Kamýcká 1280
Suchdol
Praha
165 00 Praha 620
navigovat

Kontakty

Kontaktní osoby

  • Monika Kurková - vedoucí
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Související firmy

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE - Kamýcká 129, Suchdol, Praha  (Ústředí)

Činnosti firmy  

    vysokoškolská kolej
  • kapacita 439 lůžek v 219 pokojích
  • prádelny
  • sušárny
  • ping-pong

Bankovní účty určené ke zveřejnění

19-5504550287/0100
Zveřejněn 1.4.2013
331221/0100
Zveřejněn 1.4.2013
339151/0100
Zveřejněn 1.4.2013
43-5053970257/0100
Zveřejněn 1.4.2013
CZ3001000000196577250247
Zveřejněn 4.4.2013
CZ4101000000436833580297
Zveřejněn 4.4.2013
19-500022222/0800
Zveřejněn 30.7.2016
35-500022222/0800
Zveřejněn 30.7.2016
51-500022222/0800
Zveřejněn 30.7.2016
1222-6325762/0800
Zveřejněn 30.7.2016
2022-6325762/0800
Zveřejněn 30.7.2016
9021-6325762/0800
Zveřejněn 30.7.2016
27-500022222/0800
Zveřejněn 30.7.2016
500022222/0800
Zveřejněn 30.7.2016
CZ0508000010380006325762
Zveřejněn 6.10.2016
CZ9108000010460006325762
Zveřejněn 21.3.2017
19-6325762/0800
Zveřejněn 4.4.2017
CZ6601000000197152420217
Zveřejněn 23.10.2019
více bankovních účtů

Zdroj: Registr plátců DPH

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

Techagro 2020

31.3.2020 - 4.4.2020
stánek PAV A1 / 032, PAV C / 041, PAV Z / 042
FOR ARCH 2019
30. mezinárodní stavební veletrh
17.9.2019 - 21.9.2019
stánek 1/A05
FOR GARDEN 2019
13. Mezinárodní veletrh zahradní a komunální techniky, nábytku, architektury a zeleně.
21.3.2019 - 24.3.2019
stánek 1/F09
SVB - Stavební veletrh Brno 2019
Stavební veletrh Brno
27.2.2019 - 2.3.2019
stánek PAV P / 081
FOR WOOD 2019
12. veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů
7.2.2019 - 9.2.2019
stánek 5/A10
FOR ARCH 2018
29. mezinárodní stavební veletrh
18.9.2018 - 22.9.2018
stánek 1/C28
Silva Regina 2018
Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh
8.4.2018 - 12.4.2018
stánek PAV Z / 063, PAV A1 / 050
FOR GARDEN 2018
12. Mezinárodní veletrh zahradní a komunální techniky, nábytku, architektury a zeleně.
22.3.2018 - 25.3.2018
stánek 1/F17
WOODTEC 2017
Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl
31.10.2017 - 3.11.2017
stánek PAV A2 / 007
Národní výstava myslivosti + Natur Expo Brno 2017
Národní výstava myslivosti
11.5.2017 - 14.5.2017
stánek PAV F / 011
CESTY DŘEVA 2017
Lesní hospodářství - základní zpracování dřeva - dřevěné stavby, konstrukce a výrobky - vedlejší produkty zpracování dřeva
9.2.2017 - 11.2.2017
stánek 2/D05
více prezentací

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Zvýšení kvality studia na ČZU
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Zvýšení kvality prostředí na ČZU v Praze
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Strategické nastavení rozvoje lidských zdrojů na ČZU
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.10.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
Školka Poníček V
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.7.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Realizace proof-of-concept aktivit ČZU na podporu transferu technologií a znalostí do praxe
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy pro kvalitu zemědělské produkce
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zodpovědný management vody v intravilánu obce ve vztahu k okolní krajině
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora rozvoje mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků ČZU v Praze
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.4.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem ČZU Point One
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Role prolyl oligopeptidázy u parazitických motolic
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Transfer technologií z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU do komerční sféry
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Komercionalizační produkty: nebezpečné přírodniny, hipo monumenty a památky, služební koně
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj studijního prostředí na ČZU
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.12.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vybudování zázemí a výzkumné podpory pro výzkumně zaměřený vzdělávací program Protipožární ochrana lesa, dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.11.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vybudování zázemí a výzkumné podpory pro výzkumně zaměřené vzdělávací programy Global Change Forestry a Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.11.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 1.11.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Excelentní Výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a dřevařství na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
High-tech technologicko-výukový pavilon FLD
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.7.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výzkumná a vzdělávací infrastruktura pro podporu národní iniciativy Průmysl 4,0
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.7.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů ČZU v Praze
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.7.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 1.7.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Pavilon tropického zemědělství
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.7.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výukové centrum zpracování zemědělských produktů (VCZZP)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.7.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vzdělávací infrastruktura pro ekonomické a environmentální programy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.7.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vznik nových výzkumných studijních programů na FLD
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.4.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na ČZU realizací aktivit "proof-of-concept"
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vybudování excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v Praze a jeho přístrojově-technického zázemí zaměřeného na mitigaci důsledků klimatických změn v lesích (od úrovně genů po úroveň krajiny)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.12.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Školka Poníček
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Snížení energetické náročnosti budov kolejí BCD
ČZU v Praze

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.4.2015 - Projekt dokončen
Efektivní návrat ekonomicky vzdělaných žen na
trh práce po rodičovské dovolené 2015

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 2.4.2015 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti budov kolejí JIH
ČZU v Praze

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.10.2014 - Projekt dokončen
Zajištění úspor výměnou oken u kolejí BCD ČZU
v Praze

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.9.2014 - Projekt dokončen
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Projekt dokončen
Rozvoj geoenvironmentálních věd pro posílení
VaV

OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Projekt dokončen
Mezifakultní centrum pokročilé analýzy zem. prod.
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Projekt dokončen
HUBRU - Laboratoř pro studium lidského chování
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Projekt dokončen
Dřevařský pavilon FLD
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.9.2014 - Projekt dokončen
Vodní tůně v Arboretu FLD v k.ú. Kostelec nad
Černými Lesy

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 12.6.2014 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti budov kolejí E,F
ČZU v Praze

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.11.2013 - Projekt dokončen
SIRIUS - inovace bakalářských studijních
programů poradenství v odborném vzdělávání,
učitelství praktického vyučování a učitelství
odborných předmětů

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 23.9.2013 - Projekt dokončen
Modernizace výuky udržitelného hospodaření s
vodou a půdou v rámci rozvíjejících se oborů
bakalářského studia

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 23.9.2013 - Projekt dokončen
Zkvalitnění výuky magisterského studijního oboru
Zahradní tvorba inovací předmětů vyučovaných
formou ateliérů a zavedením nových metod
výuky

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 23.9.2013 - Projekt dokončen
Rozvoj vědeckých týmů na České zemědělské
univerzitě v Praze s cílem posílení pedagogických
aktivit v mimopražských pracovištích

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.11.2012 - Projekt dokončen
Rozvoj a zkvalitnění doktorského studia na
Provozně ekonomické fakultě České zemědělské
univerzity v Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 12.4.2012 - Projekt dokončen
Dětský koutek ČZU Poníček
OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 15.3.2012 - Projekt dokončen
Modernizace bakalářského studijního oboru Silniční
a městská automobilová doprava

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 12.3.2012 - Projekt dokončen
Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků
středních škol - inovativní formy spolupráce s
využitím moderních technologií

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.2.2012 - Projekt dokončen
Podpora moderních forem výuky na SŠ -
využívání ICT ve výuce

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.11.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj podnikatelských znalostí - informační a
finanční gramotnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.11.2011 - Projekt dokončen
Kurzy celoživotní environmentalního vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.8.2011 - Projekt dokončen
Interdisciplinární design v procesu rozšiřování
znalostí a dovedností zaměstnanců PEF ČZU v
Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 23.11.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávání v inovovaném studijním programu
Ekonomika a Management se zaměřením na
mezinárodní podnikání

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 23.11.2010 - Projekt dokončen
Modernizace a zkvalitnění environmentálně
zaměřeného vzdělávání

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 24.2.2010 - Projekt dokončen
Zavedení nového předmětu "Praktické využití psů
v zoorehabilitaci" do bakalářského studia oboru
Kynologie a Speciální chovy

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 16.2.2010 - Projekt dokončen
Bakalářské a magisterské vzdělávání v novém
studijním oboru Inženýrství údržby

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 16.2.2010 - Projekt dokončen
Komplexní systém profesního poradenství na PEF
ČZU v Praze - Brána k úspěšné profesní kariéře
absolventa PEF

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 4.12.2008 - Projekt dokončen
Podpora rozvoje mezinárodních mobilit výzkumných, technických a administrativních pracovníků ČZU v Praze - fáze II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Hybné faktory a mechanismy selekce habitatů a charakteristiky pohybu ve společenstvech původních kopytníků ve vztahu k distribuci zdrojů a pastvě hospodářských zvířat v chráněných územích západní Afriky
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Zvyšování kvality interního grantového schématu na ČZU
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Podpora přirozené druhové skladby odolné vůči klimatické změně v NPR Voděradské bučiny
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709
Právní forma: Vysoká škola
Datová schránka: 3hdj9cb

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE-KOLEJ JIH

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Nejvíce firem (34.500+) naleznete v oboru zdravotnictví