ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI-KATEDRA PRACOVNÍHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

sady Pětatřicátníků 320/14
Vnitřní Město
Plzeň
301 00 Plzeň 1
navigovat

Kontakty

Kontaktní osoby

  • doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. - vedoucí
  • Martina Čechová - sekretariát
odeslat poptávku

Webové prezentace

Související firmy

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI-FAKULTA PRÁVNICKÁ - sady Pětatřicátníků 320/14, Vnitřní Město, Plzeň  (Ústředí)

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

MSV, IMT, FOND-EX, WELDING, PLASTEX, PROFINTECH 2016
Mezinárodní strojírenský veletrh
3.10.2016 - 7.10.2016
stánek MSV
MSV 2015
Mezinárodní strojírenský veletrh
14.9.2015 - 18.9.2015
stánek PAV A1 / 002

Činnosti firmy

    Západočeská univerzita
  • Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Oficiální údaje: Západočeská univerzita v Plzni

IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
Počet zaměstnanců: 2500 - 2999
Právní forma: Vysoká škola
Datová schránka: zqfj9hj

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Rozvoj technologií obrábění v RTI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 7.10.2015 - Probíhá
Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.7.2014 - Probíhá
Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.3.2014 - Ukončen
CVSMD- Centrum pro výzkum společnosti moderní doby
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.12.2013 - Probíhá
Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje II
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.12.2013 - Probíhá
Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.12.2013 - Probíhá
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.4.2013 - Probíhá
Nové technologie v praxi učitelů základních a středních škol
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné a nepovinné školní tělesné výchově
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Biologie všedního dne
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.2.2013 - Ukončen
SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.10.2012 - Ukončen
Budování excelentního vědeckého týmu pro experimentální a numerické modelování v mechanice tekutin a termodynamice
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.7.2012 - Probíhá
Výzkumná síť teorie a dějin vědy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.6.2012 - Ukončen
Nová excelence lidských zdrojů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2012 - Probíhá
Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.5.2012 - Ukončen
Rovné podmínky pro všechny - studium na Západočeské univerzitě v Plzni dostupné pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.5.2012 - Probíhá
Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.4.2012 - Probíhá
Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.4.2012 - Ukončen
Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.12.2011 - Ukončen
Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.11.2011 - Ukončen
Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.11.2011 - Ukončen
Inovace výuky konstruování v oblastech interdisciplinární znalostní , počítačové, pedagogické a jazykové podpory se zvýšením modularizace a konzistentnosti poznatků, eliminace duplicit a zapojení odborníků z průmyslové praxe.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.11.2011 - Ukončen
Komplexní inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.10.2011 - Ukončen
Ukázkové vývojové projekty z praxe pro posílení praktických znalostí budoucích strojních inženýrů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.10.2011 - Ukončen
CTPVV
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2011 - Ukončen
RIPO - Rozšíření informační podpory
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2011 - Probíhá
Rozvoj výzkumných kapacit v oblasti polymerních membrán
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.6.2011 - Ukončen
Strategie archeologického výzkumu v Evropě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.5.2011 - Ukončen
Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.5.2011 - Ukončen
Posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v Plzeňském kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Spolupracující právníci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.5.2011 - Ukončen
Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.5.2011 - Ukončen
Mezioborové partnerství pro umělou inteligenci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.5.2011 - Ukončen
Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.5.2011 - Ukončen
Odstraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.2.2011 - Ukončen
Regionální technologický institut - RTI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 31.1.2011 - Probíhá
Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.1.2011 - Probíhá
Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.1.2011 - Ukončen
Centrum nových technologií a materiálů
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2010 - Probíhá
Integrace a transfer zkušeností v oblastech energetiky a ekologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 16.12.2010 - Ukončen
Dějiny a literatura po roce 1945 - moderní odborné a didaktické trendy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.12.2010 - Ukončen
Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.12.2010 - Ukončen
NTIS - Nové technologie pro informační společnost
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2010 - Probíhá
Rozšiřování nabídky vzdělávacích kurzů regionální síťové akademie ZČU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.11.2010 - Ukončen
Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.9.2010 - Probíhá
ROZVOJ - Rozvojová studia
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
SYPROM - Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové řízení
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přírodní a technické vědy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Modulární systém vzdělávání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Podnikatelské dovednosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
IHISTUD - Inovace výuky historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Inovace jazykového vzdělávání na ZČU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Inovace studijního oboru Dopravní a manipulační technika s ohledem na potřeby trhu práce
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Aplikace moderních přístupů výuky s ohledem na konkurenceschopnost cílových skupin
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Životní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.5.2010 - Ukončen
Kompetentní učitel
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Ukončen
Siť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Ukončen
Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Ukončen
Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Ukončen
Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.12.2009 - Ukončen
Partnerství v elektrotechnice a strojírenství
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.11.2009 - Ukončen
Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.9.2009 - Probíhá
Uzemňovací zařízení pro rozvodny vysokého napětí
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 26.8.2009 - Ukončen
Cesta k rovným příležitostem - možnosti a limity vzdělávání sociokulturně znevýhodněných osob
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.8.2009 - Ukončen
SCICOM - Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.7.2009 - Ukončen
Perspektivní lidské zdroje pro VaV FEL ZČU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.6.2009 - Ukončen
Způsob manipulace s materiálem a jeho tváření při teplotě mezi solidem a liquidem
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.6.2009 - Ukončen
Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky silničních vozidel
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Mezioborový dialog jako podpora rozvoje vzdělanosti na vysokých školách, ve vědě, výzkumu a vývoji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Kvalitní výzkumný tým zaměřený na problematiku řízení životního cyklu výrobku v prostředí digitálního podniku
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Příprava kvalitních výzkumných pracovníků pro konstrukční a technologický vývoj reaktorů IV. Generace
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Vzdělávání akademických a vědeckých pracovníků v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z evropských zdrojů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Systémová podpora studentů, výzkumných pracovníků a týmů v aplikovaných vědách
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Komplexní systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.5.2009 - Ukončen
Konstruktivismus v praxi vysokých škol
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.5.2009 - Ukončen
Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.5.2009 - Ukončen
INSPOT - Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.5.2009 - Ukončen
Inovace výuky v oboru konstruování strojů včetně jeho znalostní teoretické, metodické a počítačové podpory
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Ukončen
ORGANON - Learning Management System (LMS) pro výuku logiky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Ukončen
Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického zpracování jazyka
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Ukončen
Vytvoření znalostní a dovednostní báze na FF ZČU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Ukončen
zobrazit vše

Zdroj: Strukturální fondy EU

Ekonomické činnnosti dle NACE

  • 721 - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
  • 721 - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
  • Zdroj: Registr ekonomických subjektů

Bankovní účty určené ke zveřejnění

Bankovní účetBankaDatum zveřejnění
4811530257/0100Komerční banka, a.s.1.4.2013
Zdroj: Registr plátců DPH
Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI-KATEDRA PRACOVNÍHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
mcechov@kop.zcu.cz
PĚT + PĚT =    doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.