Elektrárenská 774/2
Michle
Praha
101 00 Praha 101
navigovat

Kontakty

Kontaktní osoby

  • Kalina - předseda představenstva
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

ČEPS INVEST, a.s. - Elektrárenská 774/2, Michle, Praha  (Dceřiná společnost)

Činnosti firmy  

  • obchod se systémovými službami pro řízení přenosu elektrické energie
  • dispečerské řízení přenosové soustavy ČR
    dodávka
  • energie

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2017-021018Z2017-021018www.tenderarena.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Licence na SW produkty Palo Alto Networks

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-046361Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí licencí na SW produkty k firewallům (IT zařízení) nové generace vyrobeným společností Palo Alto Networks. Rozsah plnění je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

TYN - kompenzace a obnova ŘS (P.0499), stavebně-montážní práce

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-046352Výstavba rozvodenStavební práceneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: TR Týnec
Týnec nad Labem, Středočeský kraj

Popis veřejné zakázky

TYN - kompenzace a obnova ŘS (P.0499), stavebně-montážní práce

Dodávka a montáž trojfázových autotransformátoru se jm. výkonem 350 / 350 / 100 MVA vč. poskytování servisních služeb

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034472Transformátory Dodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

dodávka a montáž trojfázových autotransformátoru se jm. výkonem 350 / 350 / 100 MVA vč. poskytování servisních služeb k provozu

V423 - modernizace na vyšší parametry, I. Etapa (P.0451)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-026895Výstavba nadzemního vedení Stavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

V423 - modernizace na vyšší parametry, I. Etapa (P.0451), stavebně-montážní práce

V450/428 - zdvojení vedení (P.0333), stavebně - montážní práce

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-027486Výstavba nadzemního vedení Stavební práceneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Úsek VYS - st. č. 74, stávající vedení V450
Ústecký kraj, Česká republika

Popis veřejné zakázky

V450/428 - zdvojení vedení (P.0333), stavebně - montážní práce
Část 1 - V450/428 - zdvojení vedení, úsek VYS - st. č. 74
Část 2 - V450/428 - zdvojení vedení, úsek st. č. 74 - 150
Část 3 - V450/428 - zdvojení vedení, úsek st. č. 150 - BAB


Měření rezistivity půdy a měření zemního odporu stožáru na vedeních přenosové soustavy v letech 2021 - 2024

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-026257Technicko-inženýrské službySlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení měření rezistivity půdy a měření zemního odporu stožáru na vedeních přenosové soustavy v letech 2021 až 2024.

V424 - modernizace (P.0472), stavebně - montážní práce

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-023558Výstavba nadzemního vedení Stavební práceneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: TR Sokolnice - vedení V424 st. č. 81
Jihomoravský kraj, Česká republika

Popis veřejné zakázky

V424 - modernizace (P.0472), stavebně-montážní práce
Část 1 - V424 - modernizace - TR SOK - st. č. 81, I. Etapa
Část 2 - V424 - modernizace - st. č. 81 - st. č. 171, II. Etapa

Pojištění pro ČEPS a.s.

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-022140PojištěníSlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku zadavatele, pojištění D&O, pojištění odpovědnosti za újmu, a pojištění odpovědnosti za škodu spojenou s provozem motorových vozidel (povinné ručení) a havarijního pojištění vozidel zadavatele.

Provedení lezeckých kontrol na vedení přenosové soustavy v letech 2021 - 2025

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-017814Technicko-inženýrské službySlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení lezeckých kontrol na všech vedeních přenosové soustavy v letech 2021 až 2025.

ÚDRŽBA OCHRANNÉHO PÁSMA VEDENÍ ELEKTROENERGETICKÉ PŘENOSOVÉ SOUSTAVY ČR - oblast Západ I

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-017149Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a včelařství Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: ČR, oblast Západ (podrobněji specifikováno v ZD).

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu nadzemního vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové soustavy, včetně likvidace odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby za účelem bezpečného a spolehlivého provozování zařízení přenosové soustavy.

Dodávka HW a SW, implementace, zajištění servisu a rozvoje MMS II

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-011278Vývoj programového vybavení na zakázku Služby390 000 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW a SW (včetně poskytnutí licencí k SW) a zajištění podpory výrobce, provedení požadovaných a všech nezbytných úprav stávajícího MMS, čímž vznikne Market management systém II, provedení implementace a uvedení nové HW a SW infrastruktury do provozu a zprovoznění MMS II, provedení migrace kompletních dat ze stávajícího MMS na MMS II, včetně provedení zkušebního provozu, provádění úprav MMS II v rámci rozvoje shodné s úpravami MMS do okamžiku spuštění produkčního provozu (tak, aby byla zajištěna kontinuita provozu), spuštění produkčního provozu a poskytování servisních služeb pro zajištění nepřetržitého provozu MMS II

CHR – rozšíření a rekonstrukce (P.0448), stavebně-montážní práce

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-005361Výstavba rozvodenStavební práceneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: TR Chrást

Popis veřejné zakázky

CHR – rozšíření a rekonstrukce (P.0448), stavebně-montážní práce

MIL - nová R 420 kV (P.0465), stavebně-montážní práce

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-001988Výstavba rozvodenStavební práceneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: TR Milín

Popis veřejné zakázky

MIL - nová R 420 kV (P.0465), stavebně-montážní práce

Sjednocený dispečerský řídící systém ČEPS, a.s.

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-031078Informační systémy Službyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Sjednoceného dispečerského řídícího systému pro zadavatele a jeho následný servis a rozvoj

Rámcová dohoda na projekci linek VVN a ZVN

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2018-033328Projektování energetických rozvodných sítí Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Rámcová dohoda na projekci linek VVN a ZVN

Výroba a dodávka lan pro fázové vodiče a zemnicí lana na vedení přenosové soustavy ČEPS, a.s.

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-036542Vodiče Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika (to neplatí pro zkušební vzorky Lan pro zkoušky kompatibility s armaturami).

Popis veřejné zakázky

Výroba a dodávka lan pro fázové vodiče a zemnicí lana na vedení přenosové soustavy ČEPS, a.s.

ÚDRŽBA OCHRANNÉHO PÁSMA VEDENÍ ELEKTROENERGETICKÉ PŘENOSOVÉ SOUSTAVY ČR - Východ

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-021194Služby v oblasti těžby dřeva Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: ČR - Východ oblast 2

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR.
Plánovaným výsledkem zadání veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 2 části veřejné zakázky, je uzavření dvou samostatných smluv o dílo na zajištění služeb pro každý z obou regionů, odpovídajících částem veřejné zakázky.

Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR pro ČEPS, a.s.

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-018670Administrativní služby Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Praha, Brusel

Popis veřejné zakázky

Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR

VIT-nová rozvodna 420 kV, stavebně-montážní práce

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2017-017868Výstavba rozvodenStavební práceneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: TR Vítkov

Popis veřejné zakázky

VIT-nová rozvodna 420 kV, stavebně-montážní práce

Dodávka venkovních vypínačů 245 kV a 420 kV s SF6

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-006800Vypínače elektrických obvodů Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Dodávka omezovačů přepětí 245 kV a 420 kV

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-021493Omezovače napětí Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Dodávka odpojovačů a uzemňovačů 245 kV a 420 kV

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-020890Elektrická zařízení k spínání, vypínání nebo k ochraně elektrických obvodů Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Dodávka přístrojových transformátorů 245 kV a 420 kV

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2019-033345Transformátory Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Rozvodny v České republice

Silové autotransformátory 420 kV

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034917Transformátory Dodávkyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Rozvodny v České republice

více veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

2029100100/2600
Zveřejněn 1.4.2013
4001-500305003/0300
Zveřejněn 1.4.2013
19-3312670277/0100
Zveřejněn 1.4.2013
11211452/0800
Zveřejněn 1.4.2013
11211292/0800
Zveřejněn 1.4.2013
2102168874/2700
Zveřejněn 1.4.2013
1000498608/3500
Zveřejněn 1.4.2013
CZ1201000000439059860217
Zveřejněn 1.4.2013
CZ2801000001070091100217
Zveřejněn 1.4.2013
CZ1626000000002029100207
Zveřejněn 1.4.2013
CZ4326000000002029100303
Zveřejněn 1.4.2013
CZ7327000000002102739358
Zveřejněn 1.4.2013
CZ0803001712800500305003
Zveřejněn 12.2.2014
7059662/0800
Zveřejněn 6.9.2016
CZ4727000000001387541366
Zveřejněn 21.11.2019
CZ2527000000001387541374
Zveřejněn 21.11.2019
CZ6927000000001387541358
Zveřejněn 21.11.2019
5080135660/5500
Zveřejněn 21.11.2019
107-1192711118/6700
Zveřejněn 21.11.2019
CZ5627000000001387913975
Zveřejněn 4.6.2021
2001182693/8040
Zveřejněn 13.6.2021
CZ2927000000001387936771
Zveřejněn 6.10.2021
více bankovních účtů

Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

V460 - modernizace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 21.11.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
V401 - modernizace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 19.11.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
V465/466 - modernizace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 27.2.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
V490/491 - vedení 400 kV PRE-VIT
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 8.1.2019 - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Rozšíření rozvodny 420 kV Výškov
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 18.10.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Modernizace vedení V413/416 - smyčka HBM
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 16.5.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace vedení V402
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 12.4.2018 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Vítkov - Nová rozvodna 420 kV
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 14.6.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
TR Kočín - Rozšíření, rekonstrukce, přeústění vedení
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 13.4.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Chrást - T402 výměna
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 20.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Sokolnice - T403 výměna za současnou T203
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 11.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace vedení V404 Nošovice - Varín (SK)
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 11.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Horní Životice -T401 výměna s kompenzací
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 11.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Hradec - zvýšení zkratové odolnosti na 50/125kA
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 11.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozvoj know how ČEPS
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.7.2010 - Projekt nedokončen
V422 - modernizace vedení
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
V423 - modernizace (1. etapa)
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
OPO - obnova stanice
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
V424 - modernizace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: ČEPS, a.s.

IČ: 25702556
DIČ: CZ25702556
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: seccdqd

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
ČEPS, a.s.

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Další firmy z oboru:
Energetika, topení - měření, regulace, řízení
Chodovecké náměstí 331/1, Chodov, Praha2,24 km
Počernická 272/96, Malešice, Praha3,26 km
Na Pankráci 808/20, Nusle, Praha3,45 km
Podolská 401/50, Podolí, Praha4,59 km
Na břehu 699/31, Vysočany, Praha5,28 km

QR kód firmy

QR kód
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Měsíčně rozšíříme firemní vizitky o 6.000 fotografií.