Kaunicova 77
Uherský Brod
688 01 Uherský Brod 1
navigovat

Kontakty

  • 572 615 215 - vedoucí knihovny
  • 572 615 218 - odd. pro dospělé
  • knihovna@ub.cz

Provozní doba  

oddělení pro dospělé
PO 08:00-18:00 hod.
ÚT 08:00-18:00 hod.
ST Zavřeno
ČT 08:00-18:00 hod.
PÁ 08:00-18:00 hod.

oddělení pro děti
PO 09:00-11:00 12:00-18:00 hod.
ÚT 09:00-11:00 12:00-18:00 hod.
ST Zavřeno
ČT 09:00-11:00 12:00-18:00 hod.
PÁ 09:00-11:00 12:00-16:00 hod.

Kontaktní osoby

  • Mgr. Věra Lovecká - vedoucí knihovny
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Související firmy

MĚSTO Uherský Brod - Masarykovo nám. 100, Uherský Brod  (Provozovatel)
KNIHOVNA FRANTIŠKA KOŽÍKA Uherský Brod - nám. 1. máje 2057, Uherský Brod  (Pobočka)
KNIHOVNA FRANTIŠKA KOŽÍKA Uherský Brod - Podhájí 291, Újezdec, Uherský Brod  (Pobočka)

Činnosti firmy  

  • knihovna

Realizované projekty podpořené z fondů EU

ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod - rekonstrukce kotelny
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 6.7.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
MŠ Svatopluka Čecha, Uherský Brod - rekonstrukce kotelny
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.7.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Hospodaření se srážkovými vodami - ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 15.6.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.11.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Krajinný prvek - větrolam Králov, Uherský Brod
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 25.10.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Interakční prvky Uherský Brod
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 11.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce domu č. p. 1066 - sociální bydlení a služby Uherský Brod, energeticky úsporná opatření
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 4.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Krajinné úpravy údolnice potoka Hořenůšek - mokřady k. ú. Újezdec u Luhačovic
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 3.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Místní akční plán vzdělávání II. ORP Uherský Brod
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 1.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořádí, Těšovská - Uherský Brod
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.8.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Polopropustné parkoviště Močidla - Uherský Brod
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 14.6.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 6.5.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Krajinná zeleň v lokalitě Zákřov, Uherský Brod - Újezdec u Luhačovic
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 14.2.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Tělocvična Mariánské nám. - energeticky úsporná opatření, Uherský Brod
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 14.8.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Energeticky úsporná opatření ubytovacího zařízení č. p. 2373, Uherský Brod
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 10.8.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zakládání prvků ÚSES - I. etapa, Uherský Brod a Újezdec u Luhačovic
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Koncepce města - pasporty - strategie - KOMPAS pro Uherský Brod
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.3.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Panském domě v Uherském Brodě
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 17.5.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Územní studie ORP Uherský Brod
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 9.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Škola - dílna lidskosti - ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod a ZŠ Újezdec
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 31.10.2016 - Projekt fyzicky ukončen
Škola - dílna lidskosti - ZŠ Na Výsluní Uherský Brod
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.10.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Územní plán Uherský Brod
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 7.9.2016 - Projekt ve fyzické realizaci
Místní akční plán vzdělávání ORP Uherský Brod
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.9.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Transparentní řízení města Uherský Brod
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany pro město Uherský Brod
a obcí horního Poolšaví

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.3.2015 - Projekt dokončen
Naučné stezky okolím Uherského Brodu
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 30.1.2015 - Projekt dokončen
Zahrada v přírodním stylu při MŠ Obchodní,
Uherský Brod

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 9.10.2014 - Projekt dokončen
Zajištění stability komunikace v ulici Na Výsluní,
Uherský Brod

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace významné sídelní zeleně v Uherském
Brodě - II. etapa

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2014 - Projekt dokončen
Konsolidace IT infrastruktury a nové služby ORP
Uherský Brod

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.9.2014 - Projekt dokončen
Mokřadní vodní plochy na potoce Hořenůšek,
Uherský Brod

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 1.9.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace Masarykova náměstí v Uherském
Brodě

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 17.7.2014 - Projekt dokončen
Zahrada k odemknutí - MŠ Primátora Hájka,
Uherský Brod

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 16.4.2014 - Projekt dokončen
ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod - realizace
úspor energie

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.10.2013 - Projekt dokončen
MŠ Těšov a MŠ Primátora Hájka, Uherský Brod -
realizace úspor energie

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.10.2013 - Projekt dokončen
DPS Za Humny 2292, Uherský Brod - realizace
úspor energie

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.9.2013 - Projekt dokončen
Informační, vyrozumívací a varovací systém
Uherský Brod

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 8.8.2013 - Projekt dokončen
Modernizace přírodovědných učeben základních
škol v Uherském Brodě

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 16.7.2013 - Projekt dokončen
Strategický rozvoj města Uherský Brod
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.2.2013 - Projekt dokončen
Revitalizace významné sídelní zeleně v Uherském
Brodě

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 30.4.2012 - Projekt dokončen
ZŠ Havřice - realizace úspor energie
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.11.2011 - Projekt dokončen
ZUŠ Uherský Brod - realizace úspor energie
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.9.2011 - Projekt dokončen
Třídění bioodpadu v Uherském Brodě, I. etapa -
kompostéry

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.9.2011 - Projekt dokončen
MŠ Mariánské náměstí a MŠ Svatopluka Čecha,
Uherský Brod - realizace úspor energie

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.8.2011 - Projekt dokončen
Rozvíjíme umělecké vzdělávání
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 22.8.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj akreditovaného vzdělávání Města
Uherský Brod

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.7.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj sociálních služeb v Uherském Brodu
ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2011 - Projekt dokončen
Technologické centrum ORP Uherský Brod včetně
spisové služby a integrace úřadu

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 4.5.2011 - Projekt dokončen
Rozšíření sběrných dvorů Újezdec a Vazová v
Uherském Brodě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.3.2011 - Projekt dokončen
Revitalizace Nivničky a obnova Mlýnského
náhonu

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 16.3.2011 - Projekt dokončen
Sportovní hala Havřice - realizace úspor energie
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.12.2010 - Projekt dokončen
Dům kultury Uherský Brod - energeticky úsporná
opatření

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.12.2010 - Projekt dokončen
MŠ Obchodní a MŠ Olšava, Uherský Brod -
realizace úspor energie

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.10.2010 - Projekt dokončen
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Uherský Brod
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.9.2010 - Projekt dokončen
ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod - realizace úspor
energie

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.9.2010 - Projekt dokončen
Optimalizace/ Reengineering procesů na
Městském úřadě v Uherském Brodě

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.6.2010 - Projekt dokončen
Obnova vegetačních prvků v areálu nového
hřbitova Uherský Brod

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 3.6.2010 - Projekt dokončen
Zajištění vzdělávání v eGovernmentu obce s
rozšířenou působností Uherský Brod

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.2.2010 - Projekt dokončen
Interakční prvky Úlehly I. a II. Uherský Brod
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 14.10.2009 - Projekt dokončen
S Evropou naplňujeme odkaz Komenského - za
vyšší úroveň základního vzdělávání

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 3.8.2009 - Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo
(Upgrade)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.7.2009 - Projekt dokončen
Stezka městskou památkovou zónou Uherský
Brod

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 31.3.2009 - Projekt dokončen
Architektonické řešení obnovy parku Tyršovy
sady - Uherský Brod

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 31.3.2009 - Projekt dokončen
Dopravní terminál Uherský Brod - přístupová
lávka

ROP NUTS II Střední Morava (ERDF)
Datum alokace: 31.3.2009 - Projekt dokončen
ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - realizace úspor
energie

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.3.2009 - Projekt dokončen
ZŠ Újezdec - realizace úspor energie
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.3.2009 - Projekt dokončen
Revitalizace toku v lokalitě Jiřičky
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 30.1.2009 - Projekt dokončen
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S
ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ UHERSKÝ BROD

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 5.12.2008 - Projekt dokončen
Revitalizace Vinohradského potoka
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 2.12.2008 - Projekt dokončen
Revitalizace Škrloveckého rybníka, Uherský Brod
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Rekonstrukce domu č. p. 1066 - sociální bydlení, Uherský Brod
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Environmentální park Škrlovec, Uherský Brod
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Město Uherský Brod

IČ: 00291463
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: e3kbzf6

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
KNIHOVNA FRANTIŠKA KOŽÍKA Uherský Brod

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: knihovna@ub.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Rozlišujeme více než 1000 kategorií činností