projekt dokončen
Střední škola zemědělství a služeb, příspěvková
organizace, Město Albrechtice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.10.2014 - Projekt dokončen
Zateplení budovy Odborného učiliště a Praktické
školy v Hlučíně na ul. ČSA

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.10.2014 - Projekt dokončen
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov,
příspěvková organizace

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.10.2014 - Projekt dokončen
Zateplení Základní umělecké školy Viléma
Petrželky v Ostravě-Hrabůvce

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 7.10.2014 - Projekt dokončen
Sanitní vozy a služby e-Health
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2014 - Projekt dokončen
Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 30.9.2014 - Projekt dokončen
Modernizace výuky instalatérských oborů
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 24.9.2014 - Projekt dokončen
Silnice 2013 - II. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 29.8.2014 - Projekt dokončen
Silnice 2013 - III. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 13.8.2014 - Projekt dokončen
Mentor-lektor
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2014 - Projekt dokončen
Silnice 2013 - IV. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 30.7.2014 - Projekt dokončen
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť
vzdělávacích zařízení V

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 15.7.2014 - Projekt dokončen
Silnice 2013 - I. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 8.7.2014 - Projekt dokončen
Transformace Zámku Nová Horka
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 27.6.2014 - Projekt dokončen
Poradna pro pěstounskou péči v Karviné
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 27.6.2014 - Projekt dokončen
Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 27.6.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na
chráněné bydlení

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 27.6.2014 - Projekt dokončen
3. etapa transformace organizace Marianum B
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 27.6.2014 - Projekt dokončen
4. etapa transformace organizace Marianum
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 26.6.2014 - Projekt dokončen
Transformace zámku Dolní Životice A
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 26.6.2014 - Projekt dokončen
Silnice II/462 Vítkov - Větřkovice
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 18.6.2014 - Projekt dokončen
Destinační management Moravskoslezského kraje
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 18.6.2014 - Projekt dokončen
Modernizace chemických laboratoří na SPŠ
chemické v Ostravě

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2014 - Projekt dokončen
Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2014 - Projekt dokončen
CHEMICKÝ MONITORING - CHEMON
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 6.5.2014 - Projekt dokončen
Snížení prašnosti v okolí silničních komunikací ve
vlastnictví Moravskoslezského kraje

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.4.2014 - Projekt dokončen
Optimalizace řídicích a kontrolních systémů v
oblasti výkonu zřizovatelských funkcí

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 20.4.2014 - Projekt dokončen
Rozvoj e-Government služeb v
Moravskoslezském kraji

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2014 - Projekt dokončen
Podpora propagačních a informačních aktivit v
OPPS ČR-PR

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 7.4.2014 - Projekt dokončen
Podpora jazykového vzdělávání ve středních
školách

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 3.4.2014 - Projekt dokončen
Specifické intervence pro mladistvé závislé na
návykových látkách

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.4.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2014 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Evaluace poskytování sociálních služeb v
Moravskoslezském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.3.2014 - Projekt dokončen
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků III
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 4.3.2014 - Projekt dokončen
3.etapa transformace organizace Marianum
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.2.2014 - Projekt dokončen
3.etapa transformace organizace Marianum A
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.2.2014 - Projekt dokončen
Transformace Zámku Dolní Životice
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.2.2014 - Projekt dokončen
Podpora péče o ohrožené děti
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.2.2014 - Projekt dokončen
Jak šmakuje Moravskoslezsko
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 4.2.2014 - Projekt dokončen
Šance pro Moravskoslezský kraj - Vzdělaní lidé a
připravený venkov

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 28.1.2014 - Projekt dokončen
Plánování sociálních služeb II
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.1.2014 - Projekt dokončen
Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených
lokalitách MSK III

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.1.2014 - Projekt dokončen
Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.12.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním
postižením ve Frýdku-Místku

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 15.11.2013 - Projekt dokončen
Implementace soustavy Natura 2000 v
Moravskoslezském kraji, II. etapa

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 30.10.2013 - Projekt dokončen
Realizace zmírňujících opatření negativních vlivů
provozu na silnici č. II/464 (Studénka - Nová
Horka) na CHKO Poodří

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 30.9.2013 - Projekt dokončen
Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici
Slezské ve Starém Bohumíně

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 26.9.2013 - Projekt dokončen
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 13.9.2013 - Projekt dokončen
Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti
v MSK II

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.9.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním
postižením Benjamín

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 3.9.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v
Ostravě na ul. Tvorkovských

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 3.9.2013 - Projekt dokončen
Podpora procesu transformace pobytových
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 29.8.2013 - Projekt dokončen
Novostavba domova pro osoby se zdravotním
postižením v Havířově

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 28.8.2013 - Projekt dokončen
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Moravskoslezském kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.8.2013 - Projekt dokončen
Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených
lokalitách Moravskoslezského kraje II

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2013 - Projekt dokončen
Modernizace výuky ve zdravotnických oborech
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 12.8.2013 - Projekt dokončen
Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a
trhu práce

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 2.7.2013 - Projekt dokončen
Zlepšení podmínek pro prakt. vyuč. žáků v
technicky zaměřených oborech středního vzdělání
v Ostravě

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 28.6.2013 - Projekt dokončen
Silnice III/4689 Petrovice
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 28.6.2013 - Projekt dokončen
Moderní zkušební laboratoře
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 24.6.2013 - Projekt dokončen
Modernizace výuky informačních technologií
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 21.5.2013 - Projekt dokončen
Jesenická magistrála
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 3.5.2013 - Projekt dokončen
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s
poliklinikou v Novém Jičíně

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.4.2013 - Projekt dokončen
Rozvoj kvality řízení a good governance na KÚ
MSK

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.4.2013 - Projekt dokončen
II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice
km 0,00 - 11,40, II. stavba

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 7.3.2013 - Projekt dokončen
Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve
Frýdku-Místku, p.o.

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 14.12.2012 - Projekt dokončen
Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s
poliklinikou Havířov, p.o.

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 27.11.2012 - Projekt dokončen
Optimalizace sítě služeb sociální prevence v
Moravskoslezském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 24.10.2012 - Projekt dokončen
1. etapa transformace zámku Jindřichov ve
Slezsku

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.10.2012 - Projekt dokončen
2. etapa transformace organizace Marianum
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.10.2012 - Projekt dokončen
Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro
pedagogicko-psychologické poradny

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 15.10.2012 - Projekt dokončen
Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 3.10.2012 - Projekt dokončen
Silnice 2011 - II. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2012 - Projekt dokončen
Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro
speciálně pedagogická centra

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 7.8.2012 - Projekt dokončen
Podpora přírodovědných předmětů
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 1.8.2012 - Projekt dokončen
Rekonstrukce objektu v Moravici na chráněné
bydlení

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 9.7.2012 - Projekt dokončen
Informovanost a publicita GG OP VK
Moravskoslezského kraje II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.6.2012 - Projekt dokončen
Zvýšení absorpční kapacity subjektů
implementujících program v MSK II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.6.2012 - Projekt dokončen
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení
globálních grantů v MSK II

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.6.2012 - Projekt dokončen
VIA Lyžbice
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 18.6.2012 - Projekt dokončen
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť
vzdělávacích zařízení I

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 11.6.2012 - Projekt dokončen
Mechatronika
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 5.6.2012 - Projekt dokončen
Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení
Sedlnice

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 5.6.2012 - Projekt dokončen
Rekonstrukce objektu v Kopřinici na chráněné
bydlení

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 9.5.2012 - Projekt dokončen
Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se
zdravotním postižením, Sírius Opava

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 10.4.2012 - Projekt dokončen
Zateplení vybraných objektů nemocnice v
Karviné-Ráji

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.4.2012 - Projekt dokončen
SILNICE 2011
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 10.4.2012 - Projekt dokončen
Multifunkční velkoprostorové odborné učebny -
gastrocentra

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 5.4.2012 - Projekt dokončen
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní
výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při
rozvoji místních partnerství na podporu
zaměstnanosti

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.3.2012 - Projekt dokončen
Zpřístupnění území NKP Důl Hlubina
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 15.3.2012 - Projekt dokončen
SILNICE 2010
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 5.3.2012 - Projekt dokončen
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s
poliklinikou Havířov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.1.2012 - Projekt dokončen
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť
vzdělávacích zařízení IV.

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 9.1.2012 - Projekt dokončen
Krajský standardizovaný projekt zdravotnické
záchranné služby Moravskoslezského kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 4.1.2012 - Projekt dokončen
Zateplení Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v
Ostravě-Porubě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.12.2011 - Projekt dokončen
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť
vzdělávacích zařízení VII

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 12.12.2011 - Projekt dokončen
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků II
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 16.11.2011 - Projekt dokončen
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť
vzdělávacích zařízení II

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 4.11.2011 - Projekt dokončen
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť
vzdělávacích zařízení VI

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 3.11.2011 - Projekt dokončen
Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické
1449, Frýdek-Místek

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.10.2011 - Projekt dokončen
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť
vzdělávacích zařízení III

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 14.10.2011 - Projekt dokončen
Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny ve
Městě Albrechticích

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 20.9.2011 - Projekt dokončen
Mosty 2010
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.8.2011 - Projekt dokončen
Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 2.8.2011 - Projekt dokončen
Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených
lokalitách MSK

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 29.7.2011 - Projekt dokončen
e-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI.
část výzvy)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2011 - Projekt dokončen
Vzdělávání zaměstnanců územní veřejné správy
MSK

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.7.2011 - Projekt dokončen
Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III.
stavba

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2011 - Projekt dokončen
Zateplení Základní školy pro sluchově postižené a
Mateřské školy pro sluchově postižené v
Ostravě-Porubě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.5.2011 - Projekt dokončen
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II.
etapa - část MSK

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 25.5.2011 - Projekt dokončen
Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p.o. na
ulici Koperníkova v Novém Bohumíně

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 9.5.2011 - Projekt dokončen
Elektronická spisová služba Moravskoslezského
kraje (I. část výzvy)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2011 - Projekt dokončen
Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických
zařízeních

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 7.3.2011 - Projekt dokončen
ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Projekt dokončen
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 15.2.2011 - Projekt dokončen
Podpora procesu transformace pobytových
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 15.2.2011 - Projekt dokončen
Modernizace škol ve stavebnictví
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 9.2.2011 - Projekt dokončen
Podpora implementačních, informačních a
propagačních aktivit v OPPS ČR-PR v
Moravskoslezském kraji 2011-2013

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 14.1.2011 - Projekt dokončen
Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 10.1.2011 - Projekt dokončen
Vozidla pro život
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.12.2010 - Projekt dokončen
Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 26.11.2010 - Projekt dokončen
Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v
obl.soc.služeb a pracovníků v soc.oblasti
zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 9.11.2010 - Projekt dokončen
1. etapa transformace organizace Marianum
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 7.10.2010 - Projekt dokončen
Energetické úspory v Oddělení ošetřovatelské
péče ve Dvorcích

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.9.2010 - Projekt dokončen
Implementace soustavy Natura 2000 v
Moravskoslezském kraji, I. etapa

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 20.9.2010 - Projekt dokončen
Plánování sociálních služeb - cesta k vytvoření
sítě místně a typově dostupných sociálních služeb
na území Moravskoslezského kraje

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 10.9.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávací systém zaměstnanců KÚ - MSK
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.9.2010 - Projekt dokončen
Rozvoj řízení lidských zdrojů na KÚ MSK
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.9.2010 - Projekt dokončen
Strategie systémové spolupráce veřejných
institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a
Opolského vojvodství

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 2.8.2010 - Projekt dokončen
Silnice 2009 - obchvat Opava
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 14.6.2010 - Projekt dokončen
Rozvoj kompetencí strategického, procesního a
projektového řízení a kvality

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.5.2010 - Projekt dokončen
Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici
Koperníkova v Novém Bohumíně

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 28.4.2010 - Projekt dokončen
Rekonstrukce objektu v Budišově nad Budišovkou
na chráněné bydlení

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 26.4.2010 - Projekt dokončen
Rekonstrukce objektu v Karviné na chráněné
bydlení, Polská ul. č. p. 71

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 26.4.2010 - Projekt dokončen
Rekonstrukce objektu v Novém Jičíně na
chráněné bydlení, Slovanská ul. č.p. 1555

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 26.4.2010 - Projekt dokončen
Energetické úspory ve Střední průmyslové škole
v Karviné

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Projekt dokončen
Centra integrované podpory v MSK a podpora
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.3.2010 - Projekt dokončen
Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve
školách

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.3.2010 - Projekt dokončen
TIME (tréninkové, inovační, metodické a
edukační týmy škol poskytujících střední odborné
vzdělání)

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 5.3.2010 - Projekt dokončen
Beskydská magistrála
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 4.1.2010 - Projekt dokončen
Multifunkční posluchárny
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 4.1.2010 - Projekt dokončen
Zajištění vzdělávání v eGovernmentu
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.12.2009 - Projekt dokončen
Modernizace a obnova přístrojového vybavení
KOC Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 27.11.2009 - Projekt dokončen
Snížení eutrofizace v povodí vodní nádrže Slezská
Harta v MSK

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.11.2009 - Projekt dokončen
Energetické úspory ve Střední škole
elektrostavební a dřevozpracující ve
Frýdku-Místku

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.11.2009 - Projekt dokončen
Energetické úspory ve Střední škole strojírenské a
dopravní ve Frýdku-Místku

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.10.2009 - Projekt dokončen
Energetické úspory v Obchodní akademii a vyšší
odborné škole sociální v Ostravě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.9.2009 - Projekt dokončen
Silnice 2009
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 7.9.2009 - Projekt dokončen
Energetické úspory ve Střední škole společného
stravování v Ostravě-Hrabůvce

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.8.2009 - Projekt dokončen
Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku
Třebom - Kietrz

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 25.8.2009 - Projekt dokončen
Energetické úspory ve Střední škole stavební a
dřevozpracující v Ostravě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.8.2009 - Projekt dokončen
Centra technického vzdělávání na Bruntálsku
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 13.8.2009 - Projekt dokončen
Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském
kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 11.8.2009 - Projekt dokončen
Energetické úspory v Gymnáziu Hladnov ve
Slezské Ostravě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.8.2009 - Projekt dokončen
Vzdělávání pro zaměstnance zařazených do KÚ
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 31.7.2009 - Projekt dokončen
Energetické úspory ve Střední odborné škole
chemické akademika Heyrovského a Gymnáziu v
Ostravě - Zábřehu

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.7.2009 - Projekt dokončen
Energetické úspory ve Wichterlově gymnáziu v
Ostravě-Porubě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.5.2009 - Projekt dokončen
Úsporná energetická opatření Gymnazia v
Ostravě Hrabůvce

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.5.2009 - Projekt dokončen
Vybavení oborových center - dřevoobráběcí CNC
stroje

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.3.2009 - Projekt dokončen
Data pro život
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 4.3.2009 - Projekt dokončen
Podpora implementačních, informačních a
propagačních aktivit pro OPPS ČR - PR v
Moravskoslezském kraji

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 5.11.2008 - Projekt dokončen
Integrované bezpečnostní centrum
Moravskoslezského kraje

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 16.10.2008 - Projekt dokončen
Chráněné bydlení Krajánek
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 13.10.2008 - Projekt dokončen
Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v
Moravskoslezském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.9.2008 - Projekt dokončen
Územně analytické podklady Moravskoslezského
kraje

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.9.2008 - Projekt dokončen
Kraj mnoha barev a příležitostí II
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 14.8.2008 - Projekt dokončen
Využití marketingové strategie v aktivitách
cestovního ruchu v MSK II

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 14.8.2008 - Projekt dokončen
Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK - 7
staveb

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 13.8.2008 - Projekt dokončen
Silnice 2008 - 3. část
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 7.8.2008 - Projekt dokončen
Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení
globálních grantů v Moravskoslezském kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2008 - Projekt dokončen
Informovanost a publicita GG OP VK
Moravskoslezského kraje

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2008 - Projekt dokončen
Zvýšení absorpční kapacity subjektů
implementujících program Moravskoslezského
kraje

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.6.2008 - Projekt dokončen
Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 30.4.2008 - Projekt dokončen
Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice - Polanka nad Odrou - Stará Bělá
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Zajištění činnosti sekretariátu RSK MSK III
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Revitalizace přírodní památky Stará řeka
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
5. 1a Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
5. 1b Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
GEOPORTÁL MSK - ČÁST DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
NKP Zámek Bruntál - Revitalizace objektu "saly terreny"
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Podpora technických a řemeslných oborů v MSK
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Moderní metody pěstování rostlin
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
5.1b Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Muzeum automobilů TATRA
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzeum Trojmezí"
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Moravskoslezský kraj

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Právní forma: Kraj a hl. město Praha
Datová schránka: fk8xqia

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
KRAJSKÝ ÚŘAD-MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: posta@msk.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

QR kód firmy

QR kód
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Tuto firmu určitě nepřehlédněte