Dlážděná 1003/7
Nové Město
Praha
110 00 Praha 1
navigovat

Kontakty

Kontaktní osoby

  • Bc. Jiří Svoboda, MBA - generální ředitel
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

SPRÁVA ŽELEZNIC - Kounicova 688/26, Veveří, Brno  (Pobočka)
SPRÁVA ŽELEZNIC - U Fotochemy 259/8, Plácky, Hradec Králové  (Pobočka)
SPRÁVA ŽELEZNIC - Nerudova 773/1, Olomouc  (Pobočka)
SPRÁVA ŽELEZNIC - Muglinovská 1038/5, Přívoz, Ostrava  (Pobočka)
SPRÁVA ŽELEZNIC - Sušická 1168/23, Lobzy, Plzeň  (Pobočka)
SPRÁVA ŽELEZNIC - Malletova 2363/10, Libeň, Praha  (Pobočka)
SPRÁVA ŽELEZNIC - Partyzánská 1504/24, Holešovice, Praha  (Pobočka)
SPRÁVA ŽELEZNIC - Pernerova 2819/2a, Žižkov, Praha  (Pobočka)
SPRÁVA ŽELEZNIC - Sokolovská 1955/278, Libeň, Praha  (Pobočka)
SPRÁVA ŽELEZNIC - V Trianglu 2474, Libeň, Praha  (Pobočka)
SPRÁVA ŽELEZNIC - Václavkova 169/1, Dejvice, Praha  (Pobočka)
SPRÁVA ŽELEZNIC - Tovární 3286/12c, Přerov I-Město, Přerov  (Pobočka)
SPRÁVA ŽELEZNIC - Železničářská 1386/31, Střekov, Ústí nad Labem  (Pobočka)
SPRÁVA ŽELEZNIC-HASIČSKÝ ZACHRANNÝ SBOR - Chodovská 1430/3a, Michle, Praha  (Pobočka)
více souvisejících firem

Činnosti firmy  

    správa železnic
  • generální ředitelství

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2020-027363Z2020-027363zakazky.spravazeleznic.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-036193Výstavba meziměstských železničních drah Stavební práceneuvedeno
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 20.1.2021 9:00:00

Místo plnění: Jihočeský kraj

Popis veřejné zakázky

Předmětem díla je stavba „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor-Písek“. Mostní objekt převádí žel.trať přes vodní nádrž Orlická přehrada.Most je z roku 1898. Délka mostu 283,75 m, š. 5,78 m, v. 69,90 m. Nový mostní objekt je navrhován jako žel. jednokolej.most s průběžným kolej.ložem v odsunuté poloze cca 10 m severním směrem. V hlav. most.otvoru je navrhována nosná konstr.ze železobeton.oblouku na rozpětí 156,0 m a se vzepětím 34,7 m. Délka přemostění 296,8 m a délka mostu 316,3 m. Výška mostu nade dnem Vltavy 70,0 m. Ve vedl.mostních otvorech je navrhována konstr. trámová spojitá z předpjat.betonu s beton.deskou mostovky. Spodní stavba je navržena ze železobet. s plošným založením na skal.podloží.Základ.bloky paty oblouku jsou navrženy na březích vodní nádrže. Železniční svršek je navržen ve standardním uspořádání s průběžným kolejovým ložem.

"RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov"; Zpracování dokumentace pro územní řízení

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-041135Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby320 000 000,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 4.1.2021 13:00:00

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby "RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování předběžného inženýrskogeologického průzkumu dle ČSN P 73 1005 IG průzkumy pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR), b) dok. EIA stavby "RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zpracování žádosti o vydání závazného stanoviska EIA.

ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040975Instalace a montáž telekomunikačního zařízeníStavební práce321 693 669,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 17.12.2020 9:00:00

Místo plnění: Moravskoslezský kraj

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a realizace stavby: „ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice“.
Předmětem této veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností, a to zpracování projektové dokumentace stavby.
Stavba „ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice“ zajišťuje výstavbu technologického zařízení evropského vlakového zabezpečovače sloužícího pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy a pro splnění evropských parametrů na české železnici.

Dřevěné příčné pražce 2021-2023

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040512Pražce Dodávky140 000 000,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 14.12.2020 10:00:00

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Dodávky příčných dřevěných pražců

Pražcové kotvy 2021

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-039740Materiály železničních tratí Dodávky40 000 000,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 8.12.2020 12:00:00

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Dodávky pražcových kotev pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.

Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-039825Stavební úpravy objektů sloužících železniční dopravěStavební práce244 346 803,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 7.12.2020 10:00:00

Místo plnění: Moravskoslezský

Popis veřejné zakázky

Hlavním cílem nové stavby je vybudování nové rozvodny 110kV včetně dvou transformátorů 110/22 kV, přípojky VVN pro zajištěná napájení TNS Ostrava Svinov s navýšeným rezervovaným příkonem z distribuční sítě pro současný a budoucí stav rozvoje železnice v dané oblastí. Nová rozvodna 110 kV včetně transformovny 110/22 kV je v dokumentaci navržena tak, aby byla využitelná jak pro stávající trakční měnírnu Ostrava Svinov pro napájení železniční dopravní cesty stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV DC, tak pro budoucí stav po konverzi na střídavou trakční soustavu 25 kV AC 50 Hz. Tohoto cíle bude dosaženo navrženým umístěním rozvodny 110 kV v blízkosti stávající trakční měnírny. Pokračování pro nedostatek místa v bodu VI.3.Další informace tohoto oznámení.

Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-039425Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby23 265 526,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 7.12.2020 9:30:00

Místo plnění: Olomoucký kraj

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci Stavby.

STUDIE PROVEDITELNOSTI RS 5 VRT Praha - Hradec Králové - Wroclaw

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038742Studie proveditelnosti, poradenství, analýza Služby20 000 000,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 4.12.2020 13:00:00

Popis veřejné zakázky

Předmětem je vypracování "STUDIE PROVEDITELNOSTI RS 5 VRT Praha - Hradec Králové - Wroclaw v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 3 písm. c) Zvláštní technické podmínky Návrhu Smlouvy o dílo.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038952Výstavba železnicStavební práceneuvedeno
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 4.12.2020 11:00:00

Popis veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody je uveden v zadávací dokumentaci.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pz

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038950Výstavba železnicStavební práceneuvedeno
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 4.12.2020 8:00:00

Popis veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody je uveden v Zadávací dokumentaci.

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020-2022

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038805Údržba železničních tratíSlužby60 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika, Oblastní ředitelství Brno (kraj Jihomoravský, kraj Vysočina, kraj Jihočeský a kraj Středočeský).

Popis veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen dílčí zakázky) je specifikován v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace, s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace.

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037383Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejíž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038136Stavební práce Stavební práceneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Plzeň

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“ jejímž cílem je provedení celkové komplexní rekonstrukce celého objektu včetně technického a technologického vybavení objektu, a to včetně stavebních, technických a technologických návazností mezi jednotlivými stavebními objekty, provozními soubory a dílčími celky.

Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038021Výstavba meziměstských železničních drah Stavební práce356 919 716,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Jihomoravský kraj

Popis veřejné zakázky

Předmětem akce je rekonstrukce rozvodny R27 kV a výměna trakčních transformátorů za stroje s trvalou zatížitelností až 16 MVA v TNS Čebín. Na ostatních střídavých TNS na odklonové trati (Ostrov nad Oslavou, Havlíčkův Brod a Golčův Jeníkov) bude navržen systém chlazení trakčních transformátorů pro jejich vyšší zatížitelnost. Připojení všech stávajících i nových objektů do technologické datové sítě zajistí nové přenosové zařízení a ve vybraných úsecích nový traťový optický kabel.

Herbicidy 2020 - 2021

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038033HerbicidyDodávky22 600 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění chemických přípravků na ochranu rostlin pro potřeby Správy železnic, státní organizace pro období 2020 - 2021.

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037286Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Hlavní město Praha

Popis veřejné zakázky

Rozsah díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy“ je:
Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-036558Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby28 553 559,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby "Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov". Cílem díla je kompletní rekonstrukce ŽST Batelov - rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce železničního svršku, rekonstrukce odvodnění železničního spodku, rekonstrukce trolejového vedení v závislosti na změně kolejového řešení.

Oprava trati v úseku Bystřička - Jablůnka

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-036381Stavební úpravy pro železniční a lanové dopravní systémy Stavební práceneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika, Zlínský kraj

Popis veřejné zakázky

Zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy v traťovém úseku Bystřička Jablůnka. Z toho důvodu je nezbytné provést opravné práce a práce s těmito činnostmi související, které jsou předmětem této veřejné zakázky.
Jedná se o práce a dodávky materiálu spojené s komplexní opravou koleje č. 1 v mezistaničním úseku trati v km 33,480 37,141 o celkové délce 3 661 m. Součástí díla budou i lokální zásahy do koleje č. 2 (opravy propustků, přejezdů) a trakčního vedení.

GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-036798Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby16 302 400,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Hlavní město Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci. Účelem zakázky je rozšíření sítě pozemních základnových stanic a rozsah pokrytí trati signálem sítě GSM-R a Evropský vlakový zabezpečovač ETCS v úseku Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná a Vsetín - Bečva - Velké Karlovice.

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037095Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby189 087 861,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Hlavní město Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.Cílem díla je novostavba dvoukolejné elektrizované konvenční trati vedená v nové stopě dle ZUR v parametrech na 200 km/hod při splnění TSI, tak aby odpovídala současným standardů pro moderní železniční trať, která je součástí hlavní evropské železniční sítě.

TERMINÁL PRAHA VÝCHOD

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031279Architektonické, stavební, technické a inspekční službyneuvedeno
detail VZ

Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) - Karlštejn (včetně)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-036468Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby155 406 304,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
Zpracování a podání žádosti dle §108 - 114 Stavební řízení zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Oprava traťového úseku Rumburk Velký Šenov

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-036401Stavební práce Stavební práce320 825 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika - Ústecký kraj

Popis veřejné zakázky

Zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti dopravní cesty v úseku Rumburk Šluknov Velký Šenov.
Realizace stavby „Oprava traťového úseku Rumburk Velký Šenov“.

Drobné válcované kolejivo 2020

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-035071Materiály železničních tratí Dodávky60 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Hradec Králové, Hranice na Moravě

Popis veřejné zakázky

Uzavření rámcové dohody na dodávky drobného válcovaného kolejiva pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.

Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-036449Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby35 431 637,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034658Výstavba meziměstských železničních drah Stavební práceneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Ústecký kraj

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.", v režimu BIM a tím splnění požadavků na zajištění přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace podle Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (TSI-PRM), vztahující se dle vyhlášky, č. 398/2009 Sb., § 1, odst. 3, na stavbu dráhy zařazené do evropského železničního systému, a vyhl. č. 177/1995 Sb. Předmětem zakázky je také ve vazbě na již vytvořený informační model BIM, prověření relevantnosti metodik a podkladů, které jsou součástí SOD, dále pak nastavení parametrů a vytvoření základů typových dokumentací pro standardizaci použití režimu BIM a zřízení společného datového prostředí a prověření informačních toků v průběhu realizace stavby.

Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034692Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby55 660 128,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem je zpracování dokumentace pro územní řízení stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci. Účelem je zlepšení veřejné dopravní a technické infrastruktury ve městě Mladá Boleslav a přivedení nákladní dopravy železniční dopravy od Nymburka přímo k vlečkovému areálu ŠKODA AUTO a.s. a zkapacitnění trati.

Výstavba odbočky Rajhrad

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-035600Výstavba meziměstských železničních drah Stavební práce234 789 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Jihomoravský kraj

Popis veřejné zakázky

Hlavním cílem stavby je zvýšení kapacity celostátní dráhy č. 720 00 Lanžhot st. hr. - Modřice. Předmětem díla je zhotovení stavby „Výstavba odbočky Rajhrad“ jejímž cílem je zvýšení kapacity dráhy, odstranění kolize časových poloh vlaků dálkových a regionálních, zvýšení spolehlivosti provozování dráhy. Obsahem stavby budou úpravy železničního svršku a spodku včetně osazení dvou jednoduchých kolejových spojek pro rychlost 80 km/h, sanace umělých staveb (silničního nadjezdu a železničního mostu se silničním podjezdem), inženýrských objektů, pozemních komunikací, pozemních stavebních objektů, trakčního vedení a energetických zařízení. Dále bude řešena úprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudé technologie včetně DŘT.

Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-035259Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby82 196 050,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

Popis veřejné zakázky

Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně)- zastávka Havířov střed (mimo)“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně předání žádosti o vydání společného povolení.

Dodávky užitkových vozidel pro resort dopravy 2020 - 2021

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034973Motorová vozidla pro přepravu zbožíDodávky94 945 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody v každé části VZ na dodávky různých kategorií užitkových vozidel pro resort Ministerstva dopravy, rozdělení do kategorií viz jednotlivé části veřejné zakázky.

Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, ............ na období roku 2021

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-035009Pojištění odpovědnosti za škoduSlužby29 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajišťováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním celostátní dráhy a regionálních drah, v souvislosti s činnostmi vyplývajícími z předmětu podnikání a předmětu činnosti, uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku a v souvislosti s provozem neveřejné drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“)

Rekonstrukce žst. Turnov

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034545Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby11 800 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci. Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Praha hl.n. ON dodávka a montáž tepelných clon

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034334Výměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje Dodávkyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Dodávka a montáž tepelných clon, které budou provedeny včetně potrubí, kabeláže a ostatního příslušenství, propojeny s venkovními jednotkami - viz situace v příloze dle technických možností konkrétního dodavatele zařízení. Součástí je i přívodní vedení z rozvodny pro venkovní jednotky. Dojde také k vypracování projektové dokumentace pro provedení dle standardu dodavatele, včetně systému MaR a dílenské dokumentace.

Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034341Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby23 269 471,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Olomoucký kraj

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Dodávky lepených izolovaných styků 2020-2022

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033430Materiály železničních tratí Dodávky100 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Přesná místa plnění budou blíže specifikována při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody.

Popis veřejné zakázky

dodávky izolovaných lepených styků („LIS“) z nových kolejnic třídy oceli R260 tvaru R65, 49E1 a 60E2, čtyřděrových a šestiděrových, včetně asymetrických, a to s tepelně upravenou hlavou v oblasti
izolační vložky a bez tepelně upravené hlavy, pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků organizačních jednotek Zadavatele.

Místy plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou železniční stanice Zadavatele na celém území České republiky, v obvodu jednotlivých organizačních jednotek
Zadavatele-Oblastních ředitelství Olomouc, Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň.

Přesná místa plnění budou blíže specifikována při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody.

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033153Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby33 587 449,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Hlavní město Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb“ a zajištění Autorského dozoru po dobu realizace stavby. Cílem díla je osobní nádraží v technickém, provozním i estetickém stavu, který je v souladu se zájmy Správy železnic, státní organizace, odpovídá nárokům moderní dopravy a naplňuje vize z dokumentu: „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“.

Dodávka 2 kusů speciálních hnacích vozidel typu MMD pro diagnostiku staničních dopravních kolejí

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-032402Vozidla pro údržbu železničních tratíDodávky36 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem dodání vozidla je pracoviště Správy železnic, státní organizace CTD Riegrovo nám. 914 Hradec Králové.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 2 kusů speciálních hnacích vozidel typu MMD pro diagnostiku staničních dopravních kolejí. Drezíny se dvěma čelními stanovišti, bude určeno pro provoz na drahách celostátních, regionálních a vlečkách o rozchodu 1435 mm, vybavené specifickými diagnostickými systémy pro měření geometrie polohy koleje. Bližší technická specifikace je přílohou ZD.

Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-032226Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby29 610 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Ústecký kraj

Popis veřejné zakázky

Předmět plnění díla „Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo)“ je zpracování Záměru projektu (ZP) a doprovodné dokumentace ZP, Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), činnost koordinátora BOZP v přípravě, výkon Autorského dozoru v realizaci pro stavbu „Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo)“ v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Změna zavěšení hnacího soustrojí SHV řady MVTV 2.3

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-032112Vozidla pro údržbu železničních tratíDodávky14 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: v sídle dodavatele

Popis veřejné zakázky

Snížení celkových vibrací ve vnitřním prostoru 7 ks speciálních hnacích vozidel (dále jen SHV) pro údržbu a opravy trakčního vedení řady MVTV 2.3.

"RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě"; Zpracování dokumentace pro územní řízení

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-030600Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby195 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby "RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě"v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování předběžného inženýrskogeologického průzkumu pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR); b) zpracování Záměru projektu „Rekonstrukce ŽST Hranice na Moravě“ v podrobnosti Směrnice MD ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, Investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“ v platném znění, včetně příloh; c) dokumentace EIA stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě" a zpracování žádosti o vydání závazného stanoviska EIA

Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031452Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby19 510 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu včetně doprovodné dokumentace a Dokumentace pro územní řízení, na stavbu „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.“.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

Pravidelná servisní údržba, prohlídky a revize výtahů, plošin, eskalátorů a travelátorů v obvodu OŘ Praha

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-031592Údržba výtahůSlužbyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je pravidelná servisní údržba čtvrtletní dle předpisů výrobce, pravidelné 14 denní prohlídky, pravidelné čtvrtletní provozní revize, roční revize, elektrorevize, prohlídky a zkoušky výtahů, plošin, eskalátorů a travelátorů v obvodu OŘ Praha.

Modernizace trati Sudoměřice - Votice - Úprava řešení na 200 km/h

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-030587Výstavba meziměstských železničních drah Stavební práce417 564 017,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Středočeský kraj, Jihočeský kraj

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění jsou především úpravy na objektech železničního spodku a svršku, nástupištích a sdělovacích zařízení. Úpravy řešení na 200 km/hod budou realizovány v rámci již probíhající stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“.Rozsah Díla „Modernizace trati Sudoměřice - Votice - Úprava řešení na 200 km/h" je dle projektové dokumentace stavby včetně dopracování realizační dokumentace.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Modernizace ŽST Rakovník

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-029878Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby29 947 142,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Modernizace ŽST Rakovník“. Cílem díla je zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění potřebných parametrů pro provoz nákladní i osobní dopravy, zajištění bezbariérového přístupu do prostor určených pro cestující veřejnost, zlepšení podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy.

Zavedení postrkové a přípřežní služby

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-029393Pomocné služby pro železniční dopravuSlužby262 800 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Brno Maloměřice Kutná Hora

Popis veřejné zakázky

Zajištění postrkové a přípřežní služby nákladních vlaků 4 elektrických hnacích drážních vozidel obsazených strojvedoucími na traťovém úseku Brno Maloměřice Kutná Hora po předmětné období dle pokynů dispečerského útvaru Zadavatele. Dále uvedeno v zadávací dokumentaci.

Úklid prostor železničních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov Správy železnic v oblasti OŘ Praha

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-029994Úklidové službySlužbyneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Úklid prostor železničních stanic a zastávek, provozních a administrativních budov Správy železnic v oblasti OŘ Praha

Nové hlavní nádraží Brno

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-030529Architektonické a související služby neuvedeno
detail VZ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-029038Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby33 177 478,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem díla je zhotovení Návrhu stavby, Dokumentace pro územní řízení, Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“ a zajištění Autorského dozoru po dobu realizace stavby.

Zaokruhování železničního spojení Letiště Václav Havla do trati Praha - Letiště Václav Havla - Kladno

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-028103Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby69 420 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Hlavní město Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.
Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-028116Výstavba meziměstských železničních drah Stavební práce1 138 938 916,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Olomoucký kraj

Popis veřejné zakázky

Stavba má charakter modernizace trati včetně modernizace související infrastruktury železniční dopravní cesty. Obsahuje rekonstrukci železničního svršku a spodku předmětné trati včetně všech stanic a zastávek. Dále rekonstrukci umělých staveb, pozemních objektů a výstavbu nových objektu pro umístění nových technologií. Zabezpečovací a sdělovací zařízení, silnoproudé rozvody a osvětlení budou nově vybudovány, doplněny a rekonstruovány pro zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty. V celém úseku bude zřízeno nové trakční vedení.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s Pravidly pro publicitu spolufinancovaných projektů EU. Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ.

Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-028115Výstavba meziměstských železničních drah Stavební práce1 352 026 275,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Olomoucký kraj

Popis veřejné zakázky

Stavba má charakter modernizace trati včetně modernizace související infrastruktury železniční dopravní cesty. Obsahuje rekonstrukci železničního svršku a spodku předmětné trati včetně všech stanic a zastávek. Dále rekonstrukci umělých staveb, pozemních objektů a výstavbu nových objektu pro umístění nových technologií. Zabezpečovací a sdělovací zařízení, silnoproudé rozvody a osvětlení budou nově vybudovány, doplněny a rekonstruovány pro zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty. V celém úseku bude zřízeno nové trakční vedení.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s Pravidly pro publicitu spolufinancovaných projektů EU. Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ.

„Rekonstrukce výpravní budovy žst. Pardubice“ - 1. etapa (výšková část + střed)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-024261Stavební úpravy objektů sloužících železniční dopravěStavební práce528 292 165,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Pardubický kraj, Olomoucký kraj

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a realizace stavby. Účelem rekonstrukce budovy je odstranění nevyhovujícího technického stavu a prodloužení životnosti nemovité kulturní památky, dojde ke komfortnějšímu pohybu osob z podchodu do odbavovací haly, využití prázdných nebytových prostor, snížení tepelných ztrát objektu, zlepšení komfortu pracovníků Správy železnic.

Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-024132Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby12 990 506,58 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

Herbicidy 2020 - 2021

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-024432HerbicidyDodávky28 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: sklady organizačních jednotek, dle příslušných oblastních ředitelství

Popis veřejné zakázky

Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění chemických přípravků na ochranu rostlin pro potřeby Správy železnic, státní organizace pro období 2020 - 2021.

Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-024670Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby160 574 437,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zpracování aktualizace dokumentace pro územní řízení včetně zpracování oznámení dle § 6 a dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, stavby "Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun", dále zpracování aktualizace projektu podrobného geotechnického průzkumu, autorský dozor podrobného geotechnického průzkumu a vyhodnocení podrobného geotechnického průzkumu vypracováním Zprávy podrobného geotechnického průzkumu. Součástí plnění je i zpracování zadávací dokumentace P+R a zajištění majetkoprávního vypořádání v podrobnostech DSP.

Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-024049Výstavba meziměstských železničních drah Stavební práce2 721 885 412,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Pardubický kraj

Popis veřejné zakázky

Stavba „Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC“ je liniovou stavbou, která je rozložena na úseku prvního tranzitního železničního koridoru mezi ŽST Ústí nad Orlicí (km 257,828) a Brandýs nad Orlicí (km 267,800) v celkové délce cca 9960 m. Jde o jeden z posledních úseku, který nebyl doposud komplexně rekonstruován.
Předmětem stavby jsou jak nové objekty (zejména nový podchod se zastřešením pro cestující na zastávce Brandýs n. O., nové technologické objekty, kabelovod, protihlukové stěny a kanalizace pro odvodnění ve stanici Brandýs n. O.), tak i úpravy stávajících objektů (drážní technologie, železniční spodek a svršek, nástupiště, přejezdy, mostní objekty, přeložky sítí, úpravy komunikací, trakční vedení, rozvody elektro a osvětlení, odstranění zastávky Bezpráví).
Stavba obsahuje jak trvalé objekty, tak i provizorní (provizorní drážní technologie a provizorní přístupy na staveniště včetně přemostění Tiché Orlice).

Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-022587Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby19 793 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejíž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-021855Instalace a montáž telekomunikačního zařízeníStavební práce162 695 143,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Pardubický kraj, Královéhradecký kraj

Popis veřejné zakázky

Předmětem je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a realizace technologické části stavby ve smyslu zpracovaných požadavků na výkon nebo funkci.
Předmětem je rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností, a to zpracování projektové dokumentace stavby dle interního předpisu zadavatele Směrnice č. 11 a př.č. 3 a př.č. 4 vyhl. 146/2008 Sb. v pl. zn.
Jako samostatná část projektové dokumentace bude zpracována dokumentace ve stádiu PDPS, která bude odevzdána objednateli a která umožní vypsat samostatné výběrové řízení na realizaci stavební části, tj. výstavby anténních stožárů včetně základů a základů pro Technologické domky/Venkovní skříně vč. souvisejících zemních prací, demolic a vybudování zemnících sítí, atd. Realizací stavby dojde k úplnému pokrytí tratí signálem GSM-R, odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE, potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému ETCS úrovně L2. Bližší specifikace - viz ostatní části zadávací dokumentace.

Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-021100Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby61 874 797,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Olomoucký kraj, Vysočina

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Předmětem díla je také vytvoření Informačního modelu BIM v rozsahu stanovených BIM cílů uvedených v BIM Protokolu.

Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-018123Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby64 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
Zpracování a podání žádosti dle §108 - 114 Stavební řízení zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního. povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Obnova vozového parku - Hasičský záchranný sbor SŽ - speciální vozidla - II. etapa

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-017889Hasičská vozidla Dodávky285 390 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění předmětu Veřejné zakázky pro jednotlivé části předmětu Veřejné zakázky jsou adresy (místa, kde má Prodávající sídlo nebo prodejnu) Prodávajícího.

Popis veřejné zakázky

Obnova vozového parku (viz příslušné části):

1. Část - Nákup 3 kusů hasičského zásahového vozidla CAS 20
a 4 kusů hasičského zásahového vozidla CAS 30
2. Část - Nákup 4 kusů hasičského zásahového vozidla VYA 8x8
3. Část - Nákup 5 ks požárního zásahového automobilu AJ -35
4. Část - Nákup 9 ks požárního zásahového automobilu PKN - M2,
s rukou
5. Část - Nákup 2 ks požárního automobilu PKN dvocestný
6. Část - Nákup 4 ks kontejnerů chemických KCH bez vybavení
a 9 ks požárních kontejnerů technických KTE

RS 1 Praha-Běchovice - Poříčany; Zpracování dokumentace pro územní řízení - vysokorychlostní trať Praha-Běchovice - Poříčany (II.)

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-015207Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby240 500 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování:
a) dokumentace stavby "RS 1 VRT Praha-Běchovice - Poříčany" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
b) dokumentace EIA stavby "RS 1 VRT Praha-Běchovice - Poříčany" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a zpracování žádosti o vydání závazného stanoviska EIA.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace, zejména ve Smluvě o dílo a jejích přílohách.

Vybavení drážních vozidel Správy železnic palubními jednotkami ETCS

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-013840Vozidla pro údržbu železničních tratíDodávky980 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky nebo jiných států Evropské unie, konkrétní místa plnění určí dodavatel. Viz čl. 6.3 Zadávací dokumentace

Popis veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje vybavení typových řad (viz jednotlivé části této Veřejné zakázky) drážních vozidel zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2), vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.6.0 dle technické specifikace ERA (dále jen „jednotky ETCS“)

Zadavatel bude přechodně akceptovat i dodávku jednotek ETCS ve verzi 3.4.0, avšak pouze za předpokladu, že dodavatel následně zajistí budoucí přechod na verzi 3.6.0 pouze softwarovými prostředky (bez výměny hardware), v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu podle nařízení Evropské komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a v souladu s ostatními platnými právními předpisy a Národním implementačním plánem ERTMS v podmínkách českého železničního systému

Výstavba TNS Stéblová

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-013926Výstavba meziměstských železničních drah Stavební práce252 830 973,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Pardubický kraj

Popis veřejné zakázky

TNS je budována jako dočasně stejnosměrná DC 3 kV s přípravou pro přechod na střídavou AC 25kV, 50Hz a to buď s použitím klasické technologie, nebo statických měničů.
Rozvodna AEA 110 kV je použitelná po konverzi na střídavou jednofázovou trakční soustavu 25 kV AC bez složitých úprav. Dispoziční a prostorové uspořádání a vybavení přístroji bude bez změn. TNS Stéblová zajistí napájení magistrálního rozvodu 22 kV ve směru na Pardubice a Hradec Králové nyní a také po konverzi.
Stanoviště transformátorů T101 a T102 jsou použitelné pro transformátory do jmenovitého výkonu 25 MVA a dají se využít jak pro napájecí transformátor pro statický měnič, tak pro jednofázový trakční transformátor pro napájení rozvodny 25 kV po konverzi na střídavou jednofázovou trakční soustavu 25kV AC.
Mobilní měnírny s výstupním napětím 3 kV DC slouží do doby konverze pro napájení traťového úseku Pardubice - Hradec Králové a pro podporu napájení TV uzlu Pardubice.

Dodávka mostní inspekční jednotky pro diagnostiku mostních objektů

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-013275Vozidla pro údržbu železničních tratíDodávky27 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem dodání vozidla je pracoviště Správy železnic, státní organizace Centrum telematiky a diagnostiky, Riegrovo nám. 914 Hradec Králové.

Popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je zajištění 1 ks speciální mostní inspekční jednotky (dvoucestného vozidla s teleskopickou rukou a inspekčním košem) pro diagnostiku mostních objektů a konstrukcí, v souladu s technickou specifikací (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická podmínky a specifikace předmětu plnění (IMV))

Záměr projektu schválen centrální a investiční komisí MD a SFDI.

Průzkum trhu v rámci projektu vybudování European Train Control System úrovně L2 v traťovém úseku státní hranice Německo - Děčín - Ústí nad Labem - Kralupy nad Vltavou

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-010533Instalace a montáž telekomunikačního zařízeníStavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Účelem Průzkumu trhu je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem Zadavatele ohledně způsobu vybudování ETCS na dotčeném traťovém úseku, specifik takového postupu (předpokládaný způsob zadání veřejné zakázky na Projekt) a jeho předpokládaným průběhem (včetně časového).

Zpracování Studie proveditelnosti RS5 VRT Praha - Hradec Králové - Wroclaw

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-020934Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací Služby20 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování Studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha - Hradec Králové - Wroclaw, která je součástí Programu rozvoje rychlých železničních spojení, který byl schválen Vládou České republiky dne 22. května 2017. Studie bude navrhovat a posuzovat infrastrukturní a provozní řešení na uceleném rameni RS5 (Praha - Hradec Králové - Wroclaw) včetně dojezdu do větších měst a turistických center jako jsou Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Svoboda nad Úpou a bude zahrnovat mezinárodní dopravu do Polska. Zpracovatel zakázky bude na tomto projektu úzce spolupracovat s polskými partnery.

více veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

17152393/0300
Zveřejněn 1.4.2013
704411/0710
Zveřejněn 3.8.2016
2801311/0710
Zveřejněn 3.8.2016
7708511/0710
Zveřejněn 3.8.2016
802011/0710
Zveřejněn 3.8.2016
1908811/0710
Zveřejněn 3.8.2016
7208621/0710
Zveřejněn 3.8.2016
22307011/0710
Zveřejněn 3.8.2016
106761/0710
Zveřejněn 3.8.2016
30007-14606011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
20001-14606011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
7900511/0710
Zveřejněn 17.11.2016
909011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
403811/0710
Zveřejněn 17.11.2016
1207011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
1100011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
14606011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
10006-1908811/0710
Zveřejněn 17.11.2016
20001-1908811/0710
Zveřejněn 17.11.2016
10006-22307011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
80004-14606011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
20001-22307011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
84405311/0710
Zveřejněn 17.11.2016
3009-14606011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
94-14606011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
7804511/0710
Zveřejněn 17.11.2016
4001-14606011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
10006-14606011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
2006-22307011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
1004011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
307811/0710
Zveřejněn 17.11.2016
800411/0710
Zveřejněn 17.11.2016
2006-1908811/0710
Zveřejněn 17.11.2016
40002-14606011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
202761/0710
Zveřejněn 17.11.2016
7304621/0710
Zveřejněn 17.11.2016
70009-14606011/0710
Zveřejněn 17.11.2016
30007-22307011/0710
Zveřejněn 26.8.2017
405761/0710
Zveřejněn 12.4.2018
60097-22307011/0710
Zveřejněn 3.4.2019
220097-22307011/0710
Zveřejněn 14.5.2020
více bankovních účtů

Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 15.7.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1.etapa
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 13.7.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
GSM-R Votice - České Budějovice
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 13.2.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 9.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 9.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech II
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 5.12.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 18.11.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 10.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 23.8.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.8.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.8.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 22.7.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 3.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 25.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zavedení inteligentního informačního systému pro cestující
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 22.3.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 8.3.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce žst. Řetenice
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 6.3.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce žst. Letohrad
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.3.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 5.12.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.11.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
ETCS Praha Uhříněves - Votice
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 8.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce nástupišť č.1, č.4 v ŽST Havlíčkův Brod
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 26.7.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 13.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 21.5.2018 - Projekt fyzicky ukončen
Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 16.5.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 16.5.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n.
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 16.5.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce zab. zař. v žst Brno hl.n.
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 16.5.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 16.5.2018 - Projekt fyzicky ukončen
Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 15.5.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace trati Sudoměřice - Votice
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.5.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Revitalizace tratě Louny - Lovosice
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 16.4.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st. hr.
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 11.4.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 15.3.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.3.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno - Slatina - Blažovice
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 14.2.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 14.2.2018 - Projekt fyzicky ukončen
Rekonstrukce žst. Jaroměř
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 13.2.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 31.1.2018 - Projekt fyzicky ukončen
GSM-R Plzeň - České Budějovice
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 30.1.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 16.1.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 6.12.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 23.8.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 7.8.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín - Vlkov u Tišnova
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 10.7.2017 - Projekt fyzicky ukončen
Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 2.7.2017 - Projekt fyzicky ukončen
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 22.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 21.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 12.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 11.5.2017 - Projekt fyzicky ukončen
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 21.3.2017 - Projekt fyzicky ukončen
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 16.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Výstavba zastávky Havířov nemocnice
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Bezbariérový přístup v ŽST Prostřední Žleb a přístupový chodník k nástupišti
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 24.2.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 9.1.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb.Zádulka a Svitavy
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.11.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 2.8.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 29.7.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Peronizace žst. Chodov
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 28.7.2016 - Projekt fyzicky ukončen
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 21.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
DOZ Břeclav
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 30.5.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace trati Rokycany - Plzeň, fáze II
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.5.2016 - Projekt fyzicky ukončen
Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n., fáze II.
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.5.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zřízení výhybny Harrachov
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 26.4.2016 - Projekt dokončen
Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí -
Valašské Meziříčí

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 21.4.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce výhybek liché zhlaví žst.Tršnice
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 19.4.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec -
Černousy

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.4.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce žst. Hanušovice
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 18.4.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 6,006
(P7179) trati Brno hl.n. - Přerov

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 14.4.2016 - Projekt dokončen
Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř -
Trutnov

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 14.4.2016 - Projekt dokončen
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v
úseku Vrané nad Vltavou (mimo) - Dobříš

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 14.4.2016 - Projekt dokončen
Trať 280 Hranice na Moravě - Střelná, úsek
Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad
Bečvou (mimo)

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 14.4.2016 - Projekt dokončen
Výstavba žst. Markvartice
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 12.4.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Revitalizace trati Trutnov - Teplice n. M.
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 11.4.2016 - Projekt dokončen
Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 - 29,881
trati Beroun - Rakovník

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 8.4.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p. J.
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 8.4.2016 - Projekt dokončen
Trať 130 Ústí n.L. - Klášterec n.O., úsek Most -
Chomutov

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 7.4.2016 - Projekt dokončen
Trať 036 Liberec - Tanvald
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 6.4.2016 - Projekt dokončen
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a
SpS Bílina

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 6.4.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce příjezdového a odjezdového tunelu
v žst. Liberec

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 6.4.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 5.4.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) - Rudná
- Beroun (mimo)

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 5.4.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce odvodnění a sanace železničního
spodku v km 38,750 - 40,300 trati České Velenice
- Veselí nad Lužnicí

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 5.4.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati
Plzeň - Žatec (Třemošná)

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 5.4.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov -
Plasy trati Plzeň - Žatec

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 5.4.2016 - Projekt dokončen
Zajištění stability náspu v km 75,000 - 75,450 trati
Praha - Turnov

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 5.4.2016 - Projekt dokončen
Trať 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice -
Jeseník

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 5.4.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce koleje č. 2 Bohosudov - Teplice
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 5.4.2016 - Projekt dokončen
DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) -
Kolín (včetně)

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.4.2016 - Projekt dokončen
Trať 201 Tábor - Ražice, v úseku Tábor - Písek
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.4.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice - 2. fáze
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.4.2016 - Projekt fyzicky ukončen
Výstavba PZZ v km 13,281 trati Zdice - Protivín
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt dokončen
Zřízení EOV na jednokolejných tratích v obvodu
OŘ Olomouc a doplnění EOV v žst.Zábřeh na
Moravě a žst. Hranice na Moravě

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce žst. Vlárský průsmyk
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt dokončen
Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt dokončen
Sanace skalního zářezu Jablonec nad Nisou
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostu v km 67,615 trati Praha -
Turnov

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun -
Rakovník

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostu v km 56,722 trati Horní
Cerekev - Tábor

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt dokončen
Elektrizace tratě Č. Velenice - Č. Budějovice 1.
etapa

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostů na trati Chomutov - Cheb
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava
Vítkovice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt dokončen
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice,
část v km 332,200 - 333,076

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt dokončen
Modernizace přejezdů na trati Pňovany -
Bezdružice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt dokončen
GSM-R na úseku Ostrava-Svinov - Opava
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 31.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostu v km 84,843 trati Veselí nad
Lužnicí - Jihlava

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 29.3.2016 - Projekt dokončen
Trať 230 Kolín - Havlíčkův Brod, úsek Golčův
Jeníkov - Vlkaneč

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 24.3.2016 - Projekt dokončen
Trať 120 Praha - Kladno - Rakovník v úseku
Kladno - Rakovník

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 24.3.2016 - Projekt dokončen
Trať 081 Děčín - Rumburk v úseku Benešov n. Pl.
- Rumburk

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 24.3.2016 - Projekt dokončen
Stavební úpravy žst. Třebíč
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 23.3.2016 - Projekt dokončen
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v
úseku Březnice - Strakonice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 23.3.2016 - Projekt dokončen
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a
SpS Poříčany

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 23.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce trati v 1. vinohradském tunelu
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 23.3.2016 - Projekt dokončen
Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou -
Čerčany

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 23.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 23.3.2016 - Projekt dokončen
Diagnostika jedoucích železničních vozidel včetně
řídícího systému

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 23.3.2016 - Projekt dokončen
Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň, vč. protihlukových opatření
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 22.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 21.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Racionalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 21.3.2016 - Projekt dokončen
Trať 210 Praha - Vrané n. Vlt. - Čerčany a Vrané
n. Vlt. - Dobříš

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.3.2016 - Projekt dokončen
Trať 340 Brno - Uherské Hradiště v úseku
Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.3.2016 - Projekt dokončen
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v
úseku Pečky - Kouřim

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 16.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst.
Lovosice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 16.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice -
Česká Lípa

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 16.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce koleje č.1 a 3 v žst. Hanušovice
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 16.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati
Turnov - Hradec Králové

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 16.3.2016 - Projekt dokončen
Kontrolně analytické centrum řízení dopravy
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 16.3.2016 - Projekt dokončen
DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice -
Praha Uhříněves (mimo), 1. etapa Olbramovice -
Praha Uhříněves (mimo)

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 16.3.2016 - Projekt dokončen
Trať 030 Jaroměř - Liberec v úseku Stará Paka -
Malá Skála

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 11.3.2016 - Projekt dokončen
Trať 340 Brno - Uherské Hradiště v úseku odb.
Brno-Černovice - Brno-Slatina

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 7.3.2016 - Projekt dokončen
Modernizace žst. Sokolov
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 7.3.2016 - Projekt dokončen
Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní
budova

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 7.3.2016 - Projekt nedokončen
Informační systém pro cestující v žst. Brno hl.n.
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK -
Výstavba trakční transformovny Doudlevce

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Diagnostika jedoucích železničních vozidel
Chlumec n. Cidlinou - Hradec Králové

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Výstavba PZS v km 33,529 a 33,587 trati
Moravany - Borohrádek

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Výstavba PZS km 34,796; 35,310 a výstavba
TZZ Kolinec - Nemilkov

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Zřízení bezbariérových přístupů v žst. Kuřim
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice
- Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau
(ÖBB) - Přerov

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce TZZ Řevničov - Lužná u Rakovníka
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce PZS v km 247,813 trati
Č.Budějovice - Plzeň

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati
Chomutov - Cheb

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce žel.svršku Vlašim - Trhový
Štěpánov

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Revitalizace trati Františkovy Lázně - Aš - státní
hranice SRN

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.3.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce žst. Olomouc - fáze II
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany - II. fáze
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice - II. fáze
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076, II. fáze
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice - fáze II
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Trať 321 Opava východ - Ostrava - Havířov -
Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 29.2.2016 - Projekt dokončen
Trať 280 Hranice na Moravě - Střelná, úsek
Valašské Meziříčí (mimo) - Jablůnka (mimo) a
Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 29.2.2016 - Projekt dokončen
Trať 073 Ústí n.L. - Děčín, úsek Ústí n.L.-Střekov
- Děčín východ

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 29.2.2016 - Projekt dokončen
Radiostanice pro speciální hnací vozidla
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 29.2.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce kolejí č.134 a 136 v žst. Český
Těšín

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.2.2016 - Projekt dokončen
GSM-R Cheb - Vojtanov st. hr.
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.2.2016 - Projekt dokončen
Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) -
Brno Horní Heršpice (mimo)

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.2.2016 - Projekt dokončen
Trať 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, úsek Ústí nad
Orlicí - Letohrad

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.2.2016 - Projekt dokončen
Trať 340 Brno - Uherské Hradiště v úseku
Blažovice - Nesovice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.2.2016 - Projekt dokončen
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.2.2016 - Projekt dokončen
Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 15.2.2016 - Projekt dokončen
Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 15.2.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce budovy zastávky Žďár nad Orlicí
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 15.2.2016 - Projekt dokončen
Modernizace ŽST Velké Hamry
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 12.2.2016 - Projekt dokončen
CDP Praha
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 12.2.2016 - Projekt dokončen
Výstavba PZS v km 1,919 trati Chodov - N. Role
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 12.2.2016 - Projekt dokončen
Výstavba PZS v km 7,387 (P 6787) trati Suchdol
n.O. - Nový Jičín

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 12.2.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 12.2.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce přejezdu v km 1,212 trati
Častolovice-Solnice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 12.2.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce přejezdu v km 37,955 trati Týniště
nad Orlicí - Meziměstí

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 12.2.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce výhybek č. 1XA a 1XB v žst.
Pardubice-Rosice nad Labem

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 12.2.2016 - Projekt dokončen
DOZ Mikulovice - Jeseník
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 12.2.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 8.2.2016 - Projekt dokončen
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 5.2.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Revitalizace trati Bludov - Jeseník, II. fáze
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.2.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov, II. fáze
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.2.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Trať 070 Praha - Turnov, úsek Mladá Boleslav -
Bakov nad Jizerou

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.2.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého
přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr
Hnojník

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 13.1.2016 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 12.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Trať 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník, 2. Fáze
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví - II. fáze
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař, II. fáze
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Trať 030 Jaroměř - Liberec v úseku Turnov -
Liberec

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 14.12.2015 - Projekt dokončen
Modernizace přejezdů na trati Domažlice - Tachov
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 10.12.2015 - Projekt dokončen
Trať 072 Lysá n.L. -Ústí n.L., v úseku Litoměřice -
Ústí n.L. Střekov

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 8.12.2015 - Projekt dokončen
Železniční přejezdy na trati Hradec Králové -
Turnov

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 7.12.2015 - Projekt dokončen
Instalace traťové části AVV - mimo železniční síť
TEN-T

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 7.12.2015 - Projekt dokončen
Instalace traťové části AVV - železniční síť TEN-T
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 3.12.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany, II. fáze
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.12.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
GSM-R III.koridor Beroun - Plzeň - Cheb - fáze II
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.12.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda - II. fáze
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 1.12.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 27.11.2015 - Projekt dokončen
Obnova funkčního biotopu podél drážních těles na
území Ústeckého a Karlovarského kraje

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 18.11.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina - II. fáze
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 16.11.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně) - II. fáze
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 16.11.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst.
Strakonice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 11.11.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumec
nad Cidlinou - Trutnov Poříčí

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 11.11.2015 - Projekt dokončen
GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 11.11.2015 - Projekt dokončen
DOZ Beroun (mimo) - Rokycany (včetně)
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 9.11.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce PZS v km 15,200 v trati Ústí nad
Labem západ - Bílina + úprava TZZ Ohníč -
Úpořiny

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 9.11.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst.
Česká Třebová

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 9.11.2015 - Projekt dokončen
Revitalizace trati Bludov - Jeseník
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 9.11.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v
úseku Čerčany - Světlá n.S.

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 9.11.2015 - Projekt dokončen
Modernizace ŽST Česká Lípa
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 3.11.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 14.10.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí
nad Orlicí)

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 9.10.2015 - Projekt dokončen
Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod
Radhoštěm

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 9.10.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce přejezdu v km 118,051 trati
Trutnov hl. n. - Chlumec nad Cidlinou

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 9.10.2015 - Projekt dokončen
DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) - Újezdec u
Luhačovic (mimo)

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 9.10.2015 - Projekt dokončen
DOZ Kolín (mimo) - Kralupy n. Vlt. (mimo)
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 25.9.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Trať 020 Velký Osek - Hradec Králové - Choceň
v úseku Kanín - Převýšov

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 21.9.2015 - Projekt dokončen
Vstup do oblasti ETCS v úseku Letohrad - Ústí
nad Orlicí

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 21.9.2015 - Projekt dokončen
Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení
světelného včetně povrchu v km 1,424 (P6542)
trati Prostějov - Chornice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 27.8.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v
úseku Sokolov - Kraslice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 27.8.2015 - Projekt dokončen
GSM-R Benešov - Votice
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 27.8.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole-Kuřim
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 27.8.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v
úseku Cheb - Luby u Chebu

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 13.8.2015 - Projekt dokončen
Modernizace přejezdů na trati České Budějovice -
Summerau

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 4.8.2015 - Projekt dokončen
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice -
Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku
Stéblová - Opatovice nad Labem

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 30.7.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v
úseku Rakovník - Blatno u Jesenice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 20.7.2015 - Projekt dokončen
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad
Doubravou

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.7.2015 - Projekt dokončen
Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice
(včetně) - Brno Židenice (mimo)

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.7.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce přejezdu v km 66,092 trati Trutnov
hl.n. - Chlumec nad Cidlinou

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.6.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.6.2015 - Projekt dokončen
Vstup do oblasti ETCS v úseku Hohenau -
Břeclav

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.6.2015 - Projekt dokončen
Vstup do oblasti ETCS v úseku Kúty - Lanžhot
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.6.2015 - Projekt dokončen
Stabilizace skalních struktur v úseku
Křižanov-Sklené nad Oslavou (Jívoví) - km
64,500-65,430 (1. kolej)

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 28.5.2015 - Projekt dokončen
Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst
Hronov a Teplice nad Metují (Dědov II.vlevo)

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 14.5.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 12.5.2015 - Projekt dokončen
Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského
zhlaví

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 24.4.2015 - Projekt dokončen
DOZ Jaroměř (mimo) - Stará Paka (mimo)
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 23.4.2015 - Projekt dokončen
Modernizace ŽST Karlovy Vary
OP Doprava (FS)
Datum alokace: 7.4.2015 - Projekt fyzicky ukončen
Modernizace přejezdů na trati Č. Velenice - Veselí
n. L.

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.3.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení zabezpečení žel. přejezdu České
Budějovice - Černý Kříž v km 0,751

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 13.3.2015 - Projekt nedokončen
Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 4.3.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 4.3.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 33,243
(P8055) na trati Valašské Meziříčí - Vsetín

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 4.3.2015 - Projekt dokončen
Sanace Skochovické skály v úseku
Davle-Skochovice v km 33,100-33,380

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 24.2.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení trakčního výkonu TNS Golčův Jeníkov
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 13.2.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec
- Harrachov

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 20.1.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 15.1.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín -
Jedlová

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 15.1.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc
hl.n.

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 8.1.2015 - Projekt dokončen
Rekonstrukce zabezpečení přejezdu včetně
povrchu v km 24,263 (P7258) trati Valašské
Meziříčí - Kojetín

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 8.1.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad
Oslavou

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 8.1.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice
- Solnice, 1.část rekonstrukce nástupišť žst.
Týniště n.O.

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 8.1.2015 - Projekt dokončen
Železniční přejezdy na trati Jaroměř - Trutnov
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 8.1.2015 - Projekt dokončen
Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice
SRN, 1. stavba - I. etapa

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 8.1.2015 - Projekt dokončen
Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového
přístupu na nástupiště v žst. Český Brod

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 19.12.2014 - Projekt dokončen
Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha - Kolín
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 19.12.2014 - Projekt dokončen
Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy-Davle km
22,000-29,690

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 5.12.2014 - Projekt dokončen
Stabilizace skalních struktur v úseku
Křižanov-Sklené nad Oslavou (Jívoví) - km
64,500-65,430 (2. kolej)

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 5.12.2014 - Projekt dokončen
Stabilizace nepravidelných horninových bloků
Okrouhlice - Světlá nad Sázavou (Pohleď II) km
236,750 - 236, 850

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 5.12.2014 - Projekt dokončen
Sanace skalních zářezů na trati Studenec-Křižanov
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 5.12.2014 - Projekt dokončen
Stabilizace nepravidelných horninových lavic
Okrouhlice -Světlá nad Sázavou (Pohleď I) km
235,650 - 235,850

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 21.11.2014 - Projekt dokončen
Železniční přejezdy na trati Kroměříž - Zborovice
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 13.11.2014 - Projekt dokončen
Obnova funkčních biotopů podél drážních těles na
území kraje Vysočina

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 30.10.2014 - Projekt dokončen
DOZ Břeclav - Brno
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 16.10.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 16.10.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce PZM v km 250, 568 trati Č.
Budějovice - Plzeň a v km 0,156 trati Protivín -
Zdice, ŽST Protivín

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 16.10.2014 - Projekt dokončen
Sanace skal a svahů Zbečno - Roztoky km
4,220-4,380, km 21,700-27,680

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Projekt dokončen
Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. -
Ostravice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.9.2014 - Projekt dokončen
Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.9.2014 - Projekt dokončen
GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.9.2014 - Projekt dokončen
GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov)
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.9.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou -
Ostrov nad Oslavou

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.9.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati
Chomutov - Cheb

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.9.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce kolejových obvodů PZS v km
11,495 Domažlice - Planá u M. L.

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 22.8.2014 - Projekt dokončen
Železniční přejezdy na trati Trutnov - Teplice n.M.
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 22.8.2014 - Projekt dokončen
Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v
úseku Kutná Hora - Zruč

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.7.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace trati České Budějovice - Volary
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.7.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444
(P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.7.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostu v km 4,872 trati Studénka -
Bílovec

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.7.2014 - Projekt dokončen
Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.
část, Ševětín - Horusice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.7.2014 - Projekt dokončen
Stabilizace nepravidelných skalních bloků
("Pražák") úsek Číčenice-Prachatice km
9,250-9,450"

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 16.5.2014 - Projekt dokončen
Stabilizace skalních věží v úseku Děčín - státní
hranice, 3.část (CHKO Labské pískovce, levý
břeh Labe v k.ú. Dolní Žleb)

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 28.4.2014 - Projekt dokončen
Modernizace PZM a SZZ v obvodu ŽST Střelské
Hoštice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.4.2014 - Projekt dokončen
Modernizace traťového úseku Praha Běchovice -
Úvaly

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 10.4.2014 - Projekt dokončen
Železniční přejezdy na trati Valašské Meziříčí -
Rožnov pod Radhoštěm

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 10.4.2014 - Projekt dokončen
DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský
průsmyk

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 9.4.2014 - Projekt dokončen
Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 20.3.2014 - Projekt dokončen
Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati
Vsetín - Horní Lideč

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 27.2.2014 - Projekt dokončen
Optimalizace trati Praha-Bubeneč -
Praha-Holešovice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 13.2.2014 - Projekt dokončen
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař -
Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 13.2.2014 - Projekt dokončen
Implementace TSI-TAF do informačních systémů
SŽDC, fáze 2

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 27.12.2013 - Projekt dokončen
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 20.12.2013 - Projekt dokončen
Vzdělávání školitelů Správy železniční dopravní
cesty

OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 3.12.2013 - Projekt dokončen
Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část,
úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 1.etapa: Veselí
n.L. - Soběslav

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 21.11.2013 - Projekt dokončen
Sanace skal a svahu v km 415,700 - 415,970
tratě Všetaty - Děčín Prostřední Žleb (CHKO
České středohoří, přírodní rezervace Kalvárie v
k.ú.Libochovany)

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 21.10.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice - 2.
etapa

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 19.7.2013 - Projekt dokončen
Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 6.6.2013 - Projekt dokončen
Přejezdy v úseku Rumburk - Dolní Poustevna,
pilotní projekt

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 6.6.2013 - Projekt dokončen
Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český
Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 11.4.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov - brodské
zhlaví

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 11.4.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce žst. Olomouc
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 9.4.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 28.3.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 28.3.2013 - Projekt dokončen
Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 28.3.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka -
Mošnov (úsek žst. Studénka - žst. Sedlnice)

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 28.3.2013 - Projekt dokončen
Implementace TSI-TAF do informačních systémů
SŽDC

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 6.11.2012 - Projekt dokončen
DOZ Česká Třebová - Přerov
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 25.10.2012 - Projekt dokončen
Modernizace trati Rokycany - Plzeň
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 24.10.2012 - Projekt dokončen
Rekonstrukce žst. Bylnice - I.stavba
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.5.2012 - Projekt dokončen
Technická pomoc OPD 2012-2015, SŽDC
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 29.2.2012 - Projekt dokončen
Rekonstrukce koleje č. 1 v km 30,650 - 38,616
trati Brno hl. n. - Havl. Brod

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 9.2.2012 - Projekt dokončen
GSM-R Děčín - Všetaty - Kolín
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 9.9.2011 - Projekt dokončen
Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II.
část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 22.8.2011 - Projekt dokončen
Rekonstrukce mostu v km 9,531 Čerčany -
Skochovice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 25.3.2011 - Projekt dokončen
Optimalizace trati Lysá nad Labem -
Praha-Vysočany, 1. stavba

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 24.2.2011 - Projekt dokončen
Rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV trakční
měnírny Pečky

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 30.12.2010 - Projekt dokončen
Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 20.12.2010 - Projekt dokončen
Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 10.11.2010 - Projekt dokončen
GSM-R v úseku Ostrava - st. hr. SR a Přerov -
Česká Třebová

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 19.8.2010 - Projekt dokončen
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 4.8.2010 - Projekt dokončen
Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 4.8.2010 - Projekt dokončen
Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 26.7.2010 - Projekt dokončen
Rekonstrukce žst. Bojkovice včetně rekonstrukce
zabezpečovacího zařízení

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 29.4.2010 - Projekt dokončen
Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č.1 a 2
v km 22,480-23,610 a kol. č.1 v km
21,110-27,261 trati Horní Lideč - st.hr. SR

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 29.4.2010 - Projekt dokončen
Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 27.11.2009 - Projekt dokončen
Modernizace tratě Votice - Benešov u Prahy
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 23.11.2009 - Projekt dokončen
Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 23.11.2009 - Projekt dokončen
Optimalizace trati Beroun - Zbiroh
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 22.7.2009 - Projekt dokončen
Optimalizace tratě Č. Velenice - Veselí nad
Lužnicí-1.stavba

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.7.2009 - Projekt dokončen
Optimalizace tratě Stříbro - Planá u Mariánských
Lázní

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 28.11.2008 - Projekt dokončen
Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 20.11.2008 - Projekt dokončen
Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb
(mimo)

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 6.10.2008 - Projekt dokončen
GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 24.9.2008 - Projekt dokončen
Modernizace žst. Kroměříž
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.9.2008 - Projekt dokončen
Optimalizace trati st.hr.SR-Mosty u Jablunkova -
Bystřice n. Olší

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 1.9.2008 - Projekt dokončen
Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov -
Znojmo

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 27.8.2008 - Projekt dokončen
Rekonstrukce koleje Nezamyslice-Pivín
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 18.8.2008 - Projekt dokončen
Modernizace záp. část Praha hl.n., 2.část nást. I -
IV

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 15.8.2008 - Projekt dokončen
Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 28.7.2008 - Projekt dokončen
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1.
část, úsek Doubí u Tábora - Tábor

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 2.7.2008 - Projekt dokončen
Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 2.7.2008 - Projekt dokončen
Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hranice -
České Budějovice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 2.7.2008 - Projekt dokončen
Rekonstrukce koleje č. 2 v km 30,650 - 38,616
tratě Brno-Havlíčkův Brod

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 2.7.2008 - Projekt dokončen
Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad-Lichkov
st.hr., 1. stavba Letohrad (mimo) - Lichkov st. hr.

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 2.7.2008 - Projekt dokončen
Rekonstrukce koleje Šlapanov - Havlíčkův Brod
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 27.6.2008 - Projekt dokončen
Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Česká
Kubice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 24.6.2008 - Projekt dokončen
Rekonstrukce kolejí č.1 a 2 v km 224,391-226,018
trati Havlíčkův Brod-Okrouhlice

OP Doprava (CF)
Datum alokace: 11.6.2008 - Projekt dokončen
Rekonstrukce žst. Nesovice, 1.část
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 30.5.2008 - Projekt dokončen
GSM-R dokončení I. NŽK
OP Doprava (CF)
Datum alokace: 22.5.2008 - Projekt dokončen
Vybavení drážních vozidel MTW 100 palubními jednotkami ETCS
OP Doprava (FS)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Vybavení drážních vozidel MVTV 2.2 - 2.3 palubními jednotkami ETCS
OP Doprava (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Vybavení drážních vozidel MVTV 2 palubními jednotkami ETCS
OP Doprava (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Vybavení drážních vozidel MUV 75 palubními jednotkami ETCS
OP Doprava (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
DOZ Praha Uhříněves - Praha hl. n. - Praha Vysočany
OP Doprava (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov
OP Doprava (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
GSM-R Chomutov - Cheb
OP Doprava (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty
OP Doprava (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Telekomunikace

Elektronická komunikace

Ostatní hlasové služby Česká republika
Pronájem okruhů Česká republika

Přidělená čísla a kódy

972 – Přístup k neveřejným komunikačním sítím
89 420 98 – Identifikační číslo vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet (IIN)
38-1 SZDC 1 – Kód národního signalizačního bodu v dekadické prezentaci přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7
38-2 SZDC 2 – Kód národního signalizačního bodu v dekadické prezentaci přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7
9590 až 9599 – Přístup k neveřejným komunikačním sítím
230 98 – Kód mobilní telefonní sítě jako součást mezinárodního identifikátoru účastníka mobilní telefonní sítě (MNC)
2-060-6 SZDC CZ – Kód mezinárodního signalizačního bodu v dekadické prezentaci mezinárodní signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7
38-3 SZDC3 – Kód národního signalizačního bodu v dekadické prezentaci přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7
38-5 SZDC5 – Kód národního signalizačního bodu v dekadické prezentaci přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7
38-4 SZDC4 – Kód národního signalizačního bodu v dekadické prezentaci přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7
2-060-4 SZDC – Kód mezinárodního signalizačního bodu v dekadické prezentaci mezinárodní signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7
2-228-5 SZDC – Kód mezinárodního signalizačního bodu v dekadické prezentaci mezinárodní signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7
2-231-3 SZDC – Kód mezinárodního signalizačního bodu v dekadické prezentaci mezinárodní signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7
více čísel

Zdroj: Český telekomunikační úřad

Oficiální údaje: Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
Právní forma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Datová schránka: uccchjm

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Ročně rozšíříme katalog o 30.000 nově ověřených firem.