Obecní úřady

OBEC Adršpach

Horní Adršpach č. 128, Adršpach www.obecadrspach.cz

Nejvíce památek největšího významu můžete navštívit přímo na Broumovsku. Tyto památky (klášter, vesnické kostely a celá řada drobných sakrálních památek v širém okolí) souvisejí s působením řádů benediktinů v Broumově.

OBEC Bantice

Bantice č. 14 www.bantice.cz

Z historických památek se v obci nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie umístěn ve středu obce. Nemovitá památka je výklenková kaplička - poklona, která se nachází na návrší severovýchodně od obce u cesty na Prosiměřice.

OBEC Bdeněves

Bdeněves č. 49 www.bdeneves.cz

Bdeněves, která je velmi starou obcí, rozkládá se při řece Mži v území kotliny táhnoucí se od hradu Buben až za město Plzeň.

OBEC Bdeněves

OBEC Bělušice

Bělušice č. 33 www.oubelusice.cz

Mezi kulturní památky obce Bělušice patří zvonička, s jejímž postavením souhlasilo obecní zastupitelstvo pod podmínkou, že nebude představovat žádný náboženský symbol a nebude vysvěcena. Dovnitř zvoničky byl pak umístěn kříž z roku 1883.

OBEC Bělušice

OBEC Bezkov

Bezkov č. 71 www.bezkov.cz

Bezkov je starobylá obec ležící na jižní Moravě cca 10 km po silnici severozápadním směrem od Znojma. Z památek lze jmenovat kapli z roku 1855 zasvěcenou neposkvrněnému početí Panny Marie a poklonu na rozcestí do Mašovic z roku 1799.

OBEC Bílovice

Bílovice č. 70 www.bilovice.cz

Obec Bílovice se nachází 8 km severovýchodně od města Uherské Hradiště. Součástí Bílovic jsou Včelary, které byly do roku 1960 samostatnou obcí. Zámek v obci Bílovice je patrová jednoduchá barokní budova.

OBEC Biskupice

Biskupice č. 120 www.biskupiceuluhacovic.cz

Obec Biskupice leží v oblasti národopisně smíšené na rozhraní moravského Slovácka a Valašska, všeobecně nazývaného Zálesí.

OBEC Blažejovice

Blažejovice č. 38 www.zelivka.cz/place.asp?place_id=3

Blažejovice - statutární obec, jejíž součástí je osada Vítonice ležící na západ od Blažejovic asi 1,5 km. Blažejovickou náves zdobí rybník a kaplička Panny Marie z poloviny devatenáctého století. Další památkou je kaplička v nedaleké osadě Vítonicích.

OBEC Bocanovice

Bocanovice č. 21 www.bocanovice.cz

Vesnice leží v severovýchodní části České republiky, blízko hranic s Polskem a Slovenskem. Je jedním z 15 členů Sdružení obcí Jablunkovska.

OBEC Bocanovice

OBEC Broumy

U radnice 73, Broumy www.broumy.cz

Obec Broumy se nachází v okrese Beroun, na spojnici mezi hrady Žebrák, Točník a Křivoklát. V Broumech můžeme navštívit místo bývalé broumské sklárny a bývalého poplužního dvora v dnešní lokalitě U DVORA - obydlí broumského "glosmistra" - základy budovy pochází z přelomu 16. a 17.stol.V budově staré školy ( postavené v r.1848) je umístěna PAMĚTNÍ SÍŇ - fotografie, dokumenty i různé předměty charakterizující život minulých generací v Broumech.

OBEC Broumy

OBEC Bystřička

Bystřička č. 82 www.bystricka.cz

Obec založená v pol 17. století, známá především údolní nádrží. Její vodní plocha o rozloze 38 ha vytváří jednu z nejnavštěvovanějších rekreačních oblastí s možností koupání a vodních sportů. V okolí četné soukromé i podnikové chaty.

OBEC Bystřička

OBEC Cerekvice nad Bystřicí

Cerekvice nad Bystřicí č. 53 www.cerekvice.cz

Zámek stojí na místě staré tvrze ze 14. století. Jednoduchá tříkřídlá stavba z první poloviny 18. století je vystavěna nad půdorysem tvaru E. Zámek vyhořel a roku 1936 byl upraven podle návrhu Františka Krušiny.

OBEC Černilov

Černilov č. 310 www.cernilov.eu

V Černilově vznikají nové tradice, jako Den dětí pořádaný ZŠ, fotbalová pouť za účasti bývalých reprezentantů pořádaná fotbalovým klubem, srpnová sportovně-recesistická akce "Černilovský pařez".

OBEC Černilov

OBEC Domašov

Brněnská 94, Domašov www.domasov.net

Kostel sv. Vavřince, pozdně barokní kostel. Nynější podoba je z roku 1765. Dále římskokatolická fara, která se připomína roku 1255, dnešní podoba z roku 1782. Z dalších jmenujme budovy Dvora, základní a mateřské školy.

OBEC Dvory nad Lužnicí

Dvory nad Lužnicí č. 63 www.dvorynadluznici.sweb.cz

První zmínka o obci pochází z roku 1499. Celý katastr původně dolnorakouské obce byl k někdejšímu Československu připojen až 31. července 1920 jako součást tzv. Západního Vitorazska, a v rámci Čech začleněn do soudního okresu Třeboň.

OBEC Halámky

Halámky č. 63 www.halamky.info

Obec Halámky byla podle dostupných informací založena asi v roce 1730. Obec Halámky patří do oblasti zvané Vitorazsko. Katastrální výměra je 690 ha, z toho lesní půda 477 ha, zemědělská půda 158 ha a ostatní půda 55 ha.

OBEC Halámky

OBEC Holasovice

Holasovice č. 130 www.obec-holasovice.cz

Obec Holasovice se nachází přibližně 10 km od města Opava. Obec se skládá z částí Kamenec, Loděnice a Štemplovec. Obec se pyšní řadou kulturních památek. V samotných Holasovicích je neolitické sídliště a středověká osada.

OBEC Horní Kounice

Horní Kounice č. 117 www.hornikounice.cz

Horní Kounice se nachází v okrese Znojmo a náleží pod Jihomoravský kraj. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov.

OBEC Horní Počaply

Horní Počaply č. 247 www.hornipocaply.cz

Horní Počaply leží na hranici Středočeského a Ústeckého kraje při levém břehu dolního toku řeky Labe, cca 13 km od Mělníka. Obec tvoří dvě místní části - Horní Počaply a Křivenice.

OBEC Horní Řasnice

Horní Řasnice č. 230 www.hornirasnice.cz

Obec Horní Řasnice leží zhruba 15 km severovýchodně od Frýdlantu. Nejvýznamnější památkou obce je bezesporu původně raně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století.

OBEC Horní Řasnice

OBEC Hostašovice

Hostašovice č. 44 www.hostasovice.cz

Vznik Hostašovic se datuje okolo roku 1249, kdy se podle pověsti ptáčník Hostaša, jako strážce tvrze Hradisko patřící ke Starojickému hradu, usídlil u zdejšího Hrázkového potoka. Vzniká osada, později lesní ves, které patřily ke Starojickému panství.

OBEC Hostašovice

OBEC Hostěrádky-Rešov

Hostěrádky-Rešov č. 212 www.hosteradky-resov.cz

Vesnice Hostěrádky-Rešov leží na území správního obvodu Slavkov u Brna a náleží pod Jihomoravský kraj. Obec se nachází na východním úpatí Prackého kopce jako součást povodí řeky Litavy.

OBEC Hředle

Hředle č. 76 www.hredle.cz

Archeologické nálezy, staré zemědělské nástroje, chmelové známky, zachovalý věžní hodinový stroj, ale i dokumenty z období komunismu jsou k vidění v expozici venkovského muzea ve Hředlích na návsi.

OBEC Hředle

OBEC Chmelná

Chmelná č. 13 www.mojechmelna.estranky.cz

Každou středu, kromě první v měsíci, je ve chmelenské kapli svatého Jana Nepomuckého od 15:15 hodin sloužena mše svatá. 28. 5. 2016 Okrsková soutěž. 7. - 8. 10. 2016 Výlov, rybí hody. 11. 11. 2016 Posvícenská akce.

OBEC Chvojenec

Chvojenec č. 30 www.chvojenec.cz

Před obecním úřadem se nachází památník padlých vojáků v 1. a 2. světové válce z roku 1931, u něhož se pravidelně konají vzpomínkové akty k uctění jejich památky. K dalším pamětihodnostem patří pomník Jana Ámose Komenského před budovou bývalé školy.

OBEC Chvojenec

OBEC Jasenice

Jasenice č. 50 www.jasenice.cz

První písemný záznam o Jasenici je z roku 1353. Uprostřed vsi stojí kaple sv. Máří Magdaleny. Kaple měří bezmála 7 metrů a je pouze 3,9 m široká.

OBEC Javůrek

Javůrek č. 11 www.obecjavurek.cz

Nejstarší písemná zmínka o Javůrku je z roku 1399, kdy Jindřich z Meziříčí pojistil celý Javůrek jako věno své manželce Bačce z Rájce. Od roku 1572 patřil Javůrek až do konce 1. světové války pod hrad Veveří.

OBEC Kaly

Kaly č. 23 www.kaly.cz

Uprostřed obce stojí kaple sv. Maří Magdaleny z roku 1883 (státem chráněná kulturní památka), přibližně na místě staré zvoničky z roku 1834. V roce 1994 byla kaple opravena. Nad vchodem je ve výklenku umístěna plastika sv. Floriána, opravená v roce 1995 F. Hoškem ze Zahrady.

OBEC Kámen

Kámen č. 2 www.obeckamen.cz

Největší dominantou obce je hrad Kámen, založený ve 13. století. Při cestě do hradu stojí sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého. Na hradě je umístěna výstava jednostopých motorových vozidel.

OBEC Kámen

OBEC Kladruby

Kladruby č. 10 www.obec-kladruby.cz

První písemná zpráva o obci Kladruby je z roku 1329, o osadě Vojenicích z roku 1352, v ní je dominantou filiální kostel sv. Jana Křtitele. Obě osady byly majetkem mělnického proboštství do r. 1352. Dnes mají Kladruby 170 obyvatel, malebnou náves s rybníkem, zvoničkou a bohatou zelení, které jí dodávají pěkný vzhled.

OBEC Koclířov

Koclířov č. 123 www.koclirov.cz

Obec Koclířov v roce 2017 slaví 670. let od založení obce a 70. let založení SDH Koclířov. Oslavy se budou konat 24.6.2017.

OBEC Koclířov

OBEC Kovanice

Kovanice č. 101 www.kovanice.cz

Dominantu návsi tvoří kostel svatého Václava, jenž se již roku 1350 uvádí ve starých písemných památkách jako farní. Jeho tři dřevěné oltáře zdobí obrazy od malíře Kramolína. Na jižní straně v boku stavby stojí nízká věž se vchodem, v níž jsou zavěšeny tři zvony. Na největším z nich jsou reliéfy sv. Václava a Jana Nepomuckého, druhý a třetí zvon zůstaly bez ozdob.

OBEC Kovanice

OBEC Krakovec

Krakovec č. 46 www.krakovec.cz

Hrad Krakovec patřil ve své době k nejluxusnějším stavbám. K částečným opravám došlo až po roce 1915 kdy hrad daroval Klubu českých turistů jeho poslední majitel princ Max Croy-Düllmen. Hrad Krakovec byl vyhledáván i filmaři.

OBEC Krsy

Krsy č. 1 www.krsy.cz

Dominantou je kostel sv. Vavřince, jehož založení se datuje kolem r. 1240. Katastr obce tvoří další části: Polínka, Kejšovice, Trhomné a Skelná Huť. V těchto částech se také nacházejí zajímavé památky. Obec je členem Mikroregionu Slavkovský les a MAS

OBEC Krsy

OBEC Krumvíř

Krumvíř č. 184 www.krumvir.cz

Krumvíř patří svojí rozlohou mezi menší vinařské obce jihu Moravy, avšak v poslední době stoupá její význam především díky úspěchům místních vynikajících pěstitelů vína, mladým nadějným sportovcům a v neposlední řadě zpěvákům a muzikantům. Svým návšt

OBEC Krumvíř

OBEC Lavičné

Lavičné č. 30 www.lavicne.cz

První písemná zmínka o obci je z roku 1293. Zajímavé je, že souběžně s názvem Lavičné je uváděn i název Nová Bělá. Název Lavičné je pravděpodobně odvozen od velkého počtu lávek přes potok.

OBEC Lesní Jakubov

Lesní Jakubov č. 30 www.lesnijakubov.cz

Nejstarší písemné prameny svědčí o Jakubovu až ve 14. stol., ale je pravděpodobné, že byl založen již ve století předchozím šlechtickou rodinou, která si budovala opevněné sídlo v trati „Hrádek“ nad Chvojnicí na katastru dnešních Horních Lhotic.

OBEC Lesní Jakubov

OBEC Lety

Na Návsi 160, Lety www.obec-lety.cz

Obec, v různých historických dobách různě nazývaná, (Leth, Letti, Letah, Lethy, Lety), patří k sídlům velice starým. Svědčí o tom archeologické nálezy. V roce 1929 bylo na pozemku letovského rolníka nalezeno 26 nádob, tzv. "popelnic".

OBEC Lety

OBEC Lomnice

Lomnice č. 42 www.obec-lomnice.cz

Obec Lomnice leží v Nízkém Jeseníku pod horou Slunečnou. Lomnice vznikla spojením obcí Lomnice u Rýmařova a Tylov. Žije zde cca 540 obyvatel na katastru o rozloze 2660 ha.

OBEC Loučná nad Desnou

Loučná nad Desnou č. 57 www.loucna-nad-desnou.cz

Při romantických procházkách obcí Loučná a okolím nemůžete minout několik zajímavých kulturních nebo architektonických skvostů. Jednou z těchto památek je zámek a zámecký park s bohatou historií.

Akce v kraji