Letenská 525/15
Malá Strana
Praha
118 00 Praha 011
navigovat

Kontakty

 • 257 041 111 - ústředna
 • 257 042 705 - podatelna
 • 257 042 588 - knihovna
 • 257 042 788
 • podatelna@mfcr.cz
 • 257 042 793
 • 257 042 746

Úřední hodiny  

výpůjční doba pro veřejnost
PO 08:30-12:00 13:00-16:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:30-12:00 13:00-16:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno

Kontaktní osoby

 • JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. - ministryně
 • Květa Žaloudková - stará se o SND
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Činnosti firmy  

  Ministerstvo financí
 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění, oplatnění DPH a spotřební daně při dovozu a vývozu zboží a služeb v mezinárodní dopravě
  odborná knihovna
 • přístupná pracovníkům sektoru Ministerstva financí, smluvním partnerům, stranám jednajícím s Ministerstvem financí, knihovnám a informačním institucím dle dohody
 • specializace (finance, ekonomika z hlediska státní správy)
 • speciální informační dokumenty - mikrofiše (dokumenty U.S.-Tresaury)
 • spolupráce se zahraničními partnery (Institut für Welwirtschaft Kiel)
 • rešeršní služby
 • zapůjčení
 • knihy
 • časopisy
 • CD ROMY
 • přílohová CD k časopisům
 • přílohová CD ke knihám
 • ostatní informační materiály (sbírky zákonů, věstníky, zpravodaje)
 • ostatní informační materiály (překlady, rešerše)

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2016-000412Z2016-000412nen.nipez.cz
F2015-565767508241mfcr.ezak.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Dynamický nákupní systém na služby penetračního testování

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-046552Systémové a technické poradenské službySlužby24 000 000,00 Kč
detail VZ

Lhůta pro nabídky: 2.2.2021 10:00:00

Místo plnění: Česká republika

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění služby penetračního testování, která je s ohledem na zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů či jeho prováděcích předpisů nutná v oblasti zabezpečení jednotlivých informačních systémů Kritické informační infrastruktury a Významných informačních systémů a provozních systémů. Předmětem veřejných zakázek mohou být i penetrační testy prováděné dle legislativy, která nahradí legislativu dle věty první, či provedení penetračních testů na jakémkoli informačním systému, pokud to Centrální zadavatel (či zadavatel veřejné zakázky v DNS) považuje za vhodné.

Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Kyocera

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-046005Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístrojeDodávky3 230 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění budou pracoviště Centrálního zadavatele a jednotlivých Pověřujících zadavatelů na území ČR. Konkrétní seznam všech Odběrných míst k datu uveřejnění ZD je uveden v Příloze č. 5 ZD.

Popis veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Kyocera, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé budou odebírat spotřební materiál dle aktuálních potřeb, avšak do výše dle limitů čerpání Centrálního zadavatele a jednotlivých Pověřujících zadavatelů.

Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Canon

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-046003Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístrojeDodávky2 590 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění budou pracoviště jednotlivých Pověřujících zadavatelů na území ČR. Konkrétní seznam všech Odběrných míst k datu uveřejnění ZD je uveden v Příloze č. 5 ZD.

Popis veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů, odpadních nádob či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Canon, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Pověřující zadavatelé budou odebírat spotřební materiál dle aktuálních potřeb, avšak do výše dle limitů čerpání jednotlivých Pověřujících zadavatelů.

„SEZ, Sanace areálu společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-044931Dekontaminace životního prostředíSlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je areál společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. - Štramberská, Mariánské Hory a Hulváky

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace sanačního zásahu v areálu společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.“, zpracované společností Biodegradace s.r.o. (prosinec 2019 / revize červen 2020), která je přílohou č. 3 až 7 ZD.Předmětem plnění je realizace opatření a činností nutných k nápravě závadného stavu horninového prostředí a stavebních konstrukcí v areálu společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.

„SEZ, Sanační práce na levém břehu Olše v areálu spol. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043720Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vodSlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je levý břeh řeky Olše podél ulice Závodní, k.ú. a obec Třinec.

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Třinec TŽ sedimenty Olše - sanace vod“, zpracované v listopadu 2019 Ing. Michalem Vackem, která je přílohou č. 3 ZD.

„SEZ, Sanace podzemních vod v areálu Siemens Electric Machines s.r.o., Drásov 126“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-042622Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanaceSlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je areál Siemens Electric Machines s.r.o., Drásov 126 a jeho okolí (vrty vně areálu), Jihomoravský kraj.

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace podzemních vod Siemens Electric Machines s. r. o. Drásov“, zpracované v dubnu 2020 společností GEOtest a.s., IČO: 46344942.
Předmětem plnění je odstranění znečištění podzemních vod v areálu Siemens Electric Machines s.r.o.
Hlavním cílem projektovaného sanačního zásahu je zajistit plnění cílových limitů uložených
rozhodnutím ČIŽP OI Brno, konkrétně cílové limitní koncentrace v podzemní vodě stanovené pro plochu areálu a pro hranici areálu.

Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Epson

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-043108Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístrojeDodávky5 790 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění budou pracoviště Centrálního zadavatele a jednotlivých Pověřujících zadavatelů na území ČR. Konkrétní seznam všech Odběrných míst k datu uveřejnění ZD je uveden v Příloze č. 5 ZD.

Popis veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Epson, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Centrální zadavatel a pověřující zadavatelé budou odebírat spotřební materiál dle aktuálních potřeb, avšak do výše dle limitů čerpání Centrálního zadavatele a jednotlivých Pověřujících zadavatelů.

„Průmyslová zóna Lom“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040980Výstavba vedlejších komunikací Stavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Průmyslová zóna Lom“, zpracované 09/2020, společností ARTECH spol. s r.o., Václavské nám. 819/43, 110 00 Praha 1, IČO: 25024671.
Předmětem plnění je výstavba nové obousměrné dvoupruhové místní obslužné komunikace. Součástí řešení je rovněž rekonstrukce mostku a odvádění dešťových vod propustky.
Cílem prací je zajistit komunikační spojení prostoru, který bude v budoucnu využíván jako průmyslová zóna, s okolní komunikační sítí.
Souhrnná technická zpráva a Technická zpráva stavebního objektu SO 401_Veřejné osvětlení uvádí realizaci stožárů a svítidel veřejného osvětlení. Tyto činnosti NEJSOU součástí předmětu plnění této veřejné zakázky, město Lom si je bude zajišťovat vlastní investiční akcí!!

„Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov - Obnovení dopravní komunikace“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-039446Výstavba hlavních komunikací Stavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov - Obnovení dopravní komunikace“, zpracované v květnu 2020 společností Moravia Consult Olomouc a.s., IČO: 00296007, která je přílohou č. 3 ZD.
Informace, uvedené v projektové dokumentaci ke stavebnímu objektu C 401 Veřejné osvětlení, mají pouze informativní charakter. Realizace objekt C 401 Veřejné osvětlení není předmětem plnění této veřejné zakázky.
Předmětem plnění je obnova dopravní komunikace a přeložení stávající silnice II/459 východním směrem mimo zastavěné území města Horní Benešov, úprava napojujících komunikací a chodníku.

SEZ - „Supervize I. etapy sanace včetně koordinátora BOZP - lokality Koksovny Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s.“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-039832Kontrola kvality z hlediska životního prostředíSlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je lokalita bývalé Koksovny Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a. s. v Ostravě - Mariánských Horách.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je provádění supervizní činnosti a koordinace BOZP v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. - zákoníkem práce po dobu realizace veřejné zakázky „SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., sanace nesatruované zóny I. etapa“.

Stavební úpravy MK v lokalitě finské kolonie

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-039846Výstavba vedlejších komunikací Stavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy MK v lokalitě finské kolonie“, zpracované v červenci 2018 společností VS projekt, s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Jedná se o rekonstrukci konstrukce přístupových komunikací k rodinným domům. Stávající uliční vpustě budou vyměněny včetně napojení na stávající kanalizaci.
Jedná se o místní komunikace III. třídy, které jsou obslužnými komunikacemi, na níž je umožněn smíšený provoz podle §6 odst. 3 zákona č.13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích.
Cílem této stavby je celkovou rekonstrukcí místních komunikací zlepšit přístup k rodinným domům i zlepšit stav odvodnění na těchto komunikacích.

"SEZ - Komplexní monitoring podzemních a povrchových vod v areálu společnosti Synthesia, a.s."

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-039174Ekologické monitorování v jiných případech než u stavbySlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je areál společnosti Synthesia, a.s. se sídlem Pardubice, Semtín č. p. 103, PSČ: 530 02, IČ 601 08 916.

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Komplexní monitoring podzemních a povrchových vod v areálu společnosti Synthesia, a.s.“, zpracovaný společností Hydrogeologická společnost, s.r.o. v červnu 2020, která je přílohou č. 3 ZD.
Předmětem plnění je zajištění dlouhodobého monitoringu kvality podzemních a povrchových vod v areálu společnosti Synthesia, a.s., který vyplývá z rozhodnutí ČIŽP OI Hradec Králové.

„Rekonstrukce účelové komunikace - Prunéřov - Tušimice - II. etapa“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-039176Výstavba cyklistických stezekStavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je rekonstrukce stávající účelové komunikace k využití jako cyklostezka. Provedeny budou reprofilace příčných a podélných sklonů při zachování koruny vozovky, podélného a příčného odvodnění, sadové úpravy. Délka 4 230 m, šířka je navržena na 3,5 metrů, v místech s výhybnou je šířka komunikace 5,5 m, krajnice 0,5 m, odvodnění je řešeno příčným sklonem po celé délce cyklotrasy.Cílem prací je propojit Tušimice s další cyklostezkou mezi Kadaní a Prunéřovem, zároveň naváže na síť cyklostezek ve městě Kadaň.

Dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce systému vytápění, chlazení, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v objektu Letenská 525/15

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038142Technicko-inženýrské službySlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: sídlo zadavatele Letenská 525/15, Praha 1

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:
a) vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace k rekonstrukci systému vytápění, chlazení, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a měření a regulace (dále též „MaR“) v objektu Letenská 525/15 (budova A, B, C, D), Praha 1 (dále též „Objekt“) a zajištění výkonu související inženýrské činnosti a následného autorského dozoru.
b) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále též „Vyhláška“) a zabezpečení související inženýrské činnosti směřující k získání stavebního povolení, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby podle přílohy č. 13 k Vyhlášky a
c) zajištění následného autorského dozoru při rekonstrukci systému vytápění včetně související elektroinstalace, chlazení včetně související elektroinstalace, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a MaR včetně související elektroinstalace v Objektu.

MOJE daně 2021 - nákup mediálního prostoru a realizace informační online kampaně

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037574Reklamní a marketingové služby Služby5 000 000,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění Veřejné zakázky je online prostor. Kampaní mají být osloveny osoby na území České republiky.

Popis veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je realizace online informační kampaně v období od 28. prosince do března 2021 na podporu projektu MOJE daně 2021 se zaměřením na spuštění moderního finančního úřadu online a zavedení paušální daně pro živnostníky s cílem prezentovat výhody a přínosy tohoto projektu stanoveným cílovým skupinám. Zadavatel předem stanovuje celkovou cenu za zajištění plnění ve výši 5 000 000 Kč bez DPH. Podrobnosti jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zajištění podpory provozu IS ARES 2021

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-037108Podpora programového vybaveníSlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Hlavním místem plnění je Praha

Popis veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění podporu provozu IS ARES. Zajištěním podpory provozu se rozumí, zajištění uživatelské podpory, podpory při provozování a údržbě, a to v souladu se zajištěním níže uvedených činností:
a) Podpora datové aktualizace IS ARES;
b) Podpora provozu webové prezentace IS ARES ve veřejné i neveřejné části;
c) Správa, podpora a údržba aplikací tvořících IS ARES;
d) Podpora provozních pracovníků Zadavatele a řešení chybových stavů;
e) Zajištění podpory ve formě jejího poskytování hot-line;
f) Přechody mezi platformami, reinstalace při výměnách HW;
g) Změny aplikací na základě změn ve zdrojích dat;
h) Podpora zálohování, obnovy a archivace dat
i) Předání Podpory

Technická asistence pro Zprostředkovatele programu při posuzování a hodnocení programu Lidská práva

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-034992Poradenské služby v oblasti řízení projektůSlužby750 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem poskytnutí služeb technické asistence pro Zadavatele při posuzování a hodnocení vybraných otevřených výzev a výzev Malého grantového schématu programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí Norských fondů 2014-2021 tj. poskytování služeb administrativní a technické podpory Zadavateli pro zabezpečení vybraných činností procesu posuzování a hodnocení žádostí o grant předložených v rámci pěti vybraných Výzev programu Lidská práva dle instrukcí Zadavatele v souladu s právním rámcem Norských fondů 2014-2021. Zadavatel předpokládá, že dodavatel bude za dobu plnění smlouvy posuzovat a hodnotit 5 Výzev.

SEZ, FARMAK a.s. Olomouc IV. etapa sanace

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033723Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vodSlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je areál společnosti FARMAK, a.s. v Olomouci.

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „SEZ, FARMAK a.s. Olomouc - IV. etapa sanace“, zpracované v únoru 2020 společností DEKONTA a.s., která je přílohou č. 3. ZD.

Příprava území pro individuální výstavbu Strupčice, obytná zóna K rybníku, II. etapa

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033365Výstavba vedlejších komunikací Stavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem STRUPČICE, LOKALITA IV. K RYBNÍKU, zpracované v dubnu 2020 společností Michal Koblížek PROKA s.r.o., Okořín 81, Strupčice 431 14, IČ 29269806, která je přílohou č. 3 ZD.
Předmětem plnění je zasíťování lokality (vodovod, kanalizace, plyn, VO) pro budoucí zástavbu rodinných domů a vybudování příjezdové komunikace do lokality.
Cílem prací je revitalizace a resocializace území, která zajistí další rozvoj obce, která byla postižena těžební činností hnědouhelného lomu.

Sanace v areálu bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p. v Praze Vysočanech

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-033241Čištění nebo sanace znečištěné půdySlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je areál na adrese K Žižkovu 809/7, 190 00 Praha 9 - Vysočany a areál na adrese K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9 -Vysočany.

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizovaná projektová dokumentace sanace v areálu bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p. v Praze Vysočanech“, zpracované 16. března 2020 společností KHSanace s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.

SEZ - Rekultivace území bývalých skládek R3, R4 Růžodol

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-027752Rekultivační práce Stavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění je provedení technické a biologické rekultivace oblasti bývalých lagun R3 a R4 na území někdejších skládek tekutých odpadů Růžodol. Technická opatření zahrnují přípravu území s odstraněním zbytkových zpevněných ploch a kontaminovaných materiálů, hrubé terénní úpravy, překrytí území těsnícím souvrstvím z vhodných zemin a biologickou rekultivaci. Součástí prací je i výšková úprava geologických objektů, vybudování odvodňovacích příkopů a hospodárnic a oprava západní obslužné komunikace. Předmětem plnění je také pěstební péče rekultivovaných ploch po dobu 3 let. (CPV kódy: 45112000-5, 77310000-6, 45111240-2).

„SEZ, Sanační práce v areálu Automatárny ve společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s.“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-025535Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vodSlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je areál Automatárny společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s., kraj Vysočina.

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Projekt sanačních prací v areálu Automatárny ve společnosti APS, Světlá nad Sázavou a.s., zpracované v prosinci 2019 společností Photon Water Technology s.r.o.
Předmětem plnění je odstranění znečištění podzemních vod v areálu Automatárna.

„Sanace hráze a stavební úpravy komunikace v areálu Nové Záluží v Litvínově“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-026308Výkopové a zemní práce Stavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace hráze a stavební úpravy komunikací v areálu Nové Záluží v Litvínově“, zpracované v lednu 2020 společností Geosyntetika, s.r.o., Nikoly Tesly 3, 160 00 Praha 6, IČ 25100009, která je přílohou č. 3 ZD.
Předmětem plnění je oprava hráze u vodního díla Nová voda a její vyztužení a dále obnovení povrchu cyklostezky na koruně této hráze a vybudování veřejného osvětlení podél této cyklostezky.
Cílem prací je zajistit stabilitu tělesa hráze Nová voda a obnovit povrch cyklostezky, aby byl zachován resp. obnoven v plné míře rekreační potenciál areálu Nové Záluží.

„SEZ, Sanace saturované a nesaturované zóny kontaminované ropnými látkami DNT, Severočeské doly a.s.“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-026320Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vodSlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je areál Severočeských dolů a.s. v Tušimicích, Doly Nástup Tušimice, 432 01 Kadaň.

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace saturované a nesaturované zóny kontaminované NEL DNT, Severočeské doly a.s.“, zpracované 12/2019 společností INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Předmětem plnění je v severní části lokality (auto-váha) odstranění kontaminovaných zemin, v jižní části lokality (kolejiště) sanace „in situ“ kontaminovaných zemin a sanace podzemních vod v zájmové lokalitě společnosti Severočeské doly a.s. v Tušimicích.

SEZ - AERO Vodochody, a.s. - sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-019314Dekontaminace životního prostředíSlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Areál společnosti AERO Vodochody a.s. AEROSPACE a.s., se sídlem U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda a území nacházející se mezi západní hranicí oploceného areálu společnosti a obcí Postřižín.

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „AERO Vodochody a.s. - sanace ohnisek starých ekologických zátěží“, zpracované v březnu 2020 společností EKOSYSTEM spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD.

SEZ - Sanace staré ekologické zátěže v areálech společnosti Agrobor, s. r. o. - Skviřín

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-018453Čištění nebo sanace znečištěné půdySlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je k. ú. Skviřín.

Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace v areálech společnosti Agrobor s. r. o., Lokalita Velké Dvorce - areál chovu prasat, Lokalita Skviřín - areál výkrmu brojlerů, Projektová dokumentace sanačního zásahu“ - část B, zpracované v únoru 2020 společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., která je přílohou č. 3 ZD.

„Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové postiženého důlní činností na lokalitu pro volnočasové aktivity obyvatel města Karviné“

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-017315Výkopové a zemní práce Stavební práceneuvedeno
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové postiženého důlní činností na lokalitu pro volnočasové aktivity obyvatel města Karviné“, zpracované v říjnu 2019 společností G-Consult, spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD.

Pořízení Informačního systému řízení státního dluhu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-004650Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Místem plnění je území České republiky. Zadavatel však nijak neomezuje účast zahraničních dodavatelů.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění, pořízení, podpora, provoz a vývoj informačního systému řízení státního dluhu. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je blíže specifikováno v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) – Návrhu smlouvy včetně všech příloh.

Modernizace IS ARES včetně zajištění provozu

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-038163Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora Službyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Území hlavního města Prahy

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bude úprava stávajícího technologického i aplikačního řešení, tedy přebudování stávajícího IS ARES tak, aby mohlo dojít ke splnění veškerých požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti, zajištění bezpečného provozu i zohlednění požadavků na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR). Budou doplněny funkcionality a zkušenosti z provozu, které nyní nemohou být vzhledem ke stáří a původní podobě informačního systému ARES zakomponovány.


Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort MF

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2020-040830Telefonní služby a přenos datSlužbyneuvedeno
detail VZ

Místo plnění: Česká republika. Předmětem veřejné zakázky budou také roamingové služby.

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bude poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva financí, tj. Ministerstvo financí (MF) a jeho resortní organizace - Generální finanční ředitelství (GFŘ), Generální ředitelství cel (GŘC), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Kancelář finančního arbitra (KFA), Státní tiskárna cenin (STC), Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS) a Finanční analytický úřad (FAÚ).

více veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

3328001/0710
Zveřejněn 11.4.2013
19-3328001/0710
Zveřejněn 2.4.2013
27-3328001/0710
Zveřejněn 2.4.2013

Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Rámcový projekt na semináře, školení, služební cesty a konference pro období VII 2020 - VI 2022
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.7.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v období 2020 - 2022
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.7.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Financování osobních nákladů AO 2020 - 2022
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Dětský skupina MF Korunka II.
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Provoz Auditního orgánu IV.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Dětská skupina MF Korunka I.
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.7.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Služební cesty AO 2019-2021
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vzdělávací akce, konference, stáže AO 2019-2021
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vývoj, údržba a systémová podpora provozu informačního systému Viola v letech 2019 - 2021
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Administrativní kapacita CKB AFCOS 2018 - 2021
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.11.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vzdělávání, navazování spolupráce a výměna dobré praxe pracovníků CKB AFCOS 2018-2020
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.7.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
IS APAO
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.7.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rámcový projekt na semináře, školení, služební cesty a konference pro období I 2018 - VI 2020
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v období leden 2018 - červen 2020
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Provoz Auditního orgánu III.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Dětská skupina MF Korunka
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Externí auditní služby a služby pro podporu auditních činností
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 27.3.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Financování osobních nákladů AO 2017 - 2019
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Projektová kancelář v.2
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2016 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vzdělávání, navazování spolupráce a výměna dobré praxe pracovníků CKB AFCOS 2016-2018
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Služební cesty AO 2016-2018
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Vzdělávací akce, konference, stáže AO 2016-2018
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Financování osobních nákladů AO prosinec 2015 - prosinec 2016
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2015 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity CKB AFCOS 2015 - 2018
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2015 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Rámcový projekt na semináře, školení, služební cesty a konference pro období XII 2015 - XII 2017
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2015 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v období prosinec 2015 až prosinec 2017
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2015 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Financování osobních nákladů AO 2015
(duben-listopad)

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 21.10.2015 - Projekt dokončen
Projekt na vzdělávání CKB AFCOS pro druhé
pololetí 2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 21.10.2015 - Projekt dokončen
Provoz Auditního orgánu II.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.10.2015 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity
CKB AFCOS pro druhé pololetí roku 2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 26.6.2015 - Projekt dokončen
Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity
PCO v období květen až listopad 2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2015 - Projekt dokončen
Vývoj, údržba a systémová podpora provozu
informačního systému Viola v období červenec -
listopad 2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2015 - Projekt dokončen
Rámcový projekt na semináře, školení, služební
cesty a konference pro období VII/2015 - XI/2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2015 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů AO 2015
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 20.2.2015 - Projekt dokončen
Založení, rozvoj a provoz projektové kanceláře na
Ministerstvu financí

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 9.5.2014 - Projekt dokončen
Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru
nad sázkovými hrami a loteriemi v oblasti on-line
sázkových her a loterií

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.4.2014 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů AO 2014
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 20.8.2013 - Projekt dokončen
Financování os. nákladů centralizovaného AO
2013

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 4.1.2013 - Projekt dokončen
Služební cesty AO 2013-2015
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 4.1.2013 - Projekt dokončen
Vzdělávací akce, konference pracovníků
centralizovaného AO 2013-06/2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 4.1.2013 - Projekt dokončen
Zajištění činnosti centralizovaného AO
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 4.1.2013 - Projekt dokončen
Vývoj, údržba a systémová podpora IS VIOLA v
období červenec 2012 - červen 2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 17.9.2012 - Projekt dokončen
Nákup síťové tiskárny/kopírovacího stroje pro
potřeby PCO

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 16.4.2012 - Projekt dokončen
ISAO a technické vybavení pro AO II.
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 24.2.2012 - Projekt dokončen
Rámcový projekt na semináře, školení, služební
cesty a konference pro období I/2012 - VI/2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 2.1.2012 - Projekt dokončen
Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity
CKB AFCOS pro roky 2011 - 2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 2.1.2012 - Projekt dokončen
Externí konzultační, metodické, auditní a právní
služby pro zajištění některých činností v gesci AO

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 19.9.2011 - Projekt dokončen
Technické vybavení pro AO I.
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 27.7.2011 - Projekt dokončen
Vývoj, údržba a systémová podpora v období
říjen 2010 - červen 2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 12.1.2011 - Projekt dokončen
Rámcový projekt na semináře, školení, služební
cesty a konference pro období X/2010 - VI/2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 12.1.2011 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů AO (2011-2014)
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 31.12.2010 - Projekt dokončen
Integrace ARES se systémem ZR
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.12.2010 - Projekt dokončen
Příprava realizační studie implementace
Jednotného inkasního místa státu

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.11.2010 - Projekt dokončen
Příprava realizační studie projektu reformy
kontrolních a dohledových procesů v resortu MF

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 30.11.2010 - Projekt dokončen
Analýza a Studie proveditelnosti zavedení
konsolidovaného Document Management System
pro resort Ministerstva financí.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 15.11.2010 - Projekt dokončen
Služební cesty AO 2010-2015
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 25.10.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávací akce, konference pracovníků AO
08/2010 - 2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 25.10.2010 - Projekt dokončen
Metodika přípravy veřejných strategií
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 13.7.2010 - Projekt dokončen
Nákup notebooků pro PCO
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 16.3.2010 - Projekt dokončen
Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity
PCO v období 2010 - 2015

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 16.3.2010 - Projekt dokončen
Vzdělávací akce, služební cesty, konference AO
2008-07/2010

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 5.2.2010 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů AO
(11/2009-12/2010)

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 7.12.2009 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů AO (2009-2010)
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 22.4.2009 - Projekt dokončen
Audit shody pro implementační struktury ČR
zapojené do čerpání fin. prostředků z ERDF, ESF
a FS

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 15.12.2008 - Projekt dokončen
Financování osobních nákladů AO a PAS (2008)
OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 15.12.2008 - Projekt dokončen
Rámcový projekt na semináře, školení, služební
cesty a konference pro období 2008-září 2010

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 15.12.2008 - Projekt dokončen
Vývoj, údržba a systémová podpora IS Viola v
období 2008 - září 2010

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 15.12.2008 - Projekt dokončen
Zabezpečení administrativních kapacit PCO pro
řízení finančních prostředků SF/FS v roce 2007

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 15.12.2008 - Projekt dokončen
Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity
PCO v letech 2008 - září 2010

OP Technická pomoc (ERDF)
Datum alokace: 15.12.2008 - Projekt dokončen
Externí služby AO II.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Ministerstvo financí

IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
Právní forma: Organizační složka státu
Datová schránka: xzeaauv

Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MINISTERSTVO FINANCÍ

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: podatelna@mfcr.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Každý den operátorky zaktualizují údaje u více než 1.000 firem