Úřady zastupitelské

VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY

Malé náměstí 144/1, Staré Město, Praha

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH ústředí

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha

VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY

Valdštejnská 153/8, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY

Truhlářská 1104/13, Nové Město, Praha

VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY

Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, Praha

GENERÁLNÍ KONZULÁT RUSKÉ FEDERACE

Petra Velikého 974/18, Karlovy Vary

GENERÁLNÍ KONZULÁT RUSKÉ FEDERACE

Hlinky 58/142b, Pisárky, Brno

GENERÁLNÍ KONZULÁT ISLANDSKÉ REPUBLIKY

Karlova 180/20, Staré Město, Praha

VELVYSLANECTVÍ Thajského království

Romaina Rollanda 481/3, Bubeneč, Praha

VELVYSLANECTVÍ Čínské lidové republiky

Pelléova 71/18, Bubeneč, Praha

VELVYSLANECTVÍ Argentinské republiky

Panská 895/6, Nové Město, Praha

VELVYSLANECTVÍ Belgického království

Valdštejnská 152/6, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ Brazilské federativní republiky

Panská 891/5, Nové Město, Praha

VELVYSLANECTVÍ Finské republiky

Hellichova 458/1, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ Francouzské republiky

Velkopřevorské náměstí 486/2, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ Indické republiky

Milady Horákové 60/93, Holešovice, Praha

VELVYSLANECTVÍ Indonéské republiky

Nad Buďánkami II 1944/7, Smíchov, Praha

VELVYSLANECTVÍ Irácké republiky

Mongolská 607/3, Bubeneč, Praha

VELVYSLANECTVÍ Italské republiky

Nerudova 214/20, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ Japonska

Maltézské náměstí 477/6, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ Kanady

Ve struhách 95/2, Bubeneč, Praha

VELVYSLANECTVÍ Kubánské republiky

Jinonická 762/14, Košíře, Praha

VELVYSLANECTVÍ Libanonské republiky

Lazarská 11/6, Nové Město, Praha

VELVYSLANECTVÍ Maďarska

Pod hradbami 658/17, Střešovice, Praha

VELVYSLANECTVÍ Marockého království

Mickiewiczova 254/6, Hradčany, Praha

VELVYSLANECTVÍ Mongolska

Na Marně 608/5, Bubeneč, Praha

VELVYSLANECTVÍ Nizozemského království

Gotthardská 27/6, Bubeneč, Praha

VELVYSLANECTVÍ Norského království

Hellichova 458/1, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ Peruánské republiky

Muchova 223/9, Dejvice, Praha

VELVYSLANECTVÍ Portugalské republiky

Na Zátorce 339/10, Bubeneč, Praha

VELVYSLANECTVÍ Rumunska

Nerudova 256/5, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ Ruské federace

Pod kaštany 181/1, Dejvice, Praha

VELVYSLANECTVÍ Spojených států amerických

Tržiště 365/15, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ Spojených států mexických

V jirchářích 151/10, Nové Město, Praha

VELVYSLANECTVÍ Spolkové republiky Německo

Vlašská 347/19, Malá Strana, Praha

VELVYSLANECTVÍ Syrské arabské republiky

Českomalínská 7/20, Bubeneč, Praha

VELVYSLANECTVÍ Španělska

Štěpánská 568/10, Nové Město, Praha

VELVYSLANECTVÍ Švédska

Úvoz 156/13, Hradčany, Praha

VELVYSLANECTVÍ Švýcarské konfederace

Pevnostní 588/7, Střešovice, Praha

Akce v kraji