Podskalí 3579/9
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad Nisou 1
navigovat

Kontakty

Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • Bronislava Plešingerová - kontaktní osoba

Činnosti firmy  

  • dětské dopravní hřiště

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

PYROS/ISET 2017
Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb
31.5.2017 - 3.6.2017
stánek PAV F / 059

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.4.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Navýšení kapacity MŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.7.2019 - Projekt fyzicky ukončen
Zateplení DPS Palackého v Jablonci nad Nisou
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 3.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.8.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vzduchotechnika MŠ Kokonín
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 16.7.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vzduchotechnika MŠ Josefa Hory
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 16.7.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vzduchotechnika MŠ Mechová
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 16.7.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zateplení dalších pavilonů ZŠ Šumava v Jablonci nad Nisou
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 25.6.2018 - Projekt fyzicky ukončen
Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jablonci nad Nisou
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 17.5.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 2.5.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Kompostéry pro občany města Jablonec nad Nisou
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 14.12.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zateplení MŠ Hřbitovní
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 10.7.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zateplení pavilonu - ZŠ Na Šumavě
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 14.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace ZŠ Liberecká a ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.5.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Ošetření vybraných ploch zeleně v Jablonci nad Nisou
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 28.2.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zateplení MŠ Tichá v Jablonci nad Nisou
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 3.8.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 21.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zateplení MŠ Dolní / Kokonín
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.11.2015 - Projekt dokončen
Zateplení MŠ Josefa Hory
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 7.10.2015 - Projekt dokončen
Zateplení MŠ Mechová
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 7.10.2015 - Projekt dokončen
Stabilizace skalního masívu v ul. V Nivách,
Jablonec nad Nisou

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 13.8.2015 - Projekt dokončen
IPRM Jablonec nad Nisou - rekonstrukce
komunikací, chodníků a výstavba kontejnerových
stání

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.4.2015 - Projekt dokončen
Azylový dům - vícestupňová sociální služba
Jablonec nad Nisou

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 31.3.2015 - Projekt dokončen
IPRM Jablonec nad Nisou - sportovní a dětská
hřiště

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 19.3.2015 - Projekt dokončen
Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad
Nisou

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 24.11.2014 - Projekt dokončen
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - zateplení
fasády, střechy a výměna oken na objektu H02

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.11.2014 - Projekt dokončen
Zpracování digitálního povodňového plánu
Jablonec nad Nisou ORP, rozšíření a modernizace
varovného a výstražného systému statutárního
města Jablonec nad Nisou

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.11.2014 - Projekt dokončen
Obnova zeleně v okolí vodního díla Mšeno v
Jablonci nad Nisou

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 17.10.2014 - Projekt dokončen
Zateplení ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.8.2014 - Projekt dokončen
Obytný soubor Řetízková a otočka MHD na
Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.4.2014 - Projekt dokončen
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - obnova
mamografického pracoviště

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2012 - Projekt dokončen
Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.3.2012 - Projekt dokončen
Obnova zeleně poškozené sněhovou kalamitou v
Jablonci nad Nisou

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 16.8.2011 - Projekt dokončen
Rozšíření městského kamerového dohlížecího
systému

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.6.2011 - Projekt dokončen
Revitalizace vnitrobloku bytového komplexu
Řetízková, Na Kopci a Skřivánčí

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 1.6.2011 - Projekt dokončen
Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.3.2011 - Projekt dokončen
Rekonstrukce bytových domů Na Vršku 10 a Na
Vršku 16

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 11.3.2011 - Projekt nedokončen
Zpracování nového územního plánu Jablonec nad
Nisou

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Projekt dokončen
Zateplení MŠ V.Nezvala v Jablonci nad Nisou
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.3.2011 - Projekt dokončen
Optimalizace a zefektivnění řízení lidských zdrojů
Městského úřadu v Jablonci nad Nisou

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.10.2010 - Projekt nedokončen
Ošetření památných stromů na Jablonecku
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 1.9.2010 - Projekt dokončen
Sportovní a dětská hřiště Nová Pasířská
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.7.2010 - Projekt dokončen
Výstavba pěších komunikací (propojení ul. Polní -
sídliště Liberecká, Jablonec n. N.)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.6.2010 - Projekt dokončen
Výstavba pěších komunikací
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.6.2010 - Projekt dokončen
Komplex v ul. Řetízková, Na Kopci a Skřivánčí
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.6.2010 - Projekt dokončen
Park Nová Pasířská
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.4.2010 - Projekt dokončen
Regenerace bývalé požární zbrojnice a
modernizace kamerového a dohlížecího systému

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 11.9.2009 - Projekt dokončen
Zateplení ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.7.2009 - Projekt dokončen
Obnova alejí ve vybraných lokalitách v Jablonci
nad Nisou

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 8.6.2009 - Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo
(Upgrade)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Projekt dokončen
Sportovní hry mládeže partnerských měst 2009
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 20.1.2009 - Projekt dokončen
Jablonecko jako centrum cestovního ruchu
Jizerských hor

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 27.11.2008 - Projekt dokončen
Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě ulice
Čelakovského v Jablonci nad Nisou

ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 20.11.2008 - Projekt dokončen
Územně analytické podklady správního území
města Jablonec nad Nisou

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 1.9.2008 - Projekt dokončen
Revitalizace Novoveské vodní nádrže v Jablonci nad Nisou
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Moderní inovativní škola
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: wufbr2a

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: plesingerova.b@seznam.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Nejvíce firem (34.500+) naleznete v oboru zdravotnictví