náměstí Winstona Churchilla 1938/4
Žižkov
Praha
130 00 Praha 3
navigovat

Kontakty

 • 224 095 111 - spojovatelka
 • 224 095 718 - vrátnice SB
 • 224 095 715 - vrátnice MIT
 • 224 095 719 - vrátnice NB
 • 224 095 687
 • info@vse.cz

Provozní doba  

PO 09:00-16:30 hod.
ÚT 09:00-16:30 hod.
ST 09:00-16:30 hod.
ČT 09:00-16:30 hod.
PÁ 09:00-16:30 hod.
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE - Ekonomická 957, Kunratice, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-CENTRUM ASIJSKÝCH STUDIÍ - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-CENTRUM INFORMAČNÍCH A KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-CENTRUM PRO DĚJINY VŠE - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-CENTRUM TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-CERTIFIKAČNÍ ÚSTAV - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-CLAS-CENTRUM LATINSKO-AMERICKÝCH STUDIÍ - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-FAKULTA MANAGEMENTU - Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec II, Jindřichův Hradec  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-FAKULTA NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-FRANCOUZSKO-ČESKÝ INSTITUT ŘÍZENÍ - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-INSTITUT ENERGETICKÉ EKONOMIE - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-INSTITUT KRIZOVÉHO MANAGEMETU - Ekonomická 957, Kunratice, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-INSTITUT OCEŇOVÁNÍ MAJETKU - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-PROGRAM STUDIÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-ROZVOJOVÉ A PORADENSKÉ CENTRUM - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ - Jeseniova 1954/210, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-STŘEDISKO HANDICAPOVANÝCH STUDENTŮ - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-STŘEDISKO REGIONÁLNÍCH A SPRÁVNÍCH VĚD - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE-UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU - náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, Praha  (Pobočka)
více souvisejících firem

Činnosti firmy  

  vysoká škola ekonomická
 • dokumenty a informace o EU
  zásilková služba
 • ekonomická, manažerská a hospodářsko-právní literatura
  vydává
 • PRAGUE ECONOMIC PAPERS
 • ACTA OECONOMICA PRAGENSIA
 • POLITICKÁ EKONOMIE
 • BULLETIN VŠE
  kurzy
 • mezinárodní obchod
 • vývoj účetní legislativy v ČR a mezinárodní účetní standardy
 • účetnictví pro podnikatele
 • přípravný kurz ke zkoušce auditora

Bankovní účty určené ke zveřejnění

1915202/0800
Zveřejněn 1.4.2013
1828782/0800
Zveřejněn 1.4.2013
170922147/0300
Zveřejněn 20.5.2016

Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Zvýšení kvality studentské grantové soutěže na VŠE v Praze
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.5.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Mezinárodní mobility II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.3.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj a zvýšení efektivity inovačních služeb xPORT Business Accelerator VŠE
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora rozvoje studijního prostředí na FM VŠE
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.2.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
POROST - Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠE v Praze
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.12.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 1.6.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování inkubačních kapacit xPORT VŠE Business Accelerator
OP Praha – pól růstu ČR (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Minipodnikání na ZŠ
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2014 - Projekt dokončen
Inovace studijního programu Mezinárodní
ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a
prakticky orientované specializace studentů

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 19.6.2014 - Projekt dokončen
Vzdělávací program MANAGEMENT KVALITY
aneb vzdělávejte se v managementu 3x jinak ve
Středočeském kraji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.12.2013 - Projekt dokončen
Modernizace výukových a pracovních prostor FM
v JH

OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 2.12.2013 - Projekt dokončen
Inovace předmětů bakalářského stupně studia:
moderní metody výuky pro studenty VŠE v
Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 25.10.2013 - Projekt nedokončen
Implementace praxe do výuky na katedře
podnikové ekonomiky VŠE v Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 3.9.2013 - Projekt dokončen
Profesně zaměřené bakalářské studium na FIS
VŠE

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 3.9.2013 - Projekt dokončen
Zateplení části obvodového pláště areálu FM VŠE
č.p. 1117/II v Jindřichově Hradci

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.8.2013 - Projekt dokončen
Zřízení univerzitní školky na VŠE v Praze
OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 10.4.2013 - Projekt dokončen
Rozvoj oboru Multimédia v ekonomické praxi pro
lepší uplatnění absolventů v praxi

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 12.4.2012 - Projekt dokončen
Zateplení objektu G kolejí VŠE
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.4.2012 - Projekt dokončen
Laboratoř Systémové Analýzy
OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 12.3.2012 - Projekt dokončen
Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2011 - Projekt dokončen
Inovace studijního programu Ekonomie a
hospodářská správa s akcentem na
internacionalizaci výuky, individuální práci se
studenty a praxi

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 7.12.2010 - Projekt dokončen
Student podnikatel - Program inovace kurzů
zaměřených na trénink podnikatelské činnosti a
zvýšení předpokladů k úspěšnému podnikání u
studentů VŠE v Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 26.11.2010 - Projekt dokončen
Moderní metody řízení kvality, štíhlé výroby a
služeb pro studenty a vyučující VŠE v Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 22.11.2010 - Projekt dokončen
Nové předměty pro lepší uplatnění studentů VŠE
na trhu práce

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 22.11.2010 - Projekt dokončen
Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do světa!
OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 22.11.2010 - Projekt dokončen
Inovace výuky managementu: vstříc změnám
OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 22.11.2010 - Projekt dokončen
Management v praxi aneb zvyšování pracovních
kompetencí studentů VŠE v Praze spoluprací s
podniky

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 9.11.2010 - Projekt dokončen
Příprava a zavedení nového oboru "Finanční
inženýrství"

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 3.3.2010 - Projekt dokončen
Rozvoj a podpora vzdělávání mladých vědeckých
pracovníků Fakulty podnikohospodářské, VŠE v
Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 1.3.2010 - Projekt dokončen
Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a
vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich
certifikace

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 1.3.2010 - Projekt dokončen
Inovace studijních oborů se zaměřením na
adaptibilitu a styk s praxí

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 1.3.2010 - Projekt dokončen
Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského
kapitálu - cesta k uplatnění absolventů VŚE na
trhu práce

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 19.2.2010 - Projekt dokončen
Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a
projektových manažerů

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.7.2009 - Projekt dokončen
FM VŠE - INOVACE STUDIJNÍHO OBORU A
VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ FAKULTY
MANAGEMENTU VŠE PRAHA V J. HRADCI

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 26.5.2009 - Projekt dokončen
Učme se od učící se organizace - zavedení
systému dalšího profesního vzdělávání na NF
VŠE v Praze

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 11.2.2009 - Projekt dokončen
Certifikace a prohloubení znalostí studentů a
vyučujících VŠE v oblasti IT

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 12.1.2009 - Projekt dokončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Vysoká škola ekonomická v Praze

IČ: 61384399
DIČ: CZ61384399
Právní forma: Vysoká škola
Datová schránka: canj9d5

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: info@vse.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Měsíčně zodpovíme více než 13.000 e-mailových dotazů