ZD, statky, farmy - živočišná výroba

ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

Hospozín č. 6

Zemědělská činnost a rostlinná výroba pěstování ječmenu, řepky a pšenice

Akce v kraji