Samospráva

Počet firem
6 670 firem

MĚSTO Golčův Jeníkov

Nám. T. G. Masaryka 110, Golčův Jeníkov
Jeníkov se může pochlubit hned dvěma kostely - hřbitovním kostelem sv. Markéty a děkanským chrámem sv. Františka Serafínského.
MĚSTO Golčův Jeníkov

MĚSTO Holýšov

náměstí 5. května 32, Holýšov
Okolí Holýšova bylo, jak dokládají archeologické nálezy z pravěkých mohyl, osídleno ve starší době bronzové, okolo roku 2000 př. n. l. První dochované písemné záznamy o existenci obce jsou v listině věnované chotěšovskému klášteru 23. května 1273.
MĚSTO Holýšov

MĚSTO Moravské Budějovice

nám. Míru 31, Moravské Budějovice
Barokně klasicistní zámek z 2. poloviny 17. století. V zámeckých konírnách jsou pořádány nejrůznější výstavy a koncerty.

MĚSTO Teplice nad Metují

Rooseveltova 15, Teplice nad Metují
Kostel sv. Vavřince (1724) v barokním stylu se nachází na místě bývalého dřevěného kostela, který byl doložen již v 15. století. V kostele se dochovalo původní dřevěné vybavení. Cenný je hlavní oltář s obrazem sv. Vavřince.

OBEC Bantice

Bantice č. 14
Z historických památek se v obci nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie umístěn ve středu obce. Nemovitá památka je výklenková kaplička - poklona, která se nachází na návrší severovýchodně od obce u cesty na Prosiměřice.

OBEC Bašnice

Bašnice č. 3
Obcí protéká Bašnický potok a leží v úrodné rovině, významným krajinným prvkem na západě je Bašnický les (zachovalá doubrava). Severně se nachází Cukrovarský potok.
OBEC Bašnice

OBEC Bečice

Bečice č. 21
Obec Bečice leží 6 km východně od Týna nad Vltavou a rozkládá se na katastrálním území a rozloze 450 ha. Nejstarší zmínka o obci je z r. 1396. Kaplička zasvěcená svatému Vítu je místem, kde se v neděli před svátkem svatého Víta koná tradiční pouť.

OBEC Bečov

Bečov č. 126
Bečov u Mostu se poprvé v pramenech připomíná v roce 1327 jako „viliam Peczschov“. Jméno obce nepochybně do doby, kdy se v okolí usadili Češi v roce 1706 až 1763 a dali obci jméno Bečov, dříve německý Beč.
OBEC Bečov

OBEC Bělušice

Bělušice č. 33
Mezi kulturní památky obce Bělušice patří zvonička, s jejímž postavením souhlasilo obecní zastupitelstvo pod podmínkou, že nebude představovat žádný náboženský symbol a nebude vysvěcena. Dovnitř zvoničky byl pak umístěn kříž z roku 1883.
OBEC Bělušice

OBEC Bezkov

Bezkov č. 71
Bezkov je starobylá obec ležící na jižní Moravě cca 10 km po silnici severozápadním směrem od Znojma. Z památek lze jmenovat kapli z roku 1855 zasvěcenou neposkvrněnému početí Panny Marie a poklonu na rozcestí do Mašovic z roku 1799.

OBEC Blažejovice

Blažejovice č. 38
Blažejovice - statutární obec, jejíž součástí je osada Vítonice ležící na západ od Blažejovic asi 1,5 km. Blažejovickou náves zdobí rybník a kaplička Panny Marie z poloviny devatenáctého století. Další památkou je kaplička v nedaleké osadě Vítonicích.

OBEC Broumy

U radnice 73, Broumy
Obec Broumy se nachází v okrese Beroun, na spojnici mezi hrady Žebrák, Točník a Křivoklát. V Broumech můžeme navštívit místo bývalé broumské sklárny a bývalého poplužního dvora v dnešní lokalitě U DVORA - obydlí broumského "glosmistra" - základy budovy pochází z přelomu 16. a 17.stol.V budově staré školy ( postavené v r.1848) je umístěna PAMĚTNÍ SÍŇ - fotografie, dokumenty i různé předměty charakterizující život minulých generací v Broumech.
OBEC Broumy

OBEC Březí

Hlavní 113, Březí
První kostel byl v obci od roku 1696, dnešní kostel sv. Jana Křtitele, stavěný v novorománském slohu bez ozdob, byl vysvěcen roku 1860 a je památkově chráněn stejně jako fara s bránou a hospodářským stavením. Památkově chráněny jsou rovněž sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého a kaplička u silnice do Mikulova.

OBEC Bystřička

Bystřička č. 82
Obec založená v pol 17. století, známá především údolní nádrží. Její vodní plocha o rozloze 38 ha vytváří jednu z nejnavštěvovanějších rekreačních oblastí s možností koupání a vodních sportů. V okolí četné soukromé i podnikové chaty.
OBEC Bystřička

OBEC Cerekvice nad Bystřicí

Cerekvice nad Bystřicí č. 53
Zámek stojí na místě staré tvrze ze 14. století. Jednoduchá tříkřídlá stavba z první poloviny 18. století je vystavěna nad půdorysem tvaru E. Zámek vyhořel a roku 1936 byl upraven podle návrhu Františka Krušiny.

OBEC Černilov

Černilov č. 310
V Černilově vznikají nové tradice, jako Den dětí pořádaný ZŠ, fotbalová pouť za účasti bývalých reprezentantů pořádaná fotbalovým klubem, srpnová sportovně-recesistická akce "Černilovský pařez".
OBEC Černilov

OBEC Český Rudolec

Český Rudolec č. 123
V polovině 14. století zde již stála tvrz, založená v podmáčeném okolí na dubových pilotech, která byla dominantou vsi. Kolonizace této tehdy nepřístupné oblasti je vysvětlována hledáním některých drahých kovů např. stříbra.

OBEC Drahelčice

Na Návsi 25, Drahelčice
Obec Drahelčice se nachází západním směrem od Prahy. Nedaleko obecního úřadu se nachází kaplička se zvonicí a opodál pomník padlým v 1. a 2. světové válce, jenž byl v roce 2006 rekonstruován. Ve vesnici roste památná lípa stojící na mohyle.

OBEC Hostašovice

Hostašovice č. 44
Vznik Hostašovic se datuje okolo roku 1249, kdy se podle pověsti ptáčník Hostaša, jako strážce tvrze Hradisko patřící ke Starojickému hradu, usídlil u zdejšího Hrázkového potoka. Vzniká osada, později lesní ves, které patřily ke Starojickému panství.
OBEC Hostašovice

OBEC Chrastavec

Chrastavec č. 55
Obec Chrastavec leží v hlubokém, malebném a turisticky zajímavém údolí mezi dvěma kopci. Na severní straně je to vrch Padělka /533 m n. m./ a na jižní straně Čihadla /493 m n. m./
OBEC Chrastavec

MĚSTO Chřibská

Chřibská č. 197
Chřibská leží v západních Čechách, severovýchodně od města Děčín. Městečko se rozkládá v srdci Lužických hor nedaleko Národního parku České Švýcarsko a v údolí tvořeném řekou Chřibská Kamenice.
MĚSTO Chřibská

OBEC Chvalkovice

Chvalkovice č. 130
Zámek - na skalnatém ostrohu nad koupalištěm, na místě bývalé tvrze, stojí chvalkovický zámek. Tvrz, která se připomíná již ve 14. stol., byla postavena z kamene a částečně sroubena ze dřeva.
OBEC Chvalkovice

OBEC Chvojenec

Chvojenec č. 30
Před obecním úřadem se nachází památník padlých vojáků v 1. a 2. světové válce z roku 1931, u něhož se pravidelně konají vzpomínkové akty k uctění jejich památky. K dalším pamětihodnostem patří pomník Jana Ámose Komenského před budovou bývalé školy.
OBEC Chvojenec

OBEC Kámen

Kámen č. 2
Největší dominantou obce je hrad Kámen, založený ve 13. století. Při cestě do hradu stojí sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého. Na hradě je umístěna výstava jednostopých motorových vozidel.
OBEC Kámen

OBEC Kladruby

Kladruby č. 10
První písemná zpráva o obci Kladruby je z roku 1329, o osadě Vojenicích z roku 1352, v ní je dominantou filiální kostel sv. Jana Křtitele. Obě osady byly majetkem mělnického proboštství do r. 1352. Dnes mají Kladruby 170 obyvatel, malebnou náves s rybníkem, zvoničkou a bohatou zelení, které jí dodávají pěkný vzhled.

MĚSTO Krásno

Radniční 1, Krásno
Město Krásno leží v nadmořské výšce okolo 700 m. n .m. v malebné krajině okolo Slavkovského lesa a je umístěno přímo ve středu "lázeňského trojúhelníku", který tvoří Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy Lázně.
MĚSTO Krásno

OBEC Krsy

Krsy č. 1
Dominantou je kostel sv. Vavřince, jehož založení se datuje kolem r. 1240. Katastr obce tvoří další části: Polínka, Kejšovice, Trhomné a Skelná Huť. V těchto částech se také nacházejí zajímavé památky. Obec je členem Mikroregionu Slavkovský les a MAS
OBEC Krsy

OBEC Křinice

Křinice č. 45
Obec Křinice se nachází v Královéhradeckém kraji, ve správním obvodu města Broumova. V blízkosti vesnice se nachází Národní přírodní rezervace Broumovské stěny. Památkou v obci je kaple Panny Marie Sněžné (na začátku schodiště na Hvězdu).

OBEC Lesní Jakubov

Lesní Jakubov č. 30
Nejstarší písemné prameny svědčí o Jakubovu až ve 14. stol., ale je pravděpodobné, že byl založen již ve století předchozím šlechtickou rodinou, která si budovala opevněné sídlo v trati „Hrádek“ nad Chvojnicí na katastru dnešních Horních Lhotic.
OBEC Lesní Jakubov

OBEC Liberk

Liberk č. 70
V obci je kostel sv. Petra a Pavla, kaple Panny Marie v Proroubkách, socha Rampepurda, kostel sv. Vavřince v Uhřínově, kostel sv. Jana Nepomuckého, kaplička v Hlásce, fara a dřevěná zvonice.
OBEC Liberk

OBEC Libín

Libín č. 26
První písemná zmínka v listině z roku 1366, podle níž Petr, Jošt a Jan bratři z Rožmberka koupili od Jana z Landštejna polovinu města Třeboně s Libínem a dalšími vesnicemi.

OBEC Loučná nad Desnou

Loučná nad Desnou č. 57
Při romantických procházkách obcí Loučná a okolím nemůžete minout několik zajímavých kulturních nebo architektonických skvostů. Jednou z těchto památek je zámek a zámecký park s bohatou historií.

OBEC Medlice

Medlice č. 58
Jméno obce je patrně odvozeno od osobního jména Medla. Název z největší pravděpodobností vznikl z pověsti, která praví, že na "Nových Nivách" bývala stavení zvaná Medlánka. Dominantou obce je kaple svatého Cyrila a Metoděje.

MĚSTYS Měcholupy

Měcholupy č. 12
Obec leží v krásném údolí říčky Blšanky a je ryze zemědělskou obcí. Hlavní pěstovaná plodina je chmel, jehož kvalita je vynikající. Dominantami jsou zámek Měcholupy a fara.
MĚSTYS Měcholupy

OBEC Mokrá-Horákov

Mokrá č. 207, Mokrá-Horákov
Obec Mokrá-Horákov leží asi 13 km severovýchodně od Brna.Trojici kaplí obce tvoří drobná klasicistní kaple z počátku 19. století v Mokré, kaple sv. Gotharda z roku 1898 v Horákově a kaple Proměnění Páně, kterou v roce 1909 zbudovali občané Mokré.

OBEC Moravec

Moravec č. 146
Obec se nalézá poblíž Žďáru nad Sázavou, ve východní části Českomoravské vysočiny s možností pěších a cyklistických výletů. K pamětihodnostem obce patří zámek Moravec, farní kostel Nalezení a povýšení svatého Kříže.

OBEC Mrač

Mrač č. 14
Vodní mlýn, zřícenina barokního zámečku, zvonička, památník obětem I. světové války.

OBEC Nová Ves nad Popelkou

Nová Ves nad Popelkou č. 244
Rozsvícení druhé adventní svíce s příchodem Mikuláše 4.12. od 15:00.
OBEC Nová Ves nad Popelkou

MĚSTO Nový Knín

náměstí Jiřího z Poděbrad 1, Nový Knín
Historie osídlení míst, kde se dnes rozkládá město Nový Knín, začíná podle současných poznatků poměrně pozdě, až v raném středověku. Podle některých nálezů z nejbližšího okolí je ale zřejmé, že lidé se po území města pohybovali již mnohem dříve.
MĚSTO Nový Knín

OBEC Postřekov

Postřekov č. 270
Postřekov leží v pohraniční části okresu Domažlice v podhůří Českého lesa. Je nejlidnatější chodskou obcí. Obec Postřekov má dvě části: Postřekov a Mlýnec. U kostela sv. Jakuba z 19. stol. se nachází oltářní obraz od Jaroslava Špillara.

Akce v kraji

Vyzkoušejte hledání podle vaší pozice