ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI-KATEDRA MECHANIKY

Univerzitní 2762/22
Jižní Předměstí
Plzeň
301 00 Plzeň 1
navigovat

Kontakty

Kontaktní osoby

  • prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. - vedoucí
  • Ing. Jan Vimmr, Ph.D. - zástupce vedoucího
  • Jana Nocarová - sekretariát
odeslat poptávku

Webové prezentace

Související firmy

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI-FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD - Univerzitní 2762/22, Jižní Předměstí, Plzeň  (Ústředí)

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

MSV, IMT, FOND-EX, WELDING, PLASTEX, PROFINTECH 2016
Mezinárodní strojírenský veletrh
3.10.2016 - 7.10.2016
stánek MSV
MSV 2015
Mezinárodní strojírenský veletrh
14.9.2015 - 18.9.2015
stánek PAV A1 / 002

Činnosti firmy

    Západočeská univerzita
  • Katedra mechaniky

Oficiální údaje: Západočeská univerzita v Plzni

IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
Počet zaměstnanců: 2000- 2499
Právní forma: Vysoká škola
Datová schránka: zqfj9hj

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Rozvoj technologií obrábění v RTI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 7.10.2015 - Probíhá
Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.7.2014 - Probíhá
Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.3.2014 - Ukončen
CVSMD- Centrum pro výzkum společnosti moderní doby
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.12.2013 - Probíhá
Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje II
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.12.2013 - Probíhá
Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.12.2013 - Probíhá
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.4.2013 - Probíhá
Nové technologie v praxi učitelů základních a středních škol
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Biologie všedního dne
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné a nepovinné školní tělesné výchově
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.2.2013 - Probíhá
Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.2.2013 - Ukončen
SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 17.10.2012 - Ukončen
Budování excelentního vědeckého týmu pro experimentální a numerické modelování v mechanice tekutin a termodynamice
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.7.2012 - Probíhá
Výzkumná síť teorie a dějin vědy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.6.2012 - Ukončen
Nová excelence lidských zdrojů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.6.2012 - Probíhá
Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.5.2012 - Ukončen
Rovné podmínky pro všechny - studium na Západočeské univerzitě v Plzni dostupné pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.5.2012 - Probíhá
Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.4.2012 - Probíhá
Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.4.2012 - Ukončen
Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.12.2011 - Ukončen
Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 30.11.2011 - Ukončen
Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.11.2011 - Ukončen
Inovace výuky konstruování v oblastech interdisciplinární znalostní , počítačové, pedagogické a jazykové podpory se zvýšením modularizace a konzistentnosti poznatků, eliminace duplicit a zapojení odborníků z průmyslové praxe.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 22.11.2011 - Ukončen
Komplexní inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.10.2011 - Ukončen
Ukázkové vývojové projekty z praxe pro posílení praktických znalostí budoucích strojních inženýrů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 19.10.2011 - Ukončen
RIPO - Rozšíření informační podpory
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2011 - Probíhá
CTPVV
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2011 - Ukončen
Rozvoj výzkumných kapacit v oblasti polymerních membrán
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.6.2011 - Ukončen
Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.5.2011 - Ukončen
Strategie archeologického výzkumu v Evropě
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.5.2011 - Ukončen
Posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v Plzeňském kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 27.5.2011 - Ukončen
Spolupracující právníci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.5.2011 - Ukončen
Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.5.2011 - Ukončen
Mezioborové partnerství pro umělou inteligenci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.5.2011 - Ukončen
Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 9.5.2011 - Ukončen
Odstraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.2.2011 - Ukončen
Regionální technologický institut - RTI
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 31.1.2011 - Probíhá
Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 25.1.2011 - Probíhá
Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.1.2011 - Ukončen
Centrum nových technologií a materiálů
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.12.2010 - Probíhá
Integrace a transfer zkušeností v oblastech energetiky a ekologie
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 16.12.2010 - Ukončen
Dějiny a literatura po roce 1945 - moderní odborné a didaktické trendy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 6.12.2010 - Ukončen
Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.12.2010 - Ukončen
NTIS - Nové technologie pro informační společnost
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2010 - Probíhá
Rozšiřování nabídky vzdělávacích kurzů regionální síťové akademie ZČU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.11.2010 - Ukončen
Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.9.2010 - Probíhá
ROZVOJ - Rozvojová studia
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
SYPROM - Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové řízení
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Životní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Modulární systém vzdělávání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Podnikatelské dovednosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Inovace studijního oboru Dopravní a manipulační technika s ohledem na potřeby trhu práce
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Inovace jazykového vzdělávání na ZČU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přírodní a technické vědy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
IHISTUD - Inovace výuky historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Aplikace moderních přístupů výuky s ohledem na konkurenceschopnost cílových skupin
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.9.2010 - Ukončen
Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.5.2010 - Ukončen
Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Ukončen
Siť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Ukončen
Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Ukončen
Kompetentní učitel
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Ukončen
Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.12.2009 - Ukončen
Partnerství v elektrotechnice a strojírenství
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 2.11.2009 - Ukončen
Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.9.2009 - Probíhá
Uzemňovací zařízení pro rozvodny vysokého napětí
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 26.8.2009 - Ukončen
Cesta k rovným příležitostem - možnosti a limity vzdělávání sociokulturně znevýhodněných osob
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 4.8.2009 - Ukončen
SCICOM - Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.7.2009 - Ukončen
Způsob manipulace s materiálem a jeho tváření při teplotě mezi solidem a liquidem
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.6.2009 - Ukončen
Perspektivní lidské zdroje pro VaV FEL ZČU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 29.6.2009 - Ukončen
Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky silničních vozidel
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Mezioborový dialog jako podpora rozvoje vzdělanosti na vysokých školách, ve vědě, výzkumu a vývoji
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Kvalitní výzkumný tým zaměřený na problematiku řízení životního cyklu výrobku v prostředí digitálního podniku
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Vzdělávání akademických a vědeckých pracovníků v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z evropských zdrojů
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Systémová podpora studentů, výzkumných pracovníků a týmů v aplikovaných vědách
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Příprava kvalitních výzkumných pracovníků pro konstrukční a technologický vývoj reaktorů IV. Generace
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 24.6.2009 - Ukončen
Konstruktivismus v praxi vysokých škol
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.5.2009 - Ukončen
Komplexní systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.5.2009 - Ukončen
Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.5.2009 - Ukončen
INSPOT - Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 13.5.2009 - Ukončen
Inovace výuky v oboru konstruování strojů včetně jeho znalostní teoretické, metodické a počítačové podpory
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Ukončen
ORGANON - Learning Management System (LMS) pro výuku logiky
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Ukončen
Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického zpracování jazyka
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Ukončen
Vytvoření znalostní a dovednostní báze na FF ZČU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.5.2009 - Ukončen
zobrazit vše

Zdroj: Strukturální fondy EU

Ekonomické činnnosti dle NACE

  • 721 - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
  • 721 - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
  • Zdroj: Registr ekonomických subjektů

Bankovní účty určené ke zveřejnění

Bankovní účetBankaDatum zveřejnění
4811530257/0100Komerční banka, a.s.1.4.2013
Zdroj: Registr plátců DPH
Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI-KATEDRA MECHANIKY

Zadejte poptávku nebo dotaz

DEVĚT + PĚT =    doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Více než 40.000 firem má otevřeno i v sobotu