Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
Praha
128 00 Praha 28
navigovat
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Kontakty

Kontaktní osoby

  • Dr. Ing. Jaromír Drábek
  • Petr Hrabáň - tiskový mluvčí
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Činnosti firmy

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

FOR BABIES 2018
9. veletrh potřeb pro děti a kojence
25.10.2018 - 28.10.2018
stánek 1 /B23
FOR INDUSTRY 2018
17. mezinárodní průmyslový veletrh
15.5.2018 - 18.5.2018
stánek 2/D23
MSV 2017
Mezinárodní strojírenský veletrh
9.10.2017 - 13.10.2017
stánek PAV A2 / 008, PAV Z / 012
REHAPROTEX 2017
Veletrh rehabilitačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek
19.9.2017 - 22.9.2017
stánek PAV A1 / 030
FOR INDUSTRY 2017
16. mezinárodní veletrh strojírenských technologií
9.5.2017 - 12.5.2017
stánek 3/C02, 3/C02
ProDítě 2017
Prodejně-kontraktační veletrh potřeb pro dítě
23.3.2017 - 26.3.2017
stánek PAV B-I / G004
MSV, IMT, FOND-EX, WELDING, PLASTEX, PROFINTECH 2016
Mezinárodní strojírenský veletrh
3.10.2016 - 7.10.2016
stánek MSV
For Arch 2015
Mezinárodní stavební veletrh
15.9.2015 - 19.9.2015
stánek 3 B 1
Interprotec 2015
Mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí
19.5.2015 - 21.5.2015
stánek PAV F / 002
MSV, IMT, Fondex, Welding, Profintech, Plastex, Interprotec 2014
Mezinárodní strojírenský veletrh
29.9.2014 - 3.10.2014
stánek PAV Z / 069
více prezentací

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Evropské služby zaměstnanosti ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 27.4.2015 - Projekt dokončen
Podpora sociálního začleňování na místní a
regionální úrovni

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.12.2014 - Projekt dokončen
Studie proveditelnosti nástroje služeb pro
domácnost

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.12.2014 - Projekt dokončen
Efektivní řízení úřadu MPSV
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.9.2014 - Projekt dokončen
Inovacemi k prevenci pracovního vykořisťování
EU občanů

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 29.8.2014 - Projekt dokončen
Rozvoj Projektové kanceláře MPSV
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.8.2014 - Projekt dokončen
Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.6.2014 - Projekt dokončen
Individuální poradenství pro uchazeče o
zaměstnání s prvky koučování jako metoda k
jejich zatraktivnění na trhu práce a efektivnějšímu
zprostředkování zaměstnání

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.6.2014 - Projekt dokončen
Systémová podpora profesionálního výkonu
sociální práce

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 9.6.2014 - Projekt dokončen
Strategie MPSV v rámci Smart Administration z
pohledu řízení věcných a podpůrných agend

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.6.2014 - Projekt nedokončen
Vzdělávání pracovníků MPSV odborných útvarů
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 24.4.2014 - Projekt dokončen
Nastavení jednotné politiky bezpečnosti v resortu
MPSV

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.4.2014 - Projekt dokončen
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.4.2014 - Projekt v realizaci
Předvídání kvalifikačních potřeb
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.3.2014 - Projekt dokončen
Systém efektivního řízení lidských zdrojů Úřadu
práce ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.11.2013 - Projekt dokončen
Metodika individuální a komplexní práce s klienty
ÚP ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 9.9.2013 - Projekt dokončen
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.8.2013 - Projekt dokončen
Call centrum Úřadu práce ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 27.6.2013 - Projekt dokončen
Vzdělávejte se pro stabilitu!
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 23.5.2013 - Projekt dokončen
Zajištění administrativních kapacit IOP ZS MPSV
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.5.2013 - Projekt dokončen
Optimalizace institucionálního zabezpečení
rovných příležitostí žen a mužů v ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.3.2013 - Projekt dokončen
Podpora pracovního uplatnění starších osob v
souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským
rokem aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.2.2013 - Projekt dokončen
Podpora sociálního podnikání v České republice
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 10.1.2013 - Projekt dokončen
Transformace sociálních služeb
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 10.1.2013 - Projekt dokončen
Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré
praxe v Evropě

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 3.10.2012 - Projekt dokončen
Podpůrné informační nástroje OP LZZ (PIN OP
LZZ)

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 24.9.2012 - Projekt dokončen
Systémová podpora procesů transformace
systému péče o ohrožené děti a rodiny

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 11.9.2012 - Projekt dokončen
Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 19.6.2012 - Projekt dokončen
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 20.4.2012 - Projekt dokončen
Zajištění pilotního provozu prostředí centralizované
datové infrastruktury pro provoz agendových
aplikací, pilotní provoz aplikací na podporu
zaměstnanosti a zaškolení uživatelů pro jejich
efektivní využívání.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.12.2011 - Projekt nedokončen
Inovace systému kvality sociálních služeb
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.9.2011 - Projekt dokončen
Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.8.2011 - Projekt dokončen
Vzdělávejte se pro růst!
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.7.2011 - Projekt dokončen
Vzdělávání ZS - MPSV
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.5.2011 - Projekt dokončen
Projekt technické pomoci MPSV - publicita
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.5.2011 - Projekt dokončen
Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a
veřejných služeb v oblasti připravovaných
reforem MPSV

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 5.5.2011 - Projekt dokončen
Systemizace Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.4.2011 - Projekt dokončen
Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.3.2011 - Projekt dokončen
Personální a odborné zajištění realizace aktivní
politiky zaměstnanosti na úřadech práce

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 18.3.2011 - Projekt dokončen
Audit rodina & zaměstnání - nástroj k rozvoji
opatření pro harmonizaci pracovního a rodinného
života zaměstnanců

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 31.1.2011 - Projekt dokončen
Komplexní vzdělávací systém zaměstnanců služeb
zaměstnanosti - UPRATE II

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 17.12.2010 - Projekt nedokončen
Kompatibilita spisové služby v systému inspekce
práce

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 14.12.2010 - Projekt nedokončen
Vybudování Access Points - přístupových míst ČR
do Evropské architektury sociálního zabezpečení

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 14.12.2010 - Projekt nedokončen
Rozvoj lidských zdrojů v rámci implementační
struktury Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.11.2010 - Projekt dokončen
Informační a propagační aktivity a publicita oblastí
podpory v gesci ZS

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 11.10.2010 - Projekt v realizaci
Podpora procesů v sociálních službách
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 10.9.2010 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů PAS MPSV
(2011-06/2015)

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 27.8.2010 - Projekt dokončen
Kontroly ZS individuálních a grantových projektů
OP LZZ na místě

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.7.2010 - Projekt dokončen
Zajištění vzdělávání, výměna zkušeností a účast
na kurzech pro pracovníky ZS

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 15.6.2010 - Projekt dokončen
Administrátor monitorovacích zpráv
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.6.2010 - Projekt nedokončen
Kontrola projektů ESF - Řídící orgán
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 11.5.2010 - Projekt dokončen
Metodická podpora žadatelům - úřadům práce pro
Regionální individuální projekty pro oblast
podpory 1.2

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 4.5.2010 - Projekt dokončen
Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.4.2010 - Projekt nedokončen
Podpora činnosti pověřeného auditního subjektu
OP LZZ

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.4.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávejte se!
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Projekt dokončen
Rozvoj Národní soustavy povolání a Sektorových
rad jako nástroje zaměstnavatelů k ovlivňování
RLZ v ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 5.2.2010 - Projekt dokončen
TÁTO, JAK NA TO?
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 8.1.2010 - Projekt dokončen
Služby administrativního zajištění globálních
grantů v oblastech podpory 1.1, 3.4 a 5.1. OP
LZZ

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.12.2009 - Projekt dokončen
Podpora transformace sociálních služeb
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.12.2009 - Projekt dokončen
Administrace, poradenství, publicita GG, příprava
seminářů pro předkladatele/realizátory projektů

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 22.12.2009 - Projekt dokončen
Rozvoj služeb a spolupráce ÚP se zaměstnavateli
v měnících se podmínkách na trhu práce

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.10.2009 - Projekt dokončen
Informační a propagační aktivity ESF v ČR
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.8.2009 - Projekt dokončen
Zajištění a organizace zasedání ZS
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.8.2009 - Projekt dokončen
Materiální a technické zajištění ŘO OP LZZ
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 29.7.2009 - Projekt dokončen
Zvýšení efektivnosti systému podpory
zaměstnávání osob se zdravotním postižením v
ČR

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.7.2009 - Projekt dokončen
Call centrum služeb zaměstnanosti
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.7.2009 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů PAS - MPSV
(2009-2010)

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 9.4.2009 - Projekt dokončen
Zpracování evaluací, analýz a odborných studií
pro OP LZZ 2008-2015

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 20.3.2009 - Projekt dokončen
Týdny zaměstnanosti Brusel 2009-15
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 16.3.2009 - Projekt dokončen
Semináře pro žadatele o finanční podporu projektů
OP LZZ v rámci globálních grantů a regionálních
individuálních projektů

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 11.3.2009 - Projekt dokončen
Poskytování kompletních servisních služeb
zajišťujících řádné provozování SW produktu IS
Monit7+ a provozování webové žádosti Benefit7
v modifikaci pro užití pro OP LZZ

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.1.2009 - Projekt dokončen
Informační a propagační aktivity a publicita oblasti
podpory 3.1 a 3.2

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.1.2009 - Projekt dokončen
Zajištění a organizace zasedání MV OP LZZ a ŘO
OP LZZ

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.1.2009 - Projekt dokončen
Zajištění věcného hodnocení grantových a
individuálních projektů pro ZS

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 15.1.2009 - Projekt dokončen
Projekt technické pomoci 1 ZS Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.12.2008 - Projekt dokončen
Projekt technické pomoci 2 ZS Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.12.2008 - Projekt dokončen
Technické zázemí ZS pro implementaci projektů
ESF v rámci OP LZZ

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 3.12.2008 - Projekt dokončen
Zajištění hodnocení a výběru projektů pro ŘO OP
LZZ

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.11.2008 - Projekt dokončen
Odborná a právní podpora ZS
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 26.11.2008 - Projekt dokončen
Zajištění výdajů vzniklých při řízení a realizaci OP
LZZ v oblasti lidských zdrojů

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.11.2008 - Projekt dokončen
Společensky účelná pracovní místa
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.11.2008 - Projekt dokončen
Vzdělávejte se pro růst! - Veřejně prospěšné
práce

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.11.2008 - Projekt dokončen
Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující
zvýšení zaměstnatelnosti

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.11.2008 - Projekt dokončen
Hodnocení a výběr projektů ZS - 22
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.8.2008 - Projekt dokončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Ministerstvo práce a sociálních věcí

IČ: 00551023
Právní forma: Organizační složka státu
Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
U firem evidujeme více než 70.000 poboček