Londýnské náměstí 881/6
Štýřice
Brno
639 00 Brno 39
navigovat

Kontakty

Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

CGI IT CZECH REPUBLIC s.r.o. - Laurinova 2800/4, Stodůlky, Praha  (Ústředí)

Činnosti firmy  

    poskytování
  • konzultační služby
  • systémové integrace
  • služby v oblasti outsourcingu IT a firemních procesů

Volná pracovní místa

SOFTWARE TESTER

Pracoviště a kontakty

CGI IT Czech Republic s.r.o. - Londýnské nám.

Klára Drbalová
e-mail: Klara.drbalova@cgi.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:Střední odborné bez maturity a bez vyučení
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 2. 2023
Mzdové rozpětí:od 35 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Plnit standardní technologické úkoly, které jsou součástí projektu/produktu/nabídky - vývoj, testování a instalování modulů/produktů/řešení
Dodržovat definovanou metodologii a standardy včetně přípravy a udržování dokumentace všech fázích
Spolupracovat jako člen týmu v přesně stanovené etapě technologického úkolu
Podílet se na přípravě technické i uživatelské dokumentace včetně dokumentace identifikovaných problémů v souladu s projektovým plánem
Dodržovat časový harmonogram zadané fáze projektu
Podílet se na řešení problémů
Reprezentovat společnost na profesionální úrovni a podílet se na vytváření dobrého jména společnosti
V rámci projektu být podřízený projektovému manažerovi, v organizační struktuře přímému nadřízenému
Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.

SAP CONSULTANT

Pracoviště a kontakty

CGI IT Czech Republic s.r.o. - Londýnské nám.

Klára Drbalová
e-mail: Klara.drbalova@cgi.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:Střední odborné bez maturity a bez vyučení
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 2. 2023
Mzdové rozpětí:od 50 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu


Plnit samostatně standardní technologické úkoly, které jsou součástí projektu/produktu/nabídky - vývoj, testování a instalování modulů/produktů/řešení
Dodržovat definovanou metodologii a standardy včetně přípravy a udržování dokumentace všech fázích vývojářské práce
Spolupracovat jako člen týmu v přesně stanovené etapě technologického úkolu
Podílet se na přípravě technické i uživatelské dokumentace k zadaným projektům podle projektového plánu
Připravovat a realizovat školení pro uživatele na straně klienta podle požadavků projektového plánu
Dodržovat časový harmonogram zadané fáze projektu
Rychle a účinně eskalovat problémy a aktivně se podílet na jejich řešeníSouhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.

Analyst Programmer

Pracoviště a kontakty

CGI IT Czech Republic s.r.o. - Londýnské nám.

Martin Blaho
e-mail: martin.blaho@cgi.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 3. 11. 2022
Mzdové rozpětí:od 28 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Zodpovědnosti
CGI očekává, že v této pozici budete:
Plnit standardní technologické úkoly, které jsou součástí projektu/produktu/nabídky - vývoj, testování a instalování modulů/produktů/řešení
Dodržovat definovanou metodologii a standardy včetně přípravy a udržování dokumentace všech fázích vývojářské práce
Spolupracovat jako člen týmu v přesně stanovené etapě technologického úkolu
Podílet se na přípravě technické i uživatelské dokumentace k zadaným projektům podle projektového plánu
Podílet se na přípravě a realizaci školení pro uživatele na straně klienta podle požadavků projektového plánu
Dodržovat časový harmonogram zadané fáze projektu
Podílet se na řešení problémů
Reprezentovat společnost na profesionální úrovni a podílet se na vytváření dobrého jména společnosti
V rámci projektu být podřízený projektovému manažerovi, v organizační struktuře přímému nadřízenému
Průběžně se vzdělávat a rozvíjet si odborné znalosti
Rozsah výše uvedených činností se může lišit v závislosti na přiděleném projektu/nabídce. Písemné nebo ústní pokyny budete dostávat od svého nadřízeného nebo jiných vedoucích zaměstnanců

Úlohy / Povinnosti
Včas informovat projektového manažera o potenciálních komplikacích
Řídit se stanoveným projektovým plánem, aby byla zajištěná úspěšná realizace zakázky
Řídit se procesy uvedenými v interním systému kvality (CGI Management Foundation)
Řídit se písemnými a ústními pokyny zaměstnavatele a jeho vedoucích zaměstnanců

Co nabízíme?
Projekty v různých oblastech podnikání (finance, telco, průmysl atd
Být součástí celého životního cyklu projektu počínaje analýzou, návrhem, vývojem, testováním a systémovou podporou a optimalizací)
Stabilita jednoho z globálních lídrů IT Consulting
Konkurenceschopný plat
Účast na zisku společnosti (plán účasti na zisku) a akciích společnosti (plán nákupu akcií)
Profesní růst a rozvoj prostřednictvím certifikovaných vzdělávacích programů a sdílení znalostí
Příležitostná domácí kancelář
Široká škála dalších firemních benefitů a sportovních akcí)Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.

Java Developer

Pracoviště a kontakty

CGI IT Czech Republic s.r.o. - Londýnské nám.

Martin Blaho
e-mail: martin.blaho@cgi.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Bakalářské
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 26. 4. 2022
Mzdové rozpětí:od 40 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

AJ/ČJ

What will you do?
For our customers we deliver IT solutions ranging from large billing systems, CRM, BI to central energy market solutions, mobile workforce management, smart technologies and other. (Co budete dělat?
Pro naše zákazníky dodáváme IT řešení od velkých fakturačních systémů, CRM, BI až po řešení centrálního energetického trhu, správu mobilních pracovníků, chytré technologie a další.)

To extend our team, we are looking for developer/analyst who will participate on various tasks throughout the project lifecycle (Pro rozšíření našeho týmu hledáme vývojáře/analytika, který se bude podílet na různých úkolech v průběhu celého životního cyklu projektu) :
Design and Analysis of technical requirements (Návrh a analýza technických požadavků)
Development of modules based on client requirements (Vývoj modulů dle požadavků klienta)
System optimization (o Optimalizace systému)
Preparation of the technical specification (o Příprava technické specifikace)
Support of new or existing solutions (o Podpora nových nebo stávajících řešení)

Project requirements (Požadavky projektu)
Software Development in Java and knowledge of SQL (o Vývoj software v Javě a znalost SQL)
Knowledge of (o Znalost)
o Java Desktop Development (Swing, JavaFX) (o Vývoj desktopů v Javě (Swing, JavaFX))
o Development tools for programming in Java (Maven, Eclipse or other IDE) (Vývojové nástroje pro programování v Javě (Maven, Eclipse nebo jiné IDE))
o Spring framework
o Working with GIT (Práce s GIT)
We would welcome an open-minded, pragmatic, flexible and customer oriented team player (o Uvítali bychom otevřeného, pragmatického, flexibilního a zákaznicky orientovaného týmového hráče)
Willingness to learn new technologies and share ideas is necessary (o Ochota učit se novým technologiím a sdílet nápady je nezbytná)
Solid communication skills in English (o Solidní komunikační dovednosti v angličtině)
Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.

Test Analyst

Pracoviště a kontakty

CGI IT Czech Republic s.r.o. - Londýnské nám.

Martin Blaho
e-mail: martin.blaho@cgi.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Bakalářské
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 26. 4. 2022
Mzdové rozpětí:od 35 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

AJ/ČJ

Position Description (Popis pozice):
Test Analyst & Automator - combined role in an international project for one of the largest banks in the world. System Test Team for Online Banking portals located in Czechia; Agile development teams and client in Europe. Communication in English. (Test Analyst & Automator - kombinovaná role v mezinárodním projektu pro jednu z největších bank na světě. Systémový testovací tým pro portály online bankovnictví se sídlem v Česku; Agilní vývojové týmy a klienti v Evropě, komunikace je v angličtině.)
Your future duties and responsibilities (Vaše budoucí povinnosti a odpovědnosti):
Rather than manual testers and automators, we differentiate checking and testing in our work. We want to use automation tools for checking. Testing, by nature, cannot be automated, as it requires curiosity, ability to learn and observe and critical thinking. (Spíše než manuální testery a automatory rozlišujeme kontrolu a testování v naší práci. Chceme pro kontrolu používat automatizační nástroje. Testování ze své podstaty nelze automatizovat, protože vyžaduje zvědavost, schopnost učit se a pozorovat a kritické myšlení.)

Required qualifications to be successful in this role (Požadovaná kvalifikace pro úspěch v této roli) :
o Solid experience in testing business systems (both UI and back-end) (o Solidní zkušenosti s testováním podnikových systémů (uživatelského rozhraní i back-endu)
o Tester mind-set - curiosity, exploratory skills, sense of detail as well as whole (o Nastavení mysli testera - zvědavost, průzkumné dovednosti, smysl pro detail i celek)
o Critical thinking and context awareness (o Kritické myšlení a povědomí o kontextu)
o Experience in test automation (o Zkušenosti s automatizací testů)
o Selenium WebDriver and Java for test automation (o Selenium WebDriver a Java pro automatizaci testů)
o Element location, synchronisation, page object model… (o Umístění prvku, synchronizace, objektový model stránky...)
o Tools for automating mobile tests Perfecto and Appium (o Nástroje pro automatizaci mobilních testů Perfecto a Appium)
o Communication skills (oKomunikační dovednosti)
o Fluent English (B2). (o Plynulá angličtina (B2))
o Databases and SQL for testing purposes (o Databáze a SQL pro účely testování)


Skills (Dovednosti):
o Tester mind-set - curiosity, exploratory skills, sense of detail as well as whole (o Myšlení testera - zvědavost, průzkumné dovednosti, smysl pro detail i celek)
o Critical thinking and context awareness (o Kritické myšlení a povědomí o kontextu)
o Selenium WebDriver and Java for test automation (o Selenium WebDriver a Java pro automatizaci testů)
o Element location, synchronisation, page object model… (o Umístění prvku, synchronizace, objektový model stránky...)
o Gherkin language and keyword tools like Cucumber (ojazyk Gherkina nástroje pro klíčová slova, jako je okurka)
o Databases and SQL for testing purposes (o Databáze a SQL pro účely testování)
What you can expect from us (Co od nás můžete očekávat):
o Professional development in our CGI TestUNI programme (Context-driven testing, Test automation...) (o Profesní rozvoj v našem programu CGI TestUNI (Kontextové testování, Automatizace testů...)
o Opportunity to become shareholder of CGI (oMožnost stát se akcionářem CGI)
o Participation on CGI profit (o Účast na CGI zisku)
o Cafeteria to support your leisure activities (o Jídelna na podporu vašich volnočasových aktivit)
o Possibility of international deployments and job rotations (o Možnost mezinárodního nasazení a rotace pracovních míst)
o 900 CZK per month for Benefit plus programme (o 900 Kč měsíčně pro program Benefit plus)
o 105 CZK meal vouchers (o Stravenky 105 Kč)
o Multisport card (o Multisport karta)
o 5 weeks of vacation, 3 sickdays (o 5 týdnů dovolené, 3 sickdays)
o Fully paid sick leave (30 days/year) (o Plně placená nemocenská (30 dní/rok)
o and many more! (o a

Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.

.NET Developer

Pracoviště a kontakty

CGI IT Czech Republic s.r.o. - Londýnské nám.

Martin Blaho
e-mail: martin.blaho@cgi.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Bakalářské
Vhodnost pracovního místa:OZP s maximálně 2. stupněm invalidity, Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 26. 4. 2022
Mzdové rozpětí:od 40 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

Upřesňující informace
AJ/ČJ

What will you do? (Co budete dělat?)
As .NET Developer on our team, you will be working on several big initiatives within the business. This role will require communication and interaction with multiple internal and external clients to ensure each module interacts properly with each other. The Developer will also troubleshoot issues and develop new enhancements to achieve targeted results. Your responsibilities will include (jako vývojář .NET
V našem týmu budete pracovat na několika velkých iniciativách v rámci podnikání. Tato role bude vyžadovat komunikaci a interakci s více interními a externími klienty, aby bylo zajištěno, že každý modul bude správně vzájemně komunikovat. Vývojář bude také řešit problémy a vyvíjet nová vylepšení, aby dosáhl cílených výsledků. Vaše povinnosti budou zahrnovat) :

o Design of the enterprise solution according to the business client's requirements (o Návrh podnikového řešení dle požadavků obchodního klienta)
o Solution is mainly focusing on development and integration using the Microsoft Azure and .NET Framework (o Řešení se zaměřuje především na vývoj a integraci s využitím Microsoft Azure a .NET frameworku)
o Responsible for low level design (o Zodpovědný za nízkoúrovňový design)
o Development of enterprise solutions according to the functional and technical leader's specification. (o Vývoj podnikových řešení dle specifikace funkčního a technického lídra.)
o Continuous optimization of developed solutions (o Průběžná optimalizace vyvíjených řešení)
o Technical specification writing (o Psaní technických specifikací)
o Communication with the business requirements owners (o Komunikace s majiteli obchodních požadavků)
Project requirements (Project requirements)
o At least 2-3 years programming experience in C#/.NET, ASP.NET, EF, LINQ, WCF, MVC (o Minimálně 2-3 roky zkušeností s programováním v C#/.NET, ASP.NET, EF, LINQ, WCF, MVC)
o GoF or others design patterns - advantage (o GoF nebo jiné designové vzory - výhoda)
o Good knowledge of SQL on the level of DB client (o Dobrá znalost SQL na úrovni DB klienta)
o Good knowledge of design language and tools - UML, Enterprise Architect, Visio (o Dobrá znalost návrhového jazyka a nástrojů - UML, Enterprise Architect, Visio)
o Good communication skills (both written and verbal) in English (o Dobré komunikační dovednosti (písemné i verbální) v angličtině)
o We would welcome a pragmatic, flexible and customer oriented team player, willing to share ideas and happy with virtual collaboration (o Uvítali bychom pragmatického, flexibilního a zákaznicky orientovaného týmového hráče, ochotného sdílet nápady a spokojeného s virtuální spoluprací)

Zaměstnanecké výhody5): What we offer (Co nabízíme)
o Projects in various business domains (Finance, Telco, Industry etc.) (o Projekty v různých oblastech podnikání (finance, telco, průmysl atd.))
o Being part of the whole project life-cycle starting with analysis, design, development, testing and system support & optimization (o Být součástí celého životního cyklu projektu počínaje analýzou, návrhem, vývojem, testováním a systémovou podporou a optimalizací)
o Stability of one of the global IT Consulting leaders (o Stabilita jednoho z globálních lídrů IT Consulting)
o Competitive Salary (o Konkurenceschopný plat)
o Participation on Company Profit (Profit Participation Plan) and Company Shares (Share Purchase Plan) (o Účast na zisku společnosti (plán účasti na zisku) a akciích společnosti (plán nákupu akcií))
o Professional growth and development through certified training programs and knowledge sharing (o Profesní růst a rozvoj prostřednictvím certifikovaných vzdělávacích programů a sdílení znalostí)
o Occasional home office (o domácí kancelář)
o Large variety of other company benefits and sports event. (o Široká škála dalších firemních benefitů a sportovních akcí)Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.

.NET Developer

Pracoviště a kontakty

CGI IT Czech Republic s.r.o. - Londýnské nám.

Martin Blaho
e-mail: martin.blaho@cgi.com
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:Vyšší odborné
Vhodnost pracovního místa:Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 4. 4. 2022
Mzdové rozpětí:od 40 000 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

První kontakt e-mailem.

Na tuto pozici přijmeme zkušeného kandidáta s vysokou kvalifikací v IT a hlubokou znalostí SAP. Vzhledem k povaze práce a spolupracujících týmů preferujeme kandidáty s vysokou úrovní znalosti anglického a ruského jazyka.

Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.

více pracovních míst

Zdroj: Úřad práce

Bankovní účty určené ke zveřejnění

2041000401/2600
Zveřejněn 29.3.2014
2041000305/2600
Zveřejněn 29.3.2014

Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Logica Czech
Republic

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.4.2010 - Projekt dokončen

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: CGI IT Czech Republic s.r.o.

IČ: 62412388
DIČ: CZ62412388
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: c5aq5um

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
CGI IT CZECH REPUBLIC s.r.o.

Zadejte poptávku nebo dotaz

Zadejte validní e-mail

E-mail příjemce: communication.csee@cgi.com

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Další firmy z oboru:
IT poradenství, konzultace, outsourcing
Škrobárenská 483/6, Trnitá, Brno2,45 km
Rybkova 1016/31, Veveří, Brno3,57 km
Svitavská 500/7, Blansko21,17 km
Za Olšávkou 365, Sady, Uherské Hradiště64,54 km
Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště64,63 km

QR kód firmy

QR kód

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.

   
Více než 10.000 lidí ročně se na firmy obrátí s poptávkou pracovního místa