Na Zlaté stoce 690/3
České Budějovice 2
České Budějovice
370 05 České Budějovice 5
navigovat

Kontakty

  • 385 310 584

Kontaktní osoby

  • Pavlína Vávrová - kontaktní osoba

Související firmy

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice - nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, České Budějovice  (Ústředí)

Činnosti firmy

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Hřiště ZŠ Bezdrevská
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 28.8.2014 - Projekt dokončen
Komunitní centrum
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 25.7.2014 - Projekt dokončen
Regenerace sídliště Máj - úsek 02
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 25.7.2014 - Projekt dokončen
Zateplení objektů ZŠ a MŠ Nerudova - areál ZŠ
Čéčova

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 14.7.2014 - Projekt dokončen
Přírodní zahrada v Mateřské škole Papírenská 23,
České Budějovice

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 2.6.2014 - Projekt dokončen
IPRÚ - České Budějovice
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2014 - Projekt dokončen
Regenerace sídliště Máj - část 01a
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.4.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch
komunikací v oblasti Žerotínova
(Trocnovská-Libničská)

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 31.3.2014 - Projekt dokončen
Zanádražní komunikace - 4. etapa
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 31.3.2014 - Projekt dokončen
Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II.
etapa - 2. stavba

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 25.2.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch
komunikací oblast G.Svobody (Pivovarská-L.B.
Schneidera)

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 25.2.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch
komunikací v oblasti E.Beneše (úsek
Ledenická-Pohůrecká)

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 25.2.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch
komunikací v oblasti F.Šrámka (úsek Lipenská -
Nádražní)

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 25.2.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch
komunikací v oblasti J. Plachty

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 25.2.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační
aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 25.2.2014 - Projekt dokončen
Hrajeme si každý den
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 25.2.2014 - Projekt dokončen
Domov pro seniory Máj
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 25.2.2014 - Projekt dokončen
Podpora standardizace OSPOD České Budějovice
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.2.2014 - Projekt dokončen
Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.10.2013 - Projekt dokončen
Cyklostezka podél zanádražní komunikace - 4.
etapa

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 2.8.2013 - Projekt dokončen
Regenerace sídliště Máj - část 01b - stavba 01 a
stavba 02

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 18.6.2013 - Projekt dokončen
Implementace Rozvojového plánu sociálních
služeb České Budějovice

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.3.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice
Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka)

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 23.1.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice
Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova)

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 11.1.2013 - Projekt dokončen
Regenerace části panelového sídliště Máj -
východní část

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 2.10.2012 - Projekt dokončen
Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM.
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 21.9.2012 - Projekt dokončen
Regenerace sídliště Máj - úsek 05 - sever
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 27.7.2012 - Projekt dokončen
Zateplení Domova pro seniory Hvízdal
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.6.2012 - Projekt dokončen
Solární kolektory pro Centrum sociálních služeb
Staroměstská.

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.11.2011 - Projekt dokončen
Personální a technické zajištění managementu
IPRM

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 8.9.2011 - Projekt dokončen
Digitální povodňové plány, zřízení hlásného profilu
a doplnění sítě VISO pro České Budějovice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.9.2011 - Projekt dokončen
Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.9.2011 - Projekt dokončen
Regenerace sídliště Máj - úsek 04 západ
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 1.6.2011 - Projekt dokončen
Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov Základní školy
Kubatova, České Budějovice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.5.2011 - Projekt dokončen
Varovný hlásný profil Dobrovodský potok
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.5.2011 - Projekt dokončen
Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní
část

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 3.5.2011 - Projekt dokončen
Rozvojový plán sociálních služeb České
Budějovice

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.3.2011 - Projekt dokončen
Vnitřní integrace úřadu Magistrátu města České
Budějovice

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.3.2011 - Projekt dokončen
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch
komunik.v oblasti (B. Smetany, Skuherského,
J.Š. Baara)

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 1.2.2011 - Projekt nedokončen
Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch
komunik.v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova)

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 1.2.2011 - Projekt dokončen
Freetime Park Stromovka
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 29.12.2010 - Projekt nedokončen
Úprava územního plánu města České Budějovice
na Územní plán České Budějovice

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.12.2010 - Projekt dokončen
Revitalizace rybníka Návesný
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 25.8.2010 - Projekt dokončen
III. sběrný dvůr a výkupna druhotných surovin
České Budějovice V. - Plynárenská ulice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.5.2010 - Projekt dokončen
Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov Základní školy
Grünwaldova, České Budějovice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.5.2010 - Projekt dokončen
Personální a technické zajištění managementu
IPRM

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2010 - Projekt dokončen
Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2010 - Projekt dokončen
Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM.
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2010 - Projekt dokončen
Revitalizace Palackého náměstí v Českých
Budějovicích

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2010 - Projekt dokončen
Rekonstrukce letní plovárny
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2010 - Projekt dokončen
Zlepšení tepelně-technických vlastností
obvodových konstrukcí objektu Základní školy
Bezdrevská

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.11.2009 - Projekt dokončen
Rek.veř.prostr. a ploch komunik.v obl.(28.
října,K.Weisse,Skuherského,
Kostelní,Baarova,Nerudova)

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 9.11.2009 - Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo
(Upgrade)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.7.2009 - Projekt dokončen
Rekultivace skládky Žákův lom
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.3.2009 - Projekt dokončen
Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu
Centrum sociálních služeb Staroměstská

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 30.1.2009 - Projekt dokončen
Lannova třída - 3. etapa (Štítného - Nádražní)
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 30.1.2009 - Projekt dokončen
České Budějovice - město sportu
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 30.1.2009 - Projekt dokončen
České Budějovice - rekonstrukce infrastruktury -
Kněžskodvorská ulice

ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 30.1.2009 - Projekt dokončen
Lannova třída - 2. etapa (Jeronýmova - Štítného)
ROP NUTS II Jihozápad (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2008 - Projekt dokončen
Rozbor udržitelného rozvoje území obce s
rozšířenou působností České Budějovice

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.9.2008 - Projekt dokončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: kjgb4yx
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Ročně firmám předáme 156.900 poptávek a dotazů.