Na Šabatce 2050/17
Komořany
Praha
143 00 Praha 412
navigovat

Kontakty

  • 244 031 111 - ústředna
  • 241 760 689 - podatelna
  • chmi@chmi.cz
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Související firmy

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV - Kroftova 2578/43, Žabovřesky, Brno  (Pobočka)
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV - Antala Staška 1177/32, České Budějovice 7, České Budějovice  (Pobočka)
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV - Dvorská 410/102, Svobodné Dvory, Hradec Králové  (Pobočka)
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV - K Myslivně 2182/3, Poruba, Ostrava  (Pobočka)
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV - Mozartova 1237/41, Severní Předměstí, Plzeň  (Pobočka)
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV - Kočkovská 2699/18, Severní Terasa, Ústí nad Labem  (Pobočka)

Činnosti firmy  

  • hydrometeorologický ústav

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2018-023277Z2018-023277nen.nipez.cz
F2014-539392499580ezak.mzp.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Upgrade měřicích systémů pro předpovědní povodňovou a výstražnou službu (UPPS) III. - Mikrovlnný radiometr

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2023-016022Dodávky9 917 355,37 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je Český hydrometeorologický ústav, Observatoř Libuš, Generála Šišky 942/1, 143 00 Praha 12 - Kamýk.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka 1 ks mikrovlnného radiometru, včetně dopravy, instalace, úplného zprovoznění, záruky hardware a software, jakož i převod vlastnických práv na hardware a softwarových licencí na zadavatele, servisní opravy včetně dodávky spotřebního materiálu, a technickou dokumentaci v českém nebo anglickém jazyce a další služby požadované zadavatelem. Bližší informace k předmětu plnění je uveden v příloze č. 7 ZD.

Upgrade měřících systémů pro předpovědní povodňovou a výstražnou službu (UPPS) III - Modernizace sítě sledování množství plavenin - přístroje

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2023-014353Dodávky13 041 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místo plnění celá ČR. Jednotlivá místa plnění jsou uvedena v příloze č. 3 ZD. Návrh smlouvy.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 28 ks přístrojů automatické monitorovací sítě povrchových vod používaných pro sledování kvality vody s důrazem na speciální odběr vzorků vody z toku a sledování teploty vody v obdobích povodní i sucha, která dále zpřesní a zkvalitní hodnocení a zajistí plnění hlavních cílů celého systému sledování a hodnocení kvality povrchových vod v souladu s požadavky českého práva i práva EU. Podrobné požadavky na předmět plnění je uveden v příloze č. 7 ZD.

Kompletní řešení instalace informačního systému Visual Weather v ČHMÚ - hardware pro VW

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2023-014346Dodávky4 190 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – Komořany a dále pobočky ČHMÚ (Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Hradec Kr

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 9 ks serverů pro informační systém Visual Weather, z toho 3 servery pro centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ a 6 serverů pro regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 10 zadávací dokumentace.

Dodávky technických a speciálních plynů pro ČHMÚ

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2023-011058Dodávky7 100 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: ČHMÚ Praha - Komořany, ČHMÚ Praha - Libuš, ČHMÚ Ústí nad Labem, ČHMÚ Brno, ČHMÚ Hradec Králové, ČHMÚ Plzeň, ČHMÚ Ostrava. Přesná adresa je uvedena v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku technických a speciálních plynů, kterou bude zajišťováno pro zadavatele na období 2 let a dle jeho provozních potřeb, pravidelné dodávání technických a speciálních plynů, pronájem obalů a jejich následný odvoz a svoz na vymezená místa plnění. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v Příloze č. 1 a příloze č. 10 ZD.

Modernizace transmisometrů na letištích Karlovy Vary, Brno/Tuřany, Ostrava/Mošnov a Praha/Ruzyně

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2023-009158Dodávky26 446 281,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění VZ je modernizace transmisometrů (optických hlav) na letišti Karlovy Vary, Praha Ruzyně, Ostrava Mošnov a Brno Tuřany. Jedná se o výměnu optických hlav přijímačů a vysílačů a přenosových modemů.

NIS inventarizace GHG

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2023-010034Služby7 206 612,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4_Komořany.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je:
- vypracování inventarizace emisí skleníkových plynů v rámci Národního inventarizačního systému (NIS) pro oblast „Energetika“ se zaměřením na stacionární zdroje.
- vypracování inventarizace emisí skleníkových plynů v rámci Národního inventarizačního systému (NIS) pro oblast „Energetika“ se zaměřením na mobilní zdroje.
- spolupráci s hlavními sektorovými experty pro zpracování inventarizace emisí a propadů ze zemědělství a LULUCF na vypracování výstupů inventarizace emisí GHG v rámci NIS pro kategorii 3D, 3G, 3H a 4B a 4C.
- vypracování inventarizace emisí skleníkových plynů v rámci Národního inventarizačního systému (NIS) pro oblast (sektor) „LULUCF“ a „Zemědělství“.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v této ZD a v jejích přílohách. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části.

Monitoring jakosti podzemních vod 2023 - 2024

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2023-006596Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění odběru vzorků a analýz podzemních vod v jarním a podzimním vzorkovacím období v roce 2023 a v jarním a podzimním vzorkovacím období v roce 2024 v rámci České republiky v 7 oblastech. Hlavními součástmi jsou vzorkovací práce a analytické práce. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v této ZD a v jejích přílohách.

Modernizace měřicích sítí ČHMÚ-Obnova přístrojové techniky PZV

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2023-013598Dodávky9 130 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha - Komořany

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění VZ je dodání 409 přístrojů pro měření stavu hladiny podzemních vod ve vrtech a pramenech, dle technické specifikace, která bude nedílnou přílohou zadávací dokumentace.

Modernizace měřicích sítí ČHMÚ-Modernizace dobrovolnické staniční sítě včetně sněhových čidel

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2023-016090Dodávky18 727 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Staniční síť ČHMÚ v rámci ČR

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky je komplexní modernizace a inovace stávající páteřní sítě automatických měřicích stanic, tj. celková obnova stávajícího automatického měřicího systému (obnova elektrických a datových rozvodů, výměna elektroniky stanice, výměna stožáru a čidel) a výměna automatických srážkoměrů. Součástí předmětu zakázky je i rozšíření pozorování výšky sněhové pokrývky na vybraných stanicích o sněhová čidla, cílem je získat větší množství operativních dat, které tvoří základní stavební kámen náročných výpočtů a zpracovávání informací o sněhových zásobách a množství vody akumulované ve sněhové pokrývce.

Vybavení nového Centrálního předpovědního pracoviště síťovou infrastrukturou LAN a WIFI a obnova na to navazujících technologií

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-028483Dodávky7 272 727,27 Kč
detail VZ

Místo plnění: Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 14306 Praha 412 - Komořany

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je dodávka nových switchů pro připojení uživatelů do sítě LAN a Acces Pointů pro bezdrátové připojení v nové budově CPP. Současně navazující technologie jsou již na konci životnosti a v příštím roce zůstanou bez podpory výrobce, požadujeme obnovu i těchto technologií. Jedná se o centrální swiche a swiche pro zajištění vysoké dostupnosti. Více informací bude uvedeno v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

více veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

54132041/0710
Zveřejněn 21.1.2017

Zdroj: Registr plátců DPH

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

Marketing Mix Ostrava
2. ročník prezentačního veletrhu firem z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie navazující na 13. ročník veletrhu Marketing Mix Brno a na 11. ročník veletrhu Marketing Mix Praha.
19.2.2019 - 19.2.2019
stánek
Národní výstava myslivosti + Natur Expo Brno 2017
Národní výstava myslivosti
11.5.2017 - 14.5.2017
stánek PAV F / 009

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ III
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 4.6.2021 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vytápění a hydroizolace objektu ČHMÚ Brozany
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 16.2.2021 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ II
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 29.5.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Systém imisního monitoringu - inovace a rozvoj 4
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 27.3.2020 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Upgrade měřících systémů pro předpovědní povodňovou a výstražnou službu - II.etapa
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 13.3.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Modernizace a doplnění automatických měřicích systémů dobrovolnické sítě ČHMÚ- II.
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 3.12.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Systém imisního monitoringu - inovace a rozvoj - 3
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 26.8.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Obnova a doplnění přístrojové techniky na měření ve stanicích povrchových vod
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 18.6.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 11.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Obnova a doplnění přístrojové techniky PV
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 1.4.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Nové datové ústředny AMS
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 8.1.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace vybavení Centrálního předpovědního pracoviště (CPP)
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 20.12.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Obnova sítě radarových windprofilerů ČHMÚ
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 17.10.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Imisní monitoring - infrastruktura pro měření ultrajemných částic
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 9.10.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Systém imisního monitoringu - inovace a rozvoj 2
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 4.9.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Systém imisního monitoringu - inovace a rozvoj
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 22.9.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Upgrade měřících systémů pro předpovědní povodňovou a výstražnou službu
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 14.8.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace přístrojového vybavení meteorologických stanic a observatoří ČHMÚ
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 14.8.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Implementace FEWS do předpovědní povodňové služby ČHMÚ
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 3.8.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace kalibračních laboratoří
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 28.7.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace a doplnění automatických měřících systémů dobrovolnické sítě ČHMÚ- část I
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 23.5.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Obnova výpočetního systému pro provoz a rozvoj numerického modelu atmosféry ALADIN
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 21.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace povodňové služby ČHMÚ
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.7.2015 - Projekt dokončen
Revitalizace objektu ČHMÚ - observatoř Košetice
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.6.2015 - Projekt dokončen
Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení
kvality ovzduší

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.4.2015 - Projekt dokončen
Upgrade měřících systémů pro předpovědní a
výstražnou povodňovou službu

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.4.2015 - Projekt dokončen
Stavební úpravy meteorologické stanice
Kocelovice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.4.2015 - Projekt dokončen
Revitalizace meteorologické stanice Přimda
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.9.2014 - Projekt dokončen
MS Temelín- stavební úpravy, nový zdroj tepla
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.9.2014 - Projekt dokončen
MS Kuchařovice - výstavba zdroje tepla a
zateplení

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.9.2013 - Projekt dokončen
MS Přibyslav - výstavba zdroje tepla a zeteplení
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.5.2013 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti objektů ČHMU -
Praha Komořany a Praha Kamýk

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.11.2010 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti objektu ČHMU -
budova Ostrava

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.9.2010 - Projekt dokončen
3 MP - Modernizace systému Měření, Modelování
a Předpovědí povodňové služby ČR

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.11.2009 - Projekt dokončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Český hydrometeorologický ústav

IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: e37djs6

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Zadejte poptávku nebo dotaz

Zadejte validní e-mail

E-mail příjemce: chmi@chmi.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

QR kód firmy

QR kód

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.

   
15% kontaktních osob má titul Ing.