Těšnov 65/17
Nové Město
Praha
110 00 Praha 1
navigovat
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Kontakty

  • 221 811 111 - informace pro veřejnost
  • 221 812 425 - informace pro veřejnost
  • 221 812 257 - informace pro veřejnost
  • 224 810 478
  • info@mze.cz
  • posta@mze.cz
Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • Ing. Marian Jurečka - ministr

Webové prezentace

Sociální sítě

Činnosti firmy

  • ministerstvo zemědělství

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

Silva Regina 2018
Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh
8.4.2018 - 12.4.2018
stánek PAV Z / 052, PAV C / 002
SALIMA-MBK-INTECO-VINEX-EMBAXPRINT 2018
Mezinárodní potravinářský veletrh
27.2.2018 - 2.3.2018
stánek Salima
Národní výstava myslivosti + Natur Expo Brno 2017
Národní výstava myslivosti
11.5.2017 - 14.5.2017
stánek PAV F / 051, PAV P / 008
Techagro + Animal Vetex + Silva Regina + Biomasa 2016
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky
3.4.2016 - 7.4.2016
stánek Techagro, Silva regina
INFOTHERMA 2016
Mezinárodní výstava vytápění, úspory energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů
18.1.2016 - 21.1.2016
stánek záštita nad výstavou/záštita nad výstavou
Národní výstava myslivosti 2015
Národní výstava myslivosti
25.6.2015 - 28.6.2015
stánek PAV G1 / 045, PAV G1 / 020A
Techagro + Animal Vetex + Silva Regina + Biomasa 2014
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky
30.3.2014 - 3.4.2014
stánek PAV A1 / 011
SALIMA-MBK-INTECO-VINEX-EMBAX-PRINT EXPO 2014
Mezinárodní veletrh obalů a obalových technologií
25.2.2014 - 28.2.2014
stánek PAV A1 / 002, PAV A1 / 002
NVHZZT 2013
Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky
27.6.2013 - 30.6.2013
stánek PAV P / 044
více prezentací

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Stabilizace pracovníků Ministerstva zemědělství v
programovém období 2007 - 2013 (10/2015)

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 20.10.2015 - Projekt v realizaci
Zaměstnanci na HPP hrazení z Technické pomoci
OP Rybářství II

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 20.10.2015 - Projekt v realizaci
Zaměstnanec na HPP hrazený z Technické pomoci
OP Rybářství III

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 20.10.2015 - Projekt v realizaci
Kuchařka sladkovodní ryby
OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 16.9.2015 - Projekt v realizaci
Prezentace sladkovodní akvakultury na
agrosalonu Země živitelka

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 3.8.2015 - Projekt v realizaci
Zaměstnanec na HPP hrazený z Technické pomoci
OP Rybářství II

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 22.6.2015 - Projekt v realizaci
Stabilizace pracovníků Ministerstva zemědělství v
programovém období 2007 - 2013 (07 - 09/2015)

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 22.6.2015 - Projekt v realizaci
Propagační kampaň sladkovodní akvakultury ve
veřejnoprávní ČT

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 11.6.2015 - Projekt v realizaci
Publikace - Operační program Rybářství 2014 -
2020

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 21.5.2015 - Projekt v realizaci
Finanční limity Operačního programu Rybářství
2014 - 2020

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 21.5.2015 - Projekt nedokončen
Prezentace sladkovodní akvakultury na odborné
výstavě Natura Viva

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 27.4.2015 - Projekt v realizaci
Publikace - Úspěšné projekty Operačního
programu Rybářství 2007 - 2013

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 24.2.2015 - Projekt v realizaci
Jednání Monitorovacího výboru
OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 16.2.2015 - Projekt v realizaci
Odborné semináře pro žadatele
OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 9.2.2015 - Projekt v realizaci
Zaměstnanci na HPP hrazení z Technické pomoci
OP Rybářství

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 5.12.2014 - Projekt v realizaci
Analýza pořizovacích investičních nákladů
technologií a staveb pro recirkulace a jiné
systémy

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 15.10.2014 - Projekt v realizaci
Metodika hodnocení projektů OP Rybářství v
programovém období 2014-2020

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 15.10.2014 - Projekt v realizaci
Prezentace sladkovodní akvakultury na trzích a
slavnostech

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 8.10.2014 - Projekt dokončen
Právní analýza projektu reg. č.
CZ.1.25/3.3.00/12.00067

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 11.9.2014 - Projekt v realizaci
Úspěšné projekty Operačního programu Rybářství
2007 - 2013

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 11.9.2014 - Projekt nedokončen
Mezinárodní veletrh Země živitelka - prezentace
sladkovodní akvakultury

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 25.6.2014 - Projekt v realizaci
Vytvoření katalogu procesů a informačních služeb
MZe a SPÚ

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.5.2014 - Projekt v realizaci
Monitoring OP Rybářství, plán hodnocení, popis
sběru dat a studie ziskovosti a nákladovosti
odvětví

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 9.10.2013 - Projekt v realizaci
Analýza absorpční kapacity OP Rybářství 2014 -
2020

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 9.10.2013 - Projekt v realizaci
Monitorovací výbory a konference 2013+
OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 18.4.2013 - Projekt v realizaci
Ex-ante hodnocení OP Rybářství v období 2014 -
2020 a hodnocení SEA

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 22.1.2013 - Projekt v realizaci
Stabilizace pracovníků Ministerstva zemědělství v
programovacím období 2007 - 2013
(10/2012-6/2015)

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 17.10.2012 - Projekt v realizaci
Návrh dlouhodobé komunik. strategie na podporu
spotřeby sl. ryb a výrobků z nich v období
2012-2015

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 2.10.2012 - Projekt v realizaci
Analýza současného stavu a prognóza vývoje
akvakultury v ČR na období 2014 - 2020

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 14.6.2012 - Projekt v realizaci
Monitoring výchozího stavu úniku úhoře říčního z
území ČR

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 25.5.2012 - Projekt v realizaci
Prezentace MZe na mezinárodním agrosalonu
Země Živitelka

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 25.5.2012 - Projekt nedokončen
Účast MZe na doprovodné výstavě k mezinárodní
konferenci AQUA 2012

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 25.5.2012 - Projekt v realizaci
Pořízení ICT spojené s prováděním OP Rybářství
OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 17.4.2012 - Projekt v realizaci
Kontrola opatření 2.2 externím kontrolorem na
místě

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 17.4.2012 - Projekt v realizaci
Odborné hodnocení projektů opatření 3.1 b) a 3.4
OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 23.1.2012 - Projekt v realizaci
Prof. vzdělávání pracovníků odboru 14120 při
přípravě navazujícího období, účast na jednáních

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 1.12.2011 - Projekt v realizaci
Profesní vzdělávání pracovníků odboru Řídícího
orgánu OP Rybářství a účast na jednáních

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 1.12.2011 - Projekt v realizaci
Stabilizace pracovníků Ministerstva zemědělství v
programovacím období 2007 - 2013
(10/2011-9/2012)

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 7.10.2011 - Projekt v realizaci
Výroba propagačních a informačních materiálů v
rámci OP Rybářství

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 26.7.2011 - Projekt v realizaci
Organizační zabezpečení zasedání pro potřeby
Řídícího orgánu OP Rybářství 2011 - 2014

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 19.7.2011 - Projekt v realizaci
Zefektivnění řízení lidských zdrojů pomocí
implementace moderních forem vzdělávání
zaměstnanců MZE pro podporu interních procesů
úřadu

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2011 - Projekt dokončen
Výroba a distribuce Pravidel pro žadatele v rámci
Operačního programu Rybářství

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 15.4.2011 - Projekt v realizaci
Zaměstnanec na HPP hrazený z opatření 5.1. OP
Rybářství (2011 - 2015)

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 15.4.2011 - Projekt v realizaci
Střednědové hodnocení Operačního programu
Rybářství

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 15.4.2011 - Projekt v realizaci
Kvalitativní posouzení technických zpráv pilotních
projektů OP Rybářství

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 15.4.2011 - Projekt v realizaci
Zefektivnění systému řízení v ÚHÚL a snižování
administrativní byrokracie

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.1.2011 - Projekt dokončen
Optimalizace procesu poskytování státních
příspěvků PO v rezortu MZE ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.1.2011 - Projekt dokončen
Optimalizace systému řízení bezpečnosti informací
na Ministerstvu zemědělství

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.1.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj a úprava zemědělských registrů ..
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.12.2010 - Projekt dokončen
Efektivní řízení a výkon služeb lesního
hospodářství ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.12.2010 - Projekt dokončen
Identifikace strategií MZE a vytvoření
předpokladů pro reorganizaci úřadu pomocí
analýzy podpůrných činností, procesů a systémů
v rámci resortu MZE včetně dopadů na přímo
řízené organizace

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.11.2010 - Projekt nedokončen
Vytvoření a implementace systému odměňování
vedoucích pracovníků organizací rezortu MZe

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 29.10.2010 - Projekt dokončen
Stabilizace pracovníků Ministerstva zemědělství v
programovacím období 2007 - 2013
(10/2010-9/2011)

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 27.10.2010 - Projekt v realizaci
Zveřejnění úspěšně realizovaných projektů OP
Rybářství

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 12.8.2010 - Projekt v realizaci
Kompatibilita spisové služby MZe
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 31.5.2010 - Projekt dokončen
Právní analýza komunitárních norem ES a české
legislativy k procesu výběrového řízení v rámci
OP Ryb

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 24.2.2010 - Projekt v realizaci
Stabilizace pracovníků odboru 14120 MZe v
programovacím období 2007 - 2013 (10/2009 -
09/2010)

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 1.2.2010 - Projekt v realizaci
Výroba a distribuce informačních materiálů v
rámci Operačního programu Rybářství

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 1.2.2010 - Projekt v realizaci
Opak.evaluace komunik.kampaně na podporu
spotřeby sladkovod.ryb domácí produkce,
výzkum veřej.mínění

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 15.1.2010 - Projekt v realizaci
Stabilizace pracovníků odboru 14120 MZe v
programovacím období 2007 - 2013 (8 - 9/2009)

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 29.9.2009 - Projekt v realizaci
Monitorovací výbory a konference v rámci
Operačního programu Rybářství

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 5.6.2009 - Projekt v realizaci
DVD s úspěšnými projekty a propagační
předměty v rámci Operačního programu
Rybářství

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 5.6.2009 - Projekt v realizaci
Analýza kvality nastavení parametrů komunikační
kampaně "Ryba domácí"

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 5.6.2009 - Projekt v realizaci
Analýza absorpční kapacity ČR pro čerpání
prostředků Operačního programu Rybářství

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 11.3.2009 - Projekt v realizaci
Realizace dlouhodobé komunikační strategie na
podporu spotřeby slad. ryb.

OP Rybářství (EFF)
Datum alokace: 15.12.2008 - Projekt v realizaci
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Ministerstvo zemědělství

IČ: 00020478
Právní forma: Organizační složka státu
Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Každý den operátorky zaktualizují údaje u více než 1.000 firem