Samospráva

Počet firem
6 670 firem

MĚSTO Golčův Jeníkov

Nám. T. G. Masaryka 110, Golčův Jeníkov www.golcuv-jenikov.cz

Jeníkov se může pochlubit hned dvěma kostely - hřbitovním kostelem sv. Markéty a děkanským chrámem sv. Františka Serafínského.

MĚSTO Golčův Jeníkov

MĚSTO Holýšov

náměstí 5. května 32, Holýšov www.mestoholysov.cz

Okolí Holýšova bylo, jak dokládají archeologické nálezy z pravěkých mohyl, osídleno ve starší době bronzové, okolo roku 2000 př. n. l. První dochované písemné záznamy o existenci obce jsou v listině věnované chotěšovskému klášteru 23. května 1273.

MĚSTO Holýšov

MĚSTO Janské Lázně

náměstí Svobody 273, Janské Lázně www.janske-lazne.cz

Podle trutnovského kronikáře Simona Hüttla byl teplý pramen v dnešních Janských Lázních objeven Janem z Chockova, zbrojnošem rytíře Albrechta z Trautenberku: dne 6. června roku 1006. První využívání pramene bylo ryze praktické.

MĚSTO Janské Lázně

MĚSTO Moravské Budějovice

nám. Míru 31, Moravské Budějovice www.mbudejovice.cz

Barokně klasicistní zámek z 2. poloviny 17. století. V zámeckých konírnách jsou pořádány nejrůznější výstavy a koncerty.

MĚSTO Říčany

Masarykovo nám. 53/1, Říčany www.ricany.cz

Mezi nepřehlédnutelné architektonické památky patří zřícenina kdysi honosného hradu z doby posledních Přemyslovců, později obsazeného husity. Na náměstí, jehož půdorys je pro svou vzácnou ranně gotickou parcelaci předmětem památkové ochrany.

MĚSTO Říčany

MĚSTO Teplá

Masarykovo náměstí 1, Teplá www.tepla.cz

Město Teplá leží v jihovýchodní části Karlovarského kraje v Tepelské vrchovině v nadmořské výšce 690 m n. m.. Bylo zbudováno na svahu až k temeni vrchu nad stejnojmennou řekou.

MĚSTO Trutnov

Slovanské náměstí 165, Vnitřní Město, Trutnov www.trutnov.cz

V nadmořské výšce 509 metrů stojí u Trutnova na vrchu Šibeník památník s rozhlednou. Název místa je odvozen od šibenic, které se zde od konce 18. století stavěly. Památník upomíná nedalekou bitvu prusko-rakouských armád dne 27. června 1866.

OBEC Adršpach

Horní Adršpach č. 128, Adršpach www.obecadrspach.cz

Nejvíce památek největšího významu můžete navštívit přímo na Broumovsku. Tyto památky (klášter, vesnické kostely a celá řada drobných sakrálních památek v širém okolí) souvisejí s působením řádů benediktinů v Broumově.

OBEC Bantice

Bantice č. 14 www.bantice.cz

Z historických památek se v obci nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie umístěn ve středu obce. Nemovitá památka je výklenková kaplička - poklona, která se nachází na návrší severovýchodně od obce u cesty na Prosiměřice.

OBEC Bdeněves

Bdeněves č. 49 www.bdeneves.cz

Bdeněves, která je velmi starou obcí, rozkládá se při řece Mži v území kotliny táhnoucí se od hradu Buben až za město Plzeň.

OBEC Bdeněves

OBEC Bělušice

Bělušice č. 33 www.oubelusice.cz

Mezi kulturní památky obce Bělušice patří zvonička, s jejímž postavením souhlasilo obecní zastupitelstvo pod podmínkou, že nebude představovat žádný náboženský symbol a nebude vysvěcena. Dovnitř zvoničky byl pak umístěn kříž z roku 1883.

OBEC Bělušice

OBEC Bezkov

Bezkov č. 71 www.bezkov.cz

Bezkov je starobylá obec ležící na jižní Moravě cca 10 km po silnici severozápadním směrem od Znojma. Z památek lze jmenovat kapli z roku 1855 zasvěcenou neposkvrněnému početí Panny Marie a poklonu na rozcestí do Mašovic z roku 1799.

OBEC Bílovice

Bílovice č. 70 www.bilovice.cz

Obec Bílovice se nachází 8 km severovýchodně od města Uherské Hradiště. Součástí Bílovic jsou Včelary, které byly do roku 1960 samostatnou obcí. Zámek v obci Bílovice je patrová jednoduchá barokní budova.

OBEC Biskupice

Biskupice č. 120 www.biskupiceuluhacovic.cz

Obec Biskupice leží v oblasti národopisně smíšené na rozhraní moravského Slovácka a Valašska, všeobecně nazývaného Zálesí.

OBEC Blažejovice

Blažejovice č. 38 www.zelivka.cz/place.asp?place_id=3

Blažejovice - statutární obec, jejíž součástí je osada Vítonice ležící na západ od Blažejovic asi 1,5 km. Blažejovickou náves zdobí rybník a kaplička Panny Marie z poloviny devatenáctého století. Další památkou je kaplička v nedaleké osadě Vítonicích.

OBEC Bocanovice

Bocanovice č. 21 www.bocanovice.cz

Vesnice leží v severovýchodní části České republiky, blízko hranic s Polskem a Slovenskem. Je jedním z 15 členů Sdružení obcí Jablunkovska.

OBEC Bocanovice

MĚSTYS Brankovice

Brankovice č. 101 www.brankovice.eu

Roku 1899 nejvyšším rozhodnutím J.V. ze dne 2. února povýšeny Brankovice na městys; znění tohoto rozhodnutí: "... Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo ráčilo Nejvyšším rozhodnutím ze dne 2. února 1899 vesnici Brankovice v politickém okresu vyškovském za městys povýšiti".

OBEC Broumy

U radnice 73, Broumy www.broumy.cz

Obec Broumy se nachází v okrese Beroun, na spojnici mezi hrady Žebrák, Točník a Křivoklát. V Broumech můžeme navštívit místo bývalé broumské sklárny a bývalého poplužního dvora v dnešní lokalitě U DVORA - obydlí broumského "glosmistra" - základy budovy pochází z přelomu 16. a 17.stol.V budově staré školy ( postavené v r.1848) je umístěna PAMĚTNÍ SÍŇ - fotografie, dokumenty i různé předměty charakterizující život minulých generací v Broumech.

OBEC Broumy

MĚSTYS Buchlovice

náměstí Svobody 800, Buchlovice www.buchlovice.cz

Při vyslovení názvu obce Buchlovice se mnohým vybaví především její známé památky, hrad Buchlov, zámek Buchlovice s parkem, na kopci Modla pak kaple sv. Barbory, ale i každoroční kulturní programy v rámci Buchlovského kulturního léta, Buchlovské svíce a další. Buchlovice jsou jednou z bran do Chřibů, výchozím místem turistických stezek i cyklotras.

OBEC Bystřička

Bystřička č. 82 www.bystricka.cz

Obec založená v pol 17. století, známá především údolní nádrží. Její vodní plocha o rozloze 38 ha vytváří jednu z nejnavštěvovanějších rekreačních oblastí s možností koupání a vodních sportů. V okolí četné soukromé i podnikové chaty.

OBEC Bystřička

OBEC Cerekvice nad Bystřicí

Cerekvice nad Bystřicí č. 53 www.cerekvice.cz

Zámek stojí na místě staré tvrze ze 14. století. Jednoduchá tříkřídlá stavba z první poloviny 18. století je vystavěna nad půdorysem tvaru E. Zámek vyhořel a roku 1936 byl upraven podle návrhu Františka Krušiny.

OBEC Černilov

Černilov č. 310 www.cernilov.eu

V Černilově vznikají nové tradice, jako Den dětí pořádaný ZŠ, fotbalová pouť za účasti bývalých reprezentantů pořádaná fotbalovým klubem, srpnová sportovně-recesistická akce "Černilovský pařez".

OBEC Černilov

OBEC Domašov

Brněnská 94, Domašov www.domasov.net

Kostel sv. Vavřince, pozdně barokní kostel. Nynější podoba je z roku 1765. Dále římskokatolická fara, která se připomína roku 1255, dnešní podoba z roku 1782. Z dalších jmenujme budovy Dvora, základní a mateřské školy.

OBEC Dvory nad Lužnicí

Dvory nad Lužnicí č. 63 www.dvorynadluznici.sweb.cz

První zmínka o obci pochází z roku 1499. Celý katastr původně dolnorakouské obce byl k někdejšímu Československu připojen až 31. července 1920 jako součást tzv. Západního Vitorazska, a v rámci Čech začleněn do soudního okresu Třeboň.

OBEC Halámky

Halámky č. 63 www.halamky.info

Obec Halámky byla podle dostupných informací založena asi v roce 1730. Obec Halámky patří do oblasti zvané Vitorazsko. Katastrální výměra je 690 ha, z toho lesní půda 477 ha, zemědělská půda 158 ha a ostatní půda 55 ha.

OBEC Halámky

OBEC Holasovice

Holasovice č. 130 www.obec-holasovice.cz

Obec Holasovice se nachází přibližně 10 km od města Opava. Obec se skládá z částí Kamenec, Loděnice a Štemplovec. Obec se pyšní řadou kulturních památek. V samotných Holasovicích je neolitické sídliště a středověká osada.

MĚSTO Horní Jiřetín

Potoční 15/1, Horní Jiřetín www.hornijiretin.cz

Jiřetín je poprvé písemně připomínán k roku 1263 v listině upravující poddanské povinnosti.

MĚSTO Horní Jiřetín

OBEC Horní Kounice

Horní Kounice č. 117 www.hornikounice.cz

Horní Kounice se nachází v okrese Znojmo a náleží pod Jihomoravský kraj. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov.

OBEC Horní Počaply

Horní Počaply č. 247 www.hornipocaply.cz

Horní Počaply leží na hranici Středočeského a Ústeckého kraje při levém břehu dolního toku řeky Labe, cca 13 km od Mělníka. Obec tvoří dvě místní části - Horní Počaply a Křivenice.

OBEC Horní Řasnice

Horní Řasnice č. 230 www.hornirasnice.cz

Obec Horní Řasnice leží zhruba 15 km severovýchodně od Frýdlantu. Nejvýznamnější památkou obce je bezesporu původně raně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století.

OBEC Horní Řasnice

OBEC Hostašovice

Hostašovice č. 44 www.hostasovice.cz

Vznik Hostašovic se datuje okolo roku 1249, kdy se podle pověsti ptáčník Hostaša, jako strážce tvrze Hradisko patřící ke Starojickému hradu, usídlil u zdejšího Hrázkového potoka. Vzniká osada, později lesní ves, které patřily ke Starojickému panství.

OBEC Hostašovice

OBEC Hostěrádky-Rešov

Hostěrádky-Rešov č. 212 www.hosteradky-resov.cz

Vesnice Hostěrádky-Rešov leží na území správního obvodu Slavkov u Brna a náleží pod Jihomoravský kraj. Obec se nachází na východním úpatí Prackého kopce jako součást povodí řeky Litavy.

OBEC Hředle

Hředle č. 76 www.hredle.cz

Archeologické nálezy, staré zemědělské nástroje, chmelové známky, zachovalý věžní hodinový stroj, ale i dokumenty z období komunismu jsou k vidění v expozici venkovského muzea ve Hředlích na návsi.

OBEC Hředle

OBEC Chmelná

Chmelná č. 13 www.mojechmelna.estranky.cz

Každou středu, kromě první v měsíci, je ve chmelenské kapli svatého Jana Nepomuckého od 15:15 hodin sloužena mše svatá. 28. 5. 2016 Okrsková soutěž. 7. - 8. 10. 2016 Výlov, rybí hody. 11. 11. 2016 Posvícenská akce.

MĚSTO Chřibská

Chřibská č. 197 www.chribska.cz

Chřibská leží v západních Čechách, severovýchodně od města Děčín. Městečko se rozkládá v srdci Lužických hor nedaleko Národního parku České Švýcarsko a v údolí tvořeném řekou Chřibská Kamenice.

MĚSTO Chřibská

OBEC Chvojenec

Chvojenec č. 30 www.chvojenec.cz

Před obecním úřadem se nachází památník padlých vojáků v 1. a 2. světové válce z roku 1931, u něhož se pravidelně konají vzpomínkové akty k uctění jejich památky. K dalším pamětihodnostem patří pomník Jana Ámose Komenského před budovou bývalé školy.

OBEC Chvojenec

OBEC Jasenice

Jasenice č. 50 www.jasenice.cz

První písemný záznam o Jasenici je z roku 1353. Uprostřed vsi stojí kaple sv. Máří Magdaleny. Kaple měří bezmála 7 metrů a je pouze 3,9 m široká.

OBEC Javůrek

Javůrek č. 11 www.obecjavurek.cz

Nejstarší písemná zmínka o Javůrku je z roku 1399, kdy Jindřich z Meziříčí pojistil celý Javůrek jako věno své manželce Bačce z Rájce. Od roku 1572 patřil Javůrek až do konce 1. světové války pod hrad Veveří.

OBEC Kaly

Kaly č. 23 www.kaly.cz

Uprostřed obce stojí kaple sv. Maří Magdaleny z roku 1883 (státem chráněná kulturní památka), přibližně na místě staré zvoničky z roku 1834. V roce 1994 byla kaple opravena. Nad vchodem je ve výklenku umístěna plastika sv. Floriána, opravená v roce 1995 F. Hoškem ze Zahrady.

OBEC Kámen

Kámen č. 2 www.obeckamen.cz

Největší dominantou obce je hrad Kámen, založený ve 13. století. Při cestě do hradu stojí sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého. Na hradě je umístěna výstava jednostopých motorových vozidel.

OBEC Kámen

Akce v kraji