Brněnská 2806/71
Jihlava
586 01 Jihlava 1
navigovat

Kontakty

Kontaktní osoby

 • Ing. Renáta Marková - ředitelka, odboru
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Související firmy

CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY - U nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, Praha  (Ústředí)

Činnosti firmy  

  poskytování
 • informační a rešeržní služby z veřejně dostupných databází
 • informace o - legislativě, clech, daních (DPH), administrativních tariérách a některých normách EU
 • programech a projektech EU
 • evropských akcích na podporu malého a středního podnikání (INTERPRISE, IBEX a další)
 • podnicích v zemích EU
 • možnost se těchto akcí přímo zúčastnit
 • kontakty na zahraniční partnery publikované v bulletinu Podnikatelské kontakty
 • informace o obchodních partnerech a nabídkách a poptávkách
 • nabídky českých firem do sítě BRE EVROPSKÉ UNIE

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

Stavební veletrhy Brno 2018
Stavební veletrh Brno
25.4.2018 - 28.4.2018
stánek PAV P / 075
IBF 2017
Stavební veletrh Brno
26.4.2017 - 29.4.2017
stánek PAV P / 157

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Konzultační servis IROP II 2021 - 2023
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2020 - 2021
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.5.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Školení pro příjemce IROP 2020 - 2023
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zajištění služeb centrální spisovny
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2020
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Mzdový projekt pro ZS IROP 2020 - 2021
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Režijní výdaje Centra financované OPTP 2020-2022
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2019 - 2020
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.5.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Obnova a optimalizace systémové infrastruktury pro SF7+ v Centru II.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.4.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS v Centru V.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2019
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Mzdový projekt Centra financovaný z OPTP 2019 - 2021
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Správa služeb systémové infrastruktury pro zajištění činností ZS IROP
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Režijní náklady Centra jako ZS IROP 2019-2023
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Licence a podpora pro SI v Centru IV.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Multifunkční zařízení a tiskárny pro Centrum 2019 - 2023
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Implementace mzdového a personálního systému v Centru pro regionální rozvoj České republiky
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.9.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Pořízení technických prostředků pro ZS IROP v Centru 2018
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.8.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Expertní služby a poradenství 2018 - 2023
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2018-2019
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Obnova a optimalizace systémové infrastruktury pro SF7+ v rámci udržitelnosti
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.3.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Školení pro příjemce IROP 2018 - 19
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Pořízení a obnova serverových prostředků pro činnosti Centra
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2017 - 2018
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Pořížení služebních vozidel 2017
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Školení pro příjemce IROP 2017
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Režijní výdaje Centra financované OPTP 2017-2019
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Mzdový projekt pro ZS IROP 2017 - 2019
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2017-2018
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Multifunkční zařízení a tiskárny pro Centrum 2016 - 2018
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vybavení kanceláří 2016 - 2018
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.10.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Pořízení technických prostředků pro ZS IROP v Centru
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Správa služeb systémové infrastruktury pro zajištění činností ZS IROP
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Licence a jejich podpory pro IROP
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS v Centru IV.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Mzdový projekt Centra financovaný z OPTP 2015 - 2018
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Mzdový projekt pro ZS IROP 2016
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2016
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2016 - 2017
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Režijní náklady Centra jako ZS IROP 2016 - 2018
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Licence a podpora pro SI SF v Centru III.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Vybavení kanceláří a pořízení služebních vozidel
pro přípravu implementace IROP

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 11.9.2015 - Projekt dokončen
Licence a jejich podpory
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 11.9.2015 - Projekt dokončen
Pořízení technických prostředků pro přípravu
implementace IROP

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 11.9.2015 - Projekt nedokončen
Mzdový projekt IOP pro pracovníky ZS IROP
2015

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 9.9.2015 - Projekt dokončen
Vzdělávání pracovníků ZS IOP v CRR ČR v roce
2015

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.4.2015 - Projekt dokončen
Mzdový projekt ZS IOP v CRR ČR 2015
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.3.2015 - Projekt dokončen
Mzdový projekt ZS OPTP v CRR ČR 2015
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 20.1.2015 - Projekt dokončen
Komunikační a propagační aktivity CRR ČR v
rámci IOP v roce 2014

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 6.8.2014 - Projekt dokončen
Aktivity JTS Cíl 3 - OPPS ČR-PR 2007-2013 pro
období 2013-2015

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 17.6.2013 - Projekt dokončen
Komplexní služby pro provoz systémové
infrastruktury IS CRR ČR - III.

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 13.5.2013 - Projekt dokončen
Obnova a posílení systémové infrastruktury CRR
ČR II.

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 13.5.2013 - Projekt dokončen
CRR ČR propagace II. OPPS ČR - PR 2007 -
2013 pro období 2012-2014 zajišťovaná JTS

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 30.1.2012 - Projekt dokončen
Licence a podpora pro SI SF v CRR ČR II.
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 22.12.2011 - Projekt dokončen
Expertní podpora CRR ČR pro konzultace a
kontrolu ZŘ a VZMR

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.8.2011 - Projekt dokončen
Kontrolní činnost CRR ČR - OPPS ČR-PR
2007-2013 pro období 2011 - 2015

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 14.1.2011 - Projekt dokončen
Realizace záložního pracoviště-"varianta do kříže"
pro systémovou infrastrukturu IS MSC2007,
MONIT7+ a BENEFIT

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 19.8.2010 - Projekt dokončen
Obnova a posílení systémové infrastruktury IS
CRR ČR

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 14.5.2010 - Projekt dokončen
Komplexní služby pro provoz systémové
infrastruktury IS CRR ČR - II.

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 14.5.2010 - Projekt dokončen
Licence a licenční podpora provozování systémové
infrastruktury a obnova SSW pro monitorovací
systémy SF EU v CRR ČR

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 29.12.2009 - Projekt dokončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Centrum pro regionální rozvoj České republiky

IČ: 04095316
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: mp6msa3

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ pobočka pro Kraj Vysočina

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: iropvysocina@crr.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Další firmy z oboru:
Informační služby
náměstí Plk. Josefa Koukala 1, Luže62,60 km
Jevišovka č. 9888,80 km
Jiřího náměstí 1/8, Poděbrady I, Poděbrady89,83 km
Na strži 1702/65, Nusle, Praha111,15 km

QR kód firmy

QR kód
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Rozlišujeme více než 1000 kategorií činností