Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
Praha
128 00 Praha 28

Kontakty

Kontaktní osoby

  • Dr. Ing. Jaromír Drábek
  • Petr Hrabáň - tiskový mluvčí
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

MSV 2017
Mezinárodní strojírenský veletrh
9.10.2017 - 13.10.2017
stánek PAV Z / 012
MSV 2017
Mezinárodní strojírenský veletrh
9.10.2017 - 13.10.2017
stánek PAV A2 / 008
REHAPROTEX 2017
Veletrh rehabilitačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek
19.9.2017 - 22.9.2017
stánek PAV A1 / 030
MSV, IMT, FOND-EX, WELDING, PLASTEX, PROFINTECH 2016
Mezinárodní strojírenský veletrh
3.10.2016 - 7.10.2016
stánek MSV
For Arch 2015
Mezinárodní stavební veletrh
15.9.2015 - 19.9.2015
stánek 3 B 1
Interprotec 2015
Mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí
19.5.2015 - 21.5.2015
stánek PAV F / 002
MSV, IMT, Fondex, Welding, Profintech, Plastex, Interprotec 2014
Mezinárodní strojírenský veletrh
29.9.2014 - 3.10.2014
stánek PAV Z / 069
více prezentací

Činnosti firmy

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí

Oficiální údaje: Ministerstvo práce a sociálních věcí

IČ: 00551023
Právní forma: Organizační složka státu

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Evropské služby zaměstnanosti ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 27.4.2015 - Probíhá
Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.12.2014 - Probíhá
Studie proveditelnosti nástroje služeb pro domácnost
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.12.2014 - Probíhá
Efektivní řízení úřadu MPSV
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.9.2014 - Probíhá
Inovacemi k prevenci pracovního vykořisťování EU občanů
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 29.8.2014 - Probíhá
Rozvoj Projektové kanceláře MPSV
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.8.2014 - Probíhá
Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.6.2014 - Probíhá
Individuální poradenství pro uchazeče o zaměstnání s prvky koučování jako metoda k jejich zatraktivnění na trhu práce a efektivnějšímu zprostředkování zaměstnání
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.6.2014 - Probíhá
Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 9.6.2014 - Probíhá
Vzdělávání pracovníků MPSV odborných útvarů
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 24.4.2014 - Probíhá
Nastavení jednotné politiky bezpečnosti v resortu MPSV
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.4.2014 - Probíhá
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.4.2014 - Probíhá
Předvídání kvalifikačních potřeb
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.3.2014 - Probíhá
Systém efektivního řízení lidských zdrojů Úřadu práce ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.11.2013 - Probíhá
Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 9.9.2013 - Probíhá
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.8.2013 - Probíhá
Call centrum Úřadu práce ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 27.6.2013 - Probíhá
Vzdělávejte se pro stabilitu!
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 23.5.2013 - Probíhá
Zajištění administrativních kapacit IOP ZS MPSV
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.5.2013 - Probíhá
Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.3.2013 - Probíhá
Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.2.2013 - Probíhá
Transformace sociálních služeb
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 10.1.2013 - Probíhá
Podpora sociálního podnikání v České republice
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 10.1.2013 - Probíhá
Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 3.10.2012 - Probíhá
Podpůrné informační nástroje OP LZZ (PIN OP LZZ)
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 24.9.2012 - Probíhá
Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 11.9.2012 - Probíhá
Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.6.2012 - Ukončen
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 20.4.2012 - Probíhá
Inovace systému kvality sociálních služeb
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.9.2011 - Probíhá
Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2011 - Ukončen
Vzdělávejte se pro růst!
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.7.2011 - Ukončen
Vzdělávání ZS - MPSV
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.5.2011 - Probíhá
Projekt technické pomoci MPSV - publicita
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.5.2011 - Probíhá
Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb v oblasti připravovaných reforem MPSV
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 5.5.2011 - Ukončen
Systemizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.4.2011 - Ukončen
Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.3.2011 - Ukončen
Personální a odborné zajištění realizace aktivní politiky zaměstnanosti na úřadech práce
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.3.2011 - Ukončen
Audit rodina & zaměstnání - nástroj k rozvoji opatření pro harmonizaci pracovního a rodinného života zaměstnanců
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 31.1.2011 - Ukončen
Rozvoj lidských zdrojů v rámci implementační struktury Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.11.2010 - Probíhá
Informační a propagační aktivity a publicita oblastí podpory v gesci ZS
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 11.10.2010 - Probíhá
Podpora procesů v sociálních službách
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 10.9.2010 - Probíhá
Financování osobních nákladů PAS MPSV (2011-06/2015)
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 27.8.2010 - Ukončen
Kontroly ZS individuálních a grantových projektů OP LZZ na místě
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.7.2010 - Probíhá
Zajištění vzdělávání, výměna zkušeností a účast na kurzech pro pracovníky ZS
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 15.6.2010 - Probíhá
Kontrola projektů ESF - Řídící orgán
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2010 - Probíhá
Metodická podpora žadatelům - úřadům práce pro Regionální individuální projekty pro oblast podpory 1.2
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.5.2010 - Ukončen
Podpora činnosti pověřeného auditního subjektu OP LZZ
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.4.2010 - Ukončen
Vzdělávejte se!
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Ukončen
Rozvoj Národní soustavy povolání a Sektorových rad jako nástroje zaměstnavatelů k ovlivňování RLZ v ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 5.2.2010 - Ukončen
TÁTO, JAK NA TO?
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 8.1.2010 - Ukončen
Služby administrativního zajištění globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 3.4 a 5.1. OP LZZ
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.12.2009 - Probíhá
Podpora transformace sociálních služeb
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.12.2009 - Ukončen
Administrace, poradenství, publicita GG, příprava seminářů pro předkladatele/realizátory projektů
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.12.2009 - Probíhá
Rozvoj služeb a spolupráce ÚP se zaměstnavateli v měnících se podmínkách na trhu práce
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.10.2009 - Ukončen
Informační a propagační aktivity ESF v ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.8.2009 - Probíhá
Zajištění a organizace zasedání ZS
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.8.2009 - Probíhá
Materiální a technické zajištění ŘO OP LZZ
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Probíhá
Zvýšení efektivnosti systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.7.2009 - Ukončen
Call centrum služeb zaměstnanosti
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.7.2009 - Ukončen
Financování osobních nákladů PAS - MPSV (2009-2010)
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2009 - Ukončen
Zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OP LZZ 2008-2015
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 20.3.2009 - Probíhá
Týdny zaměstnanosti Brusel 2009-15
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 16.3.2009 - Probíhá
Semináře pro žadatele o finanční podporu projektů OP LZZ v rámci globálních grantů a regionálních individuálních projektů
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 11.3.2009 - Ukončen
Zajištění a organizace zasedání MV OP LZZ a ŘO OP LZZ
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.1.2009 - Probíhá
Poskytování kompletních servisních služeb zajišťujících řádné provozování SW produktu IS Monit7+ a provozování webové žádosti Benefit7 v modifikaci pro užití pro OP LZZ
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.1.2009 - Ukončen
Informační a propagační aktivity a publicita oblasti podpory 3.1 a 3.2
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.1.2009 - Ukončen
Zajištění věcného hodnocení grantových a individuálních projektů pro ZS
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 15.1.2009 - Probíhá
Projekt technické pomoci 1 ZS Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.12.2008 - Ukončen
Projekt technické pomoci 2 ZS Ministerstvo práce a sociálních věcí
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.12.2008 - Ukončen
Technické zázemí ZS pro implementaci projektů ESF v rámci OP LZZ
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 3.12.2008 - Probíhá
Odborná a právní podpora ZS
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.11.2008 - Probíhá
Zajištění hodnocení a výběru projektů pro ŘO OP LZZ
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.11.2008 - Probíhá
Zajištění výdajů vzniklých při řízení a realizaci OP LZZ v oblasti lidských zdrojů
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.11.2008 - Probíhá
Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.11.2008 - Ukončen
Společensky účelná pracovní místa
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.11.2008 - Ukončen
Vzdělávejte se pro růst! - Veřejně prospěšné práce
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.11.2008 - Ukončen
Hodnocení a výběr projektů ZS - 22
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.8.2008 - Ukončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Měsíčně zodpovíme více než 13.000 e-mailových dotazů