náměstí T. G. Masaryka 1/1
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Sídlo společnosti
navigovat

Kontakty

Úřední hodiny

úřední hodiny
PO 08:00-11:30 12:30-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:00-11:30 12:30-17:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno
Odeslat poptávku

Kontaktní osoby

  • Ing. Jitka Volfová - starostka
  • Ing. Jaroslav Turnhöfer - místostarosta
  • Martin Brož - místostarosta

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

MĚSTO Česká Lípa - Děčínská 413, Česká Lípa  (Pobočka)
MĚSTO Česká Lípa - Jindřicha z Lipé 127, Česká Lípa  (Pobočka)
MĚSTO Česká Lípa - náměstí T. G. Masaryka 2/2, Česká Lípa  (Pobočka)

Činnosti firmy

  • městský úřad
  • vydává
  • MĚSTSKÉ NOVINY
  • živnostenský úřad

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Regenerace pláště budovy MŠ Sovička č. p.
1740, Česká Lípa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.8.2015 - Projekt dokončen
Regenerace pláště budovy MŠ Roháče z Dubé
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.8.2015 - Projekt dokončen
Regenerace pláště budovy MŠ Šikulka, Česká
Lípa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.7.2015 - Projekt dokončen
Městský park v České Lípě, revitalizace zeleně
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 26.3.2015 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ
Slovanka Česká Lípa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.3.2015 - Projekt dokončen
Úpravy malé vodní nádrže Žizníkov
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 27.11.2014 - Projekt dokončen
Protipovodňový monitorovací varovný systém
města Česká Lípa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.10.2014 - Projekt dokončen
Konsolidace IT a elektronizace procesů na MěÚ
Česká Lípa

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 6.10.2014 - Projekt dokončen
REGENERACE ZŠ 28. ŘÍJNA ČP. 2733 V
ČESKÉ LÍPĚ, ZATEPLENÍ BUDOV ZÁKLADNÍ
ŠKOLY

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.11.2013 - Projekt dokončen
MŠ Brněnská a MŠ Zhořelecká - regenerace pláštů
budov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.10.2013 - Projekt dokončen
Finanční vzdělávání na základních školách v
České Lípě

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.10.2012 - Projekt dokončen
Technologické centrum ORP města Česká Lípa
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.4.2011 - Projekt dokončen
Zateplení domu s pečovatelskou službou, ul.
Ústecká v České Lípě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.10.2010 - Projekt dokončen
Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká
Lípa

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.10.2010 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti objektu Základní
umělecké školy Česká Lípa

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Projekt dokončen
Česká Lípa - Boleslawiec - Společné a odlišné
aneb sousedé Slované, poznejme se.

OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2009 - Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo
(Upgrade)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 22.7.2009 - Projekt dokončen
Česká Lípa v evropském pásmu textilu
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF)
Datum alokace: 12.1.2009 - Projekt dokončen
Územně analytické podklady ORP Česká Lípa
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2008 - Projekt dokončen
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Bankovní účty určené ke zveřejnění

19-1229421/0100
Zveřejněn 2.4.2013
43-4051920227/0100
Zveřejněn 2.4.2013

Zdroj: Registr plátců DPH

Volná pracovní místa

Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení

Pracoviště a kontakty

náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1, Česká Lípa

Hana Málková, tel.:+420 487 881 116
e-mail: malkovah@mucl.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:ÚSV
Pracovní poměr:od 1.10.2019
Mzdové rozpětí:od 18230 do 29740
Poznámka k volnému místu

Charakteristika pracovní pozice: zajišťování péče o kulturní památky a kontroly plnění zákonných povinností vlastníků nebo uživatelů kulturních památek
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové podmínky: 9. - 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platové třídy jsou v tarifním rozpětí od 18 230 do 29 740 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce
Předpokládaný termín nástupu: 01.10.2019, popř. dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou
Zákonné předpoklady: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem)
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
-vzdělání v oboru ochrana památek a krajiny nebo stavebním
-znalost související legislativy (zákon o památkové péči, správní řád, zákon o obcích)
-schopnost dalšího vzdělávání v oboru
-administrativní a organizační schopnosti
-schopnost samostatného rozhodování
-zodpovědný přístup a spolehlivost
-schopnost komunikace s žadateli
-výborná znalost práce s MS Office
-řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, prohlubování kvalifikace formou školení, příspěvek na doplňkové penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnance
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
-životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
-úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 30.08.2019 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou VŘ - referentka / referent památkové péče zaslat na adresu: Tajemnice MěÚ, Městský úřad, nám T. G. M. č. p. 1., 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy

Pracoviště a kontakty

náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1, Česká Lípa

Hana Málková, tel.:+420 487 881 116
e-mail: malkovah@mucl.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Pracovní poměr:od 2.9.2019
Mzdové rozpětí:od 18230 do 27420
Poznámka k volnému místu

Charakteristika pracovní pozice: zajišťování povinností vyplývajících ze zákona
č. 89/2012 Sb. v oblasti veřejného opatrovníka - v případech, kdy město Česká Lípa bylo ustanoveno opatrovníkem. Opatrovník jedná za opatrovance v rozsahu daném usnesením nebo rozsudkem soudu na základě pověření statutárního zástupce města (finanční zabezpečení osob a zajištění sociální pomoci, pomoc při hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v souladu s platnými právními předpisy)
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové podmínky: 9. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 18 230 do
27 420 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce a zvláštní příplatek
Předpokládaný termín nástupu: 02.09.2019, popř. dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou, po dobu rodičovské dovolené
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
-znalost sociálních agend a občanského zákoníku
-orientace v právních předpisech a institucích, které zajišťují sociální pomoc
-organizační schopnosti a komunikační dovednosti
-sociální cítění a vstřícnost
-schopnost zvládat konflikty, zátěžové a krizové situace
-zodpovědný přístup a spolehlivost
-výborná znalost práce s MS Office
-řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování formou jídelních kupónů, prohlubování kvalifikace formou školení, příspěvek na penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnance.
Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li
o cizího státního občana) - název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází - datum
a podpis uchazeče
Přílohy přihlášky:
-životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
-úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 30.08.2019 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou Veřejný opatrovník zaslat na adresu: Tajemnice MěÚ, Městský úřad, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně Městského úřadu Česká Lípa
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy

Pracoviště a kontakty

náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1, Česká Lípa

Hana Málková, tel.:+420 487 881 116
e-mail: malkovah@mucl.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vyšší odborné
Pracovní poměr:od 31.8.2019
Mzdové rozpětí:od 19760 do 32290
Poznámka k volnému místu

Charakteristika pracovní pozice:
- zajišťování náhradní rodinné péče
- zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu města
Česká Lípa, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu
č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Druh práce: referentka / referent sociálně-právní ochrany
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové podmínky: 10. - 11. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 19 760 do 32 290 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, zvláštní příplatek dle ust. § 129 zákoníku práce
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou, po dobu rodičovské dovolené
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle
ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
- znalost související legislativy
- komunikační schopnosti, sociální cítění, vstřícnost
- výborná znalost práce s MS Office
- řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, pravidelné prohlubování kvalifikace formou školení, služební mobilní telefon, příspěvek na penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnance.
Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li
o cizího státního občana) - název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází - datum
a podpis uchazeče
Přílohy přihlášky:
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 30.08.2019 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou Referentka / referent sociálně-právní ochrany pro náhradní rodinnou péči zaslat na adresu: Tajemnice MěÚ, Městský úřad Česká Lípa, nám T. G. M. č. p. 1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.

Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství

Pracoviště a kontakty

náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1, Česká Lípa

Hana Málková, tel.:+420 487 881 116
e-mail: malkovah@mucl.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vyšší odborné
Pracovní poměr:od 31.8.2019
Mzdové rozpětí:od 19760 do 29740
Poznámka k volnému místu

Charakteristika pracovní pozice: komplexní koordinace realizace krátkodobých projektů, jejich organizační, finanční a provozní zajištění v trvání do jednoho roku, podle standardizovaných postupů, zpravidla místního významu, které vyžadují účast jednotlivých osob
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové zařazení a platové podmínky: 10. platová třída podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykovávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 19 760 do 29 740 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
-zodpovědný přístup k řešení problémů
-velmi dobré komunikační dovednosti
-organizační schopnosti a dovednosti na vysoké úrovni
-schopnost analytického myšlení
-orientace v oblasti evropských dotačních fondů
-orientace v oblasti národních dotačních zdrojů
-praktická pracovní zkušenost s oblastí evropských fondů a evropských dotací výhodou
-orientace v legislativě v oblasti práva veřejné správy, obchodního práva a v oblasti veřejných zakázek
-vynikající znalost práce s výpočetní technikou a s MS Office
-základní znalost anglického jazyka
-řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, prohlubování kvalifikace formou školení, příspěvek na doplňkové penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnance
Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li
o cizího státního občana) - název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází - datum
a podpis uchazeče
Přílohy přihlášky:
-životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
-kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 30.08.2019 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou Projektová manažerka / projektový manažer zaslat na adresu: Tajemnice MěÚ, Městský úřad, náměstí T. G. Masaryka 1/1,
470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně Městského úřadu Česká Lípa
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy

Pracoviště a kontakty

náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1, Česká Lípa

Hana Málková, tel.:+420 487 881 116
e-mail: malkovah@mucl.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovní úvazek:
Pracovněprávní vztah:
Minimální stupeň vzdělání:Vyšší odborné
Pracovní poměr:od 3.8.2019
Mzdové rozpětí:od 19760 do 32290
Poznámka k volnému místu

Charakteristika pracovní pozice: zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu města Česká Lípa, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Druh práce: referentka / referent sociálně-právní ochrany
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové podmínky a platové zařazení: 10. - 11. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 19 760 do 32 290 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust.
§ 131 zákoníku práce, zvláštní příplatek dle ust. § 129 zákoníku práce
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou
Zákonné předpoklady: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem)
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust.
§ 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
-znalost související legislativy (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
a jeho novelizované podoby, správní řád)
-komunikační schopnosti, sociální cítění, vstřícnost
-výborná znalost práce s MS Office
-řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, pravidelné prohlubování kvalifikace formou školení, služební mobilní telefon, příspěvek na penzijní připojištění a další bonusy pro zaměstnance
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
-životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
-úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky do: 02.09.2019 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou VŘ - referentka / referent pro sociálně-právní ochranu dětí zaslat na adresu: Tajemnice MěÚ, Městský úřad, nám T. G. M. č. p. 1., 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.

Zdroj: Úřad práce

Oficiální údaje: Město Česká Lípa

IČ: 00260428
DIČ: CZ00260428
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: bkfbe3p
Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MĚSTO Česká Lípa

Zadejte poptávku nebo dotaz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Další firmy z oboru:
Městské úřady, magistráty
Náměstí Osvobození 63, Cvikov I, Cvikov12,15 km
náměstí Míru 22, Jablonné v Podještědí17,96 km
Chřibská č. 19720,06 km
Kuřívody č. 701, Ralsko21,86 km
Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou28,48 km

QR kód firmy

QR kód
Beru na vědomí, že tento web používá k vylepšování služeb soubory cookies. Více informací.
Nejnavštěvovanější a nejpoptávanější úřad je úřad práce